„Ir iš silpnapročio nepadarysime protingą, nors jį kažinkaip lavintume ir tobulintume. (...) reikia aiškiai pasakyti, jog ir geriausio maitinimo, gyvenimo ir priežiūros priemonės neprašalins tų išsigimimo užuomazgų, kurios jau glūdi lytinėse ląstelėse ir perduodamos tolimesnėms kartoms Mendelio dėsniais“ (Bendoravičius, 1932: 54-55).

________________________________________________________________________

Labdaros ir paramos fondo “Jaunasis tyrinėtojas”

Vadovės, steigėjos

ERASMUS+ programos projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 koordinatorės

Andželos Armonienės

 

S P R E N D I M A S

Data: 2022 m. lapkričio 7 d.

 

Aš, Andžela Armonienė, labdaros ir paramos fondo “Jaunasis tyrinėtojas” /toliau – Fondas/ vadovė, steigėja, iš anksto išsamiai 2022-11-05 e-laišku „Dėl projekto 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032. Prašome užtikrinti sklandų darbą iš ŠMPF/NA pusės“ informavusi Nacionalinę agentūrą/ŠMPF apie ERASMUS+ programos projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 atveju nepatenkinamai dirbančią Rūtą Pelikšienę, ŠMPF projektų koordinatorę, remdamasi Fondo valdybos 2022-11-07 nutarimu,

n u s p r e n d ž i u:

 1. Informuoti Nacionalinę agentūrą/ŠMPF, jog mūsų organizacija atsisako R. Pelikšienės paslaugų ir prašo skirti kitą asmenį, teikiantį paslaugas iš Nacionalinės agentūros/ŠMPF pusės projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 atveju. Šis mūsų organizacijos sprendimas yra galutinis ir nekintamas.
 2. Informuoti Nacionalinę agentūrą/ŠMPF, jog mūsų organizacija nesutinka atlikti nenumatytų veiklų, darbų, siekti visiškai neplanuotų rezultatų ar pateikti intelektinių produktų, nenumatytų pagal patvirtintą projekto sutartį ir gautą projekto vykdymo apimčių kortą (angl. k. „Project card“) bei nesutinka prisiimti naujų įsipareigojimų projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 atveju.
 3. Kreiptis į Nacionalinę agentūrą/ŠMPF ir pranešti, jog pabrėždami antrąjį punktą esantį aukščiau, nesutinkame su dalimi pateiktųjų Išvadų, rekomendacijų, gautųjų po to, kai pateikėme Pirmąją šio projekto vykdymo ataskaitą, kuri yra patvirtinta Nacionalinės agentūros/ŠMPF 2022-10-10. Sutinkame, kad Išvadų, rekomendacijų 1, 2, 6, 9 punktai liktų. Punktai 3, 4, 5, 7, 8 iš viso nėra susiję su mūsų organizacijos teikta projekto paraiška, dotuojamomis veiklomis ir numatytais siekti bei siekiamais rezultatais, neatitinka tikrovės ir vykdomų darbų, veiklų prie šio projekto, todėl pertvarkykite Išvadų, rekomendacijų skiltį neatidėliodami, kad teikiant galutinę ataskaitą nekiltų nesusipratimų ir nereikėtų atsiskaitinėti už veiklas, siektinus rezultatus, kurie nėra iš viso numatyti, nesusiję su projektu Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 ir tokioms veikloms dotacijos nesame gavę.

Gautos Nacionalinės agentūros/ŠMPF išvados ir rekomendacijos, kurias privalu ištaisyti pagal aukščiau šiame punkte ir 2 punkte pateiktą informaciją, cituojamos žemiau, 2 psl.:

