„PADĖKIME SAU'19“ išeina kartą per mėnesį. Jei norite pasiskelbti, dovanoti, pasveikinti, prenumeruoti mūsų leidinio e-versiją (kaina – 3,5 euro už 6 numerius), praneškite el. adresu padekimesau19@gmail.com

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. mūsų leidinį galite užsiprenumeruoti AB Lietuvos pašte, spausdinto numerio kaina – 1,33 euro.


 

FONDO „Jaunasis tyrinėtojas“ PRANEŠIMAS

2021 m. bus vykdomi individualūs mokymai jaunuoliams, rengiantiems socialinių mokslų krypties darbus, adresas pasiteiravimui: atrankahelp@gmail.com


Konkursas:

Kviečiame piešti karikatūras.

Rinkitės įvairias temas.

Siųskite redakcijai.

BUS PRIZAI.


MĮSLĖ:

IŠ KUR CITATOS?

TEISINGAI ATSAKIUSIEJI GAUS PRIZĄ

Rašykite savo įžvalgas e. adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir temos eilutėje įrašykite didžiosiomis raidėmis žodį MĮSLĖ.

„Gydytojui svarbu yra atspėti iš sykio, ko ligonis nori. (...) Visus sveikosios psichinės konstitucijos ligonius skirstome dviem nelygiom dalim: į A – tikrus ir B – netikrus ligonius. (...) Netikrieji ligoniai (B), arba  s i m u l i a n t a i, yra tie, kurie iš tikrųjų yra sveiki, o tik apsimeta esą nesveiki. Simuliantų daugiausia pasitaiko kalinių tarpe, bet retkarčiais pasitaiko ir kareivių, apdraustųjų kasose ir mokinių tarpe.

Viena mergaitė man pasakojo, kaip ji simliavusi būdama ligoninėje: stovėdavusi basa ant pilkų akmeninių grindų, kad tik kosėtų, kad tik ilgiau sirgtų. Gydytojui vizituojant darydavusi silpniausio ligonio išvaizdą. Mat, ji kaip sužinojusi, kad ją norį atleisti iš tarnybos, tuojau atsigulusi į logoninę ir norėjusi sirgti tol, kol būsianti surasta kita vieta. (...)

Tat yra vadinamieji daug užgaidų turintieji – u ž g a i d i n g i e j i  ligoniai. Kaip kekvieną jutimą jie jaučia padidėjusį, taip ir jų reikalavimai yra padidinti. Kartais tie reikalavimai būna labai keisti. Vienas, vos tik atvažiavęs į ligoninę, reikalauja ko skubiausiai jam dėti gipsą; antras, vidunaktyje alkį pajutęs, rėkia visam skyriui girdint, kad norįs valgyti, arba dar geriau – riešutų norįs; trečių reikalavimai pasidaro įžūlūs, nes juos lydi grasinimai personalui.

Kai kurių ligonių reakcijos yra tokios didelės, kad išeina iš normos ribų. Pvz., po hemorojaus operacijos guli pastyręs lovoje, nebevalgo, nebekalba arba sėdi išeinamojoje vietoje ištisomis valandomis, neklauso gydytojų, vaikščioja, šaukia, reikalauja morfio. (...)

Bet būna ir tokių, kurie ir savo pinigais gydosi, kurie leidžia paskutinį savo turtą. Gydosi viename skyriuje, pereina į antrą, trečią, kol apkeliauja visus skyrius, o tai dar ir į kitą ligoninę patenka. Jie išnaudoja savo teisę gydytis iki paskutinės dienos, jie gydosi ne savo pinigais. Ir galų gale iš ligoninės išeina dar nepasveikę. (...)

Elgesys arba taktika su histerikais ar kitais psichopatais įvairių gydytojų būna įvairus. (...) Tiesa, kartais nelengva būna susivaldyti, pvz., nenusijuokus, bet atsiminus, kad susivaldymas būtinai reikalingas, dažniausiai pavyksta tat padaryti. (...)

Vienoje ligoninėje ligonių būna daugiau vienų tipų, kitoje – kitų tipų, nelygu ligoninės pacientūra. Gali būti, kad kitose specialybėse yra kai kurių skirtumų, arba patys tipai stebimi kitoje proporcijoje, arba yra visai naujų, čia neminėtų tipų.“

P.S. Rašykite, mieli skaitytojai, papasakokite apie „visai naujus“ ir aukščiau nepaminėtus ligonių tipus... nekantriai laukiame e. adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Griežtai draudžiama „Padėkime sau'19“ paskelbtą žodinę ir vaizdinę informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti „Padėkime sau'19“ kaip šaltinį.


Paslaugos.lt