VILNIUS – JAU VIRŠ 1000 METŲ IŠSIGIMĖLIŲ VEISIMO FABRIKAS, KURIS NUOSTOLINGAS IR TAPĘS NAŠTA VISAI LIETUVAI

 VILNIUS – JAU VIRŠ 1000 METŲ IŠSIGIMĖLIŲ VEISIMO FABRIKAS, KURIS NUOSTOLINGAS IR TAPĘS NAŠTA VISAI LIETUVAI

2024-05-07 / 08, skirta Stanislovui Žemguliui, Snieguolės Sluckytės, išsigimėlio idioto Mykolo Sluckio dukters, medikės-psichopatės, narkomanės ir degradavusios parazituojančios Vilniaus padugnių ir purvino tvarto lygio kultūros atstovės, išsigimėlės, nukankintam ir nužudytam sadistišku būdu, atminti

PO 2022 M. VASARIO 24 D. LIETUVĄ UŽPLŪDO VIRŠ 200 TŪKSTANČIŲ ASOCIALIŲJŲ PARAZITUOJANČIŲJŲ ASMENŲ IR VISOMIS PRASMĖMIS APIPLĖŠUSIŲJŲ PALIKTUOSIUS MIRTI KARINIO KONFLIKTO ZONOSE VIETINIUS GYVENTOJUS, KURIŲ TRIŪSO DĖKA JIE IR PRASIGYVENO IKI TIEK, KAD GALĖJO LEISTI SAU VOJAŽĄ SU NUOTYKIAIS PER EUROPĄ SKERSAI IŠILGAI SU APSISTOJIMU ILGESNIAM LAIKUI GRAŽIAUSIUOSE LIETUVOS DRAUSTINIUOSE IR REGIONINIUOSE PARKUOSE, KUR JIE ĮKŪRĖ LĖBAVIMO, AMŽINŲ BALIŲ-FESTIVALIŲ IR GYVENIMO UŽ DYKĄ TERITORIJAS IR JOSE PASIJUTO PILNATEISIAIS ŠEIMININKAIS, GALINČIAIS RUSŲ KALBA VIETINIAMS GYVENTOJAMS NURODINĖTI, KAD VĖL IR VĖL JIEMS SURINKTŲ NAUJŲ PINIGŲ BORDELIAMS IR KANKANAMS ANT JŪROS KRANTO IR VISUR KUR TIK PUIKESNĖS SĄLYGOS, ĮSKAITANT ORGIJAS SU PEDOFILAMS IR ZOOFILAMS BŪDINGOMIS PIKANTIŠKOMIS ATRAKCIJOMIS LIETUVOS BIUDŽETO IŠLAIKOMUOSE MUZIEJUOSE, UNIVERISTETUOSE, ŠVIETIMO TARNYBOSE, TĘSTI. ATŠILUS ORAMS VIEŠOSE VIETOSE NESUNKU NUSTATI, KOKS REALIAI NEMAŽAS KIEKIS SU NĖŠČIŲJŲ PILVAIS AR NAUJAGIMIAIS VEŽIMĖLIUOSE RĖPLINĖJANČIŲJŲ SVETIMŠALIŲ NEPILNAMEČIŲ BŪSIMŲ IR JAU ESAMŲ 8-15 METŲ AMŽIAUS MAMYČIŲ SU KAITINAMOJO TABAKO IR ŽOLYTĖS RŪKALAIS DANTYSE: KAS NUTINKA, KAI ALKOHOLIKAS SU PROSTITUTE SUSILAUKIA VAIKŲ: VISUOMENĖJE ATSIRANDA 12 ŽMOGŽUDŽIŲ IR 174 PROSTITUTĖS, 85 KITOS RŪŠIES IŠSIGIMĖLIAI. KIEK TAI KAINUOJA VALSTYBEI, SKAITYKITE PATEIKTAME TEKSTE

 

Citata: „Amerikoje (...) girtuoklis žvejys vedė prostitutę (tai buvo 18 šimtmetyje). Surastos žinios apie 709 jų ainius. Iš šių žmonių 77 buvo įvairūs kriminaliniai nusikaltėliai (12 žmogžudžių), 18 buvę prostitucijos namų lankytojai, 174 prostitutės, 206 elgetos, 85 kitos rūšies išsigimėliai. Per 75 metus ši netikėlių armija kainavo valstybei 1 milijoną dolerių / pastaba: ką reiškė 18-19 amžiuje milijonas JAV dolerių, suprantate patys /. Tiek išleista išlaikyti juos kalėjimuose, prieglaudose, ligoninėse. Prie šios sumos reikia priskaityti dar didesnę sumą pinigų, kurią jie pavogė arba prisielgetavo“ (Bendoravičius, 1932: 44).

„Silpnapročiai, giliai pasileidę ištvirkėliai, valkatos, epileptikai neklausys arba ir visai negirdės jokių įspėjimų, gimdys, kaip mes žinome iš paveldėjimo mokslo, panašius sau, ir žemės nuo purvo neapvalysime. Tada siūloma išleisti įstatymus draudžiąs silpnapročiams, bepročiams ir kitiems sunkiems ligoniams, pavyzdžiui, žinomiems nepataisomiems girtuokliams, sifilitikams, džiovininkams vesti (moterims tekėti). ... Būtų labai gerai, jei iš kandidatų susituokti būtų reikalaujamas sveikatos liudijimas“ (Bendoravičius, 1932: 58-59); „Ir iš silpnapročio nepadarysime protingą, nors jį kažin kaip lavintume ir tobulintume. (...) reikia aiškiai pasakyti, jog ir geriausio maitinimo, gyvenimo ir priežiūros priemonės neprašalins tų išsigimimo užuomazgų, kurios jau glūdi lytinėse ląstelėse ir perduodamos tolimesnėms kartoms Mendelio dėsniais“ (Bendoravičius, 1932: 54-55).