APIBENDRINIMAS: kituose projektuose gavę jų vykdymui EK dotacijas, galėsime imtis ir šių esamu metu pertekliniu būdu mūsų organizacijai Išvadose ir rekomendacijose deleguotų veiklų bei siekti kitų rezultatų, kurti intelektinę produkciją, kuri bus suplanuota, patvirtinta ir finansiškai iš anksto pakankamai apmokėta bei projekto aptarnavimo paslaugas iš NA/ŠMPF teiks tam parengtas tinkamas specialistas/-ė, tenkinantis mūsų organizacijos poreikius ir turintis tarptautinių projektų vadybos standartus atitinkančius gebėjimus ir galimybes dirbti bei konsultuoti esant poreikiui iš mūsų organizacijos pusės. Iki šiol su projektu Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 susijusius neaiškumus išsprendėme ne su R. Pelikšienės pagalba ar konsultacijomis, o su mūsų organizacijos-partnerės IDEC SA pagalba ir kreipdamiesi tiesiogiai į EK, nes problemų ir neaiškumų sprendimas iš R. Pelikšienės pusės nevyko, asmuo praktiškai nėra iš viso dirbęs prie šio projekto jokia realiai ir praktiškai naudinga forma, nesutinkame, jog būtų įtraukta R. Pelikšienė prie būsimų galutinių projekto rezultatų naudos gavėjų, bendraautorių ar kaip kitaip. Šio projekto atveju ji tik trukdė, nekompetencija viršijo visas įmanomas įsivaizduoti ribas. Šiuo klausimu mūsų organizacija daugiau į jokias diskusijas nesileis, laukiame naujai paskirto asmens prie galutinio šio projekto įgyvendinimo etapo ir Išvadų, rekomendacijų ištaisymo pagal mūsų organizacijos nurodymus.

Labdaros ir paramos fondo “Jaunasis tyrinėtojas”

Vadovė, steigėja                                                                                         

ERASMUS+ programos projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 koordinatorė

 

 Andžela Armonienė

P.S. Su šia informacija ir kt. supažindinta ir organizacija-partnerė IDEC SA, EK 2022-11-02/03 bei vėliau.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Labdaros ir paramos fondas "Jaunasis tyrinėtojas"/The fund of charity and support "Young researcher"

Organisation's code 29202001020010

VAT code LT100013277217

Erasmus+ OID: E10275954

AB Citadele banka, code of the bank 72900:

Lithuanian branch, code of the branch 304940934

IBAN/ Bank's account No. LT477290099057993275

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO GRUPĖS UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS/

NEFORMALI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYKLA

Non formal universal multifunctional education center/Non formal education school for adults: code 88888880778271

Newsletter “Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426

<https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876

 <https://www.leidinyssau.lt/fondas>

 

WE NEVER GIVE UP

 

The Fund of charity and support "Young researcher" (hereinafter referred to as the Fund) is NGO, non-profit organization, public institution. Organisation was established and registered on 16 September, 1996, it has been in existence for 26 years. Activities were carried out continuously, mainly focused on the exchange of information and knowledge management. The European Commission, ASIST, ATINER, NordIS-Net, NordMedia Network, SIG III, databases of various libraries, archives, statistical and other types of information are used. Cooperation is also carried out with some institutions of the public administration sector of the Republic of Lithuania, non-governmental organizations, various agencies.

The Fund got status of Non formal universal multifunctional education center/Non formal education school for adults: code 88888880778271, registered on January 9, 2015. It provides individualised training, consulatncies.

The main purpose of the Fund is to support young people entering the field of research and pedagogical non formal education process incorporating people of higher qualification, people with fewer opportunities, women over 55 years old, who can share experience and knowledge. Since 2011, the Fund has been a beneficiary status granted by the State Enterprise Centre of Registers. The priority and distinguished area of activity in the Fund's statute is environmental protection, information and communication management, activities of publishing.

The Fund is the public information provider and media channel for people with disabilities and their related persons organiser, it issues the newsletter “Padėkime sau’19”, ISSN 2669-1426, since 2018 and produce it’s on-line version <https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876, since 2020.

The Fund’s representatives also participate at international research conferencies, other research events with paper and research results presentations, are participants of international research networks as Nord Media Network, A World Association of Academics and Researchers ATINER, ACADEMIA.EDU. The biggest on-line community with special needs in Lithuania is managed by the Fund‘s Board member as one of the project‘s manager and developer.

 

There are two projects financed and co-financed by The European Commission under the programme Erasmus+ with No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-00004 and No. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678, which has been coordinated by the Fund as an organisation since April, 2022.

More about our organisation you may find here: <https://www.ledinyssau.lt/fondas> and <https://www.ledinyssau.lt/info>

 

Our organisation is looking for possible cooperation and partnership with Latvian, Estonian, Polish organisations with the aim to have other projects in the field of non formal education, youth training, media and information literacy and independent self-employed personality training as well.

 

 

Our Philosophy

 

According to st. Basil, "the wells that are being drawn are filling up, they are being abandoned polluting. In this way, equally constant wealth is useless: by moving and traveling to others, they turn into common and fruitful...". For 26 years now, the Fund has been mobilizing forces so that with more knowledge and information, a gifted young man can prevail in the competition. By the way, by supporting the gifted today, you can achieve that there will be no need to look for specialists abroad or among people who have acquired small and fictitious diplomas, or to hire them to pay huge and threatening sums, which are simply called "throwing money into the puddle".

