Iliustracija aukščiau iš creativecommons.org

 

 

 

NAUJA RUBRIKA:

FINITA LA DOLCE VITA

2024-06-15: Susijusi informacija skaitytojų žiniai:

Verta žinoti: publikacijoje „Vilnietė Galina Šimanovič pasakoja apie /…/” paminėtas prokuroras Romualdas Blaževičius ir aprašytos nekilnojamojo turto užgrobimo metodikos, kurios taikomos su teisėjų, prokuroro R. Blaževičiaus aktyviu dalyvavimu vykdant turto nusavinimą galimai nusikalstamu būdu, organizuojamu per LR prokuratūras ir pasitelkus LR teismus kaip įrankius.   

Šaltinis: <https://laisvas.info/vilniete-galina-simanovic-pasakoja-apie-zydu-mafija-vilniuje-ir-ja-aptarnaujancius-prokurorus-ir-teisejus/>, žr. 2024-06-14.

 

 Iliustracija: Komunikacija: vienas --- daugeliui. 14 metų vaiko kūrinys. 

 

 

  LAUKITE TĘSINIO.

Iliustracija aukščiau: C'est la vie. Nuotrauka padaryta 2023-12-13.

FINITA LA DOLCE VITA / 2

TAIP BUVO 2008-2013 m. O KAIP BŪTI GALĖJO?

CUKRAUS RINKOS DYDŽIO IR PERSPEKTYVUMO LIETUVOJE ĮVERTINIMAS

Andžela Armonienė

Parašyta 2014 m., paskelbta 2024-07-13

 

Lietuvoje (toliau – LR) 2008-2013 m. laikotarpiu cukrų gamino 2 fabrikai – „Nordic Sugar Kėdainiai“ ir „Arvi cukrus“.

Cukraus gamybai buvo taikomos kvotos.

LR nacionalinė cukraus gamybos kvota sumažėjo 12 proc. – nuo 103 tūkst. tonų įstojus į ES metu 2004 m. iki 90,3 tūkst. tonų 2013 m.

Šalies vidaus cukraus poreikis – apie 100 tūkst. tonų.

Cukraus gamyba LR 2008-2013 m., skaičiuojant tonomis, nuo 2008 m. iki 2013 m. išaugo dvigubai, 2008-2013 m. laikotarpiu LR buvo pajėgi apsirūpinti cukrumi pagal vidaus rinkos poreikius. LR metams reikėjo apie 100 tūkst. t cukraus, ir dar LR turėjo cukraus perteklių, galimą eksportuoti. Duomenys apie cukraus gamybą, suvartojimą pateikti 1-3 pav.

                        

1 pav. Cukraus gamyba Lietuvoje 2008-2013 m., tonomis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

http://db1.stat.gov.lt/

 

 

2 pav. Cukraus suvartojimas Lietuvoje 2008-2013 m., tūkst. t

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas;

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp

 

Vidutiniškai LR buvo suvartojama 99,8 tūkst. t cukraus per metus. Nagrinėjamu laikotarpiu gyventojų skaičius šalyje nuo 3,21 mln. 2008 m. sumažėjo iki 2,97 mln. 2013 m., tačiau augo cukraus suvartojimas, skaičiuojant kilogramais vienam gyventojui, pavyzdžiui, 2013 m. 1 gyventojas LR suvartojo 3,2 kg daugiau cukraus per metus nei 2008 m., o tai rodo galimai augančią cukraus rinką šalyje. Be to, reikia įvertinti Pasaulinės finansų krizės laikotarpį 2008-2012 m., kada natūralu, jog vartojimas LR krito ne tik cukraus, bet ir apskritai visų rūšių maisto ir nemaisto produktų, prekių, įvairių rūšių paslaugų pirkimai sumažėjo ir kt.

 

3 pav. Cukraus suvartojimas Lietuvoje 2008-2013 m. 1 gyventojui kg

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

 • Cukraus pardavimai. 2013 m. cukraus fabrikai pardavė 142,04 tūkst. t baltojo cukraus: Lietuvos rinkoje 2013 m. parduota 68,41 tūkst. t, ES – 73,63 tūkst. t. Palyginti su 2012 m., cukraus pardavimai padidėjo 9,1 proc. Pardavimai į Lietuvos rinką padidėjo 10,7 proc., į ES rinką – 7,7 proc.

 

Cukraus eksportas ėmė augti nuo 2011 m., tiesa, 2013 m. jis truputį nukrito, palyginti su 2012 m., tačiau vis viena užsienio prekybos balansas buvo teigiamas, žr. 4 pav.

 

4 pav. Cukraus eksportas ir importas iš Lietuvos 2008-2013 m., mln. Lt.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp

 

Pagal eksporto apimtis tonomis didžiausios lietuviško cukraus pirkėjos buvo Latvija, Rusija, Estija, LR importavo daugiausia cukraus iš Lenkijos, pavyzdžiui, 2013 m. – 20,7 tūkst. t.

 

5 pav. Baltojo cukraus eksportas Lietuvoje 2012–2013 m., t

  

 

6 pav. Baltojo cukraus importas Lietuvoje 2012–2013 m., t

  

APIBENDRINAMOJI IŠVADA: Cukraus rinka LR turėjo potencialą sparčiai augti.

Cukraus rinka buvo auganti, 2013 m., palyginti su 2012 m., ji išaugo 17,4 tūkst. t., arba 15 proc., ir pasiekė 132,5 tūkst. t.

PASTABA. 6-7 susiję paveikslai ir 2 lentelės bus paskelbtos vėliau.

 

IŠVADOS

 

 1. Cukraus rinkos augimą Lietuvoje 2008-2013 m. lėmė pirmiausia ženklus gamybos augimas ir truputį sumažėjęs eksportas.
 2. Cukraus rinka LR buvo nuolat reguliuojama – cukrus akcizinė prekė, be to, ES taiko jo gamybos kvotas. Cukraus rinkos reguliavimas, įskaitant ir cukrinių runkelių auginimo ribojimus, cukraus gamybos fabrikų skaičiaus mažinimą LR nuo 2004 m., LR ekonomikai žalingas. Cukraus pramonė LR, jei nebūtų taip griežtai reguliuojama kvotomis ir kt., jos plėtra būtų buvusi neįtikėtinai pelninga pirmiausia cukrinių runkelių augintojams. Cukraus gamybos fabrikų silpninimas, jų skaičiaus mažinimas, geografinis nutolimas nuo cukrinių runkelių augintojų atnešė rezultatą – LR skurdinimą plačiąja ta žodžio prasme. Pralaimėjo ir vartotojai, perdirbėjai, maisto gamybos pramonės atstovai, pavyzdžiui, konditeriai, šokolado, alkoholinių gėrimų gamintojai, konservų fabrikai, kt., kadangi nebuvo įvykdytas pažadas, jog įvedus kvotas ir pradedant 2005 m. bei vėliau LR mažmeninėje prekyboje baltojo cukraus kilogramas kainuos 0,35-0,40 EUR, ir ne daugiau, ir kad tokia mažmeninė kaina bus griežtai prižiūrima, kontroliuojama, nedidinama. Tai net buvo įtvirtinta ES teisės aktuose, pritaikytuose, adaptuotuose ir LR po 2004 m. Vieši ES bei LR vykdomosios valdžios atstovų pažadai, viešinami visuomenės informavimo priemonių pagalba, paskelbti nuo 2005 m., apie į LR mažmeninę rinką pateikiamą, neva, kokybišką ir itin pigų rudąjį cukrų, nebuvo įvykdyti taip pat. Visi šie veiksniai nulėmė galimybių ribojimą didinti LR BVP iš itin perspektyvios cukraus gamybos pramonės bei cukrinių runkelių auginimo, iš ko net smulkūs pavieniai žemdirbiai iki 2004-2005 m. pasiekdavo apie 56 procentų rentabilumą, o itin derlingų LR žemių savininkai šiaurinėje LR bei kai kuriuose Sūduvos regionuose ir žymiai didesnį, kada cukraus perdirbimo fabrikai buvo ir veikė arti cukrinių runkelių augintojų, supirkimas, cukrinių runkelių transportavimas būdavo gerai organizuotas, gaunami geri žemdirbių pelnai neskatino masinės bei niekaip neįmanomos stabdyti masinės gyventojų ir pirmiausia jaunimo migracijos iš kaimiškųjų vietovių, kai naujai atvykusieji visi vienodai ėmė kurti vadinamas „kaimo sodybas“ su vienodomis „edukacijomis“ ir „paslaugomis“, kas toli gražu tiek nepadidino LR BVP kaip cukraus pramonės galimybės, jei nebūtų reguliuojamos tokia kryptimi, kaip viskas vyko nuo 2004-2005 m.,  ir t.t. Tai yra, visokeriopai skatinamas kaimo turizmas nė iš tolo nedavė tokios pridedamosios vertės ir galimo BVP augimo, ką galėjo duoti tęstinė cukrinių runkelių auginimo, jų perdirbimo ir susijusių pramonės, maisto gamybos atskirų šakų skatinimo ir paramos politika, tęstinumas tų tradicijų, kurios LR buvo šimtametės, o gal ir dar senesnės. Galima daryti išvadą, jog buvo žlugdoma ir LR archaiška kultūra į tą vietą mėginant įdiegti bordelių, cirko, kankanų, svetimų LR teritorijai atstovų kultūrą, propaguojamą gamtos draustiniuose ir vadinamosiose „sodybose“ tuo pačiu dar ir sunaikinant mokyklų tinklą kaimiškosiose vietovėse, kur vaikų, galinčių mokytis,  praktiškai nebeliko.
 3. Augant lietuviško cukraus eksporto apimtims, kai turime duomenis, jog treti metai iš eilės mažėjo importas, cukraus rinkos dydį galime stebėti kaip mažėjantį tuo atveju, jei gamyba nustos augti taip sparčiai kaip tai įvyko 2013 m., o importas ir toliau mažės, kas yra mažai tikėtina.

 

LITERATŪRA

 

 1. Lietuvos statistikos departamentas, prieiga per internetą:

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp>;

<http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M5010205&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=17040&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14>, žr. 2014-11-26.

 1. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, prieiga per internetą: <https://www.vic.lt/?mid=431&limit=20&offset=40>, žr. 2014-11-26.

  

 

 FINITA LA DOLCE VITA / 1

Perspektyvumo prielaidos: 

inovacijos, rėmimas, pridėtinė vertė

PRIELAIDŲ TYRIMAS KINTANČIOJE RINKOJE

Andžela Armonienė

2007 m. kovas, paskelbta 2021-02-16 www, perspausdinta 2024-06-07

 

Straipsnyje nagrinėjamos perspektyvumo prielaidos vienoje sparčiausiai kintančių sulčių rinkoje, atliktas antrinis kiekybinis tyrimas. Tyrimo gairės pasirinktos pagal klasikines inovacijų taikymo kryptis ir keturias Ansoffo strategines verslo plėtotės galimybes. Tyrimo tikslas – atlikti sulčių gamybos plėtros Lietuvoje prielaidų analizę.

Sulčių gamybos įmonės Lietuvoje nebuvo itin aktyvios įsisavindamos Europos Sąjungos (ES) lėšas. 2004–2006 metais sulčių gamintojams teko 20,6 proc. pagal SAPARD ir BPD programas vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėms skirtos paramos. Tolimesnis ES lėšų įsisavinimas gali būti problemiškas. Įmanoma naudotis pagal Kaimo plėtros plano priemones įsisavinama ir konkurencingumo stiprinimui bei ekonominės veiklos įvairinimui skirta parama, tačiau būtini ekonominės veiklos gyvybingumą patvirtinantys rodikliai.

Per 5 metus Lietuvos sulčių gamintojų gaunama pridėtinė vertė išaugo 6,2 karto, gamybos efektyvumas padidėjo 8,7 procentiniais punktais. Pagal Eurostato duomenų analizę nustatyta, jog pridėtinės vertės ir gamybos efektyvumo augimas Lietuvoje nėra susijęs su koncentruotų sulčių gamybos apimčių pokyčiais. Sulčių gamybos efektyvumo rodiklis Lietuvoje 2004 metais buvo beveik 7 procentiniais punktais didesnis už ES vidurkį, vienam dirbančiajam teko 6,1 proc. daugiau investicijų nei vidutiniškai ES. Per 2000–2004 metų laikotarpį nė viena ES šalis taip sparčiai nedidino investicijų į sulčių gamybos įmonių įrangą, t. y. neplėtojo vieno iš inovacijų taikymo pagrindų, kaip Lietuva: investicijos per 5 metus išaugo 10 kartų.

Kadangi sulčių ir nektarų rinka yra viena perspektyviausių dėl paklausos ir kainų augimo, o apsirūpinimas šiais gaminiais nepakankamas, natūralių ir kokybiškų didesnės pridėtinės vertės sulčių gamybą būtų tikslinga plėtoti Lietuvoje. Aptariamos skirtingų ūkio subjektų sąveikos galimybės, pateikiami siūlymai dėl tinkamos pusiausvyros tarp jau sėkmingai parduodamų ir ketinamų sukurti inovacinių gaminių. Galimos plėtros kryptys apibendrinamos įžvalgomis inovacijų, rėmimo priemonių taikymo, pridėtinės vertės didinimo klausimais.

 Raktažodžiai: inovacijos, pridėtinė vertė, ES parama, sulčių pramonės rodikliai, kainos, vartojimas, rinkodaros rėmimo priemonės, integruota komunikacija, investicijos.

„Nustatyta, kad nuo 50 iki 90 proc. inovacijų būna nesėkmingi bandymai… Nuo 30 iki 60 proc. į rinką pateikiamų naujų produktų neperspektyvūs“ (Cannon 1992, p. 294, 304).

 

ĮVADAS

 

Šiame darbe pasirinkta nagrinėti perspektyvumo prielaidas vienoje sparčiausiai kintančių sulčių rinkoje, kuri dėl paklausos ir kainų augimo bei galimybės nepertraukiamai atnaujinti asortimentą didesnės pridėtinės vertės gaminiais tapo tinkama aplinka išbandyti jėgas taikantiems inovacijas.

ES yra didžiausia perdirbti skirtų vyšnių, braškių, serbentų, aviečių, agrastų augintoja pasaulyje [8]. Sulčių, kitų iš vaisių ir uogų gaminamų produktų paklausa nemažėja, todėl gamybos pajėgumai didinami. Vaisinių ir uoginių augalų žaliavos auginimo perdirbimui sektorius yra stiprus, bet apsirūpinimas nepakankamas. Kasmet į ES importuojama apie 200 000 t perdirbti skirtų uogų ir virš 200 000 t koncentruotų obuolių sulčių [7].

Lietuvos perdirbimo įmonės gamina įvairius vaisių ir uogų produktus, tačiau didžiąją dalį sudaro koncentruotos sultys ir užšaldyta produkcija. Taip sumažėja galimybė sukurti didesnę pridėtinę vertę, nes tarpiniai produktai eksportuojami į kitas šalis tolimesniam perdirbimui. Mažmeninėje mūsų šalies rinkoje populiarūs įvežtiniai gaminiai iš vaisių ir uogų. Natūralu, kad svarstoma viena iš galimybių – taikyti inovacijas ir didesnės pridėtinės vertės produktus gaminti Lietuvoje. Koncentruotų obuolių sulčių gamybą derinant su iš išspaudų gaunamo pektino gamyba įmanoma užsitikrinti stabilią padėtį rinkoje. Uogų perdirbimas į sultis, sidrą, vyną ir atliekų panaudojimas suteikia dar daugiau galimybių, tačiau inovacijų taikymo atveju didėja ir rizika [11].

Kai vyksta spartūs pokyčiai, naujų gaminių pasiūla ir konkurencija auga, produkcijos gamintojai susiduria su būtinybe įgyvendinti pagrindinius keturis elementus: technologijų kaitą, išradingumą, inovacijas ir produkto plėtotę [4]. Sulčių rinkoje veikia tie patys dėsniai kaip ir kitų produktų rinkose: spartaus paklausos didėjimo atveju kainos kyla, taikomos inovacijos, daugėja naujų gaminių. Didžiųjų gamintojų ir žinomų nacionalinių bei regioninių ir privačių prekės ženklų atstovų konkurencija lemia žemesnes vidaus rinkos kainas. Gamybą didinančios įmonės tam tikruose rinkos segmentuose yra pajėgios mažinti kainas ir taip įgyti pranašumą prieš smulkiuosius gamintojus [3]. Lietuvos rinkoje, kur per penkerius metus sulčių vartojimas išaugo 39,5 proc., o apsirūpinimo lygis vietinės gamybos sultimis nepakankamas (2005 metais – 43 proc.), prielaidų mažinti kainas nėra.

Maisto produktų ir gėrimų rinkoje vartotojui siūlomos gaminio idėjos yra pačios svarbiausios, todėl ne visada sėkmė lydi stambiuosius gamintojus. Smulkieji gamintojai yra lankstesni, jie gali pasiekti realų pranašumą, pirmieji atsiliepdami į vartotojų poreikius. Kai sulčių rinka tapo viena sparčiausiai augančių, padidėjo jos segmentacija, vartotojams pasiūlytas gausesnis gaminių asortimentas, todėl vis daugiau pastangų ir investicijų teko skirti rinkodaros rėmimo priemonėms. Iš esmės žinomesnių prekės ženklų, kaip pavadinimų, terminų, simbolių, vaizdų ar jų derinių, sukurtų tam, kad vartotojai galėtų atskirti vienas prekes ar paslaugas bei jų gamintojus ir teikėjus nuo kitų [4], atstovai taikė plėtros strategijas. Naujų gaminių pristatymai vykdavo taikant išradingiausius metodus ir naujas informacijos bei komunikacijos technologijas. Efektyvumo įrodymas – sultys pradėjo stumti iš rinkos kitus gėrimus, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje natūralios kriaušių sultys pristatomos kaip madinga alternatyva alkoholiui. Plėtros strategijos XXI amžiuje jau nebegali būti vykdomos neatsižvelgiant į tai, kad pelną ir aukštesnį efektyvumo lygį įmanoma užsitikrinti rinkodaros elementų derinimo ir komunikacijos integravimo keliu [10, 19, 20].

Lietuvoje sulčių gamybos plėtotės prielaidos išsamiau netyrinėtos, o tai būtų labai reikšminga šalyje, kur daugiau nei 60 proc. sodų ir uogynų produkcijos yra perdirbama, sukauptas žinių potencialas ir yra galimybė taikyti inovacijas. Nuo vieno ar kito gaminio sėkmės rinkoje priklauso ne tik perdirbimo įmonių perspektyvumas, bet tikėtinos ir pastovesnės bei aukštesnės žaliavos supirkimo kainos. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas yra paskelbęs maisto produktų ir gėrimų gamybos sektorių palyginamosios analizės rezultatų, ūkių konkurencingumo tyrimų duomenų [6, 14, 15, 16, 18], tačiau sulčių tema išskirtinai negvildenta. Pasirinkta nagrinėti problemą, ar verta priklausyti nuo sulčių ir gaiviųjų gėrimų pramonės perspektyvumo kitose šalyse ir didžia dalimi koncentruotas sultis eksportuoti, ar latvių, lenkų pavyzdžiu pritraukti investicijas ir labiau išplėtoti sulčių gamybą iki galutinio produkto Lietuvoje. Antruoju atveju dėl inovacijų taikymo galimai augtų pridėtinė vertė, didėtų apyvarta, būtų įmanoma užimti didesnę vietinės ir užsienio rinkų dalį.

Tyrimo tikslas – atlikti sulčių gamybos plėtros Lietuvoje prielaidų analizę.

                      Tyrimo uždaviniai:

 1. Analizuoti gamybos plėtros didinimo galimybes orientuojantis į inovacijų taikymo perspektyvą.
 2. Įvertinti ES paramos apimtis ir reikšmę sulčių pramonės plėtrai Lietuvoje.
 3. Palyginti Lietuvos ir kai kurių ES šalių sulčių gamybos efektyvumo rodiklius.
 4. Pateikti galimas sulčių gamybos plėtros kryptis Lietuvoje.

 

TYRIMO METODAI

Atlikta probleminė literatūros šaltinių analizė. Inovacijų samprata pasirinkta ši: išskiriamos pagrindinės inovacijų taikymo kryptys:

- procesų tobulinimas ir plėtotė, lemiantys galutinio produkto / paslaugos tobulinimą, kainos mažinimą;

- naujų produktų / paslaugų gamyba bei sukūrimas ir pasiūla potencialiems vartotojams, ši inovacijų kryptis plinta rinkose, kurios nuolat kinta [4].  

Visos inovacijų taikymo kryptys pagal Eurostato duomenis kol kas nebuvo nagrinėtos, dėl duomenų stygiaus pasirinkta pirmoji – įrengimų ir gamybos procesų tobulinimo kryptis ir mokslo bei technologijų plėtros duomenų analizė. Kadangi inovacijų taikymas yra susijęs su rizika, ją padeda sumažinti efektyviai taikomos rinkodaros priemonės ir patikimi rinkos tyrimai. Klasikinės plėtros strategijų alternatyvos yra keturios. Šiame darbe vadovaujamasi I. Ansoffo matrica [pagal 4], skirta pasirinkimo galimybių pristatymui (1 lentelė).

- naujo gamybos proceso diegimas, kai diegiamos naujos technologijos tų pačių produktų gamybai siekiant ženkliai sumažinti gamybos savikainą, pagerinti gaminių kokybę, sudėtį, tai labiausiai paplitusi inovacijų taikymo kryptis;

- turimų gamybos įrengimų tobulinimas ir plėtotė, kurios pagrindu greitinamas gamybos procesas ir gerinami efektyvumo rodikliai.

 

 1 lentelė. Ansoffo matrica

 

Produktai

Esami

Nauji

Rinkos

Esamos

Įsiskverbimas į rinką

Produkto plėtotė

Naujos

Rinkos plėtra

Diversifikavimas

 

Vykdytas antrinis kiekybinis tyrimas, taikytas informacijos šaltinių sisteminimo metodas, atlikta palyginamoji duomenų analizė. Pagrindiniai duomenų šaltiniai – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Eurostato, ZMP, JAV žemės ūkio departamento leidiniai ir duomenų bazės. Tyrimo laikotarpis – 2002–2006 metai, tačiau dalis duomenų yra ir iš ankstesnių metų.

 

TYRIMO REZULTATAI IR APTARIMAS

 

Parama. Vaisių ir daržovių perdirbimo įmonės Lietuvoje nebuvo itin aktyvios įsisavindamos ES lėšas. SAPARD parama (4,7 mln. Lt) vaisių ir uogų auginimo, perdirbimo verslo atstovų buvo daugiausia naudojama ūkiams modernizuoti, saugykloms atnaujinti ir statyti, šaldymo įrangai įsigyti, pasirašyta 18 sutarčių. 2004–2006 metais vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėms skirta 7,8 mln. Lt, arba 3,3 proc. šalies įmonių modernizavimo tikslais įsisavintų SAPARD lėšų, dydžio parama, pasirašytos 3 sutartys, tačiau sulčių gamintojai nebuvo tarp paramos gavėjų. 2004–2006 metais pagal BPD priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ sodų, uogynų įveisimui skirta 4,4 mln. Lt, pasirašyta 19 sutarčių. Dviems vaisių ir uogų perdirbimo įmonėms skirta parama pagal BPD priemonę „Žemės ūkio produktų rinkodaros gerinimas“, viena iš įmonių 2,1 mln. Lt numatė panaudoti sulčių gamybos modernizavimo tikslais. Sulčių gamintojams teko 20,6 proc. pagal SAPARD ir BPD programas vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėms skirtos paramos, 6,4 proc. šalies įmonių modernizavimui skirtos BPD paramos, kuri siekė 32,9 mln. Lt.

Sulčių gamybos plėtrai reikšminga ir parama, tenkanti žaliavos augintojams. Už intensyviai prižiūrimus verslinius sodus ir uogynus tiesioginės išmokos pradėtos mokėti 2002 metais. Iš Kaimo rėmimo programos priemonių finansavimui skirtų lėšų už 2002–2004 metais deklaruotus sodų ir uogynų plotus išmokėta 6,7 mln. Lt. 2004 metais, po įstojimo į ES, deklaravusiems žemės ūkio naudmenas sodų ir uogynų augintojams išmokėta 0,9 mln. Lt, 2005 metais – 1,3 mln. Lt, už 2006 metais deklaruotus plotus numatoma išmokėti 1,3 mln. Lt tiesioginių išmokų. Lietuvai įstojus į ES už deklaruotus sodų ir uogynų plotus skiriamos vienkartinės tiesioginės išmokos, mokamos iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) lėšų, papildoma išmokos dalis neskiriama. Už sodus ir uogynus mokama tiek, kiek ir už pievas, ganyklas: 2004 metais – 112,14 Lt/ha, 2005 metais – 140,51 Lt/ha, 2006 metais – 168,69 Lt/ha. Iš viso tiesioginių išmokų nuo 2002 iki 2006 metų sodininkystės sektoriui skirta 10,2 mln. Lt. Be to, 2004 metų pavasario šalnų nuostoliams atlyginti 2005-aisiais 474 ūkiams išmokėtos kompensacijos – 1,7 mln. Lt, kokybiškai dauginamajai ir sodinamajai medžiagai įsigyti 2002–2006 metais skirta 7,2 mln. Lt nacionalinių lėšų. Apibendrinus ES ir Valstybės paramą 2002–2006 metais, neišskiriant SAPARD paramos daržovių perdirbimui, neįtraukiant kol kas neįvertintų paramos mastų ekologinei sodininkystei, mokymams, konsultacijoms, mokslo tyrimams, informacijos sklaidai, dalyvavimui parodose ir pan., sodininkystės sektoriui ir žaliavos perdirbimo įmonėms skirta 38,4 mln. Lt.

Tolimesnis ES lėšų įsisavinimas gali būti problemiškas, nes Lietuvoje kol kas neįsteigta nė viena gamintojų organizacija, o ES parama vaisių ir uogų perdirbėjams skiriama būtent per šias organizacijas. Ribotos galimybės pasinaudoti ir ES Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/96 dėl apdorotų vaisių ir daržovių produktų bendrosios rinkos organizavimo nustatyta parama kriaušių, persikų perdirbimo pramonei, taip pat – džiovintų slyvų ir figų gamintojams, nes Lietuvoje neišplėtotas šių rūšių vaisių perdirbimas.

Kita vertus, svarbios Komisijos [8] išvados, jog įmanoma:

(1) naudotis pagal Kaimo plėtros planą (KPP) taikomomis ir konkurencingumo stiprinimui numatytomis priemonėmis, kurios gali padėti ūkio subjektams kurti ir reklamuoti naujus produktus: remti perdirbimo investicijas, remti ūkininkų bendradarbiavimą kuriant naujus produktus ir skatinti ūkininkų dalyvavimą maisto kokybės schemose;

(2) pasirinkti ekonominės veiklos įvairinimą pagal KPP;

(3) gauti Komisijos specialią papildomą paramą valstybėms narėms, kuriose menkas organizuotumo lygis ir nėra galimybių vykdyti rinkos reguliavimo priemonių per gamintojų organizacijas ir grupes.

Reikšmingą vaidmenį atlieka integruota marketingo komunikacija, ES rėmimo priemonių įgyvendinimas yra iš dalies finansuojamas iš biudžeto lėšų [2].

Rodiklių analizė. Investicijų ir paramos teikimo prioritetai pasirenkami pirmiausia pagal pasiektus ekonominės veiklos rodiklius. Sulčių pramonės rodikliai Lietuvoje gerėtų, jei būtų įdiegtos efektyvios pridėtinės vertės didinimo priemonės. Skaičiuojant 10 metų vidurkį, šalyje per metus vidutiniškai pagaminama 11,4 mln. l sulčių. Eurostato duomenimis, 2004 metais Lietuvoje pagamintų sulčių vertė (42 mln. Lt) sudarė 0,1 proc. ES-25 pagamintų sulčių vertės ir buvo 225 kartus mažesnė už stambiausios ES sulčių gamintojos Vokietijos produkcijos vertę, siekusią 9,5 mljrd. Lt, arba beveik 30 proc. ES-25 pagamintų sulčių vertės. 2004 metais Lietuvoje pagamintų sulčių vertė buvo 4,1 karto didesnė nei 2000-aisiais, pridėtinė vertė išaugo 6,2 karto, gamybos efektyvumas, arba pridėtinės vertės ir produkcijos santykis, padidėjo 8,7 procentiniais punktais. 2004 metais, palyginti su 2003-aisais, pridėtinė vertė išaugo 72 proc., gamybos efektyvumas – 10,3 proc. punktais (1 pav.), tačiau šie pokyčiai nebuvo susiję su koncentruotų sulčių gamybos plėtra, nes jų vertė sumažėjo 85 proc., gamybos apimtys – 86,1 proc.

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

1 pav. Sulčių pramonės rodikliai Lietuvoje 2000–2004 metais / Paveikslas neskelbiamas.

                    Šaltinis: EUROSTAT.

 

ES sulčių pramonės lyderės – Italija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Austrija, kur vienam sulčių pramonės dirbančiajam tenka didesnė nei 1 mln. Lt metinė apyvarta. Gamybos apimtis didinančios įmonės tam tikruose rinkos segmentuose yra pajėgios taikyti vietinių smulkesnių gamintojų išstūmimo iš rinkos strategijas. Beje, Lietuvoje, kaip ir ES, pagal vidutinį darbuotojų skaičių vienoje sulčių gamybos įmonėje labiausiai paplitusios mažos, iki 50 darbuotojų turinčios, įmonės. Išimtis – Jungtinė Karalystė, kur vyrauja vidutinio dydžio įmonės. Lietuvos gamintojų pagrindinis privalumas – palyginti geras gamybos efektyvumo rodiklis, kuris 2004 metais buvo beveik 7 procentiniais punktais didesnis nei ES-25 vidurkis. Problema išlieka darbo našumas, apyvarta, tačiau vienam dirbančiajam tekusios investicijos, kurios Lietuvoje buvo 6 proc. didesnės už ES vidurkį, yra siekio plėtoti sulčių pramonę įrodymas (2 lentelė).

2 lentelė. Sulčių pramonės rodikliai 2004 metais

 

Rodikliai

Lietuva

ES vidurkis

Lietuvos ir ES vidurkio palyginimas, proc.

ES lyderė

Lyderių duomenys

Lietuvos ir ES lyderės rodiklio palyginimas, proc.

Įmonių skaičius

8

39

-79,5

Vokietija

292

-97,3

Produkcijos vertė 1 gyventojui, Lt

12,39

69,72

-82,2

Austrija

274,71

-95,5

Gamybos efektyvumas*, proc.

25,4

18,5

6,9 p. p.**

Kipras

33,9

-8,5 p. p.** 

Apyvarta 1 dirbančiajam, tūkst. Lt

211,66

966,78

-78,1

Austrija

1690,49

-87,5

Rodikliai

Lietuva

ES vidurkis

Lietuvos ir ES vidurkio palyginimas, proc.

ES lyderė

Lyderių duomenys

Lietuvos ir ES lyderės rodiklio palyginimas, proc.

Pridėtinė vertė 1 dirbančiajam, tūkst. Lt

52,84

172,64

-69,4

Austrija

390,86

-86,5

Investicijos 1 dirbančiajam, tūkst. Lt

48,34

45,58

6,1

Austrija

84,59

-42,9

Dirbančiųjų skaičius 1 įmonėje

26

34,7

-25,1

Jungtinė Karalystė

90,5

-71,3

 

– Pridėtinės vertės ir produkcijos santykis.

** – Procentiniai punktai.

 Šaltinis: EUROSTAT.

                                                                                                                                                                                                                                

Per 2000–2004 metų laikotarpį nė viena ES šalis taip sparčiai nedidino investicijų į sulčių gamybos įmonių įrangą, t. y. neplėtojo vieno iš inovacijų taikymo pagrindų, kaip Lietuva: investicijos per 5 metus išaugo 10 kartų, tačiau vidutiniškai per metus investuota 2,4 mln. Lt, arba 126 kartus mažiau nei Vokietijoje, 80 kartų – nei Italijoje, 12 kartų – nei Vengrijoje. Analizuojamu laikotarpiu investicijos į sulčių gamybos įmonių įrangą Lietuvoje vidutiniškai per metus sudarė 37,2 proc. analogiškų investicijų šalies vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse. 9 ES šalyse, apie kurias pateikiami duomenys, šis rodiklis siekė 30,5 proc., arba buvo 6,7 procentiniais punktais mažesnis nei Lietuvoje. Visose 9 ES šalyse, išskyrus Suomiją, į mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos įmonių įrangą investuota daugiau nei sulčių gamybos įmonėse, pavyzdžiui, Lietuvoje investicijų kiekis buvo 2,3 karto, Prancūzijoje – net 8,6 karto, visose 8 ES šalyse – vidutiniškai 4,8 karto didesnis (2 pav.).

                                                                                                                                                                                                                                                          

                      2 pav. Kai kurių ES šalių sulčių, vaisių ir daržovių perdirbimo, mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos įmonių duomenys apie investicijas į įrangą vidutiniškai per metus 2000–2004 metų laikotarpiu, mln. Lt / Paveikslas neskelbiamas.

Šaltinis: EUROSTAT.

Eurostato duomenimis, 2004 metais Lietuva buvo pirmaujanti ES pagal mokslui bei technologijoms tenkančią pridėtinės vertės dalį sulčių pramonėje, tačiau duomenis yra pateikusios tik 13 šalių. Apie išlaidas mokslo ir technologijų plėtros užtikrinimui sunku spręsti, nes duomenis pateikė tik Vokietija ir Austrija, kur 2000–2004 metais šiam inovacijas skatinančiam procesui finansuoti buvo skirta atitinkamai vidutiniškai 3,6 ir 4,1 mln. Lt per metus. Apskritai vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse vidutinės metinės išlaidos mokslo ir technologijų plėtotei 2000–2004 metais didžiausios buvo Jungtinėje Karalystėje (76,9 mln. Lt), Vokietijoje (31,8 mln. Lt), o Lietuvoje – apie 0,3 mln. Lt, Vengrijoje investuota kiek daugiau – apie 0,4 mln. Lt. Vidutinis mokslo darbuotojų skaičius Vokietijos sulčių gamybos įmonėse – 18,2, Austrijos – 17. Lietuvoje mokslo darbuotojų nebuvo ne tik sulčių gamybos, bet ir visose vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse, tuo tarpu Vengrijoje 2004 metais tokių darbuotojų buvo 4, Latvijoje – 3, Estijoje – 1. Didžiausias mokslo potencialas ir patikimiausias inovacijų plėtros pagrindas – Jungtinėje Karalystėje, kur 2000–2004 metais vidutiniškai per metus vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse dirbo 171,4 mokslo darbuotojų, tačiau Vokietijoje, kur šių darbuotojų – 154,8, jų skaičius augo itin sparčiai: 2004 metais jų dirbo beveik 2 kartus daugiau nei 2000-aisiais, Jungtinėje Karalystėje augimas tesiekė 2 proc. Estijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Austrijoje mokslo darbuotojų skaičius tai didėjo, tai mažėjo, tačiau per 5 metus vis dėlto mokslo darbuotojų šiose šalyse mažėjo, tik Portugalijoje 2004 metais jų dirbo 2 kartus daugiau nei 2000-aisiais.

Taigi inovacijas užtikrinantiems veiksniams skiriamas dėmesys įvairiose šalyse yra nevienodas. Lietuvos sulčių gamintojų didžiausiu rūpesčiu tampa žaliavos brangimo, modernizavimo spartumo, Lenkijos, Latvijos patirties įsisavinimo klausimai. 2006–2007 prekybos metais koncentruotų obuolių sulčių gamybos apimtys Lietuvoje gali mažėti, nes prieš metus sukauptos atsargos. Lenkijoje numatomos gamybos apimtys – 235 tūkst. t, palyginti su 2005–2006 metais, jos išaugtų 27 proc. 2006-aisiais gamybos apimtis iki 42,6 tūkst.t, arba palyginti su 2005-aisiais, 30 proc. padidino ir Vengrijos gamintojai. Be to, pasaulinėje ir ES rinkoje buvo prognozuojama keliais procentais sumažėjusi obuolių pasiūla, tikėtasi sulčių paklausos augimo. 2006–2007 prekybos metais Vokietijoje numatoma pagaminti 87,5 tūkst. t koncentruotų obuolių sulčių, palyginti su 2005–2006 metais, gamybos apimtys išaugtų 32,2 proc. Apskritai per 5 metus koncentruotų sulčių gamyba pasaulyje padidėjo 30 proc., vien Kinijoje stebimas 40 proc. kasmetinis augimas [5, 12, 13, 17].

Koncentruotų sulčių gamybos apimtys Lietuvoje tiesiogiai susijusios su superkamų žaliavinių obuolių, uogų kiekiu. 2005 metais, palyginti su nederlingais 2004-aisiais, koncentruotų sulčių pagaminta 7,2 karto daugiau (6,7 mln. l), tačiau paklausa kilo ne taip sparčiai: pardavimai išaugo apie 2,2 karto (iki 5,5 mln. l). Gamintojų kainų pokyčiai patvirtina koncentruotų sulčių paklausos didėjimą, 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, sultys parduotos 67,9 proc. aukštesne kaina (5,07 Lt/l). Nekoncentruotų obuolių sulčių kaina kilo lėčiau, 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, jos parduotos 10,4 proc. brangiau (po 1,49 Lt/l), gamybos apimtys 2003 ir 2004 metais mažėjo, o 2005 metais, palyginti su 2004-aisiais, padidėjo 34,7 proc. 2003–2004 metų Eurostato duomenimis, Lietuva gamina 0,1 proc. ES-25 nekoncentruotų obuolių sulčių kiekio, didžiausia gamintoja – Vokietija (apie 60 proc.), antroje vietoje – Jungtinė Karalystė (beveik 10 proc.), trečioje – Lenkija (beveik 8 proc.). Lietuvai tenka mažesnė rizika šio produkto vartojimo pokyčių atvejais nei stambiausioms gamintojoms. Rinkoje tikėtinas šio produkto kainų augimas, tačiau tuo pačiu neišvengiami ir aukštesni kokybės, išskirtinumo reikalavimai, papildomos išlaidos rėmimo programoms [9].

20022005 metais už eksportuotas nekoncentruotas obuolių sultis Lietuvos gamintojų gauta pardavimo pajamų dalis buvo mažesnė nei už šalies rinkoje realizuotą produkciją. Pardavimų pajamos išliko gana pastovios, nors gamybos apimtys kito. Koncentruotos sultys daugiausia paklausios kitose šalyse, 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, už jas gauta 2,6 karto daugiau pardavimo pajamų. 20022005 metais eksporto pajamų dalis siekė vidutiniškai 88,5 proc. (3 lentelė).

3 lentelė. Sulčių pardavimai 20022005 metais, mln. Lt

 

2002

2003

2004

2005

Pajamos

EPD*,%

Pajamos

EPD*, %

Pajamos

EPD*, %

Pajamos

EPD*, %

Nekoncentruotos obuolių sultys

1,5

5,4

1,5

20

1,4

24,3

1,5

13

Koncentruotos sultys

10,6

89,5

21,3

96,4

10

80,3

27,8

87,8

* – Eksporto pajamų dalis.

Šaltiniai: Gaminių gamyba 2002–2005. – V.: Statistikos departamentas prie LRV.

                                                                                                                                                                                                       

2002–2005 metais didžiausias sulčių kiekis iš Lietuvos parduotas Vokietijai (55,4 proc.) ir Latvijai (11 proc.), sulčių daugiausia buvo įvežta iš Latvijos (46,1 proc.) ir Vokietijos (10,7 proc.). Importo kiekis į Lietuvą kasmet didėjo. 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, importuota 41,8 proc. daugiau sulčių. Eksporto kiekis nagrinėjamu laikotarpiu labiausiai buvo sumažėjęs 2004 metais (3 pav.).

 

3 pav. Sulčių importas ir eksportas 2002–2005 metais, tūkst. t / Paveikslas neskelbiamas.

Šaltinis: Žemės ūkio ministerijos užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

                                                                                                                                                                                                                                

Pagal vidutinių eksporto kainų pokyčius galime spręsti, kaip kito pasiūla ir paklausa. Antai, 2005-aisiais didesnės obuolių pasiūlos sąlygomis jų sulčių kainos nukrito, o nefermentuotų vaisių ir daržovių sulčių kainos per 2002–2005 metų laikotarpį kilo (4 lentelė).

 

4 lentelė. Vidutinės iš Lietuvos eksportuotų sulčių kainos 2002–2005 metais, Lt/t

 

KN kodas

 

Gaminiai

2002

2003

2004

2005

Pokytis

2005 / 2004, %

2009

Nefermentuotos sultys

2147

2929

3003

3881

+29

200971

Obuolių sultys

1379

1325

1618

1209

-25

200990

Sulčių mišiniai

2326

2622

4113

3009

-27

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

                                                                                                                                                                                                                                

Comext duomenimis, per 2006 metų sausio–liepos mėnesius vidutinė į ES iš Kinijos, Turkijos, Irano importuotų koncentruotų obuolių sulčių kaina buvo 2559 Lt/t, 2005-aisiais iš tų pačių šalių įvežtos sultys vidutiniškai kainavo po 2044 Lt/t. 2005-aisiais net 61 proc. importuotų sulčių kiekio įvežta iš Kinijos. Kadangi 20062007 prekybos metais tikimasi didesnės Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje pagamintų koncentruotų obuolių sulčių pasiūlos, Lietuvos gamintojai gali susidurti su produkcijos realizavimo problemomis. Viena iš galimybių – gaminti daugiau obuolių sulčių vidaus rinkai, nes nekoncentruotų obuolių sulčių importas auga: 2002 metais įvežta 348 t, 2005 metais – 977 t, arba 2,8 karto daugiau.

Vartojimo tendencijos ir perspektyva. Sulčių bei nektarų rinka yra viena perspektyviausių ir tai patvirtina duomenys apie vartojimo augimą ES šalyse (4 pav.). / Paveikslas neskelbiamas.

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

4 pav. Vaisių sulčių bei nektarų vartojimas ES 19982004 metais, litrais vienam gyventojui / Paveikslas neskelbiamas.

Šaltinis: ZMP.

 

ES-25 šalyse vaisių sulčių ir nektarų vartojimas, skaičiuojant gyventojui per metus, nuo 1998 iki 2003 metų padidėjo 17 proc., naujosiose ES šalyse narėse – 30 proc., ES-15 šalyse – 15 proc. Lietuvoje sultis ir nektarus gyventojai vartojo mažiausiai iš visų ES-25 šalių, tačiau vartojimas didėjo net 39,5 proc. per 5 metus.

Lietuvoje per metus suvartojama apie 38 mln. l sulčių ir nektarų. Savos gamybos sultys patenkina tik dalį rinkos poreikių. Importuoti gaminiai užima didesniąją šalies rinkos dalį, natūralu, jog neketinama jos užleisti. Tokiomis aplinkybėmis ypatingą reikšmę turėtų įgauti prekės ženklai, patogi pakuotė, vartotojui pateikiama informacija apie produkto sudėtį, kilmę, naudą, priimtinas kainos ir kokybės santykis, išradingos inovacinių gaminių rinkodaros strategijos. Augančioje sulčių rinkoje rungiamasi dėl vartotojų palankumo, stengiamasi atitikti jų lūkesčius, todėl rinktis vieno ar kito prekės ženklo gaminius skatinama itin išradingai taikant kognityviąją-emocinę dimensiją: prekės ženklai įgauna simbolinę prasmę, vartotojai tampa lojalūs gamintojų populiarinamoms vertybėms.

2005 ir 2006 metais sulčių rinka ES ir pasaulyje augo, buvo paklausios koncentruotos obuolių sultys, kai kuriose šalyse jų atsargos įvertintos kaip per mažos. Be to, populiarėjo ir sultys, pagamintos ne iš koncentratų, sulčių gamybos apimčių, t. y. pasiūlos, didinimo tendencija išliko. Obuolių sultys išlieka paklausios JAV, Japonijoje, Vokietijoje. Jungtinėje Karalystėje obuolių sulčių vartojimas 2006 metais, palyginti su 2003-aisiais, išaugo 43 proc., t. y. iki 136 mln. l. 2006 metais Jungtinėje Karalystėje vartotojai toleravo net iki 30 proc. brangiau parduodamas sultis. Stambieji šios šalies gamintojai ėmėsi taikyti plėtros strategijas, nes ir pasaulinėje rinkoje buvo stebimas spartus kainų augimas. Įvertinta, jog 2006-aisiais prasidėjęs sulčių kainų augimas – negrįžtamas procesas: pigių sulčių era baigėsi, tačiau tai taikoma tik natūraliems produktams [9].

Kada rinkoje prekių ženklų ir asortimento įvairovė tokia didelė, negalime atmesti ir dar vienos galimybės: ims populiarėti pagal senovinius receptus pagamintos sultys ir gaivieji gėrimai, kurie bus pažymėti tam tikroje apylinkėje garsios šeimininkės ar vaisius, uogas auginančio ūkio prekės ženklu. Tai dar labiau suaktyvintų rinką. Kaip rodo praktika, konkurencija tarp stambiųjų, vidutinių ir smulkiųjų gamintojų, vertinamų pagal gamybos mastus, gali įgauti pozityvią prasmę – siūlomi aukštesnės kokybės inovaciniai gaminiai, sulėtėja kainų kilimas, importinė produkcija atpinga [3]. Verslo plėtotės procesą regionuose gali paspartinti sėkminga kaimo turizmo bei kaimo verslų sąveika, tikėtinas aktyvesnis mikro ir mažų, iki 50 darbuotojų turinčių, įmonių steigimo etapas, Nacionalinės maisto kokybės schemos populiarėjimas. Tokiu atveju vertėtų padėti smulkiesiems gamintojams sukurti prekės ženklus, nes šios svarbiausios rinkodaros priemonės nenaudojimas gali lemti įmonės žlugimą. Taip pat svarbu sudaryti sąlygas informacijos, logistikos, konsultacijų, kitų paslaugų teikimui.

Iš esmės tikslinga orientuotis į klasika tapusias verslo strategų įžvalgas: svarbiausia tinkamai parinkti gaminamų produktų asortimentą ir rinkas, kuriose jie bus parduodami [1]. Niekas negali garantuoti, jog šiandien paklausus produktas bus pelningai parduodamas ir rytoj, todėl stambieji gamintojai visada būna pasirengę atnaujinti ar keisti asortimentą, tačiau išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp jau sėkmingai parduodamų ir ketinamų sukurti inovacinių gaminių gana sudėtinga. Tuo tarpu nedidelės įmonėlės tai gali padaryti mažesniais mastais ir efektyviau, jos yra lankstesnės, sparčiai generuoja idėjas ir jas įgyvendina, be to, dėl tiesioginio kontakto geba operatyviai reaguoti į vartotojų lūkesčius. Vidutinio dydžio įmonėms svarbiausia yra įvertinti riziką, vykdyti modernizavimą, taikyti efektyvias rinkodaros priemones. Taigi skirtingų ūkio subjektų sąveika gali būti produktyvi pirmiausia dėl nevienodų veiklos prioritetų ir elgesio rinkoje pasirinkimo. Lietuvos atveju labiausiai tikėtina, jog konkuruos mažos šalies žaliavą naudojančios įmonės su žinomų prekės ženklų atstovais, gaminančiais produkciją Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, be to, mūsų šalyje gali būti labiau išplėtota užsienio investuotojų veikla, įmanomos naujos bendradarbiavimo kryptys su farmacijos pramonės atstovais, naudojančiais vaisių ir uogų žaliavą, išspaudas.

 

IŠVADOS

 

Kintančios sulčių rinkos perspektyvumo prielaidų analizės rezultatai patvirtina, jog gaminių pasiūla dėl kainų ir paklausos augimo bus didinama, todėl išskirtinę svarbą įgaus rinkos dalyvių sąveika. Dėl tikslinių rinkų įvairovės stambių, vidutinių ir smulkiųjų gamintojų produkcijos pardavimai gali didėti. Galimos plėtros kryptys apibendrinamos inovacijų, rėmimo, pridėtinės vertės didinimo gairėmis, kurios yra šios:

Lietuvoje pagamintų ir tolimesniam perdirbimui skirtų koncentruotų sulčių pasiūla ne visada atitinka paklausą. Produkcija daugiausia eksportuojama, todėl priklausomybė nuo sulčių pramonės išvystymo lygio kitose šalyse neišvengiama. Sulčių, gėrimų, nektarų paklausos augimo atveju didžiausią galimybę didinti užimamą rinkos dalį turi stambieji gamintojai ir žinomų prekės ženklų atstovai, galintys investuoti į rinkodaros rėmimo priemones ir vykdyti nepertraukiamas rinkodaros komunikacijos programas. Todėl tikslinga tobulinti gamybą naujų technologijų pagrindu, paremti rinkoje jau žinomą stiprų prekės ženklą, atsižvelgti į koncentruotų sulčių gamybos apimčių ir eksporto didinimą Lenkijoje, Vengrijoje. Be to:

  1. Būtina taikyti pridėtinės vertės didinimo priemones, išnaudoti Lietuvoje sukauptą žinių potencialą, derinti rinkai jau žinomų produktų gamybą su inovacinių produktų pasiūla tikslinėms rinkoms ir efektyviai naudoti atliekasGalimybė: modernizuoti vidutinio dydžio įmonę/-es, užtikrinti ilgalaikę inovacinių produktų pasiūlos ir paklausos didinimo perspektyvą, sumažinti tarpinių rinkodaros grandžių skaičių, valdyti žaliavos auginimo, perdirbimo, reikalingų paslaugų integravimo procesus bei pritraukti investicijas ir didesnį koncentruotų sulčių kiekį tolimesniam perdirbimui naudoti Lietuvoje.
  2. Tikslinga remti smulkiuosius gamintojus, nes taip į rinką gali patekti išskirtinių savybių gaminiai, atsirasti daugiau prielaidų užsiimti alternatyviais verslais kaimo vietovėse.
  3. Stambiųjų, vidutinių ir smulkiųjų sulčių gamintojų sąveika rinkoje gali būti produktyvi ir nekonfliktiška dėl efektyvaus rinkos informacijos paslaugų teikimo bei sėkmingo skirtingų tikslinių rinkų ir gaminių asortimento pasirinkimo. Pagal I. Ansoffo matricą Lietuvos įmonių atveju galima rinktis produkto plėtotės ir rinkos įsiskverbimo strategijas, rinkos plėtros strategija daugiausia pasirenkama užsienio įmonių, siekiančių įsitvirtinti mūsų šalies rinkoje, su jomis tektų konkuruoti. Rinkos plėtros strategiją gali rinktis Lietuvos koncentruotų sulčių gamintojai, jei toliau didintų gamybos apimtis ir rastų naujas rinkas, kurios nebūtinai turi būti užsienyje. Diversifikavimo strategija – išskirtinio išradingumo, efektyvių rėmimo priemonių taikymo reikalaujantis ir itin rizikingas pasirinkimo variantas.
 • Reikalingi tolimesni empiriniai tyrimai organizacijų lygmenyje. Kiekybinius tyrimus turėtų papildyti kokybiniai sulčių gamybos įmonėse vykdomi atvejo tyrimai, stebėjimo metodu vykdoma analizė.

 

 Literatūra

 1. Ansoff, I. Corporate strategy. London: Penguin, 1985. P. 18.
 2. Armonienė, A. Marketing Communication as a Way to Win in the Market: The 2+2=5 Phenomenon. // Business Development Possibilities in the New European Area. Scientific proceedings. Vilnius, 2005. T. 1. P. 3–8.
 3. Binkley, J, et al. Consolidated markets, brand competition and orange juice prices // Current issues in economics of food markets. June, 2002. Prieiga per internetą: <http://www.ers.usda.gov>.
 4. Cannon, T. Basic marketing: Principles and practice. 3 rd ed. Dotesios Ltd, Great Britain, 1992. 464 p.
 5. FAS/USDA Horticultural & Tropical Products Division. World apple juice situation: Global apple juice production recedes as China’s apple crop declines. Prieiga per internetą: <http://www.fas.usda.gov>.
 6. Gapšys, A. Lietuvos maisto rinkos analizė ir tolesnio vystymosi prognozės. Pranešimas tarptautinėje maisto konferencijoje. 2006 m. gegužės 11-12 d., Vilnius.
 7. Groupe de travail Previsions Pommes. Document de travail. 3/10/2006. Prieiga per internetą:

< http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/adco/fruitveg/index_en.htm>.

8. 2006 m. birželio 28 d. Komisijos (EB) ataskaita Tarybai ir Europos Parlamen tui KOM(2006) 345 apie padėtį perdirbti skirtų minkštųjų vaisių ir vyšnių sektoriuje SEK(2006) 838.

9. Juice yearbook 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.Kotler, Ph., et al. Rinkodaros principai. Kaunas: UAB Poligrafija ir informatika, 2003. 856 p.

10. Kviklys D., Viškelis P., Armonienė A. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje galimybių tyrimas siekiant realizuoti išaugintą produkciją šviežią bei perdirbtą. Taikomojo mokslinio tyrimo ataskaita. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2006.

11. Lieberz, S. M. German fresh deciduous fruit. Annual report, 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.

12. Nemes, F. Hungary fresh deciduous fruit. Annual report, 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.

13. Pelanienė, N., Stalgienė, A., Galnaitytė A. Žemės ūkio ir maisto pramonės subjektų struktūra // Lietuvos žemės ir maisto ūkis, 2005. – Vilnius, 2006. P. 151-161.

14. Pelanienė, N., Stalgienė, A. Maisto produktų ir gėrimų pramonės įmonės ir jų veiklos rezultatai // Lietuvos žemės ir maisto ūkis, 2005. – Vilnius, 2006. P. 176-182.

15. Pelanienė, N., Stalgienė, A. Lietuvos ir kai kurių kitų Europos Sąjungos šalių maisto produktų ir gėrimų gamybos sektorių struktūrinių ir veiklos rodiklių palyginimas // Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai. 2006, 3(33). – Vilnius: LAEI, 2006. P. 89-97.

16. Poland fresh deciduous fruit. Fresh apple and concentrated apple juice. Annual report, 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.

17. Poviliūnas, A. Lietuvos verslinės ūkininkijos formavimasis ir stiprėjimas // LŽŪU mokslo darbai. Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 53 (6). Prieiga per internetą: <http://www.lzuu.lt>.               

18. Raman, K., Naik, P. A. Long-term pofit impact of integrated marketing communications program // Review of Marketing Science. 2004. Vol. 2, Article 8. Prieiga per internetą: <http://www.bepress.com/romsjournal/vol2/art8>.

19. Schultz, Don E, et al. Reader in marketing communications. USA: Routledge, 2006. 273 p.

 
Andžela Armonienė

FUTURE LOOKING FOR PREMISES: INNOVATION, PROMOTION, VALUE ADDED

Summary

 

The article investigates problem related to changes of juice market in Lithuania as well as the EU. Quick and permanent increase of demand is a supportive process for juice industry development and it confirms effective integrated marketing communications activities of main products suppliers. Per capita consumption of fruit juice in Lithuania is about 11,3 litre/year and it has increased by 39,5 percent during five years. It is very important for Lithuania, being a state mostly exporting concentrated juice for further processing and importing end products with famous brands, to evaluate possibility to start a new stage of processed fruit and berries industry development in a way of micro, small, medium and large enterprises integration.

Growth of concentrated juice supply in Lithuania exceeded the demand in 2005, besides, Polish and Hungarian producers started more active participation period in concentrated juice market since 2006. Average income share of Lithuanian concentrated juice exports is 88,5 percent of total juice sales, so, it is really impressive achievement in the market, which changes too fast. On the other hand, juice market is growing and open for new brands, hence, some bigger part of concentrated juice may be reprocessed in domestic enterprises and introduced as innovative commodities of higher value added. Competition for new niches is rather tight, preconceived and effective selection of target markets have been suggested as a possible solution.

Key words: innovations, value added, indicators of juice production industry, prices, consumption, measures of marketing promotion, integrated communication, investments.

________________________________________________

Nuotrauka aukščiau: O gal tai oto liekanos? Autorė Diana Viluckienė.

DABARTINIAI 80-MEČIAI JAU DABAR YRA GAVĘ VISĄ PAPILDOMĄ GYVENIMĄ, MAT NE TAIP SENIAI ŽMOGAUS GYVENIMO TRUKMĖ TEBUVO APIE 40 METŲ

JEI GYVENTUMĖME IKI 150 METŲ, NORĖTUMĖME GYVENTI IKI 200 AR 300 METŲ IR TAI NESIBAIGTŲ NIEKADA

KODĖL MIRŠTAME? NAUJAUSIAS ŽINIAS APIE SENĖJIMĄ IR NEMIRTINGUMĄ SKELBIA NOBELIO PRIZO LAIMĖTOJAS

NUOMONĖ APIE GALIMYBES TURĖTI GERESNĖS KOKYBĖS ILGOS TRUKMĖS GYVENIMĄ

Venki Ramakrishnan, Nobelio prizo laimėtojas, molekulinės biologijos mokslininkas savo knygoje išleistoje su bendraautore Jessica DuLong anglų kalba “Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality,” ieško atsakymo į klausimą, ar iš tiesų norime amžino gyvenimo?

Parengta pagal publikaciją „Why do we die? The latest on aging and immortality from a Nobel Prize-winning scientist” by Jessica DuLong, CNN, April 9, 2024. Šaltinis:

<https://edition.cnn.com/2024/04/09/health/aging-death-why-we-die-wellness/index.html>, žr. 2024-04-14.

 

2024-04-14

 

Nuo neatmenamų laikų žmonės darė viską, ką galėjo, siekdami apgauti mirtį. Šiandien, kai revoliucinė pažanga mokslinę fantastiką paverčia kasdienine tikrove, ar esame arčiau savo gyvenimo trukmės ar net nemirtingumo pratęsimo? Nobelio premijos laureatas mokslininkas Venki Ramakrishnan kelia kritinius klausimus apie socialines, politines ir etines aplinkybes, susijusias su žmogaus bandymais gyventi amžinai.

Jau dabar žmonės gyvena dvigubai ilgiau nei prieš 150 metų dėl pagausėjusių žinių apie ligas ir jų plitimą. Ar tai rodo, kad mūsų gyvenimo trukmę reikia patrigubinti ar keturis kartus padidinti? Mokslininkas dalinasi savo įžvalgomis apie senėjimą, mirtį ir amžiną gyvenimą.

Pateikiamas CNN interviu su Venki Ramakrishnan.

Kas yra senėjimas? Kaip tai nulemia mirtį?

Venki Ramakrishnan: Senėjimas – tai mūsų ląstelių viduje esančių molekulių cheminės žalos kaupimasis, dėl kurio pažeidžiamos pačios ląstelės, taigi ir audinys, o galiausiai ir mes, kaip organizmai. Keista, bet mes pradedame senti būdami įsčiose, nors tuo metu augame greičiau nei kaupiame žalą. Senėjimas vyksta visą mūsų gyvenimą, nuo pat gimimo.

Nobelio premijos laureatas molekulinės biologijos mokslininkas Venki Ramakrishnan pateikia savo požiūrį į senėjimą, mirtį ir nemirtingumą. Kūnas sukūrė daugybę mechanizmų, kad ištaisytų su amžiumi susijusią žalą mūsų DNR ir bet kokiems mūsų gaminamiems prastos kokybės baltymams. Be būdų, kaip išspręsti tokias problemas, niekada negyventume tiek ilgai, kiek gyvename. Vis dėlto laikui bėgant žala mūsų organizmams pradeda viršyti mūsų galimybes tą žalą taisyti.

Pagalvokite apie kūną kaip apie miestą, kuriame yra daug sistemų, kurios turi veikti kartu. Kai sugenda mūsų išlikimui svarbi organų sistema, mirštame. Pavyzdžiui, jei mūsų raumenys tampa tokie silpni, kad mūsų širdis nustoja plakti, ji negali pumpuoti kraujo, kuriame yra deguonies ir maistinių medžiagų, kurių reikia mūsų organams, ir mes mirštame. Kai sakome, kad kažkas miršta, turime omenyje jo, kaip individo, mirtį. Tiesą sakant, kai mirštame, dauguma mūsų pačių, pavyzdžiui, mūsų organai, yra gyvi. Štai kodėl nelaimingų atsitikimų aukų organai gali būti paaukoti transplantacijos recipientams.

Ar žmogaus gyvenimo trukmė turi fiksuotą ribą?

Ramakrishnan: Visų organizmų gyvenimo trukmė svyruoja nuo kelių valandų ar dienų vabzdžiams iki šimtų metų tam tikrų banginių, ryklių ir milžiniškų vėžlių rūšims. Galima manyti, kad visos gyvybės formos yra iš anksto užprogramuotos mirti, kai jos pasiekia tam tikrą amžių. Tačiau biologai netiki, kad senėjimas ir mirtis yra užprogramuoti ta prasme, kad apvaisintas kiaušinėlis yra užprogramuotas išsivystyti į žmogų.

Vietoj to, evoliucija optimizavo išteklių paskirstymo lygtį, kuri optimizuota kiekvienai rūšiai. Didesni gyvūnai paprastai gyvena ilgiau. Jei yra mažas gyvūnas, labiau tikėtina, kad jį suės plėšrūnas. Bet kas gali išbadėti arba mirti potvynyje. Evoliucijai nėra prasmės eikvoti išteklius, kad būtų taisoma žala, kad išliktumėte ilgiau. Vietoj to, evoliucija pasirenka greitą augimą ir greitą brendimą, kad galėtumėte daugintis ir perduoti savo genus.

Jei esate didesnis gyvūnas, ilgiau išlikę gyvi suteiksite daugiau galimybių susirasti draugą, su kuriuo per ilgesnį gyvenimą susilauksite daugiau palikuonių. Gyvenimo trukmė yra susijusi su evoliucija, kuri padidina jūsų genų perdavimo tikimybę. Žmonėms šis tiksliai sureguliuotas išteklių balansas suteikia mums maksimalią maždaug 120 metų gyvenimo trukmę. Tačiau tai nereiškia, kad negalime pakeisti biologijos ir įsikišti į šiuos senėjimo procesus, o galbūt pratęsti savo gyvenimą. Kaip ir daugelis senstančių mokslininkų, manau, kad tai įmanoma. Tačiau aš nepritariu jų optimizmui, kad tokios intervencijos būtų įmanomos.

Kas iki šiol gyveno ilgiausiai?

Ramakrishnan: Seniausias žmogus, apie kurį turime patikimų duomenų, buvo prancūzė Jeanne Calment, kuri mirė 1997 m., būdama 122 metų. Ji rūkė visą savo gyvenimą, išskyrus paskutinius penkerius savo gyvenimo metus, suvalgydavo daugiau nei du svarus šokolado kiekvieną savaitę. Bet aš nerekomenduočiau tų konkrečių ilgaamžiškumo strategijų, galbūt išskyrus šokoladą.

Ar gyvenimo tėkmės laikrodis gali būti pasuktas atgal?

Ramakrishnanas: Senstant laikrodis eina atgal. Nors vaikas gimsta iš suaugusių tėvų ląstelių, vaikas vis tiek prasideda nuo nulinio amžiaus. 40 metų moters gimęs vaikas nėra 20 metų vyresnis už vaiką, gimusį 20 metų amžiaus moteriai; jie abu prasideda nuo nulio. Taigi tam tikru lygmeniu senstantis laikrodis gali apsisukti.

Yra ir klonavimo klausimas. Nors Dolly, bene garsiausia klonuota avis, sirgo ir mirė sulaukusi maždaug pusės įprasto amžiaus, kitos klonuotos avys gyveno įprastą gyvenimą. Tai kai kuriuos įtikino, kad senstantį laikrodį turi būti įmanoma nustatyti iš naujo platesniu mastu. Nors suaugusiųjų ląstelių apgaulė, kad jos taptų embrionais ir vėl pradėtų augti, buvo sėkmingos, dėl praktinių sunkumų klonavimas tampa labai neveiksmingas. Daugelis ląstelių yra sukaupusios per daug žalos, todėl norint užauginti vieną gyvūną, reikia atlikti daugybę eksperimentų.

Tuo tarpu eksperimentuose su pelėmis buvo panaudotas ląstelių perprogramavimas, kad ląstelės galėtų iš dalies pakeisti savo vystymąsi, kad galėtų atsinaujinti audinius. Pavertę ląsteles į šiek tiek ankstesnę būseną, mokslininkai sukūrė pelių, turinčių geresnius kraujo žymenis ir pagerintą kailio, odos ir raumenų tonusą. Nepaisant visų šios srities tyrimų, nesu tikras, kaip lengva bus visa tai paversti kažkuo naudingu žmonėms.

Jūsų tėvui ką tik sukako 98 metai. Kaip jo gera sveikata ir nepriklausomybė gali turėti įtakos jūsų gyvenimui? Kiek senėjimui ir ilgaamžiškumui įtakos turi genetika?

Ramakrishnan: Yra ryšys tarp tėvų ir jų vaikų amžiaus, tačiau jis nėra tobulas. 2700 Danijos dvynių tyrimas parodė, kad paveldimumas – kiek mūsų ilgaamžiškumas priklauso nuo mūsų genų – sudarė tik apie 25 % gyvenimo trukmės. Vis dėlto mokslininkai išsiaiškino, kad tik vieno geno mutacija gali padvigubinti tam tikros rūšies kirminų gyvavimo trukmę. Akivaizdu, kad yra genetinis komponentas, tačiau poveikis ir pasekmės yra sudėtingos.

Ką onkologijos mokslas atskleidžia apie senėjimą stabdančius tyrimus?

Ramakrishnan: Ryšys tarp vėžio ir senėjimo yra sudėtingas. Tie patys genai laikui bėgant gali turėti skirtingą poveikį, padėdami mums augti, kai esame jauni, bet padidina demencijos ir vėžio riziką, kai esame vyresni. Mūsų rizika susirgti vėžiu didėja su amžiumi, nes kaupiame DNR ir genomo defektus, kurie kartais sukelia genų veikimo sutrikimus, kurie sukelia vėžį. Tačiau daugelis mūsų ląstelių atkūrimo sistemų, kurios, atrodo, yra sukurtos taip, kad ankstyvame amžiuje būtų išvengta vėžio, taip pat sukelia senėjimą vėliau.

Pavyzdžiui, ląstelės gali pajusti mūsų DNR lūžius, dėl kurių chromosomos gali susijungti nenormaliai, o tai gali sukelti vėžį. Kad nesusijungtų, ląstelė arba nusižudys, arba pateks į būseną, vadinamą senėjimu, kur ji nebegali dalytis. Žvelgiant iš tokio organizmo, kaip mes, turinčio trilijonus ląstelių, perspektyvos, tai yra prasminga. Net jei tokiu būdu sunaikinami milijonai ląstelių, šie veiksmai apsaugo visą organizmą. Tačiau senstančių ląstelių kaupimasis yra vienas iš mūsų senėjimo būdų.

Ar jūsų tyrimai, kodėl mes mirštame, turėjo įtakos jūsų gyvenimui?

Ramakrishnan: Įdomu tai, kad visos įrodymais pagrįstos rekomendacijos, kas gali padėti mums gyventi ilgą ir sveiką gyvenimą, atspindi sveiko proto patarimus, kurie buvo perduodami per amžius . Gavome tai iš savo močiučių: nebūkite apsirijėliai. Pradėkite mankštintis. Venkite streso, kuris sukelia hormoninį poveikį, kuris keičia mūsų medžiagų apykaitą ir gali pagreitinti senėjimą. Gaukite pakankamai miego.

Senėjimo tyrimai padeda mums suprasti gilias biologines šio patarimų pasekmes. Saikingai valgydami įvairų sveiką maistą galite išvengti nutukimo pavojaus sveikatai. Pratimai padeda mums atkurti naujas mitochondrijas – mūsų ląstelių jėgaines, kurios suteikia energijos. Miegas leidžia mūsų kūnams atlikti molekulinio lygio taisymą. Išmokę biologiją, slypinčią už šio seno, tvirto patarimo, galime paskatinti mus imtis kitų veiksmų, kurie padėtų skatinti ilgą ir sveiką gyvenimą.

Asmeniškai aš dažnai sakau, kad man jau pasibaigęs galiojimo laikas, bet kaip žmogus vis dar jaučiuosi gyvas ir turiu prie ko prisidėti.

Kokie yra siekio apgauti senėjimą ir mirtį kaštai visuomenei?

Ramakrishnan: Jau dabar 10% daugiausia pajamų gaunančiųjų žmonių JAV ir JK gyvena daugiau nei dešimt metų ilgiau. Turtingųjų sveiko gyvenimo metų skaičius yra dar didesnis nei skurstančiųjų. Neturtingesni žmonės gyvena trumpiau ir ne taip sveikai.

Daugelis labai turtingų žmonių skiria milžiniškas pinigų sumas tyrimams, tikėdamiesi sukurti sudėtingas senėjimo prevencijos technologijas. Jei šios pastangos pasiseks, iš pradžių naudos gaus labai turtingi, o paskui labai gerą draudimą turintys žmonės ir pan. Turtingos šalys greičiausiai turės privalumų, palyginti su skurdesnėmis šalimis. Taigi tiek šalyse, tiek visame pasaulyje tokia pažanga gali padidinti nelygybę.

Ar šios temos tyrinėjimas pakeitė jūsų mintis ir jausmus apie senėjimą ir mirtį?

Ramakrishnan: Daugelis iš mūsų nenori pasenti ar palikti šio gyvenimo. Mes nenorime išeiti, kol vakarėlis vis dar vyksta. Tačiau net jei mūsų kūno ląstelės nuolat gaminamos ir miršta, mes ir toliau egzistuojame. Gyvenimas Žemėje tęsis, o individai ateina ir išeina. Tam tikru lygmeniu turime pripažinti, kad tai tik schemos dalis.

Manau, kad nemirtingumo siekis yra miražas. Prieš šimtą penkiasdešimt metų galėjai tikėtis gyventi iki maždaug 40 metų. Šiandien gyvenimo trukmė yra apie 80 metų, o tai, kaip sakė autorius Stevenas Johnsonas, yra beveik kaip pridėti visą papildomą gyvenimą. Bet mes vis dar esame apsėsti minties apie amžiną gyvenimą. Manau, kad jei gyventume iki 150 metų, nerimautumėme, kodėl negyvename iki 200 ar 300-ies. Tai niekada nesibaigia.

Iliustracija žemiau: 21 amžiaus pradžios Vilniaus gyventoja. 10 metų vaiko laisvalaikio piešinys, vaikas atvaizdavo, ką mato Vilniuje netoli dabartinių Rašytojų namų ties Šv. Jurgio bažnyčia. Vaikai, kaip žinia, teisingai atvaizduoja aplinką kol yra vaikai, o ne kai suaugę ima ieškoti galimybių, kas turi paklausą ir ką reikia kalbėti bei ką reikia nupiešti, kad įtiktum esamai valdžiai.

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

2024 04 06

 

12 raundas: Rezultatas: 0:12, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" iš Kauno bei vieno vadovėlio autorius iš VDU ir tai daugiau nei akivaizdu.

PASTABA: Kiti 11 "KAVONIŲ" raundų yra šioje skiltyje žemiau.

Būrelis galimai neetiškų grobstytojų – kaip Balčy.ienė, Šlibu.ytė, Rad.evičiūtė-Žemai.ienė, Bakanaus.as, kuris net vadovėlį Vytauto Didžiojo universitete (toliau – VDU) parašė su pažodiniu kito asmens darbų citavimu, tačiau niekur nenurodė, ką cituoja, – arba nusirašiusieji gabaliukus nuo kito asmens autorinių darbų ir nenurodę, kad cituoja darbus to ar to autoriaus, šaltinis yra toks ir toks, arba tiesiog nežinoję, iš kur koks jų studentas ar atvirkščiai – B.lčytienės, R.dzevičiūtės-Že.aitienės, Š.iburytės atveju galėjo būti ir koks susijęs dėstytojas, norintis prasimušti nabagas, pataikaujantis vienam ar kitam įtakingesniam asmeniui, kuriam profesoriaus ar mokslų daktaro laipsnis būtinas, nes kitaip negalės prichvatizuoti ES ir nacionalinio finansavimo, perskirstomo per aukštąsias mokyklas, nebus pakankami mokslo ir inovacijų rodikliai, universiteto ar kolegijos, instituto reitingai smuks, studentams nebus pasiūlytos juos dominančios studijų programos ir dėl to į aukštąsias mokyklas neateis vadinamas finansavimas už studijų krepšelius ir mokslo publikacijas prestižinėje spaudoje su gerais citavimo indeksais, galimai mokslo instituto darbuotojas ar net IT specialistas, doktorantas, privalėjęs pateikti savo išstudijuotą literatūrą, – galimai atnešė gabaliukus kito asmens disertacijos, nežinodamas, kad ji visa užautorinta ir būtent – žingsnis po žingsnio, kiekvienas naujesnis teorinis atradimas –... dar iki 2005 m.

Trumpiau tariant, Balčy.ienė, Šlibu.ytė, Rad.evičiūtė-Žemai.ienė, Bakanaus.as, galimai ir dar nemažas būrelis kitų, kaip akademinės bendruomenės nariai, yra tiesiog jau nuliai maždaug nuo 2002-2017 m. laikotarpio, realiai jokių mokslo ar pedagoginių vardų, laipsnių jie net neturi. Jie paprasčiausiai plagiatoriai. Galimai. Nes bet kokiame teisme ar suorganizuotame autorystės klausimų svarstyme jie išsipirks, papirks, juk dega visa jų karjera, paskui save į dugną jie nutempia ir savo atstovaujamas aukštąsias mokyklas, privačias struktūras, viešojo valdymo institucijų iniciatyvas ir projektus, kolektyvus, darbo grupes, kuriose buvo, dėjo parašus, tvirtino projektus ir studentų bakalauro ar magistro baigiamuosius darbus, tie jų studentų magistrų ir bakalaurų, naujai parengtų mokslo daktarų laipsniai automatiškai tampa irgi nagaliojančiais, nes juos tvirtino realiai neturintieji teisės to daryti, kadangi jų dr, habil. dr, prof. ar docento laipsniai yra fiktyvūs. Be to, finansinės sankcijos taikomos pagal LR Baudžiamąjį Kodeksą, ne vien pagal LR CK, kt.; panaikinti, pavyzdžiui, B.lčytienės ar B.kanausko atstovautą studijų programą ar studijų padalinį, kaip antai, katedrą ar fakultetą, nepakanka.

Tikri netikėtumai Lietuvos „mokslo“ pasaulyje. Nusirašiusieji atsibunda: vaje, o juk dar kadaise tai paskelbta ir net lietuviškai, vaje, jau ir skaitmeninė era atėjo, jau 2024-ieji, o Lietuva vis dar gauna finansavimą už iš reklaminių skelbimų nusipirktus mokslo darbus, galimybių studijas pasirašytas profesorių, akademikų, mokslo daktarų pavardėmis, nors tas galimybių studijas nusirašė nuo kursinio darbo, kurį taip pat pagal reklaminius skelbimus nusipirko už kelis skatikus, o tas kursinis darbas apskritai sukurtas robotizuotos programos vadinamos CHAT GPT, kažkiek korektūra patvarkyta pas nuskurdusią bibliotekininkę ar pusiau nukvakusią susenusią lituanistę už pigios kavos pakelį, ir tiek žinių...

Štai, lenkai sugebėjo tokioje didelėje valstybėje laiku paskleisti IMK/IK teoriją ir pritaikyti praktiškai pradedant nuo bankų sektoriaus dar 1999 m. – o Kauno kuopelė aktyvistų, galimai niekur kitur toliau kaip nuo maždaug 1950 m. žinių ir informacijos lygio taip ir nesugebėjusiųjų pajudėti, susitelkusiųjų apie VDU ir pasivadinusiųjų „mokslininkais“, vis dar nagais ragais įsikabinę: dėsto apie integruotą marketingo komunkaciją/integruotą rinkodaros komunikaciją jau kitaip šią paradigmą pavadinę nesuvokdami nei kas tai yra, nei kaip tai taikoma praktiškai ir kodėl, ir kaip, kada. Koks nors kirilicos mentaliteto diedukas ar bobutė, gavęs mokslo laipsnį už padų laižymą ir  nuvežtas lietuviškas dešras kokiame TSRS teritorijos universitetėlyje, iš kokio nors dabartinio LR institutėlio ar universitetėlio pasakė, kad daugiau pinigų gausim, jei apie IMK/IK nors ką nors pakeverzosim, nesvarbu nuo kur nusirašysim, svarbu tik kad šiandien gausim kokį pinigą, kitą, vėl ir vėl projektų pinigus žarstysim.

Ir viso to ištakos – neregėtos žinių spragos, nenoras laiku pripažinti kitų indėlio, kontaktų su reikiamais žmonėmis neturėjimas, korupciniai mechanizmai su monografijų leidyba ir korumpuota projektėlių bei dotacijų perskirstymo industrija ir visa kita...

Aišku, visos ES mastu yra reglamentai, kaip elgtis su suplanuota IMK/IK tam tikrose srityse, aiškai pasakyta kaip du kart du – nori susikalbėti su partneriais rinkoje ir su savo reklaminiais skelbimais, pakeverzotais Facebooke nesužlugti – taikyk IMK/IK, jei kitaip – gal tavo kokioj gaujoj ir rašinėt pieštuku yra geriausia priemonė, nes lapelius gali suvalgyt – tada taip, komunikaciją sudarys viena priemonė – lengvai tirpstantys skrandyje lapukai ir gerai padrožtas pieštukas. Mokslo kalba yra apie tai aprašyta dar 1999 ir publikuota. O VDU atstovai su galimai itin vargano lygio mentalitetais ir nabagišku intelekto lygiu taip ir liko pasiklydę paraštėse, svetimuose tekstuose, kai jau nebeatsimena, iš kur ir kaip kurią teksto dalį paėmė, kas jiems korektūrą tvarkė, kaip svarstė katedros ar fakulteto posėdyje, kaip aprobavo leidybai..., jie nekalti, kalti kažkas kažkur kitur, o jie... supraskite, jie jau labai įprato prie aferizmo, sukčiavimo ir iš ES bei kitų biudžetų byrančių pinigų už vaidinimą, jog kažką sukuria, vykdo mokslo plėtrą, taiko, neva, inovacijas ir yra vos ne mokslo šviesuliai. Prie lengvai gaunamų pinigų labai greitai priprantama. Nusikalstamų veiklų masteliai tik auga. Ir galimai jiems atrodo, jog kokio gabesnio studento iš provincijos sukurti mokslo darbai yra tiesiog jų nuosavybė, mat, jie tam studentui kelias valandas nuotoliu į galvą kalė dar iš kito studento nusirašytas teorijas, nes... angliškai nelabai sugeba skaityti naujesnius jų mokslo srities tarptautinio pripažinimo susilaukusius mokslo darbus, todėl taip ir gyvuoja: truputį nuo vieno studento referato nusirašo, truputį nuo doktoranto, kažkur kažką nugirsta, jog tam tikra mokslo paradigma bus perspektyvi, ir... pirmyn. Jie jau mokslo "šviesuliai".

RESIUME: IMK/IK paradigmos 30-metis buvo neseniai, 2020-2021 m., žemiau su pavadinimus "KAVONĖS" pateikiami įrodymai apie seniausiai lietuviškai aprašytą IMK/IK teorinės plėtros perspektyvą. Susipažinkit. Spėkite, kelintieji tai metai? O kur tuo metu buvo špargalkių nusirašinėtojų kuopelė, vėliau tapusi neva IMK „žinovais“ Lietuvoje, VDU ir kitur? Gal jie skaityti lietuviškai nemoka, negali...gal ištisai nusiperka studentų referatų, kursinių darbų ir taip gyvuoja, skelbdami juos kaip savo „mokslo darbus“, konsultacijas verslui, studijų paskaitų tekstus, gaires ar studijų programas? Savo noru B.kanauskas ar Šl.burytė su Balč.tiene ir Žemait.ene atsisakys turimų dr mokslo laipsnių ar reikės dar kelių priminimų? Prisipažins? Grąžins išgrobstytus viešuosus pinigus ir atlygins autoriams, kurių darbus plagijavo? Baikit juokus. Jie jau labai seniai įsijautė į "elito" vaidmenį ir atitrūko nuo realybės, paskui save į dugną jie nutemptų ne tik ištisus universitetus, bet ir verslų struktūras, politines grupuotes. Iš tiesų bet kurioje visuomenėje, ne tik nabagų Lietuvoje, jie pagal visas galiojančias klasifikacijas tėra visuomenės dugnas, sąvartyno užkampio veikėjai. Ir už jokius užsigrobtus išteklius padorių žmonių vardo jie nenusipirks, o, kaip žinia, jų pagrindinis bruožas yra itin greitas jų kiekio augimas, jiems būtina apie save turėti į save panašius kitus ir puoselėti vadinamąją padugnių kultūrą. Taip. Iš esmės galima teigti, jog Lietuvoje su labai mažomis išimtimis, vadinamoji "akademinė" bendruomenė tėra galimai padugnės, visuomenės dugnas, purvas. Kodėl taip nutiko po 1990-ųjų? Sudėtingas klausimas. Bet tai yra tiesa. Todėl protingesni žmonės seniai nebeleidžia savo vaikų ir anūkų į jokią LR registruotą aukštąją mokyklą studijuoti. Į jokią.

Kitas klausimas: Kas atlygins už padarytą turtinę ir neturtinę žalą autorei, kurios darbus plagijavo? Kažkaip ilgokai užtruko visas šis reikalas. Beje, plagiatoriams teks atsiskaityti ir grąžinant visas gautas priemokas už dr mokslo laipsnį metams bėgant... jiems teks viešai patirti pažeminimą, Bal.ytienė, Šlibu.ytė, Rad.evičiūtė-Ž.maitienė, Bakanaus.as ir galimai kiti liks istorijos paraštėse kaip menkaverčiai negarbingi nusirašinėtojai, kaip galimai visuomenės dugno padugnės.

Laukite tęsinio. Įdomu tas, jog VDU, KTU, KU, MRU turi vadinamąsias mokslo etikos komisijas. Bet niekas nevyksta tuose universitetuose savarankiško apsivalymo ir išsivalymo nuo plagiato, išsikuopimo nuo autoriaus teisių pažeidimų linkme. Ypač VDU atstovai žino apie plagiato mastus, įvykdytus šio universiteto atstovų, vienaip ar kitaip susijusiųjų su šiuo universitetu: tai ir Bakanaus.o atvejis, ir Radzevi.iūtės-Žemai.ienės atvejis, o kur dar galimai yra visa eilė nusirašinėtojų, autoriaus teisių pažeidėjų --- net nekyla noras rašyti, vardinti esamus jų mokslo laipsnius ir / ar pedagoginius vardus, tai dažnu atveju susitelkusieji apie socialinių mokslų atstovą A. Krupavičių, skandalingai viešintą plagiatorių... Juk fakultetai KU, ISM, VDU, MRU praranda teises į studijų programų vykdymą, nes beveik ištisai sudaryti iš autoriaus teises pažeidusiųjų. O tas reiškia: jie yra niekas, nuliai, nei dėstyti, nei parašus ant studentų baigiamųjų darbų ar galimybių studijų, monografijų, studijų vadovėlių vertinimo komisijų sąrašuose ir ypač įvairių projektų tvirtinimo, vertinimo, kt, dėlioti NEGALI. Šioje vietoje rašomas žodis GALIMAI. Taip, griūna ištisi fakultetai ir protingiau būtų jau dabar stojančiuosius stabdyti, nebepriimti naujų studentų į plagiatorių šutvės aferas, pavadintas "fakultetu", "katedra", "centru" ar "institutu". Ir didelis klausimas, ar jų iki šiol padalinti magistrų, bakalaurų ir net mokslo daktarų, habilituotų daktarų laipsniai ir gausūs įvairūs kvalifikaciniai pažymėjimai, kt., iš viso yra galiojantys. Juk užsienis klykia iš juoko per minutę pratestavęs "vadybininkę" ar "viceministrę", "tarnautoją" ir "ministrę" su LR "diplomu", gautu po 1990 m. VDU, KU, ISM, KTU, MRU... idiotizmo lygmuo yra nustatomas akimirksniu.

Nes iš tiesų... o kur dar galimai afera, verta pavadinimo "šimtmečio afera Number 1" su Č. Milošo atveju... Galimai. Bet juk kiekviena afera turi turėti ribas ir yra atsimenančiųjų, kas iš tiesų buvo tas Milošas... ir kaip tas naujas muziejukas atsirado prie Nevėžio... mielieji, tokio lygio aferoms artėja galas. Tas yra lygiai tas pats kaip galų gale mandagiai, siekiant neįžeisti, viešai paskelbta tiesa, jog Einšteinas tebuvo visiškas vargšelis, nieko taip ir nesukūręs, neišradęs, o vien skandalingai naudojęsis svetimomis idėjomis ir išradimais, įskaitant ir talentingą, visiškai ne tos pačios tautybės kaip jis pats, jo pirmąją sutuoktinę, gabią studentę..., kurios darbus užsirašydavo savo vardu, pavarde, žr. tekstą apie plagiatorius https://www.leidinyssau.lt

MAŽA NEPASIRODYS:

 DEMASKUOTA: GALIMAI AUTORINIUS MOKSLO DARBUS, IŠRADIMUS NUSIKALSTAMAI SAVINOSI ALBERTAS EINŠTEINAS, SOLOMONAS SNYDERIS. KAS KITI? 

⸎ INTELEKTINĖS PRODUKCIJOS, MOKSLO KŪRINIŲ, IŠRADIMŲ VAGYS IR APGAVIKAI TEISINIU POŽIŪRIU

Šaltiniai: <https://www.leidinyssau.lt/info> bei <https://www.leidinyssau.lt/naudinga>,  o gilesniam esmės suvokimui dar ir: <https://www.leidinyssau.lt/humoras>

 

Iliustracija žemiau: Skulptūrinė kompozicija „Žvejo dukros“ ties Šventosios uosto vartais. Sukurta 1982 m., autorė – Zuzana Pranaitytė. Fotografuota 2023 m.

 

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

ŠERBETAS:

GĖRIMAS, KURĮ GAMINDAMI GALITE BŪTI KŪRYBINGI

2024-06-27

 

Šerbetą gamindavo tarybinių laikų kai kurie restoranai Lietuvoje.

Esamu metu šis gėrimas įgavo naują populiarumą, kadangi yra atsiradę specialūs aparatai šerbetui gaminti tiesiog atviroje erdvėje, žmonių susibūrimo vietose, pliažų prieigose, o visą gamybos eigą gali stebėti praeiviai, karštomis dienomis šis gėrimas perkamas. Kaip rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“, „šerbètas (turk. šerbet < arab. šariba – gėrė), šaltas gėrimas iš vaisių sulčių ir cukraus (kartais su alkoholiu)“ ⸎.

Šerbetu gali būti vadinami ir vaisiniai ledai, pagaminti iš užšaldytų sulčių. Internete šerbeto gėrimo ar šerbeto ledų receptų yra gausybė. Nesunkiai rasti galite sau tinkantį ir patinkantį receptą, šerbetą galite gamintis namų sąlygomis. Pasirinktojo recepto galite laikytis miligramo tikslumu ir net nusipirkti paprastai prie geresnių receptų reklamuojamą virtuvės įrangą, nekalbant jau apie sudedamąsias šerbeto dalis, pavyzdžiui, ne sezono metu, prieš Kalėdas, ieškoti ir pirkti bet kokia kaina arbūzus ir atlikti viską kaip robotas pagal viešai publikuotą receptą. Bet galite ir improvizuoti, pirkti šaldytas uogas žiemos ir bet kuriuo kitu metų laiku, sukurti visiškai naują savo unikalų receptą, kurio taip pat niekada nekartojate kaip vienodai tokio paties. Šioje vietoje pažymėtina yra tai, jog šerbetas labai tinka ir žiemą, būtent žiemą. Ir kuo šerbete daugiau ledukų, tuo puikiau. Niekas netrukdo Jums juo mėgautis prie židinio, krosnies ar gerai įkaitusių centrinio šildymo radiatorių, pirtyje ir kitur, bei tuo pačiu prisiminti saulėtą vasarą ir jos teikiamus malonumus pagardinus savo žieminio šerbeto taurę geros kokybės alkoholio lašeliu, jei sveikata leidžia tai daryti ir nesate vaikas.