Smalsesniesiems siūloma pasiskaityti švelnių užuominų apie tai, kas vis dėlto įvyksta, kai alkoholikai, narkomanai, epileptikai, silpnapročiai iš medikų, teisininkų, muzikantų ratelių ir asmenys gana garbingo amžiaus --- virš 35 metų ir daugiau, idiotai, paliegėliai, lytiškai santykiaujantieji biologinis tėvas su dukterimi, kuri nuolat apkvaišusi..., į pakabas panašios neaišku kokios lyties iš viso išdžiūvusios kaulėtų kojų praturtėjusių žmogiukų dukros, baisios kaip karas, susilaukia vaikų, dar ir dar labiau išsigimusiųjų, šiame šaltinyje: <https://www.leidinyssau.lt/humoras> publikacijų ciklas apie "Vilniaus puošmenas" ir vadinamąjį buldogą Dalę, išsigimusią Snieguolę Sluckytę ir jos dukrą idiotę Dovilę, degradavusiąją docentę Zenką, akademiką Komą Dauną, kitus su gilia silpnaprotyste, patologiniais išsigimimais ir / ar priklausomybe nuo narkotikų nuo mažametystės reikiamu momentu padaryta tarnautoja su diplomais srityje, kur vyrauja veiklos, susijusios su jurisprudencija ir itin aukštas korumpuotumo lygis.

Cituotas šaltinis: Bendoravičius, V. „Darbo sveikatos“ leidinys, 1932, Nr. 11. Daugiau patikimos informacijos yra Juozo Žemgulio raštuose, žr. „GEROVĖS PAGRINDAS YRA SVEIKATA“ GYD. JUOZAS ŽEMGULYS, 1933, p. 50-51.

  • SENTI ŽMONĖS PRADEDA DAUG ANKSČIAU (PAV., MERGAITĖS APIE 30 METŲ)
  • SVEIKŲ IR DARBINGŲ VAIKŲ GALIMA LAUKTI TIK IŠ SVEIKŲ, SUBRENDUSIŲ, BET NEPERSENUSIŲ TĖVŲ
  • ALKOHOLIKŲ (GIRTUOKLIŲ) VAIKAI NERETAI BŪNA SILPNAPROČIAI, SERGA NERVŲ BEI PROTO LIGOMIS, SU NEGERAIS PALINKIMAIS
  • DIDELI GIRTUOKLIAI IR KRIMINALISTAI (NUSIKALTĖLIAI) NETURI TUOKTIS PATYS, NEI KITI SU JAIS VEDYBŲ DARYTI
  • NEPATARTINA TEKĖTI IR TOKIOMS, KURIŲ PER ANKŠTI DUBENS KAULAI, KURIŲ IŠKRYPĘ ĮVAIRŪS KAULAI AR LYTIES ORGANAI

Per vėlai vesti taip pat nepatartina. Paprastai moteriškės 45-47 metų jau nebegali turėti vaikų, o vyrai – 50-60 metų. Bet senti žmonės pradeda daug anksčiau (pav., mergaitės apie 30 metų). 30 metų moteriai pirmą kartą gimdyti yra daug sunkiau kaip 20-ties metų, nekalbant jau apie pirmą kartą gimdančią 40-ties metų moterį. Vyrams patartina vesti iki 30-35 metų, nes, ilgiau nevedę, jie sunkiai išsilaiko nepaleistuvavę; be to, kartais apsikrečia limpamosiomis lyties ligomis (triperiu ir sifiliu). Jei vyras veda pasenęs, tai jam yra sunkiau, nes jis, jau senas būdamas, turi žmonai ir mažiems vaikams duoną uždirbti, o jam jau reikėtų dažniau pasislėti, o gal jau ir paramos iš vaikų turėti. (...)

Nepatartina tekėti ir tokioms, kurių per ankšti dubens kaulai, kurių iškrypę įvairūs kaulai ar lyties organai, nes tokios moterys gali pasigimdyti tiktai su pagalba didelių ir pavojingų operacijų.

Vyrams nepatartina vesti, jei jie yra vyriškai silpni, jei tas silpnumas yra pastovus ir neišgydomas, nes tada kyla daug nesusipratimų šeiminiam gyvenime.

Netinkamos vedybos kenkia ne tik pačių vedusiųjų, bet dar labiau būsimosios kartos sveikatai, nes yra daug ligų, kurios arba pačios, arba palinkimas prie jų persiduoda paveldėjimo keliu iš tėvų vaikams. Apskritai, reikia pasakyti, kad kaip gero derliaus galima laukti iš sveikų, pilnų, prinokusių, bet nepersenusių grūdų, kaip gero prieaugliaus galima tikėtis tik iš sveikų ir stiprių gyvulių, taip lygiai sveikų ir darbingų vaikų galima laukti tik iš sveikų, subrendusių, bet nepersenusių tėvų. (...)

Čia pridėsime, kad alkoholikų (girtuoklių) vaikai neretai silpnapročiai, serga nervų bei proto ligomis, su negerais palinkimais. Taip pat ir nuolatinių (įpratusių) nusiklatėlių vaikai neretai paveldi tėvų palinkimus (...) dideli girtuokliai ir kriminalistai (nusikaltėliai) neturi tuoktys patys, nei kiti su jais vedybų daryti.

Kaip atskiro žmogaus, taip ir tautos gerovės pagrindas yra sveikata. Kaip gyvenimo kovoje išlieka ir prasimuša aukštyn tik sveikas ir darbštus žmogus, taip ir tautų kovoje dėl būvio nugali sveikos ir darbščios tautos, o silpnos ir nevaisingos, nedarbingos tautos žūsta.