JUOKAS PO JUOKO

IR ERASMUS+ PROJEKTAS – KAIP SVIESTU PATEPTAS: NAUJUS MOKYMO METODUS ATRADAU TIESIOG ANEKDOTŲ KNYGELĖJE, O TOKIA IR BUVO PROJEKTO PAGRINDINĖ UŽDUOTIS: NAUJI MOKYMO METODAI POKOVIDINIU LAIKOTARPIU

 

2022-11-13

 

Nieko nėra geriau kaip kelionėje neapibrėžtumo sąlygomis, kai skrydžių kaina ES nuo šių metų balandžio išaugo nei daug, nei mažai – 10 kartų, o peržiūrėjus gruodžio mėnesio skrydžių kainas ir atsiradusius tarpinius persėdimo oro uostus net trumpokais atstumais iš viso priimi sprendimą keliauti tik svajose, kai pamatai, kas vyksta kitose transporto priemonėse ir kaip nustatytu laiku ir pagal grafiką bei iš anksto internetu nusipirkus bilietą tarpmiestinio susisiekimo autobusas iš viso neatvyksta ir tarpmiestinio susisiekimo transporto įmonė prieš tris savaites perkant bilietą internetu kartu gavusi ir kliento kontaktinę informaciją ir nė nepraneša, kad pagal įsigytą bilietą autobuso nebus, kai iš šiltų vietų, kur pavėsyje virš 30 laipsnių karščio vidurdienį grįžti su vasaros sezono rūbais į Vilniaus oro uostą ir žvarbiame ore vėjuotoje oro uosto vietoje anksti paryčiais lauki to autobuso, kurio nė nebus ir apie tai nepranešta ir taip toliau ir panašiai – su nostalgija prisimenu laikus, kai praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje studentiškais metais ir su studentams taikomomis nuolaidomis galėjai keliauti tiek Lietuvoje, tiek iki Talino, kitų miestų traukiniais, autobusais, lėktuvais, miestų viešuoju transportu ir kainos visada būdavo gerai žinomos, stabilios, visur matomose vietose stotyse ir stotelėse aiškiai būdavo skelbiama informacija apie maršrutus ir tvarkaraščius. Nė minutės ar sekundės vėlavimo ar reisų atšaukimų nebūdavo, išskyrus audros atvejus, stabdžiusius lėktuvų skrydžius kai kada, bet apie tai iš anksto būdavo pranešama, jog skrydžiui oras netinkamas, skrydis atidėtas. Autobusų vairuotojai, traukinių mašinistai atsakingai dirbo savo darbą, žmonės didžiuodavosi savo profesija. Tokio balagano kaip esamu metu nė įsivaizduoti nebuvo galima, visur buvo disciplina. Kelionė net itin tolimais atstumais būdavo tiek pigi, kad net vien iš kelių rublių studentiškos stipendijos būdavo galima sau leisti nuvykti traukiniu savaitgalį į Taliną aplankyti kokios išskirtinės parodos ar mugės, be to, užtekdavo ir kokybiškiems ledams ir kavai estų kavinukėje senamiestyje. Pirmadienį jau tvarkingai sėdėdavai paskaitose, skaniai pamiegojusi traukinyje ir įvykdžiusi puikią kultūrinę programą. Be to, spėdavai susiplanuoti visai savaitei kokią filmo premjerą pažiūrėsi, kokį spektaklį aplankysi ir ar jau yra nauja paroda Dailės parodų rūmuose patikrinsi – viskas nemokamai, egzistavo kontramarkės studentams, išskyrus, kad bilietus į filmus pirkdavome, bet jie buvo to verti, nes to laikotarpio užsienio šalių filmai buvo neprilygstami, niekas nedemonstravo neestetiškų žmonių, nepropagavo kažkokių svetimų idėjų ir nepolitizavo – mes gyvenome tiesiog puikiai, laukėme su viltimi penktojo kurso, mėgstamo darbo ir, be abejo, buto, kurį nusipirkdavo jaunieji specialistai per metus, jei nepasirinkdavo ilgokai palūkuriuoti buto valdiškame name ar tiesiog iškart įsikurdavo bendrabutyje. Mes visos ir visi buvome po trečiojo kurso jau susituokę, be poros, taip sakoma, liko tik turėję kokių tai per didelių ydų, pavyzdžiui, koks nors vilnietis, vilnietė, apie kuriuos jaunimas jau būdavo susirinkęs informaciją, kad nevala, priekvailis, narkomanas, beviltiškas ligonis ir į aukštąją mokyklą pateko vien todėl, kad tėvas mokslų daktaras gretimame fakultete ar mama dirba Prekybos ministerijoje, todėl priekvailį it šlapiu maišu per galvą trenktą sūnų net nesugebėjusį savarankiškai išlaikyti abitūros egzaminų – o jie privalomi būdavo net 5, per pažintis įtaisė į Teisės fakultetą ir, be abejo, sumoka už kiekvieną išlaikytą egzaminą, išspręstą kontrolinį, parašytą kursinį ir, žinoma, diplominį baigiamąjį darbą bei valstybinius egzaminus, kuriuos privalu išlaikyti norintiesiems gauti aukštojo mokslo baigimo diplomą, grynaisiais ir į atitinkamų fakultetų žmonių kišenes, lygiai kaip ir į gydytojo plačią chalato kišenę, kad neišduotų sūnui pažymos, jog yra silpnaprotis, vartojantis narkotikus nuo paauglystės, nuolat gydomas nuo visos puokštės patologijų ir dirbti jurisdikcijoje negali.