Vienas iš įdomesnių šerbeto receptų, pagal kurį pasigaminę gaivų skanėstą tikrai nenusivilsite, yra šis:

INGREDIENTAI:

2 skiltelės arbūzo
3 šaukštai apelsino sulčių
2 šaukštai citrinos sulčių
1 arbatinis šaukštelis cukraus
2 griežinėliai meliono

PARUOŠIMO BŪDAS:

Nulupti arbūzo žievę. Išvalyti arbūzo sėklas. Arbūzo skilteles supjaustyti kubeliais. Melioną taip pat nulupti. Susmulkinti. Arbūzo ir meliono gabalėlius sudėti į trintuvą. Vaisius užpilti apelsinų, citrinų sultimis. Suberti šaukštelį cukraus (galima cukraus berti ir daugiau, pagal skonį). Viską gerai išplakti. Mėgautis atšaldytu. ⸎⸎

Na, o mėgstantiems sukurti ką nors visiškai savo ir originalaus, vadovautis tik savo ar svečių skoniu ir pageidavimais, šerbetą galima gamintis iš maždaug 1/3 viso gėrimo tūrio sudarančių ledukų, kurie gali būti užšaldomi paprasčiausiame šaldiklyje, šaldytuvo šaldymo kameroje iš šaltinio vandens, arbatos, mėgstamų sulčių, pieno. Kita 1/3 ar 2/3 gėrimo tūrio gali būti pasirinktos šviežios ar šaldytos uogos, vaisiai, sultys. Jei pasirinkote įpilti 1/3 gėrimo tūrio uogų, likusioji 1/3 gali būti geros kokybės pienas ar ananasų sultys, negazuotas mineralinis vanduo. Alkoholio galima pilti pagal pasirinkimą arba ne. Tinka šaukštas medaus. Galima vietoje medaus dėti uogienę ar cukrų. Skanu įsidėti vanilinio cukraus, cinamono, mėtų, kardomono ar muskato. Tirštumą galite gauti kaip vaisinių ledų ar gėrimo, gaminkitės, kaip norite. Viskas suplakama elektriniame plaktuve, kuris gali suskaldyti ledukus iki vientisos konsistencijos.

Tiesiog išmokę gamintis tokį namų šerbetą sutaupysite labai nemažai pinigų, kuriuos karštomis vasaros dienomis išleidžiate gaiviesiems gėrimams, ledams, mineraliniam vandeniui ir t.t. Tirpsmo vanduo, suskaldyti ledukai duoda daug energijos, taip galite pamažu mažinti išgeriamos kavos ar arbatos kiekį ir keisti tuos gėrimus skaldyto ledo gėrimais, kurie išties yra puikūs, galite rinktis juos gardinti kuo tik norite.

Išmokę tokio namų gamybos šerbeto gabentis į gamtą termosuose ar specialiuose šaltą / karštą maistą, gėrimus išsaugojančiuose krepšiuose, sutaupysite. Ekonominį efektą pajusite ypač, jei turite vaikų, kurie nenustodami prašo pirkti išties brangius gaiviuosius gėrimus, ledus, kurie su nemažu antkainiu parduodami arčiau tų vietų, kuriose renkasi vasarotojai.

Be to, nors kartą susiskaičiuokite, kiek realiai pinigų išleidžiate vos per mėnesį vasarą ledams, gėrimams, vandeniui, arbatai, kavai, sultims, nektarams, girai, perkamai atvirose prekybos bei išpilstymo vietose, kavinėse, kioskuose, baruose. Ypač ta suma būna įspūdinga, jei auginate vaikus. Tiesiog ji būna tokia didelė, jog sunku net patikėti.

Todėl namų sąlygomis gamintis kokteilius, šerbetus, gaivius gėrimus, limonadus, girą ir t.t., pravartu. O dar pravarčiau išmokti patiems ir to išmokyti savo vaikus, jog visiškai nebūtina išgerti vienu mauku litrą vandens, po kurio laiko dar litrą ar du net kai yra labai karšta. Tie, kas maukia ir maukia iš nešiojamos gertuvės be sustojimo, baigia liūdnai. Bet tai jau ne šio rašinio tema.

Šaltiniai:

⸎ „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, <https://www.vle.lt/straipsnis/serbetas/>, žr. 2024-06-27.

⸎⸎ AUTORIUS: Skirma, <https://www.lamaistas.lt/receptas/arbuzinis-serbetas-20888>, žr. 2024-06-27.

Iliustracija žemiau iš creativecommons.org

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

TIEMS, KURIE NORI IŠLIKTI NELENGVOMIS POPANDEMINĖMIS SĄLYGOMIS

PRIESKONIAI – PAGALBININKAI MŪSŲ KULINARINIŲ EKSPERIMENTŲ METU, O KARTAIS IR GYDUOLIAI

KARDAMONAS – STEBUKLADARYS

2024-03-15

 

Įvairiais žmonijos istorijos tarpsniais atsirasdavo tai viena, tai kita didelio deficito prekė ir jos gabenimas labai dideliais atstumais iš esmės yra susijęs su kultūros plačiąja prasme plėtra, pokyčiais, žmonių bendravimu, madomis, menų suklestėjimu ir transporto-susisiekimo priemonių atnaujinimu bei, žinoma, komunikacijos-informacijos pokyčiais. Rašyti trumpas žinutes ir jas tiražuoti žmonės pradėjo labai seniai ir visada tai buvo susiję su prekyba, informacija apie gamtines ir kitas sąlygas svarbiose vietovėse, iš kurių būdavo gabenami ir prieskoniai, ne tik gintaras, šilkas, mediena, kailiai ar brangieji metalai, kiti svarbūs ištekliai, dėl kurių nuolatos kildavo didesni ar mažesni kariniai konfliktai.

Buvo laikai, kai druska buvo tokia brangi, jog dėl jos vykdavo karai, taip pat buvo Indijos regiono prieskonių išpopuliarėjimo metas, vienu ar kitu laikotarpiu paplisdavo mada vartoti karį arba cinamoną, ir t.t. Žinoma, nereikia užmiršti, jog ir pas mus auga galybė vaistažolinių augalų, žmonės nuo seno juos renka, žino, kokia jų vertė, taiko liaudies medicinoje ir moka ne tik natūraliai gamtoje augančias gėrybes susirinkti, bet ir išmano tokių prieskoninių žolelių kaip kmynai, krapai, kalendra, petražolės, peletrūnai ir kitų galią ir naudą. Be abejo, kiekvienas prieskonis turi ne tik skonį, aromatą suteikiančių savybių, bet ir gydomųjų. Todėl prieskonius ir jų derinius reikia vartoti atsargiai, išmanyti jų poveikį ir galią, pavyzdžiui, suteikti žmogui natūralią džiugesnę nuotaiką ar pagerinti virškinimo sistemą, suteikti ramų miegą ir pan.

 

Kardamonas yra tarp vertingiausiųjų prieskonių, už jį brangesnis ir populiaresnis yra tik šafranas ir vanilė

 

Kardamonas – imbierinių šeimos augalas. Kardamono sėklos bręsta ankštyse ištisus metus, bet skirtingu laiku, jos renkamos tik po vieną ir rankomis, ne mechanizuotai. Sėklos renkamos ne visai sunokusios, kol ankštys nesprogusios ir brangių sėklyčių nereikia rinkti nuo žemės.

Šviesiai žaliais aštraus ir saldaus skonio jo vaisiais aromatizuojami gėrimai ir saldieji patiekalai. Kardamono tinka dėti į sriubas, padažus, bulvių salotas, ryžius, troškintus vaisius. Trečdalio šaukštelio malto kardamono sėklų pakanka aromatizuoti valgį 5-6 žmonėms. Karštų patiekalų atveju kardamonas dedamas likus 5 min. iki gaminimo pabaigos. Stiprus kardamono aromatas išlieka net kai valgį gaminate aukštoje orkaitės temperatūroje.

Kardamoną reikia smulkinti tik prieš pat vartojimą, kitu atveju jis bus bevertis. Nemaltas šis prieskonis gali būti laikomas kelerius metus.

Indijoje kardamonas buvo žinomas jau kelis tūkstančius metų, tiek senovės Indijoje, tiek Kinijoje jis garsėjo  kaip vaistas nuo visų ligų, o Europoje jis kartu su cinamonu buvo aprašytas Senajame Testamente tik IV a. pr. Kr. Išpopuliarėjo ir gausiai pradėtas vartoti Europoje tik viduramžiais, kada kardamoną pardavinėdavo vaistinėse kaip be galo brangų vaistą.

Iš tiesų kardamono kvapas toks daugialypis, kad žmonės sunkiai patikėdavo, jog tai vieno augalo vaisius. Kardamonas turi vyraujančius eukalipto, mėtos bei pipirų kvapus. Įsigudrinę vaistininkai, įtikinėdavo ligonius, jog vaistas sukurtas iš daugybės sudedamųjų dalių ir turi be galo daug gydančių savybių. Nors tuo metu vaistininkai manė apgaudinėjantys, kardamonas iš tiesų veikdavo. Jis turi gydomųjų savybių. Kardamonas padeda šalinti toksinus iš organizmo. Jame yra kalcio, fosforo, geležies, magnio ir cinko. Gamtinio cinko jame yra daugiau nei kituose prieskoniuose. Taip pat yra B grupės vitaminų – B1, B21, B3. Be to, jis sumažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, padeda normalizuoti kraujagyslių sienelių aprūpinimą krauju, šalinti kraujo indų spazmus. Šis prieskonis lengvina atsikosėjimą, vartojamas dantų ir dantenų infekcijoms gydyti, gerina virškinimą, mažina vidurių pūtimą.

 

Apie kardamono naudą išsamiau, arba kodėl jis toks vertingas:

 

 1. Kardamonas gali išvalyti šlapimo pūslę ir inkstus nuo kalcio.
 2. Jis gali apsaugoti nuo meteorizmo ir pilvo pūtimo. Taip pat sumažina spazmus ir mėšlungį.
 3. Šis prieskonis – puiki priemonė nuo anemijos. Jame yra kalcio, mangano, vario ir gausybė vitaminų. Visos šios priemonės padidina raudonųjų kraujo kūnelių kiekį.
 4. Kardamoną patariama naudoja kaip antiseptiką, kuris padeda kovoti su burnos ertmės uždegimais ir atgaivina burnos kvapą.
 5. Šis stebuklingas prieskonis pagerina organizmo gynybines funkcijas, miegą ir net gelbsti nuo depresijos.
 6. Antioksidantai, kurių yra kardamone, stabdo odos senėjimą ir padeda išvengti smulkių raukšlių susidarymo.

 

Kardamonas Ajurvedoje

 

Kardamonas yra savotiškas dorybės prieskonis, todėl ypač naudingas jogams, praktikuojantiems dvasines tradicijas. Ajurvedoje jis žinomas kaip ,,tridoša“ – tas, kuris subalansuoja tris žmogaus kūno tipus - pita, vata ir kapha.

Ajurvedoje jis vartojamas maltas, užverdant su pienu: trečdalis arbatinio šaukšteliuo kardamono puodeliui pieno.

Aromatinė arbata iš kardamono: trečdalis šaukštelio malto kardamono sėklų, tiek pat džiovinto imbiero ir du malti gvazdikėliai puodeliui vandens (200 ml). Padeda persivalgius ar nevirškinant, aktyvuoja žarnyno veiklą.

Kavos su kardamonu receptas: Labai tinka šviesiai žalios kardamono ankštys. Šiek tiek jų įmeskite į grūstuvę, po to sutrinkite ir atskirkite lukštus nuo grūdų. Jeigu ketinate virti kavą prikaistuvyje, įberkite ant jo dugno šiek teik grūdelių ir ruoškite gėrimą, kaip įprastai. Bet jeigu kavą ruošite espreso kavinuke arba kavos virimo aparatu, būtina kardamoną sutrinti į miltelius ir tada sumaišyti su malta kava. Šiaip jau dviem valgomiems šaukštams kavos reikia pusės arbatinio šaukštelio malto kardamono. Bet, kiek vartosite kardamono kartu su kava, yra skonio reikalas. Išdrįskite eksperimentuoti ir raskite sau patinkančią ir tinkančią porciją.

Kardamonas gerai subalansuoja virškinimo sutrikimus vaikams, esant nerviniam pagrindui. Šiais atvejais reiktu kardamoną derinti su pankolio sėklomis. Nenaudoti esant skrandžio opoms. Ypač skani ir labai naudinga arbata lygiomis dalimis sumaišius kardamoną, kuminą ir kalendrą. Ji pašalina sunkumą visame kūne. Keletas sukramtytų kardamono sėklų yra nuostabus tonikas širdžiai. Tie, aks geria kavą ir ją mėgsta, pagardinę šį gėrimą kardamonu, tuo pačiu apsaugos savo širdį. Šis prieskonis turi ir dar vieną puikią savybę, jis suteikia puikų burnos kvapą.

 

Kitos sveikatai naudingos kardamono savybės

 

Suvalgę kasdien 4-5 sėklytes kardamono su šaukšteliu medaus pagerinsite regėjimą, nervų sistemos veiklą ir apsaugosite savo organizmą nuo kenksmingų mikrobų.

Kardamonas mažina vandens ir gleivių kiekį organizme, todėl jį galima dėti kepant vaisius, ypač kriaušes. Puikus receptas, padedantis valyti bronchus ir plaučius nuo gleivių: imame kietą kriaušę, pašaliname sėklas, farširuojame medumi, sumaišytu su maltomis kardamono sėklomis, ir kepame.

Kardamonas yra vokalistų palaima, nes jis padeda pagerinti balsą. Geriant su pienu atpalaiduoja balso stygas.

 

Ką apie kardamoną sako mokslininkai?

 

„Texas A&M AgriLife“ tyrimų centro mokslininkai skelbia nustatę, kad įtraukę į mitybą kardamoną galite lengviau išlaikyti pastovų kūno svorį ir sumažinti riebalų kiekį. Jis padeda deginti kalorijas, palaikyti kūno svorį, kartu didėja apetitas, maisto suvartojimas. Pažymėtina, jog riebalų masė vartojant kardamoną mažėja. Žinoma, su sąlyga, jog nepamiršite subalansuotos mitybos principų. Šis tyrimas neseniai buvo publikuotas mokslo žurnale „International Journal of Molecular Sciences“. Iš esmės daroma išvada, jog kardamonas yra priemonė sveikatai stiprinti, jis gali sulėtinti įvairių ligų vystymąsi, sumažinti žemo lygio uždegimą.

Naujausi duomenys apie kardamoną – džiugi žinia ne tik savo sveikata besirūpinantiems žmonėms, bet ir Gvatemalos ūkininkams. Šios šalies atogražų miškų pavėsyje tvariu būdu kardamoną augina daugiau nei 350 000 šeimų. Tikimasi, kad išplėtus kardamono vartojimą JAV ir visame pasaulyje, žemdirbiai turėtų stabilias pajamas, o tai padėtų įveikti pastaraisiais metais stebimą imigracijos krizę.

Na, o mes, gyvendami Lietuvoje ir Europoje, iš tiesų galime nesunkiai pasirūpinti savo sveikata labai maloniu būdu – įsileisdami šį nuostabų prieskonį į savo kasdienybę, neužmiršdami jo puikių gydomųjų savybių ir aromatų galios.

Parengta pagal „Medical Xpress“ inf. <https://m.technologijos.lt/cat/121/article/S-136363>; Parengė Užkuraitis, Ž. vlmedicina | 2011-05-29: <https://www.vlmedicina.lt/lt/kardamonas-tarp-vertingiausiuju>; <https://www.lrytas.lt/skonis/mitybos-abc/2017/01/23/news/tai-suzinoje-kava-visada-gardinsite-siuo-nuostabiu-prieskoniu-632488>.

 

„VIENO BALSO“ PRANEŠIMAS. KAS TAI?

E.L. Bernays DVIPUSĖS KOMUNIKACIJOS MODELIUI - 100 METŲ!

Andžela Armonienė

2023-07-31

Pirminė publikacija „Reklamos ir marketingo idėjos“ 2005 Nr. 5(15)

Kaip parengti efektyvų pranešimą, prisistatyti socialiniuose tinkluose, pasiekti reikiamą tikslinę grupę ir galiausiai – būti išgirstam informacinių pranešimų lavinoje, užgriūnančioje kiekvieną iš mūsų kasdien? Kaip laimėti rinkoje?

Rinkodaros vadyba pakito iš esmės. Interaktyvi rinka, greiti pokyčiai, rinkodaros komunikacijos metodų ir priemonių gausa lėmė tai, kad tradicinė rinkodara tapo nebeefektyvi, lyg šaudymas tuščiais šoviniais pavirto visos tos reklamos pastangos, kur mokami dideli pinigai už reklaminį plotą ar eterio laiką ir tų pranešimų neišgirsta niekas. Reklamai skirtos lėšos – gausybė skrajučių, plakatų, reklaminių skydelių internete nepasiekia adresato. Užsakovas sutrinka, nes jo lėšos naudojamos netikslingai.

Ką turi išmanyti šių dienų komunikacijos vadybininkas?

Pirmiausia – integruotos komunikacijos principus: planavimas iš išorės į vidų, „vieno balso“ pranešimų parengimų specifiką. Integruota komunikacija išsamiai aprašyta kaip nauja vadybos kryptis pradedant 1989-1990 m., bet kodėl iki šiol tai yra lyg kokia paslaptis? Kodėl vis dar kalbama apie kylančius sunkumus, kai organizacija nori tapti integruota ir laiminti rinkoje? Ar taip jau sunku vienyti asmeninės komunikacijos, reklamos, ryšių su visuomene, tiesioginės rinkodaros pastangas? Deja, taip. Komunikacijos vadybai reikia specialiai parengtų vadybininkų, kurių žinios ir gebėjimai būtų labai plataus profilio.

Strateginis planavimas 21 amžiuje kinta. Planas – plėtotė – įgyvendinimas jau nebėra tinkama eiga, tenka planuoti kitaip: prasmė/tikslas – pritaikymas – atsakas.

Kinta ir rinkodaros vadybos formulė: visiems žinoma 4P formulė atnaujinama ir pateikiama 5R formulė: anglų kalba: responsiveness, relevance, receptivity, recognition, relationships; lietuvių kalba: atsakas, atitikimas, abipusiškumas, atpažinimas, bendradarbiavimas (Schultz, 2000-2001).

Pagrindinė naujovė – organizacija informacijos ir komunikacijos vadybą, kaip vieningą procesą, įtraukia į bendrą organizacijos vadybą. Visi rinkodaros komunikacijos dėmenys derinami, jie tampa lygiaverčiais, integruota komunikacija paplinta visuose žemynuose dar 20 amžiaus pabaigoje.

INTEGRUOTO PRANEŠIMO PRIVALUMAI RINKOS SĄLYGOMIS

Vientisas, arba „vieno balso“ pranešimas – integruotos komunikacijos vaisius. Pasiekiamas vadinamasis visų komunikacijos veiksmų derinimas, „orkestras“. Būtų nedovanotina manyti, jog bet koks informacijos monopolis įmanomas dabar, kai žmonės daug keliauja, naudojasi socialiniais tinklais, moderniomis ryšio priemonėmis. Sunkoka tai atpažinti, bet masinės komunikacijos era keičiama individualizuota komunikacija, kai adresatas – pavienis asmuo.

Dvipusės simetrinės komunikacijos, kurios modelio autorius E.L. Bernays, savo mintis paskelbęs lygiai prieš 100 metų 1923 m. JAV, esmė yra abipusio supratimo siekimas.

Šiuo metu įmanoma sukurti integruotos komunikacijos diegimo programų. Tai priklausytų nuo pasirinkimo ir supratimo, ko iš tiesų reikia.Jei norima efektyvumo, propaganda netiks, reikės unikalių komunikacijos strategijų. „Vieno balso“ pranešimo privalumas – jis nugali rinkoje. Kai pranešimų viena tema atsiranda tūkstančiai vienu metu, prasiskverbti pro tokią laviną informacijos iš tiesų svarbu. Jūs žinote, kad privalote nugalėti kitus, kad turite parengti pranešimą, išsiskiriantį vartotojų rinkoje ir pastebimą. Kaip tai padaryti? Kiekvienas atvejis yra išskirtinis ir vienodų strategijų būti negali. Kopijuoti kitų neverta. Bet yra tam tikros bendros gairės. Dar 2004 m. Don E, Schultzas, integruotos komunikacijos guru, pasiūlė 7 C formulę ir 5 žingsnių teoriją.

7 C formulė:

Commodization (vartotojiškumas)

Creative (kūrybingas)

Cognition (Pažinimas)

Communication (komunikacija)

Calculations (skaičiavimai)

Countries (šalys)

Controls (kontrolė)

 

5 žingsnių teoriją yra grįsta 5 etapų veikla:

 1. Vartotojo identifikavimas.
 2. Vartotojo vertinimas.
 3. Pranešimo rengimas, planavimas.
 4. Grįžtamojo ryšio nustatymas.
 5. Biudžetas, vertinimas ir cikliška veikla.

 

Tad, kokį kelią rinksitės ir kuo nustebinsite? Ar turite pakankamai kūrybinio potencialo? Verta pripažinti – integruota komunikacija paplito visur, ji – kelias į sėkmę nenuspėjamoje 21 amžiaus rinkoje. Bet tai nėra vien organizacijos prekės ženklo suderinimas su kita atributika, lankstinukų atspausdinimas ir pasiskelbimas socialiniuose tinkluose.

 

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

NORITE PINIGŲ? VENKITE ŠIŲ 4 KLAIDŲ

2023-03-06

 

Parengta pagal: To make money, avoid these common mistakes By Jeanne Sahadi, CNN Business,

December 1, 2022. <https://edition.cnn.com/2022/12/01/success/investing-biases-behavioral-finance/index.html>, žr. 2023-03-06

 

Net tie, kurie išdidžiai deklaruoja nesantys materialistai ir vertina tik dvasines vertybes, galima sakyti, yra Šventąja Dvasia gyvi ir dori bei skaidrūs, jokių turtų nekaupia, per COVID-19 nulemtus karantinus ir po jų puikiai suprato – be pinigų tu esi niekas. Ypač tai gerai suprato vyresnio amžiaus asmenys.

O dabar, popandeminiu laikotarpiu, kai nemokamos medicinos kaip ir neliko, pas reikiamą mediką-specialistą tegali patekti po 3 mėnesių net tais atvejais, kai asmeniui persirgus COVID-19 atsirado tokie liekamieji reiškiniai, kad reabilitacinės procedūros neišvengiamai reikalingos ir asmuo nedarbingas ir kenčia itin didelius skausmus, nevaikšto ar vaikšto tik minimaliai. Žodžiu, graužiame alkūnes skaičiuodami, kiek sumokame PSD mokesčio ir ką už tai gauname – gauname tik vienintelį pasirinkimą, jog bet kokio sveikatos sutrikimo atveju tiesiu taikymu – pas privatų gydytoją ir už itin didelius pinigus. Vaistų, ir tų trūksta, elementarūs antibiotikai tapo deficitu. Ką ir kalbėti apie faktą, kai karantino metu 2020 m. gruodžio pabaigoje, kai vienoje daugiabučio laiptinėje tuo pačiu metu susirgo net trys senjorai virš 80 m. amžiaus ir visiems buvo nustatytas užsikrėtimas COVID-19 virusu, kai paskambinau plačiai išreklamuotu trumpuoju telefono numeriu, kur, atseit, savanoriai tuojau pat atvyksta ir suteikia reikiamą pagalbą ir informavau, jog toje laiptinėje būtina atlikti dezinfekciją, mergina pasakė tiesiai šviesiai: „O kuo galiu padėti? Niekuo negaliu padėti?“. Klausiau, ar ji priskirta tai teritorijai mieste, ar gali atvykti asmenys ir dezinfekuoti laiptinę – atsakymas buvo maivymasis ir mekenimas. Tiesiog užsiminė aptakiomis frazėmis, kad duokite pinigų, išvalysim, sutvarkysim.

Na, o viešai buvo be perstojo giriamasi, kokie šaunuoliai tie savanoriai ir viską padaro už dyką, tiesiog iš geros širdies ir noro padėti... Žmonės buvo palikti realiai be jokios pagalbos, žinau ne vieną atvejį, kai tie, kurie buvo neįgalūs, senyvi ir vieniši, tiesiog buvo palikti be maisto, be vaistų, be jokio bendravimo ir net negaudami elementarios informacijos ir negalėję gydytojui  prisiskambinti, neprisikvietę nei giminių, nei kaimynų, nei kokių tai išreklamuotų savanorių, mat, visi bijojo užsikrėsti tais virusais ir labiausiai vengė senyvų bei ligotų asmenų, o šie taip ir mirė skausmuose, neviltyje ir visų palikti... Neįgaliųjų asmenų per tuos karantinus Lietuvoje nuo 2020 m. sumažėjo dešimtimis tūkstančių, viskas liko nutylėta. Tiesiog tyliai jų neliko, maždaug vieno iš dešimties neįgaliųjų netekome ir niekas net nedokumentavo visų šitų atvejų objektyviai ir nešališkai, niekas neviešino atvejų, kai asmuo nuo insulto ar kitos ligos iš viso negavo jokios pagalbos, nes tų ligų skyriai ligoninėse neveikė ar gydytojai atostogavo, persikvalifikavo ar patys sirgo bei slaugė savo susirgusius artimuosius.

Be to, buvo publikacijų spaudoje, kaip sparčiai turtėja patys turtingiausieji, kaip net lietuviai pradėjo egzotiniuose kraštuose pirkti jau nebe mažučius butukus, o ištisas salas ir pilių dydžio pastatus. Turtingųjų vaikai, anūkai akimirksniu atsidūrė toli toli, N. Zelandijoje, itin izoliuotose salose, o kas buvo mažiau pinigų sukaupę tiesiog maišuose, kuprinėse tuos eurus išsivežė akimirksniu susiruošę skrydžiui bent iki Norvegijos. Lėktuvai su pinigais apsikrovusiais lietuviais tiesiog braškėjo 2020 m. ir vėliau - itin suaktyvėjo išvykimai 2022 m. pavasarį. Žmonės bėgo kaip žiurkės iš skęstančio laivo bet kur, kad tik iš Lietuvos.

Medikai beveik visi buvo nepasiekiami – telefonu pranešdavo, jog šeimos gydytoja dabar „mokymuose“, atostogauja, kvalifikacijos kėlimo kursuose arba atsiliepinėdavo tik slaugytoja. Eilinis bažnyčios vikaras papasakojo, jog karantinų metu vidutiniškai palaidodavo apie 80 velionių per vos vienintelę dieną ir apeigos būdavo paprastos – urna su pelenais net be lydinčiųjų artimųjų ar tik dalyvaujant nuotoliu įkasama į žemę ar įdedama į kolumbariumą, ir viskas. Bet visa tai velionio artimiesiems kainavo tiek, kiek ir normalios įprastos laidotuvės.

Žodžiu, ne tik daug kas prarado verslus, darbo vietas, sveikatą ir gerą vardą, bet ir rimtai susimąstė – kaip nelikti pliku kaip tilvikas visokių grėsmių akivaizdoje ir ypač dabar, neįtikėtinai didelės infliacijos fone bei žinant, kad sunkmetis bus ilgas ir itin negailestingas. Trumpiau tariant, iš kur gauti pinigų? Pageidautina, žinoma, kad jų būtų net kiek daugiau nei pakankamai.

Štai, ką pataria Jeanne Sahadi, CNN analitikė. Ji tvirtina, kad nesvarbu, koks protingas ir išsilavinęs esate, kai kalba eina apie investavimą, geriausius sprendimus priima nebūtinai sėkmingiausieji savo profesijos atstovai.

Biheivioristikos žinovas Danielis Crosby sako, jog jūs patys galite sau pakenkti, kai sunkiausiomis savo gyvenimo akimirkomis norite padaryti išmintingus sprendimus. Crosby nurodo, jog būtina žinoti pagrindines klaidas ir jų vengti. Štai, kokios tos 4 pagrindinės klaidos:

 

 1. Ego šališkumas

Kiekvienas turi ego. Ji apsaugo mus įvairiais būdais, iš dalies sukuriamas pasitikėjimo jausmas "Ego ryte iškelia mus iš lovos", – sakė Crosby. Tie, kurie tampa labai tikri savimi, labiau linkę būti atsparūs ir rasti profesinę sėkmę. "Žmonės, kurie yra per daug pasitikintys savimi, dažnai yra laimingesni ir labiau linkę būti sėkmingais verslininkais ir politikais. Ir [stiprus] ego gali mus apsaugoti nuo nesėkmių“, anot Crosby. Bet kai kalba eina apie investavimą, per didelis pasitikėjimas savimi gali Jums kainuoti pinigus.

Pavyzdžiui, per daug savimi pasitikintis asmuo net suradęs patikimą informaciją, jog investicija labai rizikinga, vis viena laikysis savo nusistatymo ir investuos, be abejo, nuostolingai. Investuodami turite numatyti ateitį, pavyzdžiui, tai, kad ateityje kriptovaliuta neš pelnus.

 

 1. Konservatyvus šališkumas

Investavimas visada susijęs su rizika. Tačiau žmonių noras laikytis pažįstamo ar per daug vartoti posakį "investuok į tai, ką žinai", iš tikrųjų gali padidinti šią riziką. Crosby naudojo pavyzdį žmogaus, kuris dirba technologijų pramonėje, perka namus technologijų centre, pavyzdžiui, San Franciske, ir daugiausia investuoja į technologijų akcijas. Rezultatas: finansinės perspektyvos bus neproporcingai priklausomos nuo technologijų sektoriaus plėtros, o jei sektorius sulėtins plėtrą, nuostoliai investavusiems neišvengiami. Kitas pavyzdys yra baimė investuoti į tas rinkas, kurių nežinai, pavyzdžiui, JAV piliečiai dažnai labai bijo investuoti į ne JAV esančias rinkas.

 

 1. Dėmesio šališkumas

Žmonės linkę neproporcingai daug dėmesio skirti blogoms naujienoms arba didelėms dramoms, mažai tikėtiniems įvykiams (pvz., ryklių atakoms ar lėktuvams, skrendantiems į pastatus). Abu gali iškreipti mūsų rizikos suvokimą. Be to, informacijos perteklius – nesvarbu, ar tai būtų duomenys, ar tyrimai, ar naujienos – gali lemti klaidingus sprendimus, nes dėl per didelio informacijos kiekio sunku pamatyti mišką, kai medžių yra per daug, pažymėjo Crosby.

 

 1. Emocinis šališkumas

Mūsų emocijos ir intuicija gali apsaugoti mus kai kuriose sudėtingose situacijose, arba jie gali padėti mums vadovauti. Pavyzdžiui, pagaliau galite pasirinkti gerą partnerį po daugelio metų pasimatymų su kitais, kurie niekada nebuvo jums tinkami. Tačiau jie taip pat gali priversti mus šiuo metu elgtis neapgalvotai ir nepaisyti to, ką paprastai žinome, kad turėtume daryti.

Crosby siūlo išeitį: Galbūt esate gavę visas mitybos konsultacijas pasaulyje, tačiau esant didžiausiam stresui visada pasieksite miltelių pavidalo spurgas, o ne šparagus. Tai, kaip emocijos vyksta rinkose, gali brangiai kainuoti. Jei jūsų baimė suaktyvėja, galite panikuoti ir parduoti netinkamu laiku. Arba, jei esate išauklėtas, jūsų optimizmas gali iškreipti jūsų suvokimą, kiek rizikos iš tikrųjų prisiimate investuodami.

 

Strategijos kaip galite įveikti savo šališkumus

 

Investuotojai gali siekti įvairiais būdais nepaisyti jiems būdingo šališkumo, sakė Crosby. Tarp jo siūlomų strategijų:

 • Suderinkite informacinį triukšmą. Netikrinkite savo investicinių sąskaitų kasdien. Nefiksuokite kiekvieno rinkos girgždesio. Neskęskite duomenyse. Ir neleiskite, kad neigiami įvykiai neproporcingai paskatintų jūsų investicinius sprendimus.
 • Turėkite nuolankumo. Negalite nuspėti ateities. Ir jūs niekada neturėsite tobulos informacijos, kad galėtumėte atlikti statymą už vieną akciją ar sektorių.
 • Paįvairinkite savo investicines valdas. Crosby savo knygoje tai pasakė taip: "Diversifikacija yra ... ego rizikos valdymo įsikūnijimas. [Tai] yra konkretus linktelėjimas į sėkmę ir netikrumą, būdingą pinigų valdymui, ir pripažinimas, kad ateitis yra nežinoma." Pavyzdžiui, norėdamas kovoti su vadinamuoju namų šališkumu savo investicijose, Crosby pasiūlė jums neinvestuoti daug daugiau į vidaus akcijas nei jų procentas pasaulio rinkoje. Priklausomai nuo to, kaip jos vertinamos, JAV akcijos sudaro nuo 45% iki 60% pasaulinės akcijų rinkos. Tačiau vidutiniai JAV investuotojai paprastai turi daug didesnę savo akcijų dalį JAV bendrovėse ir labai mažai užsienio akcijų. Įveskite sistemą. Taupymo ir investavimo į įvairų portfelį automatizavimas, neatsižvelgiant į rinkos sąlygas, dažnai veikia gerai.
 • Tas pats pasakytina ir apie automatinį tam tikros santaupų sumos atidavimą artimiausiems tikslams ir ekstremalioms situacijoms. "Tai mažiau apie tobulą procesą ir daugiau apie procesą", - sakė Crosby. Vienas iš pavyzdžių yra idėja "nustatyti ir pamiršti" su pensijų santaupomis. Darbuotojai, kurie pasirenka variantą savo 401(k), planuoja automatiškai padidinti savo santaupas, kai tik gauna padidinimą, daro geriau nei tuo atveju, jei kiekvieną mėnesį turi priimti sprendimus, kiek sutaupyti.
 • Pasinaudokite emocijomis savo finansinei naudai: vienas Crosby cituotas tyrimas parodė, kad mažas pajamas gaunantys tėvai greičiausiai sutaupė dvigubai daugiau pinigų, kai turėjo taupymui skirtą voką, ant kurio yra jų vaikų nuotrauka. Supraskite, kad jokia investicija nėra tobula. Daugelis žmonių gauna savo poziciją akcijų rinkoje per savo 401(k)s, ypač per tikslinius fondus, kuriuos jų darbdaviai siūlo kaip numatytąją investiciją.

Nors tiksliniai fondai turi savo kritikų, Crosby sakė: "Kiekviena investicija yra netobula. ... Ir [tiksliniai fondai] yra daug geresni paprastam žmogui nei tai, ką daro vidutinis žmogus."

Na, o pas mus plėtojama vieša diskusija apie kaupimo pensijų privalumus ir trūkumus. Viena yra aišku – senatvei privalu ruoštis. Pinigų apsirūpinimo prasme taip pat.

Iliustracija iš creativecommons.org

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

MANKŠTINKITĖS: VOS 11 MINUČIŲ MANKŠTOS KASDIEN GALI PRAILGINTI JŪSŲ GYVENIMĄ

2023-03-03

Patariama, kad vyresnio amžiaus žmonės turėtų mažiausiai dukart per savaitę treniruotis ir taip pat apie 2,5 valandos per savaitę daryti aerobikos pratimus. Nesimankštinantieji praranda galimybę turėti gerą kraujotaką ir jų kūnai tampa suglebę, iškyla širdies ligų rizika ir, be abejo, jų gyvenimo trukmė trumpesnė už tų, kurie reguliariai mankštinasi.

Tačiau naujausi tyrimai rodo, jog tai, kas pasakyta aukščiau, yra neteisinga. Vyresni nei 65 metų žmonės per savaitę turi mankštintis nuo dviejų iki 6 kartų ir tik šie asmenys gyveno ilgiau, o tie, kurie mankštinosi mažiau nei du kartus per savaitę, tokio efekto nepasiekė.

Tyrimas buvo atliktas su įvairaus amžiaus asmenimis, įskaitant ir vyresnius nei 85 metai. Būtent šie žmonės iš pačių vyriausiųjų grupės net 28 proc. sumažino mirtingumo riziką tuo atveju, kai mankštinosi  darydami aerobikos pratimus bei darė dar ir  jėgos pratimus.

Tai leido daryti išvadą, jog aerobika ir jėgos pratimai prailgina gyvenimą.

Įdomu tai, kad per didelis kiekis fizinių pratimų nesudaro prielaidų ilgesniam gyvenimui ir gali būti net žalingas.

Tikslas yra mankštinti visas raumenų grupes, kad dirbtų ir rankų, ir kojų, ir pečių, nugaros, sprando, krūtinės, kaklo, juosmens ir t.t. raumenys tolygiai.

Tyrinėdami aerobikos pratimų naudą, mokslininkai nustatė, jog naudinga per dieną mankštintis nuo 10 iki 300 minučių ir tai prailgina gyvenimo trukmę, tačiau jei mankštinatės trumpiau nei 10 minučių per dieną, tokio efekto nepasieksite.

Aerobikos pratimai yra vaikščiojimas, dalyvavimas pėsčiųjų žygiuose, važiavimas dviračiu, mankštinimasis vandenyje, plaukimas, šokiai ir kt.

Taigi, ar iš tiesų 10 MINUČIŲ TRUKMĖS TRENIRUOTĖ NEPADĖS, BET 11 MINUČIŲ TRUKMĖS MANKŠTA PER DIENĄ JAU GALI PRAILGINTI JŪSŲ GYVENIMĄ?

Gerai pamąstykite, kaip praleidžiate savo dieną. Vos 11 minučių trukmės mankšta kasdien gali sumažinti susirgimo vėžiu riziką, padėti išvengti kraujotakos sutrikimo ligų ir atitolinti mirtį. Kai tiriamieji asmenys mankštinosi ilgiau nei 150 minučių per savaitę, rezultatai buvo menkesni. Pažymima, jog daryti nors kokius fizinius pratimus yra geriau nei nedaryti nieko net jei nepajėgiate mankštintis bent 11 minučių per dieną.

Kasdien po truputį besimankštinantis žmogus ne tik prailgina savo gyvenimą, bet ir sustiprina savo imuninę sistemą, pagerina savo plaučių ir širdies veiklą, išvengia per didelio kūno svorio ir riebalų kaupimosi, sumažina ankstyvos mirties pavojų.

Patariama mažiau naudotis automobiliu ir kiek įmanoma dažniau eiti pėstute, į kasdieninę savo rutiną įtraukti tuos pratimus, kuriuos mėgstate, tiesiog turite būti daugiau aktyvūs.

Parengta pagal:

Sandee LaMotte, CNN. October 17, 2022. Look to exercise to extend life, even for the oldest, study says

<https://edition.cnn.com/2022/10/17/health/strength-training-live-longer-wellness/index.html>;

Kristen Rogers, CNN. March 1, 2023. 11 minutes of daily exercise could have a positive impact on your health, large study shows

<https://edition.cnn.com/2023/02/28/health/moderate-physical-activity-cancer-death-risk-wellness/index.html>, žr. 2023-03-03.

Nuotrauka iš BBC News.

 

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

KAS NEPAVALDUS LAIKUI?

2023-02-28

 • Prisilietimas prie amžinybės
 • Vėžliukas gyvena net 200 metų
 • Ilgaamžiškumo rekordas priklauso medžiams
 • Kiek gali gyventi žmogus?
 • Patys seniausieji Pasaulio gyventojai

Metų daug, o išvaizda kaip jauno žmogaus. Apie tai svajoja daugelis. Visiems smalsu, kaip pasiekti viešai rodomų aktorių išvaizdos, kai skelbiama, jog asmeniui itin nemažai metų, bet jis ar ji atrodo jaunai. Žinoma, ne apie grimo ar plastinės chirurgijos „stebuklus“ ši publikacija.

Ilgaamžiškumą ir pačius ilgaamžius tyrinėjo L.P. Leontjeva. Ji klausė, kiek ilgai gali gyventi žmogus? Ji aplankė itin daug ilgaamžių jiems gyviems esant ir rinko jų patarimus.

Štai, ką L.P. Leontjeva paskelbė apie ilgaamžiškumą gyvojoje gamtoje, įskaitant gyvūnus, augmeniją.

Jos pasakojimas pradedamas nuo vieną dieną tegyvenančios plaštakės. Ji skrenda saulėtą dieną nuo vienos gėlės prie kitos, plaštakės judesiai gražūs, veržlūs ir jos vienadienis gyvenimas iš pažiūros nuostabus.

Autorės žvilgsnis nukrypsta į ilgametę katę, kuriai 28-i, ji net nugalėjo savo ilgaamžiškumu tigrą, kurio vidutinė gyvenimo trukmė tesiekia 15-17 metų, tačiau nusileido ilgo gyvenimo rungtyje džiunglių valdovui liūtui, kurio vidutinė gyvenimo trukmė – 40 metų.

Visi gerai pažįsta varnas, jų visur pilna, jos gyvena apie šimtmetį, sakalas gyvena dar ilgiau – 150 metų.

O kas ilgaamžiškumu pasižymi iš vandens gyvūnų? Štai, karpis gali gyventi iki 150-ies, vėžlys gyvena apie 200 metų. Ilgiausiai, ko gero, iš vandenų gyventojų gyvena banginiai ir krokodilai – iki 300-400 metų. Net tam tikros rūšies moliuskai vandenyne gyvena iki 100 metų!

Kiek ilgai gyvena bitės? Tranai gyvena vos dvi savaites, bitės-darbininkės – 8-9 mėnesius, o bitė-motinėlė – 2-7 metus. Bet užtat vyšnios medis gyvas gali būti 300 metų. O ąžuolai gigantai gyvi būna iki 2000 metų. Dar daugiau, Indijoje yra žinomas figmedis, kuriam 3000 metų. Tnerifės saloje yra 6000 metų senumo drakono medis. Meksikos kiparisai gyvi išbūna iki 10 000 metų. Australijos makrozamija gyva išbūti gali 15 000 metų.

Medžių amžius gana tiksliai nustatomas pagal jų kamienų rieves.

Žuvų amžius nustatomas mikroskopu tiriant jų keteras, žvynus.

Pavyzdžiui, 1497 m. ežere netoli Geilbruno buvo pagauta 5,7 metrų ilgio 140 kg sverianti lydeka. Nustatyta, jog žuviai virš 267 metų. O 1794 m. netoli Maskvos buvo pagauta 200 metų lydeka.

Įdomu, o kiek ilgai gyvena artimiausieji žmogui gyvūnai – beždžionės? Gorila gyvena vos 15 metų, makaka – apie 30 metų, orangutangas – 25 metus ir tik šimpanzės ir pavianai gyvena 40-45 metus.

Taigi, o kokia yra žmogaus amžiaus riba? Šimtas, du šimtai metų, o gal dar daugiau?

Vartydami Bibliją, sužinome, jog pirmieji žmonės gyveno 9-10 šimtmečių, jų sveikata buvo itin stipri. Biblijoje rašoma, jog Mafusailas gyveno 969 metus, Nojus – 950, Adomas – 930 metų. Ilgainiui žmonių gyvenimo trukmė ženkliai sutrumpėjo.

Kai kurie mokslininkai tvirtina, jog Biblioje aprašytieji ilgai gyvenę pirmieji žmonės iš tiesų nebuvo tokie ilgaamžiai, nes anuomet metų trukmė tebuvo trys mėnesiai. Tokiu būdu ilgaamžis Mafusailas gyveno ne 969 metus, o 225.

Istoriniai šaltiniai aprašo vieną japonų valstietį Mampė, kuriam, manoma, 1795 metais buvo 194 metai, o vėliau jis buvo rašytiniuose šaltiniuose paminėtas, kad gyveno 242 metus, jo žmona – 221 metus, sūnus – 201, anūkas – 153 metus. Kiek jie visi po to dar gyveno – duomenų nėra.

Yra duomenų ir apie ilgaamžius britus. F. Karne gyveno iki 207 metų, kitas britas – T. Parras gyveno iki 152 metų. Žinomas yra vengras, valstietis Petras Kcartenas, kuris gyveno iki 185 metų. Tanzanijoje buvo žinomas 160-erių metų pilietis iki tokio amžiaus dirbęs ir dėstęs mokykloje.

Buvo aptikta nemažai ilgaamžių Ekvadore, jie buvo darbingi ir nugyvenę virš 100 metų, dirbo nuo aušros iki sutemų ir niekada nebuvo kreipęsi į jokius medikus, ligomis nesirgę jokiomis.

Ilgaamžių gausa pasižymi Azerbaidžanas. Plačiai aprašytas buvo Širali-baba Muslimovas, gyvenęs iki 168 metų.

Įdomu tai, kad praktiškai visi žinomi ilgaamžiai žmonės buvo ar iš valstiečių, ar iš kalnų vietovių paprastų gyventojų, visi labai darbštūs, dirbę iki pat savo mirties ir beveik visi turėjo ir ilgaamžių giminaičių – vaikų, anūkų, daugelio ilgaamžės buvo ir jų žmonos.

Taigi, tikrieji ilgaamžiai nesinaudojo gydytojų paslaugomis. Jų ilga gyvenimo trukmė pirmiausia siejama su tam tikru gyvenimo būdu, judrumu, stipria valia, saikinga mityba, jie dažniausia gyveno ar kaimo vietovėje, ar kalnuose, dirbo iki gilios senatvės, buvo laimingi šeimyninio gyvenimo prasme, buvo gerbiami žmonės savo bendruomenėse, be to, jų tarpe nebuvo nė vieno tinginio.

 

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

10 AUKSINIŲ TAISYKLIŲ TIEMS, KAS NORI GYVENTI IKI 100 METŲ IR ILGIAU

„Norint ilgiau gyventi, nereikia žinoti kokių nors ypatingų paslapčių, turėti antgamtinę jėgą ar stebuklingų sugebėjimų“ (A. Levisas)

2023-02-25

Manoma, jog kiekvienas gali pasiekti ilgaamžiškumo. „Ir labai paprastai“, anot A. Leviso.

Štai ką reikia daryti norint gyventi ilgiau:

 1. Nevengti fizinių pratimų.
 2. Mėgti sportą.
 3. Būti gryname ore, mėgautis saule ir vandeniu.
 4. Reguliariai maitintis. Beje, nustatyta, jog ilgaamžiai valgo nedaug, bet reguliariai nustatytomis valandomis, 3-4 kartus per dieną. Jie daugiausia valgo mišrų maistą. Kai kurie ilgaamžiai tvirtina, jog sistemingai valgant vaisius, vynuoges ir medų, pailginamas gyvenimas.
 5. Nepaversti nakties diena, tai yra, nemiegoti ištisą dieną, o naktį linksmintis, dirbti ar būdrauti.
 6. Laiku pailsėti.
 7. Nežudyti organizmo alkoholiu, narkotikais ir rūkymu.
 8. Visur vengti kraštutinumų.
 9. Laikytis režimo.
 10. Turėti gerą, laimingą šeimą. Bet – pastaba: tiek ankstyvos, tiek vėlyvos vedybos sutuoktinių ir palikuonių sveikatai nepageidaujamos. Palankiausias amžius vesti, daugelio mokslininkų nuomone, laikomas tada, kai visiškai subręsta organizmas: moterims vidutiniškai – 20, o vyrams – 23 metai. Anot, Juozo Žemgulio, žymaus gydytojo, chirurgo, higienos specialisto, 30-metė nuotaka jau yra sena vedyboms, nes jos organizmo senėjimo procesai jau yra prasidėję ir susilaukti sveikų palikuonių ji turi ne taip jau ir daug galimybių. O kai kurių mokslininkų, genetikų, ekspertų išvada apie vyresnio amžiaus tėčius yra gana tiesmuka - gimsta atsilikusio vystymosi vaikai, plinta Dauno sindromas ir vadinamasis autizmas, kurio viena iš priežasčių - senyvo amžiaus mamos ir tėčiai, kuriems virš 35 metų. Žinoma, susipažinę su Higienos instituto statistiniais duomenimis apie LIetuvos vaikų išsigimimų, protinio atsilikimo ir patologinių defektyvumo atvejų kiekius per paskutiniuosius 30 metų tuo net nesuabejojame -  esamu metu iš 10 vaikų Lietuvoje sveikas tėra vos 1, bet... ir tai gali būti atvejis, kai vaikas tiesiog nediagnozuotas, nebuvo rodomas medikams ir pan.

Ar tai jau tokie dideli reikalavimai - būti paprasčiausiai nors minimaliai padoriems, stengtis negimdyti patologiškai išsigimusių vaikų, kai galima nesunkiai to išvengti tiesiog nuvykus pas genetikus ir užsisakius tyrimą būsimų galimų palikuonių išsigimimų ir anomalinių nukrypimų diagnozavimui? Beje, verta priminti, jog nežiūrint to, jog esame tolerantiški, bet, jei Jums gimė defektyvus vaikas, už jo išlaikymą esate atsakingi tik Jūs patys ir tai Jūsų pačių pasirinkta našta, kurią sau ant pečių užsidėjote būtent patys.

Na, o pageidaujantiems nors kiek ilgesnio gyvenimo pravartu rūpintis gerai išsimiegoti, gyventi daugmaž padoriai, nebūti narkomanais, girtuokliais, reguliariai mankštintis... Nejaugi tai per daug, palyginti su tuo, kad galite sulaukti šimto ir daugiau metų? Bet tai kartu ir labai daug, anot A. Leviso, nes „būtina tai laikyti svarbia problema, kuri reikalauja ypatingo dėmesio nuo jaunystės!”.

Be abejo, išvada gana žiauroka - ne Jums ilgas gyvenimas ir ne Jūsų vaikams ir anūkams, jei degradavote, tinginiavote, nuolat persivalgydavote ir be saiko pramogavote.

 

Iliustracija iš creativecommons.org

 

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

JŪSŲ GYVENIMAS GALI PAILGĖTI BEVEIK 5 METAIS

2023-02-24

 

Normalus, saikingas miegas yra būtinas. Aleksandras Puškinas miegą vadino „maloniu sergėtoju“, jis rašė:

Bičiuli senas, malonus,

O sapne, sergėtojau mūs.

Miegant pailsi visas organizmas, centrinės nervų sistemos ląstelės atstato savo gyvybinę funkciją.

Miegas yra galvos smegenų žievės ląstelių slopinimas. Žmogus miega ramiai tada, kai slopinimo procesai tolygiai ir giliai apima smegenų žievę, tada miegas gilus, žmogus nesapnuoja. Kai slopinimas netolygus, atskirose galvos smegenų žievės dalyse susidaro laikini nerviniai ryšiai. Jie tarsi atkuria nuotrupas praėjusių įvykių, kuriuose dalyvavo miegantysis vienu ar kitu būdu. Taip susidaro sapnai.

Yra atlikta daugybė bandymų miegui tyrinėti. Vieni iš tokių bandymų buvo atlikti su šunimis ir jų metu nustatyta, kad be maisto bandomieji gyvūnai gali išgyventi 25 dienas, o nemiegoję – tik 5. Štai kodėl nemigos kankinami žmonės turi nedelsdami kreiptis į gydytojus.

Daug diskutuojama ir dėl dienos miego. Mažyliams jis būtinas, o vidutinio ir vyresnio amžiaus asmenims dieną naudinga pamiegoti tik tada, jei tas miegas netrukdo lengvai užmigti nakties miego ir atsikelti pailsėjus, o ne tokios būsenos, kai žmogus jaučiasi išglebęs ir lyg sudaužytas. Svarbu žinoti, jog dienos miegas niekada negali pakeisti nakties miego.

Miegas apsaugo mūsų organizmą, tausoja jo darbingumą. Žmogus, laikydamasis miego režimo, prailgina savo gyvenimą (Levisas).

Sakoma, jog blogai miega tas žmogus, kurio sąžinė nešvari. Bet tai yra tiesa tik iš dalies.

Prastas miegas ar nemiga yra ir ligų požymis, dėl to turėtumėte konsultuotis su medikais.

Žiniuonė Eugenija Šimkūnaitė, 1994 metų viešo renginio metu paklausta, kaip išvengti nemigos, kuri kamuoja ir jaunus žmones, aiškino labai paprastai: „Išvėdinkime kambarį, kuriame miegosime. Miegoti reikia eiti nepersivalgius ir nealkanam, ne per šiltai apsirengti“. Ji pabrėžė, kad prieš miegą nereikia ardyti sau „nervų“, pasakojo, kad yra atvejis paplitęs toks – „įsivaro baimę tiek, kad bijo net lovos“. Ji rekomendavo „darbus skaičiuoti“, vakarienei lengvai užkąsti, patarė 15 minučių iki atsigulant pavalgyti šiltos pieniškos sriubos.

O štai Sandee LaMotte (CNN) klausia tiesiai šviesiai: Ar norite gyventi ilgiau?

Jei atsakymais „taip“, tuomet miegas privalo būti Jūsų prioritetas. Naujesni tyrimai leido daryti išvadą, jog vadovaudamiesi 5 gero miego užtikrinimo patarimais vyrai savo tikėtiną gyvenimo trukmę prailgina beveik 5 metais, o moterys – 2,5 metų.

Teigiama, jog laikydamiesi idealaus miego elgsenos reikalavimų žmonės gyvena ilgiau. O jei nustatomas miego sutrikimas, gydytis itin svarbu, nes tai nulemia ankstyvą mirtį.

Suaugęs žmogus per parą turi miegoti 7-8 valandas. Nustatyta, jog 1 iš 3 JAV gyventojų turi miego sutrikimų.

Svarbu suprasti tai, jog gulėdami ilgiau lovoje geresnio miego neužtikrinsite. Reikia miegoti nepabundant, ramiai, kad gerai pailsėtumėte. Jei per savaitę daugiau kaip du kartus Jums sunku užmigti, tai jau yra problema. Be to, negalima vartoti migdomųjų, kad pasiektumėte užmigimo būseną, nes tai nereikštų, jog gerai ir lengvai užmiegate. Taigi, ne mažiau kaip penkias naktis per savaitę privalote išsimiegoti puikiai be jokių migdomųjų tablečių.

Gerai miegoti turite kiekvieną naktį ir kalba eina apie miego reguliarumą ir jo kokybę.

Tie žmonės, kurių miegas yra prastas, nereguliarus, nepakankamai ramus ir trunka trumpiau nei 7-8 valandas per parą, kardiologinių ligų neišvengia, širdies ligų rizika jiems išauga, o tai reiškia ir ankstesnę mirtį.

MOTERŲ IR VYRŲ MIEGAS SKIRIASI

Buvo tyrinėtas 172,000 žmonių miegas, tyrimą 2013-2018 m. atliko JAV Nacionalinis sveikatos statistikos centras. Tyrinėti buvo 5 sveiko miego įpročiai – gebėjimas lengvai užmigti; miego trukmė; 7-8 valandų trukmės miego buvimo ar nebuvimo faktas; pabudimas pailsėjus ir nevartojant migdomųjų preparatų, - pagal respondentų atsakymus į klausimus buvo padarytos išvados. Analizuota, kokią įtaką laikui bėgant daro prasta miego kokybė ankstyvesniam mirtingumui, ligoms atsirasti.

Tie žmonės, kurie turėjo visus 5 gero miego požymius, 30 proc. mažiau buvo linkę mirti nuo bet kokios priežasties. Be to, jiems 21 proc. mažiau grėsė mirtis nuo kardiologinių ligų, 19 proc. mažiau grėsė mirtis nuo vėžio ir net 40 proc. mažiau grėsė mirtis nuo kitų priežasčių nei vėžys ar kardiologinės ligos.

Vyrai, kuriems buvo būdingi visi 5 gero miego požymiai, gyvenimo trukmės prailginimą galėjo užsitikrinti net 4,7 metų. Moterų tikėtina gyvenimo trukmė pailgėja mažiau – 2,4 metų toms, kurioms būdingi visi 5 gero miego požymiai.

Mokslininkai mano, jog šį tyrimą reikėtų tobulinti ir galimai duomenys apie moteris yra nepakankamai tikslūs, nes neįvertinta yra apnėja, liga, kuri lemia miego sutrikimus itin sunkiai nustatomus, tačiau lemiančius kardiologines ligas, trumpesnę gyvenimo trukmę.

GERO MIEGO HIGIENA

Jei Jums būdingi mažiau nei 5 gero miego požymiai, kas tada?

Nesijaudinkite. Gera naujiena yra ta, kad galite treniruoti savo smegenis ir pasiekti geresnės miego kokybės. Tai vadinama „miego higiena“.

Turite eiti miegoti nuolat tuo pačiu metu ir keltis rytais taip pat tuo pačiu metu net išeiginėmis dienomis. Patalpa, kur miegate, turi būti išvėdinta, tamsi, vėsoka. Triukšmo neturi būti. Venkite bet kokio streso, stipresnių įspūdžių prieš miegą. Žinokite, jog Jūsų kūnas baigia alkoholį metabolizuoti kepenyse apie 3 valandą ryte, tada kūnas ima busti.

Turite būti pasirinkę miego rutiną, vengti bet kokių mėlynų šviesų ar sukrėtimų mažiausiai valandą iki miego laiko. Išmėginkite meditaciją, jogą, tai chi, šiltą vonią – viskas, kas Jus atpalaiduoja, nuramina, yra puiku. Šių įpročių tėvai gali išmokyti savo vaikus ir taip pasiekti, kad jie gyventų ilgiau. Miego higiena, kurios išmokstama vaikystėje, užtikrina ilgesnį gyvenimą, taip mano ekspertai.

Miego kokybė ir pakankama jo trukmė yra svarbi. Gerai išsimiegoti – tai turi tapti įpročiu.

Parengta pagal: „Sleep this way to add almost 5 years to your life“ By Sandee LaMotte, CNN. Published 8:29 AM EST, Thu February 23, 2023.

<https://edition.cnn.com/2023/02/23/health/sleep-longevity-study-wellness/index.html>, žr. 2023-02-24

Iliustracija iš creativecommons.org

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

KAD SENAS GALĖTŲ, O JAUNAS ŽINOTŲ, arba

TAI „SLOGA“

2023-02-23

 

Jauni žmonės daug ko nežino, o seni – daug ko negali. Tačiau, kai kovojama už gabiausiuosius ir mėginama juos pasamdyti į savo firmas, įstaigas ar institucijas darbui, veiklai, kūrybai, ieškoma jaunų, gabių, sveikų, kūrybingų. Šioje vietoje cituotinas anekdotas:

„- Ką reiškia smegenų nutekėjimas? - Tavo atveju tai tiesiog sloga“.

Taigi, statistikos duomenis matome visi: „sloguojančiųjų“ vis daugiau, esamu metu vaikų ir jaunų žmonių nors kažkiek sveikesnių vis mažėja, o kartu visa tai susiję ir su Lietuvos darbo rinkos katastrofa – realiai darbingų asmenų mažėja, nekalbant jau apie tai, kad jauni žmonės ne vienas yra elementariai neraštingi, ką jau bekalbėti apie pridedamąją vertę, kurios tikisi visi darbdaviai. Savo verslus jie, be abejo, kuria ir dažniausia už močiučių ar tėvų pinigus, bet vėl gi – tiems jų UAB-ams ar iniciatyvoms reikalingi realiai darbingi žmonės, kurių vis mažiau ir mažiau: potencialūs darbuotojai ar narkomanai, amžinai kažkur kitur „gyvena“ ir niekada nedirba ar dirba fiktyviai, ar tiesiog už močiučių pinigus amžinose atostogose kažkur egzotiniuose kraštuose ir tiesiog ramiai laukia naujo palikimo močiutei ar tėvukui išėjus Anapilin, o iki to laiko jiems net ką nors dirbti tiesiog NEAPSIMOKA.

Tokioje aplinkoje geidžiamiausia preke tampa kiek įmanoma ilgesnis gyvenimas ir tos visos pinigingosios močiutės, dar tarybiniu laikotarpiu išmokusios iš viso realiai niekur nedirbti ar dirbti tik fiktyviai ir sukaupti turtelio už mažiausiai pusę milijono ar dviejų milijonų eurų iki šių dienų, pamažu atsipeikėja. Jos galų gale viena po kitos „praregi“ ir suvokia, ką už jų pinigus iš tiesų daro jų anūkėliai užsieniuose, kur yra pasiskelbę, jog neva mokosi, studijuoja ar kuria „verslus“. Jos ima pamažu suprasti padėtį, lygiai kaip ir egzotiškesnių kraštų itin gerai atrodantieji vyriškiai jau yra sureagavę į situaciją ir puikiai išmano, koks lobis yra moteriškė lietuvė virš 60 metų ir kokio dydžio kapitalą ji gali atsivežti suviliota pažadų, jog egzotinėje saloje nusipirktas didžiulis namas gali būti jos kartu su nuostabiai atrodančiu vyriškiu, kuris iš tiesų moka gerbti moterį, jai asistuoti ir užtikrinti jos gyvenimą prilygstantį pasakai iš jos mėgstamo serialo. Be viso kito šios moterys nusiveža ir verslus ar verslų idėjas, jos geba ten užsidirbti realius ir jų gebėjimus atitinkančius atlyginimus ir nebūti varginamos jokių biurokratinių institucijų bei nekamuojamos nusibodusių susenusių pilvotų vyrų, kurie Lietuvoje yra išmokę geriausiu atveju parazituoti už moterų pinigus. Tokiu būdu neperspektyvūs iš viso vaikai ir anūkai paliekami su tuščiomis kišenėmis, nes jų močiutėms galų gale nusišypsojo laimė – pagyventi pasakoje ir be anūkų ir tinginių savo vaikų.

Ir iš tiesų, kapitalas išvežamas ir smegenų nutekėjimas vyksta visai ne taip, kaip įsivaizduojate... mažai kam reikalingos tos lūžtančių liesų kūnelių jaunesnės moteriškutės su priklijuotomis blakstienomis ir silikoninėmis krūtimis, na, nebent trumpam panaudojimui, o trumpo naudojimo daiktai, kaip žinia... pigūs. Taigi. Prekė Nr. 1 yra ilgaamžiškumas ir puiki sveikata, kurios, deja, jaunesnioji karta jau ir , ko gero, nebegalės turėti... – žr. oficialiąją statistiką. Ligotumo ir sveikatos prastumo lygis toks, kad jau nebepadarysi jokio stebuklo... belieka samdyti specialiuosius pedagogus ir asmenis, turinčius kantrybės dirbti su narkomanais, alkoholikais ir jų vaikais, anūkais... O tuo tarpu kapitalo turėtojos perka ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą. Žinoma, ne Lietuvoje.

Prekė Nr. 1 yra galėjimas gyventi labai ilgai ir išlikti gana neblogos sveikatos. Štai, reali istorija apie kardinolą D‘Armanjaką, kuris 1554 m. aptiko raudantį 80 metų amžiaus senuką, kardinolas jo paklausė, kodėl jis taip graudžiai rauda, o senukas atsakė, kad jį prilupo jo tėvas. Kardinolas panoro pamatyti tą jo tėvą ir labai nustebo radęs guvų 113 metų senuką. Maža to, tas 113 metų senolis paaiškino už ką prilupo savo sūnų: lupti jis gavo už nepagarbų elgesį su savo seneliu, o šiam buvo 143 metai.

Yra žinoma ir kitų panašių pavyzdžių: Azerbaidžane Širalio Muslimovo tėvas išgyveno iki 120 metų, jo mama – iki 110 metų, o jis pats – iki 168 metų.

Gerantologai, tyrinėjantieji ilgaamžiškumą, tvirtina, jog ilgas gyvenimas nulemtas genetiškai, pavyzdžiui, Azerbaidžano vietovėse ilgaamžiškumas buvo paveldimas, išlaikytas 80 proc. atvejų, kartais net per 4 vienos giminės kartas, taip pat buvo išlaikomas ir atsparumas širdies ligoms ir nepalankioms klimatinėms sąlygoms. Kaip ilgaamžė minima ir lietuvė Janina Lydekienė, gyvenusi virš 100  metų, bet ilgaamžiai buvo ir jos seneliai, brolis išgyveno iki 98 metų, sesuo gyveno virš 100 metų.

Moterų ilgaamžių yra daugiau nei vyrų. Manoma, jog tai yra dėl to, kad moters organizmas turi gausesnes hormonų atsargas, jų kraujyje mažiau cholesterino, gausios hormonų atsargos padaro moterų organizmą atsparesnį daugeliui ligų, bet pirmiausia – aterosklerozei. Jei moterų mirtingumo koeficientą laikysime 100, tai 20-24 m. amžiaus vyrų jis bus 287, 30-35 m. – 307, 50-54 m. – 240 (duomenys iš Jokūbo Skliutausko veikalų). Bet tuo pačiu primenama, jog Džiuljeta mirė būdama 14-os... žmogus gali būti iš ilgaamžių giminės, bet jį veikia ir aplinkos veiksniai, aplinka turi nemažą įtaką gyvenimo trukmei taip pat.

J.Diktanas 1974 m. paskelbė įžvalgų apie ilgaamžiškumą. Jo žodžiais, „ilgaamžiškumas – sena žmonijos svajonė“, ne veltui Getės Faustas siekė ne tik ilgai gyventi, bet ir amžinai išlikti jaunas. Reikia tiesiog įsisąmoninti, kad „Gamtoje viskas kinta pagal dialektinius dėsnius. Žmogaus organizmas, pereidamas visus savo išsivystymo periodus, neišvengiamai pakinta. Šiame gamtos dėsnyje ir glūdi senatvės esmė“ (p. 3).

Sensta žmonės labai individualiai. Niekam ne paslaptis, jog nesunku rasti jaunų moterų, kurioms ir iki 35 metų amžiaus jau nebėra menstruacijų ar jos nereguliarios ir tuo pačiu – yra moterų virš 55 metų amžiaus, kurioms menstruacijos visiškai reguliarios, o tai reiškia – hormonai yra tvarkoje, organizmas dar nesensta. Senatviniai pakitimai atsiranda atskiriems žmonėms nevienodame amžiuje, susidaro tam tikras skirtumas tarp kalendorinio ir biologinio amžiaus. Pavyzdžiui, visi yra matę visiškai susenusių moterų dar iki 25 metų amžiaus, kai nuosavi dantys jau išbyrėję, veide kilogramas botokso, oda sausa, kūnas išdžiūvęs, prarudęs, dvokiantis, vidaus organai supuvę... dažnu atveju tai turtingesnių žmonių narkomanės dukros, seserys, žmonos ar sekretorės, nudėvėtos iki tiek, kad primena sutręšusias pabaisas su plastmasiniais dantimis burnose ir sintetinėmis krūtimis bei storu sluoksniu nutinkuotais veidais, kuriuose - nuolat apdujusių idiočių išraiška.

Anot J. Diktano, pagyvenusio žmogaus amžiumi laikytinas 60-74 m. amžiaus tarpsnis. Po 75 m. senatviniai pakitimai jau esti ryškūs. Po 90 m. žmonės jau laikomi ilgaamžiais. Vienas iš senatvės požymių – aterosklerozė, tačiau ji ne visus paliečia ir kai kurie žmonės labai šviesaus proto išlieka iki itin senyvo amžiaus.

Labiausiai senatvę artina tokie veiksniai:

 1. Stresas, psichikos žalojimas.
 2. Dažni gimdymai.
 3. Nepakankamas miegas.
 4. Nepakankamas maitinimasis (badavimas) ar persivalgymas, per gausus maitinimasis.
 5. Fizinio darbo ir judėjimo stoka ar per didelis organizamo apkrovimas, kas lemia jo susidėvėjimą.
 6. Nepalankios klimatinės sąlygos (šaltis, kaitra, drėgmė, skersvėjai).
 7. Piktnaudžiavimas dirginamosiomis medžiagomis (alkoholis, tabakas,, kava, arbata, narkotikai).
 8. Cheminių dirgiklių ir radiacijos poveikis.
 9. Chroninės ligos, ypač aterosklerozė, vidinės sekrecijos liaukų sutrikimai, chroninės infekcinės ligos (Diktanas, p. 6).

Teigiama, jog ilgaamžiškumas yra susijęs su gyvenimo būdu ir sąlygomis. „MEDICINOS MOKSLO PASIEKIMAI NĖRA LEMIANTYS ILGAAMŽIŠKUMUI PASIEKTI“ (Diktanas, p. 15). Įsidėmėtina tai, kad, pasak J. Dovidovskio, žmogaus amžiaus ilgumas pasiekiamas iki gilios senatvės intensyviai dirbantiems. Tokie žmonės ne tik moka greit orientuotis iškilusioje situacijoje ir, panaudodami savas ir kitų žinias, gerai atlieka darbą. Ilgaamžiškumą lemia socialiniai veiksniai. Gyvenimo trukmės pailgėjimo galimybė glūdi socialiniuose veiksniuose – tai ir galėjimas dirbti  sulaukus brandaus amžiaus, ir geresnės socialinės, medicinos paslaugos (Diktanas, p. 16-17).

Įvairius gerantologų patarimus reikia vertinti atsargiai, nes didėja aplinkos chemizacija, plinta infekcinės ligos, atsinaujina tokios ligos kaip maras, džiova, o protiniai gebėjimai menkėja, kt., žmonių artimoje aplinkoje ir darbo vietose vis mažiau lieka tokių aplinkybių, kurias galima pavadinti mažai streso keliančiomis.

Gerantologai deda viltis į mokslo pažangą ir teigia: vidutinis žmogaus amžius ilgės. Yra žinoma, kai senatvėje ir sulaukus 70-80 m. amžiaus, padaromi atradimai, paskelbiami mokslo darbai (I. Pavlovas, E. Dženeris, J. Listeris ir kt.). Kaip tvirtina J. Diktanas (p. 20): „nėra pagrindo būkštauti, kad „pasenėjus“ visuomenei, sumažės darbingų žmonių. Aktyvus ir kūrybingas senas žmogus, sukaupęs didelę gyvenimo patirtį, geras savo srities specialistas, gali duoti daug naudos visuomenei ir valstybei“.

Pabaigai belieka apibendrinti: Lietuvos atveju smegenų nutekėjimas esamu metu įgavęs visiškai kitokį pobūdį, nei manoma: brandaus amžiaus ir itin aukštos kvalifikacijos bei pasiturinčios moterys vis dažniau pasirenka kurti, gyventi ir džiaugtis gyvenimu kitur, kitose valstybėse. O kadangi žmonių, kapitalo, paslaugų ir pinigų judėjimas yra nevaržomas ir laisvas ES ribose ir ne tik – viskas yra taip, kaip ir turėjo būti – žuvis ieško kur giliau, o žmogus – kur geriau. Panašu, jog tų „sloguojančiųjų“ ir pagal oficialius dokumentus jaunesnių, bet nekvalifikuotų, išmestų iš visų Anglijos ar Norvegijos, Airijos pašalpinių sąrašų, vištų pešimo ar žuvų skrodimo įmonių ir realiai iš viso nedarbingų, bet dažnu atveju turinčiųjų teisės mokslų magistrų laipsnius, grįžtančiųjų kartu su visiškai ligotais ir silpnais tiek fiziškai, tiek protiškai nebeatitaisomai išsigimusiais vaikais, Lietuvoje tik daugės..., o jų močiutės sėkmingai papustys padus ir reziduos sėkmingai ten, kur geriau, mieliau ir pagarbos daugiau bei vertinamas kvalifikuotas, darbingas, kurti gebantis ir pridedamąją vertę duodantis žmogus.

Supraskite - ką nusipelnėte, tą ir gavote.

SKANAUS: 1982-ųjų receptai

2023-02-09

Praėjo 41 metai

O buvo lygiai tas pats metas – vasaris... mūsų laukė baigiamieji abitūros egzaminai, paskui stojamieji egzaminai. Sumanėme merginų vakarėlį, bet apie jį papasakosiu vėliau. Pradžiai – apie mūsų klasę.

Klasė mūsų buvo sustiprinta. Taip anuomet vadinosi. Sustiprintas humanitarinis mokymas. Bet kartu – būdami vos 15 metų mes jau sprendėme universiteto III kurso studentų aukštosios matematikos uždavinius, o ką ir kalbėti apie literatūros žinias. Niekada neužmiršiu vadinamojo „temų“ rašymo. Per savaitę turėdavome perskaityti 2-3 autorių kūrinius ir pasiruošti „temos“ rašymui klasėje. Rašymas trukdavo dvi pamokas. Bet mes niekada iš anksto nežinodavome, nei kuris autorius, nei kuris kūrinys bus temos pagrindas, mokytoja pavadinimą pranešdavo tik susėdus mums klasėje prieš pat temos rašymą. Mes neturėjome teisės ant suolų turėti tuos kūrinius, knygas, cituoti privalėjome tiesiog iš atminties. Mokytoja būdavo mus gerai parengusi, kaip sukurti rašinių planus, kokia turi būti jų struktūra ir svarbiausia – matematiškai paskaičiuoti, kiek turi būti rašoma dėstymo dalyje, kokia apimtis turi būti įvado ir apibendrinimo. Suprantama, tai nebuvo lengva, nes nusirašyti nebuvo įmanoma iš viso, temų pavadinimai būdavo originalūs, nesikartojantys metai iš metų ir nerandami kitose mokyklose. Mes nė vienas neturėjome korepetitorių. Mokytoja su norinčiaisiais padirbėdavo fakultatyve po pamokų, bet tai nebuvo pamokėlės atsiliekantiesiems, atvirkščiai, ji mokė mus rašyti, vertinti viską matematiškai, nerašinėti kokių paistalų. Ji rengė būti mus inteligentais. Ir iš tiesų, kai dabar viską atsimenu – mūsų klasėje buvo vunderkindų. Iš sustiprintos klasės mokinių tarpo 6 gaudavo specialias užduotis per kontrolinius, jos būdavo ne tik iš sustiprinto mokymo kurso, jos būdavo specialiai parengtos ir kiekvienam individualios. Mes spręsdavome universiteto studentų uždavinius, bet jie nebūdavo nusirašyti iš aukštojo mokslo vadovėlių, ne, specialias užduotis parengdavo algebros mokytojas, kuris, be to, mus mokė dar ir fizikos, geometrijos bei astronomijos ir vedė fizikos fakultatyvą po pamokų.

Buvo taip – vieną savaitę skubi į algebros olimpiadą, kitą savaitę – į fizikos, o tuo pačiu metu dar ir rašinių konkursas miesto mastu bei sporto varžybos su kitų miestų komandomis. Ir viską suspėdavome. Vykdėme PDG normas, buvo tam tikri reikalavimai fizinei kultūrai. Kai kas gaudavome aukso ženklelius už įvykdytas PDG normas. Iš tiesų – klasėje buvo du mokiniai, kurie vidurinę baigė ir su tuo aukso PDG ženkleliu, ir su aukso medaliu už mokymosi rezultatus.

Nėra ko stebėtis, jog įstojus į Universitetą po tokios mokyklos baigimo iš tiesų jame nebuvo ką veikti – iš esmės ... 5 metai atostogų.

Įdomu tai, kad vidurinėje mokykloje merginos visos mezgė, megztiniai buvo originalūs, daugelio uniformų apykaklaitės – pačių nusinertos vąšeliu, išbalintos ir pakrakmolytos, tviskėjo švara. Visos turėjome firminius Lee ar Levi‘s bei Wrangler džinsus, mat gyvenome uostamiestyje ir tai nebuvo jokia problema, džinsų pargabendavo jūreiviai, be to, mieste buvo speciali valiutinė parduotuvė jūreivių šeimoms apsipirkti ir ten būdavo pačių žymiausių prekių ženklų džinsų ir ne tik jų. Atvirai pasakius, TSRS pagaminto drabužio ar avalynės neturėjau iš viso, apatinis trikotažas buvo importinis taip pat, šampūnai, muilas, skalbimo milteliai, baldai, indai tėvų namuose – viskas buvo iš užsienio. Tuomet jau būdavo madoje diskotekos, visi klausydavome iš užsienio gautų įrašų, į diskotekas nueidavome ir mieste, ne tik mokykloje. Tiesa, moksleivės eidamos į pamokas vidurinėje mokykloje nesidažydavo ir nesiklijuodavo dirbtinių spalvotų nagų bei ilgų blakstienų, kaip esamu metu daro mergaitės-moksleivės praktiškai nuo 11-12 metukų ir plaukai visų buvo natūralūs, nedažyti, kas esamu metu mokyklose – gana retas atvejis. Gera avalynė anuomet buvo deficitas, bet visų batai bet kuriuo metų sezonu buvo importiniai.

Tad grįžtu prie to 1982 m. vasario mėnesio vienuoliktokių vakarėlio. Kol dar neužgriuvo galutinis ruošimasis abitūros egzaminams, o jie būdavo privalomi net penki – sumanėme padaryti suneštinį vakarėlį ir patiekti kiekviena savo firminį kepinį. Kad ir kaip būtų keista, prie tokio moksleivių užimtumo mokykloje ir po pamokų įvairiuose fakultatyvuose, sporto komandose, būreliuose, merginos ne tik spėdavo užsiimti rankdarbiais, perskaityti tos dienos spaudą, bet ir gamindavo maistą, daugelis mokėjo ir konservuoti daržoves, virti uogienes, kepti konditerinius gaminius ir t.t. Žinoma, būdamos 11 klasėje ir 18-metės, vadinamuosius „kavalierius“ irgi turėjo beveik visos, pirmosios meilės jau buvo daugelio išgyventos gerokai seniau – iki 14-15 metų amžiaus, dar 8-9 klasėje.

Taigi, užrašiau tuos 1982 m. receptus. Jie pateikiami žemiau, rašau žodis į žodį ir nepataisydama. Manau, nesunkiai suprasite, kaip reikia gaminti vieną ar kitą kepinį. Iš jų suprasite, kokie kūrybingi buvo žmonės ir ko buvo vertos anuometinės merginos. Neužmirškite, jog kai kurios iš jų buvo ne šiaip iš sustiprinto mokymo klasės, jų tarpe – ir vunderkindės...

DŽIULJETOS ŠIRDELĖ

4 kiaušiniai, 400 g cukraus, 400 g grietinės, 400 g miltų, 1 arbatinis šaukštelis sodos.

Suplakti kiaušinius, įdėti grietinę, cukrų, atskirai sumaišyti miltus su soda ir sudėti viską kartu. Išminkyti labai gerai. Širdelės formos kepimo skardą patepti taukais ir pabarstyti miltais. Kepti 45 minutes.

Sausainiai „LORETA“

Pakelis margarino, 250 g cukraus, 2 kiaušiniai, truputis pieno, 650 g miltų, esencijos, vanilino, sodos pusę arbatinio šaukštelio.

Margariną išmaišyti su cukrumi, sudėti kiaušinius, sodą, vaniliną, esenciją ir viską maišyti iki ištirps cukrus. Paskui sudėti miltus. Išminkyti tešlą, atšaldyti ją, sausainius daryti per mėsos malimo mašinėlę: peiliukai išimami ir tešla per mėsmalę išeina tokiais storais makaronais, iš jų formuojami dygliuoti sausainiai, kai kas juos vadina „ežiukais“. Kepimo laikas orkaitėje – savo nuožiūra, svarbu nesudeginti.

AFRIKIEČIO PILVAS

2 kiaušiniai, 1 šaukštelis sodos, 3 šaukštai kakavos, 6 šaukštai miltų, 1 stiklainiukas grietinės (anuomet grietinė būdavo stiklainiuose, dabar tai atitiktų mažąją pakuotę), 1 stiklinė cukraus.

Eiga: Kiaušiniai išplakami su cukrumi, sudedama kakava, grietinė. Soda gerai išmaišoma su miltais ir viskas sumaišoma kartu Kepama 200 laipsnių karštumo orkaitėje 30-35 minutes.

Pertepimas: 1 stiklainiukas grietinės, 1 valgomasis šaukštas cukraus, riešutai, razinos.

Pastaba: šis pyragas neįtikėtinai skanus, vakarėlio metu jį išrinkome nugalėtoju.

TIESIOG NAMŲ GAMYBOS ŠOKOLADAS

3 vandens šaukštai, 1 šaukštas sviesto, 1 šaukštas kakavos, pusė stiklinės cukraus.

Viską virinti ant lengvos ugnies, supilstyti į pasirinktas formeles ir atšaldyti.

JOLOS PYRAGAS

1 pakelis margarino, 1 stiklainiukas grietinės, 1 stiklinė cukraus, 2 kiaušiniai, miltai, soda.

Margariną sutarkuojame burokine tarka, įberiamas cukrus, įmušami kiaušiniai, sudedami kiti produktai. Į skardą kepimui klojamas celofanas, jis patepamas taukais. Klojamas vienas lakštas iškočiotos tešlos, aptepama pasirinktąja uogiene, tada ant viršaus užklojamas kitas lakštas tešlos.

ASTOS PYRAGAS

1 pakelis margarino, 1 stiklinė cukraus, po 2 šaukštus kakavos ir vandens, 2 pakeliai kvadratinių sausainių (dabar irgi tokių yra, pavyzdžiui, „Selga“).

Margariną ištirpinti. Kakavą išmaišyti su cukrumi ir supylus vandenį, išsukti košelę, į ją supilti margariną, pakaitinti. Suberti sulaužytus sausainius ir maišant truputį pavirinti. Nukėlus nuo ugnies masę išpilstyti, atšaldyti.

Pastaba: akivaizdu, jog tai šiandieninio „Tinginio“ receptas, tik anuomet tokio pavadinimo nevartojome. Gal kad tinginiai buvo retas atvejis ir bedarbių iš viso nebuvo...

KEKSAS, ir tiek

400 g miltų, 300 g sviesto ar margarino, 150 g cukraus pudros, 2 kiaušiniai, 3 kiaušinių tryniai, kepimo milteliai, vanilinis cukrus.

Paruošimas paprastas. Būtina gerai išplakti kiaušinius ir kruopščiai išsukti trynius. Pagardinti galima razinomis, riešutais, viršų puošti glajumi, pagamintu iš kiaušinių baltymų ir cukraus, anuomet jis buvo vadinamas „liukra“.

KAIMO SAUSAINIAI

1 pakelis margarino užpilamas stikline alaus ir kapojamas dideliu peiliu vis pabarstant miltais. Kapojama tol, kol susidaro tešla. Sudedama druska, įberiamas žiupsnelis sodos. Formuojami sausainiai, juos įprasta daryti pailgų juostelių pavidalo. Sausainiai aptepami plaktu kiaušiniu, galima apibarstyti cukrumi, bet nebūtina. Kepti ir skanauti. Puiki alternatyva visiems saldėsiams.

DIDMIESČIO PYRAGĖLIAI

1 varškės pakelis (anuomet būdavo po 250 g), 1 pakelis margarino, 2 stiklinės miltų, druskos, sodos pusę šaukštelio.

Varškę, margariną sumaišyti, suberti miltus, druską, sodą. Gautą masę laikyti šaldytuve 30 minučių. Iškočioti ir daryti trikampėlius. Į vidų dėti norimą ir turimą uogienę, galima dėti tarkuotus obuolius, razinas, kapotus riešutus, susukami ritinėliai ir kepama.  

Pastaba: labai panašu į šių dienų populiarų kepinį – kruasaną.

SKANAUS! Pamėginkite ir Jūs pasigaminti 20 amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžios kulinarinių gaminių. Paprasta, pigu, gardu. Neužmirškite ir tų laikų „Skruzdėlynų“, „Žagarėlių“, „Medaus torto“, keptų namie vaflių ir grybukų bei spurgų – anuomet jos aktyviai būdavo kepamos namuose. Miestų daugiabučių mažulytėse virtuvėlėse būdavo pagaminami ir tortai, ir naminės dešros bei mėsos vyniotiniai, vėdarai, slėgtainiai, populiarūs būdavo zrazai, kepta paukštiena, cepelinus moterys virdavo namuose dažnai. Vestuvių, gimtadienių, krikštynų baliai būdavo įspūdingi, kulinariniai gaminiai pačių moterų pagaminti būdavo tiesiog šedevrai. Ir, beje, nutukusių žmonių, vaikų beveik nebūdavo. Tiesa, mankštas darydavome ir pamokų metu, ir per pertraukas, fizinio lavinimo pamokos būdavo kelios per savaitę, beveik visi užsiimdavome kokia nors sporto rūšimi ar pramoginiais, liaudies šokiais po pamokų, dirbdavome tėvų kolektyviniuose soduose, nepraleisdavome nė vienos diskotekos mokykloje ir neretai nulėkdavome ir į miesto diskotekas. Su tėvų automobiliais mūsų niekas nevežiodavo nei į pamokas, nei į būrelius, korepetitorių, kaip minėjau, neturėjome ir baigę 11 klasių bei išlaikę 5 abitūros egzaminus tikrai turėjome daugiau žinių už šių dienų magistro laipsnius turinčiuosius, beraščių mūsų tarpe nebuvo, kad kas nors nesugebėtų išlaikyti matematikos ar kokio kito egzamino – dalykas buvo niekur negirdėtas.

Todėl supraskite, kaip tos kartos išsilavinusiems asmenims atrodo šiuolaikiniai maždaug iki 45-50 m. amžiaus bei po 1990 m. aukštojo mokslo diplomus įsigijusieji tarnautojai, medikai, menininkai, atsakingesnius darbus dirbantieji ir verslininkai... bei jų vaikai, anūkai. Nepykite. Pamėginkite suvokti skirtumus ir tą didžiulę prarają bei realią žmogiškųjų išteklių padėtį esamu metu. Išsikepkite „Afrikiečio pilvą“, darbo terapija, namų ruoša, sako, padeda.

2023 m. SAUSIO 22 d. PASITINKAME NAUJUOSIUS TRIUŠIO METUS PAGAL MĖNULIO KALENDORIŲ

Parengta pagal Maggie Hiufu Wong, Natalie Leung, Will Mullery/CNN/

2023 m. sausio 20 d. publikaciją

<https://edition.cnn.com/travel/article/lunar-new-year-2023-illustrated-guide-hnk-intl/index.html>, žr. 2023-01-21

 Iliustracija iš creativecommons.org

Griebkite savo raudonus apdarus, metas pasitikti Naujuosius Mėnulio metus, kurie dar vadinami Pavasario festivaliu Kinijoje

Pasakykite “viso gero” Tigrui ir 2023 m. sausio 22 d. pasitikite Triušio metus

Pateikiamas trumpas vadovas, kaip tinkamai pasiruošti šiai šventei pagal visuotinas tradicijas, paplitusias visame Pasaulyje.

Legenda apie monstrą Nianą

Mėnulio Naujųjų metų šventimas yra apipintas begalės folkloro, tačiau "Nian" mitas išsiskiria kaip ikoniškiausias ir linksmiausias. Legenda byloja, kad Nianas buvo žiaurus povandeninis žvėris su aštriais dantimis ir ragais. Kiekvieną Mėnulio Naujųjų metų vakarą jis nusileisdavo ant žemės ir puldavo netoliese esantį kaimą. Vieną tokią nelemtą dieną, kaimiečiams skubant slapstytis, pasirodė paslaptingas senis ir primygtinai reikalavo likti kaime, nepaisant to, kad buvo įspėtas apie artėjančią pražūtį.

