IŠŠŪKIS

Labdaros ir paramos fondo “Jaunasis tyrinėtojas” 2022-05-31 pranešimas

Pagal „Erasmus+“  programą 2022-05-30 pradėtas projektas  "SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ"/”CHALLENGES OF DIGITALIZATION: THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE BETWEEN GENERATIONS – LIFELONG LEARNING FOR HIGHLY QUALIFIED WOMEN AGED 55+ WITH FEWER OPPORTUNITIES”. Rezultatai tikėtini 2023 m. IV ketv.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REGARDING PARTICIPANTS WITH FEWER OPPORTUNITIES IN THE PROJECT

 

2022-04-26   05:07

 

The fund of charity and support “Young Researcher” confirms that 9 participants are participating in international learning, teaching and training activity of Erasmus+ KA2 Partnerships for Cooperation project INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS; 2 participating countries: LT and GR; The fund’s 24 staff members and voluntiers as well as reserve people belong to the following categories of persons with fewer opportunities, in accordance with the provisions of the “Erasmus+” program and (or) the approved internal procedures of the organisation.

 

Thanks for the cooperation.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKELBIAMA ATRANKA

2022-03-05

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) laimėjo du „Erasmus+” projektus, kofinansuojamus Europos Komisijos, ir skelbia viešą dalyvių atranką. Iki 2022-04-05, 12 val. Pretendentai/-ės motyvacinius laiškus kviečiami teikti e-adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savo e-laiškų temos eilutėje įrašykite “MOTYVACINIS LAIŠKAS”, kurį siųskite ne kaip pridedamą dokumentą, o spausdinkite e-laiško lange.

KOKIE TAI PROJEKTAI?

(1) KA122 „SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ“ – dveji mokymų kursai (trukmė – 9 dienų) Graikijoje. Projekto trukmė 2022-05-30 / 2023-10-30. Programą įvykdžiusieji gauna Europaso mobilumo sertifikatus. 

(2) KA210 “55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“ – dveji mokymų kursai (trukmė – 11 dienų) Graikijoje. Projekto trukmė 2022-04-10 / 2023-04-10. Programą įvykdžiusieji gauna Europaso mobilumo sertifikatus.

ATRENKAME PO 5 DALYVIUS/-ES KIEKVIENAM PROJEKTUI 

ATRANKOS KRITERIJAI:

 1. Neatlygintinai atlikto darbo Fondo naudai apimtys ir svarba.
 2. Prisidėjimo prie Fondo veiklos apimtys.
 3. Fondui suteikta parama.
 4. Motyvacija mokytis ir keistis žiniomis bei patirtimi tarptautinėje aplinkoje.
 5. Gebėjimas aiškiai formuluoti savo tikslus bei poreikius.
 6. Galimybė neatlygintinai kurti intelektinius produktus ir sutikimas savo intelektinį indėlį perleisti Fondui projekto apimtyje.
 7. Vadybinė patirtis.
 8. Praktiniai įgūdžiai, turimos kvalifikacijos pagrindimas.
 9. Dalyvavimas edukaciniuose procesuose bet kuriuo lygiu, praktinė patirtis.
 10. Anglų ir kitų užsienio kalbų žinios.

PASTABA: abiejų projektų darbo grupės pagal pateiktuosius vertinimo kriterijus atrinks dalyvius. Pretendentams vertinti bus taikoma 10-balė sistema – kiekvieno atrankos kriterijaus, aukščiau išvardinto, vertinė išraiška yra 1 balas. Iš pretendentų tarpo bus atrinkti ir rezervistai, kurie keis projektų dalyvius tuo atveju, jei kuris nors negalės dalyvauti dalyje mokymų ar dėl objektyvių priežasčių pristigs potencialo projektų intelektinių produktų kūrybiniame procese.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) veikia jau 26-i metai. Tai ne valstybinės priklausomybės, ne pelno organizacija, viešoji įstaiga, neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, įregistruotas Švietimo informacijų technologijų centre 2015 m. sausio 9 d. Fondo pagrindinė paskirtis yra visokeriopai remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą jaunuolius, jis nuo 2011 m. turi Juridinių asmenų registro suteiktą paramos gavėjo statusą.