Tiesa, Vilnius ir tuomet buvo apgailėtinai purvinas, smirdintis ir šiukšlinas, su gausybe paliegusių nesveikai fiziškai ir emociškai atrodančių žmonių, apsirėdžiusių beformiais nudėvėtais skudurais, avinčiais nuskurusiais batais ar žiemą su „Proščiai molodost“ veltinukais iki čiurnų net vaikai,... bet čia jau būtent šios vietovės populiacijos problema. Studentai iš Šiaulių, Panevėžio tviskėte tviskėjo ir dauguma pietus restorane ar kavinėje valgė kasdien, buvo studentų, reguliariai beužkandžiaujančiųjų ir alkoholinius kokteilius degustuojančiųjų ir „Stikliuose“, „Neringoje“ ar „Lietuvos“ viešbučio aukščiausiojo aukšto restorane, dažnu atveju tai buvo medikų ar kolūkių pirmininkų, stambesnio kalibro prekybininkų vaikai-studentai.

Tegaliu apibendrinti ir grįžti prie šiandieninio susisiekimo paslaugų sektoriaus, nes, be abejo, kas gi gali norėti nors pusvalandį praleisti Vilniuje, tai štai: transporto paslaugų lygis Lietuvoje tragiškai žemas su retomis išimtimis. Oro bendrovių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų lygis klaikiai prastas, akivaizdus žmogiškųjų išteklių problemiškumas. Daromos ištisinės klaidos – planingai ar ne, tai dar patikrins atitinkamos institucijos – bet tų klaidų, neva, padarytų iš susisiekimo sektorių aptarnaujančiųjų pusės, kaina net negali būti įvertinta pinigine išraiška, tai žymiai rimčiau ir daugiau nei neįtikėtinai išaugusios kelionių kainos ES ribose.

Tiesa, vienas dalykas išliko nekintamas. Žmonės mėgsta keliauti. Kelionė – tai ištisas gyvenimo patirties universitetas. Todėl, kai lygini, kas pakito, o kas liko taip pat - ERASMUS+ suteikia šią progą. Be to, įvertini, koks malonumas yra išmokti, sužinoti ką naujo, nes ERASMUS+ visų pirma yra naujos studijos kitoje kultūrinėje aplinkoje. Ir naujas įkvėpimas. Žinoma, motyvuotam ir žingeidžiam asmeniui.

Išliko ir dar vienas nekintamas dalykas – liaudies humoro svarba kelionės metu, kai nori, kad ji neprailgtų ir su pašaipa pasižiūrėtumei į transporto paslaugų teikėjus, net nesiveltumei į beprasmę diskusiją su jais. Todėl nė nesvarstydama įsigijau gerą periodinę anekdotų knygelę su pavadinimu „Lapės anekdotai“ 2022 Nr. 5 ir maloniai nusiteikiau skaitydama tuos pačius anekdotus, kuriuos su pasimėgavimu pasakodavome vieni kitiems praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje, būdami studentai, populiarūs jie būdavo ir šeimos rato, artimų draugų susibūrimuose, bendradarbių pokalbių per pietų pertrauką metu. Ir tai yra tikroji išmintis, pati geriausioji edukacija, amžiams išliekanti žinia, pati tikriausioji pedagogika pasiekianti širdis ir protus, kuri yra teisybė, yra taikli ir pamokanti, suprantama bet kurio amžiaus asmeniui, bet kurios tautybės žmogui, neišskiriant nei lyties, nei religijos, nei išsilavinimo lygio, iš tiesų vienijanti, pamokanti, apsauganti.