Kaimiečių nuostabai, senis ir kaimas išgyveno visiškai nenukentėję. Vyras teigė išgąsdinęs Nianą, ant durų pakabinęs raudonus plakatus, uždegęs petardas ir vilkėjęs raudonais drabužiais. Štai kaip ugningos spalvos dėvėjimas – iki pat apatinių drabužių – kartu su kabančiomis raudonomis vėliavomis su palankiomis frazėmis ir petardų ar fejerverkų įžiebimu tapo Mėnulio Naujųjų metų tradicijomis, kurių vis dar laikomasi ir šiandien.

Atidėjus juokus ir linksmybes, norėdami tinkamai pasitikti Naujuosius metus pagal Mėnulio kalendorių, turite nemažai ką nuveikti tam ruošdamiesi.

Šventimas tęsiamas 15 dienų – kartais ir daugiau – skirting metu yra skirtingos užduotys ir veiklos. Pasiruošimą reikia pradėti maždaug prieš savaitę iki Naujųjų metų, taiga, šiais metais Jūs kaip ir pavėlavote…

Bet vis dėlto. Yra skirtingi būdai pasakyti: “Laimingų Naujųjų metų!”, priklausomai nuo to, kur tuo metu esate. Todėl pateikiame šiek tiek romantizuotą skirtingų tradicijų versiją.

Sausio 15: pasiruošimas

Kepami pyragai, daromi pudingai. Jų valgymas siejamas su tobulėjimu ateinančiais metais. Beje, nė vienas Naujųjų metų pasitikimas neapsieina be raudonų plakatų su frazėmis ir idiomomis, visa tai iškabinama ant namo durų – tokia yra Mandarinų tradicija.

Sausio 19: privaloma susitvarkyti namus

Didysis namų tvarkymasis, švarinimasis vyksta sausio 19-ąją. Tikslas viso to – nusikratyti praėjusiųjų metų nesėkmių. Taip pat laikomasi prietarų, pavyzdžiui, Naujųjų metų pirmąją dieną jokiu būdu negalima plauti ar kirpti plaukų, nes Kinijoje tikima, jog tokiu būdu išplausite ar nukirpsite savo laimę, todėl plauti plaukus ar juos kirpti reikia iki Naujųjų metų dienos. Kaip jau minėta aukščiau, dėvėkite raudonos spalvos drabužius, nes tai siejama su sėkme ir klestėjimu.

Sausio 21: didelė šventė

Šią dieną šeimos nariai susirenka šventinių pietų. Valgiaraštis itin kruopščiai parenkamas, pirmenybė teikiama virtinukams, koldūnams, kurių auksaspalvė išvaizda siejama su auksu, gerove; pudingas simbolizuoja pažangą, žuvis – sėkmę. Be to, tradicijos skirtinguose Kinijos regionuose nėra vienodos, pavyzdžiui, šiaurinėje Kinijos dalyje patiekiami koldūnai, makaronai, pietiečiai būtinai patiekia ryžių.

Sausio 22: Naujieji metai pagal Mėnulio kalendorių: Šeimos šventė

Pirmosios kelios Mėnulio Naujųjų metų dienos, ypač pirmosios dvi dienos, dažnai yra ištvermės, apetito ir socialinių įgūdžių išbandymas, nes daugelis žmonių turi keliauti ir aplankyti artimiausius šeimos narius, kitus giminaičius ir draugus. Krepšiai yra prikrauti dovanų ir vaisių, kiekvienas aplankomas, dėmesys skiriamas vyresniųjų ir draugų namams, kurie, apsikeitę pokalbiais apie Mėnulio Naujųjų metų skanėstus, apipils lankytoją dovanomis ir užkandžiais.

Sausio 24: Raudonoji burna

Trečioji Mėnulio Naujųjų metų diena (kuri šiemet bus sausio 24 d.) pavadinta "chi kou/cek hau", arba raudona burna. Manoma, kad šią dieną labiau tikėtina, kad ginčai įvyks, todėl žmonės lankysis šventyklose ir vengs socialinių sąveikų. Kiekvienais metais tam tikri kinų zodiako ženklai neigiamai susiduria su žvaigždėmis. Apsilankymas šventykloje yra geras būdas išspręsti tuos konfliktus ir atnešti taiką ateinančiais mėnesiais.

Sausio 28: Žmonių gimimo diena

Sakoma, kad septintoji Mėnulio Naujųjų metų diena (sausio 28 d.) yra diena, kai kinų motina deivė Nuwa sukūrė žmoniją. Taigi jis vadinamas renri/jan jat (žmonių gimtadienis). Įvairios Azijos bendruomenės tą dieną patieks įvairius gimtadienio maisto produktus. Pavyzdžiui, Malaizijos žmonės mėgaujasi "Yeesang" arba žalios žuvies ir susmulkintų daržovių "gerovės mėtymu", o Kantono žmonės valgys saldžius ryžių rutuliukus.

Vasario 5: Žibintų festivalis

Viso pavasario festivalio pagrindinis akcentas organizuojamas 15 ir paskutinę dieną (2023 m. Vasario 5 d.). Senovės Kinijos visuomenėje tai buvo vienintelė diena, kai jaunoms mergaitėms buvo leista išeiti pasigrožėti žibintais ir susitikti su vaikinais. Dėl to ji taip pat buvo praminta kinų Valentino diena. Šiais laikais pasaulio miestai paskutinę festivalio dieną vis dar rengia didžiulius žibintų ekranus ir muges.

PASTABA. Naujieji metai pagal Mėnulio kalendorių skirtingais metais pasitinkami skirtingu laiku, pavyzdžiui, kitus, Drakono metus, Pasaulis pasitiks 2024 m. vasario 22 d. Tam galėsite jau kruopščiau pasiruošti nei šiemet, na, raudonus drabužius tai iš tiesų susirasti bus nesunku – laiko tam – daugiau nei metai.

Iliustracija iš creativecommons.org

 

 

APIE TEISĘ Į JUDUMĄ:

kas naujo ir kur kreiptis bei kas tai gali daryti ir kaip?

Informacinio biuletenio „Padėkime sau'19“ klausimai LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir NDNTprie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijosbei „Sodrai“

2023-01-16, pateikti klausimai,

2023-01-20, atsakymai į klausimus atsiųsti 

KLAUSIMAI:

 1. Redakcija gauna klausimų dėl automobilio įsigijimo išlaidų kompensacijos asmenims su negalia ar neįgalų vaiką auginančioms šeimoms sąlygų 2023 m., kurios galimai yra atnaujintos. Kas yra naujo šioje srityje ir ką neįgalūs asmenys, jų artimieji, šeimos nariai turėtų žinoti prieš kreipdamiesi šios kompensacijos? „Noriu gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją“ yra parankus informacinis įrankis „Sodros“ interneto svetainėje, tačiau išsamesnių komentarų, aiškinimo žmonės pasigenda.

  Atsakymas.

  2023 m. sąlygos lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti nesikeičia ir jos dydis siekia iki 3 136 Eur.

  Reikalinga informacija pateikta Sodros internetinės svetainės skiltyje „Noriu gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją“

  https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/kitos-pensijos-ir-ismokos/automobilio-kompensacija

  ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinės svetainės skiltyje„ Veiklos sritys“, „Socialinė parama: kas man priklauso?“

  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso

  Seimas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymams tobulinti negalios vertinimo modelį, užtikrinti taiklesnę paramą žmonėms su negalia, didinti paslaugų ir pagalbos prieinamumą, operatyviau teikti individualizuotas paslaugas ir pagalbą, o viešąją informaciją padaryti labiau prieinama visiems. Taigi, artimiausiu metu bus teigiamų pokyčių.

  Taip pat pritarta siūlymui, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. asmenys, kuriems bus nustatytas lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir kurie turės vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį, turės teisę vieną kartą per 72 mėnesius gauti 64 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio lengvojo automobilio išlaidų kompensaciją (2023 m. tai būtų 3136 Eur) ar iki 128 BSI dydžio (2023 m. tai būtų 6272 Eur) lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.

  Taigi, pritarta siūlymui gauti šią kompensaciją, kai automobilis įsigyjamas lizingu. Be to, asmenims su negalia nereikės pateikti papildomų dokumentų, susijusių su automobilio vertinimu.

 2. Ar kompensacijos skirstomos pagal atskirų savivaldybių „Sodros“ skyrių finansinius išteklius, kurie paprastai iš anksto būna suplanuoti, ar kokiu kitu principu? Pakomentuokite prašome, nes asmenys su negalia vis dėlto neturi išsamios informacijos apie atrankos kriterijus.

  Atsakymas.

  Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją iš valstybės biudžeto lėšų skiria ir moka Sodra.

  Sodra kiekvienais metais pateikia skaičiavimus dėl lėšų poreikio šiai kompensacijai mokėti iš valstybės biudžeto, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas vykdomas atsižvelgiant į asmenų, kuriems ši kompensacija priklauso, skaičių.

 3. Išvardinkite, kokios negalios atstovai gali kreiptis norėdami gauti išlaidų kompensacijas automobilio įsigijimui. Ar numatoma šį sąrašą didinti, įvairinti, kad jame nedominuotų vien judėjimo negalią turintieji asmenys?

  Atsakymas.

  Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija pagal faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus skiriama vairuojantiems asmenims su negalia.

  Norint ją gauti, suaugusiam asmeniui su negalia turi būti nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.

  Skiriant minėtą kompensaciją, siekiama sudaryti sąlygas asmenims, kurie gali patys vairuoti, savarankiškumui ir mobilumui didinti. Ateityje numatoma šią kompensaciją skirti ir mokėti taip pat asmenims, kurių judėjimo funkcijų sutrikimas yra ilgalaikis ir (ar) negrįžtamas, ir bus nustatytas lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Kompensacijos gavėjų ratas yra suderintas su asociacijomis, veikiančiomis negalios srityje.

  Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas negalią turintiems asmenims pasinaudoti namuose ir bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, įvertinus suaugusio žmogaus specialiuosius poreikius, kartu su netekto darbingumo (invalidumo) pensija paskiriamos ir mokamos tikslinės kompensacijos (mėnesinė piniginė išmoka). Šios kompensacijos skirtos būtent asmenų su negalia poreikiams, kurie atsiranda dėl negalios, tenkinti (taip pat ir transporto paslaugų išlaidoms kompensuoti).

 4. Ar galite pateikti statistiką, kiek asmenų su negalia kreipėsi tokios rūšies išlaidų kompensacijos kaip automobilio įsigijimo, techninio pritaikymo tikslu per paskutiniuosius metus?

Atsakymas.

Lengvojo automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos gavėjų skaičius: 2019 m. – 586 gavėjai, 2020 m. – 296 (dėl COVID-19 pandemijos kreipėsi mažiau gavėjų), 2021 m. – 882, 2022 m. – 749.

5. Ar galite pateikti reikiamų sutvarkyti, pateikti dokumentų sąrašą, kad asmenys su negalia, siekiantys gauti išlaidų kompensaciją automobiliui įsigyti, techniniam pritaikymui atlikti, geriau ir greičiau tam tinkamai pasiruoštų?

Atsakymas.

Asmenys, pageidaujantys, kad jiems būtų išmokėta kompensacija, pateikia:

*prašymą dėl kompensacijos skyrimo;

*specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;

*vairuotojo pažymėjimą;

*dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio pirkimo išlaidas;

*transporto priemonės registracijos liudijimą;

*nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis (neeksploatuotas).

*Jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusio subjekto išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidas.

 Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos apraše, kuris nustato lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarką, pateiktas reikalingų dokumentų sąrašas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ea974340f24f11e88568e724760eeafa/asr

Taip pat reikalingų dokumentų sąrašas pateiktas Sodros internetinės svetainės skiltyje „Noriu gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją“, dalyje „Kokius dokumentus reikia pateikti?“

https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/kitos-pensijos-ir-ismokos/automobilio-kompensacija

6. Asmenys su negalia galimai gauna tam tikras kompensacijas, paramą įsigydami vairuotojo teises, transporto priemonės pritaikymo jų poreikiams paslaugas. Kokios tai tvarkos, paslaugų gavimo procedūros?

Atsakymas.

Siekiant didinti asmenų su negalia mobilumą ir savarankiškumą, Neįgaliųjų reikalų departamentas organizuoja asmenų su negalia mobilumo mokymus (perkamos fizinę negalią turinčių asmenų mokymo vairuoti ir rengimo egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti paslaugos, 2019–2022 m. mokymuose dalyvavo 66 asmenys).

Išsamesnė informacija pateikta VšĮ Valakupių reabilitacijos centro internetinėje svetainėje.

https://www.reabilitacija.lt/neigaliuju-vairavimo-mokykla/

Dėkojame už operatyvius atsakymus LR socialinės apsaugos ir darbo miniterijos Komunikacijos skyriui.

Redakcija gavo ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) atsakymus į 3,4,5 klausimus, pateikiame juos žemiau:

 1. Išvardinkite, kokios negalios atstovai gali kreiptis norėdami gauti išlaidų kompensacijas automobilio įsigijimui. Ar numatoma šį sąrašą didinti, įvairinti, kad jame nedominuotų vien judėjimo negalią turintieji asmenys?

NDNT atsakymas: Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis nustatomas asmenims labai ryškiai sutrikus judėjimo funkcijai pagal Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikio nustatymo kriterijų sąraše nurodytus kriterijus:

1.1. bent vienos kojos paralyžius arba ryški parezė (esant monoparezei / plegijai, paraparezei / plegijai, hemiparezei / plegijai, tetraparezei / plegijai) (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);

1.2. labai sutrikusios galūnių funkcijos, kai yra nugaros smegenų pažeidimas pagal klasifikaciją ASIA A, B (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.);

1.3. abiejų kojų arterijų aterosklerozė, kai kraujotakos nepakankamumas yra ne žemesnės nei II B stadijos pagal Fonteno klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);

1.4. abiejų kojų lėtinis veninės kraujotakos nepakankamumas (abiejų kojų lėtinė venų liga), C5–C6 klasės klasifikacija pagal CEAP klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);

1.5. abiejų kojų limfostazė, III–IV stadija pagal Mikos klasifikaciją (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);

1.6. lėtinė inkstų liga, IV–V stadija, kai atliekamos dializės (pateikta gydytojo nefrologo išvada); 1.7. III–IV laipsnio stuburo deformacijos, kai asmeniui stovėti ir judėti reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt. (pateikta gydytojų specialistų išvada);

1.8. būklė po hemipelvektomijos (vienos dubens pusės pašalinimo operacijos) (reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);

1.9. klubo sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);

1.10. kelio sąnario ankilozė (judėjimui reikalingos techninės pagalbos priemonės: neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai ar kt.) (pateikta gydytojų specialistų išvada);

1.11. šlaunies arba blauzdos bigė;

1.12. abiejų pėdų bigės Šoparo sąnaryje; 1.13. achondroplazija. Informuojame, kad Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I[1]2044 pakeitimo įstatymo 22 straipsnyje, įsigaliosiančiame nuo 2024 metų sausio 1 d., nustatytos asmenų grupės, turinčios teisę gauti asmens su negalia automobilio statymo kortelę ir jos galiojimo terminai. Asmenys, kuriems nustatytas lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis – viena iš asmenų grupių, galinčių gauti minėtą kortelę. Susipažinti su teisės aktu galite pagal šią nuorodą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.2319>.

 1. Ar galite pateikti statistiką, kiek asmenų su negalia kreipėsi tokios rūšies išlaidų kompensacijos kaip automobilio įsigijimo, techninio pritaikymo tikslu per paskutiniuosius metus?

NDNT atsakymas: 2022 metais Tarnyba specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustatė 909 asmenims, iš jų 223 asmenims toks poreikis buvo nustatytas pirmą kartą, 686 – pakartotinai. Darbingo amžiaus asmenų, kuriems nustatytas šis poreikis, buvo daugiau negu senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų.

 1. Ar galite pateikti reikiamų sutvarkyti, pateikti dokumentų sąrašą, kad asmenys su negalia, siekiantys gauti išlaidų kompensaciją automobiliui įsigyti, techniniam pritaikymui atlikti, geriau ir greičiau tam tinkamai pasiruoštų?

NDNT atsakymas: Asmenį gydantis gydytojas parengia reikiamus dokumentus (siuntimą) į Tarnybą specialiesiems poreikiams nustatyti. Asmuo, gavęs gydytojo siuntimą, kreipiasi į Tarnybą užpildydamas prašymo nustatyti negalią / specialiuosius poreikius formą. Formos yra patalpintos Tarnybos interneto svetainėje adresu https://ndnt.lrv.lt/prasymu-formos. Tarnyba, priėmusi sprendimą dėl specialiųjų poreikių nustatymo, apie jį informuoja asmenį ir, asmens prašymu, išduoda Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą. SODRA apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius informuojama automatiniu būdu per sistema. SODRAI reikalingų dokumentų sąrašas dėl išlaidų kompensacijos automobilio įsigijimui ir jo techniniam pritaikymui yra pateiktas šios įstaigos interneto svetainės skiltyje „Kokius dokumentus reikia pateikti?“: <https://www.sodra.lt/lt/situacijos/automobilio-kompensacija>.

 1. Asmenys su negalia galimai gauna tam tikras kompensacijas, paramą įsigydami vairuotojo teises, transporto priemonės pritaikymo jų poreikiams paslaugas. Kokios tai tvarkos, paslaugų gavimo procedūros?

NDNT atsakymas: Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarka yra reglamentuota Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A1-668 ir paviešinta SODROS interneto svetainėje. Su šia tvarka galite susipažinti pagal šią nuorodą: <seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ed43d5b2f34c11e89d4ad92e8434e309/asr?positionInSearchRes ults=5&searchModelUUID=5641a2e2-922f-4591-9ad8-99a47cbf10fb>

Informaciją apie nemokamus vairavimo kursus neįgaliesiems, atitinkančius tam tikrus reikalavimus, galite rasti interneto svetainėje pagal šią nuorodą: <https://www.reabilitacija.lt/neigaliuju-vairavimo-mokykla/< arba kreiptis į nemokamus kursus finansuojantį Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Asmenims, valstybės įmonėje „Regitra“ laikantiems B kategorijos vairavimo praktikos egzaminą su nuosava fizinei negaliai pritaikyta transporto priemone, taikoma šiek tiek mažesnė kaina negu laikant egzaminą su „Regitros“ transporto priemone, kainos pateiktos įmonės interneto svetainėje https://regitra.lt/lt/paslaugos/egzaminai/kainos-14. Vairuotojo pažymėjimus per 10 darbo dienų arba skubos tvarka (per 1 arba 3 darbo dienas) išduodanti „Regitra“ neįgaliems asmenims nuolaidų nenumato, kainas galite pamatyti pagal šią nuorodą: <https://regitra.lt/lt/paslaugos/vairuotojo-pazymejimai-2/kainos-2>. Atkreipiame dėmesį, kad Tarnyba pagal veiklos kompetenciją nustato negalią, tačiau nesprendžia lengvatų ar išmokų skyrimo bei mokėjimo klausimų.

Dėkojame NDNT už išsamius atsakymus.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS:

KAIP TINKAMAI PASIRUOŠTI 2023 METAMS IR KO IŠ JŲ TIKĖTIS?

2023-ieji bus Juodojo vandens triušio metai

Ta proga šlovė Jos Didenybei tarkuotai Morkai!

2022-12-13

Visada įdomu pasiskaityti, jog 2023-ieji yra Juodojo vandens triušio metai. Paskutiniai tokie metai buvo 1963 m., o kitą kartą bus po 60 metų – 2082 m. Dauguma astrologų prognozuoja, kad 2023-ieji atneš ramybę ir harmoniją mums visiems. Metai žada stabilumą ir taiką, tačiau bus ir rimtų progų priimti svarbius sprendimus¹.

Manoma, jog triušis yra idealus šeimos narys. Patariama 2023 metais susitelkti į šeimą, kuo daugiau dėmesio skirti artimiesiems. 2023 metais palanku tuoktis, spręsti būsto klausimus, įsigyti nekilnojamojo turto. Įdomu tai, jog šio taikaus ir pagal kai kuriuos mokslininkų tyrimus, vieno iš išmintingiausiųjų gyvūnų, metai ateina po Tigro metų, pasižyminčių netikėtumais, reikalaujančiųjų greitų sprendimų.

Štai, žemiau vardijama, ko gali tikėtis įvairiais metais gimusieji 2023-aisiais, nors, be abejo, vienodų likimų ir patirčių niekada nebūna, bet vis dėlto, tūkstančių metų stebėjimai ir Rytų išmintis negali likti be deramo dėmesio.

Triušis

Gimimo metai 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Tai jūsų metai ir žada būti sėkmingi darbe bei asmeniniame gyvenime. Šiais metais gimusių žmonių laukia romantiški susitikimai ir įdomios pažintys, kurios greičiausiai peraugs į rimtus gilius santykius.

Drakonas

Gimimo metai 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Drakonams 2023-ieji bus sunkūs ir labai įdomūs. Teks išspręsti keletą svarbių klausimų, susijusių tiek su karjera, tiek su finansine sfera. Taip pat šiais metais žvaigždės susilygins ir jūs arba sutiksite „savo“ žmogų, arba tapsite laiminga sutuoktinių pora su dabartiniu partneriu. Drakonai iškovos pergalę iš bet kokio iššūkio Juodojo triušio metais.

Gyvatė

Gimimo metai 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Gyvatės turės įdėti daug pastangų, kad nepraleistų savo šanso. Tačiau, dažniausiai teks būti pasyviu stebėtoju. Bet jei pavyks rasti kompromisą ir suvaldyti savo ambicijas, tada viskas klostysis gerai.

Arklys

Gimimo metai 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Arkliai Juodojo vandens triušio metais turės pasitempti ir parodyti visas jėgas bei talentą. Svarbiausia neskubinti įvykių, neleisti vidinės panikos. Geriau rinktis ramią taktiką – eiti su srove, kad Juodojo vandens triušio metai jiems kuo geriau pasibaigtų.

Ožka

Gimimo metai 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Metai bus sėkmingi, visų pirma karjeroje. Tačiau ir likusios gyvenimo sferos kils aukštyn. Svarbu išlaikyti balansą tarp darbo ir poilsio, daugiau laiko skirti šeimai ir draugams.

Beždžionė

Gimimo metai 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Beždžionėms horoskopas žada sėkmingą laikotarpį, kuris užtikrins finansinį stabilumą ir karjeros plėtrą. Visos gyvenimo sferos kils aukštyn, o ženklo atstovai jausis pasitikintys ir kupini energijos.

Gaidys

Gimimo metai 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Emocionaliems Gaidžiams svarbu išlikti ramiems ir tapti konfliktų bei ginčų dalyviais. Jei tai pavyks, 2023 metais bus išspręsta daug senų problemų ir užduočių. Taip pat kitais metais laisvi Gaidžiai gali turėti laimingą šeimą.

Šuo

Gimimo metai 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Metai, kai svarbu kurti šeimos jaukumą, galvoti apie vaikų gimimą. Ramus matuojamas laikas visų iš anksto suplanuotų užduočių įgyvendinimui. Atlygis už pastarųjų metų pastangas nebus atidėtas¹.

Kiaulė

Gimimo metai 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Tigro metai Kiaulei buvo sunkūs. Juodojo vandens triušio metai žada būti finansiškai stabilūs. Tai laikas, kai jūsų karjera sparčiai kils į viršų, galbūt gausite vadovaujančias pareigas. Jūsų asmeniniame gyvenime gali būti pokyčių, bet jūs turite nuspręsti, kuria kryptimi jie pakryps.

Žiurkė

Gimimo metai 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Žiurkės Juodojo vandens triušio metais turės daug laiko skirti asmeniniam ir profesiniam augimui. Tai metas, kai teks pasikliauti išskirtinai savimi, savo jėgomis. Labiausiai tikėtina, kad šeimos žiurkės papildys šeimą.

Jautis

Gimimo metai 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Palankus laikotarpis pradėti savo verslą, pradėti naują projektą. Tačiau svarbu nebarstyti energijos kitoms užduotims, sutelkti dėmesį į vieną svarbų vektorių. Finansinė padėtis šiais metais gerokai pagerės.

Tigras

Gimimo metai 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Juodojo Triušio metais Tigrams svarbu nepraleisti visų progų, kurios atsiras jų gyvenime. Tai taikoma tiek darbo, tiek asmeniniams reikalams. Norint neabejoti savo galimybėmis, didinti savigarbą, geriausia kuo daugiau laiko skirti saviugdai, savo fizinei formai ir psichinei sveikatai¹.

KĄ TINKA VALGYTI PALYDINT SENUOSIUS IR PASITINKANT NAUJUOSIUS METUS?

Iš esmės, iki Šv. Kalėdų ir bet kuriais metais, ne tik pasitinkant Triušio metus, patartina vartoti daug šviežiai spaustų morkų sulčių, kurias galima maišyti su obuolių, burokėlių, kitų vaisių ar daržovių sultimis pagal skonį ir galimybes, įlašinti truputį kokybiško aliejaus ar gardinti grietinėle, šviežiu pienu. Taip Jūsų organizmas pasipildys energija, reikalingais vitaminais, oda švytės, nenusilps regėjimas nuo lempų apšvietimo ilgais žiemos vakarais ir spoksojimo į vieną ar kitą įrenginio ekraną. Teigiama, jog po gruodžio mėnesio pabaigos net teisingai saugomos rūsyje ir pakankamai vėsiai morkos praranda didžiąją dalį savo vertingųjų medžiagų, karotino ir nebeverta žalių morkų ar šviežiai išspaustų morkų sulčių gausiai vartoti, patariama jas valgyti troškintas, džiovintas, raugintų daržovių mišiniuose, kaip prieskonį į sriubas, troškinius saikingais kiekiais arba nuo ankstyvo pavasario jau iš tolimų šalių atvežtas sultingas ir šviežias, jau naujų metų derliaus.

O Naujųjų metų stalui puiku būtų išsikepti morkų pyragą ar tortą, kuris yra visiškai lengvai pagaminamas. Tereikia tarkuotų morkų kelių šimtų gramų, 4 kiaušinių, tryniai išsukami atskirai, baltymai suplakami su cukrumi, apie 1,5 stiklinės miltų, 1 stiklinės cukraus ar net jo kažkiek mažiau, nes pačios morkos yra saldžios, žiupsnelio valgomosios sodos ar kepimo miltelių. Paruošiama vadinama biskvitinė tešla, ją galima gardinti cinamonu, suberiamos tarkuotos morkos, tešla turi būti panašios konsistencijos kaip namie kepamų tarkuotų bulvinių blynų. Ir viskas, skardelėje kepate priklausomai nuo turimos orkaitės ar krosnies rūšies, kada iškepė, tikrinate su šakute ar mediniu smeigtuku, iškepusios pyrago tešla neturi prilipti, kai į ją įduriate ir ištraukiate šakutę ar smeigtuką. Iš šio pyrago nesunku sukurti tortą. Galima tešlą praturtinti konjaku, šlakeliu brendžio, romo, vanilės ir alkoholio tirpalu, jei jo ragautojų tarpe nebus vaikų. Galima gardinti razinomis, kitais džiovintais vaisiais, riešutais, galima daryti per vidurį sluoksnį pasaldintos maskarponės ar pertrintos varškės su medumi ar uogomis, uogiene, itin tinka mėlynės, šilauogės ar jų uogienė, tinka pertepti su kondensuotu pienu, medumi, plakta grietinėle, tuomet atitinkamai mažiau cukraus dedate į biskvitinę tešlą. Papuošti galite glajumi, vaisiais, pabarstukais, želė gabalėliais, - kuo tik norite. Jei kepate tiesiog biskvitinę tešlą su joje išmaišytomis tarkuotomis žaliomis morkomis, toks konditerinis gaminys nėra kaloringas, cukraus galima dėti visai nedaug, jei dedate cinamono, razinų.

O toms, kurios mėgsta tikslius receptus ir niekada neeksperimentuoja, žemiau pateikiamas receptas iš 1972 m. išleistos J. Uginčienės receptų knygos „Žemaičių valgiai“, p. 122:

MORKŲ TORTAS

3 stiklinės tarkuotų morkų, 2 stiklinės miltų, 2 stiklinės cukraus, 4 kiaušiniai, 2 nepilni šaukšteliai sodos, šaukštelis maltų gvazdikėlių.

Kiaušinius su cukrumi ištrinti, sudėti žalias tarkuotas morkas, gvazdikėlius. Miltus sumaišyti su soda ir suberti į išsuktą masę. Viską gerai išmaišyti ir supilti į sviestu pateptą tortinę formą, kepti vidutinio karštumo orkaitėje. Iškeptą tortą atšaldyti, gerokai pašlakstyti šviesiu vynu ir papuošti morkų cukrinukais (cukatomis).

Skanaus!

Ir net skeptiškiausiems, netikintiems jokiais horoskopais ir prognozėmis, aišku turėtų būti viena – sunkmečio sąlygomis gaminti namuose ne tik apsimoka, bet dar ir naudinga. Dirstelėkite įdėmiau į pateiktąjį 50 metų senumo morkų torto receptą – viskas iš natūralių produktų, pagaminama lengvai. Beje, neseniai pirkau mažytį gabalėlį morkų pyrago nedilelėje kavinukėje Lietuvoje už 8 eurus su viršumi. Tai ir paskatino pasidomėti, kaip jį, tokį skanų pasigaminti namie. Kaip manote, kokia yra savikaina didžiulio morkų torto? Pamėginkite suskaičiuoti neįtraukdami darbo laiko sąnaudų, bet įskaičiuodami elektros, vandens, sunaudojamo indų plovimui, kainą. Esamomis kainomis visas didžiulis tortas, kuris, beje, įdėtas į šaldytuvą ir pastovėjęs net tampa skanesnis, laikyti galima ilgai, skanauti po gabalėlį, nunešti kolegoms į darbą, kai po švenčių jie jau bus suvalgę visas turimas atsargas, pavyzdžiui, per Tris Karalius, taigi, kartu su papuošimais tortas atsieis tik apie 3,5 euro, jei naudojate elektrą palankiu tarifu, o jei orkaitė dujinė – dar pigiau. Gaminti namie iš tiesų apsimoka vien dėl to, jog žinai, ką sudėjai į kepinius ar patiekalus ir ką po to valgysi. Taip pat tai yra tam tikros rūšies kūryba, o jei kalba eina apie itin geras šeimininkes ar vyrus – virtuvės šefus, tai jau yra menas.

„Išgyvenimo pradžiamokslio“ skaitytojams – geriausi palinkėjimai ir priminimas pasakėčios apie tai, kaip „užgriuvo dangus“, visi žvėreliai išsigandę slėpėsi ir drebėjo, nes apie griūvantį dangų juos įspėjo zuikutis, o šiam viso labo tik kopūsto lapas tebuvo ant galvos užkritęs. Todėl nevirskite išgąsdintais, drebančiais, tikinčiais bauginančiomis žiniomis ir manančiais, jog „dangus užgriuvo“, kai viso labo krinta vienas ar kitas augalėlio lapas ir reikia bėgti, lėkti, slėptis ir slėpti ką tik turi vertingesnio. Be abejo, atsarga gėdos nedaro, bet apie melagingas naujienas ir propagandą, kuo tikėti, o kuo ne – kitąsyk ir kitame „Išgyvenimo pradžiamokslyje“.

¹Išsamiau apie Triušio metus: <https://www.kaipkada.lt/horoskopai/karta-per-60-metu-ka-mums-zada-2023-ieji-juodojo-vandens-triusio-metai/>, žr. 2022 12 09.

Iliustracija iš creativecommons.org

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IŠŠŪKIAI? PRIKLAUSYS NUO JŪSŲ SAVIVERTĖS LYGIO,

AR ĮVEIKSITE JUOS

Andžela Armonienė

2021-07-17

 

Savivertė varijuoja priklausomai nuo  situacijos (Crocker ir Major, 1989). Vienoje situacijoje gali trūkti, pavyzdžiui, vandens, tuomet vertybe tampa kokybiškas vanduo, kitoje – vertybe gali tapti kokia kita prekė dėl jos trūkumo. Būtent todėl nagrinėtini atvejai, kai menkos savivertės asmenys randa būdų ją didinti, pavyzdžiui, realizuodami save kūryboje, įgydami pripažinimo. Iš kitos pusės, vieša paslaptis – realiai kažko pasiekusieji nebūna išpuikę, patys gabiausieji, įdomiausieji, talentingi žmonės būna kuklūs, nereikalaujantieji dėmesio. Dar mokykliniame amžiuje nesunku suvokti, jog klasėje pačios nedailiausios, negabiausios mergaitės tiesiog veržte veržiasi į sceną, ima dainuoti, šokti, kuo nors groti, nors sunkiai tai sekasi ir tėveliams tenka mokėti be stop signalo vis naujiems „guru“, kurie už solidžias pinigų sumas mandagiai pasakytų kiek mandagesnius žodžius apie tų tėvelių nevykėles atžalas. Vadinamosios pamaivos – jos kartu ir pačios neįdomiausios, nuobodžios, neretai turtingesniųjų tėvų atžalos, kurių niekas nemėgsta ir visada už jų nugarų iš jų tiesiog juokiasi – bendraamžiai su jomis bendrauja tik naudos vedini, mat, tokios, būdamos nepopuliarios, to populiarumo, pripažinimo siekia tiesiog apmokėdamos bendraklasių pramogas, keldamos vakarėlius savo tėvų sodybose, parūpindamos kvaišalų, kitų pramogų ir pan. Vaikystei, paauglystei prabėgus nesunkiai įsitikini – buvusiosios turčių šeimų atžalos niekada nieko taip ir nepasiekia, kažkurį laiką pasišvaisto su tėvų nupirktais automobiliais, papramogauja kur nors egzotiškuose kraštuose ir tarsi užgęsta – taip nieko ir nesudominusios, tėvų pinigėliai vis viena anksčiau ar vėliau sutirpsta... ir nieko tiesiog nelieka, dažnu atveju randi jas apipuvusias kokiose narkomanų landynėse svečiose šalyse, nes savojoje ir rodytis jos nebedrįsta arba nebepajėgia išsikapanoti iš landynių ir šiukšlynų.

Pasitenkinimas savimi ir pasiektais rezultatais siejami su aplinka, kurioje aukštesnės savivertės asmuo save pozicionuoja, todėl poreikis įsigyti ir daugiau kokybiškų bei brangesnių prekių išauga. Žinoma, itin kokybiški daiktai nebūtinai yra krintantys į akis, lengvai pastebimi. Būna, žmogus net sunkiai suserga ir tampa kaupiku, godžiai renkančiu sendaikčius ar ką nors kolekcionuojančiu atsisakydamas visko, juokindamas aplinkinius vaikščiodamas apiplyšęs ir besimaitindamas iš konteinerių pasibaigusio galiojimo maisto produktais. Kas nežino Gobseko istorijos? Apsidairykite... mūsų aplinkoje „gobsekų“ ir „gobsekių“ tiesiog antplūdis ir niekas taip gerai kaip jie nežino, kur ką galima gauti nemokamai, kur kas ką dalina, skirsto...

Anot psichologijos mokslo atstovų  P.K. Oles ir kt. (2013), cit. Diener (1984); Jones ir kt. (2003), pasitenkinimas gyvenimu susijęs su tuo, kaip asmuo vertina įvairias siritis, taip pat su bendravimu, kuris suteikia gyvenimui prasmę. Minimos taip pat pozityvios pasekmės, įskaitant fizinę sveikatą bei prisitaikymo kopijavimo strategijas. Savivertė išreiškia bendrąjį savęs vertinimą (Oles ir kt., 2013, cit. Rosenberg, 1989).  Kaip manoma, pozityvi orientacija stipriai koreliuoja su saviverte, tačiau pastaroji nėra pozityvios oreintacijos komponentė. Iš kitos pusės, priimtinos longitudinės studijos, kad būtų įvertintos galimos įtakos, kurios jungia šių dviejų konstruktų kryptis. Dabartiniai rezultatai papildo nuomonę, kad individai, kuriems būdingas aukšto lygio pasitenkinimas gyvenimu, stipriau jaučia savo galimybių ir stiprybių konfidencialumą, nors šios dvi nuomonių tendencijos skirtingos.

Kita su tuo susijusi problema yra hipotetinė sąveika tarp pozityvių orientacijų bei esminių savęs vertinimų, kaip chrakteringų bruožų, parodomų per savivertę, kontrolės būdą, bendrąjį savivertės įsitikinimą (BSĮ) bei silpną neuroticizmą (Oles ir kt., 2013, cit. Judge, 2009). Pasirinkus tirti sąveiką tarp BSĮ ir pozityvios orientacijos, savivertė, kaip samprata, taikoma žmonių nuomonei apie tai, kaip jie vertina savo galimybę vykdyti specifines užduotis bei įveikti iššūkius. Skirtingai nei cit. Bandura (1997), kuris gina specifinius savivertės ypatumus, cit. Scharzer (1992), tvirtina, jog BSĮ, kaip asmens galimybė atlikti būtinus veiksmus lenktyniauti reikalaujančiose situacijose, yra praktiškai vartotinas (Oles ir kt., 2013).

Socialinių mokslų atstovai (Lam ir kt., 2010) tyrė, kaip asmenys apibrėžia identiteto sampratas socialinio identiteto bei identiteto teorijų aplinkoje ir analizavo jų taikymą marketingo srityje. Savivertės samprata taip pat pateko į tyrimų sferą. Marketingo mokslas, pagrįstas identiteto teorija, orientuojasi į tai, kaip individualus klientas supranta tai, kas yra „aš“ ir „ne aš“ (Lam ir kt., 2010, cit. Kleine ir kt., 1995) ir kaip jie elgiasi sutinkamai su labiausiai ryškiu identitetu (Lam ir kt., 2010, cit. Arnett ir kt., 2003; Bolton and Reed 2004; Oyserman 2009). Apibendrinti galime, jog identiteto teorija yra labiausiai susijusi su individualia elgsena bei privačiąja savastimi (Lam ir kt., 2010, cit. Triandis, 1989).

Marketingo moksle reikšminga tyrimų sfera – sąveika tarp paslaugų kokybės, kliento pasitenkinimo ir lojalumo. Kadangi svarbios ir elgesio intencijos, šiame kontekste tyrinėjamos ir klientų vertybinės orientacijos. Siekiamybe tampa toks klientas, kuris paslaugas žodžiu pozityviai rekomenduoja savo aplinkos žmonėms, tuomet tyrimų tikslai skirstomi į (1) siekį tirti paslaugų kokybės poveikį klientų pasitenkinimui ir jų lojalumui; (2) siekį tirti ryšius tarp klientų pasitenkinimo ir lojalumo; (3) siekį išplėtoti suvoktos kainos, vertės, kintančios kainos vaidmenis aplinkoje, kur vertinama paslaugų kokybė, klientų pasitenkinimas, lojalumas (Lee, 2013). Prieita išvados, jog galima pozicionuoti paslaugų kokybę kaip prioritetinę, lyginant su kliento pasitenkinimu, dažniausiai nustatomi pozityvūs ryšiai. H.S. Lee (2013), cit. Rust ir kt. (1994), pranešė, jog kliento pasitenkinimas ir žavėjimasis yra veikiami kliento lūkesčių ir kad teriminas „lūkesčiai“, kaip jį vartoja elgsenos mokslo atstovai, kas anot jų, reiškia „kas, vidutiniškai tikėtina, gali nutikti“.

Marketingo teorijon įtraukiamos sąveikos teorijos. Sąveika tyrinėjama daugelyje akademinių disciplinų bei iš daugelio skirtingų perspektyvų. To paseka – nėra sutarimo dėl aiškinimo ir diskutavimo, kas yra sąveika/ryšiai (Williams, 2012, cit. Haugland, 1999). Iš verslo perspektyvos, verslo sąveika ar marketigo sąveika turėtų būti įtraukta tik kai padeda pasiekti akivaizdų konkurencinį pranašumą. Įvairios teorijos, siejamos su verslo sąveika, įtraukia dar ir prekybinę kaštų ekonomiką (Williams, 2012, cit. Williamson, 1985), išteklių priklausomybės (Williams, 2012, cit. Pfeffer and Solancik, 1978), racionalių pokyčių teoriją (Williams, 2012, cit. Macneil, 1980), verslo tinkų teoriją (Williams, 2012, cit. Hakansson and Snehota, 1995), eilę kitų teorijų ir mokslo požiūrių.

Sąveikos marketingas, kaip kooperatyvių ir bendradarbiavimo sąveikos su klientais bei kitais rinkos veikėjais procesas (Williams, 2012, cit. Sheth and Parvatiyar, 1995), papildomai, remiantis  Shani ir Chalasani (1992, p. 44), dar apibrėžiamas kaip „integruotos pastangos nustatyti, sukurti bei palaikyti individualių klientų tinklą bei stiprinti tęstinumo tinklą abipusiai naudai pasiekti taikant intuityvų, individualizuotą bei pridedamąją vertę garantuojantį individualių klientų tinklą, užtikrinantį pridedamąją vertę garantuojančius kontaktus per ilgalaikį laikotarpį“ (Williams, 2012, cit. Yau, et al., 2000, p. 17).

Sąveikos marketingo klausimu apibendrinama, kad kompanijos naudingumas atsižvelgiant į kliento poreikius gali leisti kompanijai sukurti prasmingesnius ryšius ar sąveiką su vartotojais nei kada nors anskčiau. Šie ryšiai ar marketingo sąveika prisideda prie kainų mažinimo ribojimo bei augančių pajamų. Tai reiškia, jog efektyvūs sąveikos marketingo veiksmai gali padėti plėtoti ilgalaikį klientų lojalumą bei pasiekti rekšmingą konkurencinį pranašumą. „Dar labiau gąsdina tai, kad itin lengvai galime atsitiktinai ir nepagalvoję pažeisti ar sugriauti tuos trapius lėšų išteklius dėl nepastovios bei nejautrios elgsenos, kurią parodome (Williams, 2012, cit. Cecil, 2000, p. 102). Bendriausia forma, sąveikos marketingo sėkmė ar sąveikos diados gali papraščiausiai  būti glaustai išreikšta fraze „daryk kitiems tai, ką norėtum, kad tau darytų“ (Williams, 2012, p. 29).

Klientų savivertės reikšmė marketingo teorijoje bei sąveika su tarptautiniu verslu

Ph. Kotleris (1984) išskyrė keturis reikalavimus, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant potencialius rinkos segmentus, t.y., galimybė išmatuoti, pasiekiamumas, vientisumas, veiksmingumas. Nustačius segmentą, įmanoma išplėtoti prekės ar paslaugos pasiūlą rinkai, atsižvelgiant į tikslinio segmento poreikius. Segmentai apibrėžiami pagal ekonominį lygį ir naudingumą, po to planuojamos marketingo derinio priemonės.

Rinkos segmentavimas yra esminė marketingo strategija. Jos tikslas yra nustatyti rinkos segmentus bei pirkėjų grupes, kurios vėliau gali tapti marketingo kampanijų planų tikslinėmis grupėmis. Šiai marketingo strategijai yra būtina turėti tikslius duomenis apie segmentus ir vartototjų bendrąsias charakteristikas. Šios yra atitinkančios bei numatančios klientų iš tam tikso segmento atsaką į marketingo stimulą. Rinka yra skirstoma pagal klientų, sudarančių tam tikrą rinkos segmentą, geografinius, demografinius, psichologinius, psichografinius ar elgsenos kintamuosius. Privalumai ir trūkumai pagal kiekvieną kintamąjį taip pat yra reikšmingi ir į juos būtina atsižvelgti. Rinkos segmentavimas, kaip strategija, teikia privalumus artimesnių asociacijų su klientais dėka, kas buvo tradicinių verslo veiksmų stiprybė (Tynan; Drayton, 1987).

Derinant savivertės teoriją su marketingo segmentavimo literatūra, siekiama  išsiaiškinti, kokią įtaką savivertė daro kliento sprendimams dėl informacijos šaltinių pasirinkimo, kai priimamas perkamo prekės pasirinkimo sprendimas. Tyrimais nustatyta, kad informacijos šaltinius individai pasirenka skirtingai, tai priklauso nuo savivertės lygio. Pavyzdžiui, asmenys su aukštesniu savivertės lygiu remiasi patys savimi, tie, kurių savivertė žemesnio lygio, remiasi daugiau tokiais informacijos šaltiniais kaip žiniasklaida ar internetas (Bishop; Barber, 2012).

Savęs vertinimas siejamas su materializmu, asmens savivertė gerėja, kai šis įsigyja jo socialinį statusą atitinkančias ar pagal situaciją, galimybes ir aukštesnio socialinio statuso prekes. Todėl dažniau perkamos tokios prekės, kurios yra asmeninio ir socialinio identiteto simboliai, padeda formuoti žmogaus įvaizdį. Prekė įsigyjama, nes pirkinys ne tik suteikia malonių pojūčių, bet ir padeda jaustis tokiu, kokiu žmogus nori būti bei atspindi jo išskirtinumą. M. Lindstromas (2008) pasakoja, kaip studentams buvo duoti pinigai nupirkti baterijas. Kai parduotuvėje nieko nebuvo – studentai pirko pigiausias. Bet jeigu parduotuvėje buvo kitų žmonių, pirko brangesnes. Įvaizdis dar ne viskas, bet jis svarbus, socialiniai veiksniai taip pat reikšmingi.

Akivaizdu, jog kliento elgsena niekada nenustos būti reikšminga marketingo tyrimų sritimi, o joje – kliento savivertės vertinimo metodikos skatins ieškoti atsakymų į strateginius klausimus, kaip kuo geriau ir tiksliau atitikti klientų lūkesčius, norus, poreikius ir taip kuo pelningiau teikti paslaugas bei parduoti prekes.

Tarkultūrinės dimencijos atsiranda marketingo proceso metu, kai segmentuojama rinka, kai elementas „vieta“ tampa pretekstu plėtoti tarptautinį verslą dėl naudingumo gauti didesnį pelną pardavus prekes kitur nei jos buvo pagamintos. Pagrindiniu varikliu tuomet tampa rėmimas, nes jo dėka ir vyksta judėjimas, savivertę patvirtinančios prekės atsiduria tose vietose, kur jos simbolizuoja aukštos savivertės faktą.

Toliau galima teigti, jog elementas vieta gali būti išdėstomas geografinių krypčių pagrindu ir tiesiog iliustruojant kryptis, kaip viena ar kita prekė juda, kodėl ir pagrįsti tuo rėmimo kompleksą bei jį strateguoti, kadangi jis tampa pagrindine ašimi randant sąsajas ir užtikrinant garantuotą pelną, galimai net itin didelį pelną bei pajamingumą, o toliau – kovos už rinkas strategijos.

 

Savivertės samprata ir reikšmė

 

Savivertė yra viena iš labiausiai vertinamų ir tyrinėtų elgsenos teorijų, ji yra ideali teorija, padedanti suprasti, kodėl žmonės viename kontekste dalinasi žiniomis, o kitame to nedaro. Žinių sklaidos elgsena, pagrįsta įtaka, pasekmėmis ir grįžtamuoju ryšiu, kaip sistema, aiškinama motyvacijos savivertės modelio pagalba (Endres ir kt., 2013).

Savivertės tyrimai šiuolaikinėje visuomenėje tapo labai populiarūs. Tik pasiekus aukštą savivertės lygį, galima pasiekti aukščiausių pageidaujamų rezultatų. Pačiu bendriausiu aiškinimu savivertė – požiūris į save. Savivertės apibrėžimo tėvu laikomas M. Rosenberg‘as, kurio teigimu, savivertė yra teigiamos arba neigiamos nuostatos į save (John, MacArthur; 2004). Tomaka (1991) savivertę aiškina panašiai, tai – kokybinė „Aš“ vaizdo komponentė, kurioje atsispindi kognityviniai bei elgesio aspektai.

White ir kt. (2012) tyrinėjo, kada ir kodėl socialinio identiteto grėsmė siejant ją su saviverte gali daryti poveikį klientų preferencijoms. Kontekstas yra reikšmingas, kai tyrinėjamas identitetas. Yra nustatyta, kad pirkėjai vengia produktų, kurie gali pakenkti jų socialiniam identitetui. Be to, pozityvus savęs vertinimas gali būti pasiektas vengiant asociacijų su socialiniam identitetui galinčiais pakenkti aspektais.

Aukštesnis savivertės lygis pasiekiamas įsigyjant kokybiškesnių, estetiškesnių prekių. Estetiškų produktų pasirinkimas lyginamas su pranašesnių produktų pasirinkimu, kai atsižvelgiama į jų funkciją, prekės ženklą, hedonistiką, – visa tai įtaką daro kliento asmeninėms vertybėms. Klientai patiria savivertės, pasitikėjimo jausmus rinkdamiesi estetiškus produktus, tai patvirtina apsipirkimo terapijos tyrimai (Townsend ir Sood, 2012).

Tikima, kad aukšto lygio savivertę turintys žmonės yra labiau pozityvūs savo atžvilgiu. Šie žmonės dažnai būna psichologiškai laimingi ir sveiki (Branden, 2001; Taylor & Brown, 1988). O žmonės su žemo lygio saviverte yra psichologiškai nelaimingi ir galbūt net depresuoti (Tennen & Affleck, 1993). Galima išskirti aukštos savivertės pagrindinius privalumus: asmuo jaučiasi gerai, lengvai susidoroja su iššūkiais ir negatyviais atsiliepimais, o socialiniame gyvenime jis jaučiasi gerbiamas ir vertinamas kitų žmonių.

Tačiau taip pat yra ir negatyvioji pernelyg aukštos savivertės pusė (Baumeister, 1998), kurios dėka žmonės pasitiki savimi per daug arba „save įsimyli“, todėl neprisiima atsakomybės už padarytas klaidas ir pan. Žmonės su maža saviverte, pasaulį mato per negatyvų filtrą, ir jų nepasitenkinimas savimi, visą supančią aplinką paverčia neigiama. Taip pat, žema savivertė ir depresija yra labai panašios būsenos, kuomet žmogus jaučiasi vienišas, neįvertintas, liūdnas ir nepatenkintas gyvenimu. Tokia būsena kenkia karjerai ir gyvenimo kokybei (Tennen & Affleck, 1993).        

Visiems gerai žinoma Maslow poreikių piramidė. Autoriaus teigimu, norint pasiekti aukštą savivertę, būtina patenkinti kitus, žemesnio lygio poreikius. Pavyzdžiui, pirmiausia reikia patenkinti fiziologinius poreikius, tokius kaip maisto ar vandens. Antra, reikia turėti vietą, kurioje būtų galima jaustis saugiai, pvz., namus. Taip pat būtina sąlyga turėti draugų, nes žmogus yra socialinė būtybė, kuriai reikia bendrauti. Patenkinus šiuos poreikius, pereinama į kitą lygmenį. Pagarbos ir saviraiškos poreikių patenkinimas glaudžiai siejasi su aukšta saviverte. Taigi, aukštą savivertę galima pasiekti, tik patenkinus kitus žemesnio lygio poreikius. 

Pasak M. Rosengreno (1986), savivertė yra sąlyginai tęstinė dispozicija. Saviverte įmanoma manipuliuoti (Wells ir Marwell, 1976), mokslininkai sutaria, jog ji varijuoja priklausomai nuo  situacijos (Crocker ir Major, 1989).

Anot T.E. Heathertono ir J. Polivy (1991),  cit. Greenwald, 1980; Swann, 1985, 1987; Wylie, 1979, žmonės aktyviai ieško informacijos, kuri patvirtintų jų savęs sampratą ir atmeta informaciją, kuri yra pavojinga bendrajai savęs sampratai. Taip pat yra žinoma, jog momentiniai veiksniai gali nulemti momentinius savęs vertinimo pakitimus (cit. Baumgardner, Kaufman, & Levy, 1989; Jones, Rhodewalt, Berglas, & Skelton, 1981; Kern is, Grannemann, & Barclay, 1989; Markus & Kunda, 1986; Rosenberg, 1986; Tesser, 1988). Svarbu tyrinėti savivertę bei nuotaikos priklausomybę bei skirtumus, be to, savivertė, jos žemas lygis itin susiję su depresija. Nustatyta, jog skirtumas tarp nuotaikos ir savivertės yra toli gražu ne trivialus, todėl tiriant efektus, leminačius savivertės pokyčius, suprantant juos, vertinti reikia mintis, jausmus ir elgseną. Nuotaikos pokyčiai, vykstantys gaunant papildomą informaciją, atsiranda, bet nedaro įtakos savivertės lygiui (Heatherton ir  Polivy, 1991). 

...Na, o dabartinės užsitęsusios pandemijos akivaizdoje galime nesunkiai stebėti krintančiuosius – smunka ir jų savivertė. Ir negabiems vaikučiams vis sunkiau... net kai jų tėveliai apmoka nuotolinio ugdymo papildomas išlaidas... yla iš maišo visada išlenda. Virtualioje erdvėje galioja irgi savi dėsniai – kas yra kas ir ko yra verti identifikuoti galima akimirksniu. Supirkti naujesni ir brangesni mobilieji telefonai ar kiti įrenginiai čia jau niekuo nebepadės. Dvasios ubagui ir negabiam tinginiui duok ką nori – nieko nebus.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

APIE MIEGĄ IR JO BŪTINYBĘ

2022-06-23

Iliustracija - TOSHIBA nuosavybė.

Ne paslaptis, kad saldaus kaip vaikystėje miego, gero poilsio naktį ir žvalaus pabudimo ryte su nesusiraukšlėjusiu kaip armonika veidu bei užvarvėjusiomis akiduobėmis trokšta visi. Dėl įvairių priežasčių nemažai garbingo amžiaus asmenų neteko įprastinių migdomųjų ir raminamųjų vaistinių preparatų, vaistinėse parduodamų griežtai tik su receptais, todėl kiek nesmagu regėti buvusias gana neblogos išvaizdos ir nemažai žinomas visuomenės atstoves ir gerai žinomus pagyvenusius senjorus, virtusius į kažką panašaus kaip siaubo filmų kapinių zombiai, kurie, beje, vis reikalauja, kai kurie smagiai šoka be priežasties, kiti net dainuškas traukia, kai kam yra noras užsirūkyti numestą nuorūką, dalis geria stipriuosius gėrimus, nes tam vis dar turi pinigų ir absoliuti dauguma yra itin išdidūs, mat jų vis dėlto nepribaigė tie naujieji ir gausiai užplūdę virusai ir jie net drebančiomis kaip elektra stiprokai nukrėstomis plaštakomis vis dar yra vairuojantieji. Visai nesvarbu ką, bet vairuoja. Neretai ir viešojo transporto priemonę net po gausiai išgerto alkoholio išėjimo į darbą išvakarėse. Nesvarbu, kad kiti eismo dalyviai – epilepsijos sunkesne forma sergantieji, užkietėję narkomanai, lekiantieji atsiimti pigesnių dozių mėnesiui į priekį, Parkinsono liga sergantieji ir paskutinės stadijos alkoholikai, prasiskolinusios ir prasirūkiusios nesveikų vaikučių mamos, nemiegojusios gal dvidešimt parų iš eilės – kelyje visi. Neužmirštami ir žiniuonės Eugenijos Šimkūnaitės pamokymai šiuo – apibendrintai vadinkime – miego praradimo ir kovos būdų su tuo klausimu, detaliau galite rasti www.leidinyssau.lt

O štai, ką rašė tarpukario Lietuvos gydytojas, nepaskelbęs savo vardo ir pavardės, periodinėje spaudoje apie miego svarbą: „Visi supranta, kad miegas neišvengiamas dalykas, ir turės palaukti, kol aš ar kitas tokis daktaras suras priemones, kaip be miego apsieiti. Gal tada užteks užeiti apsnūdusiam žmogui į tam tikrą stotį, kur elektra pakeis jo kūno stovį, ir jis vėl galės šokti, dirbti, važinėti. Tuomet nereikės nei šienikų, nei lovų, nė miegamųjų kambarių. Visi namai turės būti sugriauti ir kitokie pastatyti, nuomos atpigs, šienikų ir lovų dirbėjai subankrutys. Bus tai didelė revoliucija. Bet kol tai bus padaryta, ir kol bus rastas būdas miegui pašalinti, ginčams neverta laiko eikvoti, nes yra patirta, kad miegas svarbesnis ir už valgį. (...) Ant gyvulių darytieji tyrimai rodo, kad miego atėmimas per 4 ar 5 dienas juos užmuša. (...) Miegoti visi norėtų, bet vieni laiko neturi, kitiems nesimiega. (...) Miegoti reikia taip, kaip smagiau, tuomet bus sveikiausia. (...)“.

Cituotas šaltinis: „Trimitas“, Nr. 190, p. 22-23.

! NEĮGALIUOSIUS ASMENIS APTARNAUJANTIEJI IŠTIES GALĖTŲ PASIRŪPINTI ŠIO TEKSTO ESMĖS PERPASAKOJIMU GLOBOTINIAMS BEI PRIŽIŪRIMIESIEMS IR VISIEMS KITIEMS, GANA SENOKAI GYVENANTIESIEMS TELEVIZIJOS SERIALŲ ILIUZINĖJE APLINKOJE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Kiekvienas vertas pagalbos

2022-05-31 pranešimas

 

Keičiama klientų identifikavimo tvarka Užimtumo tarnyboje.

Nuo liepos tai labiausiai palies stokojančius socialinių įgūdžių ir motyvacijos dirbti, turinčius įvairių priklausomybių ilgalaikius bedarbius ir vengiančius priimti darbo pasiūlymus asmenis. Suteikus darbo rinkai besirengiančio asmens statusą, tokiems žmonėms bus teikiama individuali kompleksinė pagalba.

Užimtumo tarnyba šioje srityje turi patirtį – savivaldybėse įgyvendinamų pilotinių modelių praktika bus pritaikyta  tolesniam darbui su šia klientų grupe.

(...) paslaugų reikia maždaug 30 tūkst. tarnybos klientų. Teikiant kompleksines  paslaugas savivaldybėse išryškėjo ilgalaikių bedarbių problemos. Jos būdingos ir kitiems darbo pasiūlymų nepriimantiems asmenims. Dažniausiai jie turi subjektyvių priežasčių. Viena jų – nelegalus darbas. Kitiems  sunku įsidarbinti  ir dėl psichologinių aspektų – dalis jų nuvertina arba pervertina save dėl amžiaus, patirties ar gabumų, priklausomybių.

„Tai daugiausiai pastangų reikalaujanti tikslinė klientų grupė. Jų sugrąžinimo į darbo rinką procesas, deja, nėra lengvas ir trumpas“, – kalbėjo Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė.

Panašia kryptimi numatoma  dirbti ir įsigaliojus naujoms Užimtumo įstatymo nuostatoms – nemotyvuotiems bei darbo pasiūlymų nepriimantiems asmenims bus taikomos socialinės ir motyvavimo paslaugos, su jais daugiau dirbs atvejo vadybininkų ir psichologų. „Sunkesniais atvejais įtraukiant socialinius partnerius ir savivaldą daugiau galimybių visapusiškai įvertinti žmogaus situaciją ir individualiai padėti“, – sakė Užimtumo tarnybos vadovė. 

Savivaldybėse įgyvendinant projektą į įvairias veiklas įtraukti 824 asmenys (šiemet – 66). (...) Suteikus kompleksinę pagalbą, 279 dalyviai  įsidarbino.

Sunkumų patiriantiems žmonėms padedama ugdyti praktinius darbo įgūdžius,  spręsti jų socialines problemas bei didinti motyvaciją įsidarbinti ar mokytis, skatinamas jų teritorinis mobilumas. Vėliau taikoma bandomoji praktika, pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties, profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant.

 (...) Dažnas projekto dalyvis turi akivaizdžiai silpnesnius informacinių komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžius,  tarp jų labai nedaug asmenų, kurie yra pajėgūs savarankiškai (iš savo gyvenamosios vietos) naudoti nuotolines paslaugas.

(...) Gegužės 1 d. Užimtumo tarnyboje registruota 165,5 tūkst. darbo neturinčių žmonių, iš jų –  45,8 tūkst. ilgalaikiai bedarbiai, kurie nedirba ilgiau nei vienerius metus.

REDAKCIJOS "Padėkime sau'19" PRIERAŠAS: Dėkojame UT už išsamias žmogiškųjų išteklių analizes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMPIUTERIAI – MŪSŲ SVEIKATOS DRAUGAI AR PRIEŠAI?

 Andžela Armonienė

2021-11-18

 

Kompiuterinės technologijos įsiskverbė į visų mūsų gyvenimus siaučiant COVID-19 pandemijai. Paskutiniuoju metu kiek daugiau diskutuojama apie ryšio 5G galimą žalą žmonių sveikatai, mobiliųjų technologijų poveikį mūsų gyvenimo būdui, pritilo pokalbiai apie kompiuterių daromą įtaką mūsų sveikatai.

Kompiuteris yra neatskiriamas mūsų aplinkoje. Asmenų, naudojančių kompiuterius, skaičius didėja, vis daugiau laiko praleidžiant prie kompiuterio mažėja fizinis aktyvumas, susiduriama su įvairiomis sveikatos problemomis. Darbas kompiuteriu nepritaikytoje darbo, mokymosi vietoje lemia netinkamą laikyseną ir gali sukelti rankų, kaklo, pečių ar nugaros fiziologinę įtampą, kuri vėliau sąlygoja stuburo iškrypimus. Tyrimų duomenimis, kompiuterių darbo vietos dažnai įrengiamos netinkamai (Hainsworth, 2002; Harris, 2005), asmenys patiria diskomfortą, jaučia kaulų - raumenų sistemos skausmus (Burke, 2006; Sotoyama, et al., 2004), atsiranda regėjimo problemų (Obelenis, 1997; Horie, 2007). Tyrėjų manymu, kompiuterių naudojimo intensyvėjimas lemia kaulų - raumenų sistemos sutrikimus, regėjimo problemas (Obelenis, 1997; Horie, 2007). Be to, nustatyta, kad ilgainiui nuo kompiuterių ir ypač nuo kompiuterinių žaidimų gali išsivystyti priklausomybė, sutrinka jaunų asmenų vystymasis, atsiranda psichologinių problemų (Andziulienė, 2004).

Pažymėtina, jog naudojimasis kompiuteriu neturi būti siejamas išimtinai su blogu poveikiu žmonių sveikatai. Tyrimais įrodyta, jog apie 20 % sveikatos sutrikimų, susijusių su kompiuteriais, kyla ne dėl kompiuterio blogo poveikio, o dėl pagrindinių darbo kompiuteriu taisyklių nemokėjimo, nepaisymo ir neteisingo darbo vietos įrengimo, blogo darbo organizavimo, fizinio aktyvumo atsisakymo ir elementaraus darbo laiko trukmės normų nesilaikymo (Andziulienė, 2004).

Manoma, esą kompiuteris yra daugelio sveikatos pažeidimų pagrindinė priežastis, tai yra: trys ketvirčiai dirbančiųjų skundžiasi sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos skausmais. Pusė kompiuterių vartotojų kenčia nuolatinius galvos skausmus, du penktadaliai pažymi regėjimo problemas (Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata, 2007). Vertinant kompiuterio įtaką vartotojų sveikatai, nurodomos kelios pagrindinės kryptys ir sveikatos problemos, kurios kyla dirbant kompiuteriu, tai yra:

 • padidintas akių nuovargis,
 • dažnesnė trumparegystė,
 • kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai,
 • dažnas stresas ir komplikuotos psichologinės problemos,
 • odos pažeidimas veido bei kaklo srityje (Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata, 2007).

Medikai kompiuterio poveikį sveikatai pirmiausia sieja su regėjimo sutrikimais. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 40–85 % darbuotojų skundžiasi akių nuovargiu, sausumu, kurį sukelia įtampa žiūrint į smulkius objektus. Darbas kompiuteriu taip pat siejamas su psichosocialinėmis problemomis, stresu,veido ir kaklo odos pažeidimais bei įtaka reprodukcinei sistemai (Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas, 2019).

Naujesni tyrimai patvirtina, jog problematiškas interneto – o kartu ir kompiuterių – naudojimas reikšmingai paveikia mentalinę sveikatą, sukelia tokias sveikatos problemas kaip depresiją, stresą (Rahamathulla, et al., 2020). Be abejo, kompiuterių vartotojai labiausiai skundžiasi dėl suprastėjusio regėjimo – tai yra šio amžiaus didžiausia sveikatos problema. Yra nustatytas dirbančiųjų kompiuteriu sindromas (angl. k.: Computer Vision Syndrome (CVS)), kuris itin paplitęs ir aprašytas Amerikos optometrijos asociacijos kaip akių ir regėjimo problemų kompleksas, susijęs su kompiuterių naudojimu. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog Saudo Arabijoje studentai ir darbuotojai daugiausia skundžiasi skausmu akių srityje (66.5%) bei akių sausumu (57%), galvos skausmais skundėsi 82% tiriamųjų, kaklo ir pečių skausmais - 55% (Al-Manjoumi, et al., 2021). CVS buvo tyrinėtas ir Korėjos Respublikoje, rezultatai parodė, jog apie 70% kompiuterių naudotojų turi regėjimo problemų (Hwang, et al., 2021).

Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimo priežastys ir poveikis psichinei sveikatai nebus išsamiau gvildanamas šioje publikacijoje, daugiau nagrinėsime poveikį regėjimui.

 

KOMPIUTERIO POVEIKIS REGĖJIMUI

 

Buvo ištirta, kad yra teigiamas ryšys-koreliacija tarp vaiko amžiaus ir valandų skaičiaus praleistų žaidžiant kompiuterinius žaidimus, ir patvirtinta, jog kuo vyresnis vaikas, tuo dažniau žaidžia, ir tuo blogesnis regėjimas (Horie, 2003). Atsiradus regėjimo sutrikimams, reikalinga korekcija, be akinių neapsieinama. Kontaktiniai lęšiai taip pat yra problemų keliantis pasirinkimas. Pavyzdžiui, įsielektrinusios dulkės bei kompiuterio išskirta šiluma lemia nepalankias, sausas aplinkos sąlygas. Visi minėti veiksniai sukelia akių sausėjimą, paraudimą, skausmus. Regėjimo nuovargio (astenopijos) atsiradimas siejamas ne tik su darbu kompiuteriu, bet jo simptomai atsiranda beveik pusei dirbančiųjų kompiuteriu (Horie, 2003). 

Amerikos okulistų asociacija (AOA), pastebėjusi, kad nusiskundimų prastėjančiu regėjimu dėl intensyvėjančio naudojimosi kompiuteriais daugėja, atliko tyrimus ir nustatė dirbančiųjų kompiuteriais regėjimo sindromą (CVS). CVS yra akių ir regėjimo problemos, susijusios su kompiuterio naudojimu. CVS požymiai yra akių įtampa, galvos skausmai, trumparegystė ir toliaregystė, sausos ir raudonos akys, jautrumas šviesai, dvejinimasis. Veiksniai, kurie turi įtakos šio sindromo atsiradimui: bloga higieninė būklė, netinkamas kompiuterių įrengimas; blogi laikysenos įgūdžiai darbo metu ir refrakcijos ydos (Jeffrey , 2007). Darbas kompiuteriu skatina miopijos vystymąsi. Prie to prisideda blogas apšvietimas, blogi laikysenos įgūdžiai, refrakcijos ydos, darbo ergonomika.

Naujausi CVS tyrimo rezultatai parodė, jog Saudo Arabijoje studentai ir darbuotojai daugiausia skundžiasi skausmu akių srityje (66.5%) bei akių sausumu (57%) (Al-Manjoumi, et al., 2021). CVS buvo tyrinėtas ir Korėjos Respublikoje, nustatyta, jog apie 70% kompiuterių naudotojų turi regėjimo problemų (Hwang, et al., 2021).

Lietuvoje taip pat atlikta kompiuterio poveikio regėjimui tyrimų. Viename iš naujesnių mokslininkai tyrė CVS. Atliktų tyrimų duomenimis regėjimo įtampa skundžiasi nuo 55 iki 91 % visų dirbančiųjų kompiuteriu. Astenopija (gr. Asthenes - silpnas + aps - akis) vadinamas akių nuovargis, kurį sukelia įtampa žiūrint į smulkius objektus. Tyrimo metu tirti 819 medicinos studentai. Vertinant akių simptomus paaiškėjo, kad dažniausiai apklausoje dalyvavę studentai dirbdami kompiuteriu jaučia akių perštėjimą (88,3 %), akių paraudimą (64.2 %) ir akių sausumą (55,1 %). Jokių akių simptomų nejaučia tik 8,1 % apklausoje dalyvavusių studentų. Dažniausiai pasitaikantys regėjimo funkcijos simptomai dirbant kompiuteriu respondentų tarpe buvo pablogėjąs matymas (89,1 %), mirgėjimą akyse jautė (54,6 %), o dvejinimasi akyse (5,3 %). Išvados: 97 % studentų mano, kad darbas kompiuteriu kenkia sveikatai. Studentai, įsirengę ergonomiškesnes darbo su kompiuteriu vietas, rečiau patiria su darbu su kompiuteriu susijusius sveikatos sutrikimus. Dažniausiai dirbdami kompiuteriu studentai jaučia 89,4 % - akių simptomus, 81,8 % - regėjimo funkcijos sutrikimus. Dažniausiai pasitaikantis akių simptomas - akių perštėjimas (88,3 %); Dažniausiai pasitaikantis regėjimo funkcijos sutrikimas - pablogėjęs matymas (89,1 %) (Būbnelis ir kt., 2018).

Tinkamai organizavus darbo vietą prie kompiuterio, ribojant buvimo prie ekrano laiką įmanoma išvengti miopijos ir kitų regėjimo sutrikimų.  Regėjimo sutrikimų profilaktikai svarbus yra darbo prie kompiuterio trukmės ribojimas, be to, pertraukų ir mikropertraukų metu rekomenduojama daryti specialius pratimus akims. Pratimai gali būti atliekami stovint ar sėdint, nukreipus akis nuo ekrano, žiūrint į tolį, svarbu viską daryti ramiai kvėpuojant (Obelenis, 1997).

Pagrindinės kryptys, mažinančios darbo aplinkos įtaką regėjimo funkcijai, yra tokios:

 1. Užtikrinti optimalius natūralaus ir dirbtinio apšvietimo parametrus.
 2. Įrengiant kompiuterizuotas darbo vietas pašalinti pašalinių blyksnių atsiradimo galimybę.
 3. Dirbti tik su kokybiškais, techniškai tvarkingais ir sertifikuotais ekranais.
 4. Regos laukas turi būti apribotas tiek vertikalia, tiek horizontalia žiūrėjimo kryptimis. Dėl šių priežasčių monitoriaus padėtis yra rekomenduojama kiek galima žemesnė.
 5. Laikytis darbo ir poilsio režimo, rekomenduojama pertraukėlių trukmė yra 10 minučių kiekvienai darbo valandai.
 6. Reguliariai tikrintis regėjimą ir, reikalui esant, jį tinkamai koreguoti.
 7. Sąmoningai stengtis dažniau mirksėti, tuo būdu mažinant džiūvimo reiškinius akies junginėje bei su tuo susijusius nemalonius subjektyvius jutimus akyse (Andziulienė, 2004).

Svarbūs dalykai įrengiant tinkamą darbo vietą yra ir kompiuterio ekrano pasvirimo kampo parinkimas, kuris yra individualiai parenkamas, tačiau rekomenduojama ekraną nuo savęs palenkti 5 laipsnių kampu (Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas, 2019: 11-12).

 

Šių profilaktinių patarimų pagalba įmanoma išvengti ar sumažinti regėjimo sutrikimų riziką, užsitikrinti geresnę sveikatą.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

APIE ABIPUSĘ NAUDĄ IR VERSLUI, IR KLIENTUI

Andžela Armonienė

2021-10-03`

Klientų vertybinių orientacijų svarba verslui

 

Vertybės yra vieningi prioritetai, kuriais remdamiesi norime gyventi (Zetterberg, 1998). Priimta pabrėžti tiesiog vertybių sistemas, nagrinėti tai, kas svarbu tiriant klientų vertybių sistemų formavimąsi (Campbell, 1987; Rokeach, 1973). Vertybių samprata – tai trijų tipų universalių žmogaus poreikių – biologinių, socialinės sąveikos, socialinių institucijų būtinybės, kad užtikrintų grupės gerovę ir išgyvenimą – kognityvi išraiška (Maslow, 1959).

Sampratos vertybių tema pateikiamos lentelėje.

Įvairių autorių pateiktos sampratos vertybių tema

Autoriai

Sampratos

Čiužas (2005)

Nuostatos, vaizdiniai apie tai, kas yra gera.

Jucevičienė (1996, p. 49)

„...kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, ar tam tikri dalykai (žmonės, objektai, idėjos, veiksmai, situacijos) yra geri ar blogi“.

Myers, 2000; Robbins, 2006; Pruskus, 2005;

Moralinis kriterijus, nusakantis, koks elgesys „teisingas“ ir „geras“.

 

Pruskus (2005).

 

Vertybių laipsniavimas priklauso nuo dviejų veiksnių.

Pirma, nuo to, kokia tvarka visuomenės sąmonėje tos vertybės yra išsidėsčiusios, t. y., kokia jų hierarchijos pakopa ir kaip stengiamasi išlaikyti ją ir apginti. Antra, nuo to, kokiu mastu visuomenė yra įsisąmoninusi, jog šios pakopos vertybės yra hierarchiškai nelygiavertės.

Yra vertybių, dėl kurių svarbos sutaria visuomenės nariai, pripažindami jų būtinumą tarpusavio santykių (sąžiningumo, atsakomybės ir kt.) plėtotei. Tai bazinės – nekvestionuojamos vertybės. Kartu yra ir tokių vertybių, kurios aktualios tik atskiriems visuomenės sluoksniams. Galima teigti, kad egzistuoja dvejopo tipo vertybės: bazinės (absoliučios) ir laikinos (dalinės, dirbtinės), puoselėjamos atskirų socialinių grupių.

Robbins (2003)

Vertybių sistema - pagal svarbą išdėstytos individualios vertybės. Jos nustatomos pagal santykinę svarbą, kurią individualus žmogus teikia tokioms vertybėms kaip laisvė, malonumas, savigarba, sąžiningumas,

paklusnumas ir lygybė. 

Esminiai įsitikinimai, kad „konkretus elgesys ar egzistavimo būdas yra asmeniškai arba socialiai priimtinesnis už priešingo pobūdžio elgesį ar

egzistavimo būdą“ (p. 33).

 

D.A. Laverie ir kt. (1993), cit. Rokeach (1973, p. 25; kt.), teigia, kad mes kuriame vertybes kaip tęstinius tikėjimus, kurie yra specifinis pirmenybinės elgsenos pasirinkimo iš kitų alternatyvų būdas. Požiūrio, kad vertybėmis yra grindžiama elgsena, laikosi psichologijos, sociologijos, organizacijos elgsenos teorijos atstovai. Vertybės gali būti laikomos vienu iš galingiausių klientų elgsenos paaiškinimų. Svarbu atsižvelgti ir į požiūrius, prekės požymius, apsvarstymo lygį,  klasifikaciją, gyvenimo stilių. Iš to, ką klientai renkasi ir perka, galima spręsti, kokios yra jų vertybės. Klientai, kuriems vertybė yra jaudulys, rinksis tam tikrus produktus – greitus automobilius, kalnų dviračius, o tie, kuriems labai svarbus saugumas, rinksis visai kitos grupės produktus – oro pagalvę savo automobiliui, religinių paslaugų lankymą. Siūloma labiau atsižvelgti į sąsajas tarp vertybių ir gyvenimo būdo, kaip vertybės sąveikauja su situacija, koks yra ryšys tarp vertybių ir emocijų.

D.A. Laverie ir kt. (1993), cit. (Kahle 1986; Beatty et al. 1985), nurodė vertybių sąrašą, kurį sudaro: priklausomybės jausmas; jaudulys; linksmumas ir smagumas; šilti santykiai su kitais; pasitenkinimas; buvimas gerbiamam; pilnatvės jausmas; saugumas; savigarba. Papildomai šį sąrašą gali sudaryti ir kitos komponentės, kurios svarbios žmonių kasdieniniame gyvenime.

Išskiriamos vertybių grupių dimencijos, jos yra poruojamos: kolektyvizmas ir individualizmas; atvirumas pokyčiams ir konservatyvumas; savęs sustiprinimas ir trancendencija savo atžvilgiu. Socialiniame lygmenyje nurodomos tokios vertybių dimencijos: įsitvirtinimas, hierarchija, meistriškumas, emocinė autonomija, intelektualinė autonomija, egalitarizmas ir harmonija (Ralston, ir kt., 2011).

Taip pat išskiririamos fundamentinių, fundamentalistinių (arba terminalinių) vertybių ir instrumentinių vertybių grupės. Fundamentinės (arba terminalinės) vertybės siejamos su tolima gyvenimo perspektyva, kurią galima įvardinti kaip galutiniais gyvenimo tikslais. Instrumentinės vertybės – tai kasdieninius jausmus ir poelgius suponuojančios vertybės, dažniausiai tampančios tiesioginiais ugdymo tikslais ir pasiekiamos ugdant su asmens vidinėmis savybėmis susijusias vertybes (Martišauskienė, 2007, p. 137).

 1. Bruzgelevičienė ir L. Žadeikaitė (2008, p. 24) instrumentines vertybes sieja su asmens tobulinimosi, ugdymo vertybėmis: atsakomybe, vertybiniu apsisprendimu, savarankiškumu, demokratija ir valstybės kūrimo kompetencija.

Matulionis (2002) nurodo vertybių formavimosi ir pasirinkimo lygmenis:

 • žemiausias – pažintinis lygmuo (asmuo žino vertybę ir remdamasis ja gali aiškinti savo elgesį, tačiau pasikeitus situacijai, jos atsisako);
 • aukštesnis lygmuo – emocinis, kai vertybė asmens yra vertinama teigiamai;
 • aukščiausias lygmuo – elgesio, kai remiantis vienokia ar kitokia vertybe tiesiogiai rengiamasi veiksmui.

Taip pat A. Matulionis (2002) išskiria keturis vertybių lygmenis:

 • pirmajam lygmeniui priskiriamos bendražmogiškosios vertybės - taika, altruizmas, sveikata, dora ir kt..;
 • antram lygmeniui priskiriamos vertybės, susiėjusios su žmogaus gyvenimo veiklos sferomis – darbu, šeima, laisvalaikiu;
 • trečias yra išskiriamas kaip vertybinės nuostatos, susiėjusios su socialine padėtimi ir profesija; ketvirtajam lygmeniui priklauso vertybės, susijusios su darbo, laisvalaikio sferomis, š

Vertybės tapo svarbiu bendravimo ir bendradarbiavimo tarp organizacijos narių ir rinkos partnerių sistemos pagrindu. Visuotinis vizijos, tikslų, uždavinių, kultūros, ir vertybių pripažinimas (įsisąmoninimas) tampa vienu iš svarbiausių organizacijos sėkmingos konkurencijos veiksniu (Vasiljevienė, 2004).

Pasak McNaughtoni ir kt. (2001), vertybė išgaunama iš išmoktų percepcijų, preferencijų ir klientų vertinimo. Sukuriamos asociacijos iš to, ką siūlo prekė ir kontekstas, kuriame jie naudojami. Yra trys pozicijos, nusakančios, kada kliento orientacija gali duoti pridėtinę vertę, t.y.:

 1. Firmos-kliento sąsaja (išorinis marketingas). Kuriamas marketingo derinys iš produkto, kainos, platinimo ir rėmimo/komunikacijos.
 2. Firmos-darbuotojo sąsaja (vidinis marketingas). Tai vertybinės grandinės dalis, vertės suvokimas skatina darbuotojus perteikti ją klientams.
 3. Darbuotojų-klientų sąveika (interaktyvus marketingas). Kontaktai akis-į-akį padeda naikinti ribas ir pateikti firmą kaip kuriančią ir teikiančią vertę.

                      Klientų vertybinės orientacijos gali padėti arba pakenkti verslui. Todėl ypač svarbu kiekvienam verslo vadybininkui/savininkui žinoti, kokios yra klientų vertybinės orientacijos. Žmonių vertybinės orientacijos – tai susiformavusios nuostatos, interesai ir poreikiai. Klientų nuostatoms didelę įtaką turi juos supanti aplinka nuo pat vaikystės (Stoškus, Beržinskienė, 2005). Dažniausiai nauji reiškiniai arba mados konfliktuoja su vyraujančiomis moralės normomis ir požiūriais, nes jie prieštarauja tradiciniams stereotipams (Čiegis ir kt., 2008).

          Sėkmingai organizacijai lojalūs klientai būtini (Hassan, 2012).

Baldinger ir Rubinson (1996), Dyson ir kt., (1996) sąvoką „lojalus požiūris“ apibrėžė kaip besikeičiančius tiekėjų ir pardavėjų interesus, kurie daro įtaką visai lojalumo koncepcijai. Szymanski and Henard (2001) lojalumą sieja su pasitenkinimu, kuris daro bendrą įtaką visam lojaliam vartotojų elgesiui. Yra ir kitokių tyrimų rezultatų: Johnson et al., (2001) atliko tyrimą, koreliacinis ryšys tarp lojalumo ir pasitenkinimo tebuvo 0,30.

Anot A. Vezbergienės (2005), įmonės kuria klientų išlaikymo strategijas, tačiau dažnai gerai nesupranta, kas yra klientų lojalumas ir kaip jis matuojamas. XXI amžiuje klientas yra karalius, o paslaugų teikėjas turi būti jam ištikimas. Šiandien daugelis vadovų ir marketingo specialistų klaidingai įsivaizduoja klientų lojalumą. Dažnai manoma, kad klientai turėtų būti atsidavę įmonei panašiai kaip šuo savo šeimininkui – galima paspirti, jis vis tiek atbėgs. Deja, šis principas negalioja įmonės klientams.

Danijos verslo vadybos konsultantai Jesperas J. Ellingas ir Stigas Jorgensenas siūlo taikyti savo sukurtą klientų lojalumo matavimo metodą „lojalumo auditas“. Jis remiasi gana paprasta klientų lojalumo analize ir skirsto įmonės klientus į devynis lojalumo segmentus. Stambiau klientai priskiriami vienai iš trijų kategorijų.

 • Žalieji (lojalūs) klientai. Į šią kategoriją patenka įmone patenkinti ar net labai patenkinti klientai, vertinantys ją geriau už rinkoje esančius konkurentus. Tai patys lojaliausi įmonės klientai. Jie džiaugiasi įmonės teikiamomis paslaugomis ar parduodamomis prekėmis ir aptarnavimu.
 • Geltonieji (rizikingi) klientai – tai klientai, kuriuos įmonė rizikuoja prarasti. Dažniausiai jie mano, kad įmonės siūloma vertė niekuo nesiskiria nuo rinkoje esančių jos konkurentų.
 • Raudonieji (prarasti) klientai. Šiai kategorijai priklauso klientai, kuriuos įmonė greičiausiai praras. Tai tik laiko klausimas. Jų patirtis įmonėje yra labai negatyvi, klientai mano, kad įmonė nėra patraukli ir vertina ją prasčiau už konkurentus. Jie tikriausiai yra įmonėje arba iš įpratimo, arba dėl kitų priežasčių, – sutartiniai įsipareigojimai, kt.

Norint klientą priskirti vienam iš lojalumo segmentų, yra tiriamas kliento ryšio su įmone stiprumas ir įmonės patrauklumas klientui, palyginti su konkurentais (Vezbergienė, 2005).

Lojalių klientų problematiką nagrinėjant, buvo taikyti kokybiniai tyrimai ir nustatyta, jog siekiant kurti geriausią vertę klientams, ji labiausiai yra susijusi su klientų amžiumi, šeimine padėtimi, namų lokalizacija, prekių kainomis. Kai kurie supermarketai aiškiai komunikuoja vertybes, kai kurie to nedaro. Kai kurie koncentruojasi tik ties viena vertybe – pavydžiui, kokybe. Pabrėžiama, jog būtina iki gali išsiaiškinti, kokie yra klientų lūkesčiai, galiausiai kurti klientų lojalumą ir generuoti pelną (Hassan, 2012).

 

Klientų pasitenkinimas prekėmis

 

Pirkėjui prekės vertė – tai yra tam tikras įvertinimas, ar įsigyjamas prekė atitiks jo poreikius. Pasitenkinimas grindžiamas naudos gavimu. Klientai perka produktus tik gerai suvokdami, kokią naudą šie jiems gali suteikti. Skirtingi produktai suteikia skirtingą naudą, pirkdami vienus produktus, klientai jaučia ne tik fizinį pasitenkinimą, bet kartu ir įgyja tam tikrą padėtį bei įvaizdį. Vertė yra apibūdinama kaip tam tikri mainai tarp to, ką klientas gauna ir ką jis atiduoda. Klientas gauna naudą, bet patiria išlaidų. Nauda bendrąja prasme yra sudaryta iš praktinės ir emocinės naudos. Išlaidos susideda iš piniginių, laiko, energijos ir moralinių išlaidų. Vertės išraišką, remiantis Leonardo da Vinči ekologiniam ūkininkavimui skirto projekto (2013) ataskaita, galima pavaizduoti taip:

                      Nauda                                           Praktinė + emocinė nauda

Vertė = -------------------------- = ------------------------------------------------------------

                 Patirtos išlaidos           Pinigai + laikas + energija + psichologinės išlaidos

 

Nustatyta, jog yra tiesioginis ryšys tarp kliento pasitenkinimo ir pasitikėjimo prekės ženklu, taip pat kliento pasitenkinimas glaudžiai susijęs su jo lojalumu, kas leidžia daryti išvadą, kad kliento pasitenkinimas yra esminis veiksnys siekiant jo lojalumo. Būtina investuoti į klientų pasitenkinimo programas, įskaitant grįžtamąjį ryšį, nemokamas paslaugas, kas klientus padaro dar lojelesniais, patraukia juos ir ateityje tenkintis firmos paslaugomis, tačiau pradinis žingsnis yra kliento pasitenkinimas. Tai pasiekiama suteikiant klientams reikiamas žinias, supažindinant juos su tuo, kas susiję su greita technologijų plėtra bei su tuo susijusiais pokyčiais (Kiyani ir kt., 2012).

Anot R. Stock (2011), tyrusios klientų pasitenkinimą inovatyviais produktais, tas pasitenkinimas yra kintantis veiksnys. R. Stock (2011), cit. Kirmani ir Rao (2000), prekių inovatyvumas turi ir neigiamą efektą, nes gali neigiamai paveikti kliento pasitenkinimą, kadangi jam stinga informacijos apie kompanijos produktus. Atlikus empritinius tyrimus, buvo nustatyta, jog pozityvus efektas yra tai, kad tas neigiamas efektas kyla iš kliento netikrumo jausmo, o pozityvumas atsiranda, kai klientas gauna naudą, kurios tikėjosi (Stock, 2011).

Apibendrinama, jog klientų pasitenkinimas taip pat gali būti aiškinamas pasitelkiant šiuos aspektus:

 1. Pasitenkinimas – kaip pozityvių kliento jausmų paslaugų teikėjo atžvilgiu lygis.
 2. Taigi labai svarbu firmoms spėti nustatyti tą lygį.
 1. Neišvengiamai tame pačiame kontekste nagrinėjamas ir klientų lojalumas (Lee, 2013, Deng ir kt., 2009; Cronin ir Taylor, 1992; Zeithaml ir kt., 1996).
 2. Priimtinas apibūdinimas, kad klientų pasitenkinimas yra atsakas į jų įvykdymą.
 • Su tuo susiję ir tai, kad pasitenkinimas yra lyg sprendimas, jog prekės/ paslaugos bruožai ar pati prekė/paslauga suteikia patenkinačio lygio pasitenkinimą vartojimo aplinka (Lee, 2013, cit. Zeithaml ir Bitner, 2000).

