ISSN 2669-1426 „Padėkime sau'19“ 2024: 
Nr. 55(1); 56(2); 57(3)


 

LIETUVOJE 2024-aisiais SULAUKSIME KO?

 

NEPRIKLAUSOMO IR LABDARINGAI LEIDŽIAMO INFORMACINIO BIULETENIO ASMENIMS SU NEGALIA „Padėkime sau'19", VIENINTELIO TOKIO LIETUVOJE, GYVAVIMO BE NIEKIENO PAGALBOS IR NET NEPARDAVINĖJANT REKLAMINIO PLOTO, ISTORIJOJE – SEPTINTI METAI IŠŠŪKIŲ IR KETVIRTI METAI VIRTUALIOJE ERDVĖJE

 

2023-ieji metai buvo išties pilni iššūkių, bet į 2024-uosius įžengėme sukaupę tokios vertingos patirties ir žinių, jog drąsiai galime tvirtinti: taip, humoristiniai žanrai pasitvirtino, nes neapibrėžtumo laikotarpiu, ko gero, tai ir tėra vienintelis būdas pasakyti, parodyti ir gal net įrodyti esamame parazitavimo, absurdo ir balagano kultūros plitimo fone, kur pagrindinis interesas yra „kur, kas ir ką duoda už dyką?“. Iki kiek nusirista, iki kiek degraduota plačiąja prasme tiesiog teritorijoje su pavadinimu Lietuvos Respublika (LR). Ir lakmuso popierėlis visame tame yra būtent asmenų su negalia reikalai, ne kas kita.

O dabar savo leidinyje turime dar ir naują rubriką „BULVIŲ VALGYTOJŲ KRAŠTO NAUJIENOS / BVK News“ bei unikalią duomenų bazę, kuriamą ne naujesnių nei 1940-ieji žinių ir patirties, išminties pagrindu.

Gali taip nutikti, jog 2024-ieji, lygiai dvidešimti metai, kai LR yra ir NATO, ir ES pilnateise valstybe-nare, bus kažkaip tyliai užpilti „naujienomis“ apie šį bei tą, šį ar aną, apie kokią itin prastos išvaizdos besiskiriančią su kažkelintu civiliniu sutuoktiniu ir nuo kelių ligotų vyriškių tokių silpnų paliegusių beviltiškų vaikučių, kurie niekada nei mokytis, nei kažką dirbti, kurti nesugebės, prigimdžiusią sintetinių priedų „patobulintą“ moteriškutę, nuo ko tik dar labiau norėsis socialinius tinklus palikti vienus sau, o visus TV kanalus, išskyrus gal tik kur vien animaciniai filmukai ir nėra reklamos, amžinai išjungti.

Kol kas dar nėra atlikta visų praėjusiųjų 2023 m. statistinė analizė. Žinoma, jog Lietuvoje 2023 m. pirmąjį pusmetį ėmė mažėti pirmą kartą nustatytų, diagnozuotų su negalia vaikų, nors iki tol jų po kelis procentus kasmet daugėdavo. Ligoti, su anomalijomis, apsigimimais LR yra iš esmės 9 vaikai iš 10. Beje, tas vienintelis sveikas vienas vaikas iš dešimties taip pat gali būti tiesiog dar iki šiol nediagnozuotas. Manoma, jog bendrąja prasme dėl to kalti yra gana senyvi biologiniai tėvai ir mamos, mat po 30 metų gimdyti yra jau ir išties vėlokai.

Alkoholizmas, narkomanija, kitos priežastys nulemia, jog ir tos jaunesnės gimdyvės kažkaip pagimdžiusios maitinti kūdikių dėl savo ligų, kitų trūkumų negali, nesugeba net ir su naujagimiu išeiti pasivaikščioti į gryną orą. Visa kita savarankiškai galite sužinoti pas genetikus ir už nelabai didelę mokesčio sumą. Keista, jog tų klipatėlių mamyčių ir nabagiukų vaikučių atsiranda būtent pas išsilavinusius asmenis, kurie, manytina, skaityti kad ir populiariąją literatūrą turėtų gebėti ir suprasti, kas prie ko ir kad sulaukusiam 40-ies vyriokui išties ne apie naujagimius vertėtų svajoti. Bet galimai priklausomybių puokštės yra tokios didelės, jog jau nebesvarbu, arba atvirkščiai, kas jau buvo ne kartą pabrėžta, išsigimę vaikai būna suplanuojami iš anksto, nes tai yra... išties pelningas bizniukas ir jo istorinės šaknys yra labai gilios, ypač Vilniuje. Išsamiau apie tai gali papasakoti įvairių rūšių archyvų saugotojai už atitinkamą mokestį.