Citatos iš paminėto leidinio p. 16; 18; 25 ir 7:

Per taigą traukia du medžiotojai, sutinka čiukčį. Vienas medžiotojas jo klausia:

 • Kur čia parduotuvė?
 • Va, eikite link to kalno, o antradienį pasukite į dešinę. /

Nusipirko čiukčis laikrodį, bet šis netrukus sugedo. Nunešė jį laikrodžių meistrui, kuris irgi buvo čiukčis. Šis išardęs laikrodį pamatė, kad tarp mechanizmo dantračių įstrigęs negyvas tarakonas. Kitą dieną atėjusiam laikrodžio savininkui meistras pareiškia:

 • Kodėl?
 • Mašinistas numirė./

Eina du čiukčiai mišku, staiga abu įkrenta į duobę. Vienas sako:

 • Šauk į viršų. Gal kas išgirs...

Šovė, bet nieko.

 • Šauk dar kartą.

Šovė, ir vėl nieko.

 • Šauk dar.
 • Negaliu.
 • Kodėl?
 • Strėlės baigėsi./

Čiukčis iš medžiotojų gavo dovanų pauktšunį. Po kurio laiko medžiotojai atvažiuoja pas čiukčį ir klausia:

 • Na, kaip tas šuo? Geras?
 • Na, nežinau… Nieko gero…Ar tos antys per aukštai skraido, ar aš tą šunį per žemai mėtau?../

Nusprendė čiukčis šokti su parašiutu iš lėktuvo, instruktorius moko:

 • Kai iššoksite, patemkite virvutę, kuri yra prie parašiuto, tuomet jis išsiskleis, nusileisite ant pievos, kur jūsų lauks mikroautobusas.

Čiukčis iššoka iš lėktuvo, timteli už virvutės, bet parašiutas neišsiskleidžia. Nusispjauna jis ir sako:

 • Na, su parašiutu apmovė. Žiūrėsim, ar mikroautobusas lauks…/

 

Sutikite, jėga šie anekdotai. Ir šioje vietoje tegaliu priminti – Vilniuje gana atsakingose pareigose dirba čiukčios su ne čiukčių pavardėmis ir vardais. Ir dalyvauja projektuose, ir lyg netyčia atsiduria būtent tuose bankuose, kuriuose prasmenga negrįžtamai gyventojų santaupos ir įmonių sąskaitose laikyti pinigai – kaip antai “Snoro” bankas, “Danske Bank”… esami stambesni bankai Lietuvoje. Prasmegti gali ne tik viešųjų pinigų milijardai bendrovių bei stambesnių savininkų tvenkiniuose juos įžuvinant ir suvaidinus, jog užsiimama akvakultūra, užsiimama viskuo, už ką tik dalina viešuosius pinigus ir pageidautina už nieko nedarymą, na, gal kažkuriam pagrindiniam dalintojui ir atismokėta bus šviežiomis kaimo braškėmis ir unguriais... todėl dingsta ir tarptautinių projektų dotacijos – … ar čiukčiai kas ką pasakys? Čiukčia narkomanas su nusipirktu per pažintis bendrojo lavinimo mokyklos pedagogu-biologo diplomu dar iš tarybinio laikotarpio po LR tapimo ES valstybe-nare net gana įtakingo vienos ministerijos finansinio audito dokumentus pasirašinėdavo, nes pinigų išplauta buvo tiek, kad direktorius stebuklingai "išvykdavo į komandiruotę" būtent išorinio audito metu... Čiukčia juk atsakys, kad tik ką skrido lėktuvu, šoko iš parašiuto, šis neišsiskleidė, todėl dabar banke darbo vietoje sėdi su šalmu ir nieko nemato, nieko negirdi ir, be to, apsinuodijo jūros gėrybėmis po lapkričio pradžioje Š. Korėjos vykdytų branduolinių sprogdinimų, todėl dabar iki gyvenimo galo Lietuvoje už mokesčių mokėtojų pinigus gydysis radiacijos poveikį – amžinus onkologinius susirgimus. Ir prašom duokite ES pinigų. Daug. Nes yra dar du šimtai milijonų čiukčių ir jie visi atvažiuos į Lietuvą, kur viskas dalinama nemokamai, sanatorinis gydymas irgi už dyką. Vaistukų haliucinogeninių atsiveš patys ir dar kitiems pasiūlys bei amžinai gyvens sakurų parkuose, kurių yra beveik kiekviename Lietuvos mieste ir net bažnytkaimiuose nesunkiai aptiksite vieną kitą svetimietį medelį. Už rinkos kainą, be abejo, čiukčios stebuklingi haliucinogenai bus irgi pristatyti nes čiukčia mokės pasidaryti rėmimo kampaniją apie stebuklingą naują ženšenio šaknies atmainą, mumijo ar šikšnosparnio kepsnį su specgrybais, nuo ko tikrai tikrai niekada nesirgsite jokiais covidais. Paskui dar čiukčia parodys kaip moka groti kanklėmis ir pūsti birbynę. Jei gerai sumokėsite, žinoma. Čiukčia juk su aukštuoju ekonomisto išsilavinimu, naujus narkotikų platinimo kelius tiesia ir ES pinigų nori, pasakoja, kaip čiukčijiečių vaikučius mokys sodinti bulves, nors jie ir alergiški dirvožemiui ir dėl poreikio nuolat vartoti narkotines medžiagas, mums įprastų maisto produktų nė nesuvirškintų, tektų gyventi su amžina klizma. O kaip tada sakurų parke pasirodysi? Sutikite, ne fasonas.

