Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) veikia jau 24 metus. Tai ne valstybinės priklausomybės, ne pelno organizacija, viešoji įstaiga, neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, įregistruotas Švietimo informacijų technologijų centre 2015 m. sausio 9 d. Fondo pagrindinė paskirtis yra visokeriopai remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą jaunuolius, jis nuo 2011 m. turi Juridinių asmenų registro suteiktą paramos gavėjo statusą.

Anot šv. Bazilijaus, „semiami šuliniai pilnėja, apleidžiami teršiasi. Taip lygiai pastovūs turtai yra nenaudingi: judėdami ir keliaudami pas kitus, jie virsta bendrais ir vaisingais...“. Fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ telkia pajėgas, kad turėdamas daugiau žinių ir informacijos gabus jaunuolis nugalėtų konkurencinėje kovoje. Beje, paremdami gabiuosius šiandien, užsigarantuojame, kad nereikės ieškoti specialistų svetur, negabių ir fiktyvius diplomus įsigijusių žmonių tarpe. Įsidėmėtina, kad statistiškai tik vienas iš dešimties gabiausiųjų vaikų laiku gauna paramą ir jo talentas atsiskleidžia.

Fondą galite remti bendradarbiaudami, aukodami savo įmonės produkciją, skirdami lėšas, kitais būdais.

Galite rinktis paramos kryptis:

  • prisidėti prie dar 1995 m. sukurtos gabiausiųjų jaunųjų mokslininkų atrankos sistemos skirdami paramą į Europos Komisijos rengiamus konkursus vykstantiems jauniesiems mokslininkams ir taip pagarsinti savo įmonę, organizaciją, prisidėti prie talentingiausiųjų jaunuolių būsimos karjeros;
  • paremti pedagogus, kurie ugdo gabiausiuosius jaunuolius;
  • įsteigti vardinę premiją pasirinktam mokytojui ar dėstytojui;
  • paremti fondą su konkrečiu savo pasirinktu tikslu.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ LEIDINĮ:
e. adresas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.