 

Klientų poreikių tenkinimas – marketingo tikslas

 

Ph. Kotleris (1996) teigia, kad reikia kuo geriau atsiliepti į klientų lūkesčius, poreikius ir užtikrinti jų pasitenkinimą. Išskiriama organizacijų kategorija – į klientą orientuoros organizacijos, kurios visas įmanomas priemones taiko siekdamos suteikti klientams laimės pojūčius, atsiliepti į jų lūkesčius. McNaughtoni ir kt. (2001), cit. Woodruff  (1997), teigia, jog į marketingą orientuotas gerovės sukūrimas yra marketingo orientacijos dimencija. Orientacija gali būti apibrėžta organizacijos kultūra, nukreipta į marketingo supratimą, kas leidžia firmai plėtoti kliento/vertybių strategijas, kurios padeda daryti pažangą ir įveikti grėsmes.

Klientų pasitenkinimas yra veiksnys, darantis įtaką firmos vertei, kai produkto marketingo konkurencija yra aukšta, rinkos nestabilumas didelis, atsiranda ir kitų veiksnių. Nustatyta, kad klientų pasitenkinimo lygis yra svarbi indikacija, kai investuotojai renkasi, kur investuoti lėšas (Luo ir kt., 2010).

Į klientus orientuotos firmos turėtų savo darbuotojų elgseną klientų atžvilgiu planuoti kaip komunikacinių įgūdžių tobulinimą: reikšmingas klausymasis, klausinėjimas, išmėginimas, atsakas, supratimas. Be to, būtina būti patikimais, kad klientai pasitikėtų firma (Monesson, 2012).

Anot V. Banabakovos (2013), kokybė, paslaugos ir vertė lemia, ar produktą rinksis klientas. Iš to seka, kad svarbu įvertinti klientų kriterijus, susijusius su kokybe ir pasitenkinimu, tirti jų lūkesčius. Klientai nėra vienodi, skirtingi ir jų lūkesčiai, todėl neįmanoma visiems siūlyti to paties, ne visi pasitenkins tais pačiais produktais. Tenka rinkti daugiau informacijos apie klientų poreikius, dėl to kyla galutinė produkto kaina. Dėl augančios konkurencijos tenka pereiti nuo organizacinės filosofijos, susijusios su produktais ir pardavimais, prie filosofijos, susijusios su klientais ir marketingu. Mokslininkė siūlo organizacijoms, norinčioms ne tik gauti pelno, bet ir išlikti rinkoje, taikyti veikos filosofiją, kurios centre – klientas ir jo poreikiai. Klientą reikia sukurti, ne tik jam siūlomą prekę. Organizacijos marketingo paslaugos ir veikla turi būti nukreiptos į tai, kad klientui būtų užtikrintos vertės kūrimo sistemos. Tokios naujos filosofijos pagrindas yra klausmai: Kas yra vertė klientui? Kas tenkina klientą? Kaip klientas supranta naudingumą? Tam būtina nustatyti, kas patenkina klientą. Tuomet esminis klausimas: Kas apsprendžia kliento pasirinkimą? Daroma išvada, kad klientas rinksis pirkti ten, kur jam siūloma aukščiausia vertė. Pardavėjui suteikiamos dvi alternatyvos: arba siūlyti aukštesnę vertę nei konkuruojančios įmonės, didinti vertę, arba mažinti kliento išlaidas. Abiem atvejais vėl gi būtina žinoti, kokios yra kliento vertybės, kad pasiektas būtų jo pasitenkinimas. Kliento pasirinkimą lemia šie esminiai veiksniai:

 • Patirtis iš ankstesniųjų apsipirkimų;
 • Draugų ar kolegų rekomendacijos;
 • Pardavėjo informacija ir pažadai.

Nagrinėjant kliento pasitenkinimo veiksnius, kyla klausimas, kiek įmonei kainuos sukurti tą kliento pasitenkinimą. Tam naudojama  M. Porterio (1985) vertės grandinė, skirta sukurti daugiau vertės klientui. Grandinėje – devyni strategiškai reikšmingi veiksmai, iš jų penki – baziniai (sėkmė tiekinat medžiagas; jų vertinimas; įvertintųjų išsiuntimas iš organizacijos; jų paskirstymas; jų tiekimas/paslaugų teikimas), likusieji – papildomieji (vykdomi tuo metu, kai vykdomi pagrindiniai, baziniai).

Anot McNaughtoni ir kt. (2001, p. 527), pagrindinis į klientą orientuotų programų tikslas yra vertybių sukūrimas ir kliento pasitenkinimas. Abi koncepcijos –  vertybių sukūrimas ir kliento pasitenkinimas – yra susijusios. Tikslas yra lojalūs klientai. Vis daugiau svarbos tenka tiems klientams, kurie asmeniškai rekomenduoja firmą, tampa lyg marketingo agentais ir pritraukia naujus klientus.

Populiarėja sąveikos/ryšių su klientais marketingas (angl. Relationship Marketing), kuris suprantamas kaip ryšių su klientais sukūrimas, palaikymas ir plėtojimas pelną užtikrinančiu būdu, užtikrinanačiu pasitenkinimą abiem pusėm (Hougaard ir Bjerre, 2009). Organizacijas pribloškia faktas, jog pritraukti naują klientą kainuoja penkiskart daugiau nei išlaikyti jau turimą klientą (Banabakova, 2013). Ne veltui sąveikos marketingas yra skirtas sukurti stiprų klientų lojalumą, išlaikyti turimus klientus yra šios strategijos marketingo esmė (Kotler, 1996). Pagrindinis tikslas – užtikrinti klientų pasitenkinimą (Kotler, 2002).

Neatsiejams yra toks veiksnys, kaip kliento vertės, naudingumo nustatymas, kai kalba eina apie pasitenkinimo užtikrinimą ir sąveikos marketingą. Marketingas yra menas sužavėti klientą, jį patraukti. Dažnokai organizacijos išsiaiškina, kad nuo 20 iki 40 proc. klientų yra nepelningi apskritai. Organizacijai naudingiausi ne tie klientai, kurie perka daugiausiai, o tie, kurie perka vidutiniškai, nes tokie mėgsta apsipirkinėti, juos tenkina paslaugos ir jie perka pilna kaina (Conkova, 2012).

 1. Banabakovos (2013) teigimu, reikėtų turėti duomenis apie kiekvieną klientą – kokie jo lūkesčiai, kiek jis perka ir pan. Pasitenkinimo užtikrinimui būtina:

Pirma, atsakyti už tai, kad kliento poreikiai būtų tiksliai nustatyti.

Antra, tiksliai atitikti kliento lūkesčius.

Trečia, laiku įvykdyti užsakymus.

Ketvirta, prisiimti atsakomybę, kad klientas laikysis instrukcijų, kaip naudotis produktu.

Penkta, palaikyti ryšius po to, kai klientas apsipirko, kad geriau juos patenkintų.

Šešta, rinkti idėjas iš klientų, kad gerintų paslaugas, teikiamas klientui.

Papildomai reikia nuolat domėtis, ar klientas išties patenkintas, ar tenkina jį paslaugų, prekių kokybė. Pasitenkinimas geriausiai pasiekiamas, kai tinkamiausiai tenkinami klientų lūkesčiai. Esmė ta, kad kuriant kliento pasitenkinimą, taikytinas ryšių marketingas su pelningais klientais (Banabakova, 2013). Anot J. Littlechildo (2012), ryšiai su klientais turi būti grįsti pasitikėjimu. Atgalinis ryšys su klientu yra būtinas, reikia sukurti įsipareigojantį klientą.

Anot M. Grisdelos (2012), ne visi klientai verti vienodo dėmesio, patariama koncentruotis į geriausiuosius, kai pradedamas naujas verslas. Siūloma naudotis marketingo teikiamu malonumu jį vykdant, dirbti su džiaugsmu. Nereikėtų vengti samdyti išorines paslaugas. Svarbiausias yra aukšto lygio klientų pasitenkinimas. Rekomenduojama taikyti pagrindines marketingo taisykles:

 • Pranešimai rinkai turi būti aiškūs.
 • Švieskite. Klientai natūraliai grįš pas jus, kai turės daugiau žinių apie jūsų veiklą.
 • Niekada nenustokite vykdyti marketingo priemonių.

Svarbios yra komunikacijos programos, su klientais reikia nenutraukti ryšių. Komunikacijos kampanijos padeda išlikti kliento mintyse, dididnti jo supartimą apie firmą. Niekada nereikėtų nuvertinti interneto galimybių, teikti paslaugas ir virtualioje erdvėje. Tikslinė rinka kompanijų metu – geriausieji klientai. Siūlomas kryžminis pardavimas jau turimiems klientams, kas reiškia papildomų paslaugų teikimą. Kitas būdas – siūlyti klientams išplėstines paslaugų galimybes, tai vadinama angl. „up-sell“ – papildomi pardavimai (Grisdela, 2012).

Anot S. Aflaki ir I. Popescu (2010), reikšmingos yra ilgalaikės vertybės, svarbu tai, kaip ryšių su klientais marketingas vykdomas laikui bėgant. Taikomos elgsenos teorijos, analizuojami paslaugų teikimo lūkesčiai bei veiksniai, skatinantys pakartotinius vartojimus, apsipirkimus. Siekiant užsitikrinti ilgalaikio verslo pagrindus, reikalinga kaupti duomenis apie klientus, prioretizuoti juos pagal tuos veiksnius, kurie užtikrina ilgalaikius santykius tarp verslo ir kliento.

Analizuojama taip pat ir klientų vertė, jos lygis nustatomas pagal pasitenkinimo lygį, aukščiausios vertės yra greitai prisitaikantys klientai, kurių pasitenkinimo lygis yra aukštas, kylant pasitenkinimo lygiui kyla ir kliento vertė.

 

KLIENTO VERTĖS LYGIS

Geresnės kokybės paslaugas teikiančios firmos ne tik padidina savo vertę klientų akyse, bet ir gauna didesnį pelną bei taip pat padidinama vertė tų organizacijų, kurių darbo paslaugas samdo kaip išorinį šaltinį. Sukurtas modelis, kur tiek klientas, tiek firma kartu gauna naudą pagal vertės dimenciją, kas galiausiai virsta vertybinių orientacijų verslo sistema. Sąveikos kokybė moderuoja kaštų ir naudos poveikį reikšmingoms vertybių dimencijoms (Byramjee ir kt., 2010).

Anot E.F. Murphy (2006), organizacijos turėtų vertinti kintančias darbuotojų, vadybininkų ir klientų vertybes kasmet, kad galėtų atsiliepti į jų svarbiausius gyvenimo tikslus ir tenkinti poreikius. 2001 metų rugsėjo 11-osios terorizmo akto JAV pasekmės parodė, kad darbuotojų ir klientų vertybės po to įvykio pakito, daugiausia pakito tradicinė pinigų samprata, mat iki tol jie buvo palaikantys brandžią meilę, malonumus, socialinį pripažinimą, savivertės lygį, –  visai tai pakito ir vertybėmis tapo netikėtumas, nepriklausomybė ir laisvas pasirinkimas, apsauga nuo karo, konfliktas ir ataka, sveikata, religija, draugystė. Visa tai lėmė, kad teko perkurti iš naujo verslo ir marketingo strategijas atsižvelgiant į darbuotojų naujas vertybes po rugsėjo 11-osios: išgyvenimo ir saugumo vertybės tokios kaip pinigai ir naudingumas pakito į savęs įprasminimo vertybes. Galima apibendrinti, kad verslininkams svarbu vertinti vertybių pokyčius – tiek samdomųjų darbuotojų, tiek klientų – ir į juos atsižvelgti kitaip organizuojant paslaugas.

 

Sąveika tarp kliento ir prekės

Bakanauskas ir L. Pilelienė (2008), cit. A. Martensen ir kt. (2000), teigia, kad verslo šakose, kur prekę lengva įvertinti, klientų lojalumą sukelia prekė, o srityse, kuriose prekę įvertinti yra sunkiau, lojalumas priklauso nuo prekės ženklo (produkto/ paslaugos/parduotuvės) įvaizdžio. Anot A. Bakanausko ir L. Pilelienės (2008), vartototjus galima skirstyti pagal jų santykį su prekės ženklu, parduotuve, paslauga į kelias grupes:

 • „Potencialiai lojalūs“ – žino apie produktą, gali susidaryti jį atitinkančią nuostatą;
 • „Nesąmoningai lojalūs“ – yra lojalūs produktui patys to nesuvokdami ir jų nuostatas gali nesunkiai paveikti tiek organizacijos, tiek ir konkurentų veiksmai;
 • „Nuoširdžiai lojalūs“ – jų nuostatą produkto atžvilgiu galima laikyti pastovia.

Lojalumas prekei tiesiogiai atveda prie lojalumo paslaugai, kai atsiranda emocinis ryšys, atsiranda ir lojalumas prekės ženklui. Klientas gali būti lojalus tiek prekei, tiek organizacijai, tačiau lojalumas prekei nebūtinai tampa lojalumu prekės ženklui. Būdamas lojalus organizacijai, klientas perka ir jos prekes, pavyzdys gali būti kirpykla: kol klientas joje kerpasi, tol jis perka ir joje siūlomas prekes.  Būdamas lojalus organizacijai, klientas bus lojalus ir tos organizacijos parduotuvėms. Be to, klientas gali būti iš tų, kurie visada perka Sony televizorius iš vienos parduotuvės – Best Buy, bet lojalumas Sony prekės ženklui gali būti ribotas, jis tiesiog gali nepirkti kitos rūšies Sony prekių (Salegna; Fazel, 2011).

                      Prekės naudojimo lygis, lyginant jį su kitais veiksniais, padeda nustatyti lojalumo efektus, tik atitikus asmeninius kliento poreikius pasiekiamas aukštas lojalumo efektas, žr. paveikslą.

 

PREKĖS NAUDOJIMO LYGIS

 

 

 

 

ŽEMAS

I

Standartizuoti prekės pasiūlymai, mažai susiję su asmeniniu atitikimu, žemas asmeninio lojalumo efektas

 

II

Standartizuoti prekės pasiūlymai,  gerai atitinkantys asmens poreikius, žemas-vidutinis asmeninio lojalumo efektas

 

 

 

AUKŠTAS

III

Diferencijuoti prekės pasiūlymai, mažai susiję su asmeniniu atitikimu, vidutinis-aukštas lojalumo efektas

 

IV

Asmeniniai prekės pasiūlymai, aukštas atitikimas asmeniniams poreikiams, aukštas-labai aukštas lojalumo efektas

 

                                                                  

 

                                         ŽEMAS                         AUKŠTAS

                                              PREKĖS ĮTRAUKIMO LYGIS

 

pav. Prekės pasiūla ir skirtingi jos įtraukimo bei naudojimo lygiai

 

Šaltinis: Salegna; Fazel, 2011.

 

Kiti kliento ir prekės sąveikos aspektai nagrinėjami ir tiriami, kai apsiperkama internetu, pirmiausia ieškoma kompensuojančiųjų veiksnių, kad klientas rinktųsi pirkti virtualioje aplinkoje.

Elektroninė komercija auga sparčiai, tačiau išlieka daug nepatenkintų naudojimosi internetinio apsipirkimo paslaugomis patirtimi. Išlieka nepasitenkinimas prekės nepatikimumu, pardavėjo nematomumu, jo ypatumų nežinojimu. Tokiu būdu kliento pasitenkinimas gali būti žemo lygio. Iš kitos pusės, padėtį gerina dizaino galimybės, paslaugų kokybė, ypač svarbu mažinti netikrumo dėl prekės jausmą interneto dizaino teikiamomis galimybėmis (Jifeng ir kt., 2012).

Bet kuriuo atveju – tradicinės ar internetinės prekybos – sąveikoje tarp kliento ir prekės atsiranda jutimų veiksnys, išsamiai nagrinėtas M. Lindstromo (2008). Sąveikoje į pirmą vietą iškeliamas prekės ženklas.

Vienas Australijos verslininkas, spaudžiamas mažo biudžeto, neseniai pademonstravo alternatyvaus mąstymo galią, rinkoje pristatydamas sulčių gamybos prekės ženklą „Nudie“. Produktas yra šviežios sultys be jokių priedų. Skonis fantastiškas, tačiau produkto sėkmė remiasi kur kas daugiau dalykų, nei jo sudedamosios dalys. Ji glūdi alternatyviame mąstyme ir asmeniniame požiūryje.

„Nudie“ kompanijos tinklapis prekės ženklo savininku pristato „Ilgšį Timą“, kuris užmezga dialogą su lankytojais. Ilgšis Timas kviečia žmones tam tikru laiku užsukti pas jį į namus pusryčių bei stiklinei sulčių – šį nemokamą malonumą gaunate jei tik pasirodote tiksliai nurodytu laiku, pabrėžiu – tiksliai nurodytu. Šis gestas sutapatina prekės ženklui atstovaujantį asmenį su pačiu prekės ženklu. Tai savo ruožtu skatina sąveiką tarp sužmoginto prekės ženklo ir kliento.

Tinklapio lankytojai raginami savo reikalavimais prisidėti prie „Nudie“ produkcijos platinimo - jiems pateikiamas standartinis laiškas, kurį suinteresuoti asmenys gali atsispausdinti, pasirašyti ir nusiųsti į savo vietos parduotuvę. Tai paprasta strategija, veikianti prekės ženklo labui, kadangi individualūs pirkėjai yra pažįstami savo vietinėje parduotuvėje ir jais ten pasitikima. Savininkai žino savo klientus ir į juos įsiklauso.

Tame laiške rašoma: „Mielieji (įrašykite mėgstamos parduotuvės pavadinimą) atstovai, neseniai turėjau malonumą paragauti „Nudie“ – naująją sulčių rūšį visiškai be jokių priedų (taip, žinau, kad šį sakinį apie jokių priedų nebuvimą jau girdėjote anksčiau, tačiau „Nudie“ darbuotojai tikrai tvirtina tiesą!). Šio laiško atsiuntimo tikslas yra sužinoti, ar jūs būsite tokie malonūs pagalvoti apie galimybę prekiauti „Nudie“ produkcija. Jei prekiausite „Nudie“, būsiu dėkingas per amžius ir kiekvieną savaitę nusipirksiu mažiausiai (įrašykite skaičių) „Nudie“ buteliukų! Kad jūsų šaldytuvas šiandien (arba kitą darbo dieną, jei šį laišką skaitote ne darbo valandomis) būtų visiškai užpildy

Ilgšis Timas, įtraukdamas klientus į veiklą ir visos šalies keliais paleisdamas patrauklius, violetine spalva išsiskiriančius „Nudie“ pristatymo automobilius, savo platinimo kanalus pavertė prekės ženklo stiprinimo kanalais. Ilgšis Timas kiekvieną įsivaizduojamą komunikacijos kanalą sugebėjo išnaudoti alternatyviu būdu. O jo turėtas mažas biudžetas tikriausiai jus nustebintų.

Per penkis mėnesius „Nudie“ tapo sparčiausiai besiplečiančiu sulčių gamybos prekės ženklu visoje Australijos istorijoje. Ilgšis Timas tai pasiekė be jokios televizijos, radijo, spaudos ar tiesiogiai paštu siunčiamos reklamos. Projekto jis ėmėsi asmeniniame lygmenyje. Jis kūrybingai ir tiesiogiai išnaudojo žmogiškosios komunikacijos kanalus. „Nudie“ nėra vienintelis prekės ženklas, įrodantis, kad prekės ženklo stiprinimas gali būti sėkmingas neišleidžiant milijonų dolerių tradicinėms reklaminėms kampanijoms žiniasklaidoje. Tačiau jis yra puikus praktinis pavyzdys to, kas gali būti padaryta turint mažą biudžetą (Lindstrom, 2012).

Atsiranda ir naujos marketingo strategijos. Masinio vartojimo strategijose klientui tenka pagrindinis vaidmuo. Klientas integruojamas ir tai reiškia, kad įtraukiamas į produkto kūrimą ir konfigūravimą. Tarp kliento ir paslaugų teikėjo sukuriama sinergija. Kad klientas galėtų konfigūruoti produktą, jis turi sąveikauti su gamintoju, pardavėju ir pačiu produktu, kad būtų poasiektas galutinis sprendimas. Sąveika su produktu vyksta jo kūrimo, pardavinėjimo fazėse. Masinis vartojimas dramatiškai didina produkto variantų skaičių. Klientai tampa kompanijos partneriais kartu kurdami produktą. Šiuo metu konfigūravimas atleikamas internetu, gerai įrengtoje pramoninėje aplinkoje. Tai tapo kliento ir kompanijos komunikacijos kasdienybe. Klientai gauna, ko jie nori, kompanijos gamina, ko klientai nori. Pagrindiniai privalumai yra šie: aukštas pelningumo lygis, daug naujų idėjų, patenkinti klientai ir auganti produktų įvairovė. Iš kitos pusės, jei tokios strategijos gerai nesupolanuoijamos, gali tekti nusivilti, nes išaugs išlaidos, gamybos kaštai, vėluojama bus pristatyti prekes, tiekimas bus prastas (Stojanova ir kt., 2013).

 

Pasitenkinimo svarba klientui

 

Anot Ch.P. Blockerio ir kt. (2011), vertinant ir analizuojant proaktyvią klientų orientaciją dėl vertės sukūrimo taikant naują požiūrį, kurį sudaro kliento orientacija / vertė / pasitenkinimas / lojalumas, kaip grandinė, buvo naudojami duomenys iš 800 verslo klientų  apklausos, vykdytos Indijoje, Singapūre, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV. Buvo prieita išvados, jog rezultatai svariai pagrindžia supratimo, jog proaktyvi dimencija marketingo orientacijoje suteikia įžvalgą marketingo vadybininkams dėl klientų duomenų apdorojimo, svarbą. Šiandienos klientai tikisi iš pardavėjų ne tik efektyvaus atsako į jų išreikštus poreikius, bet taip pat jiems reikia supratimo, kad verslas proaktyviai atsižvelgia į jų latentinius ir ateities lūkesčius. Taip pat tyrimai parodė, jog dauguma firmų pervertina, gerai nesupranta ar tiesiog pražiopso šiuos klientų lūkesčius. Kitaip tariant, tik išsiaiškinus, kokios vertybės svarbios konkrečiam asmeniui, įmanoma tenkinti jo poreikius ir kurti jo pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis bei įsigyjamomis prekėmis bei palaispniui įgyti jį kaip lojalų klientą (Blocker ir kt., 2011).

Pasak Ch.P. Blockerio ir kt. (2011), cit. Beverland ir kt. (2004), proaktyvumo trūkumas gali sugriauti kliento lojalumą, taip pat yra nustatytos praktinės veiklos spragos, kai kalba eina apie verslo atstovų proaktyvumą. Iš esmės kliento samprata apie vertybes yra reikšmingai veikiama jam teikiamų paslaugų kokybės, paslaugų paramos, reikšminga ir asmeninė sąveika.

Buvo atliktas unikalus pasitenkinimo lygio tyrimas, įvertinant tarpkultūrinius skirtumus, 19-oje valstybių, įskaitant ir Lietuvą, apklausta 257 000 klientų. Nustatyta, jog klientų pasitenkinimo vertinimas tapo tarptautiniu reiškiniu, daugiakultūrės kompanijos dažnai vertina pasitenkinimo lygį klientų tarpe. Gauti rezultatai parodė, kad nacionalinės kultūros, linkusios į sekuliarias-racionalias vertybes, turi žemesnio lygio pasitenkinimą. Taip pat visuomenės, linkusios į saviraišką labiau nei į išlikimo vertybes, yra aukštesnio pasitenkinimo lygio, kai vertinami klientai.

Ženkliai susiję nacionaliniai socioekonominiai bruožai ir klientų pasitenkinimas bei nacijos bendrojo vidaus produkto kiekis vienam asmeniui ir raštingumo lygis itin susiję su klientų pasitenkinimo lygiu. Ženkliai susiję ir politiniai-ekonominiai veiksniai (prekybos ir verslo laisvė) bei klientų pasitenkinimas. Apskritai ekonominė laisvė išties veikia klientų pasitenkinimą tarnacionaliniu mastu. Skirtumai atsiranda vertinant nacionalines ribas. Reikšmingi kintamieji – trumpo naudojimo daiktai, ilgalaikio naudojimo daiktai teigiamai veikia klientų pasitenkinimą, o viešojo administravimo, informacijos, transporto, komunalinių patarnavimų poveikis neigiamas (Morgeson ir kt., 2011).

Socialinė pažinimo teorija buvo papildyta įžvalga, kad vertinti reikia sąveikos stiprumo tikėjimus ir analizuoti, kaip klientai ir darbuotojai įgyja pasitenkinimą iš dalyvavimo, kai tai susiję su jų savo pačių stiprumu (savivertė) bei partnerių saviverte. Buvo nustatyta, kad finansinių paslaugų sektoriuje klientų pasitenkinimas, kuris dar remiamas ekonominėmis ir racionaliomis vertybėmis, daro įtaką klientų pasitenkinimui. Lūkesčių vertinimas išlieka svarbiu uždaviniu, svarbi ir klientų pozityvi emocinė patirtis (Chi Kin ir kt., 2012).

Kliento ilgalaikė sąveika su kompanija per daugelį kanalų, veikiančių emociškai ir funkcionaliai, sukuria jo patirtį. Dauguma kompanijų vertina klientų patirtį. Klausimai kyla dėl konceptualių spragų tarp vertinimo indikacijų ir kliento patirties. Tam sukurta klientų patirties kokybės skalė, ji buvo palyginta kliento pasitenkinimo kontekste. Remiantis patirties vertinimo skale, galima geriau paaiškinti bei numatyti tiek kliento lojalumą, tiek rekomendacijas (Klaus; Maklan, 2013).

Apibendrinant galima teigti, jog kliento vertybinės orientacijos bei jo pasitenkinimas yra tarpusavyje susiję sampratos, kiekviena iš išvardintųjų reikšminga, sąveikauja tarpusavyje, o sėkmės strategijų orientyras dažniausia yra lojalus klientas, kurio geidžiamiausias pavidalas – klienats, savo aplinkos asmenims žodžiu rekomenduojantis konkrečias verslo paslaugas, prekes. Lygiai taip pat reikšmingas sąveikos marketingas, galintis sėkmingai veikti kliento pasitenkinimo lygį, o verslo pažanga, užtikrinanti abipusę naudą tiek klientui, tiek verslui, yra tarpinis lygmuo.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________

 

DABAR KIEKVIENAS GALI ŽINOTI VISKĄ BE TARPININKŲ

 
Kaip skelbta, Seimas priėmė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą (Elta, 2021-06-30). O tai reiškia, kad tikrai neverta ieškoti naujienų melagienose paskendusiuose socialiniuose tinkluose, tikėti viskuo, ką išgirdote per radiją ar televizijos žinių laidose, pokalbių šou, ar mėginti kalbinti nepažįstamus žmones ir klausinėti, kas bus ir kur, kada didės pensijos ir kiek. Viską be tarpininkų galite sužinoti patys. Tiesiog raskite, kurioje valdžios įstaigoje ar kokioje kitoje institucijoje yra Jums rūpima informacija ir drąsiai kreipkitės nurodydami, kad tai darote ne šiaip sau, o remdamiesi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu.
Šiuo teisės aktu į įstatymą perkeliamos 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atvirų duomenų nuostatos, reglamentuota institucijų ir valstybės valdomų subjektų kompetencija duomenų pakartotinio naudojimo srityje, galiojantis teisinis reguliavimas papildytas nuostatomis dėl didelės vertės duomenų rinkinių skelbimo ir jų pakartotinio naudojimo sąlygų, atsižvelgiant į skaitmeninių technologijų pažangą, papildytos nuostatos dėl reikalavimų duomenų parengimui ir pateikimui pakartotiniam naudojimui.
Šiuo įstatymu nustatomos asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų ar šių subjektų asociacijų, regionų plėtros tarybų informaciją apie jų veiklą bei šių institucijų ir kitų juridinių asmenų informaciją apie institucijų veiklą ir duomenis, kuriais jos disponuoja ir (ar) kuriuos jos tvarko vykdydamos viešojo administravimo įgaliojimus, suteiktus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, kituose įstatymuose nustatytas funkcijas, įskaitant viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, ir kuriuos būtų galima pakartotinai naudoti komerciniams arba nekomerciniams tikslams, įgyvendinimo priemones ir tvarką.
Kaip pažymėjo ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, plečiamas įstatymo taikymas. „Šiuo metu įstatymo nuostatos yra taikomos tik viešojo sektoriaus institucijoms ir valstybės įmonėms bei savivaldybių įmonėms, o po pateikimo įstatymo nuostatos bus taikomos ir valstybės valdomiems subjektams, įmonėms, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pavyzdžiui, tokios įmonės kaip Lietuvos paštas, „Ignitis“, „Vilniaus vandenys“, „Lietuvos geležinkeliai“ taip pat turės atverti duomenis“, – sakė ministrė.
Pasak A. Armonaitės, įstatyme nustatoma pareiga inventorizuoti visus tvarkomus duomenis ir sudaryti duomenų rinkinius bei juos skelbti Lietuvos atvirų duomenų portale: „Iki šiol buvo nustatyta tik informacijos apie veiklą skelbimo tvarka, dokumentų teikimo pakartotiniam naudojimui pareiškėjui paprašius tvarka ir galimybė sutvarkyti skaitmeninių dokumentų rinkinius. Dabar mes įpareigojame valstybės institucijas atverti duomenis. Visi duomenys turi būti atviri, išskyrus tuos atvejus, kai yra labai aišku, kodėl jie negali būti atverti, pavyzdžiui, asmens duomenys.“ Taip pat reglamentuojamos didelės vertės duomenų rinkinių tam tikrose kategorijose nuostatos (geoerdviniai duomenys, žemės stebėjimas ir aplinka, meteorologiniai duomenys, statistika, bendrovės ir bendrovių valdymas nuosavybės teise, judumas). Šie duomenys, ministrės teigimu, turės būti prieinami nemokamai.
Redakcijos prierašas: Dėl su savimi susijusiųjų duomenų galite kreiptis remdamiesi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, išsamiau žr. mūsų leidinio p. 4-5.
 
Šaltinis: <https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/seimas-prieme-teises-gauti-informacija-is-valstybes-ir-savivaldybiu-instituciju-ir-istaigu-istatyma-216656>, žr. 2021-06-30
.......................................................................................................................................................
SVARBU ŽINOTI
 
KAS APIE JUS KOKIAS ŽINIAS IR DUOMENIS SAUGO IR KĄ SU JAIS DARO NERETAI BE JŪSŲ ŽINIOS?

Yra daugybė atvejų, kai su Jumis susiję duomenys yra kaupiami, tvarkomi, analizuojami įvairiose institucijose – tai ir Statistikos departamentas, ir „Sodra“, gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigos, institucijos, kur mokotės ar dirbate, bibliotekos, bankai, prekybos įmonės... juk gal net nesusimąstote, kokia yra tikroji nuolaidų kortelių, gausiai dalinamų prekybos centruose, paskirtis? O kur dar elektroninės prekybos bruzgynai, kai Jūsų duomenys nukeliauja kažin kur, nors yra deklaruojamas pažadas, kad Jūsų duomnys yra saugūs. Verta žinoti, kad bet kurioje institucijoje, buvusioje ar esamoje darbovietėje – visur, kur yra duomenų apie Jus, galite su jais susipažinti, reikialauti juos taisyti, naikinti ir t.t. Taigi, pradžiai – įstatymai.
LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnyje apie duomenų subjekto teises rašoma:
 1. Duomenų subjektas šio įstatymo nustatyta tvarka turi teisę:
1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 1. Duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
1) valstybės saugumą ar gynybą;
2) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
3) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
4) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
5) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 1. Duomenų valdytojas turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti šio įstatymo nustatytas duomenų subjekto teises. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Jeigu duomenų subjekto prašymas išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti jam atsakymą raštu.
 2. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi šio straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti atsakymą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka duomenų subjektas gali skųsti teismui.
Susipažinti verta ir su 24 straipsniu. Duomenų subjekto informavimas apie jo duomenų tvarkymą, jame rašoma:
 1. Duomenų valdytojas, kuris asmens duomenis gauna ne iš duomenų subjekto, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą pradėdamas tvarkyti asmens duomenis arba, jei ketina duomenis teikti tretiesiems asmenims, privalo apie tai informuoti duomenų subjektą ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo duomenų subjektui suteikti šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi):
1) apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jeigu šis yra, tapatybę ir nuolatinę gyvenamąją vietą (jei duomenų valdytojas ar jo atstovas yra fizinis asmuo) ar rekvizitus ir buveinę (jei duomenų valdytojas ar jo atstovas yra juridinis asmuo);
2) kokiais tikslais tvarkomi ar ketinami tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenys;
3) kitą papildomą informaciją (iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjekto asmens duomenys renkami ar ketinami rinkti; kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens duomenys; apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.
 1. Kai duomenų valdytojas renka ar ketina rinkti asmens duomenis iš duomenų subjekto ir juos tvarko ar ketina tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, prieš teikdamas duomenų subjekto duomenis, jis privalo informuoti duomenų subjektą, kam ir kokiais tikslais jo asmens duomenys bus teikiami.
 2. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma tvarkant asmens duomenis statistikos, istoriniais ar mokslinio tyrimo tikslais, kai tokios informacijos pateikti neįmanoma ar pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų senumo, nepagrįstai didelių sąnaudų) arba kai duomenų rinkimo ir teikimo tvarką nustato įstatymai. Apie tai duomenų valdytojas privalo pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai šio įstatymo 33 straipsnio nustatyta tvarka. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo atlikti išankstinę patikrą.
Svarbiausia, Jūs galite ir turėtumėte žinoti, kokius duomenis apie Jus yra sukaupę darbdaviai, gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigos, kiti subjektai. Jums pravers 25 straipsnis. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis:
 1. Duomenų subjektas, pateikdamas duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus.
 2. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.
Taigi, pagal 25 straipsnį Jūs paparsačiausiai parašote prašymą susipažinti su dauomenimis, kurie sukaupti apie Jus. Kiekviena institucija juos pateikti privalo. Iš karto svarbu žinoti – gauta informacija apie save gali priblokšti, pavyzdžiui, rasite buvusių kolegų parašytus pranešimus apie Jus, kurie nė iš tolo neatitinka tikrovės, Jūs tiesiog buvote apšmeižti ar panašiai. Tada Jums prieiks 26 straipsnio. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus:
 1. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine, žodine ar kita forma) nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 2. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 3. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
2) jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
 1. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
 2. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
 3. Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 4. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Na, ir galiausiai Jums privalu žinoti apie 27 straipsnį. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 1. Duomenų valdytojas šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais, taip pat kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo supažindinti duomenų subjektą su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 2. Duomenų subjektas šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais turi teisę nesutikti (raštu, žodžiu ar kitokia forma), kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus.
 3. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus.
 4. Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
TAD MĖGINKITE LAIMĘ – GYVENAME LYG IR TEISINĖJE VALSTYBĖJE... SUSIPAŽINKITE, KAS APIE JUS SURAŠYTA... KUR, KAIP, KADA IR... KODĖL?Priminsiu – informacija apie asmenis yra itin brangi prekė. Ji tiesiog neįkainojama, todėl pasidomėkite, kur ta su jumis susijusi informacija „vaikšto“ ir ar teisėtais keliais tai vyksta. Sėkmės.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Skaitytojai klausia apie skiepus
nuo naujųjų virusų

Mūsų leidinio skaitytojai ne kartą teiravosi apie skiepus nuo naujųjų virusų, skiepų rūšis ir kt. Deja, neturime įgaliojimų skleisti rekomendacijas ar kokią susijusią informaciją, tai pirmiausia šeimos gydytojų prerogatyva. Be to, šių metų antrąjį pusmetį gana gausiai apmokėta informacijos apie COVID-19 viešnimo veikla tam tikroms visuomenės informavimo priemonėms Lietuvoje. Pavyzdžiui, arti milijono sumokėta už koronviruso suvaldymo kampanijos sklaidą, buvo sukurta ir informacinė kampanija „Petys už laisvę“. Apie jos efektyvumą spręskite patys...
LR sveikatos apsaugos ministerija nusprendė skirti nemažai lėšų informacijai apie COVID-19 ir skiepus skelbti. Tarp gavusiųjų lėšas – bendra viešinimui skirta suma siekia 755 tūkst. eurų; I) UAB „Komunikacijos amatininkai“ (skirta 30 tūkst. eurų, bendrovės direktorius – Deividas Budginas; akcininkai – D. Budginas ir UAB „Spin Communication“, pastarosios akcininkas yra „Gravitas partners“); II) UAB „Derybininkai“ (skirta 30 tūkst. eurų, bendrovės direktorė ir akcininkė – Diana Dimšienė); III) UAB „Media bitės“ (skirta 80 tūkst. eurų, bendrovės direktorius ir valdybos pirmininkas – Tomas Balžekas, akcininkai – T. Balžekas (pagrindinis akcijų paketas), Gabrielė Burbienė, Martynas Basokas, Tomas Bindokas); IV) UAB „Santarvės laikraštis“ (skirta 100 tūkst. eurų, bendrovės direktorius – Arūnas Jarmoška, akcininkas – Alvydas Balčiūnas); V) UAB „Tango reklama“ (skirta 50 tūkst. eurų, bendrovės direktorius – Mindaugas Pleskevičius, akcininkas – UAB „Radiocentras“, pastarosios direktorius – M. Pleskevičius, akcininkai – „Achemos grupė“ ir M. Pleskevičius); VI) UAB „Galimybių centras“ (skirta 60 tūkst. eurų, bendrovės direktorius ir steigėjas – Pijus Imbrasas); VII) UAB „Gravitas partners“ (skirta finansavimas dviems projektams (240 tūkst. eurų + 165 tūkst. eurų = 305 tūkst. eurų; bendrovės direktorius – Donatas Bedulskis; akcininkai – D. Bedulskis ir UAB „Atom Capital“, pastarosios paskutinis vadovas – Justas Kriukas, akcininkai – J. Kriukas ir MB „Moderata“. „Moderatos“ steigėja – Ieva Venckutė – Kriukienė). (Ši bendrovė gavo finansavimą projektui atstovaudama naujienų portalų ir nacionalinių televizijos kanalų konsorciumus, naujienų portalų dalyje dalį finansavimo gaus ir UAB Delfi - red. past.). Kaip matyti iš skelbiamo laimėtojų sąrašo pateikiamų projektų pavadinimų, mažiausiai trijuose projektuose – UAB „Derybininkai“ ir dviejuose „Gravitas Partners“ – yra naudojamas socialinės kampanijos šūkis „Petys už laisvę“. Šį prekinį ženklą sukūrė buvusio žurnalisto E. Jakilaičio vadovaujamo Šaulių sąjungos Pelėdų būrio nariai. Kaip Delfi teigė pats E. Jakilaitis, minėtas prekės ženklas ir jo reklaminiai produktai – idėja, logotipas, vaizdo įrašai – buvo sukurtas neatlygintinai ir perleistas SAM. Informacinė kampanija, kaip teigė SAM, skirta vakcinacijos procesui šalyje skatinti. Todėl ir mūsų leidinys nukreipia visus interesantus į tas visuomenės informavimo priemones, kurios išvardintos aukščiau ir, kaip žinia, jos už visuomenės informavimą apie naujuosius virusus ir vakcinaciją gavo apmokėjimą – kone milijoną eurų.
 

.........
.................................................................................................................................................................................

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

 ROMĖNŲ BURTAI BEI PRIETARAI

 

Iki šios dienos įvairiausiuose pasaulio užkampiuose yra pasilikę nemaža įvairių prietarų bei burtų, kurie bijodami mokslo šviesos, dar tebesislapto tamsuolių tarpe. Taigi, kad ryškiau supratus, kiek burtai yra nepamatuoti ir tamsumo padaras, dirstelėkim į romėnus, kurie nors ir buvo gana mokyti žmonės, bet vis tik miego „paslaptis“.

Romėnų burtams bei prietarams, kuriems tikėjo įžymūs romėnai, dabar vargu ar įtikės gilaus Žemaitijos užkampio atkakliausias burtininkas.

Taigi, Mutianas, tris kartus buvęs Rymo Konsulu, už ausies nešiojo baltame maišelyje uždarytą gyvą musę manydamas, jog del to paliaus jam akys skaudėti. Įžymus karvedys Julijus Cezorius, kiekvieną kartą lipdamas karieton tris kartus šnapšėdavo burtus, kad iš vežimo neiškristų lauk. Jį, mat vieną kartą buvo ištikusi tokia nelaimė.

 

(...teksto dalis  apie Rymo vaidilutes ir vergus necituojama, bet štai, kokiu šriftu rašydavo senųjų laikų romėnai:  ÀÁÂÃÄÅ)

 

Nebuvo žmogaus, kuris nebūtų bijojęs burtų bei prietarų. Taip, kiekvienas del tam tikrų samprotavimų turėjo tuojau sutrupinti suvalgyto kiaušinio kevalus...

Iš anų laikų tur būt yra užsilikęs ir mūsų amžiaus paprotys velyti čiaudančiam sveikatos. Romėnai jį begalo gerbia. Jie mėgdavo taip pat pamirkytu seilėse pirštu trinti ausį, kad palengvinus sunkias mintis. Kalbant laike pietų apie gaisrą, pylė viedrą vandens po stalu, kad nuo ugnies apsisaugojus ir t.t.

Iš to matosi, kaip sunku žmogui atsikratyti nuo daugelio kvailybių, kurių ir dabar daug rasis. 

Dėl to susidūręs su panašiu reiškiniu nepulk iš karto tikintį jam žmogų, nebark jo, bet atsargiai suprantamai, pasiremiant mokslo ir proto daviniais, išaiškink jam visą prietarą bei burtų negudrumą.

 

Pastaba: Tekstas apie romėnų burtus netaisytas, šaltinis – 1924 m. periodinis prenumeruojamas leidinys, spausdintas Kaune, jis pasirašytas tik inicialais P.V. Be abejo, įdomu ne tik tai, jog Roma anuomet Lietuvoje buvo vadinama Rymu. Laukiame mįslės įminėjų: koks tai leidinys? Užuomina: tekstas publikuotas p. 31. Atsakymus siųskite į Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki 2022-09-01. Teisingai mįslę įminusiųjų laukia piniginis prizas, kurio dydį nulems augančios infliacijos tempai. Taip pat kviečiame papasakoti, kokių prietarų negalite suprasti, kas Jums daugiau nei keista.

 

NEĮGALIUOSIUS ASMENIS APTARNAUJANTIEJI IŠTIES GALĖTŲ PASIRŪPINTI ŠIO TEKSTO ESMĖS PERPASAKOJIMU GLOBOTINIAMS BEI PRIŽIŪRIMIESIEMS IR VISIEMS KITIEMS, GANA SENOKAI GYVENANTIESIEMS TELEVIZIJOS SERIALŲ ILIUZINĖJE APLINKOJE

 ..........................................................................................................................................................................................

Paprasti būdai taupyti vandenį

Viena moteriškė pasakojo apie savo mamą, kuri pasižymėjo taupumu. Ji sugebėjo iš itin mažos senatvės pensijos sukaupti įspūdingą pinigų sumą, nes taupydavo viską, įskaitant ir vandenį savo bute. Ji niekada neatsukdavo vandens čiaupo taip, kaip tai darome mes visi. Jos bute buvo senesnio tipo vandens maišytuvai ir senutė buvo išmokusi vos vos atsukti vandens srovelę, kad kad ji vos vos sroventų – taip vandens skaitiklis nesisukdavo visiškai. Senutė turėjo laiko ir vandens prisivarvindavo nemokamai kiek jai reikėdavo. Ir taip metai iš metų – vanduo už dyką. O tai yra visai priešingas dalykas, kas rekomenduojama norintiesiems taupyti – pirmiausia susitvarkyti santechniką ir turėti tokius vandens maišytuvus, kuriuos žmonės vadina tiesiog kranu, kad vanduo nelašėtų. Tiesa ta, kad sutaupo turintieji paties seniausio modelio maišytuvus.

Žinoma, taupesni žmonės niekada neišpila skalbimo metu panaudoto vandens – jis tinka panaudoti pakartotinai tualete. Pasitaiko, kai vandens nenuleidžiama tualeto bakelyje po kiekvieno pasinaudojimo tualetu, o tik dienai pasibaigus nuleidžiama viskas išsyk, ir taip taupoma. Teko girdėti ir tokių kraštutinumų, kai tame pačiame vonios vandenyje išsimaudo keli šeimos nariai... Taupesnės šeimininkės žino, kad žymiai pigiau yra skalbti rankomis nei mašina, nes sunaudojama nepalyginamai mažiau vandens. Būna ir taip, kad žmonės naudojasi netoli esančio šaltinio vandeniu ir tempia jį į savo namus. O ką jau bekalbėti apie nemokamą vandenį sodų sklypuose ar kaimo sodybų šuliniuose – apsukresnieji skalbia, prausiasi tik ten.

Internete pasidomėjau, kokios yra kitos vandens taupymo gudrybės, mat, skelbiama, jog geriamas vanduo ir vėl brangs... Štai ką radau:

Tausus vertingų vandens išteklių vartojimas yra prasmingas ir padeda sutaupyti pinigų. Pirmiausia jis naudingas aplinkai, kadangi vandens energija naudojama geriamajam vandeniui valyti, nuotekoms gabenti ir šalinti.

Vakarų šalių namų ūkiuose daugiau nei pusė vandens suvartojama vonios kambariuose. Todėl tam reikia skirti ypatingą dėmesį. Iki šiol didžiausią taupymo potencialą turi dviejų kiekių nuleidimo funkcija ir WC puodo Stop-and-Go funkcija.

Vandens taupymas nuleidžiant

Anksčiau nuleidimo procesui prireikdavo maždaug 12 litrų vandens; pradėjus naudoti Stop-and-Go funkciją, o vėliau – dviejų kiekių nuleidimo funkciją, buvo sutaupyta daug vandens. Modelio skaičiavimai rodo, kad visi WC nuleidimo vandens bakeliai su dviejų kiekių nuleidimo funkcija, kurie montuojami nuo 1998 m., palyginti su tradicinėmis vandens nuleidimo sistemomis, leido sutaupyti apie 28 100 mln. kubinių metrų vandens. Vien 2018 m. sutaupyta 2 880 mln. kubinių metrų vandens. Tai daugiau nei pusė visų Vokietijos namų ūkių suvartojamo kiekio per vienerius metus.

Vandens taupymas prasideda nuo mažų dalykų

Be to, kiekvienas, tinkamai elgdamasis, gali sutaupyti nemažai vandens: Pavyzdžiui, prausiantis po dušu suvartojama apie 80 litrų mažiau vandens negu vonioje. Kai muiluojantis vanduo užsukamas arba net ir valantis dantis ar plaunantis rankas vanduo neleidžiamas nuolat be pertraukos, taip pat sutaupoma kažkiek vandens.

Be to, galima sumontuoti vandenį taupančias dušo galvutes su vandens srauto ribotuvu ir taupomąjį srovės reguliatorių, kurie sumažina vandens srautą vandens čiaupe.

Veiksmingai taupyti vandenį vonioje visai nesudėtinga užduotis, tiesiog be tinkamų santechnikos gaminių reikia šiek tiek atidumo.

Parengta pagal https://www.geberit.lt/ikvepimui/patarimai-ir-gudrybes/vandens-taupymas/

____________________________________________________________________________________________________________________________

IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS ARBA PATARIMAI TIEMS, KURIE NORI IŠLIKTI NELENGVOMIS PANDEMIJOS IR POPANDEMINĖMIS SĄLYGOMIS

 

STEBUKLINGA KAVA, KURIĄ GĖRĖ MŪSŲ PROTĖVIAI: aktualu, nes kava dar brangs ir brangs

Kava išverdama ir iš gilių, ir iš kaštonų, ir morkų. Tik reikia įdėti rankų darbo, tačiau atlikus visus pasiruošio darbus kavą galima turėti nuostabią, ypač šiais metais, kada ąžuolų gilių ir kaštonų užderėjo itin gausiai.
 
GILIŲ KAVA
1 KG GILIŲ, 1 L PIENO.
 
Surinktas giles porą dienų džiovinti. Išklukštenę jas 12-24 val. mirkykite piene. Po to reikia virti tame pačiame piene 40-60 min. Išvirtas giles gerai nusausinkite, paskrudinkite ir sumalkite. Sumaltą gilių kavą suberkite į dėžutes ir laikykite sausoje vietoje.
Kavai virti imama 1 dalis vandens, 2 dalys pieno, o paruoštų gilių imama pagal skonį.
 
KAŠTONŲ KAVA
2-3 ŠAUKŠTAI PARUOŠTŲ KAŠTONŲ, 0,5 L VANDENS, 0,5 L PIENO, TRUPUTIS DRUSKOS.
 
Kaštonus rinkite vėlyvą rudenį, tada jie lengvai išlukštenami. Kaštonus jau išlukštentus pavirkite piene, apdžiovinkite ir smulkiai supjaustykite ar stambiai sutarkuokite. Juos suberkite į skardą ir palengva pakepinkite iki rusvumo. Stipriai apskrudintus kaštonus sumalkite į smulkius miltus.
Pieną užvirinkite su vandeniu, sudėkite kaštonų miltelius, įberkite truputį druskos. Kai kava užvirs, nukelkite nuo ugnies ir palaikykite 3-4 min., kad nusistotų.
 
MORKŲ KAVA
STIKLINĖ DŽIOVINTŲ MORKŲ, 2 L VANDENS, 0,5 L GRIETINĖLĖS, 4 ŠAUKŠTAI CUKRAUS.
 
Morkas nuskuskite, sutarkuokite stambia tarka ir džiovinkite skardoje iki tamsiai rudos spalvos. Užvirinkite vandenį, suberkite morkas, virinkite 1-3 min. Nukelkite nuo ugnies ir palaikykite 10-20 min., kad pritrauktų. Patiekiant į stalą į puodelius pilama 2 dalys morkų kavos, 1 dalis grietinėlės ir saldinama pagal skonį.
Morkų kava labai maistinga ir tinka vaikams.
............................................................................................................................................................................................
Į SVEIKATĄ
 
NARCIZIŠKAS ASMENYBĖS SUTRIKIMAS – KAS TAI?
 
 1. Identiškumas. Būdingas pernelyg didelis kitų žmonių poreikis, kad galėtų įvertinti save, savivertė arba labai padidėjusi, ar nusmukusi, ar nukrypstama į kraštutinumus, pasireiškia emocijų nestabilumas, kas atspindi savivertės svyravimus.
 2. Elgesys pirmiausia nukreiptas į tai, kad pasiektų aplinkinių pritarimą, vidiniai standartai arba labai aukšti, arba žemi. Kartais nesuvokiamos tikrosios savo elgesio priežastys.
 3. Nesugebama įsijausti į kitų asmenų padėtį, perdėtas rūpinimasis kitų reakcija į narciziškus poelgius,
pervertinama ar neįvertinama, koks yra paties asmens poveikis kitiems.
 1. Santykiai daugiausia paviršutiniški, skirti pirmiausia savivertės palaikymui. Partnerio gyvenimu išties nesidomima, ieškoma asmeninės naudos.
 2. Grandioziškumas. Akivaizdus ar paslėptas jausmas, jog asmeniui visi skolingi: egocentrizmas, gilus įsitikinimas, kad jis geresnis už kitus, negailestingumas kitų atžvilgiu. Įsitikinimas, kad narcizui visi pavydi.
 3. Dėmesio paieška. Nuolatinis pripažinimo siekimas. Noras, kad aplinkiniai girtų ir skirtų dėmesį. Pavydas ir kitų ekspluatacija siekiant asmeninės naudos.
Šis sutrikimas pasireiškia mažiau nei 1 proc. suaugusiųjų populiacijos.
 
KAS TAI?
 

KASDIENIS NERIMAS

 

NERIMO SUTRIKIMAS

Nerimavimas dėl sąskaitų apmokėjimo, įsidarbinimo, romantiškų santykių nutraukimo ar kitų svarbių gyvenimo įvykių.

Pastovus ir nepagrįsytas nerimas, kuris paskatina reikšmingas kančias ir trukdo kasdieniniame gyvenime.

Nepasitikėjimas savimi ar nerimavimas dėl nekomfortabilios ar nepatogios socialinės situacijos.

Socialinių situacijų vengimas dėl baimės būti pasmerktam ar pažemintam.

Nerimavimas prieš didelę prezentaciją, testą, išstojimą scenoje ar prieš kitus svarbius gyvenimo įvykius.

Panikos atakos be jokio pagrindo, užsiciklinimas, kad jos pasikartos.

Pateisinama bauginančio objekto, vietos ar situacijos baimė.

Iracionali baimė ar temos, vietos ar situacijos, kuri nesukelia jokios ar beveik jokios grėsmės, vengimas.

Nerimas, liūdesys ar problemos dėl miego iškart po traumuojančio įvykio.

Pasikartojantys košmarai, emocinis sąstingis, susijęs su traumuojančiais įvykiais, kurie įvyko prieš kelis mėnesius ar metus.

 
Parengta pagal t.me/imatrip
..................................................................................................................................................................................................
 
MITAS: MANIJOS PROTRŪKIAI – TAI PUIKUS KŪRYBOS METAS

Šis mitas kartais gali būti teisingas. Žmonės, kenčiantys nuo bipolinio sutrikimo, išgyvena kintančios nuotaikos periodus – depresijos ir pernelyg pakilios nuotaikos, įvardijamos kaip manija. Manijai būdingas džiaugsmas, energingumas, neįtikėtinai didelis pasitikėjimas savimi ir slopinimo bei savikontrolės trūkumas. Tai leidžia kūrybiškumui pasireikšti lengviau, nes manijos apsėstas žmogus puls įgyvendinti savo idėjų nė nesvarstydamas, geros jos ar blogos. Kai kurie menininkai ar rašytojai, patiriantys maniakinę depresiją, dažniausiai nenori būti išgydyti, nes manijos protrūkiai jiems – labai naudingi, nepaisant to, kad vėliau užėjusi depresija gali būti tiesiog nepakeliama. Iš kitos pusės, yra daugybė neigiamų manijos aspektų, kaip kad nesugebėjimas sutelkti dėmesio ar miego trūkumas. Tuo tarpu slopinimo nebuvimas gali pasireikšti didelėmis išgertuvėmis, kurių šiaip jau žmogus negalėtų sau leisti, netinkamu elgesiu viešose vietose ar pavojingai nutrūktgalviškais veiksmais. Manija gali sukelti irzlumą bei nepakantumą, taip pat – pažadinti malonius jausmus, tačiau bet kokiu atveju ji gali neigiamai paveikti žmogaus gyvenimą ne ką prasčiau, nei depresija.
Be to, dauguma bipolinį sutrikimą išgyvenančių žmonių manijos metu nebūna neįprastai kūrybingi, juolab, jei kūryba niekada ir nebuvo jų arkliukas. (Gali būti, kad maniakinė depresija yra labiau pastebima menininkų ir rašytojų tarpe, dėl to neretai iš jų išgirstame apie šią ligą).
Ne kiekvienas, kuriam pasireiškia bipolinis sindromas, patiria ir pilnavertę maniją. Šis sindromas gali būti nustatytas ir tam žmogui, kurio nuolat išgyvenamą depresiją retkarčiais pertraukia teigiamų emocijų protrūkiai. Kaip ir kitų sutrikimų atvejais, maniakinė depresija gali apnikti skirtingais sunkumo lygiais.

Šaltinis: <https://www.tv3.lt/naujiena/542047/10-psichikos-ligu-ir-su-jomis-susijusiu-mitu>
.................................................................................................................................................................................................................

2022 m. ES biudžetas. Europos ekonomikos atsigavimo spartinimas ir pažanga kuriant žalią, skaitmeninę ir atsparią ateitį...

Redakcijos prierašas. Paieškokime informacijos apie galimas gauti lėšas neįgaliųjų reikmėms:

Elta, 2021-06-08

 

2021-06-08 Europos Komisija pasiūlė 2022 m. metinį 167,8 mlrd. EUR ES biudžetą, kuris turėtų būti papildytas maždaug 143,5 mlrd. EUR dotacijomis pagal priemonę „NextGenerationEU“.

Siūlome iki šiol neregėto dydžio finansinę paramą, padėsiančią stiprinti Europos atsigavimą po ekonomikos ir sveikatos krizių, – kalbėjo už ES biudžetą atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas. – Padėsime labiausiai nuo pandemijos nukentėjusiems žmonėms, įmonėms ir regionams. Investuosime į Europos atsparumą ir jos modernizavimą įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Pagrindiniai mūsų prioritetai – grąžinti Europą į vėžias, paspartinti jos atsigavimą ir užtikrinti, kad ji būtų pasirengusi ateičiai!“

Biudžetas atspindi ES politinius prioritetus, kurie yra svarbūs siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos atsigavimą. Šiuo tikslu Europos Komisija siūlo (įsipareigojimai):

 • 14 PUNKTŲ MŪSŲ LEIDINYJE NECITUOJAMI, JIE SUSIJĘ SU ŽEMĖS ŪKIU, INOVACIJOMIS, KT.
 • 4,7 mlrd. EUR skirti žmonėms, socialinei sanglaudai ir vertybėms: iš jų 3,4 mlrd. EUR būtų skirta programai „Erasmus+“ siekiant žmonėms suteikti švietimo ir judumo galimybių, 401 mln. EUR – visos Europos menininkams ir kūrėjams remti ir 250 mln. EUR – teisingumui, teisėms ir vertybėms propaguoti;
 • 789 mln. EUR skirti programai „ES – sveikatos labui“ siekiant visapusiškai patenkinti žmonių sveikatos poreikius, o 95 mln. EUR – Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmui („rescEU“), kad kilus krizei būtų galima greitai teikti operatyvinę pagalbą. Iš priemonės „NextGenerationEU“ biudžeto „rescEU“ galėtų būti skirti papildomi 680 mln. EUR;

2022 m. biudžeto projektas yra 2020 m. pabaigoje priimto Europos Sąjungos ilgalaikio biudžeto dalis ir juo siekiama ilgalaikio biudžeto prioritetus paversti konkrečiais metiniais rezultatais. Todėl didelė lėšų dalis bus skirta kovai su klimato kaita, laikantis tikslo 30 proc. ilgalaikio biudžeto ir ekonomikos gaivinimo priemonės „NextGenerationEU“ biudžeto išleisti šiam politikos prioritetui.

 

Daugiau informacijos:

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT 01103 Vilnius

Tel: +370 5 231 3186

www.ec.europa.eu/lietuva

ŠALTINIS: https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/2022-m-es-biudzetas-europos-ekonomikos-atsigavimo-spartinimas-ir-pazanga-kuriant-zalia-skaitmenine-ir-atsparia-ateiti-215802, žr. 2021-06-09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽEMĖS ŪKIO SEKTORIAUS DARBO RINKOS YPATUMAI

Jau galima dairytis sezoninio darbo

Informuoja Užimtumo tarnyba, 2021-03-30 pranešimas, publikuota www.leidinyssau.lt 2021-04-01

 

Pagrindiniai darbdaviai: UAB „Skogran“,, AB „Vilniaus paukštynas“,, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“, UAB „Baltic Champs“, Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė „Vaškai“, UAB „Naradava“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, Žemės ūkio kooperatyvas „Olrevita“, UAB „Dembavos medelynas“, ŽŪB „AUGA Lankesa“.

FAKTAI: Beveik trečdalis žemės ūkio sektoriaus darbdavių susiduria su darbuotojų trūkumu. Jiems kyla sunkumų ieškant ir pritraukiant reikiamus darbuotojus arba nepavyko jų rasti. Tai aiškėja iš Užimtumo tarnybos atliktos apklausos. Įdomu tai, jog šiame sektoriuje tuo pačiu metu trūksta ir siūlomų darbo vietų. 2021 metų pavasarį rinkoje labiausiai reikalingi judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai, variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai bei miškų ūkio darbininkai. Į Užimtumo tarnybą iš šio sektoriaus  kasmet kreipiasi vidutiniškai 11,2 tūkst. darbo ieškančių asmenų.

Miškų ūkio darbininkams ir sodininkams, daržininkams, medelynų ir daigynų darbuotojams skirtų laisvų darbo vietų pernai įregistruota daugiau nei tokį darbą norinčių dirbti. Nekvalifikuoto darbo ieškančių asmenų 1,6 karto daugiau nei norinčių dirbti kvalifikuotais žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės darbininkais. Augalininkystės ūkiuose pageidaujančių dirbti kvalifikuotais darbininkais – dukart daugiau nei ieškančių kvalifikuoto gyvulininkystės darbininko darbo.

Kovo 1 d. Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje registruota 12,7 tūkst. klientų, kurių paskutinės darbovietės pagrindinė veikla –  žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė. Daugiausiai darbo ieško nekvalifikuoti mišriojo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkio darbininkai.

 

DARBUOTOJŲ STYGIUS – JĮ JAU JAUČIA 27,3 proc. DARBDAVIŲ

 

2020 metais žemės ūkio sektoriaus darbdaviai Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje įregistravo 8,9 tūkst. laisvų darbo vietų –  tai 3,6 proc. mažiau nei 2019 m. Daugiausiai pasiūlymų  buvo Vilniaus, Pasvalio, Kėdainių,  Joniškio  ir Radviliškio rajonų savivaldybėse.

PAGRINDINIAI DARBDAVIAI:

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklą vykdančių įmonių, daugiausiai ieškojusių darbuotojų dešimtuke –  UAB „Skogran“,, AB „Vilniaus paukštynas“,, VĮ „Valstybinių miškų urėdija“, UAB „Baltic Champs“, Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė „Vaškai“, UAB „Naradava“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, Žemės ūkio kooperatyvas „Olrevita“, UAB „Dembavos medelynas“, ŽŪB „AUGA Lankesa“.

Trečdalis apklaustų sektoriaus darbdavių pabrėžė, kad 2020 m. mažėjo įmonės veiklos apimtys (37,7 proc.) ir darbuotojų skaičius (29,3 proc.). Investicijas į įrengimus ir technologijas sumažino ketvirtadalis (26,3 proc.) darbdavių.

Per pandemiją veiklos apimtis padidino 18,2 proc. žemės ūkio sektoriaus darbdavių, o darbuotojų skaičius augo 12,1 proc. įmonių. Su darbuotojų trūkumu pernai susidūrė 27,3 proc. apklausoje dalyvavusių žemės ūkio sektoriaus darbdavių, kuriems kilo sunkumų ieškant ir pritraukiant reikiamus darbuotojus arba nepavyko jų rasti.

Šiais metais stabilumą išlaikyti tikisi trečdalis apklausoje dalyvavusių žemės ūkio sektoriaus įmonių (34,3 proc.). Nedidelį veiklos augimą prognozuoja 4 proc. darbdavių,  nuosmukį –   59,6 proc., iš jų  41,4 proc. tikisi nedidelio veiklos nuosmukio, 18,2 proc. numato didelį savo įmonės veiklos apimčių mažėjimą. Beveik trečdalis apklaustų žemės ūkio darbdavių (31,4 proc.), patyrusių veiklos nuosmukį 2020 m., prognozuoja, jog grįžti į ankstesnį veiklos lygį prireiks ilgiau nei vienerius metus.

74,7 proc. žemės ūkio darbdavių prognozuoja, kad darbuotojų skaičius įmonėse  šiemet nesikeis, 12,1 proc. ketina didinti darbuotojų skaičių, 13,1 proc. – mažinti. Nepakitusį vidutinį darbo užmokestį prognozuoja 77,8 proc. darbdavių, 19,2 proc. išsakė planus didinti darbo užmokestį, 3 proc. – mažinti. Beveik penktadalis žemės ūkio sektoriaus darbdavių ketina mažinti investicijas į įrengimus ir technologijas bei darbuotojų mokymą: atitinkamai  19,2 proc. ir 18,2 proc.

 

Paramos kreiptis kviečiami savarankiškai dirbantieji žemės ūkio sektoriuje

 

Nuo šių metų kovo 26 d. vykdantys individualią žemės ūkio veiklą asmenys (kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus) taip pat turi galimybę kreiptis su prašymais dėl išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims.

Patikrinus, ar savarankiškai dirbančio asmens deklaruotos pajamos iš savarankiškai vykdytos veiklos  2020 m. sumažėjo 30 proc. ar daugiau, palyginti su 2019 m., savarankiškai dirbantis asmuo bus laikomas nukentėjusiu nuo COVID-19 ir galės gauti fiksuoto dydžio išmoką.

Norintys pretenduoti į šią išmoką, nuo pandemijos nukentėję savarankiškai dirbantys asmenys VMI turi būti pateikę  Pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 ir 2020 metus.

//////////////////////////////////

 

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

2 raundas:  Rezultatas: 0:2, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" iš Kauno

LAUKITE TĘSINIO.

Konkretūs plagiato pavyzdžiai dar bus – su palyginamosiomis lentelėmis.

 

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

3 raundas:  Rezultatas: 0:3, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto

VAIRUOJAI ATSAKOMYBĖS NESKATINANČIOJE APLINKOJE

Andžela Armonienė, parašyta 2013 m., paskelbta www 2021-03-14

 

Klinkiniais medicininias metodais galima nustatyti rizikingo vyresnio amžiaus vairuotojų elgesio keliuose faktą, vertinami tokie veiksniai kaip lėtėjanti reakcija, dėmesio trūkumas atliekant atranką ar vykdant kelias užduotis vienu metu, teisingai vertinant greitį ir nuotolį, šviesų intensyvumą, taip pat faktas, jog vyresnis amžius susijęs su kritimų grėsme, demencija. Taip pat nustatytas ir moralės lygio nuosmūkis, nes vyresni nei 85 metų amžiaus vairuotojai devynis kartus dažniau yra linkę žūti autovarijoje nei vairuotojai nuo 25 iki 69 metų amžiaus. JAV yra siūloma suteikti daugiau reikšmės medikams, priimantiems sprendimą, ar senyvo amžiaus asmuo gali vairuoti kiekvienu konkrečiu atveju, rekomenduojama atlikti tokių vairuotojų šeimos narių apklausas, pagal kurias būtų vertinama, kaip iš tiesų kelyje elgiasi vertinamasis senyvas vairuotojas (Odenheimer, 2006).

Pastaba: TURINTIEJI KANTRYBĖS SKAITYKITE TOLIAU

 

                      Mokytis visą gyvenimą skatina pirmiausia pragmatiški veiksniai. Kadangi žmonės gyvena ilgiau ir ilgesnį laiką išlieka sveikesni, likti darbo rinkoje tenka ilgiau, žinias būtina atnaujinti nuolat (Graff, 2012, p. 82). Egzaminų pažymėjimai šiuolaikiniame pasaulyje savo vertę praranda itin greitai, žmonės lavinasi tiesiog dėl būtinybės neatsilikti. Didžia dalimi toks lavinimasis vyksta praktikoje, nes žmonės tiesiog negali sėdėti klasėse ir taip mokytis visą gyvenimą (Teunissen ir Dornan, 2008). Be to, pabrėžiama nuolat besikeičiančio, labiau patyrusio įvairiose socialinėse situacijose žmogaus biografija (Jarvis, 2007). Kita vertus, aktyviai tiriamas ir asmenų pasipriešinimas keistis esant būtinybei. Tokių tyrimų atvejais svarbu atsižvelgti į profesinių kultūrų skirtumus, analizei pasirenkamos daugiafunkcinės grupės (Pieterse, J.H.; Caniëls, M.C.J.; Homan, T., 2012). O.K. Barber (2012) teigimu, pirmiausia patys darbdaviai turėtų būti suinteresuoti jau įdarbindami įvertinti, ar būsimieji jų darbuotojai yra pasirengę mokytis visą gyvenimą. Be šios savybės žinių ekonomika grįstame verslo pasaulyje jau nebeįmanoma siekti sėkmės. Imta išsamiau tirti besimokančias organizacijas, mokymąsi darbo vietose, naujų technologijų poveikį individų motyvacijai kelti kvalifikaciją ir mokytis. Tokie tyrimų rezultatai reikšmingi ir siekiant skatinti vairuotojų rengimo bei mokymų tęstinumą, ieškant metodų, kaip ugdyti ir įtvirtinti atsakingą vairavimo kultūrą ir profesionaliems vairuotojams. (...)

                      Vienas pagrindinių vairuotojų mokymo tikslų yra atsakomybės ugdymas. Atsakomybė pagal sritį yra teisinė, moralinė ir socialinė, ji gali būti individuali ir kolektyvinė. Pagal veikimo pobūdį atsakomybė skirstoma į aktyvią ir pasyvią. Taip pat yra dvi atsakomybės rūšys: pozityvioji ir negatyvioji (Fischer, Ravizza, 2000). Fenomenologai įvardija atsakomybės svarbą žmogaus egzistencijoje, atsakomybę už savo elgesio padarinius sau, o taip pat ir kitiems žmonėms (Bakutytė 2001).

 1. Hiemstra ir R. Brockettas (1991) sukūrė „Asmeninės atsakomybės orientacijos modelį“ (angl. „Personal responsibility Orientation Model“ ), kurį sudaro išorinės instrukcinio proceso charakteristikos ir vidinės besimokančiojo savybės. Modelyje išryškinami socialinis bei asmenybinis kontekstai, pabrėžiama, kad asmeninė atsakomybė numato individo minčių ir elgesio sąmoningą derinimą ir savarankišką veiksmų pasirinkimą bei atsakomybę už jų pasekmes.

Atsakomybė efektyviausiai diegiama pedagogikos pagalba, taikant praktiką. Kritinius pokalbius, nukreiptus į temas apie asmeninę, profesinę, civilinę, korporatyviąją ir globaliąją atsakomybę, rekomenduota taikyti mokymo procese (Robinson ir Dowson, 2011). Socialine prasme atsakomybei tenka žemas pritarimo lygis, atsakomybės neskatinanti aplinka yra vis dar išliekanti.  Atsakomybės kultūra svarbi pačioje organizacijoje bei reikšmingas tęstinis dialogas tiek viduje organizacijos, tiek tarp organizacijų (Robinson ir Smith, 2012). Socialiai atsakingai aplinkai sukurti reikalingi vadinamieji mikro-momentai, atsakomybė daugiau nagrinėjama kaip organizacijos veiklos dalis (Stokes, 2012). Tyrimo aplinkai svarbi yra moralinė atsakomybė – kai analizuojama ir negatyvioji prasmė – ši samprata siejama su kalte, bausme, kt., bet atsakomybės pasekmė gali būti ir dėkingumas, palaima, džiaugsmas (Fischer ir Ravizza, 2000). Asmeninė atsakomybė siejama su pačiu asmeniu bei atsakomybe dėl kito asmens elgesio. E. Levinas (1994) teigia, kad asmens atsakomybė kito atžvilgiu gali keisti pasaulį, bet ne patį asmenį. (...)

                      Ugdymas gali būti suprantamas kaip: sąveika tarp ugdytojo ir ugdytinio; bendravimas, kuriam vadovauja ugdytojas; bendra mokinio ir mokytojo veikla. Ugdymas apima visą žmogaus subjektą: jo biofizinę (somatinę) sandarą; psichiką (sielą); santykius; kultūrą; dvasią (Šileikaitė-Kaishauri, 2011).

                      Vienas iš esminių ugdymo tikslų yra išugdyti atsakingą asmenybę. Anot B. Bitino (2000), bendruosius ugdymo tikslus lemia visuomenė, kurioje ugdymas vykdomas ir kurią jis aptarnauja. Ugdymo tikslų formuluotes lemia svarbiausias veiksnys – visuomenėje dominuojanti žmogaus esmės filosofinė samprata. Ugdymo tikslų problema aiškinama klausimo „kodėl?“ įprasminimu. Tokiam įprasminimuI reikšminga ir moralinių nuostatų visuma, didžia dalimi formuojama šeimos aplinkoje.

Problemos, susijusios su atsakomybės ugdymu, neatsiranda iš nebūties ar tiesiog nuo kurio tai žmogaus amžiaus tarpsnio. Atsakomybę, kaip nuo ankstyvos vaikystės išugdomą savybę, yra tyrinėjusi R. Pocevičienė (2007), ji nustatė, kad įtaką daro integralaus ugdymo metodikos, poveikis šeimoje, be to, buvo nustatyta, kad efektyviau atsakomybė ugdoma, kai taikomos diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo metodikos.

                      Moralės sąmonė – jausminis įsivaizdavimas kaip mes turime elgtis. Individo moralės sąmonė – žmogaus vidinio gyvenimo išraiška. Moralinė sąmonė didžia dalimi formuojama šeimoje, taip pat – mokymo institucijose. Pagal Aristotelį yra kelios sielos dalys: protingoji, valingoji,  jausminė, taip pat išskiriama individo ir visuomenės moralinė sąmonė. Visuomenės moralės sąmonė susiformavo per ilgą laiką, ji yra stabili. Žmogaus moralės sąmonė nėra tokia galinga kaip visuomenės, nes žmogus gyvena palyginti trumpai, daro daug klaidų.  Pažymima, kad „moralė (pranc. morale / lot. moralis – „dorovinis“) kasdieninėje kalboje ir publicistikoje įprastai vartojamas kaip dorovės sinonimas. Moralė yra dorovinės sąmonės analogas (...), santykiai grindžiami moralės norma, pareiga, atsakomybe, orumu, sąžine.“ (Filosofijos žodynas, 1975, p. 215, 298).

 1. Goles ir kt. (2006) moralines nuostatas apibrėžia pateikdami šešis veiksnius: apinkybių poveikį, efekto galimybę, laikinumą, efekto koncentraciją, socialinį konsensusą, artimumą. T.S. Ellis ir T. Griffith (2001) teigia, kad moralinės nuostatos varijuoja priklausomai nuo situacijos bei nurodo, kad yra stipri koreliacija tarp moralinių nuostatų, kaip aukščiau išvardintųjų šešių veiksnių derinio, ir elgsenos intencijos.

                      D.A. Laverie ir kt. (1993), cit. Rokeach (1973, p. 25; kt.), teigia, kad mes kuriame vertybes kaip tęstinius tikėjimus, kurie yra specifinis pirmenybinės elgsenos pasirinkimo iš kitų alternatyvų būdas. Požiūrio, kad vertybėmis yra grindžiama elgsena, laikosi psichologijos, sociologijos, organizacijos elgsenos teorijos atstovai. Vertybės gali būti laikomos vienu iš galingiausių elgsenos paaiškinimų. Svarbu atsižvelgti ir  į požiūrius, apsvarstymo lygį, gyvenimo stilių, kitus veiksnius. Asmenys, kuriems vertybė yra jaudulys, rinksis  greitus automobilius, kalnų dviračius, o tie, kuriems labai svarbus saugumas, rinksis  oro pagalvę savo automobiliui. Siūloma labiau atsižvelgti į sąsajas tarp vertybių ir gyvenimo būdo, kaip vertybės sąveikauja su situacija, koks yra ryšys tarp vertybių ir emocijų.

D.A. Laverie ir kt. (1993), cit. (Kahle 1986; Beatty et al. 1985), nurodė vertybių sąrašą, kurį sudaro: priklausomybės jausmas; jaudulys; linksmumas ir smagumas; šilti santykiai su kitais; pasitenkinimas; buvimas gerbiamam; pilnatvės jausmas; saugumas; savigarba. Papildomai šį sąrašą gali sudaryti ir kitos komponentės, kurios svarbios žmonių gyvenime.

                      Žmonių vertybinės orientacijos – tai susiformavusios nuostatos, interesai ir poreikiai. Nuostatoms didelę įtaką turi asmenis nuo vaikystės supanti aplinka (Stoškus, Beržinskienė, 2005). Dažniausiai nauji reiškiniai konfliktuoja su vyraujančiomis moralės normomis ir požiūriais, nes jie prieštarauja tradiciniams stereotipams (Čiegis ir kt., 2008). Daugiau vertybių smapratų pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė

Įvairių autorių pateiktos sampratos vertybių tema

Autoriai

Sampratos

Čiužas (2005)

Nuostatos, vaizdiniai apie tai, kas yra gera.

Jucevičienė (1996, p. 49)

„...kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, ar tam tikri dalykai (žmonės, objektai, idėjos, veiksmai, situacijos) yra geri ar blogi“.

Martišauskienė (2007, p. 136)

„Vertybės yra žmogaus būties įprasminimo esminė dalis, atskleidžianti asmens santykį su pasauliu kaip visuma“.

Myers, 2000; Robbins, 2006; Pruskus, 2005;

Moralinis kriterijus, nusakantis, koks elgesys „teisingas“ ir „geras“.

 

Pruskus (2005).

 

Vertybių laipsniavimas priklauso nuo dviejų veiksnių.

Pirma, nuo to, kokia tvarka visuomenės sąmonėje tos vertybės yra išsidėsčiusios, t. y., kokia jų hierarchijos pakopa ir kaip stengiamasi išlaikyti ją ir apginti. Antra, nuo to, kokiu mastu visuomenė yra įsisąmoninusi, jog šios pakopos vertybės yra hierarchiškai nelygiavertės.

Yra vertybių, dėl kurių svarbos sutaria visuomenės nariai, pripažindami jų būtinumą tarpusavio santykių (sąžiningumo, atsakomybės ir kt.) plėtotei. Tai bazinės – nekvestionuojamos vertybės. Kartu yra ir tokių vertybių, kurios aktualios tik atskiriems visuomenės sluoksniams. Galima teigti, kad egzistuoja dvejopo tipo vertybės: bazinės (absoliučios) ir laikinos (dalinės, dirbtinės), puoselėjamos atskirų socialinių grupių.

Robbins (2003)

Vertybių sistema - pagal svarbą išdėstytos individualios vertybės. Jos nustatomos pagal santykinę svarbą, kurią individualus žmogus teikia tokioms vertybėms kaip laisvė, malonumas, savigarba, sąžiningumas,

paklusnumas ir lygybė. 

Esminiai įsitikinimai, kad „konkretus elgesys ar egzistavimo būdas yra asmeniškai arba socialiai priimtinesnis už priešingo pobūdžio elgesį ar

egzistavimo būdą“ (p. 33).

Pastaba. Parengta autorės.

 

Išskiariamos fundamentinių, fundamentalistinių (arba terminalinių) vertybių ir instrumentinių vertybių grupės. Fundamentinės (arba terminalinės) vertybės siejamos su tolima gyvenimo perspektyva, kurią galima įvardinti kaip galutiniais gyvenimo tikslais. Instrumentinės vertybės – tai kasdieninius jausmus ir poelgius suponuojančios vertybės, dažniausiai tampančios tiesioginiais ugdymo tikslais ir pasiekiamos ugdant su asmens vidinėmis savybėmis susijusias vertybes (Martišauskienė, 2007, p. 137).

 1. Bruzgelevičienė ir L. Žadeikaitė (2008, p. 24) instrumentines vertybes sieja su asmens tobulinimosi, ugdymo vertybėmis: atsakomybe, vertybiniu apsisprendimu, savarankiškumu, demokratija ir valstybės kūrimo kompetencija.
 2. Matulionis (2002) nurodo vertybių formavimosi ir pasirinkimo lygmenis:
 • žemiausias – pažintinis lygmuo (asmuo žino vertybę ir remdamasis ja gali aiškinti savo elgesį, tačiau pasikeitus situacijai, jos atsisako);
 • aukštesnis lygmuo – emocinis, kai vertybė asmens yra vertinama teigiamai;
 • aukščiausias lygmuo – elgesio, kai remiantis vienokia ar kitokia vertybe tiesiogiai rengiamasi veiksmui.

Taip pat A. Matulionis (2002) išskiria keturis vertybių lygmenis:

 • pirmajam lygmeniui priskiriamos bendražmogiškosios vertybės - taika, altruizmas, sveikata, dora ir kt..;
 • antram lygmeniui priskiriamos vertybės, susiėjusios su žmogaus gyvenimo veiklos sferomis – darbu, šeima, laisvalaikiu;
 • trečias yra išskiriamas kaip vertybinės nuostatos, susiėjusios su socialine padėtimi ir profesija; ketvirtajam lygmeniui priklauso vertybės, susijusios su darbo, laisvalaikio sferomis, š

Anot E. Martišauskienės (2007, p. 136-137), „supratus, kad nuo žmogaus vertybinių nuostatų didele dalimi priklauso jo veiklos kokybė, vertybinės nuostatos, šalia žinių ir gebėjimų imtos laikyti asmens kompetencijų dėmeniu“. Mokslininkė analizavo ir kompetencijos sampratą.

„Europos Sąjungos kvalifikacijų sąrangos projekte apibrėžiama, kad kompetencijos apima: 1) kognityvinę kompetenciją (formalų ir neformalų žinojimą); 2) funkcinę kompetenciją (įgūdžius ir technines žinias); 3) asmeninę kompetenciją (žinojimą, kaip elgtis tam tikroje situacijoje); 4) etinę kompetenciją (asmenines ir etines vertybes), kurios pristatomos aštuoniais lygmenimis (Martišauskienė, 2007, p. 137). E. Martišauskienė (2007) atliko pedagogų vertybių ir nuostatų tyrimus vertindama kartu ir jų kompetencijas.

Eismo saugumo atveju menkas moralinis išsilavinimas bei etinių vertybių nepaisymas kelių eismo dalyvių tarpe sukuria daugiau prielaidų pažeisti kelių eismo taisykles ir normas (Verma ir kt., 2011). Anot F.L. Philippe ir kt. (2009), plataus masto literatūros šaltinių analizė parodė, kad didžia dalimi avarijos kelių eismo aplinkoje yra nulemtos žmogiškojo veiksnio, įskaitant asmenybę ir vertybes, kas stipriai veikia žmogaus elgseną ir sprendimų priėmimą.

     Kai atsakomybės samprata nagrinėjama eismo įvykių kontekste, pabrėžiama padėtis dėl mirtingumo keliuose, nes situacija jau yra įgavusi grėsmingą lygį. „Tenka pažymėti, kad Lietuvoje eismo saugumo problemos dar nesulaukia tinkamo mokslininkų dėmesio. Siekiant atkreipti dėmesį į šias aktualias mūsų visuomenei problemas mokslininkų grupė ėmėsi iniciatyvos vykdyti mokslinį projektą  „Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos“, kuriame nemažas dėmesys skiriamas eismo saugumo problemoms. Iš tiesų, nuolat didėjant mobilumo poreikiui, plečiantis transporto sistemai aštrėja ir eismo saugumo problemos, kurių pasekmė yra ilgą laiką didėjantys avaringumo, žūstančiųjų skaičiai“ (Novikovienė, 2009, p. 186). L. Novikovienė (2009) aptaria baudžiamosios atsakomybės taikymą už kelių eismo taisyklių pažeidimus, pažymi, kad atsakomybė numatyta LR BK 281 ir 282 straipsniuose.

Būti saugiu ir atsakingu vairuotoju reiškia turėti žinių, įgūdžių ir požiūrių derinį. Pradedant vairuotojui būtina žinoti kelių eismo taisykles ir praktiškai gebėti vairuoti, pažeidus šias kelių eismo taisykles nutinka avarijos. Taip pat vairuotojas privalo rūpintis ir kitų saugumu keliuose. Kiekvienas yra atsakingas už avarijų išvengimą bei veiksmus, kurie gali padėti išvengti avarijų. Saugus vairavimas yra pagrįstas trimis idėjomis: matomumu, erdve ir komunikacija. Matomumas reiškia matyti pačiam ir būti matomam. Erdvės valdymas leidžia transporto priemonei būti matomai ir duoda laiko išvengti avarijų. Erdvės turi būti iš visų transporto pusių, bet didžiausia rizika susijusi su erdve prieš transporto priemonę, būtina atsilikti reikiamu atstumu nuo važiuojančiojo priešais. Komunikavimas su kitais eismo dalyviais būtinas, kad būtų įsitikinta, jog jie mato ir žino, ką daro vairuotojas. Akių kontaktas būtinas su pėsčiaisiais, dviratininkais ir vairuotojais sankryžose, signalizuojama, kai norima mažinti greitį, sustoti, pasisukti ar keisti važiavimo linijas. Taip pat naudojamasi garsiniu signalu (Ministry of Transportation, 2013).

Paprastai pageidaujama, kad atsakomybės jausmas būtų savitas profesionaliems vairuotojams. Atsakingumas yra būtina vairuotojams profesionalams savybė. Dauguma problemų gali būti išspręstos atrenkant vairuotojus darbui: tik itin atsakingi vairuotojai, pasirengę darbui, turėtų būti atrinkti, būtinos ir kitos savybės, tinkama sveikata, tuo tikslu taikomos specialios atrankos metodikos (Zaranka ir kt., 2012). Atsakomybės sampratos ir atsakingo vairuotojo suvokimo erdvėn patenka ir vairuotojų savikontrolė, įskaitant supratimą, kada vairuoti negalima ar apskritai būtina nustoti tai daryti. Atlikus tyrimus buvo gauti rezultatai apie tai, jog egzistuoja reikšmingi skirtumai tarp jaunesnio ir vyresnio amžiaus grupių vairuotojų, kai jie patys vertina, ar reikia jiems nustoti vairuoti. Vyresniems vairuotojams vairavimas yra ne vien galimybė būti mobiliu, bet ir kažkas labai artima hobiui, jiems tai svarbi gyvenimo kokybės komponenetė. Vyresniems žmonėms vairavimas padeda įtvirtinti nepriklausomybę, dingsta ar sumažėja kritinis savęs vertinimas, atsakomybės supratimas išnyksta, net demensija sergantieji patys neatsisako vairavimo (Arai ir kt., 2010).

                      Iš aukščiau nagrinėtų mokslo darbų pagrindines įžvalgas galima apibendrinti keliais aspektais:

 • atsakomybę dėl eismo saugumo formuoti galima grindžiant ugdymo filosofija bei orientuojantis į mokymosi visą gyvenimą būtinybę, kas reiškia būtinybę suformuoti pačių individų siekį mokytis visą gyvenimą;
 • iš esmės reikalingi kultūros pokyčiai, kad būtų diegiamos naujos vertybės, požiūris, moralinės nuostatos, atsakingas elgesys, o kultūros pokyčiai nėra lengvai valdomas ar prognozuojamas reiškinys, kuris kaip pageidaujamas vertybių pokyčių procesas mūsų nagrinėjamos problematikos aplinkoje pirmiausia vis dėlto deleguojamas švietimo institucijoms;
 • rekomenduotinos integruotos ugdymo metodikos;
 • taikytinos diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo metodikos nuo ankstyvos vaikystės;
 • reikalinga taikyti vairuotojų atrankos metodikas, kai siekiama įdarbinti tinkamiausius profesionalius vairuotojus, atsakingai besielgiančius kelyje;
 • senyvame amžiuje atsiranda savos vairuotojų atsakomybės problemos, kurios yra pakankamai grėsmingos;
 • savaiminio mokymosi ir savišvietos poreikio atsiradimas gali būti grindžiamas saugumo kultūros, žinių ekonomikos plėtote.

 

 

SAUGUMO KULTŪROS SAMPRATA, ESMĖ IR TURINYS

 

Saugumo sampratą nagrinėjo teoretikai J. Herz (2003),  H. J. Morgenthau (1993), K. N. Waltz (1965), S. M. Walt (1987), jie pateikė saugumo studijų teorinius pagrindus, populiarūs B. Buzan (1997) darbai šioje srityje. Saugumas netapatinamas vien su karo grėsmėmis, egzistuoja politinio, ekonominio, socialinio bei ekologinio saugumo sampratos. XX a. pabaigoje vykę pokyčiai vertė tikslinti tradicinę saugumo sampratą, kai ji tebuvo siejama tik su valstybės saugumu ir karo grėsmėmis. Valstybė nelieka vieninteliu saugumo tyrimų objektu, suabejojama, kad pati suvereni valstybė gali būti vieninteliu saugumo šaltiniu savo piliečiams, atsiranda individų, bendruomenių ir identiteto paradigmos (Krause, Williams, 1997). Saugumą apibrėžti sudėtinga, iš esmės jis reiškia „laisvės nuo grėsmės siekimą“ (Buzan, 1997, p. 51).