P.S. Praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje niekas nesakydavo „čiukčis“, sakydavo „čiukčia“. Ir anekdotų apie čiukčias būdavo tokių gerų, kad iš juoko kvatodavomės. Ypatingai puiki anekdotų pasakotoja buvo mano teta Stanislava, ji tai darė virtuoziškai, laiku ir vietoje su tokia diplomatine įžvalga, ir tinkamai pasirinkusi adresatus, klausytojų kompaniją bei tokia taisyklinga ir nepriekaištinga kalba ir dikcija, reikiamų žodžių akcentavimu, kad tiesiog priblokšdavo. Pavyzdžiui, juokdavomės smagiai iš anekodoto apie čiukčią nuotaką Maskvoje, nuo kurios „grožio“ pašiurpo čiukčios vestuvių baliauninkai maskviškiai iš jaunikio pusės, ir anekdoto kaip čiukčia cepelinus sukramčiusi savo dantimis bulves virė bei patiekė tokius nužiaumotus cepelinus lietuvių delegacijai kiekvienam po vieną vienetą atvykusiai į svečius atsakomojo vizito, o paklausta ar yra dar, atsakė, kad tinkamą kiekį bulvių spės sukramtyti tik iki rytojaus vakaro, todėl brangūs svečiai ir viešnios turėtų palaukti ir neišvykti tą pačią dieną... arba tas puikus anekdotas apie tai, kaip čiukčia į stiklainį su agurkais galvą įkišo, įsikando porą agurkų ir burbuliuoja: kam tu man liepei tuos agurkus ištraukti, galva užstrigo... Nepakartojama pedagogika ir nemari liaudies išmintis, tiesa?

SIŲSKITE REDAKCIJAI E-ADRESU Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SAVO ANEKDOTUS, KURIE YRA IŠBANDYTI LAIKO IR NIEKADA NEPRARANDANTYS AKTUALUMO. BUS VERTINGI PRIZAI. ANEKDOTŲ PATEIKĖJAI GALĖS IŠLIKTI INKOGNITO, JEI TO PAGEIDAUS.

Karikatūros autorius - Paulius Armonas, nupiešta 14 metų amžiaus.

------------------------------------------------------

IŠŠŪKIS-1

Labdaros ir paramos fondo “Jaunasis tyrinėtojas” 2022-10-08 pranešimas

ERASMUS+ projektą  vykdome ir neapibrėžtumo sąlygomis

 2022-10-07 gavome mokslų baigimo pažymėjimus. Savaitė Graikijoje buvo nuostabi.