Anot šv. Bazilijaus, „semiami šuliniai pilnėja, apleidžiami teršiasi. Taip lygiai pastovūs turtai yra nenaudingi: judėdami ir keliaudami pas kitus, jie virsta bendrais ir vaisingais...“. Fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ telkia pajėgas, kad turėdamas daugiau žinių ir informacijos gabus jaunuolis nugalėtų konkurencinėje kovoje. Beje, paremdami gabiuosius šiandien, užsigarantuojame, kad nereikės ieškoti specialistų svetur, negabių ir fiktyvius diplomus įsigijusių žmonių tarpe. Įsidėmėtina, kad statistiškai tik vienas iš dešimties gabiausiųjų vaikų laiku gauna paramą ir jo talentas atsiskleidžia.

Fondą galite remti bendradarbiaudami, aukodami savo įmonės produkciją, skirdami lėšas, kitais būdais.

Galite rinktis paramos kryptis:

 • prisidėti prie dar 1995 m. sukurtos gabiausiųjų jaunųjų mokslininkų atrankos sistemos skirdami paramą į Europos Komisijos rengiamus konkursus vykstantiems jauniesiems mokslininkams ir taip pagarsinti savo įmonę, organizaciją, prisidėti prie talentingiausiųjų jaunuolių būsimos karjeros;
 • paremti pedagogus, kurie ugdo gabiausiuosius jaunuolius;
 • įsteigti vardinę premiją pasirinktam mokytojui ar dėstytojui;
 • paremti fondą su konkrečiu savo pasirinktu tikslu.

APIE ŽINIŲ TROŠKIMĄ

ir kodėl kai kam tai nebūdinga

 

Tikra tiesa, kad talentingiausieji negimsta šeimose, kur jiems yra viskas parūpinta ir patiekta. Tuo tarpu išties gabūs vaikai tik maždaug vienas iš dešimties laiku gauna paramą ir palaikymą talentui skleistis ir puoselėti. Visi mato tik savo vaikus, kiekvienam tėvui atrodo, kad tik jo vaikas vertas lavinimo, investavimo, prabangių būrelių, privačių mokyklų. Taip ir sukuriama darbo rinka iš diplomuotų, tačiau menkai raštingų, negabių, mažai išprususių ir neduodančių jokios pridedamosios vertės nevykėlių. Žodžiu, šioje vietoje cituotina klasikė Žemaitė, jos apsakymas „Kaip Jonelis raides pažino“ (1914): vaikas troško išmokti raides, o žinios buvo brukamos bukam ponų vaikui, Jonelis buvo statomas prie sunkių darbų, jam neleisdavo net į elementorių žvilgtelėti, juk tai – tik ponaičiui, ne samdiniui vaikui. „Daugybė... tokių Jonelių, kur trokšte trokšta mokslo, bet vargas, neturtai slegia juos tamsybėje“.

 AR KAS NORS PASIKEITĖ ŠIUO KLAUSIMU PER GERĄ ŠIMTMETĮ?
-------------------------------------------------------------

Labdaros ir paramos fondą „Jaunasis tyrinėtojas“ galite paremti: Įmonės kodas 292020010

AB „Citadele banka“, banko kodas 72900, Lietuvos filialas, fil. kodas 304940934

Sąskaitos Nr./IBAN LT477290099057993275

SWIFT (BIC): INDULT2X      
-------------------------------------------

Konkursas:

Kviečiame piešti karikatūras.

Rinkitės įvairias temas.

Siųskite redakcijai.
Žemiau - konkurso nugalėtojo kūrinys, autorius - 10 metų vaikas.

-----------------------------------------

FONDO „Jaunasis tyrinėtojasPRANEŠIMAS

Vykdomi individualūs mokymai, konsultacijos jaunuoliams, rengiantiems socialinių ir humanitarinių mokslų krypties darbus, e. adresas

pasiteiravimui: padekimesau19@gmail.com
---------------------------------------------------------------------

 


PRENUMERUOKITE MŪSŲ LEIDINĮ:
e. adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.