 1. Hofstede (1980) apibrėžia kultūrą kaip sąmonės kolektyvinį programavimą, kas skiria vienos grupės žmones nuo kitos. Žinomų kultūros tyrinėtojų (Hall, 1976, 2000; Hofstede, 1980, 2001) pristatytos kultūrinės dimensijos yra dažnokai kritikuojamos, jie kultūros teoriją plėtojo nagrinėdami geografines nacijų ir kultūrų ribas, kas skatino kultūros stereotipų plitimą. Globalizacijos aplinkybėmis kultūra yra daugiau suprantama kaip kintantys amorfiniai dariniai (Morley ir Robins, 1995). Tuo pat metu imta labiau pabrėžti tiesiog vertybių sistemas, būdingas vienai ar kitai kultūrai, nagrinėti tai, kas svarbu tiriant vartotojų vertybių sistemų formavimąsi (Campbell, 1987; Rokeach, 1973). Aktyviai analizuota, kas lemia grupių požiūrius, vertybes, kuriuos skatina kultūra (Rokeach, 1973). Teigiama, kad kultūros vertybės padeda individams ir grupėms pasiekti tikslus (Kahle, 1983). Pastebėta, kad itin sparčiai plinta hedonistinė kultūra, dar vadinama vartotojiška, šie reiškiniai itin ryškūs Kinijoje (Campbell, 1987). Kultūra yra kompleksinė visuma, kurią sudaro žinios, tikėjimai, menas, teisė, moralė, papročiai ir kiti gebėjimai, reikalingi žmonėms kaip visuomenės nariams (Hawkins ir kt., 1995). Nustatyta, jog kiekvienai kultūrai būdingas individualus informacijos kaupimo ir apdorojimo būdas, mokymosi bei problemų sprendimo kelias. Ilgame socializacijos procese susiformuoja individualūs mokymosi stiliai, kurie yra tiesiog konceptų atrinkimo ir naudojimo būdai. Iš esmės mokymosi stiliai tiesiogiai paveikiami kultūros (Reynolds, 1997).

Kultūra, jei nagrinėjame švietimo kontekstą ir mokymą mokykloje, įskaitant  nagrinėjamos temos atvejus su mokinių saugaus eismo mokymu bei mokymais vairavimo mokyklose, reikšmių turi ne vieną, t. y.:

 • elgesio taisyklės, jų laikosi mokytojai bendraudami, tai ir vartojama kalba, ir ritualai;
 • mokytojų darbo grupėse susiformavusios normos, susijusios, pavyzdžiui, su pamokos planavimu;
 • vyraujančios vertybės, mokyklos tikslai ar misija;
 • filosofija, požiūris į mokymą ir mokymąsi;
 • žaidimo taisyklės, kurias nauji mokytojai turi išmokti, kad galėtų bendrauti;
 • klimatas, kuris pajuntamas tik įėjus į mokyklą (Schein, 1992).

Anot P. Jucevičienės ir kt. (2000, p. 48-49), kultūra pasižymi įvairiais bruožais. Ji – kolektyvinis reiškinys. Kultūra atsiranda bendraujant vienas su kitu. Priklausyti kultūrai – reiškia turėti bendras vertybes. Išskiriamas vadinamasis  „Emocinis užtaisas“. Tai reiškia, kad kultūros paskirtis yra užtikrinti saugumą gyvenime. Saugumą gyvenime užtikrinti galime pirmiausia emociškai veikdami žmones, kad jie patys, tiek būdami transporto priemonės vairuotojais, tiek pėsčiaisiais, elgtųsi atsakingai.

Tokia vertybių sistema, kuri užtikrintų saugumą keliuose, sietina su kultūra apskritai. Saugumo samprata taip pat yra grindžiama pirmiausia teoriškai. „Perdėtas saugumo terminijos vartojimas akademinėje literatūroje, žiniasklaidoje ar politiniuose pareiškimuose ištrina ribas tarp kasdienių problemų ir saugumo problemų. Regis, viską, kas mus supa, galima vienu ar kitu aspektu pavadinti saugumo problema“ (Janeliūnas, 2004, p. 41).

                      Saugumo kultūros turinio dalį sudaro ir vertybių, požiūrių sistema, apsauganti nuo grėsmių, susijusių su eismo įvykiais. Saugumo kultūra atspindi kolektyvinius žmonių lūkesčius ir požiūrius saugumo klausimais. Svarbūs yra klausimai, kas skatina žmones elgtis nesaugiai. Iš esmės saugumo kultūros samprata apima:

 • Vertinimo technikas, t. y., saugumo klimato auditai ir patikros.
 • Lūkesčių suformulavimas per saugumo valdymą.
 • Užtikrinimas, kad kiekvienas yra atskaitingas.
 • Vykdant mokymus remiantis eminių priežasčių analize, kai nustatomi ir plėtojami sprendimai, kt. (WSP Group, 2013).

                      Mokslo visuomenėje yra priimta saugumo kultūrą tirti organizacijose ir vertinti ją atsižvelgiant į informacijos technologijų keliamas grėsmes. Pastaruoju metu saugumo kultūra vis dėlto daugiau tiriama kompiuterizuotoje aplinkoje, ji laikoma nenutrūkstamu procesu, siekiamybe (Ross, 2011). Kadangi vairavimo mokoma vairavimo mokyklose, bendrojo lavinimo mokyklose moksleiviai įgyja žinių apie saugų eismą, saugumo kultūra tose organizacijose-mokymo institucijose svarbi dėl su saugumu susijusių vertybių įtvirtinimo ir diegimo pirmiausia organizacijoje vyraujančios kultūros aplinkoje. W. Murray (2003) aiškina, kaip organizacijos kultūra daro reikšmingą įtaką saugiam vairuotojų vairavimui ir siūlo diegti tinkamas vadybos sitemas prieš tai, kai susitelkiama į vairuotojų elgsenos modifikavimo programas. Šios vadybos sistmos turi būti siejamos su trimis pagrindiniais darbo, skirto kelių saugumui, etapais: iki avarijos, avarijos vietoje, po avarijos.

                      Atlikus profesionalių vairuotojų tyrimus Lietuvoje, nustatyta, kad saugiau vairuoja tie vairuotojai, kurie labiau motyvuoti dirbti ir suvokia, kad jų organizacijos klimatas yra saugus. Emociškai nestabilūs vairuotojai galimai yra valdomi neurotizmo ir jiems neturi įtakos organizaciniai veiksniai (Šeibokaitė ir Endriulaitienė, 2012).

Saugumo kultūra tiriama ir vairuotojų rizikingo vairavimo mažinimo tikslais, yra nustatyta, jog įmanoma daryti įtaką vairuotojų elgsenai ta linkme, kad keliuose jie elgtųsi saugiau tiek savo, tiek kitų atžvilgiu, tačiau reikalingi tolimesni tų veiksnių tyrimai (Nævestad, 2012).

                      Nagrinėjamos temos atveju svarbios yra vertybės, nes viena iš tokių gali būti saugumo kultūros ugdymas, puoselėjimas. Vertybės gali padėti paaiškinti elgesio skirtumus tarp skirtingų kultūrų individų (McCort ir Malhotra, 1993). Vertybių samprata – tai trijų tipų universalių žmogaus poreikių – biologinių, socialinės sąveikos, socialinių institucijų būtinybės, kad užtikrintų grupės gerovę ir išgyvenimą – kognityvi išraiška (Maslow, 1959). Išties vertybės yra vieningi prioritetai, kuriais remdamiesi norime gyventi (Zetterberg, 1998).

                      Kaip mokymosi kultūra gali būti formuojama, tiriama pasitelkus daugelio specialistų grupių atstovų komandas, – nustatyta, kad reikšminga yra bendruomenių įtaka (Hjalmarson ir Strandmark, 2012). Kai analizuojama organizacijų saugumo kultūra, prieinama išvados, kad esant poreikiui keisti kultūrą, reika pastovaus spaudimo (Cormark, 2001).

     Avaringumą pirmiausia lemia žema vairuotojų kultūra. „Eismo įvykių padarymas yra labai glaudžiai susijęs su žmogaus elgesiu, mąstymu, įgūdžiais. Čia pasireiškia vairavimo kultūra, šios kultūros trūkumas ar jos nebuvimas. Vairavimo kultūra yra susijusi su per mažu dėmesiu kitiems eismo dalyviams, nepagarba, nepakantumu, perdėtu pranašumo demonstravimu. Taip pat vairavimo kultūros trūkumui daro įtaką bendravimo nebuvimas tarp vairuotojų. (...) Kaip teisingai pažymi A. Gužys (2004), nėra jokio grįžtamojo ryšio, kuris mus auklėtų ir verstų laikytis taisyklių. Kadangi nėra jokių pasekmių, sankcijų, elgesys kartojasi, kol galiausiai įvyksta eismo įvykis su skaudžiais visai visuomenei padariniais“ (Novikovienė, 2009, p. 197).

Jauni vairuotojai iki 20 metų amžiaus avarijas sukelia itin dažnai, aukštas ir jų mirtingumo lygis keliuose dėl eismo įvykių. Šią problemą analizavo JAV mokslininkai. Buvo sudarytos programos, kad jaunų vairuotojų elgsena keistųsi, jie vairuotų saugiau. Saugaus vairavimo programa JAV buvo numatyta kaip antrosios pakopos mokymai vairuotojams iki 20 metų amžiaus. Į programą įtrauktos saugaus vairavimo strategijos, kurių mokomsi ir klasėse, ir praktiškai. Gilinamos ne tik žinios, bet ir tobulinama vairuotojų elgsena, kad avaringumo būtų išvengiama (Jensen ir kt., 2011).

Teigiama, kad reikia išplėtoti naujas galimybes, kur vairuotojai galėtų objektyviai įvertinti savo įgūdžius ir impulsyvumo tendencijas. Viena iš nustatytų problemų – moterys, viršijančios greičio apribojimus. Jaunų vairuotojų leidžiamo greičio viršijimo tendencijas galima numatyti pagal jų pačių vertinimus, tačiau jie linkę pervertinti savo gebėjimus. Siūlomos psichologinės intervencijos, kad jauni vairuotojai orientuotųsi į savo įgūdžių ir impulsyvumo tendencijų labiau adekvatų supratimą (Eensoo; Paaver, 2010).

Saugaus vairavimo problema iškyla ir senyviems vairuotojams. Vairuotojų, kuriems 75 metai ir daugiau, mokymai Australijoje numatyti taikyti individualiai, nes atsisakyti vairavimo senyvi asmenys nenori, tai jiems susiję su gyvenimo kokybe (Keay ir kt., 2013). Nustatyta, kad visuomenei naudinga didinti eismo saugumą, tai turėtų būti prioritetas ir vertėtų atsižvelgi, jog efektyvūs yra simuliaciniai mikroskopiniai eismo mokymai analizuojant vairuotojų pagalbos sistemas (Tapani, 2011).

Klinkiniais medicininias metodais galima nustatyti rizikingo vyresnio amžiaus vairuotojų elgesio keliuose faktą, vertinami tokie veiksniai kaip lėtėjanti reakcija, dėmesio trūkumas atliekant atranką ar vykdant kelias užduotis vienu metu, teisingai vertinant greitį ir nuotolį, šviesų intensyvumą, taip pat faktas, jog vyresnis amžius susijęs su kritimų grėsme, demencija. Taip pat nustatytas ir moralės lygio nuosmūkis, nes vyresni nei 85 metų amžiaus vairuotojai devynis kartus dažniau yra linkę žūti autovarijoje nei vairuotojai nuo 25 iki 69 metų amžiaus. JAV yra siūloma suteikti daugiau reikšmės medikams, priimantiems sprendimą, ar senyvo amžiaus asmuo gali vairuoti kiekvienu konkrečiu atveju, rekomenduojama atlikti tokių vairuotojų šeimos narių apklausas, pagal kurias būtų vertinama, kaip iš tiesų kelyje elgiasi vertinamasis senyvas vairuotojas (Odenheimer, 2006).

Vairuotojų mokymuose pasitelkiami ir simuliaciniai metodai laboratorijos sąlygomis. Europoje viena pažangiausių tokių laboratorijų yra Švedijoje, Nacionaliniame kelių ir transporto tyrimų institute, ji lyginama su laboratorija NADS Amerikoje. Pasitelkiant simualiacinius 2D ir 3D displėjus, kaip parodė preliminarūs tyrimai laboratorijose, galima tyrinėti vairuotojų reakcijos ir elgsenos skirtumus (Arjona; Menéndez, 2006).

T

                      Lietuvoje taip pat tobulinamos vairuotojų rengimo programos, tai vykdoma pirmiausia atsižvelgiant į patvirtintus bazinius programinius dokumentus. „Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje“ (2008) tvirtinama: „Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2007, 128-5213) nustatyta, kad ŠMM ir jos įgaliotos institucijos organizuoja ir koordinuoja privalomąjį eismo saugumo pagrindų mokymą bendrojo lavinimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigose bei gali atlikti kitas funkcijas, susijusias su eismo saugumo užtikrinimu. Specializuotų programų ir projektų diegimas saugaus eismo, savigynos, pirmosios pagalbos teikimo, saugios kaimynystės, bendruomenių stiprinimo ir kitose srityse turėtų prisidėti prie šalies kriminogeninės situacijos gerinimo, sumažintų eismo įvykių keliuose skaičių, padidintų asmenų saugumo jausmą įvairiose gyvenimo situacijose“.

2012 metais LR švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 patvirtino Žmogaus saugos bendrąją programą, įgyvendinamą pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. Žmogaus saugumui skirtos pamokos, integruotas į kitų dalykų mokymą ir veiklas. Žmogaus saugos bendroji programa integruojama ir į pradinį ugdymą. Nustatytos penkios ugdomosios veiklos sritys, viena iš jų – saugi elgsena eismo aplinkoje.

                      Pasak L. Novikovienės (2009, p. 198), „svarbi avaringumo priežastis yra moralinės atsakomybės stoka. Todėl esminiam eismo saugumui užtikrinti ir problemoms spręsti prireiks kompleksinių priemonių, tarp jų, skirtų eismo dalyvių kultūrai kelti ir įgūdžiams ugdyti“.

          Atsakomybės, vertybinių nuostatų formavimui įtaką daro ir teisinis reglamentavimas. LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Žin., 2007, Nr. 128-5213) nustatyti eismo saugumo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje teisiniai pagrindai. Įstatymo 4 straipsnyje teigiama, kad „eismo saugumo užtikrinimo principai yra:

1) valstybės pareiga – sudaryti saugias ir vienodas visiems eismo dalyviams dalyvavimo eisme sąlygas, eismo dalyvių pareiga – žinoti ir laikytis valstybės nustatytos eismo tvarkos;

2) eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės užtikrinimas svarbiau negu ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai;

3) asmens, visuomenės ir valstybės interesų įvertinimas ir derinimas užtikrinant saugų eismą“. O įstatymo 6 straipsnyje nurodyta, kad viena iš pagrindinių eismo saugumo užtikrinimo krypčių yra eismo dalyvių bei specialistų švietimas ir mokymas.

                      Siūloma rūpintis vairuotojų saugumo kultūra, pranešti jiems, kokie yra reikalavimai saugaus vairavimo plotmėje dar iki juos įdarbinanat, kai kalba eina apie vairuotojus profesionalus. Teigiama, kad svarbu mokyti ir vadybininkus, atsakingus už vairuotojų mokymus. Vairuotojų saugumui užtikrinti svarbiausi yra pirmieji 18 mėnesių nuo vairavimo praktikos pradžios, kai avarijų tikimybė didžiausia. Tikslinga rengti jau dirbančiųjų vairuotojų mokymų kursus kas dvejus-trejus metus, taip pat teigiama, jog investicijos į tokius mokymus atsiperka (Moser, 2000).

                     

                      Apibendrinti išdėstytus mokslininkų tyrimų rezultatus galima teiginiu, jog vertybių sistemos yra esminės analizuojant saugumo kultūrą eismo įvykių aplinkoje. Pagrindinė išvada ta, kad įmanoma paveikti vairuotojų elgseną, kad keliuose jie elgtųsi saugiau tiek savo, tiek kitų atžvilgiu. Didelės galimybės glūdi organizacijose, pavyzdžiui, mokyklose, vairuotojų darbovietėse, jose vyksta ar gali vykti mokymai, saugumo kultūros vertybės diegiamos institucijų aplinkoje, tačiau esant poreikiui keisti kultūrą, reika pastovaus spaudimo.

                      Konkretūs veiksmai formuojant ir įtvirtinant saugų elgesį keliuose įvairių aukščiau šiame skyriuje pristatytų mokslininkų buvo  pasiūlyti tokie:

 • Taikomi tęstiniai antrosios pakopos mokymai vairuotojams iki 20 metų amžiaus, senyviems vairuotojams rekomenduojama taikyti individualius mokymus;
 • Vykdomi simuliaciniai eismo mokymai;
 • Taikomos priemonės, skirtos eismo dalyvių kultūrai kelti ir įgūdžiams ugdyti - žinios, menas, teisė, moralė, papročiai ir kt.;
 • Taikomos elgsenos modifikavimo programos organizacijose, kuriose mokomi vairuotojai ar kurios yra jų darbovietės;
 • Vykdomi jau dirbančiųjų vairuotojų profesionalų mokymų kursai, rengiami kas dvejus-trejus metus;
 • Įgyvendinami įstatyminiai, politiniai eismo saugumo užtikrinimo principai.

                     

 

EISMO ĮVYKIŲ IR JUOS LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ KAIP SOCIALINIO REIŠKINIO TEORINĖS KONCEPCIJOS

 

Visuomenė sudaryta iš socialinių grupių, organizacijų ir individų. Būtina aptarti pagrindines teorijas, kuriomis grindžiamas ugdymas švietimo institucijose ir jos yra reikšmingos dėl atsakomybės ugdymo, saugumo keliuose užtikrinimo, elgsenos pokyčių, remiantis bendrosiomis socialinių mokslų atstovų įžvalgomis.

                 Socialinės – kognityvinės teorijos pradmenys yra tradicinėje išmokimo teorijoje. Daugiausia  dėmesio šioje teorijoje teko kognityviniams procesams. Ši teorija nagrinėja elgesio socialines priežastis ir kognityvinio mąstymo svarbą. Socialinio – kognityvizmo teorija teigia, jog tarp organizmo ir jį supančios aplinkos yra nuolatinė sąveika. Socialinės - kognityvinės teorijos atstovai pabrėžia žmogaus galimybes veikti savo likimą biologiškai nustatytose ribose, jie pripažįsta kognityvinių procesų reikšmę. Teorijos skiriamieji bruožai: pabrėžiama, kad žmonės – aktyvūs veikėjai; sureikšminamos elgesio socialinės ištakos; pabrėžiama kognityvinių procesų reikšmė; pabrėžiama galimybė įsisavinti sudėtingus elgesio modelius be paskatinimo. Tyrinėtas žmogaus tikėjimas savo sugebėjimais įtakoti įvykius. Teigiama, kad „lengviau pakeisti žmonių įsitikinimus apie jų elgesio priežastis nei elgesį“ (Bandura, 2009, p. 23).

                      Suplanuotos elgsenos teorija (angl. Theory of planned behavior, toliau – TPB) suformuluota 1980 metais siekiant numatyti individo intencijas, susijusias su elgsena specifiniu laiku ir specifinėje vietoje. Buvo siekiama vertinti elgesio tipus, kai žmonės turi galimybę stengtis save kontroliuoti. Esminis dalykas – elgsenos ketinimai, kuriuos paveikia požiūris, jog elgsena turės numatytą pabaigą bei subjektyvų rizikos ir pasiektų pranašumų vertinimą.

                      TPB buvo sėkmingai pasitelkiama, kai buvo norima numatyti elgseną ir intencijas dėl rūkymo, maitinimo krūtimi, tausojančio naudojimo ir kitais atvejais. Pagal TPB elgseną lemia motyvacija ir galimybė – elgsenos kontrolė. Yra skirtumai tarp trijų lūkesčių tipų – elgsenos, normatyvinių ir kontrolės. TPB sudaro šešios asmens elgsenos kontrolės komponentės:

 1. Požiūriai – susiję su lygiu, iki kurio asmuo palankiai ar nepalankiai vertina elgsenos reikšmę. Tai apima nuomonę dėl elgsenos padarinių.
 2. Elgsenos tikslas – tai susiję su motyvacijos veiksniais, kuo intencijos stipresnės, tuo didesnė tikimybė, kad elgsena bus reali.
 3. Subjektyvios normos – tai susiję su tikėjimu, jog dauguma žmonių pritars ar nepritars elgsenai. Svarbios ir partnerių, įtakingų asmenų nuomonės apie tai, ar asmuo turėtų vienaip ar kitaip elgtis.
 4. Socialinės normos – tai susiję su vartotojų elgesio kodais grupėse ar platesnio kultūrinio konteksto aplinkoje. Normos žmonių grupėse būna normatyvinės ar standartinės.
 5. Suvokimo galia – tai susiję su elgsenos atlikimo palaikymo ar stabdymo veiksniais. Suvokimo galia prisideda prie elgesio kontrolės, nukreiptos į kiekvieną iš šių veiksnių.
 6. Suprastos elgsenos kontrolė – tai susiję su asmens suvokimu apie tai, ar lengva, ar sunku bus elgtis kaip yra svarbu. Suprastos elgsenos kontrolė priklauso nuo situacijos ir veiklos, priklausomai nuo elgesio kontrolės pagal situaciją. Ši komponentė padėjo nuo pagrįsto veiksmo teorijos pereiti prie TPB.

Pažymėtinas ir TPB ribotumas:

 • Prisiimama atsakomybė dėl to, kad asmuo turi reikaimas galimybes ir išteklius, kad elgtųsi sėkmingai, neatsižvelgiant į intencijas.
 • Neatsižvelgiama į baimę, grėsmę, nuotaiką, praeities patirtį.
 • Atsižvelgiama į normatyvinį poveikį, bet ne į aplinkos ar ekonominius veiksnius, kurie gali daryti įtaką tam, kaip asmuo elgiasi.
 • Teigiama, kad elgsena yra linijinio sprendimų priėmimo proceso rezultatas, bet neatsižvelgiama į tai, kad pokyčiai vyksta laikui bėgant.
 • Nors kalbama apie elgesio kontrolę, nieko nesakoma apie tikrąją elgsenos kontrolę.
 • Teorija nenagrinėja, kiek laiko praeina nuo intencijos iki elgsenos veiksmo.

Nors TPB taikoma visuomenės sveikatos srityje, ji vis dar yra ribota, kai norima ją pasitelkti tiriant aplinkos ir ekonomines įtakas. Mokslininkai taiko TPB kartu su kai kuriomis elgsenos teorijos komponentėmis, kad modelis būtų labiau integruotas. Taip daroma dėl TPB ribotumo  (Ajzen, 2006).

 1. Parker ir kt. (1992) įvertino galimybę TPB taikyti kovojant su vairavimo rizikingumą didinančiais veiksniais: vairavimu išgėrus, greičio viršijimu, per dideliu priartėjimu prie kitų transporto priemonių kelyje, rizikingų aplinkybių reikiamo neįvertinimo. Buvo gauti teoriją patvirtinantys rezultatai – elgsenos intencijos buvo ženkliai labiau susijusios su subjektyviomis normonis nei požiūriai dėl elgsenos ir elgsenos intencijos.

Kad būtų galima inicijuoti ir veikti visuomenės narių grupių idėjų ir elgsenos pokyčius, taikomi socialinio marketingo principai. Socialinio marketingo sampratos esmę sudaro pastangos tenkinant vartotojų poreikius ir atsižvelgiant į visuomenės interesus (Andreasenas, 1995).

Anot N. K. Weinreich (1999). Socialinis marketingas ėmė populiarėti po to, kai Philipas Kotleris ir Geraldas Zaltmanas suprato, kad tais pačiais principais, kurie buvo naudojami parduoti produktus vartotojams, galėtų remtis kitokio marketingo planuotojai, kai principai naudojami "parduoti" idėjas, požiūrius ir elgesį. Socialinis marketingas siekia paveikti socialinį elgesį naudinga linkme. Socialinis marketingas efektyviai taikomas tokiose kampanijose, kai žmonės raginami naudoti saugos diržus automobiliuose ar laikytis greičio ribojimų.

(...)

Sistema "Žmogus - automobilis - kelias - eismo aplinka"

 

Kaip teigiama Europos Komisijos „2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptyse“, kelių eismo dalyvis yra pirmoji kelių eismo saugos grandinės grandis. Kad ir kokios techninės priemonės būtų nustatytos, kelių eismo saugos politikos veiksmingumas daugiausia priklauso nuo eismo dalyvių elgesio. Deja, kelių eismo saugos sistemoje pavojaus visiškai išvengti neįmanoma, todėl reikia atsižvelgti  į žmogiškąsias klaidas ir netinkamą elgesį ir imtis visų įmanomų taisomųjų veiksmų. Visi sistemos elementai, visų pirma transporto priemonės ir infrastruktūra, turėtų padėti išvengti eismo dalyvių, visų pirma pažeidžiamiausių eismo dalyvių, klaidų padarinių ir juos mažinti. Šiuo metu vairuotojų rengimas vis dar pernelyg fragmentiškas ir specializuotas, todėl Komisija siūlo skatinti platesnį požiūrį – į švietimį ir mokymį žvelgti kaip į bendrą visą gyvenimą trunkančio nuolatinio mokymosi procesą.

Eismo sistemos "Žmogus - automobilis - kelias - eismo aplinka" visi elementai gali būti paveikti rizikos veiksnių. Poveikį dėl avarijų prevencijos galima planuoti visai sistemai ar atskiroms jo komponenetėms. Nepavyksta mažinti avaringumo vien infrastruktūros tobulinimo priemonėmis, kelių būklės gerinimu ir pan. Problema kyla, nes niekaip nepavyksta mažinti žmonių poreikio judėti transporto priemonėmis, atsiranda naujos techninės galimybės neriboti automobilių greičio iki leistinų saugumo ribų, nepavyksta suformuoti saugumo keliuose puoselėjimo kultūros.

Visuotinai sutinkama, kad eismo dalyvių švietimas yra priimtina saugaus eismo strategija, sistemoje “Žmogus – kelias – automobilis – eismo aplinka” sureikšminamas eismo dalyvis. Siūloma įtraukti ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymą; mokyma bendrojo lavinimo mokykloje; vairuotojų rengimą; eismo dalyvių informavimą; informaciją atskirų profesijų specialistams. Kreipiamas dėmesys į vaikų mokymą šeimoje ir ikimokyklinį mokymą. Teigiama, kad, vaikų traumatizmą dėl eismo įvykių galima sumažinti, nors tėvų motyvaciją paveikti sunku. Nustatyta, kad efektyvus tik organizuotas vaikų formalus mokymas, būtina vaikams formuoti saugaus elgesio keliuose modelį kuo ankstyvesniame amžiuje (Elvik et al., 1996).

Į sistemą galima žiūrėti kaip į dinaminę, kur vairuotojas/žmogus saugiai valdo transporto priemonę, pasinaudodamas informacija, kurią gauna per savo jutimo organus apie kelią ir supančią aplinką. Svarbiausias yra vairuotojas, nes didžioji dalis eismo nelaimių įvyksta būtent dėl vairuotojo kaltės. Kita eismo nelaimių dalis vyksta dėl kelio būklės, supančios aplinkos, automobilio. Eismo saugumui įtaką daro ne atskiros sistemos dalys, o jų tarpusavio sąveika.

Vairuotojas informaciją gauna iš:

 • Kelio;
 • Aplinkos;
 • Judamų kelio objektų;
 • Nejudamų kelio objektų;
 • Ženklų;
 • Šviesoforų; kelio būklės;
 • Aplinkos būklės.

Šis procesas vyksta pagal tam tikrą schemą:

 • Informacijos gavimas;
 • Informacijos apdorojimas;
 • Komandos perdavimas automobilio valdymo organams;
 • Komandos vykdymas;
 • Grįžtamasis ryšys apie atliktą veiksmą.

Be įgūdžių ir patirties, kuri yra įgyjama tik su amžiumi, kiekvienas vairuotojas turi turėti:

 • Atsakomybės jausmą;
 • Gebėti susikaupti;
 • Gebėti prognozuoti situaciją;
 • Gebėti būti kantriam;
 • Būti pasitikinčiu savimi (Informacijos šaltiniai, 2013).

Kaip vienas svarbiausių veiksnių išskiriama pėsčiųjų kompetencija saugiai elgtis keliuose. O. Lukoševičienė (2001) pabrėžia, kad 70 proc. autoavarijų priklauso tik nuo paties eismo dalyvio – pėsčiojo sprendimų ir elgesio. R. Vilkonis (2004) teigia, kad ypatinga svarba tenka pėsčiųjų įgūdžiams, žinioms. Pasak A. Pikūno (1997), svarbiausias sistemos „Žmogus – kelias – automobilis ir visa eismo aplinka“ dalyvis yra žmogus. Anot V. Gudžinskinės ir V. Suboč (2007, p. 120-121),  „pėstieji yra labiausiai pažeidžiama eismo dalyvių kategorija. P. Elviko, A. Borgerio ir kt. (1996) atliktų tyrimų duomenimis nustatyta, kad tikimybė nukentėti autoavarijoje automobilio vairuotojams ar keleiviams yra tris kartus mažesnė nei pėstiesiems. Traumų autoavarijose statistiniai duomenys rodo, kad formalus kelių eismo taisyklių laikymasis neužtikrina kelių eismo dalyvių saugumo“. Atlikus 3025 įvairių amžiaus grupių pėsčiųjų elgsenos stebėseną Lietuvoje nustatyta, kad net atšvaitai kaip saugios elgsenos gatvėse ir keliuose detalė mūsų visuomenėje nėra populiarūs. Tik pradinių klasių mokiniai juos nešioja dažniau, o vyresni mokiniai ir suaugusieji atšvaitų beveik nenešioja (Gudžinskienė ir Suboč, 2007).

                 Vairavimo gebėjimai turi būti nuolat tobulinami ir naudojami dalyvaujant eisme. Vairuotojai, turintys didelę vairavimo patirtį, sukelia mažiau eismo įvykių nei jauni vairuotojai. Tam, kad vairuotojas pasiektų vidutinį rizikos lygį, reikalinga 7–8 metų pastovaus vairavimo patirtis arba tai atitiktų maždaug 100 000 nuvažiuotų kilometrų. „Nepaisant didelių laimėjimų, kurie buvo pasiekti per pastaruosius metus, siekiant pagerinti bendrą sveikatos apsaugos būklę, naudojant pažangius elgsenos ir biomedicines mokslinius tyrimus, autoavarijos vis dar yra pagrindinė jaunimo 18–25 m. mirties priežastis daugelyje šalių (Juarez ir kt, 2006). Jaunuoliai labiau rizikuoja, nors yra mažiau patyrę (Ulmer ir kt., 1997; Williams, 1998; Horswill, McKenna, 1999; Hartos ir kt., 2000; Turner, McClure, 2002; Underwood ir kt. 2003; Gray, Regan, 2005; Simons–Morton, Winston, 2006)“ (Arlauskienė ir Endriulaitienė, 2012, p. 17).

                      Atlikus specialiųjų planų ir techninių projektų vertinimus saugaus eismo požiūriu Lietuvoje, buvo padarytos išvados, kad atsižvelgiant į pagrindinius ES tikslus, susijusius su saugiu eismu, Lietuvoje imtasi aktyvių veiksmų eismo dalyvių švietimo, transporto ir inžinerijos srityse, tačiau tobulintinų sričių dar likę nemažai dėl palyginti aukšto avaringumo lygio. Viena iš veiksmingų priemonių – kelių saugumo auditų vykdymas. Šių auditų metu būtina vertinti visų eismo dalyvių grupių situaciją, daryti tai pakartotinai, teikti siūlymus (Čygas, 2009).

 1. Zaranka ir kt. (2012), remdamiesi literatūros šaltinių analize, pateikė tris tipines vairuotojų, kurie kelia avarijų priežastis, grupes:
 • Tie, kurie dažnai vykdo visuomenei nepriimtinus veiksmus;
 • Tie, kurie turi moralinės sveikatos problemų;
 • Tie, kurie yra mažiau sumanūs (pagal testo rezultatus).

                      Klaidas vairuotojai keliuose daro ir sukuria avarines situacijas būdami pavargę ir dėl emocinių priežasčių, todėl reguliarus poilsis jiems yra būtinas. Mokslininkų išvada yra tokia, kad vairuotojams profesionalams svarbu gebėti paskirstyti dėmesį. Atrenkant tinkamus vairuotojus būtina atsižvelgti į jų amžių, orientacijos greitį, regėjimo, klausos kokybę, nervų sistemos stiprumą, atsparumą monotonijai, gebėjimą valdyti įrangą, kt. Vairuotoją sistemoje „Vairuotojas-kelias-automobilis-eismo aplinka“ pasiūlyta vertinti ne tik iš psichologijos pusės, bet ir kaip asmenybę, svarbūs veiksniai – būti suinteresuotam transporto priemonės kontrole, sėkmės siekis, valios aiškumas. Nepriimtinas vairuotojo emocinis nestabilumas, agresyvumas, netinkama vertybių lygio percepcija ar pirmenybės teikimas vaizduotei vietoje realybės (Zaranka ir kt., 2012).

Per dvejus metus įmanoma 40-50 proc. sumažinti traumų, nutinkančių dėl avarijų keliuose, skaičių, jei atsižvelgiama į reikiamų savybių buvimą atrenkant vairuotojus pagal psichofiziologinius kriterijus. Pritaikius konkrečias atrankos metodikas Vilniaus (LR) viešojo transporto vairuotojams, avarinių situacijų kiekis lyginant 2010-2011 metų duomenis su 2012-ųjų sumažėjo 19,36 proc. vietoje užsienio tyrėjų nurodytųjų 40-50 proc. Iš kitos pusės, metodika pripažinta veiksminga ir taikytina ne tik viešojo, bet ir kitų vairuotojų atrankose (Zaranka ir kt., 2012).

 

Eismo įvykiai automobilių kelių eismo aplinkoje (avaringumo priežastys ir aplinkybės; transporto traumatizmo pasekmės nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu)

                       

                      Prognozuojama, kad pasauliniu mastu nukentėjusiųjų keliuose daugės. Atlikus10 šalių tyrimą, ieškota priemonių, kaip būtų galima mažinti avaringumą, t. y., būtina taikyti stiprią politinę valią, stiprinti atsakomybę, taikyti įrodymais pagrįstą įsikišimą į eismo įvykius, atlikti patikimą eismo įvykių vertinimą, didinti finansavimą, bendradarbiauti atskiriems sektoriams, vykdyti tausojimo politiką (Hyder ir kt., 2012).

                      Kaip informuoja Pasaulinė sveikatos organizacija (WHO, 2010), avarijos keliuose yra viena iš trijų pagrindinių mirties priežasčių pasaulyje, iki 2030 m. tai išliks augančia tendencija, bus penktoje vietoje tarp pagrindinių mirties priežasčių. Sužeidimai autoavarijų metu yra svarbiausia auganti visuomenės sveikatos problema, lemianti mirtis ir neįgalumą asmenims nuo 1 iki 44 metų amžiaus visame pasaulyje. Kasmet 5,8 milijono žmonių miršta nuo sužeidimų autoavarijose, tai sudaro 10 proc. visų pasaulyje nutinkančių mirties atvejų. Daugumoje turtingųjų šalių mirtingumas nuo sužeidimų keliuose mažėja, kitaip yra žemų ir vidutinių pajamų šalyse (Curry ir kt., 2011).

Mirtingumas dėl avarijų keliuose pagal amžiaus grupes pasauliniu mastu tarp visų pagrindinių mirties priežasčių (širdies ligos, žmogžudystės, savižudybės, infekcijos, onkologiniai susirgimai, kt.) pasiskirsto taip: iki 4 metų amžiaus – 14 vieta; 5-14 metų – 2 vieta; 15-29 metų – 1 vieta; 30-44 metų – 3 vieta, virš 45 metų – 8 vieta. Kaip matome, didžiausios rizikos grupė – 15-29 metų asmenys, o tai yra tas amžiaus tarpsnis, kada pradedama vairuoti. Taip pat keliuose itin nukenčia ir 5-14 metų vaikai. Skurdas didina riziką – mažų ir vidutinių pajamų šalyse mirtingumas keliuose dėl avarijų didesnis, kovoti su šiuo reiškiniu ir mažinti sužeistųjų ir žūstančiųjų skaičių geriau sekasi ekonominio gerbūvio šalyse.

Sužeidimų, mirčių skaičiaus keliuose dėl transporto priemonių avarijų gali būti mažinamas taikant šias priemones:

 • Nustatyti greičio apribojimus, pagrįstus kelių tipais.
 • Sukuriant teisinius apribojimus vairuojantiems išgėrus.
 • Dėvint šalmus motociklininkams ir dviratininkams, sėdynių diržus – visiems keleiviams.
 • Sukuriant taisykles, kaip sėdynių diržai, vaikų kėdutės ir šalmai turi būti naudojami.
 • Sukuriant saugesnę kelių infrastruktūrą, įskaitant skirtingų eismo dalyvių atskyrimą.
 • Ramesnį eismą ir greičio ribojimą miesto teritorijose.
 • Taikant saugios įrangos standartus.
 • Diegiant palaipsnio licencijavimo sistemą naujiems vairuotojams (WHO, 2010).

                      Siūlomos ir kitos priemonės mirtingumo lygiui dėl autoavarijų mažinimo: pėsčiųjų mirtingumą mažintų tai, jog tiek pėstieji, tiek vairuotojai nekalbėtų mobiliaisiais telefonais eismo aplinkoje; jaunų vairuotojų rizikingą vairavimą galima koreguoti keičiant jų kultūrinę ir socialinę aplinką, taip pat išlieka prisiminimai apie jau anksčiau nutikusias avarijas, kai atsiranda baimės jausmas vėl patekti į avariją; su sveikata susijusius rizikos veiksnius, tokius kaip asmens kritimas, mažina medicininės priemonės (Curry ir kt., 2011).

                      ES kasmet apie 40 tūkstančių žmonių žūva dėl avarijų keliuose ir 1,7 milijono sužeidžiama. Patikimais tyrimais įrodyta, kad reikšmingas kiekis šių įvykių nutinka dėl nepakankamo/netinkamo vairuotojų mokymo, kai reikalingi aukšto lygio įgūdžiai ir gebėjimas vertinti riziką (TRAIN-ALL, 2006-2009).

                      „Kelių eismo dalyvių mokymo koncepcijoje“ (2007) teigiama, kad apibendrinus eismo įvykių Lietuvoje statistiką, nustatyta, kad apie 73,4 proc. visų įskaitytinų eismo įvykių kaltininkai – transporto priemonių vairuotojai ir tik apie 15 proc. – pėstieji. Daugiau nei 35 proc. pėsčiųjų ir dviratininkų žūva dėl vairuotojų kaltės. 74 proc. visų žuvusių vaikų žuvo dėl vairuotojų kaltės. Vairuotojų tyrimai Lietuvoje buvo apibendrinti psichologijos mokslo atstovų 2012 m., esminiai rezulatatai pateikiami 3 lentelėje. Didžia dalimi buvo gvildenamos jaunų vairuotojų, rizikingo vairavimo, agresyvaus vairuotojų elgesio problemos.

3 lentelė

Vairuotojų problemų ir elgsenos tyrimai Lietuvoje

 

Autoriai

Tyrinėta problema

Pagrindiniai rezultatai ir/ar išvados

R. Arlauskienė ir A. Endriulaitienė (2012)

Besimokančiųjų vairuoti rizikingo vairavimo mažinimas psichologinėmis priemonėmis

Turi būti vykdomos psichologinės intervencijos,  skirtos specialiai besimokantiems vairuoti.

I.Čėsnienė (2012)

Vairuotojų pyktis būnant už vairo. Pikti ir agresyvūs vairuotojai dažniau patenka į avarines situacijas.

Keliami mokslo klausimai tolimesniems vairuotojų pykčio ir agresyvumo tyrimams.

R. Markšaitytė, L. Šeibokaitė, A. Pranckevičienė,

K. Žardeckaitė–Matulaitienė

(2012)

Jaunų vairuotojų, ypač vyrų, rizikingas vairavimo stilius. Analizuota tiriamųjų vairuotojų nepažeidžiamumo iliuzija, nuostatos į rizikingą vairavimą, gebėjimas vertinti riziką ir išoriniai bei vidiniai motyvai rizikingai vairuoti.

Labiau išreikšta nepažeidžiamumo iliuzija yra susijusi su vyrų subjektyviai vertinamu mažesniu vairavimo klaidų skaičiumi bei su didesniu jų sukeltų avarijų skaičiumi, o moterų rizikingesnė nuostata į vairavimą yra susijusi su jų subjektyviai vertinamu didesniu vairavimo klaidų ir didesniu tyčinių kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičiumi bei su didesniu važiavimo greičiu vairuojant simuliacinėje aplinkoje.

V. Sadauskas (2012)

Jaunų vairuotojų problemos.

Amžiaus riba, kada vairuotojai jau nekelia ypatingos grėsmės, yra 24–26 gyvenimo metai.

L.Šeibokaitė, A. Endriulaitienė, ir kt. (2012)

Rizikingo vairavimo priežastys.

Rizikingas vairavimas gali būti paaiškinamas tam tikromis asmens psichologinėmis charakteristikomis, todėl pagrįstai galima tikėtis, kad psichologinės elgesio korekcijos priemonės, pasiteisinusios kito sveikatai žalingo elgesio prevencijai ar intervencijai, galėtų turėti apčiuopiamos naudos saugumo kelyje didinimui.

 

Šaltinis: Mokslas praktikai – praktika mokslui, 2012.

 

                      Apie 87 proc. eismo įvykių Lietuvoje įvyksta dėl eismo dalyvio kaltės. Nacionaliniu lygmeniu saugaus eismo užtikrinimą būtina plačiau įtraukti visuomenę, nes saugaus eismo būklė priklauso nuo kiekvieno visuomenės nario. Avaringumo lygio augimą lemia ne tik vairuotojų kultūra, bet ir kiekvieno visuomenės nario požiūris į saugumą keliuose. Transporto eismo įvykiai, kurių metu žūsta ir sužalojami žmonės, sugadinamos transporto priemonės, teršiama aplinka, išsiliejusiais degalais, alyvomis ar transportuojamomis medžiagomis padaro daug moralinės ir materialoinės žalos. Mūsų šalyje metiniai eismo įvykių nuostoliai įvairiais skaičiavimais sudaro apie 1,6-2,5 mlrd. Lt. Saugaus eismo situacija Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, yra pati blogiausia, kadangi žuvusiųjų skaičius, tenkantis vienam milijonui gyventojų, yra kelis kartus didesnis nei kitose šalyse. Rizikos laipsnis Lietuvos keliuose ir gatvėse pakliūti į eismo įvykį yra 3-4 kartus didesnis nei Skandinavijos šalyse. Avaringumo lygio kitimas, žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius eismo įvykių metu per 2002-2011 m. laikotarpį Lietuvoje gana tendencingai kito: 2004-2007 m. augo, nuo 2008 m. stebimas situacijos gerėjimas (1 paveikslas). Viena iš priežasčių, kodėl nuo 2008 m. ėmė mažėti eismo įvykių, juose žuvusiųjų ir sužeistųjų gali būti tiesiog ekonominės krizės padarinys – itin išaugusi darbingų asmenų emigracija, o tai reiškė ir sąlyginį mažiau patyrusių jaunų vairuotojų srautų mažėjimą keliuose. Pagal Europos Komisijai pateiktą 2012 m. mirtingumo keliuose statistiką Lietuva vėl grįžo į neigiamos lyderės pozicijas. Mūsų šalyje milijonui gyventojų tenka didžiausias žuvusiųjų keliuose skaičius visoje ES – 100 mirčių. Pernai šis skaičius Lietuvoje siekė 97 žūtis milijonui gyventojų, tad per metus tragiškų eismo įvykių skaičius išaugo 2 procentais (Vairuotojų rengimo aktualijos, 2012).

 

1 paveikslas

Šaltinis: Vairuotojų rengimo aktualijos. LR susisiekimo ministerija, 2012 m.

LR susisiekimo ministerijos užsakymu buvo atlikta avaringumo keliuose studija „Saugaus eismo automobilių keliais gerinimo galimybės Lietuvoje“, ieškota situacijos gerinimo būdų. Nustatyta, kad Europos Sąjungos šalyse – Suomijoje, Austrijoje ir Olandijoje avaringumas, lyginant su ES vidurkiu, yra vienas mažiausių. Ilgalaikio ir trumpalaikio poveikio priemonės, skirtos kelių eismo saugumui gerinti, taikomos Suomijoje. Austrijoje vykdomos priemonės išties efektyvios – nuo 1970 iki 2005 metų transporto priemonių skaičius Austrijoje išaugo tris kartus, tačiau žuvusiųjų skaičius eismo įvykiuose sumažėjo 65 %, o sužeistųjų – 17 %. Olandijoje buvo nuosekliai tobulinama kelių infrastruktūra, vykdomi kiti Vyriausybės politiniai veiksmai, kad būtų mažinamas avaringumo lygis.

                      Avaringumo keliuose pagrindinės priežastys yra neblaivūs, nepatyrę vairuotojai; apsaugos priemonių (saugos diržų, dviratininkams – šalmų, pėstiesiems – atšvaitų) nenaudojimas. Dėl alkoholio ir vairavimo saugiai nesuderinamumo yra sutariama (Payne, Fenske, 1996). Avaringumą didina ir eismo dalyvių atskyrimo stoka. Transporto rūšims būdingas nesuderinamumas, ypač transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo; eismo dalyvių atskyrimo trūkumas, ypač  pagrindiniuose keliuose, lemia aukštą aukų rodiklį. Techninėmis priemonėmis (padedančiomis pėstiesiems pereiti gatvę ar kelią) tokias problemas galima išspręsti tik iš dalies. Be to, svarbią reikšmę turi didelis eismo dalyvių greičių skirtumas. Reikšmingi yra ir žmogiškieji veiksniai. Beje, per mažai reikšmės teikiama vienai iš avaringumo priežasčių – vairuotojų mieguistumui. Teigiama, kad šį rizikos veiksnį būtina pripažinti ir vertinti patiems vairuotojams kaip problemą (Sharwood ir kt., 2012).

Vairavimo metu valgantys vairuotojai iki dviejų kartų padidina susidūrimų kelyje tikimybės riziką. Tyrimai parodė, kad valgymas ir gėrimas gali atitraukti vairuotojo dėmesį labiau nei kalbėjimas mobiliuoju telefonu. 1,7 proc. vairuotojų, patekusių į avarijas, valgė arba gėrė vairuodami, o mobiliuoju telefonu kalbėjo 1,5 proc. į eismo įvykius patekusių vairuotojų. Tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė vairuotojų prisipažįsta valgantys ir geriantys vairuodami automobilį. Jei mobiliais telefonais vairuojant galima kalbėtis tik naudojantis laisvų rankų įrangą, teisinių nuostatų, draudžiančių valgyti ir gerti vairuojant, nėra. Tačiau kaip ir kalbant mobiliuoju, taip ir bandant tiesiog atidaryti butelį, vairuotojui tenka atitraukti nuo vairo bent vieną ranką. Gerdamas vairuotojas turi šiek tiek pakelti galvą ir jo akių dėmesys nukrypsta nuo kelio. Net jei vairuotojas sulėtina automobilio greitį, jis vis tiek tokiu momentu nebūtų pasiruošęs tinkamai reaguoti į avarinę situaciją (Naujienos, 2010). Ne mažiau kaip valgyti ar kalbėti telefonu vairuojant pavojinga rūkyti, tačiau nė vienoje Europos valstybėje draudimo vairuoti rūkant nėra (www.lzinios.lt, 2012).

                      Po išsamių tyrimų JAV buvo nustatyta, kad viršsvorio turintys vairuotojai dažniau sukelia avarijas ir patys jose žūva nei viršsvorio neturintieji, be to, dažnokai viršsvoris lemia ir vairuotojų mieguistumą vairuojant, apkūnūs vairuotojai prasčiau užsisega apsaugos diržus ar dėl nepatogumo jų visai neprisisega. Rizikos grupėn patenka ir viršsvorio turinčios senyvos moterys. Taip pat tyrimų duomenys patvirtino, kad tie vairuotojai, kurie ima mesti svorį, vairuoja mažiau rizikingai ir jų rizika žūti autoavarijose sumažėja (Simmons ir Zlatoper, 2010).             Kai kuriems vairuotojams būdingas antisocialinis elgesys, atvejai tyrinėti atsižvelgiant į gyvenimo stilių, demografinius bruožus, nustatyta, kad socialinio užribio atstovai mažiau jaučiasi esą atsakingi, nevengia rizikos, dažniau sukelia avarijas, tačiau jie nebūtinai priklauso neturtingiausioms visuomenės klasėms (Woodside, 2008). Išnagrinėjus avarijų keliuose priežastis Nigerijoje, išanalizavus susijusius tyrimus pasauliniu mastu, prieita išvados, kad ne pavieniai reiškiniai lemia avaringumą, o žmogiškųjų veiksnių kombinacijos: elgsenos ypatumai, gebėjimai, sveikata, kt. (Akanbi ir kt., 2009).

                      Paprastos pėsčiųjų perėjos ženklinimas yra susijęs su eismo įvykių augimu, tiek pėsčiųjų, tiek automobilių. Priežastys to nėra gerai žinomos, tačiau žinoma, kad ne visi vairuotojai praleidžia pėsčiuosius pėsčiųjų perėjose. Dar viena problema – vis mažiau vietos judriuose miestų vietovėse lieka pėstiesiems. Automobiliai tiesiog užstato pėsčiųjų praėjimus, kiemus, net šaligatviu, todėl šią problemą labai reikia išspręsti. Pagrindinės priemonės, padedančios mažinti avaringumą keliuose, yra šios:

greičio mažinimas ties pėsčiųjų perėjomis (iki 30 km/h);

matomumo tarp pėsčiųjų ir motorinių transporto priemonių vairuotojų gerinimas

pėsčiųjų perėjose;

matomumo tarp dviratininkų ir motorinių transporto priemonių vairuotojų gerinimas

susikirtimuose;

transporto priemonių parkavimo taisyklių šalia pėsčiųjų perėjų sutvarkymas;

policijos kontrolės ties pėsčiųjų perėjomis didinimas, kad padidėtų vairuotojų

supratimas apie pėsčiųjų saugumą;

baudų didinimas už pirmenybės nesilaikymą pėsčiųjų perėjose;

vaikų mokymas saugaus eismo;

saugumo salelių bei kelio susiaurinimų įrengimas pėsčiųjų perėjose;

įrengimas atskirų šviesoforo sekcijų pėstiesiems sankryžose;

dviračių, padengtų šviesą atspindinčiomis medžiagomis, gamyba;

skatinimas pėstiesiems ir dviratininkams (jų keleiviams) tamsiu paros metu vilkėti

šviesą atspindinčias liemenes;

skatinimas dviratininkams (jų keleiviams) važiuojant keliu dėvėti šalmus;

didelio eismo intensyvumo keliuose, kuriuose netikslinga įrengti šviesoforu

reguliuojamas pėsčiųjų perėjas, įrengti požemines arba virš kelio važiuojamosios

dalies esančias pėsčiųjų perėjas;

pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas;

kelkraščių asfaltavimas;

greitį mažinančių priemonių įrengimas prieš nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas;

greičio viršijimas ir neblaivūs vairuotojai turėtų tapti prioritetine policijos veiklos

sritimi;

rengti specialias akcijas vairuotojų kultūros lygiui kelti;

daugiau organizuoti saugaus eismo kampanijų, dalinant atšvaitus;

šviesti visuomenę pėsčiųjų saugos klausimais;

įkurti Saugaus eismo fondą, kuris remtų mokslinius tiriamuosius darbus ir

eksperimentines studijas naujų eismo saugos priemonių ir metodikų srityje (Saugaus eismo automobilių keliais gerinimo galimybės Lietuvoje, 2013, p. 66).

                      PSO duomenimis, Europos regione traumatizmas dėl transporto įvykių yra viena didžiausių visuomenės sveikatos problemų. Kasmet mūsų planetos keliuose žūsta daugiau kaip 1,2 mln. žmonių, dar apie 50 mln. sužeidžiama. Daugelis tampa neįgaliaisiais visam gyvenimui. Tokius duomenis teikia Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija ir Pasaulio bankas, remdamiesi policijos užregistruotomis kelių eismo įvykių suvestinėmis. Tikslus sužeistų ir traumuotų keliuose žmonių skaičius nepalyginti didesnis negu rodo oficialioji statistika. Traumatizmas keliuose pripažįstamas pandemija.

Kaip skelbia oficiali kelių eismo įvykių statistika pasaulyje (viena auka 100-ui tūkstančių gyventojų procentais): šalys – didžiausios eismo taisyklių pažeidėjos yra šios: Malaizija, Pietų Afrika, Rusija, Latvija, Lietuva. Mūsų šalis pagal žūstančiųjų skaičių keliuose užima penktą vietą pasaulyje (www.cargo.lt).

Europos Komisija „2011–2020 m. ES kelių eismo saugos gairėse“ siūlo nuo 2010 m. iki 2020 m. Europos Sąjungoje žūčių keliuose sumažinti perpus. Šis žingsnis rodo ES įsipareigojimą siekti kelių eismo saugos.

 

 

Pažeidžiami eismo dalyviai, pažeidžiamumą lemiantys veiksniai, atsižvelgiant į amžiaus grupes (psichofiziologiniai, socialiniai, fizinės aplinkos, kultūriniai)

 

                      Nustatyta, kad labiausiai pažeidžiami dviejų amžiaus grupių  pėstieji – suaugusieji virš 60 metų ir 7-12 amžiaus vaikai (McPhee ir kt., 2004; Vilkonis, 2004). Vaikų psichika bei įvairūs fiziologiniai procesai dar tik vystymosi stadijos, ribotai renkama informacija, sunkiau ją tinkamai suvokti, remiantis ja daryti tinkamus sprendimus ir atitinkamai elgtis. Vaiko pažeidžiamumą didina ir aplinkos veiksniai. Rizikos veiksniai skirstomi į keturias pagrindines grupes:

 • veiksnius, susijusius su pačiu pėsčiuoju eismo dalyviu;
 • fizinės aplinkos veiksnius;
 • socialinės - kultūrinės aplinkos veiksnius;
 • veiksnius, susijusius su transporto priemonės vairuotoju.

                      Teigiama, kad vaikai iki 7 metų amžiaus pažeidžiami automobilių keliuose dėl keturių savybių: a) egocentriškumas, b) rigidiškumas, c) priežasties pasekmės ryšio suvokimo sunkumai ir d) faktų iškraipymas, suvokiant aplinką ir joje vykstančius reiškinius (Vilkonis, 2004, p. 24-35).

                      Vyresnio amžiaus eismo dalyviai, tiek vairuotojai, tiek pėstieji, priklausomi nuo psichofizinių veiksnių, pabrėžtina yra neįgalumo problema, bendras sveikatos stovis, patenka į rizikos grupę. Nustatyta, jog vyresnio amžiaus žmonėms akių žvilgsnio fiksacija ilgesnė padalinto dėmesio sąlygomis, jų reakcija lėtesnė, tai lemia avarines situacijas. Be to, dėl padidėjusio pažeidžiamumo senyvo amžiaus asmenys patiria daugiau socialinių problemų, jei lyginsime su kitomis socialinėmis grupėmis. Stinga senyvo amžiaus ligotus asmenis lydinčiųjų žmonių, dar nesukurta efektyvi socialinių paslaugų sistema, senjorai dažnai priversti būti ir bejėgiškos būklės tose vietose, kur vyksta eismas (McPhee ir kt., 2004).

                      Pažeidžiamumo eismo įvykuose požiūriu rizikos grupei priklauso ir jauni vairuotojai. Nustatyta, kad jauni vairuotojai yra dažniausiai patenkantys į avarijas ir(ar) jas sukeliantys, tačiau apie 24-26 savo amžiaus metus vairuotojai jau patenka į mažesnės rizikos grupę (Sadauskas, 2012). Avarijų priežastys gali būti sąlygotos tam tikros elgsenos, psichologinių veiksnių. Išskiriami keli probleminiai eismo dalyvių elgsenos aspektai:

                      (1) Psichologijos mokslo atstovai nagrinėja žiūrėjimo, bet nematymo reiškinį, kylantį dėl nepastabumo ir sukeliantį savotišką aklumą. Pėstieisiems tai sukelia problemų, ypač, kai jie eina per perėją, tai itin pavojinga ir vairuotojams, kai jie vairuodami kalbasi telefonu ir nemato, kas vyksta iki tol, kol įvyksta eismo pažeidimas (Brumfield ir Pulugurtha, 2011).

(2) Eismo dalyvių elgsenos tyrėjai analizavo ir tokį reiškinį kaip baimė. Tikimasi, jog tam tikras baimės kiekis yra naudingas, nes eismo dalyviai elgiasi atsargiau, tai mažina avaringumą. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, reklama, skirta eismo saugumui įvirtinti skatinant baimę yra tyrimų objektas, nes tikslinga nustatyti, koks yra optimalus būdas kaip naudoti baimės faktorių reklamoje, skirtoje įvairioms eismo dalyvių grupėms (Lewis ir kt., 2007).

(3) Nemaža kelių problema – asocialūs agresyvūs vairuotojai, itin pavojinga antagonistinė jų elgsena, nukreipta į kitą vairuotoją. Agresyviems vairuotojams  gali pagelbėti relaksacijos metodikos, įskaitant raumenų relaksaciją (Aggressive drivers..., 2003).

                      Socialiniai-psichologiniai avaringumą lemiantys veiksniai dažniausiai siejami su alkoholio vartojimu, alkoholizmas pažeidžia žmones iš įvairių socialinių sluoksnių ir priklausančių skirtingoms kultūroms. Gausu tyrimų apie neblaivius asmenis-vairuotojus, tačiau nemažesnė problema yra ir neblaivūs pėstieji. Dažniausiai tai susiję su avarijomis, kai neblaivūs asmenys eina per sankryžas. Neblaivūs pėstieji yra nemaža kliūtis siekiant mažinti avaringumą keliuose (Dultz ir  Frangos, 2013).

                      Socialiniai-ekonominiai veiksniai, kuriais apibūdinamos avaringumo poriežastys, siejami pirmiausia su senyvu eismo dalyvių amžiumi. Amžius yra pagrindinis veiksnys, taip pat – mentalinis stovis bei žmonių nesaugi elgsena; rizikos veiksnys yra ir aplinka, kai siejama su senyvu amžiumi; itin rizikingas derinys – senyvas eismo dalyvių amžius, aplinka ir ligotumas (Wang ir kt., 2012).

Fiziologiniai-psichologiniai avaringumą lemiantys veiksniai didžia dalimi siejami su jaunų vairuotojų iki 20 metų amžiaus veiksniu: tai padidintos rizikos eismo dalyvių grupė nežiūrint į tai, kad jie paprastai būna geros sveikatos, vairuoja ne taip jau ir dažnai. Didelį skaičių jaunų vyrų, pradedančių vairuoti, patenkančių į avarijas, lemia tai, kad jiems būdingas dėmesio sutrikimas (dėmesio deficitas dėl hiperaktyvumo, elgesio sutrikimai, opozicinio nepaklusnumo sutrikimai) (Redelmeier ir kt., 2010). Senyvo amžiaus vairuotojai yra ne tik mažiau savikritiški savo atžvilgiu dėl galimybės vairuoti apskritai, bet rizikos grupėn patenka ir dėl sulėtėjusios reakcijos, mieguistumo, prastesnės regos, demencijos sukeliamų veiksnių, trukdančių saugiai vairuoti (Arai ir kt., 2010; Car Crash Statistics, 2013; Keay ir kt., 2013). Vyresnio amžiaus vairuotojų problema – lėtėjanti reakcija, tai itin suaktyvėja po 55 metų amžiaus, rizikingumas didėja dėl kognityvių, sensorinių ir motorikos gebėjimų menkėjimo. Rekomendacijas senyviems vairuotojams nustoti vairavus ar riboti vairavimo dažnumą galima teikti, bet stabdo tai, kad negalėjimas judėti sukelia jiems depresiją, negatyvias emocijas, todėl siūloma taikyti mokymus, kad būtų randami būdai, kaip įveikti senyvų vairuotojų gebėjimų trūkumus. Mokymuose, kuriuose dalyvauja vairuotojai vyresni nei 65 metų amžiaus, buvo svarbu remtis jų didele vairavimo patirtimi, pasirinkta mokyti konsultuojant ir pasitelkiant ekspertus, taikyta žodinė mokymo metodika. Video medžiaga buvo naudojama eksperimentinėje vyresnio amžiaus vairuotojų grupėje, kad būtų įvertintas jų reakcijos greičio lygis. Mokymų medžiaga taip pat buvo pateikta video forma. Viena grupė buvo eksperimentinė, praėjo mokymus, kita mokymų nepraėjo, po to buvo vertinami abiejų grupių reakcijos greičio rezultatai. Nustatyta, kad jokių reikšmingų skirtumų tarp mokytųjų vairuotojų ir tų, kurie nebuvo mokyti, pagal pasirinktas vertinimo indikacijas nebuvo, tačiau mokslininkai padarė išvadą, kad jie iešojo būdų, kaip sumažinti rizikingą vairavimo lygį mokant specifinių vairavimo gebėjimų, pradiniai mėginimai vertintini kaip optimistinio pobūdžio. Aiškinama, kad nesvarbu, jog vyresnio amžiaus vairuotojai negali mokytis pagal naujas mokymų strategijas, nežiūrint net į tai, kad tiriamieji asmenys turėjo vidutiniškai ilgesnę nei 50 metų vairavimo patirtį. Mokymai senyviems asmenims leidžia įtvirtinti jų vairavimo nepriklausomybę ilgiau nepatiriant kompromiso eismo saugumo atžvilgiu (Horswill ir kt., 2010).

                      Su aplinka susiję avaringumą lemiantys veiksniai vadinami peraugančiais į epidemiją dėl urbanizacijos. Tai didžiųjų miestų problemos. Daugiausia avarijų nutinka ten, kur didžiausias judėjimas – urbanizuotose vietovėse, miestų centruose. Eismo įvykiai, kuriuose atsiduria pėstieji, susiję su socio-ekonominiais veiksniais: amžiumi, socialine klase ir statusu. Eismo įvykiuose pėstieji sužalojami ne vien dėl aplinkos veiksnių, bet ir dėl kelių veiksnių sąveikos (Short  ir Pinet-Peralta, 2012; Schuurman, 2010).

                      Su kultūra susiję avaringumą lemiantys veiksniai vertinami nagrinėjant agresyvaus elgesio, vertybių sistemų problemas. Rizikingas elgesys keliuose labiausiai būdingas jauniems vairuotojams, nustatyta, kad vyrai vairuotojai yra dažniau agresyvūs nei moterys vairuotojos (Özkan ir Lajunen, 2005; Zaranka ir kt., 2012; Čėsnienė, 2012).

                      Autoavarijų statistika pagal eismo dalyvių amžiaus grupes:

 • Paaugliai – aukštos rizikos grupė. Jaunuoliai nuo 16 iki 19 metų keturiskart dažniau patenka į avarijas.
 • Jaunuoliai nuo 16 iki 20 metų itin dažnai žūva ar būna sužeidžiami autoavarijose.
 • Paaugliai sudaro apie 10 proc. populiacijos, bet autoavarijų aukų skaičiuje jų – 12 proc.
 • Jaunuoliai iki 24 metų labiau nei kitų amžiaus grupių vairuotojai linkų viršyti greitį.
 • Moterys vairuotojos iki 20 metų, žuvusios autoavarijose: 38 proc. iš jų viršijo greitį ir 24 proc. buvo išgėrusios alkoholio.
 • Žmonės nuo 15 iki 24 metų ir virš 75 metų yra dažniausiai nukenčiantys autoavarijose.
 • Vairuotojai virš 65 metų amžiaus yra antra grupė pagal mirtingumą dėl avarijų po jaunų vairuotojų grupės.
 • Nežiūrint į tai, kad vyresnio amžiaus vairuotojai vairuoja atsargiau, yra vidutiniškai lėtesni, jie dažniau žūva autoavarijose nei jaunesni vairuotojai (Car Crash Statistics).

                  Trečiąjį skyrių tikslinga apibendrinti teiginiu, jog avaringumo priežastys keliuose yra pakankamai gerai išsanalizuotos, tyrimai atliekami reguliariai, nustatytos rizikingiausios eismo dalyvių grupės. Sistema "Žmogus - automobilis - kelias - eismo aplinka" yra tobulintina, kiekviena sistemos komponentė yra reikšminga, nes avarijų gausa ir mirtingumas bei sužeidimai keliuose išlieka grėsmingo lygio visame pasaulyje. Lietuvoje pasiūlyta vykdyti reguliarius eismo aplinkos auditus, rengti rekomendacijas ir siūlymus.

 

VAIRUOTOJŲ RENGIMO SISTEMA

Būsimų vairuotojų švietimas Lietuvoje pradedamas dar ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vėliau tai vykdoma bendrojo lavinimo mokyklose, galiausiai – vairavimo mokyklose. Vairuotojų rengimą vairavimo mokyklose reglamentuoja LR susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 3-493  „Dėl Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtintas „Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašas“.

                      Papildomas vairuotojų mokymas vykdomas tik praktinio vairuotojų mokymo centruose pradedantiesiems vairuotojams, motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, taip pat specialiųjų transporto priemonių vairuotojams (LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, 2000). Toliau teisės aktus skaitykite savarankiškai. (...)

Eismo dalyvių švietimas kaip saugaus eismo įgyvendinimo strategija

 

Europos Komisija laikotarpiu nuo 2011 iki 2020 metų kelia septynis su saugiu eismu keliuose susijusius strateginius tikslus, vienas iš jų yra gerinti kelių eismo dalyvių švietimą ir mokymą. Pabrėžiama, kad labai svarbu švietimą kelių eismo saugos klausimais įtraukti į privalomojo mokymo programas ir jį vykdyti visą privalomą mokyklos lankymo laikotarpį visose valstybėse narėse, – tai pažymima ES 2011-2020 m. kelių eismo saugos
politikos krypčių įgyvendinimo dokumente. Pabrėžta, kad reikia gerinti vairuotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos ir mokymo sistemos kokybę, ypatingas dėmesys skiriamas jauniems pradedantiesiems vairuotojams, šiuo metu vairuotojų rengimas vis dar pernelyg fragmentiškas ir specializuotas. Vairuotojų mokymas turi būti visą gyvenimą trunkantis procesas. Reikia diegti interaktyvias mokymo formas, skatinti svarankiškumą. Be to, senėjant Europos visuomenei būtina užtikrinti vyresnio amžiaus vairuotojų įgūdžių ir gebėjimų vairuoti atnaujinimą.

                      Kai nagrinėjami profesionalių vairuotojų tęstinio mokymo strateginiai klausmai, ieškoma, kas galėtų paskatinti investuoti į vairuotojų tęstinius mokymus. Nustatyta, kad skatinatys veiksniai – apyvartos augimas įmoinėje, konkurencinga strategija, klientų specifikavimas ir kokybės vadybos sistemos. Taip pat svarbus yra mokymų laikinumo veiksnys. Visa tai susiję su  žmogiškaisiais ištekliais ir jų infrastruktūra (Malik, 2009).

          „Valstybinėje saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programoje“ iškeltas tikslas – gerinant saugaus eismo būklę, pasiekti, kad pagal žuvusių eismo dalyvių skaičių, tenkantį 1 mln. šalies gyventojų, Lietuva atsidurtų tarp 10 geriausiais rezultatais pasižyminčių Europos Sąjungos valstybių (arba ne daugiau kaip 60 žuvusiųjų vienam milijonui gyventojų). Įgyvendinant visuomenės švietimo prioritetą numatyta remtis tokiomis nuostatomis: apie 90 procentų eismo įvykių įvyksta dėl eismo dalyvių kaltės, o jų elgesiui didelį poveikį daro švietimas ir kontrolė; svarbu organizuoti vaikų saugaus eismo mokymą, siekiant tinkamai suformuoti vaikams saugaus eismo įgūdžius; tęsti visuomenės švietimą saugaus eismo tema, formuojant tinkamą požiūrį į saugaus eismo problemas. Pabrėžiama, kad svarbu tobulinti vairuotojų pirminio mokymo organizavimo procesus, nes dėl pradedančiųjų vairuotojų kaltės įvyksta 15 procentų visų eismo įvykių; be to, svarbu tobulinti saugaus eismo specialistų žinias, nes nuo jų priklauso visų saugaus eismo sričių veiklos nauda.

„Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos“ (2008) priemonių plane nurodyta rengti ir diegti mokymo programas, modulius, skirtus asmenų bendriesiems gebėjimams, (...) saugaus eismo kompetencijoms ugdyti.

             Švietimo srityje „Žmogaus saugos bendrojoje programoje“ numatyta, kad mokiniai turėtų suvokti kelių eismo aplinką ir joje egzistuojančią tvarką, numatyti ir atpažinti eismo aplinkos grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes, taikyti žinomus saugaus eismo modelius, naudotis pagrindinėmis saugaus eismo įgyvendinimo strategijomis ir būdais.

                      „Saugaus eismo programje bendrojo lavinimo mokyklos I–VIII klasėms“ (2006) apibrėžta saugaus eismo kompetencija – žinių, gebėjimų bei nuostatų visuma, leidžianti sumažinti asmens pažeidžiamumą automobilių keliuose ir laiduojanti aktyvią asmens poziciją kuriant saugesnę eismo aplinką. Tai reiškia, kad ugdymo procese siekiama sukurti tokią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, kuri teiktų galimybę mokiniams ne tik tapti brandžiomis asmenybėmis, pasirengusiomis aktyviai dalyvauti sprendžiant įvairias eismo problemas, bet ir taikyti turimas žinias bei gebėjimus kasdienėje eismo praktikoje; ne tik taikyti jau žinomus saugaus elgesio modelius, bet ir juos tobulinti atsižvelgiant į besikeičiančią eismo aplinką gyvenamojoje vietovėje (ar pakeitus gyvenamąją vietovę). Saugaus eismo kompetencijos ugdymą sąlyginai galima skirstyti į pėsčiųjų, keleivių ir vairuotojų saugaus eismo kompetencijos ugdymą. Saugaus eismo kompetencijų ugdymas yra švietimo saugaus eismo klausimais strategijos dalis.

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymas

 

Remdamasis dokumentu „Becoming a Responsible Pedestrian“ (2003), R. Vilkonis (2004) apibendrina, kad jaučiantys asmeninę atsakomybę už nesėkmę ir jos padarinius, vaikai yra mažiau pažeidžiami, nei tie vaikai, kurie siekia tik išvengti neigiamu pasekmiu. Nustatyta, kad šiai individo pozicijai turi įtakos amžius – iki 5 metų amžiaus vaikai vertindami autoavarijos priežastis linkę kaltinti vairuotojus, vyresni – pėsčiuosius vaikus. Be to, vaikai dar neturi sukaupę avarinių situacijų patirties, dėl ko jiems sunku įvertinti riziką eismo aplinkoje. Iki 6 metų amžiaus vyrauja atsakomybės perkėlimas vairuotojams.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokymas saugaus elgesio keliuose didžia dalimi priklauso nuo situacijos šeimoje, jei vaikai ugdomi darželyje – nuo ugdymo juose. Priešmokyklinio ugdymo standarte (2003) nurodoma, kad ikimokyklinio amžiaus vaikas turi žinoti, kaip saugiai elgtis kelyje.

„Saugaus vaiko elgesio įgūdžių ugdymas bus efektyviausias, jei bus laikomasi vaikų darželio ir šeimos ugdymo tęstinumo, jei tėvai bus kviečiami numatyti, planuoti šios ugdymo srities veiklas bei jose dalyvauti (tėvų susirinkimai taip pat gali būti kryptingesni, teminiai). Pedagogai gali inicijuoti pokalbį apie saugos diržus, o tėvai – tęsti saugios gyvensenos įgūdžių ugdymą, nuolat primindami vaikams jais naudotis ir įtvirtindami saugos diržų naudojimo įpročius“ (Saugus elgesys, 2008, p. 7). Ugdymo turinys ikimokyklinio ugdymo įstaigose numatytas toks, kad vaikai išmoktų pažinti šviesoforo signalų reikšmes; žinotų, kaip apsisaugoti nuo eismo įvykių tamsiuoju paros metu ir kodėl reikalingas atšvaitas; kaip saugiai elgtis automobilyje, viešajame transporte; kaip išvengti pavojų kelyje; kaip ir kur kreiptis pagalbos. Vaikas jau turėtų suprasti, kad saugumas priklauso nuo jo paties. Taip pat ugdomas jo gebėjimas pastebėti netinkamą kitų žmonių elgesį kelyje, formuojami gebėjimo saugiai elgtis kelyje pradmenys, formuojamas atsakingas požiūris į savo ir kitų saugumą kelyje (Saugus elgesys, 2008).

Jungtinėje Karalystėje buvo nustatyta, kad saugios elgsenos mokymai vaikams, įskaitant mokymus vaikams nuo 5 metų amžiaus, veikia žinojimo lygį, keičia elgseną, pagerina gebėjimą vertinti riziką, tobulina praktinius įgūdžius. Kita vertus, nerasta įrodymų, kad saugaus elgesio mokymai darytų poveikį sužeidimų skaičiaus kitimui (Mulvaney, 2012).

 

 

Mokymas bendrojo lavinimo mokykloje

 

                      LR švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, saugaus eismo mokymas yra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų, dalyko „Žmogaus sauga“ sudedamoji dalis. Saugaus eismo mokymas vykdomas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme. Jis apima pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos I dalį. Saugaus eismo mokymas suprantamas kaip saugaus eismo kompetencijos ugdymas, o saugaus eismo kompetencija – žinių, gebėjimų bei nuostatų visuma, leidžianti sumažinti asmens pažeidžiamumą automobilių keliuose ir laiduojanti aktyvią asmens poziciją kuriant saugesnę eismo aplinką. Ugdymo procese siekiama sukurti tokią žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, kuri teiktų galimybę mokiniams ne tik tapti brandžiomis asmenybėmis, pasirengusiomis aktyviai dalyvauti sprendžiant įvairias eismo problemas, bet ir taikyti turimas žinias bei gebėjimus kasdienėje eismo praktikoje; ne tik taikyti jau žinomus saugaus elgesio modelius, bet ir juos tobulinti atsižvelgiant į besikeičiančią eismo aplinką.                 Numatomos diegti tokios mokinių vertybinės nuostatos: pagarba gyvybei, atsakomybė už jos išsaugojimą; pagarba kitiems eismo dalyviams nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, socialinės padėties ir pan.; saugesnės eismo aplinkos kūrimas; atsakomybė už savo asmens saugumą automobilių kelių eismo aplinkoje; aplinkos apsauga ir racionalus išteklių naudojimas;  veiksmingumas, t. y. tikėjimas savo galimybėmis daryti įtaką savo ir aplinkinių eismo saugumui; iniciatyvumas, veiklumas, kūrybiškumas, atvirumas kaitai, ieškojimams, naujoms idėjoms, poreikis tobulėti. 9-12 klasių mokiniai bendrojo lavinimo mokyklose saugaus eismo nėra mokomi. Kelių eismo taisyklių gali mokytis 11-12 klasių mokiniai pasirinktinai,  tačiau tai nėra vykdoma visose mokyklose  (Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokyklos I-VIII klasėms, 2006).

                      Reglamentuojamas ir mokinių mokymo turinys. Jį sudaro šios sritys: aplinkotyra; sistema „Eismo dalyvis – transporto priemonė – kelias – eismo aplinka“ (ED-TP-K-EA), eismo tvarka (Kelių eismo taisyklės) – dėmuo, skirtas pažinti eismą kaip jautrią ir nestabilią sistemą, kurios darna priklauso nuo visų tarp savęs susijusių sistemos sudedamųjų dalių ir ypač – nuo konkrečių eismo dalyvių sprendimų kelyje bei jų praktinio įgyvendinimo kokybės, nuostatų ir vertybių, santykio su aplinka ir kitu žmogumi pobūdžio; mokymas suvokti avarines situacijas ir eismo įvykius kaip tam tikrą konfliktą, pirmiausia kylantį tarp eismo dalyvių; taip pat siekiama supažindinti su visuomenės pastangomis didinti eismo saugumą, pagrindinėmis saugaus eismo įgyvendinimo strategijomis (tobulinant transporto priemones ir kelius, tobulinant eismo tvarką ir ją prižiūrint, tobulinant eismo dalyvių saugaus eismo mokymąsi), pagrindinėmis saugaus eismo priemonėmis (pasyvaus ir aktyvaus saugumo), pėsčiųjų ir dviratininkų saugaus elgesio modeliais. Saugaus eismo pradiniame ir pagrindiniame ugdyme mokyti mokiniai turėtų įsisavinti tokias vertybes: jausti pagarbą gyvybei, atsakomybę už jos išsaugojimą, racionalų išteklių naudojimą ir aplinkos apsaugą; jausti pagarbą kitiems eismo dalyviams nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, socialinės padėties ir dalyvavimo eisme būdo; jausti asmeninę atsakomybę už savo ir aplinkinių saugumą eismo aplinkoje; tikėti galimybe savo veiksmais kurti saugesnę eismo aplinką; kt. Kadangi jaunesnio amžiaus pradinių klasių mokiniai dažniau patenka į avarijas, ieškoma būdų, kaip to išvengti. Teigiama, kad būtinas tarpsektorinis institucijų bendradarbiavimas, jų atsakomybės ribų nustatymas (Puvanachandra ir kt., 2012).

                     

Vairuotojų rengimas vairavimo mokyklose (SKAITYKITE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ IR LITERATŪRĄ PATYS IR TAIP PAT NEDRAUDŽIAMA STEBĖTI REALIĄ SITUACIJĄ)

 

             LR susisiekimo ministerijos duomenimis, vairuotojų rengimui svarbus yra mokymo turinys ir mokymo trukmė, dėstymo metodika, specialistų kvalifikacija, mokinių mokymosi motyvacija ir žinių patikrinimas. Lietuvoje yra 350 vairavimo mokyklų. Jos kasmet paruošia apie 40 tūkst. vairuotojų, 38 proc. laikančiųjų egzaminus iš pirmo karto neišlaiko praktinio vairavimo egzamino.

             Kai kurie mokymo metodai padeda sumažinti eismo įvykių skaičių, yra pagrįsti statistiniais duomenimis, tai:

– specialiai parengti vadovėliai teorijos mokymui  (eismo įvykių gali sumažinti iki 19%);

– vairavimo mokymas tamsiu paros metu (iki 37%, tik vyrams);

– vairavimo mokymas vairavimo mokymo aikštelėje (iki 33%).

          Mokymo trukmės pailginimas taip pat veiksmingas. Kai kurie saugaus eismo specialistai rekomenduoja, kad jauni vairuotojai papildomai mokytųsi ir su patyrusiais vairuotojais nuvažiuotų 5000-7000 kilometrų. Daugiau kaip 10000 kilometrų taip važinėti nepatariama, kadangi tolesnė praktika iš esmės saugumo nedidina, neskatina savarankiškumo (www.transport.lt).

 1. Daukševičius (2007) teigia, jog „gauti rezultatai įrodo nepakankamai kvalifikuotą būsimų vairuotojų rengimo lygį. Egzaminus iš pirmo karto išlaiko ne daugiau 70 % kandidatų. Toks rezultatas yra tiek vyrų, tiek moterų grupėse“ (p. 383). Autorius yra pasiūlęs:
 2. Teorinių žinių dėstymo laiką padidinti iki 100 akademinių valandų, teorijos dėstymo metu būtina aktyviai diskutuoti;
 3. 20 akademinių valandų vairavimo užsiėmimus išskaidyti ne į 10 užsiėmimų, o į 15, tai leistų padidinti vairuotojų pasirengimo kokybę“ (p. 387).

          Kartais jauni žmonės pageidauja įgyti ne žinių ir įgūdžių, o tik vairuotojo pažymėjimą. Priverstinai didinti motyvaciją taip pat įmanoma didinant egzaminų kainą ir leidžiant juos laikyti ribotą skaičių. Dar 2002-2004 metais buvo atlikti tyrimai penkiose ES valstybėse vykdant projektą CIECA, kai buvo vertinti jauni, tik ką gavę vairuotojų pažymėjimus vairuotojai ir tiriama, kokį poveikį daro papildomi mokymai.

                      Austrijoje antrosios pakomos jaunų vairuotojų mokymai buvo sudaryti 2003 m. pagal tokius modulius:

 • Dveji vairavimai kelyje – iki ir po mokymų;
 • Mokymai kelyje (uždara erdvė);
 • Psichologinė grupės diskusija.

Olandijoje antrosios pakomos jaunų vairuotojų mokymai buvo sudaryti 2003 m. pagal tokius modulius:

 • Mokymai kelyje, instruktorius vairavimą vertino kaip ekspertas, automobilyje buvo ir keleivis, organizuota diskusija tarp instruktoriaus, keleivio ir vairuotojo;
 • Mokymai kelyje uždaroje erdvėje, kad vairuotojui būtų parodomi jo įgūdžius ribojantys veiksniai, patirtimi dalijasi su kitais grupės dalyviais;
 • Diskusija grupėje, naudojami video skečai, moderatorius skatina žiūrovus pareikšti atsiliepimus;
 • Vertinimas, skirtas įvertinti rezultatus, rengiamas maždaug po mėnesio, tikrinamas vairuotojo elgesys (CIECA, 2002-2004).

Projekto vykdymo metu gauti rezultatai pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė

 

Penkiose ES valstybėse 2002-2004 m. vykdyto projekto CIECA, skirto tik ką gavusiųjų vairuotojo pažymėjimus jaunų vairuotojų papildomam mokymui, rezultatai

 

Valstybė, kurioje vykdytas projektas

Pagrindinės išvados

Austrija

Gauti rezultatai parodė, kad praktinio ir teorinio mokymo valandų mažinimas nedaro reikšmingo statistinio poveikio vairavimo egzamino laikymo/perlaikymo skaičiui. Po papildomų mokymų nepakito ir vairuotojų vairavimo stiliaus vertinimas bei vairavimo elgsena. Vienintelis skirtumas tarp vairuotojų, kurie buvo papildomai mokomi ir kurie papildomai nesimokė, buvo susijęs su moteriškos lyties vairuotojomis: jos save apibūdino kaip atsargesnes vairuotojas, linkusias mažiau didinti greitį.

Ispanija

Po apmokymų nustatyta, kad ženkliai pakilo vairuotojų žinių lygis, įgūdžiai ir elgsena. Mokymai turėjo įtaką dalyviams trumpu laikotarpiu ir vidutiniu – 6 mėnesių laikotarpiu.

Olandija

Negauta jokių įrodymų, kad jauni tik ką vairuotojų pažymėjimus gavę vairuotojai pervertintų savo įgūdžius kaip mokymų rezultatą. Mokymų kursų efektyvumas yra ribotas, jie net gali būti negatyvūs, jei mokytojai nėra reikiamai aprūpinti mokymo įranga, nustatyta, kad per palidomus mokymus reikia žymiai daugiau pastangų nei buvo numatyta iki mokymų parengimo.

Prancūzija

Prieita išvados, kad mokymus baigusieji vairuotojai, palyginti su nesimokiusiais papildomai, geriau suvokė rizikingumą.

Vokietija

Buvo praktikos ir teorijos kursai, diskusijos. Mokymų dalyviai iš esmės teigiamai vertino mokymus. Jie teigė, kad mokymų metu išplėtojo ir pritaikė kelias intelektualines ir elgsenos strategijas, skirtas saugesniam vairavimui, kas ir buvo pagrindinis mokymų tikslas.

 

Šaltinis: CIECA, 2002-2004.

 

Projekto PEPPER tikslas – mažinti greičio viršijimą, vairavimą išgėrus ir skatinti saugos diržų naudojimą ES. Nustatyta, jog Olandijoje ir Prancūzijoje efektyvios buvo eismo stebėjimo ir greičio kontrolės sistemos, jų technologijos. Vadinamosios juodosios dėžės padeda mažinti vairavimo išgėrus atvejus. Saugos diržų naudojimą užtikrina automatizuotos įspėjimo sistemos. Apskritai inovatyvios technologijos gali padėti net tredaliu sumažinti varijų keliuose skaičių. Politinės priemonės turi būti visoje ES priimamos ir derinamos, taip pat atnaujinami teisiniai dokumentai. Visose probleminėse srityse padeda nacionalinio lygio informavimo kampanijos dalyvaujant žiniasklaidai. Svarbu yra kaupti statistinius duomenis ir pagal juos rengti taktines priemones, rekomenduojama kompleksiška duomenų sistema „Kleopatra“ (PEPPER, 2008).

Anot H.M. Mayhew ir D.R. Simpsono (2002, p. 3), užsienio literatūros apžvalga – vertinta buvo 30 studijų rezultatai apie formalų vairuotojų mokymą, motociklininkų mokymų programas, pažangius mokymų kursus naujiems vairuotojams – menkai padeda remti hipotezę, jog formalus vairuotojų instruktavimas yra efektyvi jų saugumo užtikrinimo priemonė. Tradicinės vairuotojų mokymosi programos yra nesėkmingos siekiant adekvačiai atsiliepti į su amžiumi bei patirtimi susijusius veiksnius, kas lemia jaunų vairuotojų padidėjusią riziką patekti į autoavariją. Nėra jokių aiškių ir įtikinamų įrodymų apie tai, jog tradicinio pobūdžio vairuotojų mokymai, kuriuos Š. Amerikoje sudaro 30 valandų trukmės mokymai klasėse ir šešios valandos instruktavimo transporto priemonėje, daro įtaką saugiam vairavimui ir mažina aukšto lygio avaringumo riziką, būdingą jauniems vairuotojams. Taip pat teigiama, kad mokymo programos gali padėti jaunam vairuotojui būti efektyviu ir turėti mažesnę tikimybę patekti į autoavariją, jei jos yra labiau empriškai pagrįstos, sudarytos atsižvelgiant į kritinius vairuotojų amžiaus tarpsnius bei su jo patirtimi susijusius veiksnius.

Nurodomos jaunų vairuotojų mokymo problemos:

 • Mokymai mažai atitinka vairuotojų gyvenimo būdą, psichosocialiniai veiksniai yra skirtingi, elgsena prisiimant riziką ir sensacijos paieška yra priskiriami gyvenimo stiliui, nėra patviritnimų, jog tarp gyvenimo stiliaus ir susidūrimų keliuose būtų ryšys.
 • Neišsiaiškinta, kaip gyvenimo stiliaus veiksniai galėtų būti paveikti mokymų metu, nėra empirinių įrodymų šiuo klausimu.
 • Vairuotojų mokymai nesėkmingi pritaikant mokymo turinį besimokančiųjų poreikiams, ne visi jauni vairuotojai yra to paties įgūdžių, sumanumo lygio, jie ir vairuoti mokytis pasirenka dėl skirtingų priežasčių (Mayhew ir Simpson, 2002).