Iliustracijose - mokymai, organizuoti IDEC SA, vyko puikioje auditorijoje ir mes vėl patyrėme malonumą sutikti nuostabią pedagogę Betty Aggeletaki, kokias turėjome ir savo studijų laikais LTSR, kai dar spėjome išklausyti puikių dėstytojų paskaitas - to, deja, esamu metu jau nerasi LR; gavome mokslų baigimo pažymėjimus - mokymai eksternu, trys mokomieji vadybos dalykai semestro trukmės kartu su praktinėmis užduotimis įveikti per 5 dienas; ragavome puikios graikų virtuvės patiekalų - maistas nerealiai kokybiškas ir pigus, galėjome net mes sau leisti kasdien pietauti restoranuose, kas Lietuvoje mums nepasiekiama prabanga prie esamų kainų; aplankėme istorines Antikos pasaulio vietas; pasimatavome Antikinio stadiono ložes, kuriose sėdėdavo Graikijos senovės valdovai - tiko puikiai; gėrėjomės auštančiu rytu ir maudėmės Egėjo jūroje - vanduo šiltutėlis, skaidrus kaip iš šaltinio ir smaragdo spalvos, gausu įvairaus dydžio jachtų bei jomis atplaukusių guvių jaunuolių.

Iliustracijų autorė - Andžela Armonienė.

 

 IŠŠŪKIS

Labdaros ir paramos fondo “Jaunasis projektas  "SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ"/”CHALLENGES OF DIGITALIZATION: THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE BETWEEN GENERATIONS – LIFELONG LEARNING FOR HIGHLY QUALIFIED WOMEN AGED 55+ WITH FEWER OPPORTUNITIES”. Rezultatai tikėtini 2023 m. IV ketv.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REGARDING PARTICIPANTS WITH FEWER OPPORTUNITIES IN THE PROJECT

 

2022-04-26   05:07

 

The fund of charity and support “Young Researcher” confirms that 9 participants are participating in international learning, teaching and training activity of Erasmus+ KA2 Partnerships for Cooperation project INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS; 2 participating countries: LT and GR; The fund’s 24 staff members and voluntiers as well as reserve people belong to the following categories of persons with fewer opportunities, in accordance with the provisions of the “Erasmus+” program and (or) the approved internal procedures of the organisation.

 

Thanks for the cooperation.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SKELBIAMA ATRANKA

2022-03-05

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) laimėjo du „Erasmus+” projektus, kofinansuojamus Europos Komisijos, ir skelbia viešą dalyvių atranką. Iki 2022-04-05, 12 val. Pretendentai/-ės motyvacinius laiškus kviečiami teikti e-adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savo e-laiškų temos eilutėje įrašykite “MOTYVACINIS LAIŠKAS”, kurį siųskite ne kaip pridedamą dokumentą, o spausdinkite e-laiško lange.

KOKIE TAI PROJEKTAI?

(1) KA122 „SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ“ – dveji mokymų kursai (trukmė – 9 dienų) Graikijoje. Projekto trukmė 2022-05-30 / 2023-10-30. Programą įvykdžiusieji gauna Europaso mobilumo sertifikatus. 

(2) KA210 “55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“ – dveji mokymų kursai (trukmė – 11 dienų) Graikijoje. Projekto trukmė 2022-04-10 / 2023-04-10. Programą įvykdžiusieji gauna Europaso mobilumo sertifikatus.

ATRENKAME PO 5 DALYVIUS/-ES KIEKVIENAM PROJEKTUI 

ATRANKOS KRITERIJAI:

 1. Neatlygintinai atlikto darbo Fondo naudai apimtys ir svarba.
 2. Prisidėjimo prie Fondo veiklos apimtys.
 3. Fondui suteikta parama.
 4. Motyvacija mokytis ir keistis žiniomis bei patirtimi tarptautinėje aplinkoje.
 5. Gebėjimas aiškiai formuluoti savo tikslus bei poreikius.
 6. Galimybė neatlygintinai kurti intelektinius produktus ir sutikimas savo intelektinį indėlį perleisti Fondui projekto apimtyje.
 7. Vadybinė patirtis.
 8. Praktiniai įgūdžiai, turimos kvalifikacijos pagrindimas.
 9. Dalyvavimas edukaciniuose procesuose bet kuriuo lygiu, praktinė patirtis.
 10. Anglų ir kitų užsienio kalbų žinios.

PASTABA: abiejų projektų darbo grupės pagal pateiktuosius vertinimo kriterijus atrinks dalyvius. Pretendentams vertinti bus taikoma 10-balė sistema – kiekvieno atrankos kriterijaus, aukščiau išvardinto, vertinė išraiška yra 1 balas. Iš pretendentų tarpo bus atrinkti ir rezervistai, kurie keis projektų dalyvius tuo atveju, jei kuris nors negalės dalyvauti dalyje mokymų ar dėl objektyvių priežasčių pristigs potencialo projektų intelektinių produktų kūrybiniame procese.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) veikia jau 26-i metai. Tai ne valstybinės priklausomybės, ne pelno organizacija, viešoji įstaiga, neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, įregistruotas Švietimo informacijų technologijų centre 2015 m. sausio 9 d. Fondo pagrindinė paskirtis yra visokeriopai remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą jaunuolius, jis nuo 2011 m. turi Juridinių asmenų registro suteiktą paramos gavėjo statusą.

Anot šv. Bazilijaus, „semiami šuliniai pilnėja, apleidžiami teršiasi. Taip lygiai pastovūs turtai yra nenaudingi: judėdami ir keliaudami pas kitus, jie virsta bendrais ir vaisingais...“. Fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ telkia pajėgas, kad turėdamas daugiau žinių ir informacijos gabus jaunuolis nugalėtų konkurencinėje kovoje. Beje, paremdami gabiuosius šiandien, užsigarantuojame, kad nereikės ieškoti specialistų svetur, negabių ir fiktyvius diplomus įsigijusių žmonių tarpe. Įsidėmėtina, kad statistiškai tik vienas iš dešimties gabiausiųjų vaikų laiku gauna paramą ir jo talentas atsiskleidžia.

Fondą galite remti bendradarbiaudami, aukodami savo įmonės produkciją, skirdami lėšas, kitais būdais.

Galite rinktis paramos kryptis:

 • prisidėti prie dar 1995 m. sukurtos gabiausiųjų jaunųjų mokslininkų atrankos sistemos skirdami paramą į Europos Komisijos rengiamus konkursus vykstantiems jauniesiems mokslininkams ir taip pagarsinti savo įmonę, organizaciją, prisidėti prie talentingiausiųjų jaunuolių būsimos karjeros;
 • paremti pedagogus, kurie ugdo gabiausiuosius jaunuolius;
 • įsteigti vardinę premiją pasirinktam mokytojui ar dėstytojui;
 • paremti fondą su konkrečiu savo pasirinktu tikslu.

APIE ŽINIŲ TROŠKIMĄ

ir kodėl kai kam tai nebūdinga

 

Tikra tiesa, kad talentingiausieji negimsta šeimose, kur jiems yra viskas parūpinta ir patiekta. Tuo tarpu išties gabūs vaikai tik maždaug vienas iš dešimties laiku gauna paramą ir palaikymą talentui skleistis ir puoselėti. Visi mato tik savo vaikus, kiekvienam tėvui atrodo, kad tik jo vaikas vertas lavinimo, investavimo, prabangių būrelių, privačių mokyklų. Taip ir sukuriama darbo rinka iš diplomuotų, tačiau menkai raštingų, negabių, mažai išprususių ir neduodančių jokios pridedamosios vertės nevykėlių. Žodžiu, šioje vietoje cituotina klasikė Žemaitė, jos apsakymas „Kaip Jonelis raides pažino“ (1914): vaikas troško išmokti raides, o žinios buvo brukamos bukam ponų vaikui, Jonelis buvo statomas prie sunkių darbų, jam neleisdavo net į elementorių žvilgtelėti, juk tai – tik ponaičiui, ne samdiniui vaikui. „Daugybė... tokių Jonelių, kur trokšte trokšta mokslo, bet vargas, neturtai slegia juos tamsybėje“.

 AR KAS NORS PASIKEITĖ ŠIUO KLAUSIMU PER GERĄ ŠIMTMETĮ?
-------------------------------------------------------------

Labdaros ir paramos fondą „Jaunasis tyrinėtojas“ galite paremti: Įmonės kodas 292020010

AB „Citadele banka“, banko kodas 72900, Lietuvos filialas, fil. kodas 304940934

Sąskaitos Nr./IBAN LT477290099057993275

SWIFT (BIC): INDULT2X      
-------------------------------------------

Konkursas:

Kviečiame piešti karikatūras.

Rinkitės įvairias temas.

Siųskite redakcijai.
Žemiau - konkurso nugalėtojo kūrinys, autorius - 10 metų vaikas.

-----------------------------------------

FONDO „Jaunasis tyrinėtojasPRANEŠIMAS

Vykdomi individualūs mokymai, konsultacijos jaunuoliams, rengiantiems socialinių ir humanitarinių mokslų krypties darbus, e. adresas

pasiteiravimui: padekimesau19@gmail.com
---------------------------------------------------------------------

 


PRENUMERUOKITE MŪSŲ LEIDINĮ:
e. adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.