H.M. Mayhew ir D.R. Simpsonas (2002) siūlo jaunų vairuotojų mokymo tobulinimo priemones:

 • Kursų efektyvumą, atsižvelgiant į tai, jog jauni vairuotojai rizikingiau vairuoja, jie nemotyvuoti saugiau elgtis keliuose, iš tiesų, jų pirmutinis motyvas yra paprasčiausiai įsigyti vairuotojo pažymėjimą, gali padidinti mokymų turinio parinkimas, kai daugiau dėmesio skiriama įgūdžiams, susijusiems su grėmės atpažinimu ir rizikos įvertinimu.
 • Esminis yra pripažinimas, jog yra ryšys tarp požiūrių ir motyvacijos, lemiančių jaunų vairuotojų elgseną, todėl rekomenduotinos kelis metus trunkančios programos, galimai vykdomos vidurinėje mokykloje, plėtojant saugius požiūrio/motyvacijos veiksnius, pritaikant vairuotojų testavimą kaip motyvatorių.
 • Prailginti laikotarpį, kai vairuotojas vairuoja prižiūrimas ir vairavimo pažymėjimus suteikti palaipsniui.

Pasiūlytosios priemonės taikytinos  Š. Amerikos aplinkoje, nurodomos esminės sritys:

 • Programos turinys turėtų būti empriškai pagįstas ir nukreiptas į psichomotorinius, kognityvius, percepcijos įgūdžius;
 • Mokyti saugumo praktikos, motyvuoti jaunus vairuotojus saugiai vairuoti;
 • Mokymo strategijose turi būti nurodyti su per dideliu pasitikėjimu susiję apribojimai, kurie būdingi jauniems vairuotojams;
 • Mokymų metodai ir technikos turėtų būti išplėtoti atsižvelgiant į gyvenimo stilių ir psichosocialinius veiksnius, kurie galimai lemia rizikingą vairavimą;
 • Kompetencija pagrįsti mokymai, pripažįstant jaunų vairuotojų individualius bei įgūdžių skirtumus (Mayhew ir Simpson, 2002).

Patvirtinta, kad išties yra mažai įrodymų, jog mokymų kursai, skirti mokyti vairavimo manevrų, pagerintų vairuotojų saugumą, jie gali sukelti priešingus rezultatus, taip pat mažai yra priežasčių manyti, jog vairuotojų mokymai turėtų parengti vairuotojus mažiau linkusius daryti avarijas. Vairavimo instruktoriams neįmanoma įveikti socialinių veiksnių – šeimos, partnerio, asmeninių – įtaką, lemiančią vairavimo stilių ir patekimą į avarijas. Galima teigti, kad kursai įkvepia savęs pervertinimui ir jauni vairuotojai gali kurti tokias galimybes, kurių metu išbando pažangius manevrus. Daroma išvada, jog yra daugybė požiūrių, kaip turėtų būti tobulinami vairuotojų mokymai iki vairuotojo pažymėjimų įteikimo, jie plėtojami, bet neturėtų būti plačiai taikomi iki tol, kol patikimais vertinimais bus patvirtinta, kad jie efektyvūs mažinant avarijų keliuose riziką (Williams; Ferguson, 2012).

Kaip nurodyta studijoje „Saugaus eismo automobilių keliais gerinimo galimybės Lietuvoje“, kad pradedančiųjų vairuotojų mokymas vyktų efektyviau, būtina:

atlikti privalomą vairavimo mokyklų instruktorių ir mokytojų perkvalifikavimą bent kas 2,5 metų praktinio vairavimo centruose, išklausant bent po 8 val. teorinių paskaitų ir 8 val. dalyvaujant praktiniuose užsiėmimuose;

sugriežtinti jaunųjų vairuotojų nuobaudų už eismo taisyklių pažeidimus sistemą;

nustatyti prievolę jauniems vairuotojams, kurių vairavimo stažas nesiekia dviejų metų, išklausyti ir atlikti praktinio vairavimo perkvalifikavimo kursus per pirmuosius dvejus savarankiško vairavimo metus, pasinaudojant Austrijoje, Šveicarijoje, Liuksemburge, Suomijoje sukaupta pradedančiųjų vairuotojų praktinio vairavimo mokymo ir įgūdžių tobulinimo patirtimi;

stengtis, kad vairuotojus mokytų aukštos kvalifikacijos mokytojai.

Siekdami mažinti JAV vairuotojų iki 20 metų amžiaus pažeidžiamumą keliuose, mokyti juos saugaus vairavimo, tyrėjai pradėjo analizuoti galimą mokslo žinių įtaką jaunuoliams. Saugumo keliuose galima išmokti tiesiog taikant fizikos dėsnių mokymus, vaizdžiai parodant kaip automobilį veikia stabdymas, kiti fizikos dėsniai, veiksniai – taip nuspręsta gavus tyrimų rezultatus. Pasiūlyta integruoti fiziką ir avarijų tyrimo mokslus. Be to, pritaikytos realaus pasaulio koncepcijos, besimokantys vairuoti jaunuoliai patys rinko statistiką apie avarijas ir jų padarinius jauniems vairuotojams, ieškojo būdų, kaip to išvengti, siūloma taikyti saugos diržus, vairavimo licencijas suteikti palaipsniui ir kt. Visi mokymai buvo sutelkti į tai, kad mokslas gali išgelbėti jauniems vairuotojams gyvybes (Jones ir Jones, 2013). Tęstinius jaunų vairuotojų mokymus siekiant užtikrinti saugesnį vairavimą rekomenduota taikyti susitelkiant į keturis mokymų modulius: stabdymas; kliūčių išvengimas; kontrolės praradimas; važiavimas iš paskos. Vertinant besimokančiųjų vairuoti pasiekimus reikia atsižvelgti į žinias, požiūrį, vairavimo elgseną, taip pat įvertinti vairavimo lygį, suvokimo strategijas ir sprendimų priėmimą (Jensen, 2011).

                      Anot C. Poplimont (2008), norint rengti kvalifikuotus vairuotojus, svarbi ir pačių mokytojų kvalifikacija, reikia, kad jie nuolat ją keltų, turi būti prieinamos mokymų programos mokytojams, kad šie gebėtų atitikti rengiamų vairuotojų poreikius ne vien įgyjant reikiamus vairavimo įgūdžius, bet taip pat išmokstant ir savikontrolės strategijų.

Anot G. Funke ir kt. (2007), vairuotojų saugų vairavimą įmanoma užtikrinti mokant juos individualiai. Nepatyrusius vairuotojus tikslinga mokyti įveikti stresą bei kaip išsiugdyti įgūdžius, reikalingus streso atvju elgtis adekvačiai, valdyti automobilį reikiamu būdu, pasirinkti tinkamus sprendimus. Automatizuotos sistemos gali padėti streso situacijose, tačiau vairavimo instruktoriai privalo įvertinti kiekvieno būsimo vairuotojo individualias savybes, kurios gali padėti pasirinkti sprendimo būdus, tinkamus tam konkrečiam asmeniui.

                      Vairuotojų mokymui svarbūs yra saugumo ir kokybės principai. Teigiama, jog būtina gerinti teorinio ir praktinio mokymo sąlygas, kad kokybiškas vairuotojų mokymas būtų įgyvendintas, tačiau remiantis gautais rezultatais apie situaciją, teikiamos tik rekomendacijos tobulinti mokymus bei besimokančiųjų vertinimą, patys tobulinimo metodai nepateikiami (Bencherif ir kt., 2012).

Vertinant Europos valstybių saugumo keliuose užtikrinimo programas, nustatyta, jog Švedijoje sėkmingos programos nukreiptos į daugiaaspektį mokymą, įtraukiant žmogaus kūno ir jo kinetinės energijos toleranciją. Vokietijoje labiausiai kreipiamas dėmesys į eismo valdymą ir avarijų analizę. Olandijoje koncentruojamasi į tobulinimą tų sričių, kur tikimasi daugiausia problemų. Jungtinėje Karalystėje, pirma, naudojamasi mokslo duomenimis eismo saugumo klausimais, antra, saugumo politika skatina elgtis saugiai dėl financinių sumetimų. Bendrieji Europos valstybių saugumą keliuose užtikrinančių programų bruožai yra esminis įsitikinimas, jog saugumas keliuose yra visuomenės sveikatos ir gyvenimo kokybės problema. Remiantis  Europos patiritmi, JAV rekomenduojama imtis šių priemonių:

 • Sisteminio duomenų kelių saugumo klausimais rinkimo ir vertinimo;
 • Plano su tikslais ir uždaviniais parengimo;
 • Saugumo keliuose grupių įtraukimo, bendradarbiavimo ir koordinavimo;
 • Saugumo keliuose užtikrinimo finansinėmis priemonėmis;
 • Avarijas tiriančių komandų potencialaus sudarymo (Knapp, 2005).

 

Eismo dalyvių informavimas

 

                      Europos Komisijos „2011-2020 m. ES kelių eismo saugos gairėse“ pažymima, kad toliau rems visuomenės, visų pirma jaunimo, informavimo veiksmus ir sąmoningumo ugdymą. Veiksmingiausių rezulatų pasiekiama, kai kontrolės politika derinama su eismo dalyvių informavimu. Rekomenduojama, kad reikėtų skatinti tikslines kontrolės kampanijas ir apie jas plačiai informuoti. Viena iš numatytų priemonių – Komisija bendradarbiaus su Europos Parlamentu ir Taryba siekdama sukurti tarpvalstybinio keitimosi kelių eismo saugos informacija sistemą. Siekdama palengvinti keitimąsi informacija Komisija išnagrinės galimybę sukurti Europos elektroninę duomenų bazę.

                      2012 m. Lietuvoje įdiegtas „Kelių eismo informacinės sistemos projektas“. Visuose Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose buvo įrengtos 43 automatinės kelių oro sąlygų stotelės su oro sąlygų stebėjimo įranga ir vaizdo kameromis bei eismo intensyvumo skaitikliai. Visus šiuos įrenginius bei jau anksčiau įrengtas 48 oro sąlygų stoteles apjungė sukurta Eismo informacijos sistema, kaupianti duomenis apie kelius ir jų būklę. Šiai sistemai valdyti buvo įsteigtas Eismo informacijos centras, kuriame įrengta moderni vaizdo siena: specialistų nuolat stebimuose aštuoniuose vaizdo kubuose pateikiami duomenys apie eismo ir oro sąlygas keliuose. Eismo informacija teikiama ne tik specialioms už kelių priežiūrą atsakingoms tarnyboms, kurios gali planuoti ir kontroliuoti kelių priežiūros darbus, bet ir keliautojams, kurie galės iš anksto pasiruošti sunkioms oro sąlygoms ar galimiems eismo apribojimams dėl kelio darbų ar eismo įvykių, pasirinkti saugų važiavimo greitį, važiavimo laiką, tinkamą kelionės maršrutą.

                      Visuomenei informacija apie saugumą keliuose ir eismo taisyklių naujoves yra gyvybiškai svarbi. Informuojant visuomenę apie gresiantį pavojų sveikatai ir gyvybei ir apie gresiančias bausmes šių priemonių nenaudojantiems eismo dalyviams teikia valstybės institucijos, kaip numatyta Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniame 2012–2014 metų veiklos plane. LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje yra įdiegta „Eismoinfo.lt“, kur teikiama informacija vairuotojams, kitiems visuomenės nariams. 2010 m. Lietuvos policijos struktūrų atstovai kartu su dar 22 Lietuvos miestų ir organizacijų atstovais pasirašė Europos kelių saugos chartiją. Numatytas eismo dalyvių švietimas: bendravimas su visuomene policijos įstaigose ir viešojoje erdvėje pasitelkiant visuomenės informavimo priemones, bendradarbiavimas su kitomis eismo saugumą užtikrinančiomis įstaigomis ir organizacijomis (www.transport.lt).

                      Strategiškai pagrįstos visuomenės informavimo ir komunikacijos kampanijos yra veiksminga priemonė. Visuomenės informavimo reikšmė įrodyta Ispanijoje 2005-2010 metais vykdyto tyrimo metu, kai masinės informavimo priemonės buvo pasitelktos taikant švietimo kampanijas kartu su veiksmais, nukreiptais į eismo greičio mažinimo, vairavimo išgėrus atvejų mažinimo, saugios įrangos naudojimo ir kelių infrastruktūros gerinimo sritis, kad eismo saugumo situacija gerėtų (García-Altés ir kt., 2013).

                      Be to, nustatyta, kad priimant sprendimus asmenims ne visuomet svarbu gauti kuo daugiau informacijos, jos perteklius lemia prastą informacijos įsisavinimo lygį, sumažėja sprendimų priėmimo patikimumas. Kadangi dėl naujų technologijų informacijos kiekiai nemažės, reikia tirti, kaip padaryti asmenims prieinamą tą informaciją, kuri jiems yra prasminga (Handzic, 2001).

 

Informacija atskirų kategorijų vairuotojams

 

                      Informacija, kad pradedantiems vairuotojams bus taikomi papildomi mokymai, kad pradedama automobilių techninė apžiūra ir pan. skelbiama žiniasklaidos priemonėse. Sunkvežimių vairuotojai paprastai turi navigacijos sistemas, jiems aktuali informacija apie pravažiavimus muitinėse. Keliuose įrengiama vis daugiau švieslenčių su informacija vairuotojams, be to, pagrindinę informaciją vairuotojai gauna iš radijo imtuvų savo transporto priemonėse, šalikelėse esančių eismo ženklų, reklaminių bei informacinių skydų.

Š. Amerikoje buvo pasiūlyta gerinti vairuotojų informavimą apie jų patiriamus rizikos veiksnius eismo aplinkoje, tai turėtų būti įtraukta į jaunų vairuotojų mokymo programas, taip būtų tobulinamas jų turinys (Mayhew ir Simpson, 2002).

Anot J. Zarankos ir kt. (2009), padedantys vairuotojams įrenginiai – naujos kartos informacinės technologinės priemonės, montuojamos transporto priemonėse ir skirtos netinkamam vairuotojo elgesiui tobulinti. Yra naudojama automatinė greičio palaikymo sistema, kai transporto priemonė automatiškai stabdoma nustačius pavojingą kliūtį kelyje bei neleidžia pavojingai priartėti prie kito automobilio. Nustatyta, kad visose transporto priemonėse sumontavus šią įrangą žuvusiųjų skaičius sumažėtų 50 proc.

Be to, specialia informacine įranga galima užtikrinti saugos diržų naudojimą automobiliuose. Tai padėtų sumažinti aukų skaičių apie 15 proc. Dar 10 proc. galima sumažinti žuvusiųjų keliuose skaičių taikant įrangą, neleidžiančią vairuoti neblaiviems.
Transporto priemonių viduje naudojamos ir kitos informacinės priemonės: navigacinės sistemos, mobilieji telefonai, radijo aparatūra ir televizija. Šios priemonės padeda vairuotojui susiorientuoti keliuose, gauti reikalingą informaciją apie eismo sąlygas, bet kartu ir blaško vairuotojo dėmesį.
Ypač daug problemų sukelia netinkamas mobiliojo telefono naudojimas vairuojant.

 1. Novikovienė (2009) yra pabrėžusi informacijos reikšmę eismo įvykių tyrimams, cit. Perry L., Symons (1991), ji pažymi, kaip svarbu laiku informuojant transporto priemonių vairuotojus bei atitinkamas tarnybas apie pavojingus meteorologinius reiškinius, mat taip galima išvengti ir dalies eismo įvykių bei žmonių aukų skaičiaus, sutaupyti nemažai lėšų, skirtų kelių priežiūrai, sveikatos apsaugos sistemai ir t. t.

Pasak  A. Jarašūnienės ir G. Jakubausko (2007), sumaniosios (angl. intelligent) saugumo sistemos, tiek taikomos automobiliuose, tiek susijusios su infrsatruktūra, užtikrina saugumą keliuose. Žmonėms gyviems po avarijų keliuose išlikti bei išvengti avarijų padeda perspektyvios „e-call“ ir dažniausiai naudojamos ABS, ESP sistemos. Nurodoma, kad siekiant užtikrinti transporto informacijos infrastruktūrą Lietuvoje, būtina vykdyti šias užduotis:

 • Gerinti kelių informacijos infrastruktūrą.
 • Gerinti eismo sąlygas keliuose ir gatvėse.
 • Didinti eismo saugumą.

                      Jau minėtas 2012 m. Lietuvoje įdiegtas Kelių eismo informacinės sistemos projektas yra skirtas plačiajai visuomenei, vairuotojams – taip pat. Lietuvoje sukurtas visuomeninės iniciatyvos mėgėjiškas projektas "Informacija vairuotojams", atsiradęs 2000 m., kai internetinėje erdvėje trūko informacijos vairuotojams ir kt. eismo dalyviams. Ypatingai trūko aktualių kelių eismo taisyklių (KET), saugaus eismo automobilių keliais įstatymo redakcijų, taipogi nebuvo pakankamai informacijos apie svarbiausius eismo dalyvių administracinių teisės pažeidimus (baudas, prasižengimus ir pan.). Pasikeitus LR įstatymams, interneto svetainėje niekuomet neužmirštama jų atnaujinti ir padaryti aktualiais. Vairuotojus ir jiems prijaučiančius ypatingai sudomino virtualus alkotestreris (alkometras), aktualių dokumentų PDF versijos ar galimybė užduoti įvairius klausimus.

Buvo nustatyta, kad parengus ir sėkmingai įgyvendinus informavimo kampanijas pasitelkiant visuomenės informavimo priemones įmanoma ženkliai sumažinti avarijų, kurias sukelia išgėrę alkoholio vairuotojai, skaičių (Elder ir kt., 2004). Informavimo ir komunikacijos kampanijos gali padėti keisti vairuotojų nuostatas ir net elgseną. N.R. Salcedo (2008) teigia, kad visuomenės informavimui reikšmingi yra ryšiai su visuomene, informavimo kampanijos, išskyrė vairuotojus kaip visuomenės grupę, kuriai rengiamos informacinės kampanijos gali padidinti atsakomybės lygį. M. Cismaru ir kt. (2009) įrodė, kad vairuotojų atsakingą elgesį gali skatinti jiems skirta informacija apie alkoholio keliamą grėsmę, tam reikalingos informvimo kampanijos, pagrįstos socialinio marketingo principu – nauda plačiajai visuomenei.

 1. Cismaru ir kt. (2009) apibendrino, jog socialinio marketingo kampanijos gali pagelbėti kovojant su vairuotojų elgsenos problemomis. Pavyzdžiui, gerai suplanuotos masinės komunikacijos kampanijos gali padėti sumažinti avarijų, kylančių dėl vairavimo išgėrus, skaičių. Efektyvi ir reklama, kai norima kovoti su neblaiviais vairuotojais, o masinės komunikacijos kampanijos efektyvios, kai derinamos su padidintu žinisklaidos dėmesiu neblaivių vairuotojų problemai. Kaip efektyviai daryti poveikį asmenų elgsenai, kai ta elgsena nepriimtina visuomenei ar net pavojinga, aiškinamasi taikant minimalius grėsmės lygius, kad asmuo galėtų veikti. Kitaip tariant, jei asmuo nesijaučia pažeidžiamas, nepavyks pakeisti jo elgsenos. Siekiant parengti aplinką elgsenos pokyčiams, susijusiems su vairavimu išgėrus, planuojuamos socialinio marketingo kampanijos, pagrįstos protekcijos motyvavimo teorija. Tokios kampanijos yra efektyvios ir padeda mažinti avaringumą, kurį sukelia neblaivūs vairuotojai.

Protekcijos motyvavimo teorija taikoma pažinimo procesui paveikti, ji sustiprinama, kai:

·         Grėsmė sveikatai yra sustiprinama;

·         Individas jaučiasi esąs pažeidžiamas;

·         Yra aukštas atsako veiksmingumas siekiant išvengti grėmės;

·         Su tinkamu atsaku susiję kaštai yra neaukšti;

·         Asmuo yra pajėgus sėkmingai įvykdyti tinkamą atsaką, yra atsakingas  (cit. Rogers, 1983).

Ši informacijos ir komunikacijos mokslų srities tema reikalinga išsamesnio tyrimo, įrodymų, jog tokiomis priemonėmis kaip informavimo kampanijos įmanoma keisti tikslinių visuomenės grupių elgseną, vertybes, pakanka (Wilcox ir kt., 1998; Grunig, J., 1992; Dozier D.M. ir Grunig L.A., 1992).

Ketvirtąjį šio darbo skyrių galima apibendrinti teiginiu, jog vairuotojų rengimo sistemai valdyti ir koordinuoti užtikrinant jos efektyvumą būtini strateguoti veiksmai, svarbu užtikrinti tarpinstitucinį bendravimą, kai siekiama įtvirtinti tęstinius mokymus, saugaus elgesio keliuose kompetencijas. Yra nuolat pateikiamos rekmendacijos, kaip būtų galima tobulinti vairuotojų mokymus ir gerinti jų kokybę, teorinį ir praktinį vairuotojų mokymą siūloma organizuoti taikant naujesnes mokymų metodikas. Reikšminga yra visoms eismo dalyvių grupėms teikiama informacija, kuri geriausiai pasiekia tikslines grupes, kai taikomos informacijos ir komunikacijos kampanijos.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮTAKA VAIRUOTOJO ATSAKOMYBĖS UGDYMUI

 

Sociologas A. Giddensas (2000) mokymąsi siejo su žmogiškosiomis vertybėmis, teigė, kad jis susijęs su humanistiniais švietimo aspektais. Pabrėžtas žmogaus siekis svarankiškos savišvietos, kadangi tai yra priemonė tobulėti.

                      LR švietimo įstatyme pažymima apie neformalųjį švietimą, kad paprastai jo nevykdo formalios mokymo įstaigos. Jo tikslas nėra oficialaus dokumento ar konkrečių mokslinių žinių suteikimas. Neformalus ugdymas orientuojamas į praktinių įgūdžių lavinimą bei asmenybės tobulinimą. Šiai ugdymo formai priskiriamos tokios ugdymo pakopos:
- ikimokyklinis ugdymas, kurio paskirtis padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius;
- priešmokyklinis ugdymas, kurio paskirtis padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
- neformalusis vaikų švietimas, kurio tikslas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais;
- neformalusis suaugusiųjų švietimas, kurio paskirtis sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kvalifikacijų.

A.Fokienė (2004) pastebi, kad savaiminis ir neformalusis mokymasis iš esmės yra skirtingi, mokymai vyksta skirtingose vietose, o mokymosi struktūra neformaliojo mokymosi būdu yra struktūriškai apibrėžta, tuo tarpu savaiminio mokymosi – ne. Asmuo pats sau nusistato, kada ir kiek nori išmokti, kaip ir kokiais metodais sieks žinių, mokytojo vaidmuo tiek formaliajame tiek ir savaiminiame mokymęsi nėra svarbus.  Neformaliajame mokytojas gali atlikti tam tikrą vaidmenį,  savaiminio mokymosi metu mokytojo tiesiog nėra. Abiems mokymosi tipams bendra tai, kad mokymosi pasiekimai nėra užfiksuojami valstybės pripažįstamame dokumente, neišduodamas diplomas. Kitas panašumas yra tas, kad asmenys pasirinkę šiuos mokymosi būdus turi aukštą mokymosi motyvaciją. Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi atvejais mokymosi pasiekimai gali būti lygiavertūs, visiškai nepriklausomi nuo mokymosi būdo.

                      Ankstyvame amžiuje pradėti mokymai gali būti įvairaus pobūdžio. „Būtina tobulinti vaikų saugaus eismo kompetencijos ugdymą formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemose, siekiant riboti neigiamą sociokultūrinės aplinkos įtaką, o savarankišką moksleivių vaikščiojimą gyvenamoje aplinkoje bei kelyje „Namai – mokykla – namai“ panaudoti ugdymo procese kaip papildomą ar net pagrindinę vaikų kaip pėsčiųjų saugaus eismo kompetencijos ugdymo priemonę“ (Vilkonis, 2004, p. 121).

 

                      Teigiama, kad „M. Teresevičienė 1993 m. išskyrė tris pagrindinius suaugusiųjų mokymosi motyvus: socialinius, profesinius, individualius. Tačiau pastaruoju metu ryškėja, kad vis dėlto suaugusiųjų mokymąsi labiausiai skatina noras išlaikyti darbo vietą, tobulinti profesinę kvalifikaciją (Teresevičienė ir kt. 2006, p. 199). Apibendrinant galima teigti, kad mokymosi motyvai gali įvairuoti, tačiau suaugusiesiems svarbiausia neformaliojo mokymosi priežastis yra profesinis tobulėjimas“ , be to, nustatyta, kad neformalus ugdymas populiarėja (Alifanovienė ir kt., 2008, p. 13, 16).

Vairuotojo atsakomybei ugdyti gali būti naudojami originalūs netradiciniai mokymo metodai, nuotolinis mokymas ar atvirkščiai – praktinis mokymas. Praktinius mokymus gali organizuoti ir patys darbdaviai. Krovinių pervežimo firmų sunkvežimių vairuotojai Jungtinėje Karalystėje buvo mokomi taupyti degalus, kartu buvo mokomi naudotis kompiuterizuota degalų apskaitos sistema, buvo tirimi ir jų vertybiniai pokyčiai. Nustatyta, kad jie ženkliai sumažino degalų sąnaudas, be to, tyrimo laikotarpiu vykdant eksperimentą sumažėjo ir dalyvaujančiųjų avaringumo lygis. Pasiūlyta panašius mokymus taikyti plačiau, nes ekonominis efektas labai ženklus (Hedges ir Moss, 1996). 

Apibendrinti galime teiginiu, kad neformaliojo mokymo svarbos siekiant, kad vairuotojų kultūra ir elgesys būtų priimtini visuomenei, neigiančių išvadų neaptikta, neformaliojo mokymo integravimas į visą gyvenimą besitęsiančius vairuotojų mokymus yra būtinas.

                     

ATSAKINGO VAIRUOTOJO RENGIMAS VAIRAVIMO MOKYKLOJE MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ KONTEKSTE

 

Veiksniai, darantys įtaką vairuotojų rengimui, yra šie:

 1. Vairuotojų rengimo teisinis reglamentavimas, pabrėžiamos jų teisės ir pareigos.
 2. Vairuotojų rengimo turinys.
 3. Vairuotojų egzaminavimas – kad užtikrintų, jog transporto priemonių vairavimo teisę įgyja tik tam pasirengę asmenys.
 4. Vairuotojų rengimo specialistai.
 5. Vairuotojų kvalifikacijos kontrolės sistema.
 6. Vairuotojų nuobaudų sistema.
 7. Eismo dalyvių mokymo sistema: saugaus eismo pagrindų ir kultūringo elgesio eismo dalyviai turi būti mokomi nuo vaikystės, vairuotojų rengimas turėtų būti tęstinė šio mokymo dalis; mokymas nepasibaigtų įgijus vairuotojo pažymėjimą.
 8. Veiksmų koordinavimas visais klausimais, susijusiais su vairuotojų rengimu ir integracija į bendrą eismo dalyvių mokymą (www.transport.lt).

Atsakomybės ugdymas turi būti pradėtas jau šeimoje. Anot J. Jonynienės ir R.M. Kern (2012, p. 53), „pastaruoju metu mokslinėje ir praktinėje literatūroje vis dažniau pabrėžiant šeimos įtaką vaiko fizinei, psichologinei ir socialinei raidai, Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai nuolat domisi efektyviais tėvų bendravimo su vaiku metodais, vaiko gebėjimą bendradarbiauti, pasitikėjimą savimi, atsakomybės jausmą ugdančiomis strategijomis“.

             Į vairavimo mokyklas asmenys patenka jau susipažinę su saugaus eismo pagrindais ikimokyklonio ir mokyklinio ugdybo įstaigose – bendrojo ir vidurinio lavinimo mokyklose. IR ŠEIMOSE

                     

LR susisiekimo ministerijos duomenimis, Lietuvoje eismo įvykių kaltininkais dažniausiai būna iki 2 m. stažo turintys vairuotojai. 2007 m. vairuotojai, turintys iki 1 metų ir nuo 1 m. iki 2 m. vairavimo stažą, sukėlė atitinkamai 4,2 proc. ir 6,8 proc. visų eismo įvykių, o 2010 m. – atitinkamai 7,5 proc. ir 8,4 proc. visų eismo įvykių. Taigi mokymų efektyvumas yra svarbus uždavinys. Šiuo metu vairuotojai yra rengiami vadovaujantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493.

                      Nustatyta, kad nesėkmė vairavimo egzamino metu, kai jis neišlaikomas per pirmąjį mėginimą, apie 4 kartus padidina jaunų vairuotojų tikimybę padaryti avarijas, todėl siūloma taikyti specialias vairuotojų mokymo strategijas (Boufous ir kt., 2011). Kaip pasiekti saugesnio sunkvežimių vairuotojų elgesio keliuose, yra pasiūlę A.M. Douglas ir S.M. Swartz (2009): saugus elgesys turi būti vertinamas kaip besivystantis procesas, o vadybininkai, atsakingi už pervežimų sunkvežimiais saugumą, mokymus, turi gebėti valdyti vairuotojų rengimą ir mokymus taip, kad būtų veikiamas vairuotojų požiūris, sąlygojantis saugesnio vairavimo elgesį. Samdant ir atleidžiant iš darbo sunkvežimių vairuotojus siūloma taikyti jų vertinimo skalę.

Jungtinėje Karalystėje buvo tirta, kaip vairavimo mokymus gali pagerinti treniravimas vairuoti, buvo nustatyta, kad vairuotojų mokymuose treniravimo vaidmuo yra svarbus, kai derinamas su instruktavimu, visa tai sudaro naudingą pedagogiką. Pasiūlyta toliau tirti treniravimo efektyvumą bei poveikį vairuotojų avaringumo lygiui jau išlaikius vairavimo egzaminus (Passmore ir Mortimer, 2011). Esminė vairuotojų mokymų užduotis JAV – padėti naujiems vairuotojams tęstinai tobulinti patirtį.  Būtinybė yra ir vairuotojų mokytojų rengimo kokybė, bendruomenės parama, tėvų pagalba vos pradėjusiems vairuoti jaunuoliams. Be to, vairuotojų rengimo programos turi būti atnaujinamos remiantis patikimais mokslo tyrimais. Finansavimas vairuotojų rengimo programoms turėtų būti skiriamas atsižvelgiant į avaringumo statistiką ir kaštų efektyvumą, tik po to parama ir adekvatus finansavimas neturėtų būti problema (Quensel, 2005).

Vairuotojų mokymuose svarbu turėti konkrečius tikslus, tam parengta speciali matrica, žr. 5 lentelę.

5 lentelė

 

VMT MATRICA: VAIRUOTOJŲ MOKYMO TIKSLAI

 

 

HIERARCHINIAI VAIRUOTOJŲ ELGESIO LYGIAI

PAGRINDINIAI VAIRUOTOJŲ MOKYMO ELEMENTAI

 

ŽINIOS IR ĮGŪDŽIAI

 

RIZIKĄ DIDINATYS VEIKSNIAI

 

SAVĘS VERTINIMAS

4. ASMENINIAI BRUOŽAI, AMBICIJOS IR KOMPETENCIJOS

Gyvenimo būdas, asmeninės vertybės.

Prisitaikymas prie socialinių normų.

Impulso kontrolė, rizikos tendencijos, asmeninės rizikingumo savybės.

3. SU KELIONE SUSIJĘS KONTEKSTAS IR SPRENDIMAI

Kelio pasirinkimas, pasirinktas vairavimo laikas, kelionės būtinumas.

 

Psichologinės vairuotojo savybės, socialinis kontekstas ir kartu važiuojantieji automobilyje.

Asmeninės savybės planuojant tipinius rizikos motyvus vairavimo metu.

 

2. EISMO SITUACIJŲ VALDYMAS

Kelių eismo taisyklių taikymas, stebėjimas ir signalų naudojimas, įvykių numatymas.

 

Nepageidautina elgsena kelyje, informacijos perteklius, sudėtingos eismo sąlygos.

Saugaus eismo užtikrinimui būtinos asmeninės savybės, asmeninis vairavimo stilius.

 

1.BAZINĖ AUTOMOBILIO KONTROLĖ

Automobilio kontrolė, automobilio techninių aspektų išmanymas.

 

Saugos diržų, sėdėjimo pozicijos fiksavimo įrangos naudojimas.

Streso mažinimo priemonės.

Automobilio kontrolės stipriosios ir silpnosios pusės.

 

 

                                                                                              Šaltinis:  Hatakka et al., 2002.

 

Lietuvių tyrėjai įvertino mokymų, skirtų vairuotojams, modelius Vokietijoje, Olndijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje ir pasiūlė rekomendacijas Lietuvos vairuotojų mokymo sistemai tobulinti, eismo saugumui užtikrinti. Tai, anot grupės tyrėjų, daryti būtina, nes Lietuvos vairuotojams stinga saugų vairavimą užtikrinančių žinių, susijusių su praktiniais vairavimo įgūdžiais. Pažymima, kad dabartinėse Lietuvos vairavimo mokyklose būsimieji vairuotojai paprastai mokomi, kad išlaikytų egzaminus vietoje to, kad būtų mokomi saugaus vairavimo ir saugaus dalyvavimo eisme. Kad vairavimo mokymai būtų efektyvesni, pasiūlyta:

 1. Taikyti saugaus eismo programas, gerinti vairuotojų kvalifikaciją, mokymai turi būti tęstiniai.
 2. Pagal užsienio šalių patirtį būtina į mokymus įtraukti pokalbius, susijusius su eismo psichologija.
 3. Tikslinga vertinti būsimų vairuotojų psichofizinius ir psichomotorinius įgūdžius, tam naudoti speciali įrangą.
 4. Tikrinti kiek įmanoma daugiau vairavimo mokyklų, tai atlikti turi atsakingos institucijos ir paskelbti tokių tikrinimų rezultatus.
 5. Patobulinti LR teisines normas, reglamentuojančias vairuotojų mokymus ir egzaminavimą, pagal ES direktyvas.
 6. Kad vairuotojai būtų motyvuoti mokytis, teorinio egzamino užduotis būtina padidinti kiekybiškai, atnaujinti.
 7. Pakartotinį vairuotojų kvalifikacijos kėlimą ir praktinius mokymus tikslinga vykdyti Lietuvoje saugaus eismo mokymo centruose (Valiūnas ir kt., 2011).

 

Apibendrinti galima teiginiu, jog vairavimo mokyklos Lietuvoje atsiduria vienoje ir integruoti būtinoje sistemoje su vaikų ugdymo institucijomis, saugaus eismo mokymo centrais, kurie didžia dalimi ir steigiami šalyje, kad tęstinis vairuotojų mokymas būtų užtikrintas. Išeities tašku sprendžiant atsakingų vairuotojų rengimo problemas turėtų būti vaikų – būsimų vairuotojų – ugdymas šeimoje, tuomet ir vairavimo mokyklos lengviau susidorotų su bėdomis, kai būsimieji vairuotojai mokosi formaliai ir neatsakingai. Kaip būsimieji vairuotojai rengiami dar nuo ikimokyklinio amžiaus, jau nagrinėta šiame darbe. Kad atsakingo vairuotojo kultūra būtų ugdoma ir palaikoma visą gyvenimą trunkančių mokymų būdu, reikia ir pačių vairuotojų noro tai daryti. Mokymai vairavimo mokykloje turi būti labiau integruoti į visą procesą, turi būti iš anksto suplanuoti veiksmai ir reglamentuotas mokymų turinys. O kultūros pokyčiai, ypač poslinkiai vairuotojų atsakomybės vertybinės orientacijos plotmėje, nėra lengvai valdomas ir prognozuojamas kultūros pokytis, tai jau vadybos mokslo sritis. Pagalbos gali teikti ir psichologijos teoretikai bei praktikai.

Išsamiau klausimas gvildenamas tyrimų pagalba, tai bus analizuojama šio darbo empirinių tyrimų dalyje.

LITERATŪROS IR INTERNETO ŠALTINIAI

Sąraše – 183 šaltiniai

P.S. Sėkmės įsisavinantiems bent pradmenis, aukščiau išdėstytas tik minimumas.

 

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

4 raundas:  Rezultatas: 0:4, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto

TIESIOG 44 693 ŽENKLAI APIE MUZIEJUS PANDEMIJOS SĄLYGOMIS

Taikomasis aspektas – tinka bet kokiai organizacijai, norinčiai išlikti rinkoje

RAKTINIAI ŽODŽIAI: marketingas/rinkodara, lojalumas, komunikacijos modelis

UŽRAŠYTA 2020 LAPKRITĮ/GRUODĮ

Iliustracijos iš <https://ccsearch.creativecommons.org>

---------------

 

https://www.leidinyssau.lt, ISSN 2669-1876, 2021-04-09

 

Andžela Armonienė

 

Elektroninės rinkodaros komunikacijos samprata ir kanalai

Gerbneris (1972) apibrėžia žmonių komunikaciją kaip socialinę sąveiką per pranešimus. Komunikacijos sampratos pagrindų sukūrimas socialinėse teorijose priskiriamas H. Lasswellui (1972), kuris žinomas dėl Laswello formulės autorystės. Formulė yra tokia: „Kas sako ką, kokiu kanalu, kam, kaip efektyviai?“ (Lasswell 1972: 84). "Komunikacijos esmė yra orientacija į kokybę ir vartotojų poreikius" (Locker 1995: 14). Komunikacijos procesas vis dar išlieka nepakitęs, linijinis komunikacijos modelis, kurį 1955 m. paskelbė W. Schrammas, pripažįstamas kaip pagrindinis masinės komunikacijos modelis, jis nepraradęs praktinio taikymo reikšmingumo iki šių dienų (Smith 2000).

Elektroninės rinkodaros aplinkoje reikšmingas dvipusės simetrinės komunikacijos modelis, kurio skiriamasis bruožas – abipusio supratimo siekimas, šio modelio idėjiniu pradininku yra laikomas E.L. Bernays (Grunig, Hunt 1984). Itin išpopuliarėjo ir amžių sandaroje imtas taikyti praktikoje dvipusės simetrinės komunikacijos modelis, kurio sampratą pasiūlė J.E. Grunigas ir T. Huntas (1984). Dvipusės simetrinės komunikacijos tikslas yra tarpusavio supratimas, dialogas, grįžtamasis ryšys. Modelis (žr. 1 pav.) paplito tarp ryšių su visuomene specialistų, nes organizacijos siekė tikslingai komunikuoti su auditorijomis (tikslinėmis grupėmis) ir pavieniais asmenimis, žinoti jų lūkesčius, pasiekti, kad visuomenės grupės suprastų organizacijos poziciją, o grįžtamasis ryšys padėtų surinkti informaciją apie tikslinių grupių poreikius, vertybes, kt. Visa tai tapo itin svarbu, kai naujos technologijos sudarė galimybę komunikuoti organizacijoms ne tik su auditorijomis, bet ir pavieniais adresatais bei gauti jų atsaką.

 
   

                1 pav. Dvipusės simetrinės komunikacijos modelis

Šaltinis: Grunig, J. E. and Hunt, T. 1984. Managing public relations. Fort Worth, TX: Holt, Rinehart and Winston, 21 psl.

Teigiama, kad šį modelį praktiškai taikančios organizacijos padidina savo veiklos efektyvumą. Dvipusės simetrinės komunikacijos būdingos savybės: tiesos sakymas, kliento ir publikos pristatymas vienas kitam, darbuotojų ir klientų požiūrių supratimas ir vadyba. Taikant dvipusę komunikaciją pagrindinis metodas – sukurti ilgalaikius ir subtilius ryšius tarp organizacijos ir jos publikų (Grunig, Hunt 1984). Elektroninės rinkodaros sąlygomis šiam modeliui taikyti ir siekiant efektyviau komunikuoti su tikslinėmis grupėmis atsivėrė naujos galimybės, nes elektroninių komunikacijos priemonių pagalba tapo įmanoma užtikrinti dvipusę komunikaciją ir grįžtamąjį ryšį, tuo tikslu pasitelkiamas elektroninis paštas, socialiniai tinklai ir kitos priemonės. Dvipusės simetrinės komunikacijos modelis taikomas ryšių su visuomene srityje, tačiau elektroninės rinkodaros sąlygomis vien to nepakanka (išsamiau žr. skyrelį „Teoriniai modeliai, taikytini muziejų elektroninės rinkodaros komunikacijos srityje“).

Komunikacijos procesas kuriamas ir valdomas pasitelkus reklamą; pardavimo skatinimą; ryšius su visuomene; asmeninį pardavimą; tiesioginę rinkodarą. Išsamiau šios išvardintos sampratos pristatomos tokiu būdu:

 • Reklama per tam tikrus nešiklius skleidžia užsakovo pageidaujamą informaciją.
 • Pardavimo skatinimas padeda sukurti išskirtines prekių įsigijimo sąlygas ir pranešti apie jas potencialiems pirkėjams.
 • Ryšiai su visuomene palaikomi tam tikra ilgalaike veikla, pastiprinant ją įvairiais renginiais ar kitomis visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį patraukiančios priemonėmis.
 • Asmeninis pardavimas nuo kitų rėmimo veiksmų skiriasi dėl to, kad vyksta tiesioginis dialogas su potencialiais pirkėjais. Tiesiogiai pirkėją pasiekia bei komunikavimą susieja su pardavimu.
 • Tiesioginės rinkodaros priemonės – prekės, paslaugos pateikiamos teisiogiai klientui, pasitelkiamas internetas.

Reklama, pardavimo skatinimas, ryšiai su visuomene, asmeninis pardavimas, tiesioginė rinkodara kartu sudaro rinkodaros komplekso elementą rėmimą, išryškinant sudarančių veiksmų įvairovę kartais tos priemonės yra vadinamos rėmimo kompleksu (Pranulis ir kt. 2008: 356).

Elektroninės rinkodaros komunikacijos metodai, kuriuos taiko įmonės virtualioje aplinkoje, yra skirti komunikuoti su vartotojais ir sukurti stiprų prekės ženklą. Pasitelkiamos elektroninės rinkodaros rėmimo priemonės, kad būtų galima diegti pardavimų skatinimą, paskatinti vartotojus pirkti paslaugas ar produktus kiek galima greičiau ir neatidėliotinai. Elektroninė komunikacija, susijusi su prekės ženklu, praneša vartotojui apie produkto/paslaugos savybes. Pačioje pradžioje, kai rinkodara buvo perkelta į virtualią erdvę, buvo tvirtinama, jog visa rinkodaros komunikacija bus perkelta į virtualią erdvę, tačiau taip nenutiko, kompanijos pasirinko taikyti tradicinės ir elektroninės rinkodaros kombinaciją (Ceran, Stevic 2009).

Elektroninėje erdvėje pritaikoma ir rinkodaros komunikacija arba dar kitaip vadinamas rėmimo kompleksas. Tai yra įrankis, kuris didina vartotojų informuotumą, skatina susidomėjimą produktais ir paslaugomis, didina pardavimus ir padeda formuoti vartotojų lojalumą (Išoraitė 2016). Visi rėmimo komplekso elementai yra veiksmingos priemonės siekiant formuoti ir palaikyti vartotojų lojalumą. Tai yra, tiesioginis marketingas, interaktyvusis marketingas ir asmeninis pardavimas yra tiesioginė komunikacija, skirta konkretiems vartotojams. Kiti trys elementai, kaip reklama, pardavimų skatinimas ir ryšiai su visuomene yra netiesioginė komunikacija ir skirti nesegmentuotai auditorijai (Kotler, Keler: 2012). Kitaip manė J. E. Grunigas (1992), kuris ryšius su visuomene laikė būtent segmentuotos auditorijos komunikacija ir jo teorijos esmė – tikslinėms grupėms planuojama organizijos komunikacija. Šis požiūris svarbus nagrinėjant vartotojų lojalumą, kadangi vartotojų segmentavimas yra esminis siekiant užtikrinti, kad vartotojų lojalumas stiprėtų (Glinskienė, Kvedaraitė, Kvedaras 2010).

Tikslinga pateikti kiek sudėtingesnį rinkodaros komunikacijos komplekso sampratos atvejį, derantį XXI a. komunikacijai rinkoje, kur rinkodaros komunikacijai priskiriama ženkliai daugiau elementų nei tik reklama ir skatinimas. Beje, P. Smithas (2000) rinkodaros kompleksą sudaro iš 7 elementų, tradicinė 4 P (anglų k. product, price, place, promotion) rinkodaros formulė praplečiama, papildomai atsiranda pirkėjai, fizinė aplinka, procesas, autorius išskiria 12 rėmimo elementų, jų tarpe paminėtas ir internetas (žr. 2 pav.), kitų autorių (Baltes 2016) nuomone, tai yra elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonė.

 

 

                          2 pav. Sąveika tarp komunikacijos ir rinkodaros kompleksų

Šaltinis: Smith, P. 2000. Marketing communications: an integrated approach. 2 nd ed. Glasgow: Bell and Bain Ltd, 7 psl.

Pavyzdžiui, R. Blakemanas (2018) pateikia tokį esamo laikotarpio rinkodaros komunikacijos komplekso devynių elementų sąrašą:

 1. Ryšiai su visuomene;
 2. Lauko ir tranzitinė reklama;
 3. Tiesioginė rinkodara;
 4. Reklama;
 5. Pardavimų skatinimas;
 6. Internetas ir socialiniai tinklai;
 7. Mobilusis marketingas;
 8. Asmeninis pardavimas;
 9. Alternatyvioji rinkodara.

Pažymėtina, jog R. Blakemanas (2018) internetą ir socialinius tinklus priskiria prie rinkodaros komunikacijos komplekso arba rėmimo elementų, o P.L. Baltes (2016) nuomone, tai yra komunikacijos priemonės. Rinkodaros komunikacijos elementai reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas ir kiti pasitelkiami pritraukti vartotojus ir juos išlaikyti lojaliais. Šie elementai skatina vartojimą, kuria lojalumą, keičia vartotojo turimas žinias (Tabish ir kt. 2017).

Muziejai atlieka komunikacijos funkciją, kas yra reikšminga kultūrinė priemonė. Šiandienos muziejus yra daugiau kultūros tarpininkas, veikiantis kaip tiltas tarp kūrybos ir vartojimo (Ren-Jye Shiau, Kuei-Ling Hu 2020), todėl užtikrinti sėkmingą komunikaciją su vartotojais itin svarbu, komunikacijos kanalų ir jų derinių pasirinkimas tampa reikšmingu organizacijos komunikacijos planavimo aspektu.

 1. Juščius ir E. Baranskaitė (2015: 45) nurodo pagrindinius internetinės rinkodaros kanalus:
 • paieškos sistemų rinkodara;
 • elektroninio pašto rinkodara;
 • socialinių tinklų rinkodara;
 • turinio rinkodara.

Paieškos sistemų rinkodara: ji viena svarbiausių tiems, kurie parduoda prekes ar paslaugas internete (Shih et al. 2012). Beveik visi vartotojai norėdami įsigyti tam tikrą produktą ar paslaugą, yra linkę pradėti nuo paieškos sistemų. Paieškos sistemos (pvz., „Google“ ir „Yahoo“) taiko rekomendavimo sistemas (Juščius, Baranskaitė 2015: 46). Yra du paieškos sistemų rinkodaros būdai: paieškos sistemų optimizavimas (SEO) ir paieškos sistemų rinkodara (SEM).

Paieškos sistemų optimizavimas (SEO) – tai procesas, kuriuo siekiama atsidurti internetinių paieškų sistemų rezultatų viršuje. Paieškos sistemų optimizavimas leidžia tinklalapiui pasitalpinti daugelio paieškos sistemų sąrašo pradžioje. SEO optimizacija skirstoma į dvi pagrindines dalis: vidinį optimizavimą ir išorinį optimizavimą. Vidinis optimizavimas apima interneto svetainės parametrų derinimą, serverio ir sisteminių failų konfigūravimą. Išorinio optimizavimo tikslas yra sukurti kuo daugiau nuorodų į interneto svetainę, išoriniuose tinklapiuose.

Paieškos sistemų rinkodara (SEM). Egzistuoja „mokėjimas už paspaudimą“ būdas, kuomet už reklamą mokamą tada, kai vartotojas imasi kokių nors veiksmų – paspaudžiama ant reklamos ir taip vartotojas nukreipiamas į elektroninę parduotuvę.Geriausiai žinomų pavyzdžių – „Google Adwords“. Ši sistema leidžia nustatyti kainą pagal raktinų žodžių kiekį ir automatiškai vaizduoja reklamas susijusiuose paieškų puslapiuose. Ph. Kotleris ir K.L. Kelleris (2012) teigia, kad internetinis puslapis ar elektroninė parduotuvė neužtikrina lankytojų srauto. Informcija turi būti jos vartotojams svarbi, įdomi, reikalinga, aktuali, nuolat atnaujinama, kad jie grįžtų vėl ir vėl.

Elektroninio pašto rinkodara. Tai viena seniausių ir plačiausiai naudojamų priemonių internetinėje rinkodaroje. Elektroninio pašto rinkodara šiandien geba perduoti reklaminę žinutę žymiai tiksliau, greičiau ir pigiau nei kitos internetinės rinkodaros priemonės. Elektroninio pašto rinkodarą sudaro naujienlaiškiai, įvairūs pranešimai apie prekės ženklo kūrimą arba įprastos žinutės formato reklama. Internetinis tinklapis yra daug bendresnis ir juo yra žymiai sunkiau pritraukti tikslinę auditoriją. Šiandien elektroninė reklaminė komunikacija t. y. Rinkodara elektroniniu paštu, nėra dominuojanti internetinės rinkodaros forma. Manoma, kad elektroninio pašto rinkodara sąnaudų požiūriu yra efektyviausias internetinės rinkodaros įrankis (Juščius, Baranskaitė 2015). Teigiama, kad elektroninio pašto žinutės gali pasiekti tikslinius adresatus, jos yra individualizuotos, skirtos konkrečiam adresatui, skiriasi nuo masinei auditorijai siunčiamų pranešimų. Dėl itin žemų kainų, didelio poveikio elektroninio pašto rinkodara populiarėja (Ceran, Stevic 2009).

Socialinių tinklų rinkodara. Socialiniai tinklai yra vienas sėkmingiausių internetinės rinkodaros kanalų, kurio dėka galima padidinti prekės ženklo, paslaugų ar produktų žinomumą. Socialinių tinklų rinkodarai priklauso tokie tinklai, kaip: „Facebook“, „Twitter“ , „LinkedIn“, ,„Google+“ , „Pinterest“. Socialinių tinklų rinkodara e. verslui suteikia galimybę tiesiogiai sąveikauti, komunikuoti su tiksline auditorija.

Turinio rinkodara. Viena iš naujausių rinkodaros rūšių, ji susiformavo siekiant sudominti ir paveikti vartotojus. Turinys yra ilgiausiai išliekantis pastovus nepaisant vykstančių pokyčių rinkoje. Turinio sąvoka apima tekstą, grafinius elementus, vaizdo ir kitus elementus, kurie vartotojams daro įtaką.

Informacijos (komunikacijos) prieinamumas itin svarbus muziejų lankytojams, tačiau jautriausia tam lankytojų grupė – asmenys su negalia. Lietuvoje buvo atliktas reikšmingas tyrimas ir nustatyta, jog „skatinant negalią turinčių asmenų dalyvavimą muziejų veikloje, būtina aktyviau skleisti informaciją tarp tikslinės auditorijos. (...) Muziejus naudoja personalizuotas komunikacijos strategijas. Muziejus taiko ne vienakryptį, o abipusį institucijos ir lankytojo komunikavimą. Taikomi įvairūs komunikavimo būdai: tiek konservatyvūs (tiesioginis informacijos
perdavimas, informavimas žiniasklaidos priemonėmis), tiek ir modernūs (elektroninė terpė, socialiniai tinklai, auditorijų pritraukimo renginiai, vykstantys muziejuje ir už jo ribų, kt.).“ (Karpavičiūtė, Paqvalén, Petkutė 2019: 31-32). Tyrimo dalyviai teigė, kad Lietuvos meno muziejų interneto svetainėse pateikiama informacija apie paslaugas jiems atrodo
nepatikima ir nepakankamai išsami, o neįgalieji tikisi glaustos ir patikimos informacijos. Muziejus atlieka stebėjimą, vertinimą, stengiasi prisitaikyti prie lankytojų individualių poreikių. Muziejaus interneto svetainėje nesudėtinga palikti atsiliepimą / įvertinti apsilankymą
(pavyzdžiui, atsakant į internetinės apklausos klausimus, elektroniniu laišku,
naudojantis specialia programa, kurią galima atsisiųsti į išmanųjį telefoną ir pan.) (Karpavičiūtė, Paqvalén, Petkutė 2019: 49).

 1. Šuminas (2014), tirdamas socialinių medijų (tinklų) taikymą Lietuvos muziejuose, nustatė, jog šis komunikacijos kanalas nėra itin aktyviai plėtojamas. Kiek anksčiau buvo padaryta išvada, jog siekdamas gerų rezultatų, muziejus turi pakeisti savo požiūrį ir vertinti socialines medijas kaip lygiavertę ir integruotą visos komunikacijos sudedamąją dalį“ (Šuminas, Armonaitė 2013: 306). Praktinis naudojimasis socialinėmis medijomis muziejų veikloje ir komunikacijoje gali būti aptariamas remiantis A. Russo siūloma 4 P struktūra, kuri apima:
 • dalyvavimą (angl. participation): Vartotojas gali dalyvauti tik virtualioje erdvėje ir lygiai taip pat patirti muziejaus teikiamų potyrių. Tai įgyvendinti galima per socialinio tinklo Facebook bendruomenę, specialius svetainės Twitter raktinius žodžius, vaizdo medžiagos ir nuotraukų portalus Youtube, Flickr, taip pat naudojant specialias mobiliąsias programėles, muziejaus siūlomas savo esamiems ar potencialiems lankytojams;
 • publikavimą (angl. publication): Apibūdinanti naudojimosi socialinėmis medijomis galimybes muziejų komunikacijoje. socialinių medijų priemonėse Facebook ar Twitter publikuojami muziejaus pranešimai didina paties turinio pasiekiamumą ir perskaitymo tikimybę. Be to, naudojantis socialinėmis medijomis kaip turinio publikavimo kanalu, padidėja ir komunikacinio turinio apyvarta, nes interaktyvūs kanalai užtikrina operatyvią jo sklaidą ir pasiekiamumą;
 • populiarinimą (angl. promotion): Naudodami įvairias socialinių medijų platformas, muziejai skelbia informaciją ir populiarina savo organizuojamus renginius, pristato naujas ekspozicijas ir pan. vis dėlto, turint nemokamą kanalą, kuriame tiesiogiai galima bendrauti su savo auditorija, iškyla pavojus, kad muziejai gali tiesiog „užversti“ auditoriją neįdomia ir neaktualia informacija, užuot stengęsi įtraukti ir įsigilinti į jos lūkesčius ir poreikius;
 • partnerystę (angl. partnership): Keleto organizacijų partnerystė padidina jų bendro projekto pasiekiamumą ir leidžia prasmingiau ir išradingiau panaudoti socialines medijas. Be to, tokia partnerystė dažniausiai suteikia ir platesnę patirtį, kadangi paprastai išeina iš tradicinio ir fzinio muziejaus ribų.

Vertinant socialinių medijų (tinklų) taikymą muziejų veikloje šios 4 charakteristikos suteikia galimybę išsiaiškinti, kaip kultūros institucija savo veikloje gali išnaudoti socialines medijas ir sėkmingai pritaikyti jas savo komunikacijai (Downes, 2011, cit. Šuminas, Armonaitė 2013: 306-310).

Svarbi yra įžvalga, kad socialiniai tinklai gali reikšmingai padidinti organizacijos pelningumą, be to, sustiprinti vartotojų lojalumą, kadangi vartotojai gali tapti prekės ženklo advokatais elektroninėje erdvėje (Opreana, Vinerean 2015: 32).

Apibendrinimas yra tas, kad elektroninės rinkodaros kanalai yra susiję su geresniu įvairių tikslinių auditorijų pasiekimu, naujomis galimybėmis bendraujant su lankytojais, komunikacijos pritaikymu konkrečiam asmeniui. Be jokios abejonės, rinkodaros komunikacijos rėmimo komplekso elementų ir mokslininkų sampratų šia tema gali atsirasti vis naujų, tačiau neginčytina, jog elektroninės rinkodaros komunikacija bei jos strateginis valdymas tampa esminiu dalyku.

 

Elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonės

 

Pagrindinės elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonės yra šios: interneto svetainė (Web site), reklaminiai skydeliai (banners), elektroninis paštas (e-mail), paieškos svetainė (search engine), naujienų/diskusijų grupė (blog), nuoroda (link) (Talijūnas 2004). Šios priemonės priskirtinos kitam rinkodaros komunikacijos priemonių tipui nei masinės komunikacijos priemonės. Masinės komunikacijos priemonės – spauda, radijas, televizija ir kt., atsiradusios skirtingais žmonijos istorinės raidos etapais, yra pasitelkiamos informacijai perduoti didesnėms ar mažesnėms visuomenės grupėms ­ teoriniu lygmeniu yra išnagrinėtos ir lietuvių auditorijai pristatytos V. Gudonienės (1999).

Pateikiama ir kitokia klasifikacija. Teigiama, kad skaitmeninis amžius paskatino organizacijos pokyčius organizuojant ir valdant komunikacijos veiksmus. Skaitmeninis ryšys turi privalumų, palyginus jį su tradicinės rinkodaros komunikacijos priemonėmis: mažesnės išlaidos (reklama internete yra daug pigesnė nei televizijoje, radijuje, spaudoje), reklamos prieinamumas. Be to, komunikacijos pranešimai yra orientuoti į klientus, remiantis socialiniais tinklais, reklamos efektyvumo išmatavimas tampa įmanomas. Skaitmeniniame rėmime naudojamos komunikacijos priemonės yra šios: tinklalapiai, tinklaraščiai, naujienlaiškiai, socialiniai tinklai, vebinarai, vaizdo įrašai, forumai, internetiniai konkursai (Baltes 2016).

Pažymėtina, jog socialiniai tinklai kai kurių autorių (Šuminas ir Armonaitė 2013; Šuminas 2014) yra priskiriami prie komunikacijos kanalų, tačiau šiame magistro baigiamajame darbe pasirenkamas naujesnis požiūris, jog socialiniai tinklai yra komunikacijos priemonė (Baltes 2016).

Interneto svetainei, kurią kai kurie autoriai (Talijūnas 2004) priskiria prie elektroninės rinkodaros priemonių, tenka išskirtinis vaidmuo. Laikomasi nuomonės (Abdel-Basset et al. 2019), kad įmonei geriausias būdas surasti naujus vartotojus ir plėtoti verslą yra sukurti aukštos kokybės interneto svetainę, kuriai būtų būdingi tokie požymiai:

 • Paprastas ir patrauklus dizainas. Svarbiausia – pelnyti lankytojų pasitikėjimą ir užtikrinti juos, kad jie ras visą norimą informaciją, kurios ieško;
 • Ji turi atspindėti įmonės turinį;
 • Ji turi įdiegtas pagrindines naršykles, kaip Firefox, Chrome, Safari ir kt.;
 • Svetainė prieinamamobiliose platformose;
 • Ji lengvai pasiekiama;
 • Joje yra prieiga prie socialinių tinklų Linkedln, Facebook;
 • Yra spaudos pranešimai, interesų grupės;
 • Naudojamos naujausios technologijos, nuolat atbnaujinamas turinys, saugos sistema;
 • Svetainė pritaikyta asmenims su negalia, pavyzdžiui, turintiems regėjimo problemų, kt.;
 • Sukurta galimybė pervesti mokestį per ePayment geriausias sistemas;
 • Nuolat pranešamos naujienos, taip pat surenkama informacija apie tai, kiek vidutiniškai laiko lankytojai praleidžia svetainėje, kiek lankytojų iš viso, iš kur jie;
 • Skelbiamos sėkmės istorijos, nustatoma, kur reikia dėti daugiausia pastangų, kur įdėtos lėšos ir laikas gali būti efektyviausiai naudojami (Abdel-Basset et al. 2019: 10-11).

Dar vieną klasifikacijos sampratą yra pateikę Ceran ir Stevic (2009), anot jų, elektroninėje rinkodaroje yra pasitelkiamos šios komunikacijos priemonės:

 • internetinė reklama;
 • elektroninio pašto rinkodara;
 • ryšiai su visuomene;
 • internetas, kaip komunikacijos priemonė.

Visas šias keturias priemones mokslininkai K. Ceran ir M. Stevic (2009) aptarė išsamiau:

 

Internetinė reklama

Tai geriausiai žinoma ir paplitusi rinkodaros komunikacijos priemonė. Įmonės reklamai skiria nemažai pinigų, nors virtualioje erdvėje skelbiama reklama neviršija 3% visų reklamos išlaidų. Pagrindiniai internetinės reklamos privalumai yra šie: galimybė nukreipti reklamą tiksliniams rinkos segmentams, galimybė analizuoti ir stebėti reklamos efektus realiu laiku, dvipusė komunikacija tarp potencialių pirkėjų ir kompanijų. Pagrindinis trūkumas yra pusiausvyros nebuvimas tarp reklamos efektų ir jos sukūrimo kainos.

Reklaminiai skydeliai

Tai reklamos pranešimai, skelbiami interneto erdvėje. Reklamos skydeliai yra seniausia ir labiausiai paplitusi reklamos internete priemonė. Neretai tokia reklama yra ar grafinis paveikslėlis, ar filmukas. Reklamos skydelių gyvavimo laikas yra trumpas, jie neberodomi, vos tik nustatoma, kad yra neefektyvūs. Norint padidinti reklamos skydelių naudingumą pirmiausia didinamas jų plotas, jie kuriami vis labiau pastebimi. Pagrindinės reklamos skydelių savybės yra: jų išvaizda, pozicija ir dydis.

Elektroninio pašto rinkodara – ji dar priskiriama prie komunikacijos kanalų, yra aptarta šio darbo 1.3 skyrelyje.

Elektroninio pašto modeliai

Elektroninio pašto modelius sudaro diskusijų sąrašai ir informaciniai biuleteniai su adresatų sąrašais. Paprasčiausias būdas kurti pašto adresų sąrašus yra pasiūlyti svetainės lankytojams galimybę įvesti vartotojo pašto adresą, kuris yra vėliau naudojamas siųsti konkrečius pranešimus potencialiems vartotojams.

Elektroniniai katalogai

Tai yra internetinė klasikinio katalogo versija, kuri yra pagrindinis siūlomų prekių pateikimas. Internetinį katalogą paprastai sudaro iš produktų nuotraukų, aprašymų (dydis, spalva, medžiagos sudėtis) ir informacijos apie kainas.

Ryšiai su visuomene internete

Ryšiai su visuomene yra būdas didinti informuotumą apie svetainės egzistavimą ir padidinti svetainės lankytojų srautą. Tai bendravimas su tiksline auditorija ir auditorijai apskritai, remiantis metodais, kurie nėra susiję su reklama, renginiais, šventėmis, spaudos konferencijomis ir pan.

Ar reklama internete yra pakankamai veiksminga ir kaip tinkamai įvertinti sąnaudas ir naudingumą  toks yra pagrindinių dilemų rinkinys, kuris nustatomas, kai reikia padaryti sprendimą dėl šio komunikacijos kanalo naudojimo.

Daroma išvada: elektroninės ir ryšių jungtys leidžia nuolat vykdyti verslo procesus ir siekti efektyvumo, daryti mažesnes išlaidas ir mažiau klaidų bei taikyti mažiau nuolaidų (Ceran, Stevic 2009: 49-51).

                      Išskirtinis interneto reklamos, socialinių tinklų, interneto svetainių tyrimas buvo atliktas Lenkijos muziejuose. Palyginamoji trijų nacionalinių Lenkijos muziejų elektroninės rinkodaros komunikacijos analizė vykdyta palyginimui pasirinkus kitus Europos miestų muziejus. Vertinta buvo elektroninė reklama, socialiniai tinklai ir interneto svetainės. Esminės išvados muziejams buvo parengtos šios:

Elektroninės reklamos atveju – ji efektyvi, jos kaštai maži, rekomenduojama taikyti aktyviau.

Socialinių tinklų atveju – daugiausia dėmesio reikia skirti Facebook, Twitter, YouTube ar Instagram. Muziejams rekomenduojama dažniau naudotis Instagram, Twitter, nes jie padeda labiau įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Lenkijos muziejai aktyviausiai naudoja Facebook, tačiau komunkacijos rėmimo priemonės šiuo atveju duoda rezultatus tik tada, kai jos yra apmokamos.

Interneto svetainės atveju – itin rekomenduojamas e-parduotuvių taikymas. Be to, tyrimo metu nustatyta, kad muziejai, kurdami svetainės turinį, visiškai nepasitelkia humoro, o tokia padėtis taisytina (Śmiałowicz 2020: 46-48).

Apibendrinimas yra tas, kad įvairūs autoriai skirtingais laikotarpiais nurodo elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonių sampratas, klasifikacijas ir sąrašus, tačiau mūsų darbe priimtiniausia vadovautis P.L. Baltes (2016) klasifikacija neatmetant ir D. Talijūno (2004) pasiūlyto varianto. Vienas iš naujesnių muziejų elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonių tyrimas Lenkijoje (Śmiałowicz 2020) išskirtinis dėl taikomojo pobūdžio.

Elektroninės rinkodaros komunikacijos poveikis

Komnikacijos poveikio klausimus pramogų versle yra tyrinėjęs V. Pruskus (2013), tačiau dar masinės komunikacijos eroje komunikacijos poveikis, kaip savarankiška samprata, ar komunikacijos efektai buvo tyrinėjami itin intensyviai ir buvo sukuriama gausybė teorinių požiūrių (McQuail 2006), o atsiradus galimybėms taikyti naujas technologijas ir pasitelkti naujus komunikacijos kanalus, sparčiai plėtojantis internetui, mokslo tyrimai apie komunikacijos poveikį atsidūrė tam tikroje kryžkelėje: technologijos ir nauji kanalai buvo plėtojami sparčiau ir aplenkė galimybę išsamiai visus tuos procesus tyrinėti ir daryti išvadas dėl komunikacijos strateginio planavimo, praktinio taikymo.

Kai XXI a. atsirado nauji komunikacijos kanalai ir priemonės, iškilo poreikis naujai pritaikyti ir masinės komunikacijos poveikio teorijas, atsižvelgti į naujų technologijų įtaką, rinkodaros komunikacijoje tai taip pat įnešė permainų, kadangi, pavyzdžiui, reklama tiesiogiai susijusi su masinės komunikacijos kanalais. Šiuolaikinėmis virtualios rinkos sąlygomis poveikis ar efektas susijęs su žiniasklaidos turiniu, tačiau manoma, kad naujosios priemonės ir kanalai nelems didelių pokyčių, tiesiog vieni komunikacijos kanalai pakeičiami kitais (Metzger 2009). Viena iš masinės komunikacijos teorijų – dienotvarkės nustatymo teorija (McQuail, Windahl 1993) – taikoma strategiškai planuojant ir šių dienų komunikacijos priemones, kai siekiama norimo efekto, poveikio visuomenei norimais klausimais, pagal šią teoriją galimas visuomenės nuomonės formavimas, o paveikti vartotojus, paskatinti pirkti prekes ar paslaugas svarbu ir elektroninės rinkodaros komunikacijos atveju. Komunikacijos poveikio galimybės itin pakito paplitus socialiniams tinklams, nuomonės formuotojais tapo pavieniai asmenys, nieko bendro neturintys su žiniasklaida ar profesionalia žurnalistika. Muziejų atveju socialinių tinklų problematiką ir poveikio galimybes Lietuvos aplinkoje tyrinėjo A. Šuminas ir V. Armonaitė (2013).

Rinkodaros teorijoje ir praktikoje komunikacijos poveikis realizuojamas per rėmimo elementus. Rėmimas – tai rinkodaros komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, kuriais numatytos asmenų grupės informuojamos ir skatinamos pirkti. Rinkodaros elektroninėje erdvėje sąlygomis daugelis konkurentų siūlo panašias prekes, potencialūs pirkėjai sunkiai sužino apie prekę, jiems niekas tinkamai nepaaiškina siūlomos prekės ar paslaugos privalumų ir neskatina pirkti. Todėl tenka imtis specialių veiksmų, būtent tam ir naudojamas rinkodaros komplekso elementas rėmimas (žr. išsamiau šio darbo skyrelyje „Elektroninės rinkodaros komunikacijos samprata ir kanalai“). Rėmimas apima rinkodaros veiksmus, kuriais siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

 • informuoti numatytas asmenų grupes apie įmonės pasiūlymus;
 • skatinti jais pasinaudoti.

Informuoti ir skatinti potencialius pirkėjus, paslaugų vartotojus galima kuo įvairiausiomis komunikavimo priemonėmis pasitelkiant į pagalbą skirtingų tipų įmones ar jų grupes. Pagrindinė rėmimo paskirtis yra sukelti palankią tikslinės rinkos reakciją perduodant jos atstovams tam tikrą informaciją (Pranulis ir kt. 2000; Pranulis ir kt. 2008: 355).               

Sėkmės virtualioje rinkoje receptus turėti nori daugelis. Konkuruoti tenka nuolat, nes nesunku suvokti, kad virtualiai lankytojai gali lankytis bet kurios šalies muziejuje, nelengva rungtyniauti su didesnius finansinius ir žmogiškuosius išteklius turinčiais pasaulinio garso muziejais ir t.t. Manoma, kad, skatinimo priemonės itin efektyvios, pabrėžiamas įvairių metodų taikymas, siūloma įtraukti ir ryšius su bendruomene. Bet kuriuo atveju pagrindinė užduotis yra laimėti klientų lojalumą (Chris 2011; Crespo-Almendros, Del Barrio-García 2014).

Būtina atsižvelgti ir į reklamos bei teikiamų paslaugų specifiškumą, kai viskas vyksta virtualioje erdvėje. Nuo pat interneto atsiradimo nuolat keliamas reklamos internete efektyvumo klausimas. Taigi, ar kai kurie klientai ilgai rinksis interneto erdvę ir teiks jai pirmenybę vietoje realių apsipirkimų, apsilankymų? Privalumas yra ir galimybė būti pasiekiamiems ištisą parą. Efektyvumas matuojamas atsiperkamumu, svarbus yra vartotojo susidomėjimo išlaikymas. Tenka ieškoti vis naujų paslaugų, prekių ir išradingai jas siūlyti vartotojams. Kai tema ar klausimas tampa nebesvarbus vartotojui, jis paprasčiausiai nebesilanko toje interneto svetainėje. Esminė užduotis yra žinoti, ko nori vartotojas. Atrodytų, tai nesudėtinga užduotis, tačiau taip nėra būtent dėl itin didelės panašių interneto paslaugų pasiūlos tiek lietuviškoje interneto aplinkoje, tiek analogiškuose užsienio interneto svetainėse ar virtualiose parodose. Išlikti rinkoje geba tik išradingiausieji ir geriausiai atliepiantys į vartotojų lūkesčius. Kai rinka prisotinta, pakanka panašių pagal kainą, savybes produktų, rinkodara nebegali išsiversti be rinkodaros skatinimo arba rėmimo elementų (Čereška 2004).

„Reklama, pardavimo skatinimas ir ryšiai su visuomene turi daug bendrų bruožų, dažnai veikia kartu“ (Čereška 2004:114), viena priemonė papildo kitą. Jos padeda įgyvendinti pardavimų didinimo uždavinius. Taip pat pardavimų skatinimas turi daug bendro su asmeniniu pardavimu, juos abu taikant kartu, padidinamas prekės įvaizdis vartotojo akyse. Derinimo galimybių dar padaugėja, kai paslaugos teikiamos internetu.

                      Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos teikiamos ir internete, būtina nagrinėti ir virtualios erdvės specifiškumą. Svarbiausi komunikavimo internetu bruožai yra šie:

Pasiekiamumas – tai reiškia ne tik pateikti informaciją apie save, bet ir sužinoti pirkėjų nuomonę.

Tarptautinių ryšių erdvė. Internetas yra gera priemonė bendrauti su tarptautine auditorija.

Pasirenkamumas. Pirkėjui suteikiama daugiau galimybių rinktis prekes ir paslaugas pagal savo poreikius.

Grįžtamasis ryšys. Yra galimybė sužinoti, kiek žmonių apsilanko svetainėje, kokiu laiku jie tai darė. Galima surengti trumpas apklausas.

Greitumas. Žinios apie naujas paslaugas, prekes gali atsirast internete tučtuojau.

Atsiskaitymo paprastumas. Internetu atliekami ir finansiniai atsiskaitymai. Elektroninė prekya vis labiau plinta dėl atsiskaitymų patogumo.

Informacijos talpumas. Internetas yra neaprėpiamas ir informaciją galima pateikti su nuotraukomis, filmuota medžiaga ir pan.

Kaina. Internetas palyginti pigi priemonė.

Papildymo ir atnaujinimo paprastumas.

Patrauklumas. Galima teikti informaciją vaizdu ir garsu. Atsiranda daug galimybių pasireikšti reklamos kūrėjų fantazijai.

Reklamos efektyvumo įvertinimas. Internete galima tiksliai nustatyti, ką pasiekė reklama, kiek žmonių apsilankė svetainėje ir kiek ilgai joje buvo (Čereška 2004).

Teikiamos paslaugos yra priemonė vartotojų poreikiams tenkinti. Naują turinį virtualioje aplinkoje įgauna visa rinkodaros sistema ir visi rinkodaros komplekso elementai. Visų bendrai veikiančių veiksnių suma duoda sinergetinį efektą, jis yra didesnis nei jų pavienių veiksnių suma. Į visumą rinkodaros komplekso elementus, visas žiniasklaidos priemones, visus veiksmus, kuriais įmonė sujungia savo strategiją ir programas ir pasiekia vartotojų auditoriją, sujungus, rezultatas būna geresnis nei pavienių elementų taikymas (Winer 2007).

Aptarti reikia ir naujas galimybes didinant komunikacijos poveikį virtualioje aplinkoje. Iš esmės reikalingos efektyvios pasikeitimo žiniomis ir informacija sistemos, taip užtikrinama sėkmė rinkoje (Schultz, Schultz 2000). Įtampa toje rinkoje auga, nes įsidėmėtina, jog kiekvieną minutę tūkstančiai reklamos žinučių internete kovoja dėl vartotojų dėmesio, šioje ankštoje rinkoje daugelis įmonių nori naudotis elektroninėmis rėmimo priemonėmis, kad būtų labiau matomos. Ne vienas mokslo tyrimas patvirtino, jog ši elektroninės rinkodaros komunikacija vis labiau populiarėja (Crespo-Almendros, Del Barrio-García 2014).

Akivaizdu, jog skaitmenizacija sukūrė naujas rinkas, tikslinių naujos veiklos tyrimų apibendrinimai, nurodyti veiklos metodai suteikė aiškumo, verslo organizavimo kryptingumo. Internetas – pirmiausia vertinga rėmimo priemonė, sudaranti daugybę prielaidų efektyviai veiklai, tai yra:

 • paremti verslo įvaizdį, suteikti naujas galimybes prekybos, paslaugų pasiūlymams virtualioje erdvėje;
 • užtikrinti sponsorystę;
 • suaktyvinti konkursus, prizų teikimą;
 • teikti galimybę žaisti virtualius žaidimus;
 • reklmos skydelių pagalba pateikti savo pranešimus ir pranešti apie interneto svetainę, kt. (Foglio, Stanevičius 2002).

                        Visos tos naujos galimybės internete kartu reiškia, jog kibernetines rinkas reikia tyrinėti, virtualius komunikavimo kanalus – taip pat. Tenka atlikti ir kitus veiksmus – pritaikyti savo svetainę internetui, priskirti ją tam tikram tipui, aprūpinti tą interneto svetainę rėmimo priemonėmis bei komunikaciniais ryšiais, galiausiai reikia dar ir interneto svetainę pritaikyti pardavimų tikslams – ji turi būti tiesiog gyvybinga, su puikia navigacija, gero dizaino, su gausybe nuorodų, klientai turi gauti atsakymus nedelsiant, reikia užtikrinti saugos priemones, organizuoti apmokėjimo sistemą, prisiderinti prie teisinių reikalavimų. Dar reikia turėti omenyje, jog jei su interneto svetaine norite pasiekti kitų valstybių rinkų segmentus, būtina ir tų valstybių teisinę bazę žinoti, nes teisinis verslo reglamentavimas ir virtualioje erdvėje yra skirtingas, atsižvelgiant į klientų valstybinę priklausomybę bei svetainės registravimo valstybę. Dėl savo specifiškumo kibernetinė rinka ir komunikacija joje yra autonomiška, jos procesai yra išskirtiniai (Foglio, Stanevičius 2002).

                       Bet kuriuo atveju nagrinėjant komunikacijos poveikio klausimus išlieka svarbus principas gebėti gerai segmentuoti rinką, po to – parengti tinkamus pranešimus, parinkti komunikacijos kanalus ir priemones pagal tikslinių informacijos vartotojų poreikius ir galimybes bei taikyti pakartojimo principą. Tik taip įmanoma tikėtis planuojamo komunikacijos poveikio. Paminėtinas sinergijos modelis, kur pranešimo koncepcija, komunikacijos kanalas, pritaikius pranešimo kartojimo principą bei sukūrus prielaidą komercinį pranešimą įtvirtinti pasirinkto vartotojo atmintyje, išlieka reikšmingas ir dabartiniu metu, kai verslas perkeliamas į interneto aplinką (Moriarty 1996).

Apibendrinimas yra toks: naujausi mokslo tyrimai patvirtino, jog virtualioje erdvėje rinkodaros rėmimo priemonės padeda stiprinti lojalumą, tačiau poveikio efektyvumas gali būti įvairus. Virtualios erdvės atveju planavimas reikalingas, pavyzdžiui, interneto svetainės poveikio didinimo priemonių planavimas pirmiausia yra priemonių numatymas tokia linkme, kad didėtų prekės ženklo žinomumo lygis, vartotojai vertintų savo kontaktus internete kaip kokybiškus. Virtualioje erdvėje, kaip ir realioje aplinkoje, vartotojas ieško pirmiausia naudingų pasiūlymų, prekių, užtikrinančių jo poreikius, prestižą, statusą, bei galimybių tenkinti hedonistinius poreikius, tačiau užkariauti jo dėmesį, jį sudominti darosi vis sunkiau. Utilitariniai interneto svetainės ar kitos elektroninės rinkodaros komunikacijos priemonės paskirties klausimai – kuo tai naudinga vartotojams, rėmimo tikslams, tampa esminiais. Pavyzdžiui, sukurti reklamos skydeliai, naujienlaikraščiai internete tiesiog turi vienaip ar kitaip duoti finansinę naudą juos skaitantiesiems, matantiems, nes vartotojai mėgsta nuolaidas, kuponus, dovanas, arba tie naujienlaikraščiai turi būti naudingi ieškantiesiems išskirtinės kokybės, teikti naudingą informaciją, aprūpinti nemokamais pasiūlymais, prizais – vartotojai ir virtualioje erdvėje yra ieškantys naudos, nori malonaus apsipirkimo, įspūdžių, jie siekia informacijos radimo malonumų. Planuojant komunikacijos priemones interneto erdvėje tai žinoti svarbu – orientuotis reikia į vartotojo siekius gauti naudos ir malonumų, patenkinti paieškos poreikius, neužmiršti sinergijos modelio (Moriarty 1996) ir komunikacijos priemonių derinimo principų, kas lemia veiklos efektyvumą virtualioje erdvėje ir pageidaujamo poveikio vartotojams pasiekimą.

Vartotojų lojalumo samprata ir priemonės jį stiprinti

Lojalumas, kaip reiškinys, rinkodaros mokslininkų pradėtas tirti XX a. 8-jame dešimtmetyje. Daugiausia orientuotasi į pakartotinio pirkimo veiksnius, ieškota, kas daro įtaką lojalumo stiprinimui. Lietuvoje lojalumas tyrinėtas gana intensyviai (Bakanauskas, Pilelienė 2009). Lojalumo samprata yra kompleksiška ir daugialypė, pavyzdžiui, Backman ir Crompton (1991) lojalumą apibūdina kaip per ilgą laiką susiformavusį vartotojo
prieraišumą prie konkretaus prekės ženklo, prekės ar paslaugos.

Lojalumas, kai jis išties pasiekiamas, apibūdinamas šešiomis sąlygomis: nuoseklumu, atsaku, pasireiškimu ilgame laikotarpyje, sprendimo priėmimu, galimybe rinktis iš alternatyvų ir vertinimu pagal psichologinius kriterijus (Anvik, Ashton 2016). Lojalumo klasifikacijos atvejų mokslo lyteratūroje yra gana gausu, tačiau itin paranki yra A.S. Dick ir K. Basu (1994) pateiktoji klasifikacija (žr. 1 lentelę), kur pakartotinio pirkimo veiksnys yra susietas su pasitenkinimu.

1 lentelė

Vartotojų lojalumo klasifikacija

Šaltinis: Dick, A.S. ir Basu, K. 1994. Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal of the academy of marketing science, 22(2), 45 psl.

Pasak lietuvių tyrinėtojų, analizavusių su lojalumu susijusią teoriją, anot A. Bakanausko ir L. Pilelienės (2008), išlaikyti vartotoją yra apytikriai šešis kartus pigiau nei pritraukti naują, nors jų skaičius įvairiuose literatūros šaltiniuose svyruoja tarp trijų ir trylikos (Glinskienė, Kvedaraitė, Kvedaras 2010: 41). Todėl suprantama, jog kiekvienos organizacijos, neišskiriant ir ne pelno organizacijas, siekiamybė yra sutelkti kuo didesnį lojalių vartotojų/lankytojų skaičių ir nuo to tiesiogiai priklauso organizacijos sėkmė bei išlikimas. Atskira su tuo susijusi tema – lojalumo programos, kurias kuria organizacijos individualiai. Lojalumo programoms apibūdinti pasitelkiami  mokslininkų tyrimų rezultatai (žr. 2 lentelę).

 

2 lentelė

Vartotojų lojalumo programų sampratosŠaltinis: Glinskienė, R., Kvedaraitė, N. ir Kvedaras, M. 2010. Vartotojų lojalumo stiprinimas – reikšmingiausia šiuolaikinių įmonių siekiamybė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 4 (20), 47 psl.

Apibendrinant vartotojų lojalumo programų sampratas, nurodoma, jog jas galima padalinti į dvi grupes: (1) akcentuojamas papildomos vertės ar naudos gavimas; (2) pabrėžiamas lojalumo programų tikslas – didinti jos dalyvių lojalumą (Glinskienė, Kvedaraitė, Kvedaras 2010: 47).

Vartotojų segmentavimas yra būtinas siekiant stiprinti vartotojų lojalumą ir pasirengti tai daryti (Glinskienė, Kvedaraitė, Kvedaras 2010), tačiau reikalingos ir lojalumo programos, kaip strateginių rinkodaros veiksmų pagrindas. Aukščiau šiame skyrelyje paminėtos lojalumo programos yra išskirtinė priemonė vartotojų lojalumui kurti ir stiprinti (Zikienė 2010). „Vartotojų lojalumo programa – populiariausia ir dažniausiai naudojama priemonė, skirta kurti, skatinti ar išlaikyti vartotojų lojalumą organizacijai ar prekiniam ženklui.“ (Zikienė 2010: 56). Lojalumo programa – tai yra priemonė, kurios pagalba naudos gauna dažnai ir daug perkantys klientai. Taip sukuriami ilgalaikiai santykiai su vartotojais ir didinama pakartotinių pirkimų, apsilankymų galimybė, tai yra, stiprinamas lojalumas (Zikienė 2010).

Vartotojų segmentavimo ir lojalumo temomis tyrimų atliekama itin daug. Pažymėtinas jaunų suaugusiųjų-muziejų lankytojų tyrimas (Mokhtar, Kasim 2011), jo metu nustatyta, kad dauguma jaunų žmonių iš esmės pozityviai atsiliepia apie muziejus, tačiau dėl laiko, suinteresuotumo ir informacijos apie muziejų pasiūlą stygiaus kai kurie iš jaunuolių nepakankamai motyvuoti lankytis muziejuose.

Vartotojų lojalumo stiprinimui pirmiausia svarbu yra gerai žinoti vartotojų poreikius, vertybes, lūkesčius ir kt. Kitaip tariant, pagrindinis dėmesys tenka vartotojų tyrimams, todėl neišvengiamai vartotojai yra klasifikuojami, skirstomi į segmentus, lygius (žr. 3 lentelę).

3 lentelė

Vartotojų lojalumo lygiai

Šaltinis: Glinskienė, R., Kvedaraitė, N. ir Kvedaras, M. 2010. Vartotojų lojalumo stiprinimas – reikšmingiausia šiuolaikinių įmonių siekiamybė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 4 (20), 44 psl. pagal Bakanauskas, A. ir Pilelienė, L. 2008. Vartotojų lojalumo stadijų nustatymo modelis. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai, 48, 9 psl.

 

Itin svarbu tirti, kas skatina lankytojus ateiti į muziejų pakartotinai, studijuojami naujų paslaugų efektai, racionalumo vertybės, atrasti metodai, kaip paskatinti lankytojus pakartoti vizitą (Komarac 2014). Nustatyta, jog lankytojus pagal jų elgseną galima suskirstyti į tris grupes:

 • Žinių ieškotojai: turi heterogeniškas sociodemografines ir ekonomines savybes.
 • Nemotyvuotieji: dideli grupė lankytojų, neturinčiųjų motyvo.
 • Susidomėję: daugiau nei kiti lankytojai praleidžia laiko muziejaus parduotuvėje (Komarac 2014).

„Įmonė, turinti geresnį supratimą apie kliento poreikius, pomėgius ir elgseną, konkurencinėje kovoje bus pranašesnė už savo konkurentus” (Pebedinskaitė, Šliažaitė 2012: 353).

Prekių pirkimo logikos modelis svarbus norint suprasti, kokie svarbūs yra vartotojų tyrimai, jų troškimų, lūkesčių, pomėgių, vertybių žinojimas, kaip teigia mokslininkai, „prieš pateikiant savo prekes ar paslaugas, pirmiausia reikia tiksliai identifikuoti savo vartotojus, suprasti jų
poreikius, kurie lemia elgseną.“ (Uznienė 2011: 19).

Remiantis N. Yuliari, I. Putra ir N. Rusjayanti (2015) įžvalgomis ir klientų charakteristikų identifikavimu, teigiama, kad elektroninių parduotuvių vartotojus galima įvertinti pagal vartotojo apsilankymo e. parduotuvėje seansus, kurie atskleidžia klientų: lojalumą, pirkinių krepšelį, pirkinių krepšelio sumą ir kitas charakteristikas. Šios įžvalgos taikytinos ir kultūros įstaigoms.

Muziejų rinkodaroje reikšmingą vietą užima įvaizdis ir lankytojas apie muziejų įvaizdį susidaro dar iki atvykimo į jį, todėl išankstinis blogas įvaizdis neskatina rekomenduoti aplankyti muziejų kitiems, silpnina lojalumą. Įvaizdis svarbus pritraukiant muziejaus rėmėjus, lemia muziejaus pajamas, yra profesinės garbės reikalas Teigiama, jog muziejams reikia užsiimti savireklama, įvaizdžio kūrimu, reguliariai atlikti lankytojų tyrimus (Žalienė 2002: 39-42).

Rinkodaros tyrinėtojų nuomone, prekės ženklo poveikis paprastai nagrinėjamas jį siejant su lojalumu prekės ženklui. Lojalumo ir pasirengimo pirkti prekę/paslaugą intensijos vertinamos pagal pasirengimą vartoti prekės ženklą, iš esmės lojalumas tapatinamas su ketinimu vartoti vieno ar kito prekės ženklo prekes/paslaugas (Tsui-Yii Shih 2015: 87). Shih (2011) teigimu, leidimas vartotojams įgyti naujų žinių (pavyzdžiui, apie produktą, prekės ženklą) ar sukūrimas malonios atmosferos padeda didinti vartotojų lojalumą.

Daugelis autorių prekės ženklo apibrėžimą pateikia panašiai – tai žymuo, kuriuo vienos įmonės prekės išskiriamos iš konkuruojančių prekių visumos (Aaker 1997: 461). Su prekės ženklo verte siejamas prekės ženklo žinomumas, lojalumas prekės ženklui, suvokiama ar pastebima kokybė, sąsajos su prekės ženklu, asociacijos, įvaizdis, išskirtinumo suvokimas, arba prekės ženklo individualumas (Aaker 1997; Aaker 1991). Lojalumas daugiausia yra siejamas su prekės ženklu (Backman, Crompton 1991). Teigiama, jog svarbus supratimas, kad didžiausią naudą rinkoje gauti galima, kai tiek pirkėjas, tiek gamintojas pasiekia pasitenkinimą, suteikiama vertė, išauga pardavimai, didėja prekės ženklo žinomumas ir kt. Pradėjus kurti stiprų prekės ženklą stiprėja ir vartotojų lojalumas bei auga jo svarba. Šis požiūris tapo vienu svarbiausių XXI a. rinkodaros istorijoje (Kotler ir Keller 2012)

Muziejų atveju yra svarbu tai, kad ne tik būtina kurti ir palaikyti stiprius prekės ženklus siekiant stiprinti lankytojų lojalumą, juose lankytojai gali įgyti naujų žinių, patirti malonių prisiminimų, susikurti emocinius jausmus, be to, dar ir jaustis susijusiais su kitais muziejaus lankytojis, o visa tai leidžia varotojams pasijusti, kad jų investicija duoda grąžą, taip auga jų lojalumas. Taigi, vartotojai yra linkę rinktis produktą, kurį pažįsta ir jaučia lojalumą jam (Shih. 2010).

Lojalumas vertinamas pagal elgsenos intensijas, pavyzdžiui, ketinimus sugrįžti, pakartoti vizitą ar organizacijos produktų rekomendavimas kitiems. Lojalumas matuojamas pakartotinų vizitų skaičiumi turizmo sektoriuje (Chi-Ming Hsieh, et al. 2018: 111), tačiau tai taikytina ir muziejams. Lankytojų gerai vertinamas muziejus didina jų lojalumą jam. Muziejus tyrinėjantieji mokslininkai Taivanyje nustatė, kad gauta vertė yra patikiamiausias indikatorius, kad lankytojai bus lojalūs ir tai svarbesnis indikatorius nei lankytojų pasitenkinimas, pakartotiniai apsilankymai ar ketinimas rekomenduoti muziejų kitiems (Chi-Ming Hsieh, et al. 2018).

Lemiantys vartotojų lojalumo lygį veiksniai yra šie: įmonės įvaizdis, vartotojo pasitenkinimas, pasitikėjimas, rėmimo veiksmai. Kitaip tariant, esmė yra rėmimo veiksmai, kas ir yra rinkodaros komunikacija, nes jos pagalba kuriamas įvaizdis, vartotojo pasitenkinimas, pasitikėjimas – kiti lojalumo veiksniai (Tabish ir kt. 2017).

Apibendrinimas yra tas, kad siekiant stiprinti vartotojų lojalumą muziejuose būtina kurti individualias lojalumo programas, o ne tik segmentuoti vartotojus didesnėmis ar mažesnėmis grupėmis, be to, reikia vykdyti komunikacijos priemonių planavimą, jų sėkmingą taikymą, kad būtų užtikrinti svarbūs lojalumo veiksniai.

 

Teoriniai modeliai, taikytini muziejų elektroninės rinkodaros komunikacijos srityje

Išskirtinę reikšmę turi specialiai muziejų atvejui sukurtas hipotetinis modelis (žr. 3 pav.), kuriame yra išskirtas kokybės-vertės-lojalumo grandinės procesas ir paslaugų kokybės suvokimui ir lojalumo stiprinimui yra nurodyta suvokta vertė, kaip svarbiausias veiksnys. Paslaugų kokybės suvokimui yra svarbi muziejų komunikacija (Chi-Ming Hsieh, et al. 2018).

3 pav. Hipotetinis modelis. Kokybės-vertės-lojalumo grandinė muziejuje

Šaltinis: Chi-Ming Hsieh, et al. 2018. Moderating effect of membership status on the quality-value-loyalty chain at museums. Social Behavior & Personality: an international journal. 46(1), 112 psl.

Itin reikšmingi yra vadinamieji interneto komunikacijos modeliai, sukurti D. Dunningtono (2005). Dvikryplė, interaktyvi komunikacija yra jo modelių esmė. D. Dunningtonas (2005) tam tikra prasme išplėtojo galimo atgalinio ryšio modelį, kurio sampratos kūrėjai yra J.E. Grunigas ir T. Huntas (1984) (išsamiau žr. skyrelį „Elektroninės rinkodaros komunikacijos samprata ir kanalai“). D. Dunningtono (2005) galimo atgalinio ryšio dvipusės interneto komunikacijos modeliai yra šie:

„vienas – vienam“, tai yra individuali komunikacija internete, kai galimas atgalinis ryšys, elektroninis paštas priskirtinas šiam modeliui;

„vienas – daugeliui“ – komunikacija internete, kai pranešimas siunčiamas daugeliui, tačiau tokia komunikacija yra anoniminė ir todėl, kai tokios nereikia dėl tam tikrų priežasčių, sukuriami tinklaraščiai (blogai) su registracija ar forumai. Taip sukuriamas dialogas ir šis modelis yra dvipusės komunikacijos teorijos (Grunig, Hunt 1984) tąsa;

„daugelis – vienam“ – tokios komunikacijos monitoringą vykdo organizacija, komentarai, forumai priklauso šiam modeliui. Komunikacijoje gali dalyvauti kelios ar viena tikslinė grupė;

„keletas – masėms“ – tai komunikacija, kai pirkėjas, vartotojas gauna informaciją iš pažįstamų, komunikacija palaikoma naujų technologijų pagalba, tačiau galima ir papildoma komunikacija, pavyzdžiui, bendraujant tiesiogiai. Komunikacija šiuo atveju vyksta su pirkėjais, vartotojais ir žiniasklaida. Žiniasklaidoje anksčiau skelbtas turinys gali pakartotinai pasklisti pažįstamųjų rate, užtikrinamas dialogas. Šiam modeliui priklauso socialiniai tinklai. Šis modelis (žr. 4 pav.) yra itin reikšmingas lojalumo stiprinimo prasme, nes vienija žiniasklaidą bei rekomendacijas, gaunamas iš pažįstamų, apie prekes, paslaugas, numatytas ir potencialaus kliento įtraukimas (Dunnington 2005).

Pažymėtina, jog visi D. Dunningtono (2005) modeliai yra rinkodaros komunikacijos elemento – ryšių su visuomene – teorinės visumos dalis, priskirtini komunikacijos vadybos teorinei sričiai.

4 pav. „Keletas – masėms“ – dvipusės interneto komunikacijos modelis

Šaltinis: Dunnington, D. 2005. PR's Communication Models and the Network. Prieiga: http://www.iaocblog.com/blog/_archives/2005/2/15/325621.html

Dar vienas – rinkodaros krypčių efektyvumo vertinimo modelis (Juščius, Baranskaitė 2015: 50) išskirtinis ne vien tuo, kad yra sukurtas lietuvių autorių. Modelyje yra numatyta vartotojo pirmenynė produktui ir nurodyti pasirinkimo efektai. Modelis gali būti naudojamas įmonių rinkodaros veiklos vertinimui (Juščius, Baranskaitė 2015: 51). Kadangi tai yra efektyvumo vertinimo modelis, o efektyvumas nėra šio darbo tema, toliau išsamiau šio modelio neaptarsime.

Vartotojų lojalumas, kai rinkodara vykdoma elektroninėje erdvėje ir didžiausias dėmesys skiriamas interneto svetainei ir jos efektyvumui, gali būti vertinamas pagal tam tikrus metodus. Lietuvių mokslininkės (Repovienė ir Pažėraitė 2016) yra net pasiūliusios tuo tikslu sukurtą modelį. Mokslininkės tyrinėjo turinio rinkodaros poveikio efektus, anot jų, pagrindinis tokios rinkodaros tikslas yra gautus rezultatus paversti naudingais veiksmais būtent todėl svarbu įvertinti internetinės rinkodaros turinio gebėjimą paskatinti vartotojus atlikti tokius veiksmus, kokių iš jų yra tikimasi. R. Repovienė ir A. Pažėraitė (2016) sukūrė Internetinės svetainės turinio paveikumo vertinimo modelį (žr. 5 pav.), jame yra pateikti turinio paveikumo vertinimo elementai, tai susiję su šio darbo tyrimo problematika, susijusia su poveikiu.

5 pav. Internetinės svetainės turinio paveikumo vertinimo modelis

Šaltinis: Repovienė, R. Ir Pažėraitė, A. 2016. Turinio marketingo paveikumo vertinimo galimybės naudojant Google Analytics įrankį. Kaunas: VDU, 206 psl.

Išsamiau šis modelis nagrinėtinas, kadangi modelio esmė – lojalūs vartotojai ir nauji vartotojai nukreipiami į internetinę svetainę, kurioje atlieka verslo pageidaujamus veiksmus, siekiamybė – paskatinti įsigyti prekę. Efektyvumas vertinamas su Google Analytics įrankiu, šis išsaugo ir fiksuoja svetainės lankomumo ir kitus rodiklius. Turinio efektyvumą atspindintys rodikliai yra šie: seansai, nauji naudotojai, trukmė, atmetimo rodiklis, puslapių skaičius, išėjimas, įvykiai, seni naudotojai, užklausos ir konversijos (registracijos, pardavimai), pagal juos vertinamas e. parduotuvės (internetinės svetainės) efektyvumas.

Apibendrinant, teoriniai modeliai padeda pasirengti tolimesniems strateginiams veiksmams praktikoje, o lojalumo stiprinimui užtikrinti išskirtina suvokta vertė ir naudos gavimas, kaip svarbiausias veiksnys. Vartotojų lojalumas, kai rinkodara vykdoma elektroninėje erdvėje ir didžiausias dėmesys skiriamas interneto svetainei, gali būti vertinamas pagal tam tikrus metodus, kurie taip pat gali būti sutelkti teoriniame vertinimo modelyje. D. Dunningtono (2005) galimo atgalinio ryšio dvipusės interneto komunikacijos modeliai yra reikšmingiausi ir universaliausi taikomuoju požiūriu.

 

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

5 raundas:  Rezultatas: 0:5, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

6 raundas:  Rezultatas: 0:6, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" bei vieno vadovėlio autorius iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto

 

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

7 raundas:  Rezultatas: 0:7, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" bei vieno vadovėlio autorius iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto

Andželos Armonienės darbų citavimas, tikrinta 2015-01-01

 

 1. Andžela Armonienė. Integruota komunikacija - dinamiškas modelis / Armonienė, Andžela. Iš: Informacijos mokslai. 2001, p. 70-83. 

Informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą bruožai Lietuvoje / Toma Vizbaraitė, Vilma Žydžiūnaitė. Iš: Taikomieji tyrimai - visuomenės kaitai. 2006, Nr. 2, p. 67-83.. Tekstas lietuvių; Santr. lietuvių, anglų k..

Autoriai:  Žydžiūnaitė, Vilma.  Vizbaraitė, Toma.

Šaltinis:  Taikomieji tyrimai - visuomenės kaitai

Mokslo kryptis (-ys):  Ekonomika

Pagal http://citavimas.lituanistikadb.lt/autorius/armoniene-andzela

Citavimo ataskaita*

*Citavimo duomenys skaičiuojami „Lituanistikos“ duomenų bazės kūriniams ir juose cituotiems kūriniams.

Autorius: Armonienė, Andžela Publikavimo metai nuo 2001 iki 2002.

2.      Communication: An Introduction (2000)

by K E Rosengren

Informing Science Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach June 2001 “One Voice ” Message as a Super-Destroyer of Cultural Borders

by Andžela Armonienė

"... What are steps toward a preparing of “one voice ” and consistent message, which may cross cultural borders? Is it so important to start with new technologies or maybe instead of this it would be better firstly to try to be ahead of them and rethink the capacity to change culture, communication manag ..."

http://citeseerx.ist.psu.edu/showciting?cid=372365

3.      Integrated Communication–A Phenomenon in a Nascent State

[PDF] iš mcu.edu.twmcu.edu.tw [PDF]

作者未提供

TJ Shih - 2004 - ethesys.lib.mcu.edu.tw

Abstract With the rapid development of information technology and Internet, to create an own
brand is the most important thing for a virtual medium especially. The virtual media can catch
the main objects by building the brand. For people, receiving news everyday is becoming ...

4.     Integrierte Kommunikation in Milch verarbeitenden Unternehmen

M Wienert - 2007 - mediatum.ub.tum.de

Einleitung 2 werden, dass es der Konsument vor dem Kauf nicht für notwendig hält, sich
detailliert über das Produkt zu informieren. Durch diese Tatsache sowie aufgrund der
Informationsüberlastung der Konsumenten hat die Wirkung der klassischen Werbung ...

2021-04-14 cituojamumas žymiai gausesnis.

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

8 raundas:  Rezultatas: 0:8, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" bei vieno vadovėlio autorius iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto

 INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS TEMA ATLIKTI DARBAI, PUBLIKACIJOS,

AUTORĖ - ANDŽELA ARMONIENĖ:

nuo 1995-09-01 iki 2014-06-02

 

Dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose

 

·         1995-1996 m. Europos Komisijos paskirta būti Nacionaline organizatore, akredituota Briuselio ir atsakinga už dialogą su Generaliniu Direktoratu X. Pobūdis: gabiausių jaunųjų mokslininkų atranka ir rengimas ES konkursams, nacionalinės atrankos sistemos sukūrimas, fondoieška, dialogas su EK atsakingais pareigūnais ir kitais Nacionaliniais organizatoriais. // IK/RsV projektas – publikacijos, asmeninė komunikacija, ŠMM spauda, tarptautinė komunikacija, labdaros-paramos tinklo sukūrimas.

·         1999 m. ES projektai Eurointegracijos tema Umea universitete, dalyvauta informacijos politikos projekte, apgintas. Tema – LR, Latvijos, Estijos, Lenkijos galimybės ir pasirengimas atitikti narystės ES kriterijus: socialinių-politinių-ekonominių-teisinių-informacijos politikos efektyvumo aspektų palyginamoji analizė. // Integracija.

·         2000 m. ES projektai Eurointegracijos tema Umea universitete, dalyvauta projekte, skirtame Švedijos ir Lietuvos narystei ES ir socialinių-politinių-ekonominių aspektų palyginamajai analizei. Buvau paskirta vadovauti tarptautinei grupei, rengusiai projektą, apgintas. // Integracija.

·         2001 m. informacijos-komunikacijos vadybos projektas „Coca-Cola Lietuva Ltd.“ Tema – pardavimų skatinimas, orientavimasis į geriamą vandenį, atiduota per VU Komunikacijos fakultetą. // asmeninė komunikacija, IK vadyba, RsV.

·         2000-2002 m. NordISnet projektas doktorantams su mokymais ir seminarais, 5 etapai, 5 pranešimai integruotos komunikacijos tema, Lietuvos prijungimas prie NordISnet‘o, nuo 2001 m. tapome projekto nariais. // viskas apie IK, bibliometrija.

·         2001-2002 m. Phare projektų parengimas žmogiškųjų išteklių vadybos srityje, atiduota „Ladruvai“. // asmeninė komunikacija, IK vadyba, RsV.

·         2005-2006 m. ES finansuojamų projektų parengimas žmogiškųjų išteklių vadybos srity, atiduota asociacijai „Gaja“. // asmeninė komunikacija, IK vadyba, RsV. Marketingo tyrimai – paslaugos poreikio analizė.

·         FAO projekto „Ekologinio ir tausojančio žemės ūkio informacijos, komunikacijos ir žinių sistemos tobulinimas“ 2005-2006 m.

Nuo 2005 m. balandžio-spalio mėn. FAO projekto „Ekologinio ir tausojančio žemės ūkio informacijos, komunikacijos ir žinių sistemos tobulinimas“ įgyvendinimo Lietuvoje parengiamieji darbai: (1) pabaigta rinkti ir sisteminti informaciją apie Lietuvoje turimus informacijos, žinių, gebėjimų išteklius ekologinio žemės ūkio klausimais; (2) parengti klausimynai ūkininkams, mokslininkams, vartotojams; (3) atliktos ir apibendrintos ūkininkų, mokslininkų apklausos; (4) Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijai parengtas tęstinio projekto aprašymas, skirtas ES Struktūrinių fondų paramai gauti; (5) įvairios susijusios informacijos apie galimų projekto dalyvių poreikius ir lūkesčius rinkimas, sisteminimas ir pateikimas LAEI. // informacijos, komunikacijos ir žinių sistemos tobulinimas.

 

2010 m. Leonardo da Vinci partnerystės projektas neformaliojo ugdymo srityje. // // informacijos, komunikacijos ir žinių sistemos tobulinimas.

2010-2012 m. marketingo-žurnalistikos mokymų projektas. // Komunikacija, IV.

2012 m. Erasmus projektas, skirtas žurnalistikos mokymams. // Komunikacija, IV.

Kita: 2005 m. vykdomas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu tyrimas „ES taikomų žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas Lietuvoje“. Atlikta:

-          patobulinta Lietuvos dalyvavimo ES programoje metodika;

-          atlikta dalyvavimo tarptautinėse parodose ir prekės ženklo naudojimo ekonominio naudingumo analizė;

-          atlikta užsienio valstybių dalyvavimo programoje praktikos ir problematikos analizė.

// IK, Komunikacija, IV.

 

Iš iso: 11 darbų.

 

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ, PEDAGOGINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS 1999 - 2014 m.

Metodinė medžiaga studijoms

ARMONIENĖ, Andžela. Reklamos vadyba: komunikacijos strategija ir planavimas. Dalyko studijų metodinė medžiaga. Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2005, 15 p. // IK, Komunikacija, IV.

ARMONIENĖ, Andžela. Marketingas ir žiniasklaida. Neformalaus ugdymo programa, 2011, 17 p. // IK, Komunikacija, IV.

ARMONIENĖ, Andžela. Marketingas ir įvaizdžio komunikacija. Studijų dalyko konspektas, 2014, 25 p. // IK, Komunikacija, IV.

Iš viso: 3 darbai. Dar ir studijų mokymo programų parengimas – nuo visos programos iki atskiro dalyko – 2002 m.

 

MOKSLO STRAIPSNIAI, PUBLIKUOTI RECENZUOJAMUOSE PERIODINIUOSE, TĘSTINIUOSE IR VIENKARTINIUOSE LEIDINIUOSE

Leidiniuose, įtrauktuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazes

1.      ARMONIENĖ, Andžela. Komunikacijos ir socialinių formų sąsajos: pakitimų vienalaikiškumo klausimas. Tiltai, 1999, nr. 2, p.125–131. ISSN 1392-3137.

2.      ARMONIENĖ, Andžela. Integruotos komunikacijos teorinės prielaidos. Informacijos mokslai, 2000, nr.13, p. 62–70. ISSN 1392-0561.

3.      ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: priešparadigminė stadija. Tiltai, 2001, nr.1, p. 73–80. ISSN 1392-3137.

4.      ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: dinamiškas modelis. Informacijos mokslai, 2001, nr.19, p. 70–83. ISSN 1392-0561.

5.      ARMONIENĖ, Andžela. Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas. Informacijos mokslai, 2002, nr. 20, p. 92–99. ISSN 1392-0561.

6.      ATIDUOTA SPAUDAI:

ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija – universalumo link. 2014-08-10, KU, LR.

Neįtrauktas į Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazes, recenzuojamas, skyrius knygoje apie medijas:

7.      ATIDUOTA SPAUDAI:

ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija ir dalyvavimo žurnalistika. 2014-06, Lenkija.

Elektroninės publikacijos tarptautiniame

recenzuojamame leidinyje „Informing Science” ISSN 1535-07-03:

8.      ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication – a phenomenon in a nascent state. (Liet. Integruota komunikacija – gimimo būsenos reiškinys). Informing Science. Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach. Proceedings. June 2001, p. 58–64. [Žiūrėta 2001 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/pdf>.

9.      ARMONIENĖ, Andžela. „One voice” message as a super destroyer of cultural borders. (Liet. „Vieno balso“ pranešimas, kaip priemonė įveikti kultūros barjerus). Informing Science. Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach. Proceedings. June 2001, p. 50–57. [Žiūrėta 2001 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą:  <http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/pdf/ArmonieneEBKCultur.pdf>.

 

Recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose, publikuoti tarptautinių ir/ar nacionalinių mokslo konferencijų pranešimai ar/ir santraukos:

10.  ARMONIENĖ, Andžela. New possibilities offered by the information society: the perspective of governmental institution making maximum communication impact. (Liet. Valdžios institucijos galimybės informacijos visuomenėje: maksimalaus komunikacijos poveikio perspektyva). Iš Informacijos visuomenė 1999: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 1999, p. 91–92, 201–202.

11.  ARMONIENĖ, Andžela. A new era of communication theory and practice: navigation of intellectual capital. (Liet. Nauja komunikacijos teorijos ir praktikos era: intelektualaus kapitalo navigacija). Iš Informacijos visuomenė 2000. Šuolis į naują e-ekonomiką: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2000, p.107–108.

12.  ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication and knowledge networks: mutual dependence and interaction. (Liet. Integruotos komunikacijos bei pasikeitimo žiniomis sistemų sąveika: komunikacijos bei mokymo būklės tyrimas). Iš Ugdymas ir informacinės visuomenės kūrimas: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2001, p. 1–14.

13.  ARMONIENĖ, Andžela. Marketing Communication: Time of Renewal of Formulas. (Liet. Marketingo komunikacija: formulių atnaujinimo metas). Iš Marketingo teorija ir praktika 2002: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2002.

14.  ARMONIENĖ, Andžela. Marketing Communication as a Way to Win in the Market: The 2+2=5 Phenomenon. (Liet. Marketingo komunikacija kaip būdas laimėti rinkoje: Reiškinys 2+2=5). Iš Business Development Possibilities in the New European Area, 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2005.

15.  ARMONIENĖ, Andžela. Integruoto požiūrio taikymo perspektyva. Teisės ir verslo plėtra ES erdvėje. Vilnius, 2005 m. gruodžio 8 d. Konferencija Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje.

16.  ARMONIENĖ, Andžela. NordISnet programa 2000-2002 m.: 5 autoriniai pranešimai integruotos komunikacijos tema, visi apginti, aprobuoti, platinti dalyvavusiųjų rate.

17.  ARMONIENĖ, Andžela. On-line Journalism: A Possibility to plan from Outside-in. GCU, UK. Abstracts. Glasgow, 7-8 May, 2009.

18.  ATIDUOTA PRISTATYMUI LENKIJOJE, 2014 m.:

ARMONIENĖ, Andžela. On-line Journalism: A Possibility to implement Integrated Communication. Abstract.

Iš viso: 14, iki 2014 m. birželio 2 d.

 

Mokslo populiarinimo darbai:

 

1.      ARMONIENĖ, Andžela. Informacijos apie Europos Sąjungą politikos poreikis. Mokslo Lietuva. 1998, Nr. 15, tęsinys 1998, Nr. 16.

2.      ARMONIENĖ, Andžela. “Vieno balso” pranešimas: būdas laimėti rinkoje. Reklamos ir marketingo idėjos. 2005, Nr. 5.

3.      ARMONIENĖ A. Europos Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimų skatinimo programos. Rinkotyra: Žemės ūkio ir maisto produktai. 2005, 3(29). P. 99-105.

 

 

IŠ VISO 35 DARBAI komunikacijos vadybos, integruotos komunikacijos, integruotos marketingo komunikacijos temomis – nuo 1995-09-01 iki 2014-06-02.

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

9 raundas:  Rezultatas: 0:9, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" bei vieno vadovėlio autorius iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto

 INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS TEMA ATLIKTI DARBAI, PUBLIKACIJOS,

AUTORĖ - ANDŽELA ARMONIENĖ:

nuo 2014-06-03 iki 2021-04-14

Armonienė A (2020/2021) Integrated Messages: 30 Years Lasting Evolution “Communication is Power” (Merrihue 1960: 150), written in December 2020-January 2021. In: <https://www....../2020>..., žr. 2021-02-19.

Armonienė A (2021) Dynamic and 30 years as Integrated Communication, written on 10 March, 2021. In: Abstracts, <https://www....2021.exordo.com/login> 

 Armonienė A (2020) Integrated Communication – Pursuing a Harmony of Persuasive Voices. Nordmedia Network. 2020-08-18. In: <https://nordmedianetwork.org/latest/news/integrated-communication-pursuing-a-harmony-of-persuasive-voices/>.

Armonienė A (2020/2021) Informavimo verslas kintantis, bet amžinas, arba kada žurnalistas prilyginamas dvasininkui, written in December 2020-January 2021. In: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>.

... kitos publikacijos KOMUNIKACIJOS VADYBOS, INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS, ŽURNALISTIKOS, MASINĖS KOMUNIKACIJOS, KITOMIS TEMOMIS --- ISSN 2669-1876 <https://www.leidinyssau.lt>.

Laukite tęsinio plagiato masto Lietuvoje tema. Priminimas - BUS IR BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS, KITŲ TEISĖS AKTŲ, TAIKOMŲ PLAGIATO ATVEJAIS, CITAVIMAS. Tarptautinė mokslininkų bendruomenė informuota, metodologijos autorystė Andželai Armonienei pripažinta Škotijoje 2009 m. Telieka laukti viešų atgailų, atliekamų gana gausaus plagiatorių iš LR būrio ir aukštųjų mokyklų viešo atsiprašymo... plagiatorių mokslo laipsnių, vardų ir pedagoginių laipsnių, vardų anuliavimo, kadangi jie fiktyvūs. PADĖKA už savitvarką bei saviplaką IŠ ANKSTO. ATSILYGINTI UŽ PADARYTĄ ŽALĄ GALITE ne tik viešai prisipažindami ir atsisakydami mokslo, pedagoginių laipsnių, bet ir PERVESDAMI LĖŠAS Į LABDAROS IR PARAMOS FONDĄ 'JAUNASIS TYRINĖTOJAS'.

 

 

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

10 raundas: Rezultatas: 0:10, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" bei vieno vadovėlio autorius iš Kauno ir vieno Vilniaus universiteto ir tai daugiau nei akivaizdu

KAM: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

NUO KO: Andželos Armonienės, „Padėkime sau‘19“ redaktorės

ŽINIASKLAIDOS PAKLAUSIMAS

2021-06-04

Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus, pasiteiravimus iki 2021-06-14, 17:00 val. siųsdami atsakymus e-adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vadovaujamasi LR visuomenės informavimos įstatymo 6 str. 4 p. „Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.“ Pažymėtina, jog tarnybinės pagalbos rinkdami reikiamą medžiagą atsakymams galite kreiptis ir į kitas institucijas, organizacijas, tačiau Jūsų surinkta informacija žiniasklaidai ir visuomenei turi būti pateikta susisteminta, atrinkta ir parengta pagal šią pateiktąją užklausą iki nurodytos datos.

KLAUSIMAI:

 1. Į mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazes patenkantieji mokslo darbai yra bet kurios LR studijų ar aukštojo mokslo institucijos, atskirų mokslininkų pasiekimų vertinimo pagrindas. Paaiškinkite išsamiau, kokios tikslios sumos skiriamos aukštojo mokslo ir studijų institucijoms už į ISI duomenų bazių sąrašuose esančias publikacijas, išvardinkite konkrečiai, tai yra: už humanitarinių mokslų publikuotus mokslo darbus – įrašykite sumą; už socialinių mokslų...; už gamtos mokslų ... ir t.t. Pateikite su tuos susijusius teisės aktus, paaiškinkite visą lėšų skirstymo procedūrą plačiajai visuomenei suprantama kalba. Be to, ar galite nurodyti tikslias sumas, kiek per 2020 m. lėšų pateko kiekvienai LR aukštojo mokslo ir studijų institucijai vien pagal šią lėšų skirstymo už publikuotus mokslo darbus schemą?
 2. Išaiškinkite, kaip lėšos patenka tuo atveju, jei mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse esantieji mokslo darbai yra tokių autorių, kurie nėra įsidarbinę LR studijų ar aukštojo mokslo institucijose, yra LR piliečiai, užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijose taip pat nedirba. Ar tokiu atveju gali būti tos lėšos pervedamos tiesiai autoriui į asmeninę banko sąskaitą? O gal taip pat tokiu atveju lėšos gali būti pervedamos į banko sąskaitą tos institucijos, organizacijos, kuri nėra LR aukštojo mokslo ir studijų institucijų sąrašuose, tačiau yra registruota kaip švietimo paslaugų teikėja ir pagrindinė veiklos sritis yra mokslo tyrimai? Ar gali būti tokių lėšų už mokslo publikacijas gavėju LR registruotas labdaros ir paramos fondas, kurio pagrindinė veiklos sritis – mokslo tyrimai, suaugusiųjų švietimas, veikla tinkamai registruota.
 3. .....................................3-8 klausimai necituojami.

PASTABA 1, 2, 3: Tik adresato žiniai.

 

2021-06-14 gautas LR ŠMSM atsakymas:

Siunčiame komentarą dėl 1 ir 2 klausimų. Apgailestaujame, tačiau į kitus klausimus negalime atsakyti.

Kaip skiriamas finansavimas mokslo ir studijų institucijoms už ISI duomenų bazių sąrašuose esančias publikacijas.

Finansavimas už į mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazes patenkančius mokslo darbus atskirai nėra skiriamas. Šie darbai yra vienas iš mokslo veiklos vertinimo parametrų, pagal kuriuos skiriamas finansavimas mokslo ir studijų institucijoms už mokslo veiklą. Tarp kitų parametrų galima paminėti monografijas, patentus, dalyvavimą mokslo projektuose, bendradarbiavimą su verslu.

Kasmet Valstybės biudžeto įstatymu patvirtinama bendra kiekvienai mokslo ir studijų institucijai skiriama lėšų suma, kurią sudaro trys dedamosios: lėšos už mokslo veiklą, lėšos studijoms, taip pat ūkiui ir administravimui. Visa ši suma kartą per metus pervedama mokslo ir studijų institucijai.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir kviečiame išsamiau susipažinti su susijusiais klausimais <https://www.leidinyssau.lt/humoras> ir <https://www.leidinyssau.lt/skelbimai> 

Iliustracija žemiau iš creativecommons.org

___________________________________________________________________________

 

KAVONĖS. YRA TOKS ŽAIDIMAS

11 raundas: Rezultatas: 0:11, beviltiškai pralaimėjo "mokslininkės" iš Kauno ir grupė kitų.

PRADĖTA SKELBTI WWW 2021-03-03, daugiau skaitykite www.leidinyssau.lt/naudinga KOLEGOS UŽSIENYJE INFORMUOTI DAR 2005 m., buvo rekomenduota atlikti viešą palyginimą; 2009 m. ŠKOTIJOJE PATVIRTINTAS ANDŽELOS ARMONIENĖS DARBŲ ORIGINALUMO FAKTAS IR METODIKOS AUTORYSTĖ – LAUKITE TĘSINIO;

KITAS ANALIZUOJAMAS „MOKSLININKAS/-Ė;-AI;-ĖS“ BUS IŠ VDU ARBA KT. IR GALIMAI DAR BUS PASAKOJIMAS-ŠARŽAS AR ŠKICAS APIE TAI, KAIP VIENO LR UNIVERSITETO DOKTORANTĖ „DISERTACIJĄ“ APIE VAIRUOTOJUS PRAĖJUSIOS FINANSŲ KRIZĖS SAULĖLYDYJE „RAŠĖ“ ir KAIP PAGAL SAVO NABAGIŠKĄ GALVELĘ SUVOKĖ, KAS YRA ORIGINALUS MOKSLO-TIRIAMASIS-KŪRYBINIS DARBAS BEI KAM VISO TO IŠTIES REIKIA IR AR IŠ VISO AR BEREIKIA.

MĮSLĖ: KĄ DABAR „DIRBA“, KUO UŽSIIMA

PLAGIATORĖS ...ŪTĖ IR ...YTĖ?

TEISINGAI MĮSLĘ ĮMINUSIEJI GAUS APDOVANOJIMĄ,

Atsakymus siųskite į Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Palyginamoji analizė atlikta 2009-10-08, pradedant 2009 m.

 

IŠVADA, JOG TAIP, TIKRAI PLAGIATAS ITIN GRUBUS IR NACHALIŠKAS, NEMOKŠIŠKŲ ASMENŲ ĮVYKDYTAS, patikrinta nepriklausomų vertintojų, ekspertų, teisininkų, tarpinis rezultatas skelbiamas 2021-03-08, APIE GALUTINĮ REZULTATĄ, KAIP ANTAI ...ŪČIŲ, ....RYČIŲ dr mokslo laipsnių anuliavimus ir pan. BUS PRANEŠTA LAIKU IR VIETOJE, BET IR ESAMU METU – KOKIA GĖDA, KOKS PURVAS, KOKIE ŽEMAI PUOLĘ ŽMOGIŪKŠČIAI – TIE KAI KURIE NEVA LR „MOKSLININKAI/-ĖS...“, KOKIE TAI NYKŪS VEIKĖJAI IR VEIKĖJOS, PRIŠLIAUŽĘ PRIE PER PROJEKTUS, ĮVAIRIUS BIUDŽETO PLANUS IR JŲ EILUTES SKIRSTOMŲ, DALINAMŲ, VĖJAIS ŠVAISTOMŲ LĖŠŲ, KURIOS – ŠIAIP JAU – TURĖTŲ BŪTI NEIŠVENGIAMAI SKIRIAMOS IŠIMTINAI MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ, MINIMALIAS ALGELES GAUNANČIŲJŲ, BENAMIŲ, BEGLOBIŲ, REALIAI STOKOJANČIŲJŲ IR REALIAI GABIŲ, TALENTINGŲ IR GEBANČIŲJŲ KURTI, KONKURUOTI, O NE PARAZITUOTI, TARŠĄ VISOKERIOPĄ DIDINTI IR MUMS VISIEMS GĖDĄ UŽTRAUKTI TUO SAVO DEGRADAVIMU IR PARAZITAVIMU, ASMENŲ LABUI

 

Iš ...ūtės ir ...ytės (2007) str.:

Andželos Armonienės darbų citatos, pateiktos analogiškų įžvalgų vietos, yra daugybė plagiato atvejų įrodymų tik viename...ūtės ir ...ytės (2007) str.:

1. p. 116 kairiojo stulpelio apatinė pastraipa: „komunikacija savo prigimtimi turi būti planuojama ir vykdoma dialogo principu,...“

1‘ pranešimas 2005 m. VTV kolegijoje „Integruoto požiūrio taikymo perspektyva“, yra ppt prezentacija internete, bus pateiktas tekstas, naudotas pristatymo metu, tekstas naudotas dar ir FAO projekto apimtyje, savinosi ir (...). Darbai daugiausia pagrįsti T. Duncan (2005), ..ūtė su ...ytė plagijavo.

1“ pranešimas 2005 m. „Marketing communication as a way to win in the market: 2+2=5 phenomenon“, jis publikuotas, žr, kopijose p. 7 kur yra “Tom Duncan (2005) …ir t.t.” be to, sakinys tiesiog cituojamas, o jos juk net nenurodė Andželos Armonienės pavardės savo literatūros šaltinių sąraše, turėjo būt pateikta Andželos Armonienės darbų reziume, kadangi jos darė vien klaidas ir tik darkė teorinę-metodologinę visumą. Plius, prisimenam Briuseliui pranešimą, … supratę, kokia aktuali ši tema, jie griebėsi bet ko, nekreipė dėmesio į jokią mokslinę etiką.

1’” Žr. pranešimo Glazge santrauką – 2009 m. Yra kopija. Škotai tikrino, vertino ir visa kita – teorinė/metodologinė visuma – Andželos Armonienės autorystė. Žinoma, tai viena iš galimybių suvokti, kiek daug dirbta, kol susisteminti tokie informacijos kiekiai, mokslo darbų kiek išanalizuota ir visa kita, ką reiškė atlikti tyrimą tokio reiškinio, kuris net neagzistuoja, o yra atsiradimo būsenos. Vėliau ta nurodytoji ...iūtė priėjo savo disertacijoje iki to, kad vertino IMK kaip egzistuojantį reiškinį Lietuvoje, ten vienos metodologinės klaidos, kažkoks absurdas.

2. p. 117 pastraipa, pažymėta skaičiumi 3. Nuo: „Kaip taikliai...“ iki skilties pabaigos

2. ... Andželos Armonienės disertacijos išdėstymo eiga, taip pat buvo išnagrinėti teoriniai skirtumai ir integruotos marketingo komunikacijos skirtumai – kuo skiriasi nuo integruotos komunikacijos: str. „Integruota komunikacija: priešparadigminė stadija“, 2001.

Kiti plagijuoti Andželos Armonienės str. šiuo atveju:

„Integrated Communication – A Phenomenon in A Nascent State“

„Marketing Communication: Time for Renewal of Formulas“ – šis buvo publikuotas kaip pranešimas tarptautinėje konferencijoje 2002, ji vyko VU, tekstas parengtas buvo ir žurnalui „Ekonomika“, yra rankraštis.

3. p. 117 skaičiumi 4 pažymėta vieta „outside-in“ IMK koncepcija

3‘ Nuplagijuota nuo pranešimo 2005 m. VTVK, Briuseliui, FAO projektui. Be to, dar 2001 m. Andžela Armonienė buvo išnagrinėjusi ir pabrėžusi „outside-in“ planavimo reikšmę, tai jau buvo, žinoma, nagrinėta anksčiau ir kitų autorių, tačiau A. Armonienė pabrėžė šio principo taikymo universalumą.

3“ Nuplagijuota iš „Marketing communication as a way to win in the market: 2+2=5 phenomenon“.

4. p. 117 skaičiumi 5 pažymėta vieta – pažodžiui nuplagijuota.

4. Andželos Armonienės suformuluotų ir publikuotų įžvalgų perpasakojimas – žr. jos disertacijos rankraštį, kur nagrinėjami IMK ir IK skirtumai. Tik plagiatorės, deja, nežino, kokie yra pagrindiniai šios teorinės visumos autoriai iš viso, neturi jokios nuovokos apie literatūros apžvalgos ir probleminės analizės atlikimo metodus. Lengva nustatyti, kad originalų nė nematė, o tik plagijavo Andželos Armonienės darbus su literatūros apžvalgomis ir problemine analize. Plagiatorės net nesuvokia, kas yra bibliometriniai tyrimai ir kuo jie prasmingi būtent šios teorijos plėtotės atveju. – Žr. Andželos Armonienės 2001 m. darbus ir kitų metų darbus su bibliometrinių tyrimų pristatymais. Jie objektyvūs, nes derinami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai ,dirbo ištisos brigados mokslininkų, kol sukūrė tokį metodą. Profesionalų metodikos plagoatorėms nežinomos.

5. Lentelės, paveikslai, psl. 118-119

5. Rašo, kad sudaryta autorių. Kaip tai? Juk nurašinėjo Andželos Armonienės literatūros problemines analizes – tai kaip tai sudaryta autorių, atseit – jų? Turėjo rašyti, kad remtasi A. Armonienės darbais ir išvardinti kitus autorius citavimo metodu ir literatūros sąrašo pateikimo būdu pagal mosklo etiką.

Pažymėtina – plagiatorės niekur net necituoja nė vienos definicijos, žinoma, padaryti to negalėjo, nes neturėdamos originalų negalėjo pažodžiui cituoti dar ir A. Armonienės vertimus. Tai kaip galėjo blefuoti tokiomis absurdiškomis lentelėmis – ten visiška nesąmonė.

Išvada: prastos anglų k. žinios tų dviejų „autorių“ nepajėgė sukurti nieko, kas būtų verta mokslo publikacijos paskelbimo, todėl darė, kas lengviausia – vogė intelektualinę produkciją, paskelbtą A. Armonienės. Vien stiliaus klaidų kiek ten pridaryta, baisu, kokią leksiką vartoja, ji visai neturi nieko bendra su kompleksiška mokslo kalba ir marketingo-komunikacijos-vadybos-filosofijos-politikos- leksikologija bei tarpdalykiniais aspektais.

6. Jos pastoviai pakartoja žodį „dinamiška“- psl. 120 ir kitur.

6. Žr. A. Armonienės str/ „Integruota komunikacija: dinamiškas modelis“, 2001, - ten ir rasi dinamiškumo pagrindimą, plius 2002-2003 m. A. Armonienės disertacijos versijos pavadinimas buvo „Integruota komunikacija: dinamiškas modelis“.

7. p. 123 – dešinioji skiltis

7. Žr. A. Armonienės 2005 m. pranešimus konferencijoje, ypač pranešimą VTV kolegijoje 2005-12-08: „Integruoto požiūrio taikymo perspektyva“ – ppt versija yra „Google“.

8. Rašo p. 124-125 apie integruotą marketingą

8. Strategiškumo aspektai ne taip suprasti, neturėjo jokios normalios informacijos ir supratimo apie Don E. Schultzo formulių raidą, strategiškumo pagrindimą ir visa kita. Žr. A. Armonienės disertaciją, pranešimus marketingo konferencijose.

9. p. 124 pažymėta Nr. 9 – kur žodis „filosofija“.

9. Visiškai nežino, apie ką rašo, „veiklos filosofija“ – toks terminas vartojamas iškreiptai, mat neturi supratimo apie Nyderlandų moklsininko J.H.C. Rebelio, Hamelinko, kitų europiečių darbų reikšmę ir prasmę integruotos komunikacijos, tarpkultūrinės komunikacijos plotmėse. O A. Armonienė dalyvavo Rebelio, Hamelinko seminaruose 1999 m., paskaitose ir vykdė tarptautinių projektų rengimo/vadovavimo jiems darbą dėstomomis temomis 1999-2000 m.

10. p. 126-127 – kur pažymėta skaičiumi 10 – visa skiltis.

10. Žr. A. Armonienės str. „Integruota komunikacija: dinamiškas modelis“. – pačios nesugebėjo nieko padaryti, nes neturėjo originalų. A. Armonienę konsultavo D. Gayeski iš JAV. Be to, plagiatorių str. apibendrinimas supriešinamas su su jų str. pradžia. Ten visiškas kratinys ir teorinės visumos iškraipymas, mat nenagrinėjo integruotos komunikacijos, nežino, kas yra integruota vadyba, nesuvokia marketingo esmės, kuri yra vadybos dalis, nieko nenutuokia apie komunikacijos teorijas. Jų straipsnis – įrodymas, kad yra labai skurdaus mąstymo, kt.„... –.

11. Literatūros sąraše: Nr. 5, 6,7, 8, 10, 13, 16,17, 27, 28, 30, 31  - plagiatorės tiesiog įkliūna, akivaizdu, kad plagijavo, sutampa su A. Armonienės cituojamais autoriais, tačiau jos gerai neišnagrinėjo visos teorinės bazės. O A. Armonienė turėjo tokią galimybę – NordISnet programa 2000-2002. Žodžiu, šlykštus plagiatas, toks bjaurus elgesys mokslo etikos požiūriu, kad klaiku. Iš esmės dar paskutinis taškas ir yra ta R. ..maitienės disertacija – nagrinėja  kažką(...) tai, ką JAV išnagrinėjo 1999-2000 m., ji galimai net nesuvokia, kokias nesąmones ten prirašė, nagrinėdama vadinamuosius „barjerus“ IMK taikymui. Ten tiesiog nuplagijuotas vienas jau anksčiau atliktas tyrimas, kur buvo padėtas taškas ir aiškiai padarytos galutinės išvados. Žodžiu, skurdus akiratis ir menkas informuotumas, seklios žinios būdingos „mokslininkei“. Taikomojo aspekto nėra jokioapklausos su viduriniosios grandies vadybininkais pristatomos kaip su ekspertais, - žodžiu, vienos klaidos.

12. Jų santrauka anglų k. – kartoja žodį „paradigm“

12‘. Žr. A. Armonienės str. „Integruota komunikacija: priešparadigminė stadija“ ir straipsnius iš „Informing Science“, - jos net nepasidomėjo, kas Lietuvoje tą ikiparadigminę stadiją nagrinėjo, kaip ir kodėl ir kokiu lygiu.

13. Jų santrauka rusų k.

13. Plagiatorės įveda raktinius žodžius, kurie leidžia paieškos sistemose jas identifikuoti kaip IMK teorijos „kūrėjas“, „analizuotojas“, - absurdas kažkoks. Tai  plagijavimo atvejis, ir tiek.

14. Jų str. parengtas spaudai būtent 2007-06-01, dieną, kai iš LAEI A. Armonienė perėjusi pradėjo kitą darbą ne mokslo institucijoje, tačiau darbas buvo susijęs su informacijos analize, vertinimu, patikimumu, įteisinimu. Sutapimas? Kažin. Vargu, nes per daug tų sutapimų.

ANDŽELOS ARMONIENĖS MOKSLO DARBŲ  SĄRAŠAS: 1999-2009 metai

Publikuotų  mokslinių darbų sąrašas prestižiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:  

 1. ARMONIENĖ,  Andžela. Komunikacijos ir socialinių formų sąsajos: pakitimų vienalaikiškumo klausimas. Tiltai, 1999, nr. 2, p.125–131. ISSN 1392-3137.
 2. ARMONIENĖ, Andžela. Integruotos komunikacijos teorinės prielaidos. Informacijos mokslai, 2000, nr.13, p. 62–70. ISSN 1392-0561.
 3. ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: priešparadigminė stadija. Tiltai, 2001, nr.1, p. 73–80. ISSN 1392-3137.
 4. ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: dinamiškas modelis. Informacijos mokslai, 2001, nr.19, p. 70–83. ISSN 1392-0561.
 5. ARMONIENĖ, Andžela. Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas. Informacijos mokslai, 2002, nr. 20, p. 92–99. ISSN 1392-0561.

Elektroninės publikacijos tarptautiniame recenzuojamame leidinyje „Informing Science” ISSN 1535-07-03:

 1. ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication – a phenomenon in a nascent state. (Liet. Integruota komunikacija – gimimo būsenos reiškinys). Informing Science. Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach. Proceedings. June 2001, p. 58–64. [Žiūrėta 2001 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/pdf>.
 2. ARMONIENĖ, Andžela. „One voice” message as a super destroyer of cultural borders. (Liet. „Vieno balso“ pranešimas, kaip priemonė įveikti kultūros barjerus). Informing Science. Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach. Proceedings. June 2001, p. 50–57. [Žiūrėta 2001 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą:  <http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/pdf/ArmonieneEBKCultur.pdf>.
 3. ATIDUOTA SPAUDAI, TOBULINAMA: ARMONIENĖ,  Andžela. On-line Journalism: A Possibility to plan from Outside-in.

Publikuoti tarptautinių  konferencijų pranešimai:

 1. ARMONIENĖ, Andžela. A new era of communication theory and practice: navigation of intellectual capital. (Liet. Nauja komunikacijos teorijos ir praktikos era: intelektualaus kapitalo navigacija). Iš Informacijos visuomenė 2000. Šuolis į naują e-ekonomiką: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2000, p.107–108.
 2. ARMONIENĖ, Andžela. New possibilities offered by the information society: the perspective of governmental institution making maximum communication impact. (Liet. Valdžios institucijos galimybės informacijos visuomenėje: maksimalaus komunikacijos poveikio perspektyva). Iš Informacijos visuomenė 1999: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 1999, p.91–92, 201–202.
 3. ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication and knowledge networks: mutual dependence and interaction. (Liet. Integruotos komunikacijos bei pasikeitimo žiniomis sistemų sąveika: komunikacijos bei mokymo būklės tyrimas). Iš Ugdymas ir informacinės visuomenės kūrimas: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2001, p. 1–14.
 4. ARMONIENĖ, Andžela. Marketing Communication: Time of Renewal of Formulas. (Liet. Marketingo komunikacija: formulių atnaujinimo metas). Iš Marketingo teorija ir praktika 2002: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2002.
 5. ARMONIENĖ, Andžela. Marketing Communication as a Way to Win in the Market: The 2+2=5 Phenomenon. (Liet. Marketingo komunikacija kaip būdas laimėti rinkoje: Reiškinys 2+2=5). Iš Business Development Possibilities in the New European Area, 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2005.
 6. ARMONIENĖ, Andžela. Integruoto požiūrio taikymo perspektyva. Teisės ir verslo plėtra ES erdvėje. Vilnius, 2005 m. gruodžio 8 d.
 7. ARMONIENĖ, Andžela. NordISnet programa 2000-2002 m. : 5 autoriniai pranešimai integruotos komunikacijos tema anglų kalba, visi apginti viešai, dalyvaujant Skandinavijos, ES šalių, Pietų Afrikos Respublikos mokslininkams ir doktorantams.
 8. ARMONIENĖ, Andžela. On-line Journalism: A Possibility to plan from Outside-in. GCU, UK. Abstracts. Glasgow, 7-8 May, 2009.

Kiti mokslo darbai:

 1. ARMONIENĖ, Andžela. Informacijos apie Europos Sąjungą politikos poreikis. Mokslo Lietuva. 1998, Nr. 15, tęsinys 1998, Nr. 16.
 2. ARMONIENĖ, Andžela. “Vieno balso” pranešimas: būdas laimėti rinkoje. Reklamos ir marketingo idėjos. 2005, Nr. 5.
 3. ARMONIENĖ, Andžela. Vaisiai ir uogos. Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra. 2004.
 4. ARMONIENĖ, Andžela. Vaisiai ir uogos. Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra. 2005.
 5. ARMONIENĖ, Andžela. Vaisiai ir uogos. Rinkotyra: Žemės ūkio ir maisto produktai. 2004-2006, Nr. 1-4 (iš viso 8 straipsniai).
 6. Armonienė A. Europos Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimų skatinimo programos. Rinkotyra: Žemės ūkio ir maisto produktai. 2005, 3(29). P. 99-105.
 7. Armonienė A., Kšivickienė D. Sunkiai prognozuojama juodųjų serbentų rinka. Mano ūkis. 2005, Nr. 8. <http://www.manoukis.lt/index.php?sub=full&news_id=2310&ban_id>
 8. Armonienė A. Sulčių rinka paklausos augimo sąlygomis. Rinkotyra: Žemės ūkio ir maisto produktai. 2006, 4(34). Atiduota spaudai.

Metodinė  medžiaga: ARMONIENĖ, Andžela. Reklamos vadyba: komunikacijos strategija ir planavimas. Dalyko studijų metodinė medžiaga. Vilniaus teisės ir verslo kolegija, 2005, 15 p.  

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ar jų  rengimas, vadovavimas:

 • 1995-1996 m. Europos Komisijos paskirta būti Nacionaline organizatore, akredituota Briuselio ir atsakinga už dialogą su Generaliniu Direktoratu X.
 • 1999 m. ES projektai Eurointegracijos tema Umea universitete, apgintas. Tema – LR, Latvijos, Estijos, Lenkijos galimybės ir pasirengimas atitikti narystės ES kriterijus: socialinių-politinių-ekonominių-teisinių-informacijos politikos efektyvumo aspektų palyginamoji analizė.
 • 2000 m. ES projektai Eurointegracijos tema Umea universitete, dalyvauta projekte, skirtame Švedijos ir Lietuvos narystei ES ir socialinių-politinių-ekonominių aspektų palyginamajai analizei.Paskirta vadovauti tarptautinei grupei, rengusiai projektą, apgintas.
 • 2000-2002 m. NordISnet projektas doktorantams su mokymais ir seminarais, 5 etapai, 5 pranešimai integruotos komunikacijos tema, Lietuvos prijungimas prie NordISnet‘o, nuo 2001 m. LR tapo projekto nare, A. Armonienei pasiūlius VU Komunikacijos fakulteto atstovus administruojančiais partneriais.
 • 2005-2006 m. ES finansuojamų projektų parengimas žmogiškųjų išteklių vadybos srity, atiduota asociacijai „Gaja“.
 • FAO projekto tvarkymas „Ekologinio ir tausojančio žemės ūkio informacijos, komunikacijos ir žinių sistemos tobulinimas“ 2005-2006 m.

Kita: 2005 m. vykdomas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu tyrimas „ES taikomų žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas Lietuvoje“.

Tikslinio finansavimo ir užsakomieji darbai:

2005 m.: „ES taikomų  žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemonių  įgyvendinimas Lietuvoje“, – vadovė ir vykdytoja.

2005 m.: „Žemės ūkio sektorių balansai, produktų konkurencingumo ir rinkų  tendencijų tyrimas“, – vykdytoja.

2006 m.: „Rinkos organizavimo priemonių analizė ir raidos prognozės Lietuvos augalininkystės sektoriuje“, – vykdytoja.

2006 m.: bendro LSDI ir LAEI darbo: Kviklys D., Viškelis P., Armonienė A. „Vaisių  ir uogų auginimo Lietuvoje galimybių tyrimas siekiant realizuoti išaugintą produkciją šviežią bei perdirbtą“ dalis – ataskaita „Iš vaisių ir uogų pagamintų produktų marketingo analizė“.

Kita:

ARMONIENĖ,  Andžela. ES taikomų žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas Lietuvoje. 2005 m. ataskaita. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2005. 50 p. Dar ir 2006 m. rengta analogiška ataskaita, tai dalis LAEI Rinkotyros skyriaus darbo.  

LAIMĖTI GRANTAI, SUBSIDIJOS, STIPENDIJOS:

 1. 2001 ir 2002 m. Valstybinio mokslo fondo stipendija doktorantams.
 2. 2001 m. Mokslo ir studijų departamento subsidija dalyvavimui tarptautinėje konferencijoje „IS2001“.
 3. 2002 m. ASIST (JAV mokslo asociacija) grantas.

 

Autorinės teisės pažeidimas

LR Konstitucijos 42 straipsniu nustatyta, kad "dvasinius ir materialinius autoriaus interesus, susijusius su mokslo, technikos, kultūros ir meno kūryba, saugo ir gina įstatymas". Mokslo kūrinių autorių teises saugo ir gina valstybė. Autorinė teisė Andželos Armonienės atveju pažeista, nes kelios autorės,  paskelbdamos straipsnį „Integruotos marketingo komunikacijos dulaizmas“ Iš: Organizacijų vadyba: sistemniai tyrimai. 2007.42. ISSN 1392-1142. P. 111-129, be A. Armonienės sutikimo pasinaudojo kopijuodamos, plagijuodamos, publikuodamos oficialiai paskalbtus ir oficialiai akademinėje bendruomenėje pristatytus A. Armonienės 1999-2007 metų mokslo darbus. Tai padaryta pateikiant A. Armonienės kūrinius dalimis, fragmentais, ištisai nuplagijuotomis pastraipomis pateikiant kaip savo mokslo darbą ar tyrimų bei analizės rezultatą. Įrodymai – palyginamosios analizės metodu atlikta ekspertizė, apibendrinta šio dokumento pabaigoje.

Mokslo darbų savininkei A. Armonienei padaryti turtiniai ir neturtiniai nuostoliai, kaip nurodyta LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 14, 83, 84 straipsniuose.

Citavimo tikslais A. Armonienės mokslo darbai integruotos marketingo komunikacijos ir integruotos komunikacijos temomis nebuvo etiškai naudojami nurodytajame 2007 m. straipsnyje. Atvirkščiai. Įvykdytas plagiatas – didesnės dalies ir pagrindinių nuostatų, analizės rezultatų skelbimas savo pavardėmis. Pažeistas mokslo darbo rengimo reikalavimas – tik išanalizavus, kas ta pačia tema jau paskelbta pirmiausia savoje valstybėje, po to – užsienyje, galima apibendrinti jau atliktų tyrimų rezultatus ir rinktis kryptį saviems tyrimams. Plagiato faktas įrodomas palyginamosiose lentelėse, jos pateikiamos šioje ekspertizės išvadoje. Nuplagijuotos yra ištisos A. Armonienės mokslo darbų pastraipos, tyrimų išvados, apibendrinimai, Vilniaus, Lenkijos, JAV ir Skandinavijos universitetuose vykusių mokslo diskusijų, seminarų, mokymų, konferencijų įžvalgos bei rekomendacijų analitiniai apibendrinimai, pateikti žodžiu ir raštu konsultuojant A. Armonienę žymiems informacijos/komunikacijos/žinių ir marketingo vadybos profesoriams, specialistams, doktorantams, kolegoms. Pavyzdžiui, prof. D. Gayeski (JAV) konsultavo A. Armonienę dėl naujos teorinės visumos universalumo, pritarė A. Armonienės koncepcijai dėl galimybės universalumą pagrįsti taikomųjų aspektų analizės būdu viešajame sektoriuje ir tai buvo 1998-2000 metų išvados apie inovatyvumą ir paradigmos perspektyvumą, be to, IMK/IK taikomieji aspektai normatyvinės teorijos aplinkoje nebuvo iki tol tyrinėti viešajame sektoriuje apskritai.

Plagiatas yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu.

LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme paskelbtos nuostatos dėl autorių teisių gynimo, numatytos 77 straipsnyje, – A. Armonienės atveju gali būti taikomos pagal visus to straipsnio paskelbtus autoriaus teisių gynimo būdus.

Rašytiniai ir žodiniai mokslo kūriniai yra autorių teisių objektai. Autorių teisių objektai yra ir išverstiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais kūrinais: literatūros apžvalgos, referatai, vertimai. Nustatyti A. Armonienės atliktų vertimų, mokslo literatūros apžvalgų, tapusių dalimis naujų mokslo darbų, paskelbtų tiek LR, tiek užsienyje, plagijavimo atvejai, kai analizės apibendrinimai pasisavinami ir paskelbiami šiek tiek juos neutralizavus, tačiau net atkartojant A. Armonienės frazes, paskelbiant tokias "įžvalgas", apibendrinimus, išvadas jau pasirašytas savomis pavardėmis ir nenurodant, ką cituoja, nuo kur nusirašo. 2007 m. straipsnyje yra ir teorijos iškraipymo atvejų: net nesusipažinta su globalios integruotos marketingo komunikacijos samprata, nesuvokta teorijos plėtros ir atsiradimo kryptis, neteisingai pasirinkta tema apie dualizmą integruotos marketingo komunikacijos (IMK) srityje, – to apskritai nėra, nes jau XX a. paskutiniajame dešimtmetyje įsivyravo Don E. Schultzo mokykla, buvo suvienyta naujoji paradigma su Ph. Kotlerio pagrindinėmis išvadomis, sąsajos yra su kitais žymiais marketingo ir komunikacijos tyrinėtojais – A. Armonienė kartu su Skandinavijos mokslininkais tai įrodė mokslotyros ir bibliometrijos  metodais dar 2000-2002 metais, duomenys paskelbti:

 • ARMONIENĖ, Andžela. Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas. Informacijos mokslai, 2002, nr. 20, p. 92–99.
 • ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication – a phenomenon in a nascent state. (Liet. Integruota komunikacija – gimimo būsenos reiškinys). Informing Science. Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach. Proceedings. June 2001, p. 58–64. <http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/pdf>.
 • ARMONIENĖ, Andžela. Marketing Communication: Time of Renewal of Formulas. (Liet. Marketingo komunikacija: formulių atnaujinimo metas). Iš Marketingo teorija ir praktika 2002: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2002.
 • ARMONIENĖ, Andžela. Marketing Communication as a Way to Win in the Market: The 2+2=5 Phenomenon. (Liet. Marketingo komunikacija kaip būdas laimėti rinkoje: Reiškinys 2+2=5). Iš Business Development Possibilities in the New European Area, 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2005.
 • ARMONIENĖ, Andžela. Integruoto požiūrio taikymo perspektyva. Teisės ir verslo plėtra ES erdvėje. Vilnius, 2005 m. gruodžio 8 d.
 • ARMONIENĖ, Andžela. NordISnet programa 2000-2002 m. : 5 autoriniai pranešimai integruotos komunikacijos tema anglų kalba, visi apginti viešai, dalyvaujant Skandinavijos, ES šalių, Pietų Afrikos Respublikos mokslininkams ir doktorantams.

Be to, buvo ignoruota integruota komunikacija, kaip IMK natūralios plėtotės nauja vadybos kryptis. Tuo tarpu kai marketingo, komunikacijos, informacijos, vadybos teoretikai ir praktikai jau maždaug nuo 1999-2000 ir ypač nuo 2002 ir 2005 metų plėtoją integruotos vadybos sampratą pasauliniu mastu. 2007 metais vis dar klaidinama mokslo bendruomenę ir praktikus iškraipydamos IMK teorinę visumą ir neteisingai aiškindamos naujos paradigmos tikslingumą bei prasmę, nekalbant jau apie pačią sampratą. Jų straipsnyje nėra nė vienos originalios definicijos ar sampratos – tai rodo, kad negalėdamos pažodžiui cituoti A. Armonienės išverstų citatų, neturėdamos originalių užsienio teoretikų ir praktikų mokslo straipsnių, žodinių rekomendacijų – o juose ir buvo paskelbtos pagrindinės teorinės ir metodologinės kryptys, tyrimų metodų taikymo galimybės – kelios autorės naudojosi A. Armonienės mokslo darbais pažeisdamos autorinę teisę ir mokslo etiką.

                 Frazės "dinamiška", "vadybos filosofija", "iš išorės į vidų" ir kitos A. Armonienės darbuose IMK ir integruotos komunikacijos tema lietuviškai buvo paskelbtos pirmąkart pradedant jau 1999 metais. Terminija, pagrindinės sampratos lietuvių kalba atsirado VU Komunikacijos fakultete, kur vyko aktyvios mokslinės diskusijos, lankėsi žymūs užsienio teoretikai bei praktikai. IMK analizė apskritai neįmanoma be komunikacijos vadybos išmanymo, IMK teorinę visumą sukūrė JAV žurnalistikos profesionalai, padedami reklamos, marketingo praktikų. Taigi universalūs taikomieji aspektai ir naujos paradigmos klausimai Lietuvoje aktyviau imti nagrinėti būtent VU, po Nyderlandų mokslininko ir praktiko H. C. Rebelio vizitų, seminarų, bendro darbo su LR studentais ir VU dėstytojais, doktorantais jau nuo 1998-1999 m. Būtent H. C. Rebelis paskatino A. Armonienę rašyti apie naująją teorinę visumą lietuviškai į mokslo darbų leidinius, pateikė savo teorinę sampratą, praktinius taikymo aspektus, išbandytus Lenkijoje. Kelios autorės, vartodamos terminą "vadybos filosofija" net nesiorientuoja, koks yra kontekstas ir prasmė, nežino H. C. Rebelio definicijų, IMK taikymo Europos kontekste aspektų. Dar daugiau – net Don E. Schultzo ir jo pasekėjų definicijų nėra kelių autorių (2007) straipsnyje. Koks apskritai gali būti analitinis darbas teorinės visumos aptarimo plotmėje tokiu atveju?

                 IMK atsirado kaip tarpdalykinė visuma, nauja paradigma. Būtent A. Armonienės ir Skandinavijos mokslininkų, doktorantų bendro darbo dėka 2000-2002 metais buvo nustatyta IMK teorinės visumos plėtotės perspektyva, buvo apibūdinta intelektualinė naujosios sampratos ir paradigmos kilmės bei sąsajų bazė, atrasti reikšmingiausi ir didžiausią mokslinį svorį turintys autoriai, prognozuotos būsimos galimos plėtotės kryptys. A. Armonienė paskelbė tai savo darbuose, nustatytas išvadas apgynė viešai 11 tarptautinių mokslo renginių: konferencijose, mokslo seminaruose. 2009 metais Jungtinėje Karalystėje buvo pateikta ir teorinė, metodologinė visuma, kaip galima taikyti universaliai, A. Armonienės pasiūlyta visuomenės informavimo priemonių planavimo metodika.

 1. Armonienė pelnė Eug. Garfieldo grantą išvykai į JAV, į ASSIST pasaulinį simpoziumą 2002 metais. Tuomet buvo patvirtintos naujos tyrimų metodologijos – panašios, kokias taikė A. Armonienė, jungiant mokslotyros ir bibliometrinius metodus su veiklos tyrimais, atvejo tyrimais, giliais interviu ir pan.

                 Tuo tarpu 2005-2007 metais jau paplinta integruota vadyba ir Europoje, ji ypač propaguojama Lenkijoje, viešajame sektoriuje, ES rėmimo programose. A. Armonienė tai akcentuoja savo to meto mokslo darbuose:

 • ARMONIENĖ, Andžela. “Vieno balso” pranešimas: būdas laimėti rinkoje. Reklamos ir marketingo idėjos. 2005, Nr. 5.
 • ARMONIENĖ, Andžela. Europos Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimų skatinimo programos. Rinkotyra: Žemės ūkio ir maisto produktai. 2005, 3(29).
 • ARMONIENĖ, Andžela. Marketing Communication as a Way to Win in the Market: The 2+2=5 Phenomenon. (Liet. Marketingo komunikacija kaip būdas laimėti rinkoje: Reiškinys 2+2=5). Iš Business Development Possibilities in the New European Area, 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2005.
 • ARMONIENĖ, Andžela. Integruoto požiūrio taikymo perspektyva. Teisės ir verslo plėtra ES erdvėje. Vilnius, 2005 m. gruodžio 8 d.
 • FAO projekto tvarkymo procedūros „Ekologinio ir tausojančio žemės ūkio informacijos, komunikacijos ir žinių sistemos tobulinimas“ 2005-2006 m.
 • 2005 m. vykdomas LR žemės ūkio ministerijos užsakymu tyrimas„ES taikomų žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas Lietuvoje“.
 • ARMONIENĖ, Andžela. „Eisfom“ tarptautinei mokslo konferencijai Briuselyje, 2005 m. spalis, skirtas pranešimas apie „iš išorės š vidų“ planavimą, kaip galimą taikyti duomenų bazių tobulinimo srityje – pristatymas pateiktas konferencijai e-forma.

Tikslinio finansavimo ir užsakomieji darbai:

 • 2005 m.: „ES taikomų  žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemonių  įgyvendinimas Lietuvoje“, – vadovė ir vykdytoja.
 • 2006 m.: „Rinkos organizavimo priemonių analizė ir raidos prognozės Lietuvos augalininkystės sektoriuje“, – vykdytoja.
 • 2006 m.: bendro LSDI ir LAEI darbo: Kviklys D., Viškelis P., Armonienė A. „Vaisių  ir uogų auginimo Lietuvoje galimybių tyrimas siekiant realizuoti išaugintą produkciją šviežią bei perdirbtą“ dalis – ataskaita „Iš vaisių ir uogų pagamintų produktų marketingo analizė“.

O kelios autorės net 2007 metais vis dar ieško dualizmo IMK plotmėje, tai yra klaidina Lietuvos mokslo bendruomenę iškreiptai suprasdamos tai, kas jau buvo galutinai aptarta ir išnagrinėta mokslo pasaulyje dar XX a. paskutiniojo dešimtmečio viduryje, mat Don E. Schultzo suburti pasekėjai priėjo vieningos nuomonės. Problemos ir teorinės bei metodologinės visumos iškraipymai galimai yra R. Radzevičiūtės-Žemaitienės 2009 metais apgintoje disertacijoje IMK tema. Tačiau tai jau kitų ekspertizių objektas.

 

ŽINIAI:

Nurodyto ir cituojamo įstatymo VIII-1185 Data: 2008-03-13, svarbiausi straipsniai:

 

2 str. 6 d. Citata – palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale.

 

14 straipsnis. Autorių asmeninės neturtinės teisės

 1. Kūrinio autorius, neatsižvelgiant į jo turtines teises, net ir tuo atveju, kai turtinės teisės perduotos kitam asmeniui, turi šias asmenines neturtines teises:

1) teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių, taip pat kitu įmanomu būdu viešai atliekant kūrinį (autorystės teisė);

2) teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų nurodomas autoriaus pseudonimas (teisė į autoriaus vardą);

3) teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją (teisė į kūrinio neliečiamybę).

77 straipsnis. Teisių gynimo būdai

 1. Autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektai, gindami savo teises, išimtinių licencijų licenciatai, gindami jiems suteiktas teises, taip pat kolektyvinio teisių administravimo asociacijos, gindamos administruojamas teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti:

1) pripažinti teises;

2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;

3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;

4) atkurti pažeistas asmenines neturtines teises (įpareigoti padaryti reikiamus taisymus, apie pažeidimą paskelbti spaudoje ar kitokiu būdu);

5) išieškoti atlyginimą už neteisėtą naudojimąsi kūriniu, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektu;

6) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas, o šio Įstatymo 84 straipsnyje numatytais atvejais – ir neturtinę žalą;

7) sumokėti kompensaciją;

8) taikyti kitus šio ir kitų įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

 1. Siekdamas užtikrinti įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus, taip pat draudimo atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala (šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai) vykdymą, teismas teisę reikšti tokius reikalavimus turinčių asmenų prašymu gali įpareigoti pažeidėją šiems asmenims pateikti tinkamą galimos žalos kompensavimo užtikrinimą.
 2. Kai asmens, kuriam priimamas įpareigojimas nutraukti neteisėtus veiksmus ar taikomos 82 straipsnyje nurodytos atkuriamosios priemonės, veiksmuose dėl šio Įstatymo saugomų teisių pažeidimo nėra kaltės, teismas šio asmens prašymu gali įpareigoti jį sumokėti nukentėjusiai šaliai piniginę kompensaciją, jeigu taikant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus gynimo būdus atsirastų neproporcingai didelė žala tam asmeniui ir jeigu piniginė kompensacija nukentėjusiai šaliai yra priimtina ir pakankama. Laikoma, kad piniginę kompensaciją sumokėjęs asmuo įgyja teisę naudoti kūrinį, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektą.

81 straipsnis. Laikinosios apsaugos ir įrodymų užtikrinimo priemonės

 1. Kai yra pakankamas pagrindas įtarti, kad buvo padarytas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas, teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti, tai yra:

1) uždrausti asmenims daryti gresiantį pagal šį Įstatymą saugomų teisių pažeidimą;

2) įpareigoti asmenis laikinai nutraukti pagal šį Įstatymą saugomų teisių pažeidimą;

3) uždrausti tarpininkui teikti paslaugas tretiesiems asmenims, kurie šiomis paslaugomis naudojasi pažeisdami šio Įstatymo nustatytas teises;

4) areštuoti, uždrausti, kad patektų į apyvartą, arba išimti iš apyvartos kūrinių, kitų pagal šį Įstatymą saugomų teisių objektų kopijas ir prekes, jeigu įtariama, kad jos pažeidžia autorių teises, gretutines teises ar sui generis teises;

5) areštuoti pagal šį Įstatymą saugomų teisių pažeidimu įtariamų asmenų turtą, kurį turi jie arba tretieji asmenys, įskaitant banko sąskaitas, ypač priemones ir įrangą, kurios, kaip įtariama, daugiausia naudojamos pagal šį Įstatymą saugomas teises pažeidžiančioms kūrinių, kitų saugomų teisių objektų kopijoms, prekėms sukurti ar gaminti;

6) taikyti kitas Civilinio proceso kodekso nustatytas priemones.

 

83 straipsnis. Turtinės žalos atlyginimas. Kompensacija

 1. Turtinės žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja Civilinis kodeksas ir šis Įstatymas.
 2. Nustatydamas dėl šio Įstatymo saugomų teisių pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių) dydį, teismas atsižvelgia į pažeidimo esmę, padarytos žalos dydį, autoriaus teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjekto negautas pajamas, turėtas išlaidas, kitas svarbias aplinkybes. Pažeidėjo gauta nauda šio Įstatymo 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Neteisėtos kūrinių ar kitų šio Įstatymo saugomų teisių objektų kopijos gali būti perduotos atitinkamai autoriaus teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjektams šių prašymu.
 3. Šio Įstatymo 77 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų negautų pajamų dydis nustatomas atsižvelgiant į tai, kokios pajamos būtų gautos teisėtai naudojant kūrinius ar kitus objektus (į atlyginimą, kuris paprastai mokamas už teisėtą tokių kūrinių ar kitų objektų naudojimą, arba atlyginimą, mokamą už panašių kūrinių ar kitų objektų teisėtą naudojimą, arba kūrinio ar kito teisių objekto naudojimo būdui labiausiai tinkamus atlyginimus), taip pat į konkrečias aplinkybes, kurios galėjo sudaryti sąlygas pajamoms gauti (teisių subjektų atlikti darbai, panaudotos priemonės, derybos dėl kūrinio naudojimo sutarčių sudarymo ir kita).
 4. Vietoj dėl šio Įstatymo saugomų teisių pažeidimo faktiškai atsiradusios žalos (nuostolių) atlyginimo šio Įstatymo 77 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali reikalauti:

1) kompensacijos, kurios dydį iki 1 000 minimalių gyvenimo lygių (MGL) nustato teismas, atsižvelgdamas į pažeidėjo kaltę, jo turtinę padėtį, neteisėtų veiksmų priežastis ir kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus; arba

2) atlyginimo, kuris turėjo būti sumokėtas, jeigu pažeidėjas būtų teisėtai naudojęsis kūriniais ar kitais šio Įstatymo saugomų teisių objektais (tai yra gavęs leidimą), o kai yra pažeidėjo tyčia ar didelis neatsargumas, – iki dviejų kartų didesnio šio atlyginimo.

 1. Kai pažeidėjas atlieka veiksmus nežinodamas ir neturėdamas žinoti, kad jis pažeidžia šio Įstatymo saugomas teises (tai yra jo veiksmuose nėra kaltės), teismas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjekto reikalavimu gali išreikalauti pažeidėjo gautą naudą. Pažeidėjo gauta nauda laikoma visa tai, ką pažeidėjas sutaupė ir (ar) gavo pažeisdamas šio Įstatymo saugomas teises. Pažeidėjo gauta nauda nustatoma ir išieškoma neatsižvelgiant į tai, ar pats teisių subjektas tokią naudą, kokią gavo pažeidėjas, būtų gavęs, ar ne. Nustatant pažeidėjo gautą naudą, teisių subjektas turi pateikti tik tuos įrodymus, kurie patvirtintų pažeidėjo gautas bendras pajamas; kokia yra pažeidėjo grynoji nauda (nauda, atskaičius išlaidas), turi įrodyti pats pažeidėjas.

84 straipsnis. Neturtinės žalos atlyginimas

Šio Įstatymo 14 ir 52 straipsniuose nurodytas autorių ar atlikėjų asmenines neturtines teises pažeidęs asmuo privalo atlyginti neturtinę žalą. Šios žalos dydį pinigais nustato teismas vadovaudamasis Civilinio kodekso normomis, reglamentuojančiomis neturtinės žalos atlyginimą.

P.S. ... ar ne graudu? O kiek dar tokių „r...yčių“ ir „radz...ių“ nabagauja Lietuvoje? Išties... tautos „žiedas“, „elitas“, taip sakant... bet kokia gėda, kaip žemai puolę žmogeliukai... tik nepriimkite asmeniškai. www.leidinyssau.lt paskelbs dar ir kitų „elito“ užsirašytų kaip savo iškilių „mokslo darbų“ apie integruotą marketingo/rinkodaros komunikaciją, yra net vadovėlis – jame irgi „originalus“ skyrius apie integruotą marketingo/rinkodaros komunikaciją, autorius reprezentuoja VDU, jei neklystu, .. būtinai patikslinsiu ... kitą kartą, laiko yra sočiai, plagiato atvejų – gerokai per 10. Taigi.

PATIKSLINIMAS

2021-03-05. Gal ne visi žino ir supranta atsakomybės už plagiatą mastus. Tarkim. Nuplagijuotas tekstas tvirtinamas pirmiausia doktorantūros programos studijų vadovo, dalyvauja doktorantūros komitetatas, katedros taryba, leidinio, kuris keverzonę tvirtino publikavimui, redkolegija taip pat yra atsakinga ir taip pat – purvo dėmė aukštajai mokyklai, po kurios sparneliu ir išperėtas toks ar panašus „mokslo“ darbelis mokslo publikacijos pavidalu. Vadovėlio, mokomosios ar studijų knygelės atveju – tas pats, dėmė krenta ant katedros, fakulteto, kur toks leidinukas patvirtintas spaudai, visada yra sąrašai pasirašiusiųjų „mokslininkų“, katedros, fakulteto vadovų. Taip pat yra sumos, labai konkrečios, vadinamieji balai, duodami už „mokslo ir pedagogikos“ produkciją... yra didelės piniginės sumos, kurios ateina už KIEKVIENĄ mokslo straipsnį į fakultatą ar katedrą, institutą... o po 2004 metų dar ir kiti vertinimai, balų, reitingų skaičiavimai – originali mokslo produkcija PRIVALOMA ir kolegijų dėstytojams, ką jau kalbėti apie dr, habil. Dr ir prof. universitetuose, institutuose, kitur... jie juk kaupia darbo stažą, rungiasi dėl teisės į „mokslininko“ rentas, pensijas – ir viskas, ko jiems reikia, kad kažkas realiai duotų tą originalią mokslinę produkciją, metodikas, modelius, publikacijas, pranešimus mokslo konferencijose ar seminaruose... patiems ką parodyt ir nelabai išeina – galvelės užkvaišusios, smegenėlės perpuvę..., o užsieniams dar ir solidžius projektus, verslo planus, galimybių studijas reikia rodyt, kitaip užsuks pinigų kranelius, net vietinė valdžia į biudžeto eilutes neįtrauks kokio sausagalvio neproduktyvaus universitetėlio ar kolegijūkštės... tad būtini realiai nors ką sukuriantieji, kurių rezultatai elementariai vagiami, kopijuojami ir pan.

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

„Padėkime sau‘19“ informuoja Užimtumo tarnyba prie LR SADM

Nauja: Lietuvoje net trumpam dirbantys ir komandiruotieji užsieniečiai bus kruopščiai skaičiuojami

nuo 2021 m. kovo 1 d.

 Pateikta spaudai 2021-02-24, www „Padėkime sau‘19“ paskelbta 2021-02-26

 

Keičiama informacijos apie užsieniečių įdarbinimą mūsų šalyje teikimo tvarka. Nuo kovo 1-osios darbdaviai privalės teikti pranešimus apie visus įdarbintus ir komandiruotus užsieniečius. Iki šiol tokia prievolė buvo taikoma tik įdarbinant atvykėlius iš trečiųjų šalių. Nuo kito mėnesio tai galios ir darbuotojams, kurie atvyksta iš Europos Sąjungos narių.

„Ši naujovė padės užtikrinti tinkamą įdarbinamų užsieniečių apskaitos, kvotų nustatymo, taip pat judėjimo kontrolę. Identifikavę šalyje visus dirbančius piliečius, galėsime atlikti išsamesnę darbo rinkos stebėseną, padėties darbo rinkoje vertinimą ir jos pokyčių prognozę“, – iniciatyvą aiškino Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus specialistė Ernesta Varnaitė.

Darbdaviai pranešimą privalės teikti ir tais atvejais, kai užsienietis jų pavedimu dirbs užsienyje arba bus laikinai dirbti atsiųstas į Lietuvą (komandiruojamas darbuotojas). 

Pranešimą apie įdarbintus užsieniečius bus privaloma pateikti ne vėliau kaip likus darbo dienai iki tokio asmens įdarbinimo dienos ir ne vėliau kaip likus darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios.

Šia informaciją darbdaviai turės pateikti Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per „Sodra“ EDAS sistemą. Reikės užpildyti  Lietuvoje dirbančių užsieniečių (LDU) formos pranešimus (iki vasario 28 d. – LDU versija 01, nuo kovo 1 d.  – LDU versija 02). Pranešimą reikės  teikti tik elektroniniu būdu, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Dar viena naujovė – patikslintą LDU pranešimą pateikti nuo kovo 1 d.  reikės ir tuo atveju, kai pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvoje pagrindas. Tokiu atveju darbdavys per darbo dieną nuo informacijos apie užsieniečio teisėto buvimo pagrindo pasikeitimą gavimo dienos privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą. Patikslinti reikės ir tada, kai pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta pranešime. Tokiu atveju  darbdavys privalės pateikti patikslintą LDU pranešimą per vieną darbo dieną nuo darbo sutarties laikotarpio pasikeitimo ar darbo sutarties pasibaigimo.

„Sodra“, gavusi darbdavių arba įmonių, į kurias atsiunčiami komandiruoti darbuotojai, informaciją apie LDU, ją perduos Užimtumo tarnybai ir Valstybinei darbo inspekcijai per savo informacinę sistemą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo.

Užimtumo tarnyba gautą informaciją apie Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2-9 dalyse nurodytų užsieniečių įdarbinimą privalės pateikti Migracijos departamentui ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos.

LDU formos pakeitimais yra patikslinta informacijos apie komandiruotus į Lietuvos įmones darbuotojus teikimo tvarka – darbdaviai, priimantys komandiruotus darbuotojus nuo šiol turės pranešime nurodyti tokias darbo sąlygas (darbo ir poilsio laiką, kasmetinių atostogų trukmę, darbo užmokesčio dydį), kokios bus jam taikomos darbo Lietuvoje metu.

 

Dėl LDU formos užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 

 • Užimtumo tarnybaapie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį

 tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 • Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruotus užsieniečius

       tel. (+370) 5 213 9772 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 • „Sodra“ informacijos teikimo techniniais klausimais

       tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Paskutinis 2021 m. vasario mėnesio savaitgalis JK kaime. Iliustracijos autorė - Diana Viluckienė.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspektyvumo prielaidos:

inovacijos, rėmimas, pridėtinė vertė

Paveikslai šiame sraipsnyje neskelbiami

 

Andžela Armonienė

2007 m. KOVAS, paskelbta 2021-02-16 www

 

Straipsnyje nagrinėjamos perspektyvumo prielaidos vienoje sparčiausiai kintančių sulčių rinkoje, atliktas antrinis kiekybinis tyrimas. Tyrimo gairės pasirinktos pagal klasikines inovacijų taikymo kryptis ir keturias Ansoffo strategines verslo plėtotės galimybes. Tyrimo tikslasatlikti sulčių gamybos plėtros Lietuvoje prielaidų analizę.

                      Sulčių gamybos įmonės Lietuvoje nebuvo itin aktyvios įsisavindamos Europos Sąjungos (ES) lėšas. 2004–2006 metais sulčių gamintojams teko 20,6 proc. pagal SAPARD ir BPD programas vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėms skirtos paramos. Tolimesnis ES lėšų įsisavinimas gali būti problemiškas. Įmanoma naudotis pagal Kaimo plėtros plano priemones įsisavinama ir konkurencingumo stiprinimui bei ekonominės veiklos įvairinimui skirta parama, tačiau būtini ekonominės veiklos gyvybingumą patvirtinantys rodikliai.

                      Per 5 metus Lietuvos sulčių gamintojų gaunama pridėtinė vertė išaugo 6,2 karto, gamybos efektyvumas padidėjo 8,7 procentiniais punktais. Pagal Eurostato duomenų analizę nustatyta, jog pridėtinės vertės ir gamybos efektyvumo augimas Lietuvoje nėra susijęs su koncentruotų sulčių gamybos apimčių pokyčiais. Sulčių gamybos efektyvumo rodiklis Lietuvoje 2004 metais buvo beveik 7 procentiniais punktais didesnis už ES vidurkį, vienam dirbančiajam teko 6,1 proc. daugiau investicijų nei vidutiniškai ES. Per 2000–2004 metų laikotarpį nė viena ES šalis taip sparčiai nedidino investicijų į sulčių gamybos įmonių įrangą, t. y. neplėtojo vieno iš inovacijų taikymo pagrindų, kaip Lietuva: investicijos per 5 metus išaugo 10 kartų.

                      Kadangi sulčių ir nektarų rinka yra viena perspektyviausių dėl paklausos ir kainų augimo, o apsirūpinimas šiais gaminiais nepakankamas, natūralių ir kokybiškų didesnės pridėtinės vertės sulčių gamybą būtų tikslinga plėtoti Lietuvoje. Aptariamos skirtingų ūkio subjektų sąveikos galimybės, pateikiami siūlymai dėl tinkamos pusiausvyros tarp jau sėkmingai parduodamų ir ketinamų sukurti inovacinių gaminių. Galimos plėtros kryptys apibendrinamos įžvalgomis inovacijų, rėmimo priemonių taikymo, pridėtinės vertės didinimo klausimais.

 Raktažodžiai: inovacijos, pridėtinė vertė, ES parama, sulčių pramonės rodikliai, kainos, vartojimas, rinkodaros rėmimo priemonės, integruota komunikacija, investicijos.

„Nustatyta, kad nuo 50 iki 90 proc. inovacijų būna nesėkmingi bandymai… Nuo 30 iki 60 proc. į rinką pateikiamų naujų produktų neperspektyvūs“ (Cannon 1992, p. 294, 304).

ĮVADAS

 

Šiame darbe pasirinkta nagrinėti perspektyvumo prielaidas vienoje sparčiausiai kintančių sulčių rinkoje, kuri dėl paklausos ir kainų augimo bei galimybės nepertraukiamai atnaujinti asortimentą didesnės pridėtinės vertės gaminiais tapo tinkama aplinka išbandyti jėgas taikantiems inovacijas.

ES yra didžiausia perdirbti skirtų vyšnių, braškių, serbentų, aviečių, agrastų augintoja pasaulyje [8]. Sulčių, kitų iš vaisių ir uogų gaminamų produktų paklausa nemažėja, todėl gamybos pajėgumai didinami. Vaisinių ir uoginių augalų žaliavos auginimo perdirbimui sektorius yra stiprus, bet apsirūpinimas nepakankamas. Kasmet į ES importuojama apie 200 000 t perdirbti skirtų uogų ir virš 200 000 t koncentruotų obuolių sulčių [7].

                      Lietuvos perdirbimo įmonės gamina įvairius vaisių ir uogų produktus, tačiau didžiąją dalį sudaro koncentruotos sultys ir užšaldyta produkcija. Taip sumažėja galimybė sukurti didesnę pridėtinę vertę, nes tarpiniai produktai eksportuojami į kitas šalis tolimesniam perdirbimui. Mažmeninėje mūsų šalies rinkoje populiarūs įvežtiniai gaminiai iš vaisių ir uogų. Natūralu, kad svarstoma viena iš galimybių – taikyti inovacijas ir didesnės pridėtinės vertės produktus gaminti Lietuvoje. Koncentruotų obuolių sulčių gamybą derinant su iš išspaudų gaunamo pektino gamyba įmanoma užsitikrinti stabilią padėtį rinkoje. Uogų perdirbimas į sultis, sidrą, vyną ir atliekų panaudojimas suteikia dar daugiau galimybių, tačiau inovacijų taikymo atveju didėja ir rizika [11].

Kai vyksta spartūs pokyčiai, naujų gaminių pasiūla ir konkurencija auga, produkcijos gamintojai susiduria su būtinybe įgyvendinti pagrindinius keturis elementus: technologijų kaitą, išradingumą, inovacijas ir produkto plėtotę [4]. Sulčių rinkoje veikia tie patys dėsniai kaip ir kitų produktų rinkose: spartaus paklausos didėjimo atveju kainos kyla, taikomos inovacijos, daugėja naujų gaminių. Didžiųjų gamintojų ir žinomų nacionalinių bei regioninių ir privačių prekės ženklų atstovų konkurencija lemia žemesnes vidaus rinkos kainas. Gamybą didinančios įmonės tam tikruose rinkos segmentuose yra pajėgios mažinti kainas ir taip įgyti pranašumą prieš smulkiuosius gamintojus [3]. Lietuvos rinkoje, kur per penkerius metus sulčių vartojimas išaugo 39,5 proc., o apsirūpinimo lygis vietinės gamybos sultimis nepakankamas (2005 metais – 43 proc.), prielaidų mažinti kainas nėra.

Maisto produktų ir gėrimų rinkoje vartotojui siūlomos gaminio idėjos yra pačios svarbiausios, todėl ne visada sėkmė lydi stambiuosius gamintojus. Smulkieji gamintojai yra lankstesni, jie gali pasiekti realų pranašumą, pirmieji atsiliepdami į vartotojų poreikius. Kai sulčių rinka tapo viena sparčiausiai augančių, padidėjo jos segmentacija, vartotojams pasiūlytas gausesnis gaminių asortimentas, todėl vis daugiau pastangų ir investicijų teko skirti rinkodaros rėmimo priemonėms. Iš esmės žinomesnių prekės ženklų, kaip pavadinimų, terminų, simbolių, vaizdų ar jų derinių, sukurtų tam, kad vartotojai galėtų atskirti vienas prekes ar paslaugas bei jų gamintojus ir teikėjus nuo kitų [4], atstovai taikė plėtros strategijas. Naujų gaminių pristatymai vykdavo taikant išradingiausius metodus ir naujas informacijos bei komunikacijos technologijas. Efektyvumo įrodymas – sultys pradėjo stumti iš rinkos kitus gėrimus, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje natūralios kriaušių sultys pristatomos kaip madinga alternatyva alkoholiui. Plėtros strategijos XXI amžiuje jau nebegali būti vykdomos neatsižvelgiant į tai, kad pelną ir aukštesnį efektyvumo lygį įmanoma užsitikrinti rinkodaros elementų derinimo ir komunikacijos integravimo keliu [10, 19, 20].

Lietuvoje sulčių gamybos plėtotės prielaidos išsamiau netyrinėtos, o tai būtų labai reikšminga šalyje, kur daugiau nei 60 proc. sodų ir uogynų produkcijos yra perdirbama, sukauptas žinių potencialas ir yra galimybė taikyti inovacijas. Nuo vieno ar kito gaminio sėkmės rinkoje priklauso ne tik perdirbimo įmonių perspektyvumas, bet tikėtinos ir pastovesnės bei aukštesnės žaliavos supirkimo kainos. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas yra paskelbęs maisto produktų ir gėrimų gamybos sektorių palyginamosios analizės rezultatų, ūkių konkurencingumo tyrimų duomenų [6, 14, 15, 16, 18], tačiau sulčių tema išskirtinai negvildenta. Pasirinkta nagrinėti problemą, ar verta priklausyti nuo sulčių ir gaiviųjų gėrimų pramonės perspektyvumo kitose šalyse ir didžia dalimi koncentruotas sultis eksportuoti, ar latvių, lenkų pavyzdžiu pritraukti investicijas ir labiau išplėtoti sulčių gamybą iki galutinio produkto Lietuvoje. Antruoju atveju dėl inovacijų taikymo galimai augtų pridėtinė vertė, didėtų apyvarta, būtų įmanoma užimti didesnę vietinės ir užsienio rinkų dalį.

                      Tyrimo tikslas – atlikti sulčių gamybos plėtros Lietuvoje prielaidų analizę.

                      Tyrimo uždaviniai:

 1. Analizuoti gamybos plėtros didinimo galimybes orientuojantis į inovacijų taikymo perspektyvą.
 2. Įvertinti ES paramos apimtis ir reikšmę sulčių pramonės plėtrai Lietuvoje.
 3. Palyginti Lietuvos ir kai kurių ES šalių sulčių gamybos efektyvumo rodiklius.
 4. Pateikti galimas sulčių gamybos plėtros kryptis Lietuvoje.TYRIMO METODAI1. Atlikta probleminė literatūros šaltinių analizė. Inovacijų samprata pasirinkta ši: išskiriamos keturios pagrindinės inovacijų taikymo kryptys:- procesų tobulinimas ir plėtotė, lemiantys galutinio produkto / paslaugos tobulinimą, kainos mažinimą;- naujų produktų / paslaugų gamyba bei sukūrimas ir pasiūla potencialiems vartotojams, ši inovacijų kryptis plinta rinkose, kurios nuolat kinta [4].  
 5. 1 lentelė. Ansoffo matrica
 6. Visos inovacijų taikymo kryptys pagal Eurostato duomenis kol kas nebuvo nagrinėtos, dėl duomenų stygiaus pasirinkta pirmoji – įrengimų ir gamybos procesų tobulinimo kryptis ir mokslo bei technologijų plėtros duomenų analizė. Kadangi inovacijų taikymas yra susijęs su rizika, ją padeda sumažinti efektyviai taikomos rinkodaros priemonės ir patikimi rinkos tyrimai. Klasikinės plėtros strategijų alternatyvos yra keturios. Šiame darbe vadovaujamasi I. Ansoffo matrica [pagal 4], skirta pasirinkimo galimybių pristatymui (1 lentelė).
 7. - naujo gamybos proceso diegimas, kai diegiamos naujos technologijos tų pačių produktų gamybai siekiant ženkliai sumažinti gamybos savikainą, pagerinti gaminių kokybę, sudėtį, tai labiausiai paplitusi inovacijų taikymo kryptis;
 8. - turimų gamybos įrengimų tobulinimas ir plėtotė, kurios pagrindu greitinamas gamybos procesas ir gerinami efektyvumo rodikliai;
 9.  
 10.  

 

Produktai

Esami

Nauji

Rinkos

Esamos

Įsiskverbimas į rinką

Produkto plėtotė

Naujos

Rinkos plėtra

Diversifikavimas

 

 

 1. Vykdytas antrinis kiekybinis tyrimas, taikytas informacijos šaltinių sisteminimo metodas, atlikta palyginamoji duomenų analizė. Pagrindiniai duomenų šaltiniai – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Eurostato, ZMP, JAV žemės ūkio departamento leidiniai ir duomenų bazės. Tyrimo laikotarpis – 2002–2006 metai, tačiau dalis duomenų yra ir iš ankstesnių metų.

 

 

TYRIMO REZULTATAI IR APTARIMAS

Parama. Vaisių ir daržovių perdirbimo įmonės Lietuvoje nebuvo itin aktyvios įsisavindamos ES lėšas. SAPARD parama (4,7 mln. Lt) vaisių ir uogų auginimo, perdirbimo verslo atstovų buvo daugiausia naudojama ūkiams modernizuoti, saugykloms atnaujinti ir statyti, šaldymo įrangai įsigyti, pasirašyta 18 sutarčių. 2004–2006 metais vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėms skirta 7,8 mln. Lt, arba 3,3 proc. šalies įmonių modernizavimo tikslais įsisavintų SAPARD lėšų, dydžio parama, pasirašytos 3 sutartys, tačiau sulčių gamintojai nebuvo tarp paramos gavėjų. 2004–2006 metais pagal BPD priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ sodų, uogynų įveisimui skirta 4,4 mln. Lt, pasirašyta 19 sutarčių. Dviems vaisių ir uogų perdirbimo įmonėms skirta parama pagal BPD priemonę „Žemės ūkio produktų rinkodaros gerinimas“, viena iš įmonių 2,1 mln. Lt numatė panaudoti sulčių gamybos modernizavimo tikslais. Sulčių gamintojams teko 20,6 proc. pagal SAPARD ir BPD programas vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėms skirtos paramos, 6,4 proc. šalies įmonių modernizavimui skirtos BPD paramos, kuri siekė 32,9 mln. Lt.

Sulčių gamybos plėtrai reikšminga ir parama, tenkanti žaliavos augintojams. Už intensyviai prižiūrimus verslinius sodus ir uogynus tiesioginės išmokos pradėtos mokėti 2002 metais. Iš Kaimo rėmimo programos priemonių finansavimui skirtų lėšų už 2002–2004 metais deklaruotus sodų ir uogynų plotus išmokėta 6,7 mln. Lt. 2004 metais, po įstojimo į ES, deklaravusiems žemės ūkio naudmenas sodų ir uogynų augintojams išmokėta 0,9 mln. Lt, 2005 metais – 1,3 mln. Lt, už 2006 metais deklaruotus plotus numatoma išmokėti 1,3 mln. Lt tiesioginių išmokų. Lietuvai įstojus į ES už deklaruotus sodų ir uogynų plotus skiriamos vienkartinės tiesioginės išmokos, mokamos iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) lėšų, papildoma išmokos dalis neskiriama. Už sodus ir uogynus mokama tiek, kiek ir už pievas, ganyklas: 2004 metais – 112,14 Lt/ha, 2005 metais – 140,51 Lt/ha, 2006 metais – 168,69 Lt/ha. Iš viso tiesioginių išmokų nuo 2002 iki 2006 metų sodininkystės sektoriui skirta 10,2 mln. Lt. Be to, 2004 metų pavasario šalnų nuostoliams atlyginti 2005-aisiais 474 ūkiams išmokėtos kompensacijos – 1,7 mln. Lt, kokybiškai dauginamajai ir sodinamajai medžiagai įsigyti 2002–2006 metais skirta 7,2 mln. Lt nacionalinių lėšų. Apibendrinus ES ir Valstybės paramą 2002–2006 metais, neišskiriant SAPARD paramos daržovių perdirbimui, neįtraukiant kol kas neįvertintų paramos mastų ekologinei sodininkystei, mokymams, konsultacijoms, mokslo tyrimams, informacijos sklaidai, dalyvavimui parodose ir pan., sodininkystės sektoriui ir žaliavos perdirbimo įmonėms skirta 38,4 mln. Lt.

Tolimesnis ES lėšų įsisavinimas gali būti problemiškas, nes Lietuvoje kol kas neįsteigta nė viena gamintojų organizacija, o ES parama vaisių ir uogų perdirbėjams skiriama būtent per šias organizacijas. Ribotos galimybės pasinaudoti ir ES Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/96 dėl apdorotų vaisių ir daržovių produktų bendrosios rinkos organizavimo nustatyta parama kriaušių, persikų perdirbimo pramonei, taip pat – džiovintų slyvų ir figų gamintojams, nes Lietuvoje neišplėtotas šių rūšių vaisių perdirbimas.

Kita vertus, svarbios Komisijos [8] išvados, jog įmanoma:

(1) naudotis pagal Kaimo plėtros planą (KPP) taikomomis ir konkurencingumo stiprinimui numatytomis priemonėmis, kurios gali padėti ūkio subjektams kurti ir reklamuoti naujus produktus: remti perdirbimo investicijas, remti ūkininkų bendradarbiavimą kuriant naujus produktus ir skatinti ūkininkų dalyvavimą maisto kokybės schemose;

(2) pasirinkti ekonominės veiklos įvairinimą pagal KPP;

(3) gauti Komisijos specialią papildomą paramą valstybėms narėms, kuriose menkas organizuotumo lygis ir nėra galimybių vykdyti rinkos reguliavimo priemonių per gamintojų organizacijas ir grupes.

                      Reikšmingą vaidmenį atlieka integruota marketingo komunikacija, ES rėmimo priemonių įgyvendinimas yra iš dalies finansuojamas iš biudžeto lėšų [2].

Rodiklių analizė. Investicijų ir paramos teikimo prioritetai pasirenkami pirmiausia pagal pasiektus ekonominės veiklos rodiklius. Sulčių pramonės rodikliai Lietuvoje gerėtų, jei būtų įdiegtos efektyvios pridėtinės vertės didinimo priemonės. Skaičiuojant 10 metų vidurkį, šalyje per metus vidutiniškai pagaminama 11,4 mln. l sulčių. Eurostato duomenimis, 2004 metais Lietuvoje pagamintų sulčių vertė (42 mln. Lt) sudarė 0,1 proc. ES-25 pagamintų sulčių vertės ir buvo 225 kartus mažesnė už stambiausios ES sulčių gamintojos Vokietijos produkcijos vertę, siekusią 9,5 mljrd. Lt, arba beveik 30 proc. ES-25 pagamintų sulčių vertės. 2004 metais Lietuvoje pagamintų sulčių vertė buvo 4,1 karto didesnė nei 2000-aisiais, pridėtinė vertė išaugo 6,2 karto, gamybos efektyvumas, arba pridėtinės vertės ir produkcijos santykis, padidėjo 8,7 procentiniais punktais. 2004 metais, palyginti su 2003-aisais, pridėtinė vertė išaugo 72 proc., gamybos efektyvumas – 10,3 proc. punktais (1 pav.), tačiau šie pokyčiai nebuvo susiję su koncentruotų sulčių gamybos plėtra, nes jų vertė sumažėjo 85 proc., gamybos apimtys – 86,1 proc.

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

1 pav. Sulčių pramonės rodikliai Lietuvoje 2000–2004 metais

                    Šaltinis: EUROSTAT.

 

ES sulčių pramonės lyderės – Italija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Austrija, kur vienam sulčių pramonės dirbančiajam tenka didesnė nei 1 mln. Lt metinė apyvarta. Gamybos apimtis didinančios įmonės tam tikruose rinkos segmentuose yra pajėgios taikyti vietinių smulkesnių gamintojų išstūmimo iš rinkos strategijas. Beje, Lietuvoje, kaip ir ES, pagal vidutinį darbuotojų skaičių vienoje sulčių gamybos įmonėje labiausiai paplitusios mažos, iki 50 darbuotojų turinčios, įmonės. Išimtis – Jungtinė Karalystė, kur vyrauja vidutinio dydžio įmonės. Lietuvos gamintojų pagrindinis privalumas – palyginti geras gamybos efektyvumo rodiklis, kuris 2004 metais buvo beveik 7 procentiniais punktais didesnis nei ES-25 vidurkis. Problema išlieka darbo našumas, apyvarta, tačiau vienam dirbančiajam tekusios investicijos, kurios Lietuvoje buvo 6 proc. didesnės už ES vidurkį, yra siekio plėtoti sulčių pramonę įrodymas (2 lentelė).

2 lentelė. Sulčių pramonės rodikliai 2004 metais

 

Rodikliai

Lietuva

ES vidurkis

Lietuvos ir ES vidurkio palyginimas, proc.

ES lyderė

Lyderių duomenys

Lietuvos ir ES lyderės rodiklio palyginimas, proc.

Įmonių skaičius

8

39

-79,5

Vokietija

292

-97,3

Produkcijos vertė 1 gyventojui, Lt

12,39

69,72

-82,2

Austrija

274,71

-95,5

Gamybos efektyvumas*, proc.

25,4

18,5

6,9 p. p.**

Kipras

33,9

-8,5 p. p.** 

Apyvarta 1 dirbančiajam, tūkst. Lt

211,66

966,78

-78,1

Austrija

1690,49

-87,5

Rodikliai

Lietuva

ES vidurkis

Lietuvos ir ES vidurkio palyginimas, proc.

ES lyderė

Lyderių duomenys

Lietuvos ir ES lyderės rodiklio palyginimas, proc.

Pridėtinė vertė 1 dirbančiajam, tūkst. Lt

52,84

172,64

-69,4

Austrija

390,86

-86,5

Investicijos 1 dirbančiajam, tūkst. Lt

48,34

45,58

6,1

Austrija

84,59

-42,9

Dirbančiųjų skaičius 1 įmonėje

26

34,7

-25,1

Jungtinė Karalystė

90,5

-71,3

 

* – Pridėtinės vertės ir produkcijos santykis.

** – Procentiniai punktai.

 Šaltinis: EUROSTAT.

                                                                                                                                                                                                                                

                      Per 2000–2004 metų laikotarpį nė viena ES šalis taip sparčiai nedidino investicijų į sulčių gamybos įmonių įrangą, t. y. neplėtojo vieno iš inovacijų taikymo pagrindų, kaip Lietuva: investicijos per 5 metus išaugo 10 kartų, tačiau vidutiniškai per metus investuota 2,4 mln. Lt, arba 126 kartus mažiau nei Vokietijoje, 80 kartų – nei Italijoje, 12 kartų – nei Vengrijoje. Analizuojamu laikotarpiu investicijos į sulčių gamybos įmonių įrangą Lietuvoje vidutiniškai per metus sudarė 37,2 proc. analogiškų investicijų šalies vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse. 9 ES šalyse, apie kurias pateikiami duomenys, šis rodiklis siekė 30,5 proc., arba buvo 6,7 procentiniais punktais mažesnis nei Lietuvoje. Visose 9 ES šalyse, išskyrus Suomiją, į mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos įmonių įrangą investuota daugiau nei sulčių gamybos įmonėse, pavyzdžiui, Lietuvoje investicijų kiekis buvo 2,3 karto, Prancūzijoje – net 8,6 karto, visose 8 ES šalyse – vidutiniškai 4,8 karto didesnis (2 pav.).

                                                                                                                                                                                                                                                          

                      2 pav. Kai kurių ES šalių sulčių, vaisių ir daržovių perdirbimo, mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos įmonių duomenys apie investicijas į įrangą vidutiniškai per metus 2000–2004 metų laikotarpiu, mln. Lt

Šaltinis: EUROSTAT.

                      Eurostato duomenimis, 2004 metais Lietuva buvo pirmaujanti ES pagal mokslui bei technologijoms tenkančią pridėtinės vertės dalį sulčių pramonėje, tačiau duomenis yra pateikusios tik 13 šalių. Apie išlaidas mokslo ir technologijų plėtros užtikrinimui sunku spręsti, nes duomenis pateikė tik Vokietija ir Austrija, kur 2000–2004 metais šiam inovacijas skatinančiam procesui finansuoti buvo skirta atitinkamai vidutiniškai 3,6 ir 4,1 mln. Lt per metus. Apskritai vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse vidutinės metinės išlaidos mokslo ir technologijų plėtotei 2000–2004 metais didžiausios buvo Jungtinėje Karalystėje (76,9 mln. Lt), Vokietijoje (31,8 mln. Lt), o Lietuvoje – apie 0,3 mln. Lt, Vengrijoje investuota kiek daugiau – apie 0,4 mln. Lt. Vidutinis mokslo darbuotojų skaičius Vokietijos sulčių gamybos įmonėse – 18,2, Austrijos – 17. Lietuvoje mokslo darbuotojų nebuvo ne tik sulčių gamybos, bet ir visose vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse, tuo tarpu Vengrijoje 2004 metais tokių darbuotojų buvo 4, Latvijoje – 3, Estijoje – 1. Didžiausias mokslo potencialas ir patikimiausias inovacijų plėtros pagrindas – Jungtinėje Karalystėje, kur 2000–2004 metais vidutiniškai per metus vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse dirbo 171,4 mokslo darbuotojų, tačiau Vokietijoje, kur šių darbuotojų – 154,8, jų skaičius augo itin sparčiai: 2004 metais jų dirbo beveik 2 kartus daugiau nei 2000-aisiais, Jungtinėje Karalystėje augimas tesiekė 2 proc. Estijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Austrijoje mokslo darbuotojų skaičius tai didėjo, tai mažėjo, tačiau per 5 metus vis dėlto mokslo darbuotojų šiose šalyse mažėjo, tik Portugalijoje 2004 metais jų dirbo 2 kartus daugiau nei 2000-aisiais.

Taigi inovacijas užtikrinantiems veiksniams skiriamas dėmesys įvairiose šalyse yra nevienodas. Lietuvos sulčių gamintojų didžiausiu rūpesčiu tampa žaliavos brangimo, modernizavimo spartumo, Lenkijos, Latvijos patirties įsisavinimo klausimai. 2006–2007 prekybos metais koncentruotų obuolių sulčių gamybos apimtys Lietuvoje gali mažėti, nes prieš metus sukauptos atsargos. Lenkijoje numatomos gamybos apimtys – 235 tūkst. t, palyginti su 2005–2006 metais, jos išaugtų 27 proc. 2006-aisiais gamybos apimtis iki 42,6 tūkst.t, arba palyginti su 2005-aisiais, 30 proc. padidino ir Vengrijos gamintojai. Be to, pasaulinėje ir ES rinkoje buvo prognozuojama keliais procentais sumažėjusi obuolių pasiūla, tikėtasi sulčių paklausos augimo. 2006–2007 prekybos metais Vokietijoje numatoma pagaminti 87,5 tūkst. t koncentruotų obuolių sulčių, palyginti su 2005–2006 metais, gamybos apimtys išaugtų 32,2 proc. Apskritai per 5 metus koncentruotų sulčių gamyba pasaulyje padidėjo 30 proc., vien Kinijoje stebimas 40 proc. kasmetinis augimas [5, 12, 13, 17].

Koncentruotų sulčių gamybos apimtys Lietuvoje tiesiogiai susijusios su superkamų žaliavinių obuolių, uogų kiekiu. 2005 metais, palyginti su nederlingais 2004-aisiais, koncentruotų sulčių pagaminta 7,2 karto daugiau (6,7 mln. l), tačiau paklausa kilo ne taip sparčiai: pardavimai išaugo apie 2,2 karto (iki 5,5 mln. l). Gamintojų kainų pokyčiai patvirtina koncentruotų sulčių paklausos didėjimą, 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, sultys parduotos 67,9 proc. aukštesne kaina (5,07 Lt/l). Nekoncentruotų obuolių sulčių kaina kilo lėčiau, 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, jos parduotos 10,4 proc. brangiau (po 1,49 Lt/l), gamybos apimtys 2003 ir 2004 metais mažėjo, o 2005 metais, palyginti su 2004-aisiais, padidėjo 34,7 proc. 2003–2004 metų Eurostato duomenimis, Lietuva gamina 0,1 proc. ES-25 nekoncentruotų obuolių sulčių kiekio, didžiausia gamintoja – Vokietija (apie 60 proc.), antroje vietoje – Jungtinė Karalystė (beveik 10 proc.), trečioje – Lenkija (beveik 8 proc.). Lietuvai tenka mažesnė rizika šio produkto vartojimo pokyčių atvejais nei stambiausioms gamintojoms. Rinkoje tikėtinas šio produkto kainų augimas, tačiau tuo pačiu neišvengiami ir aukštesni kokybės, išskirtinumo reikalavimai, papildomos išlaidos rėmimo programoms [9].

                      20022005 metais už eksportuotas nekoncentruotas obuolių sultis Lietuvos gamintojų gauta pardavimo pajamų dalis buvo mažesnė nei už šalies rinkoje realizuotą produkciją. Pardavimų pajamos išliko gana pastovios, nors gamybos apimtys kito. Koncentruotos sultys daugiausia paklausios kitose šalyse, 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, už jas gauta 2,6 karto daugiau pardavimo pajamų. 20022005 metais eksporto pajamų dalis siekė vidutiniškai 88,5 proc. (3 lentelė).

3 lentelė. Sulčių pardavimai 20022005 metais, mln. Lt

 

2002

2003

2004

2005

Pajamos

EPD*,%

Pajamos

EPD*, %

Pajamos

EPD*, %

Pajamos

EPD*, %

Nekoncentruotos obuolių sultys

1,5

5,4

1,5

20

1,4

24,3

1,5

13

Koncentruotos sultys

10,6

89,5

21,3

96,4

10

80,3

27,8

87,8

* – Eksporto pajamų dalis.

Šaltiniai: Gaminių gamyba 2002–2005. – V.: Statistikos departamentas prie LRV.

                                                                                                                                                                                                                                 2002–2005 metais didžiausias sulčių kiekis iš Lietuvos parduotas Vokietijai (55,4 proc.) ir Latvijai (11 proc.), sulčių daugiausia buvo įvežta iš Latvijos (46,1 proc.) ir Vokietijos (10,7 proc.). Importo kiekis į Lietuvą kasmet didėjo. 2005 metais, palyginti su 2002-aisiais, importuota 41,8 proc. daugiau sulčių. Eksporto kiekis nagrinėjamu laikotarpiu labiausiai buvo sumažėjęs 2004 metais (3 pav.).

 

3 pav. Sulčių importas ir eksportas 2002–2005 metais, tūkst. t

Šaltinis: Žemės ūkio ministerijos užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

                                                                                                                                                                                                                                

Pagal vidutinių eksporto kainų pokyčius galime spręsti, kaip kito pasiūla ir paklausa. Antai, 2005-aisiais didesnės obuolių pasiūlos sąlygomis jų sulčių kainos nukrito, o nefermentuotų vaisių ir daržovių sulčių kainos per 2002–2005 metų laikotarpį kilo (4 lentelė).

 

4 lentelė. Vidutinės iš Lietuvos eksportuotų sulčių kainos 2002–2005 metais, Lt/t

 

KN kodas

 

Gaminiai

2002

2003

2004

2005

Pokytis

2005 / 2004, %

2009

Nefermentuotos sultys

2147

2929

3003

3881

+29

200971

Obuolių sultys

1379

1325

1618

1209

-25

200990

Sulčių mišiniai

2326

2622

4113

3009

-27

Šaltinis: ŽŪM užsienio prekybos duomenų bazė (Statistikos departamento duomenys).

                                                                                                                                                                                                                                

                      Comext duomenimis, per 2006 metų sausio–liepos mėnesius vidutinė į ES iš Kinijos, Turkijos, Irano importuotų koncentruotų obuolių sulčių kaina buvo 2559 Lt/t, 2005-aisiais iš tų pačių šalių įvežtos sultys vidutiniškai kainavo po 2044 Lt/t. 2005-aisiais net 61 proc. importuotų sulčių kiekio įvežta iš Kinijos. Kadangi 20062007 prekybos metais tikimasi didesnės Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje pagamintų koncentruotų obuolių sulčių pasiūlos, Lietuvos gamintojai gali susidurti su produkcijos realizavimo problemomis. Viena iš galimybių – gaminti daugiau obuolių sulčių vidaus rinkai, nes nekoncentruotų obuolių sulčių importas auga: 2002 metais įvežta 348 t, 2005 metais – 977 t, arba 2,8 karto daugiau.

Vartojimo tendencijos ir perspektyva. Sulčių bei nektarų rinka yra viena perspektyviausių ir tai patvirtina duomenys apie vartojimo augimą ES šalyse (4 pav.).

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

4 pav. Vaisių sulčių bei nektarų vartojimas ES 19982004 metais, litrais vienam gyventojui

Šaltinis: ZMP.

 

ES-25 šalyse vaisių sulčių ir nektarų vartojimas, skaičiuojant gyventojui per metus, nuo 1998 iki 2003 metų padidėjo 17 proc., naujosiose ES šalyse narėse – 30 proc., ES-15 šalyse – 15 proc. Lietuvoje sultis ir nektarus gyventojai vartojo mažiausiai iš visų ES-25 šalių, tačiau vartojimas didėjo net 39,5 proc. per 5 metus.

                      Lietuvoje per metus suvartojama apie 38 mln. l sulčių ir nektarų. Savos gamybos sultys patenkina tik dalį rinkos poreikių. Importuoti gaminiai užima didesniąją šalies rinkos dalį, natūralu, jog neketinama jos užleisti. Tokiomis aplinkybėmis ypatingą reikšmę turėtų įgauti prekės ženklai, patogi pakuotė, vartotojui pateikiama informacija apie produkto sudėtį, kilmę, naudą, priimtinas kainos ir kokybės santykis, išradingos inovacinių gaminių rinkodaros strategijos. Augančioje sulčių rinkoje rungiamasi dėl vartotojų palankumo, stengiamasi atitikti jų lūkesčius, todėl rinktis vieno ar kito prekės ženklo gaminius skatinama itin išradingai taikant kognityviąją-emocinę dimensiją: prekės ženklai įgauna simbolinę prasmę, vartotojai tampa lojalūs gamintojų populiarinamoms vertybėms.

                      2005 ir 2006 metais sulčių rinka ES ir pasaulyje augo, buvo paklausios koncentruotos obuolių sultys, kai kuriose šalyse jų atsargos įvertintos kaip per mažos. Be to, populiarėjo ir sultys, pagamintos ne iš koncentratų, sulčių gamybos apimčių, t. y. pasiūlos, didinimo tendencija išliko. Obuolių sultys išlieka paklausios JAV, Japonijoje, Vokietijoje. Jungtinėje Karalystėje obuolių sulčių vartojimas 2006 metais, palyginti su 2003-aisiais, išaugo 43 proc., t. y. iki 136 mln. l. 2006 metais Jungtinėje Karalystėje vartotojai toleravo net iki 30 proc. brangiau parduodamas sultis. Stambieji šios šalies gamintojai ėmėsi taikyti plėtros strategijas, nes ir pasaulinėje rinkoje buvo stebimas spartus kainų augimas. Įvertinta, jog 2006-aisiais prasidėjęs sulčių kainų augimas – negrįžtamas procesas: pigių sulčių era baigėsi, tačiau tai taikoma tik natūraliems produktams [9].

                      Kada rinkoje prekių ženklų ir asortimento įvairovė tokia didelė, negalime atmesti ir dar vienos galimybės: ims populiarėti pagal senovinius receptus pagamintos sultys ir gaivieji gėrimai, kurie bus pažymėti tam tikroje apylinkėje garsios šeimininkės ar vaisius, uogas auginančio ūkio prekės ženklu. Tai dar labiau suaktyvintų rinką. Kaip rodo praktika, konkurencija tarp stambiųjų, vidutinių ir smulkiųjų gamintojų, vertinamų pagal gamybos mastus, gali įgauti pozityvią prasmę – siūlomi aukštesnės kokybės inovaciniai gaminiai, sulėtėja kainų kilimas, importinė produkcija atpinga [3]. Verslo plėtotės procesą regionuose gali paspartinti sėkminga kaimo turizmo bei kaimo verslų sąveika, tikėtinas aktyvesnis mikro ir mažų, iki 50 darbuotojų turinčių, įmonių steigimo etapas, Nacionalinės maisto kokybės schemos populiarėjimas. Tokiu atveju vertėtų padėti smulkiesiems gamintojams sukurti prekės ženklus, nes šios svarbiausios rinkodaros priemonės nenaudojimas gali lemti įmonės žlugimą. Taip pat svarbu sudaryti sąlygas informacijos, logistikos, konsultacijų, kitų paslaugų teikimui.

                      Iš esmės tikslinga orientuotis į klasika tapusias verslo strategų įžvalgas: svarbiausia tinkamai parinkti gaminamų produktų asortimentą ir rinkas, kuriose jie bus parduodami [1]. Niekas negali garantuoti, jog šiandien paklausus produktas bus pelningai parduodamas ir rytoj, todėl stambieji gamintojai visada būna pasirengę atnaujinti ar keisti asortimentą, tačiau išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp jau sėkmingai parduodamų ir ketinamų sukurti inovacinių gaminių gana sudėtinga. Tuo tarpu nedidelės įmonėlės tai gali padaryti mažesniais mastais ir efektyviau, jos yra lankstesnės, sparčiai generuoja idėjas ir jas įgyvendina, be to, dėl tiesioginio kontakto geba operatyviai reaguoti į vartotojų lūkesčius. Vidutinio dydžio įmonėms svarbiausia yra įvertinti riziką, vykdyti modernizavimą, taikyti efektyvias rinkodaros priemones. Taigi skirtingų ūkio subjektų sąveika gali būti produktyvi pirmiausia dėl nevienodų veiklos prioritetų ir elgesio rinkoje pasirinkimo. Lietuvos atveju labiausiai tikėtina, jog konkuruos mažos šalies žaliavą naudojančios įmonės su žinomų prekės ženklų atstovais, gaminančiais produkciją Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, be to, mūsų šalyje gali būti labiau išplėtota užsienio investuotojų veikla, įmanomos naujos bendradarbiavimo kryptys su farmacijos pramonės atstovais, naudojančiais vaisių ir uogų žaliavą, išspaudas.

 

IŠVADOS

 

                      Kintančios sulčių rinkos perspektyvumo prielaidų analizės rezultatai patvirtina, jog gaminių pasiūla dėl kainų ir paklausos augimo bus didinama, todėl išskirtinę svarbą įgaus rinkos dalyvių sąveika. Dėl tikslinių rinkų įvairovės stambių, vidutinių ir smulkiųjų gamintojų produkcijos pardavimai gali didėti. Galimos plėtros kryptys apibendrinamos inovacijų, rėmimo, pridėtinės vertės didinimo gairėmis, kurios yra šios:

 1. Lietuvoje pagamintų ir tolimesniam perdirbimui skirtų koncentruotų sulčių pasiūla ne visada atitinka paklausą. Produkcija daugiausia eksportuojama, todėl priklausomybė nuo sulčių pramonės išvystymo lygio kitose šalyse neišvengiama. Sulčių, gėrimų, nektarų paklausos augimo atveju didžiausią galimybę didinti užimamą rinkos dalį turi stambieji gamintojai ir žinomų prekės ženklų atstovai, galintys investuoti į rinkodaros rėmimo priemones ir vykdyti nepertraukiamas rinkodaros komunikacijos programas. Todėl tikslinga tobulinti gamybą naujų technologijų pagrindu, paremti rinkoje jau žinomą stiprų prekės ženklą, atsižvelgti į koncentruotų sulčių gamybos apimčių ir eksporto didinimą Lenkijoje, Vengrijoje.
  1. Būtina taikyti pridėtinės vertės didinimo priemones, išnaudoti Lietuvoje sukauptą žinių potencialą, derinti rinkai jau žinomų produktų gamybą su inovacinių produktų pasiūla tikslinėms rinkoms ir efektyviai naudoti atliekas. Galimybė: modernizuoti vidutinio dydžio įmonę/-es, užtikrinti ilgalaikę inovacinių produktų pasiūlos ir paklausos didinimo perspektyvą, sumažinti tarpinių rinkodaros grandžių skaičių, valdyti žaliavos auginimo, perdirbimo, reikalingų paslaugų integravimo procesus bei pritraukti investicijas ir didesnį koncentruotų sulčių kiekį tolimesniam perdirbimui naudoti Lietuvoje.
  2. Tikslinga remti smulkiuosius gamintojus, nes taip į rinką gali patekti išskirtinių savybių gaminiai, atsirasti daugiau prielaidų užsiimti alternatyviais verslais kaimo vietovėse.
  3. Stambiųjų, vidutinių ir smulkiųjų sulčių gamintojų sąveika rinkoje gali būti produktyvi ir nekonfliktiška dėl efektyvaus rinkos informacijos paslaugų teikimo bei sėkmingo skirtingų tikslinių rinkų ir gaminių asortimento pasirinkimo. Pagal I. Ansoffo matricą Lietuvos įmonių atveju galima rinktis produkto plėtotės ir rinkos įsiskverbimo strategijas, rinkos plėtros strategija daugiausia pasirenkama užsienio įmonių, siekiančių įsitvirtinti mūsų šalies rinkoje, su jomis tektų konkuruoti. Rinkos plėtros strategiją gali rinktis Lietuvos koncentruotų sulčių gamintojai, jei toliau didintų gamybos apimtis ir rastų naujas rinkas, kurios nebūtinai turi būti užsienyje. Diversifikavimo strategija – išskirtinio išradingumo, efektyvių rėmimo priemonių taikymo reikalaujantis ir itin rizikingas pasirinkimo variantas.
 • Reikalingi tolimesni empiriniai tyrimai organizacijų lygmenyje. Kiekybinius tyrimus turėtų papildyti kokybiniai sulčių gamybos įmonėse vykdomi atvejo tyrimai, stebėjimo metodu vykdoma analizė.

 

 Literatūra

 1. Ansoff, I. Corporate strategy. London: Penguin, 1985. P. 18.
 1. Armonienė, A. Marketing Communication as a Way to Win in the Market: The 2+2=5 Phenomenon. // Business Development Possibilities in the New European Area. Scientific proceedings. Vilnius, 2005. T. 1. P. 3–8.
 1. Binkley, J, et al. Consolidated markets, brand competition and orange juice prices // Current issues in economics of food markets. June, 2002. Prieiga per internetą: <http://www.ers.usda.gov>.
 2. Cannon, T. Basic marketing: Principles and practice. 3 rd ed. Dotesios Ltd, Great Britain, 1992. 464 p.
 3. FAS/USDA Horticultural & Tropical Products Division. World apple juice situation: Global apple juice production recedes as China’s apple crop declines. Prieiga per internetą: <http://www.fas.usda.gov>.
 4. Gapšys, A. Lietuvos maisto rinkos analizė ir tolesnio vystymosi prognozės. Pranešimas tarptautinėje maisto konferencijoje. 2006 m. gegužės 11-12 d., Vilnius.
 5. Groupe de travail Previsions Pommes. Document de travail. 3/10/2006. Prieiga per internetą:

< http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/adco/fruitveg/index_en.htm>.

 1. 2006 m. birželio 28 d. Komisijos (EB) ataskaita Tarybai ir Europos Parlamentui KOM(2006) 345 apie padėtį perdirbti skirtų minkštųjų vaisių ir vyšnių sektoriuje SEK(2006) 838.
 2. Juice yearbook 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.
 3. Kotler, Ph., et al. Rinkodaros principai. Kaunas: UAB Poligrafija ir informatika, 2003. 856 p.
 4. Kviklys D., Viškelis P., Armonienė A. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje galimybių tyrimas siekiant realizuoti išaugintą produkciją šviežią bei perdirbtą. Taikomojo mokslinio tyrimo ataskaita. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2006.
 5. Lieberz, S. M. German fresh deciduous fruit. Annual report, 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.
 6. Nemes, F. Hungary fresh deciduous fruit. Annual report, 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.
 7. Pelanienė, N., Stalgienė, A., Galnaitytė A. Žemės ūkio ir maisto pramonės subjektų struktūra // Lietuvos žemės ir maisto ūkis, 2005. – Vilnius, 2006. P. 151-161.
 8. Pelanienė, N., Stalgienė, A. Maisto produktų ir gėrimų pramonės įmonės ir jų veiklos rezultatai // Lietuvos žemės ir maisto ūkis, 2005. – Vilnius, 2006. P. 176-182.
 9. Pelanienė, N., Stalgienė, A. Lietuvos ir kai kurių kitų Europos Sąjungos šalių maisto produktų ir gėrimų gamybos sektorių struktūrinių ir veiklos rodiklių palyginimas // Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto produktai. 2006, 3(33). – Vilnius: LAEI, 2006. P. 89-97.
 10. Poland fresh deciduous fruit. Fresh apple and concentrated apple juice. Annual report, 2006. Prieiga per internetą: <http://www.usda.gov>.
 11. Poviliūnas, A. Lietuvos verslinės ūkininkijos formavimasis ir stiprėjimas // LŽŪU mokslo darbai. Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 53 (6). Prieiga per internetą: <http://www.lzuu.lt>.               
 12. Raman, K., Naik, P. A. Long-term pofit impact of integrated marketing communications program // Review of Marketing Science. 2004. Vol. 2, Article 8. Prieiga per internetą: <http://www.bepress.com/romsjournal/vol2/art8>.
 13. Schultz, Don E, et al. Reader in marketing communications. USA: Routledge, 2006. 273 p.

 Andžela Armonienė

FUTURE LOOKING FOR PREMISES: INNOVATION, PROMOTION, VALUE ADDED

Summary

 

                      The article investigates problem related to changes of juice market in Lithuania as well as the EU. Quick and permanent increase of demand is a supportive process for juice industry development and it confirms effective integrated marketing communications activities of main products suppliers. Per capita consumption of fruit juice in Lithuania is about 11,3 litre/year and it has increased by 39,5 percent during five years. It is very important for Lithuania, being a state mostly exporting concentrated juice for further processing and importing end products with famous brands, to evaluate possibility to start a new stage of processed fruit and berries industry development in a way of micro, small, medium and large enterprises integration.

Growth of concentrated juice supply in Lithuania exceeded the demand in 2005, besides, Polish and Hungarian producers started more active participation period in concentrated juice market since 2006. Average income share of Lithuanian concentrated juice exports is 88,5 percent of total juice sales, so, it is really impressive achievement in the market, which changes too fast. On the other hand, juice market is growing and open for new brands, hence, some bigger part of concentrated juice may be reprocessed in domestic enterprises and introduced as innovative commodities of higher value added. Competition for new niches is rather tight, preconceived and effective selection of target markets have been suggested as a possible solution.

Key words: innovations, value added, indicators of juice production industry, prices, consumption, measures of marketing promotion, integrated communication, investments.

________________________________________________

 IŠGYVENIMO PRADŽIAMOKSLIS

 

PATARIMAI TIEMS, KURIE NORI IŠLIKTI NELENGVOMIS PANDEMIJOS IR POPANDEMINĖMIS SĄLYGOMIS

2021-08-25

STEBUKLINGI ŽODŽIAI

Labai dažnai sėkmė priklauso nuo pasirinktų žodžių. Visi esame ką nors pardavę ar mėginę parduoti, apsikeisti su draugu ar kaimynu kokiomis paslaugomis ar daiktais, sodo gėrybėmis ir pan. Kai kas esame išmėginę ir prekiauti turguje ar parduotuvėje, mugėje. Taigi, pravartu žinoti, jog žodžiai daro stebuklus. Kaišiokite tuos efektingus žodžius kalbėdamiesi su klientu ar tiesiog kaimynu, draugu, kai siekiate gero sandorio. Įsidėmėkite, štai, tie stebuklingi žodžiai -

AKTYVUMAS, SKONIS, ŽAVINGAS, HARMONINGAS, GILUS, SVETINGAS, NAMAS, VIENINTELIS, NUOSTABUS, SVEIKATA, KOKYBĖ, GROŽIS, ASMENYBĖ, MEILĖ, MADINGAS, JAUNYSTĖ, PATIKIMAS, TIKRAS, NEPAKEIČIAMAS, NEBRANGUS, MOKSLINIS, DIDŽIULIS, ORIGINALUS, PATRIOTIZMAS, PROGRESAS, AUKŠČIAUSIOS KLASĖS, POPULIARUS, PATRAUKLUS, NORMALUS, TEIKIANTIS IŠDIDUMO, PRESTIŽAS, IŠMINTINGAS, REKOMENDUOJA, DŽIAUGSMAS, PRAMOGA, PRABANGUS, DRĄSUS, ŠIUOLAIKINIS, STILIUS, SPORTAS, SAVARANKIŠKAS, POMĖGIS, SĖKMINGAS, ŠVARUS, VERTYBĖ, LAIKO TAUPYMAS, EKONOMIŠKAS, EFEKTYVUS, ĮSPŪDINGAS, ELEGANTIŠKAS.

 

Kaip sužinoti, ar žmogus pirks?

 

Jei pokalbis pavyko ir pasiūlymas sudomino, sutelkite pastangas, kad sandoris įvyktų. Labai dažnai padaromos klaidos, sakoma: ‚PAGALVOKITE APIE TAI, PALIKSIU BUKLETĄ. PASKAMBINKITE, KAI APSISPRĘSITE‘. Taip paliekamos atviros durys konkurentams. Kada tinkamiausias laikas sudaryti sandorį? Patogiausia tai padaryti, kai klientas ima klausinėti apie pristatymą, tiekimą, mokėjimo sąlygas. Jei per daug skubinsite jį, klientas gali būti nepatenkintas. Teisingai pasirinkite tinkamą laiką susitarimui, šito išmokstama ne iš karto.

 

Naudokitės amortizatoriais

 

Kai klientas išsako abejones, neatsakykite iškart. Geriau sakyti tokias frazes, kurios patvirtina Jūsų dėmesingumą, pavyzdžiui: ‚suprantu Jūsų abejones‘, ‚dauguma iš pradžių abejoja‘.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVARBUS PRIMINIMAS

2021-01-08

Kai perkate maisto produktus, būtinai skaitykite sudėtį etiketėje. Net tų produktų, kuriuos nusiperkate jau anksčiau susipažinę su sudėtimi ir manote, kad Jums saugu juos vartoti, reikia nuolat pakartotinai persiskaityti informaciją apie sudėtį, nes ir to paties prekės ženklo tie patys produktai, kurie šiandien neturi kenksmingų E priedų, rytoj jau gali tuos kenksmingus priedus turėti. Taip gadinsite sveikatą sau ir namiškiams, kurie maitinasi kartu. Nekalbant jau apie visuomeninio maitinimo produkciją – tik įsivaizduokite, ką suvartojate pirkdami kokį kepsnį ar kitą patiekalą – sudėties su E priedais juk persiskaityti negaunate... o iš tikrai saugių produktų pagamintas restoranų maistas kainuoja tūkstančiais už padoresnę vakarienę...

 

Todėl rekomenduotina maitintis namie, gamintis valgį patiems.

 

Nėra didesnės prabangos, kaip maitintis naminiu maistu. Į darbą protingiausia atsinešti maisto iš namų, reikia turėti maistui nešiotis dėžutes, arbatą, kavą galima ir darbe pasiruošti, tačiau reikia prieš tai užsitikrinti, kad vartojate pakankamai švarų vandenį. Ne pro šalį gerai ir laboratorijoje išsitirti ne tik vandenį iš krano, kuris yra Jūsų darbovietėje, bet ir atvežamą plastiko talpose geriamąjį vandenį. Sveika naudotis sidabro šaukšteliais, panardinti arbatos ar kavos puodelyje jie ap[saugo Jus nuo visų nepageidautinų vandens priedų automatiškai. Patartina ir patiems pasigaminti sidabrinio vandens, tiesiog turėkite namie ąsotį ar kitą vandeniui laikyti tinkamą indą, nakčiai įpilkite ten vandens ir panardinkite sidabro – gali būti ir papuošalų pavidalo. Šiaip galima pasidomėti, kokios turėtų būti tikslios proporcijos – kokiam kiekiui vandens kokio kiekio sidabro reikia, bet išties kuo daugiau to sidabro sudėsite į vandenį, tuo geresnį gėrimą turėsite. Idealiai tinka sidabrinės vandens talpyklos, įmanoma rasti lombarduose, e-prekyboje sidabrinių gertuvių, ąsočių, kt. Sunkmečio sąlygomis daug žmonių išsiparduoda savo turtelius, įsigyti sidabro dirbinių, indų, stalo įrankių galima itin žemomis kainomis – pavyzdžiui, per sunkmetį 2008-2012 m. Vilniaus lombarduose sidabro gramas tekainavo apie 3 litus – tai nesudarė nė 1 euro, sidabro šaukštų, peilių, kitų stalo įrankių, papuošalų, žvakidžių, kt. buvo perteklius, perkančiųjų tas prekes buvo vienetai. Be to, jei sidabro dirbiniai turėjo inkrustuotus brangiuosius ar pusbrangius akmenis, emalę, kt. – tai į pirkėjams siūlomą parduodamų daiktų iš sidabro kainą nesiskaičiavo... Esamo karantino atveju lombardai uždaryti – telieka e-prekyba, turgavietės, asmeniniai ryšiai.

 

O į parduotuvę išties reikia eiti kaip į biblioteką – skaityti apie E priedus, esančius norimuose įsigyti maisto produktuose ir spręsti, pirkti ar ne. Tas pats pasakytina ir apie labdaringai dalinamus produktus – vartoti ar ne, sprendžia pats žmogus, kuriam tie produktai skiriami.

Sąrašas žmogaus sveikatai žalingų E priedų yra gana ilgas, žemiau pateikiame kenksmingiausius E:

Gali sukelti vėžinius susirgimus: E 131, E 142, E 211, E 212, E 213, E 214, E 215, E 217, E 239, E 330

Didina cholesterolį: E 320, E 321

Didina kraujo spaudimą: E 250, E 251, E 252

Sukelia odos susirgimus: E 232, E 233

Sukelia išbėrimus: E 311, E 312

Naikina vitaminą B1: E 220

Sukelia virškinimo sutrikimus: E 222, E 223, E 224, E 226

Įtariama, kad yra pavojingi: E 104, E 122, E 141, E 150, E 151, E 171, E 173, E 180, E 240, E 241, E 471

Uždrausta vartoti: E 103, E 105, E 111, E 121, E 125, E 126, E 130, E 152, E 181

Pavojinga vartoti: E 102, E 110, E 120, E 124, E 127

Labai pavojingi: E 123

 NEKENSKMINGOS E MEDŽIAGOS YRA ŠIOS:

E 100, 101, 160, 161, 170, 174, 175, 200, 201, 202, 203, 236, 237, 238, 260, 261, 262, 263, 270, 280, 281, 282, 300, 301, 302, 303,304, 305, 306, 307, 308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 409, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 450, 461, 462, 465, 466, 471, 472, 473, 474, 475, 480

__________________________________________________________________________________________________________

 2-OJO KARANTINO METU – PARAMA

2020-11-12

Šį mėnesį prasidėjo naujas karantinas, nauji apribojimai, o neįgaliesiems – ir papildomos išlaidos, nes, pavyzdžiui, tie, kurie nešioja kaukes, privalo jas būti užsidėję visada, vos tik išeina iš namų, o tos kaukės kainuoja... Be to, prasidėjo šildymo sezonas. O svarbiausia – paslaugų sektoriuje ir kitur daug atleidimų iš darbo, nedarbo lygis auga Lietuvoje sparčiai ir neįgalieji ne tik rizikuoja darbą prarasti pirmieji, bet jiems ir įsidarbinti sunkiau. Štai, apie įvairiopą paramą šio karantino metu rašoma straipsnyje „Parama karantino metu: kas ruošiama naujo, o kuo galima pasinaudoti jau dabar“. 2020 m. lapkričio 7 d. <https://www.delfi.lt/spausdinti/?id=85668427>

Straipsnyje rašoma: „Į savivaldybę galima kreiptis dėl didesnės socialinės pašalpos ir kompensacijos už šilumą“, pabrėžta, kad norint gauti socialinę pašalpą nebus vertinamos darbo paieškos išmokos. Neįgaliesiems tai svarbi informacija, nes, kaip žinia, esamu metu vidutinė darbingo amžiaus neįgaliojo pensija nesiekia net 250 eur/mėn., jie daugelis gali pretenduoti į socialinę paramą savo savivaldybėse, ypač į šildymo kompensaciją. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paprašėme pakomentuoti situaciją dėl šildymo kompensacijų.

Klausimas: ar vertinamos darbo paieškos išmokos tuo atveju, kai kreipiamasi dėl šildymo kompensacijos? Iš straipsnio delfi.lt aišku, jog darbo paieškos išmokos neįskaičiuojamos į gaunamas pajamas, kai asmuo kreipiasi dėl socialinės pašalpos, tačiau neaišku, ar ir šildymo kompensacijos atveju darbo paieškos išmokos, kurios iki 2020-01-01 mokamos 200 eur/mėn., įskaičiuojamos į gyventojo gaunamas pajamas vertinant, kokio dydžio kompensacija už šildymą jam priklauso ir ar apskritai priklauso.

ATSAKYMAS, pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyriausioji specialistės Aldonos Dobrovolskienės 2020-11-11: Tais atvejais, kai kreipiamasi dėl šildymo išlaidų kompensacijos, darbo paieškos išmoka taip pat įskaitoma į asmens gaunamas pajamas. Apskaičiuojant besikreipiančiojo asmens ar šeimos  vidutines mėnesio pajamas, neįskaitoma nedarbo paieškos išmokos dalis – priklausomai nuo šeimos narių skaičiaus ji gali siekti nuo 20 iki 40 procentų.

Būsto šildymo kompensacijai apskaičiuoti taikomi būsto naudingojo ploto normatyvai: 50 kvadratinių metrų – vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui; 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui.

Nepasiturintiems gyventojams šildymo sezono metu kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos pajamų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir valstybės remiamų pajamų (VRP) šeimai (po 1 VRP kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 125 Eur) dydžio arba 1,5 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui.

Norint sužinoti, ar priklauso kompensacija už būsto šildymą ir kokio dydžio ji gali būti, asmeniui reikia kreiptis į Socialinės paramos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą – įprastai dokumentai priimami seniūnijose, pateikti prašymą–paraišką piniginei socialinei paramai gauti bei kitus reikalingus dokumentus (asmens tapatybės dokumentą; pažymą apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų; gali būti prašoma pateikti ir kitas pažymas, jei reikalinga informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų).

Prašymą–paraišką galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt. Preliminarų būsto šildymo kompensacijos dydį galima paskaičiuoti pasinaudojant skaičiuokle SPIS sistemoje: https://www.spis.lt/Skaiciuokles. Pagrindiniai rodikliai, kuriuos reikia suvesti į skaičiuoklę, norint apskaičiuoti galimą būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydį, tai – būsto plotas, būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius, išlaidos, tenkančios būsto šildymui apmokėti.

Dėkojame už informaciją

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20 idėjų kaip švęsti pasitelkiant Zoom

Pagal: <https://nordmedianetwork.org/>, paskelbta 2020-11-30

Esamu metu esame gerai pasirengę susitikti Zoom arba Teams pagalba, net virtualiai išgerti kavos su kolegomis – tačiau kaip bus su socialiniais susibūrimais, tokiais kaip Ikikalėdinio laikotarpio šventimas, padėkos renginiai, projekto pradėjimo susitikimai ar rezultatų suvedimo renginai, pasidalinimas kokiu tai įvykiu virtualiai? Žemiau pateikiamos nordmedianetwork.org sukauptos pagrindinės idėjos, kurios, tikimasi, padės išvengti tiesiog paparasto sėdėjimo prieš ekraną.

1. Parenkite tostą.

Darykite tai lyg būtumėte realiame susibūrime, pasitelkite vizualines reakcijas tokias kaip širdutės, plojimas rankomis, Kalėdų dvasios vakarėliai.

2. Pokštaukite.

Sukurkite pokštą apie asmenį, organizaciją ar projektą, kurio vykdymo proga vyksta vakarėlis. Tam galite pasitelkti Zoom balsavimo funkciją ar išorinį įrenginį tokį kaip Kahoot ar QuizMaker.

3. Sukurkite „paprastą bufetą“/„bar trivia“.

„Bar trivia“, arba „paprastą bufetą“ galite sukurti susijusį su asmeniu, organizacija, vykdomu projektu, kurio vykdymo etapas yra švenčiamas, žmonės pateikia atsakymus, susibūrę į grupes. Tokia pat metodika taikoma ir kituose socialinio susibūrimo žaidimuose, pavyzdžiui, „bingo“.

4. Sukurkite pokalbių šou.

Pasikvieskite į pokalbių šou iš anksto pasirinktus asmenis, kurie gali rodyti paveikslus, audiovizualinę medžiagą, kitą susijusią medžiagą, skirtą asmeniui, kurio garbei ir surengta ši priemonė.

5. Dalinkitės vizualiniais prisiminimais.

Pasidalinkite senomis fotografijomis, prisiminimais. Galite rasti archyvinės medžiagos organizacijų saugomose laikmenose ar rasti daug vertingos informacijos žmonių namuose laikomuose albumuose.

6. Dainuokite drauge.

Virtualios platformos puikiai tinka dainuoti drauge! Tai puikus pasirinkimas gimtadienio vakarėliui, tačiau galite pasirinkti dainas ir kitoms progoms, atitinkamai pagal temas, laikmečio šventes, taip pat galite dainuoti vaikystės dainas. Jūs net galite surengti bendrą karaoke. Lyrika, su galimomis modifikacijomis, gali būti pasidalinta ekrane.

7. Stebėkite trumpus video drauge.

Surinkite iš anksto įrašytus video ar sukurkite video koliažą (pvz., su VidHug). Video gali būti lengvai sukuriama žmonių turimų mobiliųjų įrenginių pagalba visame pasaulyje, sukurtuoju turiniu pasidalinama ekrane.

8. Išvykite į virtualų turą drauge.

Švykite į virtualų turą – į pasirinktą muziejų, zooparką, akvariumą, teminį parką, galite naudotis Google Maps ir aplankyti vietovę, svarbią kokio švenčiamo įvykio metu ar nuvykti į tą vietą, kuri svarbi rengiant projekto iniciavimo ar baigtuvių vakarėlį.

9. Pasikvieskite netikėtus svečius.

Virtualioje aplinkoje nieko nėra paprasčiau kaip pasikviesti netikėtus svečius iš išorės. Galite, pavyzdžiui, pasikviesti buvusius kolegas, bendaautorius, rėmėjus, kurie su jumis susiję, tačiau Jūs jų dažnai nematote. Taip pat tai gali būti draugai, jūsų kolegų antrosios pusės. O gal norite surengti vietinės bndruomenės šventę?

10. Susikurkite pertraukėlę kartu.

Monotoniškas sėdėjimas nėra sveikintinas, sveika ir teikia daug gerų emocijų bendri virtualūs pasivaikščiojimai pertraukėlių metu, ypač jei tai netapo įpročiu jūsų darbo vietoje iki šiol.

11. Organizuokite maskaradą.

Gal surengsite kostiumų vakarėlį pasirinkta tema? O gal tai bus Corona kaukės vakarėlis? Labiausiai laimi tie, kurie pasirenka originaliausius, beprotiškiausius variantus.

12. Išmėginkite naują receptą.

Kai visi sėdi namie, galite mėginti gaminti valgį drauge. Jūs net galite turėti moderatorių, kuris pasako kiekvienam, ką daryti. Padarę savo darbą, galite atsisėsti ir pasidalinti rezultatais, patirti bendro susibūrimo ir valgymo drauge džiaugsmą.

13. Valgykite drauge.

... tai gali būti ledai..., tačiau galima surengti ir bendrus priešpiečius, pietus, vakarienę – jums tereikia pasitelkti vaizduotę.

Likusios 7 idėjos:

-          Pritaikyti gerai žinomą žaidimą virtualioje Zoom ar Teams erdvėje.

-          Žaisti virtualius žaidimus.

-          Dalintis istorijomis.

-          Dovanoti virtualias dovanas.

-          Pasidalinti mėgstamais daiktais.

-          Nusiųsti kam nors dovaną – realią išvyką.

-          Vizualizuoti mokslo darbo pasiekimus.

 ILIUSTRACIJOS "KOALA" SAVININKĖ - TOSHIBA

Šaltiniai Jūsų idėjoms: https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima164900-1024x683.jpg 1024w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima164900-300x200.jpg 300w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima164900-768x513.jpg 768w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima164900.jpg 1500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px"/; <https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima185206-1024x683.jpg 1024w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima185206-300x200.jpg 300w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima185206-768x513.jpg 768w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/ima185206.jpg 1500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /; https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/sca4774-1024x683.jpg 1024w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/sca4774-300x200.jpg 300w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/sca4774-768x512.jpg 768w, https://nordmedianetwork.org/content/uploads/2020/12/sca4774.jpg 1500w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />.


Šeimos turi prisiimti atsakomybę už savo vaikų sveikatą, arba daug galintis genetikos mokslas

Į „Padėkime sau'19“ klausimus atsako žymus Lietuvos genetikas, akademikas Vaidutis Kučinskas

Pateikta 2020 m. liepos mėn.

Vaidutis Kučinskas  – Lietuvos genetikas, akademikas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas. V. Kučinskas yra gerai žinomas žmogaus ir medicininės genetikos specialistas. Profesoriaus V. Kučinsko mokslo darbai daugiausiai susiję su lietuvio genomo ir lietuvių tautos genų fondo tyrimais. Jų rezultatai pateikti daugelyje tarptautinių mokslo kongresų, konferencijų ir simpoziumų, publikuoti daugiau nei 600 mokslo straipsnių genetikos ir genomikos klausimais. V. Kučinskas yra pirmasis žmogus Lietuvoje gavęs atlyginimą už praktinės genetikos vystymą, įdėjęs daug pastangų organizuodamas praktinę genetinio konsultavimo sistemą Lietuvoje.

KLAUSIMAS: Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 2020 m. neįgaliųjų asmenų diskriminacijos problemoms skirtame Raporte, kuriuo turi vadovautis visų valstybių įvairaus rango valdininkai, medikai, mokslo darbuotojai, tyrėjai, kai sprendžiami bet kokie su neįgaliais asmenimis susiję klausimai, rekomenduojama stabdyti visų rūšių diskriminaciją neįgaliųjų asmenų atžvilgiu ir didžiausias dėmesys skiriamas bioetikai. Raporte pranešama: „Bioetika turėtų apsaugoti žmogaus teises, apibrėžtas Neįgaliųjų teisių konvencijoje. Praeityje daugelis žmonių su negalia buvo sterilizuoti, naudojami moksliniuose tyrimuose arba nužudyti“. Taip pat pabrėžiama, jog asmenims su negalia „yra skiriamas gydymas arba jie įtraukiami į mokslinius tyrimus, su kuriais jie nesutinka, jų nenori“. Kokia situacija yra Lietuvoje asmenų su negalia ir bioetikos klausimu?

ATSAKYMAS: Reikia pasakyti, kad Lietuvoje galioja Biomedicininių tyrimų įstatymas. Lietuvos Bioetikos komitetas vykdo tam tikrą šios veiklos reguliavimą. Biomedicininių tyrimų etinis reglamentavimas Lietuvoje gali būti pristatytas išsamiau.

Biomedicininių tyrimų atlikimą Lietuvoje reglamentuoja specialusis įstatymas Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas[1] ir lydimieji teisės aktai.

Įstatyme biomedicininiai tyrimai apibrėžiami kaip „biomedicinos mokslų hipotezių patikrinimas mokslo tiriamaisiais metodais, kuriuo siekiama plėtoti mokslo žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką“. Biomedicininių tyrimų objektai gali būti gyvi ar mirę žmonės ar jų grupės, žmogaus embrionas, žmogaus vaisius, žmogaus biologinis ėminys ir sveikatos informacija (3 str.).

 Taigi, mokslinis tyrimas, kad būtų kvalifikuojamas kaip biomedicininis tyrimas, turi atitikti visas šias sąlygas:

 1. tyrimo metu naudojami mokslo tiriamieji metodai, juo kuriamas naujas mokslinis žinojimas[2], tikrinama mokslinė hipotezė;
 2. tyrimas priklauso biomedicinos mokslų sričiai[3] (tikrinama vieno ar kelių medicinos ir sveikatos mokslų krypčių hipotezė);
 3. tyrimu siekiama plėtoti mokslo žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką;
 4. tyrimo objektas yra gyvas ar miręs žmogus ar jų grupės, žmogaus embrionas, žmogaus vaisius, žmogaus biologinis ėminys ar sveikatos informacija.

Jei mokslinio tyrimo projektas neatitinka bent vienos iš keturių sąlygų,  jis nepatenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį.

 Pavyzdžiui, tyrimai, kuriais siekiama nustatyti pacientų ar klientų požiūrį, nuomones, lūkesčius, jų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis ir pan., ar įvertinti darbuotojų motyvaciją, pasiekimus, kompetencijas, jų darbo sąlygas ir panašius veiksnius sveikatos priežiūros įstaigose ir ne tik, nepatenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį. Nepaisant to, kad tokio pobūdžio tyrimų objektas yra žmonės, tačiau jais nesiekiama plėtoti mokslo žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką.

 Į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį taip pat nepatenka medicinos ir sveikatos mokslų sričių tyrėjų atliekamos sisteminės apžvalgos, meta-analizės, nes šių tyrimų tiesioginis objektas nėra konkretus žmogus ir/ar jo sveikata.

 Nuasmeninti klinikinių atvejų aprašymai taip pat nelaikytini biomedicininiais tyrimais, ir jiems nereikia gauti etikos komiteto leidimo[4].

Studentų atliekami tiriamieji darbai dažniausiai taip pat nelaikytini biomedicininiais tyrimais. Nors, tam tikrais atvejais, studentų atliekamų mokslinių-tiriamųjų darbų siekis - tirti žmones, jų biologinę medžiagą ar sveikatos informaciją, visgi, studento mokslinio-tiriamojo darbo tikslas – įgyti būtinų profesinių žinių ir gebėjimų  (laikantis Pacientų teisių įstatymo reikalavimų), o ne kurti naują mokslinį žinojimą, kurti ir tikrinti mokslines hipotezes[5].

 Viena iš svarbių praktinių pasekmių, nustačius, kad tyrimas priklauso biomedicininio tyrimo kategorijai – reikalavimas gauti  atitinkamo etikos komiteto leidimą (Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, 20 straipsnis) ir laikytis kitų įstatyme įtvirtintų reikalavimų (Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, 5 straipsnis).

Tyrėjas, planuodamas tyrimą, kuriuo siekiama plėtoti žinias apie žmogaus sveikatą, ligas, jų diagnostiką, gydymą ar profilaktiką, turėtų įvertinti, ar jo tyrimas atitinka biomedicininio tyrimo kriterijus. Jei tyrėjams nepavyksta savarankiškai nustatyti, ar jų planuojamas mokslinis tyrimas patenka į Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo reguliavimo sritį, rekomenduojama pasikonsultuoti su regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų arba Lietuvos bioetikos komiteto specialistais.

[1] 2000 m. gegužės 11 d. Nr. VIII-1679 Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101629/zeDHkkWeJM.

[2] “Plačiai priimta mokslinio tyrimo samprata yra ši – mokslinis tyrimas reiškia sistemingą tyrinėjimą, įskaitant ir tyrimo plėtojimą, testavimą ir vertinimą, skirtą plėtoti ir prisidėti prie generalizuoto žinojimo”. Macklin R. Research Ethics Today. Grey Areas in Research Involving Human Subjects. Multinational Research. Prieiga per internetą: https://www.grifols.com/documents/4662337/4688925/Macklin%2Blectures.pdf/4fde2856-4c4c-4f79-81de-1224bf81bb18.

[3] Pagal naująjį Mokslo sričių klasifikatorių biomedicininiams tyrimams būtų priskiriami medicinos ir sveikatos mokslų srities moksliniai tyrimai – medicina, odontologija, farmacija, visuomenės sveikata ir slauga (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. Nr. V-93 įsakymas „Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“). Prieigos per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/010f04102a1211e9b66f85227a03f7a3 ; https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/patariamoji-institucija-mokslo-politikos-klausimais/mokslo-ir-meno-sriciu-ir-krypciu-klasifikacija/2321.

[4] Lietuvos bioetikos komitetas: „Ar reikalingas paciento sutikimas, jei gydytojas nori aprašyti konkretaus paciento ligos atvejį mokslo žurnale ar jį pristatyti konferencijoje?“. Prieiga per internetą: http://bioetika.sam.lt/index.php?929366291

[5] Lietuvos bioetikos komitetas: “Ar studentų atliekamiems tiriamiesiems darbams reikia gauti Lietuvos bioetikos komiteto arba regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą?“. Prieiga per internetą: http://bioetika.sam.lt/index.php?3348391138

[1] Lietuvos bioetikos komitetas: „Ar reikalingas paciento sutikimas, jei gydytojas nori aprašyti konkretaus paciento ligos atvejį mokslo žurnale ar jį pristatyti konferencijoje?“. Prieiga per internetą: http://bioetika.sam.lt/index.php?929366291

[1] Lietuvos bioetikos komitetas: “Ar studentų atliekamiems tiriamiesiems darbams reikia gauti Lietuvos bioetikos komiteto arba regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą?“. Prieiga per internetą: http://bioetika.sam.lt/index.php?3348391138

KLAUSIMAS: Lietuvoje tapo madinga gimdyti vaikus, kai tėvams virš 40 metų. Plačiai reklamuojamos vaisingumo klinikos, žmonės nusipirkti gali praktiškai viską, kūdikį įskaitytinai. Kokios yra to pasekmės? Ar nenustatote koreliacijos tarp vyresnio amžiaus tėvų ir vis didėjančio skaičiaus vaikų, kuriems neįgalumas nustatomas pirmąjį kartą, tarp grėsmingai didėjančio autistų skaičiaus? NDNT prie SADM duomenimis, per 5 metų laikotarpį nuo 2015 iki 2019 metų net 11,4 proc. išaugo vaikų, kuriems neįgalumas nustatytas pirmą kartą, skaičius, vaikų-autistų net nebeskaičiuoja, nepajėgia, neva, tiksliau diagnozuoti, stinga patirties tai padaryti. Higienos instituto duomenimis, Lietuvos vaikų iki 17 metų amžiaus ligotumas 2018 m. buvo 89,4 proc. Tai reiškia, kad tik vienas iš 10 vaikų Lietuvoje yra sveikas, bet ir tas, tikėtina, gali būti dėl vienos ar kitos priežasties tiesiog nediagnozuotas. Asmenų su negalia Lietuvoje turime apie 9 procentus populiacijos, mažėja darbingų asmenų skaičius, ateityje, jei ir toliau taip daugės vaikų su negalia, jų bus dar daugiau. Ką apie tai manote?

ATSAKYMAS: Taip. Seniai žinoma, kad paveldimų ligų dažnis auga priklausomai ir nuo tėvo, ir nuo motinos amžiaus. Tokią riziką gali įvertinti gydytojas genetikas. Tokias ligas galima nustatyti prenataliai (reikėtų kreiptis į gyd.genetikus:  dr. E. Benušienę, gyd. N. Krasovskają ir kt.).

KLAUSIMAS: Habilituotu daktaru tapote 1987 m., analizavote išsivysčiusias agrarines žmonių populiacijas. Daugiausia esate žinomas kaip lietuvių tautos genų fondo tyrinėtojas. Šiuo metu vykdote paciento genomo analizę. Ką naujesnio nustatėte apie lietuvių populiaciją?

ATSAKYMAS: Lietuva yra Šiaurės-Rytų Europos šalis, kurioje kalbama viena seniausių išlikusių indoeuropiečių kalbų. Šiuolaikinių Lietuvos gyventojų kilmė gali būti siejama su neolito gyventojais, kurių nepakeitė jokia kita etninė grupė. Lietuvos populiacija yra iš dalies izoliuota bei genetiškai išsiskirianti iš kitų Europos populiacijų, išsaugojusi senovės genetinį komponentą. Geografiškai specifinių regionų, kaip Lietuva, genominė analizė gali padėti geriau suprasti mikroevoliucinius procesus, kurie veikia vietines žmonių populiacijas. Adaptyvių variantų nustatymas nedidelėse populiacijose yra labai svarbus kadangi gali suteikti žinių apie genus veikiamus gamtinės atrankos regioniniu mastu. Šie genai, be jų biologinio vaidmens susijusiu su išlikimu praeityje, gali būti siejami su retomis, sunkiomis Mendelio tipo genetinėmis ligomis ir būti atsakingi už atsparumą ar skirtingą polinkį ligoms. Keletas genetinių variantų, kurie praeityje buvo adaptyvūs, šiuo metu yra siejami su imuniniu atsaku ir medžiagų apykaitos ligų fenotipu dėl pastaruoju metu vykstančių aplinkos ir mitybos pokyčių. Pastaraisiais metais naujos kartos sekoskaitos technologijos kartu su naujais statistiniais ir bioinformaciniais analizės įrankiais leidžia ne tik nustatyti gamtinės atrankos veikiamas genomines sritis, bet ir identifikuoti jų galimą fenotipinį adaptacinį poveikį, analizuojant genomo įvairovę, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms. Norėdami nustatyti, kurios žmogaus genomo sritys evoliucionuoja, pirmiausia turime identifikuoti mutacijas, kurių paplitimas keičiasi skirtingose amžiaus grupėse, ir patikrinti mutacijų įtaką biologiniam populiacijos tinkamumui. Gamtinė atranka nustatoma tiriant mutacijų dažnį kartose, todėl svarbu tirti kuo daugiau kartų, mažiausiai dvi, o dar geriau tris. Geografiškai specifiniai mikroevoliucijos procesai gali būti nustatomi tiriant vietinės adaptacijos šablonus globaliame ir istoriniame genetiniame kontekste, remiantis didelėmis referentinėmis populiacijomis ir senovės genomais. Iki šiol daugelis populiacijų genetinių tyrimų buvo atlikti tiriant dideles referentines populiacijas, tačiau poreikis analizuoti vietinių, nedidelių populiacijų, kaip Lietuva, genetinę struktūrą ir adaptaciją, išlieka. Nekyla abejonių, kad geografiškai specifinių regionų analizė ir genetinės įvairovės charakterizavimas gali padėti geriau suprasti mikroevoliucijos procesus, darančius įtaką vietinėms žmonių populiacijoms.

Dabartiniu metu pradėjome naują mokslinį projektą: Pagrindinis projekto tikslas yra ištirti svarbiausius mikroevoliucijos veiksnius: mutacijas ir gamtinę atranką Lietuvos populiacijoje remiantis viso genomo sekoskaitos duomenimis. Pagrindinis klausimas, į kurį reikia atsakyti, yra tai, kaip dažnai mutacijas veikia gamtinė atranka ir kaip šiuolaikinis žmogus evoliucionuoja iš kartos į kartą?

  Mokslinė nauda: Šis tyrimas papildys fundamentinio mokslo žinias ir padės geriau suprasti ryšį tarp natūralios gamtinės atrankos ir ligų bei praplės mūsų supratimą apie evoliucijos mechanizmus tiek individo, tiek populiacijos lygmeniu. Naujos nustatytos gamtinės atrankos veikiamos genomo sritys gali padėti paaiškinti vykstančius žmonių prisitaikymo procesus. Taip pat papildys žinias, apie tai, kokią įtaką turėjo senovės genomai formuojantis šiuolaikinių žmonių genomui. Nustatytos, gamtinės atrankos veikiamos genetinės sritys, gali ne tik paaiškinti didelį sergamumą tam tikromis ligomis (pvz.: aterosklerozė, nutukimas, diabetas, alergijos), bet ir būti patrauklios, kaip tyrimų objektai, kuriant vaistus.  

Norint dalyvauti tyrime ir/ar apsisprendus gimdyti VšĮ VUL Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos centre, prašytume Jus susisiekti žemiau nurodytais kontaktais.

Gyd. genetikė dr. Aušra Matulevičienė, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel.: +370 697 71 161   

Gyd. neonatologė Svetlana Dauengauer-Kirlienė, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; tel.: +370 659 86 308 

KLAUSIMAS: Esate pradininkas genetinių konsultacijų organizavimo, kada asmenys gali kreiptis į genetikus, pavyzdžiui, norėdami sužinoti, ar susilauks sveikų palikuonių, kokios giminaičių ligos gali būti paveldimos ir pan. Kaip manote, kodėl iki šiol Lietuvoje nėra itin paplitęs paveldimų ligų prognozavimo paslaugos, kada ligas genetikai nustato prenataliai?Be to, dar 1993 m. esate minėjęs, kad, pavyzdžiui, grėsmingų kardiologinių ligų ir sutrikimų asmenys galėtų išvengti tiesiog su nesudėtinga genetine korekcija ankstyvame gyvenimo tarpsnyje iškart po gimimo ir tuomet net nereikėtų tokios daugybės kardiologinių chirurginių operacijų jau vėlesniame gyvenimo laikotarpyje. Ar taikomos panašaus pobūdžio paslaugos dabar, gal žmonės per mažai žino apie genetikos galimybes, o gal naudojasi tokiomis paslaugomis užsienyje?

ATSAKYMAS: Taip. Dabar genetinių paslaugų spektras žymiai išsiplėtė. Ir tai liečia visas galimas paslaugas. Naujagimiams, suaugusiems, iki gimimo, ar ir po mirties. Preimplantacinė diagnostika; Prenatalinė diagnostika; Naujagimių visuotinė patikra dėl paveldimų ligų; paveldimų ligų diagnostika vaikams ir suaugusiems; ikisimptominė ligų diagnostika; polinkio ligoms nustatymas ir t.t.

Žmonės kreipiasi (su šeimos gydytojo nukreipimu) į mūsų Medicininės genetikos centrą Santaros klinikose, kitose klinikose, privačią genetikos kliniką Vilniuje, o taip pat ir į genetikos klinikas užsienio šalyse. Besikreipiančiųjų skaičius vis dar yra nepakankamas. Manau, kad kiekvienai šeimai turi rūpėti jų palikuonių sveikata. Šeimos turi prisiimti atsakomybę už savo vaikų sveikatą. Neužmiršti, kad jeigu vaikas gimė neįgalus, tai kas juo rūpinsis ateityje tėvams mirus?

Nuotraukos iš Medicininės genetikos centro Santaros klinikose fondo.

Dėkojame už atsakymus
„Padėkime sau‘19“ informuoja LR kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius. Pateikta 2020-08-27

 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Muziejai, koncertai, spektakliai - pigiau

 Klausimas: 1.       Lietuvoje įvairios kultūros įstaigos taiko skirtingas nuolaidas asmenims su negalia, norintiems pasižiūrėti spektaklį, pasiklausyti koncertą ar apsilankyti muziejuje. Pavyzdžiui, Klaipėdos dramos teatre neįgalusis spektaklį gali pasižiūrėti už 3 Eur, taip pat bilietas vienam jį lydinčiam asmeniui – 3 Eur. Šiame teatre neįgaliesiems vežimėliuose ir juos lydintiems asmenims teatro didžiojoje ir mažojoje salėje yra skirtos specialios vietos. Be to, Šiuo metu Klaipėdos dramos teatras yra paruošęs spektaklio „Antigonė“ (rež. M. Kimelė) specialius titrus turintiems girdėjimo negalią, tai yra, spektaklis pritaikytas kurtiesiems. Na, o Klaipėdos koncertų salė neįgaliesiems parduoda 50 proc. pigesnius bilietus, neįgaliesiems, turintiems judėjimo negalią, įėjimas nemokamas (su neįgaliojo vežimėliu), vienam lydinčiam asmeniui – 50 proc. pigiau. Pažymėtina, kad Valdovų rūmai neįgaliesiems prieinami nemokamai, o Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre nuolaidų neįgaliesiems nėra. Žinoma, čia nesiruošiame apžvelgti visas nuolaidas Lietuvos kultūros įstaigose, kurias neįgalieji gali aplankyti pigiau. Prašome paaiškinti, ar nėra kokio bendro įstatyminio akto, kuriame numatytos nuolaidos neįgaliesiems, o gal kultūros įstaigos tas nuolaidas ir jų dydį nustato savarankiškai?

Atsakymas: Tokio teisinio akto šiuo metu nėra, pačios kultūros įstaigos nustato lengvatas ir jų dydį.

 Klausimas: 2.       Ar yra numatyta kokių naujų nuolaidų, privilegijų neįgaliesiems, siekiantiems lankyti spektaklius, koncertus, muziejus, kitas kultūros įstaigas?

Atsakymas: Reikėtų kreiptis konkrečiai į kultūros įstaigas.

Klausimas:  3.       Klaipėdos dramos teatre neįgalusis spektaklį su nuolaida gali pažiūrėti tik tuo atveju, jei spektaklis nėra premjera. Kol kas nepatikrinome, ar taip nėra ir kituose Lietuvos dramos teatruose. Įvertinkite, prašome, ar taip nepažeidžiamos neįgaliųjų teisės, kai apribojamos jų galimybės pasižiūrėti premjerinius spektaklius? Ar tai nėra paprasčiausia diskriminacija?

Atsakymas: Kodėl taikomos būtent tokios sąlygos, reikėtų klausti paties teatro.

 Dėkojame už atsakymus.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Komunikacijos skyriaus atstovė ryšiams su visuomene Izabelė ŠVARAITĖ 2020 m. rugpjūčio 28 d. „Padėkime sau‘19“ pakomentavo situaciją dėl neįgaliųjų patekimo į premjerinius spektaklius su nuolaidomis:

Lygių galimybių įstatymas numato, kad paslaugos visiems vartotojams turi būti teikiamos vienodomis sąlygomis – t.y. – nepaisant jų amžiaus, lyties, negalios ir kitų asmens tapatybės požymių.

 Privilegijų ar nuolaidų teikimas dėl negalios, įskaitant ir nuolaidas paslaugų teikimo įkainiams, gali būti įtvirtintas išimtinai tik įstatymu. Pavyzdžiui, nuolaidos viešojo transporto bilietams pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą.

 Nuolaidų kultūros renginiams nereglamentuoja joks įstatymas. Tai reiškia, kad kultūros įstaiga, taikydama nuolaidas asmenims su negalia, tokią paramą teikia savanoriškai. Formaliai tai galbūt galėtų būti laikoma Lygių galimybių įstatymo pažeidimu.

Nuolaidų netaikymas premjeroms teisiškai negali būti laikoma diskriminacija, kadangi asmenys su negalia, lygiai su  visais kitais asmenimis, bilietą į premjerą gali įsigyti už tą pačią kainą.

 


RINKIMAI ARTĖJA: SOCIALDEMOKRATŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Pateikta „Padėkime sau‘19“ 2020-08-11

 Šių metų vasarį Ženevoje vyko Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JT ŽTT) 43-ojoje sesija ir joje buvo pristatyta asmenų su negalia problematika. Raporte pabrėžiama, kad asmenys su negalia turi būti įtraukti į sprendimų priėmimo procesus. Išvardintos kai kurios iš diskriminacijos formų, viena iš jų: ydingas manymas, jog žmonės su negalia negali priimti sprendimų. Kiti žmonės ir paslaugų teikėjai dažnai galvoja apie žmones su negalia kaip negalinčius priimti sprendimus savarankiškai. Ar Jums žinoma problema, kad Lietuvoje asmenų su negalia balso praktiškai negirdėti, reiškiasi įvairios organizacijos, vienijančios neįgaliuosius, tačiau tai nėra pačių neįgaliųjų nuomonė ar pasisakymai? Asmenų su negalia įtrauktis įstatymų ir teisės aktų rengimo procese praktiškai nežymi ar net nulinė, ypač opi problema įstatymų bazėje, susijusioje su sveikatos apsauga, bioetika – asmenys su negalia nėra įtraukti į teisės aktų rengimo procesą. Kaip rengiamasi ištaisyti padėtį, kad asmenys su negalia savo nuomonę galėtų reikšti be tarpininkų, kad jie būtų aprūpinti jiems svarbia informacija, įgalinti, politiškai suaktyvinti išvengiant įvairių organizacijų tarpininkavimo?

 Mes, socialdemokratai, visokeriopai remiame strategines Europos integracijos kryptis ypač pabrėždami socialinių teisių ramstį. Kaip dar 1949 m. pabrėžė žymusis sociologas T.H. Marshallas, pagrindęs klasikinę gerovės valstybės koncepciją, jei žmonėms negarantuosime socialinių teisių – į užimtumą, pajamų apsaugą, švietimą, sveikatos priežiūrą ir kita – mes nei sukursime gerovės valstybę, nei apsaugosime demokratiją nuo ekstremistinių judėjimų pavojų. Taigi, socialinės teisės papildo ir sutvirtina pamatines pilietines ir politines teises ir įgalina socialinę pilietybę kaip esminį šalies gyventojų tarpusavio pasitikėjimo pagrindą. 2 T. H. Marshallas taip pat pabrėžė, kad įtvirtinti socialinę pilietybę galima veikiant trimis kryptimis: mažinant pajamų nelygybę, sukuriant bendrą kultūrinę erdvę ir įgalinant piliečius dalyvauti šalies valdyme. Mes pritariame šioms idėjoms papildydami jas XXI a. aktualia žaliojo augimo kryptimi. Kad atkurtume Lietuvos žmonių pasitikėjimą vieni kitais, savo ateitimi.

 Todėl savo programoje įsipareigojame, kad įtrauksime pacientus į su jais susijusių sprendimų priėmimą. Apie 60 proc. darbo grupių sveikatos apsaugos srityje dirba neįtraukdamos pacientų ir jiems atstovaujančių organizacijų, nors siekiant užtikrinti paslaugų kokybę ir prieinamumą, pacientų vertinimai ir lūkesčiai yra neatsiejama proceso dalis. Todėl didinsime sprendimų priėmimo proceso atvirumą ir skaidrumą, mažinsime vertikalią hierarchiją sveikatos apsaugos sistemoje ir formuosime nuolatinį trišalį bendradarbiavimą tarp sveikatos paslaugų gavėjų (pacientų), paslaugų teikėjų (medikų ir įstaigų vadovų) bei sveikatos politikos formuotojų.

Jau minėtame JT ŽTT 2020 m. raporte sakoma, kad nepatenkinama padėtis, kai asmenys su negalia negauna pakankamai paramos. Neįgalieji turėtų gauti gydymą, kuris jiems reikalingas, ir pakankamai pinigų arba paramos, kad galėtų gyventi nepriklausomus gyvenimus. Jei jie šito negauna, gali manyti, kad yra našta kitiems žmonėms ir neturi nieko, dėl ko verta gyventi. Kaip vertinate faktus, kad mažiau nei trečdalis darbingo amžiaus neįgaliųjų Lietuvoje turi darbą, o vidutinė jų netekto darbingumo pensija nesiekia ir 250 eur/mėn.? Kaip gi jie, Jūsų manymu, gali gyventi tuos nepriklausomus gyvenimus?

 Seimo rinkimų programoje socialdemokratija įsipareigojame:

 siekti sukurti tokią pajamų apsaugą, kad kiekvienas žmogus – nepaisant socialinių rizikų, kurios gali pasitaikyti jo gyvenime – nebūtų paliktas nuošalyje ir toliau dalyvautų kuriant visuomenės gerovę. Liga, nedarbas, senatvė ir kitos socialinės rizikos, tokios kaip vieniša motinystė/tėvystė ar šeimos narių slauga, kai žmogus tam tikru metu negali pakankamai užsidirbti, ištinka kiekvieną.

 • Sieksime deramai kompensuoti prarastas pajamas dėl šių rizikų. LR Konstitucijos 21 straipsniu įtvirtinta, kad žmogaus orumą gina įstatymas, o 52 straipsniu pažymima, jog valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Privalome grįsti socialinę politiką šiomis konstitucinėmis nuostatomis.
 • Taip pat turime deramai atsidėkoti už dabartinių pensininkų indėlį kuriant šiuolaikinę Lietuvą užtikrindami jų orią senatvę. Stresas dėl nesaugios ateities, susitraukusios pajamos susirgus ar auginant vaikus yra žmogų alinantys ir šalies ekonomikos potencialą naikinantys veiksniai. Tai tampa ypač aktualu emigracijai sekinant darbo išteklius ir senėjant visuomenei. Reikia tausoti žmogų ir jo talentus ir įgūdžius, kad jie nebūtų prarasti patekus į skurdą ir netenkinant būtinų poreikių visapusiškai save realizuoti.
 • Socialdemokratai Lietuvoje ir Europoje remia Europos socialinio ramsčio įgyvendinimą. Tai padėtų užtikrinti visiems lygias galimybes ir socialinį teisingumą. Pagal 14 Europos socialinio ramsčio įgyvendinimo stebėjimo rodiklių Lietuvoje yra kritinė padėtis pajamų nelygybės ir socialinių išmokų poveikio skurdui mažinti srityse. Lietuvoje taip pat nepatenkinamos demografinės tendencijos, kurios ateityje gali sukelti rimtas problemas darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemos tvarumui. Šiuo metu Lietuva yra tarp 4 ES valstybių, kurios skiria socialinei apsaugai mažiausią savo BVP dalį: 15,1 proc., kai ES vidurkis – 27,9 proc. Pagal Europos lyčių lygybės instituto duomenis, Lietuvoje situacija lyčių lygybės srityje nuolat blogėja. Jeigu 2005 metais pagal lyčių lygybės indeksą ES užėmėme 16 vietą, tai 2019 – net 24. Lietuva – vienintelė ES šalis nepadariusi pažangos lyčių lygybės srityje nuo tada, kai pradėtas skaičiuoti šis indeksas.
 • Ypač bloga padėtis moterų finansinių išteklių, sveikatos apsaugos, galimybių derinti darbą su įsipareigojimais šeimai srityse. COVID-19 pandemija pagilino egzistuojančią nelygybę ir atvėrė naujas problemas. Tarp darbuotojų, kurie buvo didžiausiame pavojuje dėl sąlyčio su koronavirusu, dominavo moterys. Tai medicinos ir socialinės darbuotojos, pardavėjos ir kasininkės, valytojos. Karantino metu išaugo smurto prieš moteris bei smurto arti