Todėl primename, kokia situacija buvo 2019/2020 m.: Lietuvoje skaičiuota 9 proc. (242 tūkst.) gyventojų su negalia, neįgalus buvo praktiškai vienas asmuo iš 10. Neįgalių asmenų iki 18 m. amžiaus Lietuvoje nežymiai daugėjo, jie sudarė apie 3 proc. visos vaikų populiacijos šalyje, o 2019 m. neįgalių vaikų visame neįgaliųjų asmenų skaičiuje (0,24 mln. asmenų) buvo 6,5 proc. Per 5 metų laikotarpį nuo 2015 iki 2019 metų net 11,4 proc. išaugo vaikų, kuriems neįgalumas nustatytas pirmą kartą, skaičius, tai matome iš NDNT duomenų, yra pagrindo teigti, kad neįgalių vaikų skaičius Lietuvoje didėjo iki 2023 m.

Lietuvos neįgaliųjų skurdo rizikos lygis vienas didžiausių ES. Darbą turi tik mažiau nei trečdalis mūsų šalies darbingo amžiaus neįgaliųjų. Vidutinė neįgaliojo pensija Lietuvoje daugiau nei per pusę mažesnė nei vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu. Realiai asmenų su negalia patiriama diskriminacija LR yra neįtikėtina, protu nesuvokiama.

Maža to, pavėluota net perkelti į Lietuvos Respublikos teisinę bazę ES direktyvą dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo asmenims su negalia. Direktyva jau 2022 m. turėjo veikti ir užtikrinti pirmiausia informacinį aprūpinimą asmenims su negalia.

Džiugu nors tai, jog vis dėlto galiausiai priimtas LR gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymas, kuris įsigalios tik nuo 2025 m. vidurio, o tai reikš, ar turėtų reikšti, minėtos ES direktyvos pritaikymą mūsų šalies mažiau galimybių turintiesiems gyventojams. Bet..., gali ir neįsigalioti ta direktyva iš viso ar, pavyzdžiui, pavirsti aktyviu ir neparastai pelningu kai kuriems verslininkams kokiu nors kosmetiniu perstatymu, nenuilstamu remontu pastatų, į kuriuos asmenys su judėjimo negalia galėtų nesunkiai patekti su specialiąja įranga, nes, vykdytojai pritrūks poįstatyminių aktų ar biudžeto išteklių.

Pasižiūrėkime, ką sako naujesni ir kruopščiai renkami, apibendrinami skaičiai.

Bendras neįgaliųjų asmenų skaičius LR 2023-06-30 buvo 213 573, o tai yra net 12 procentų mažiau nei 2019/2020 m. ir apie 4 proc. mažiau nei prieš metus. Asmenų su negalia yra apie 7,6 proc. visos piliečių populiacijos LR, neįgalus yra maždaug kas 7-8 asmuo iš 100.

2023 m. mažėjant iki tol augusiam neįgaliųjų vaikų skaičiui, itin sparčiai padaugėjo senatvės pensijos amžiaus asmenų su specialiaisiais poreikiais, tos viešųjų lėšų padalinamos sumos priežiūrai arba slaugai kasmet indeksuojamos ir didėja, o daugiausiai ir solidžiausiai atseikėjama už vien tik gulinčiuosius senolius, kurie jau nebegali dėl įvairių priežasčių vaikščioti arba, kas labai paplitę LR, jie ne tik vaikšto, bet ir šoka, tačiau simuliuoja nevaikščiojančius ilgus metus, lygiai kaip kai kuriuose komedijų ar detektyvų filmuose, kur paliegusi turtuolė nuolat sėdinti neįgaliojo vežimėlyje naktimis pusiau tekina išsėlina paūžti į naktinį klubą. Ir jei tokia senolė ar senolis paguli kad ir iki 100-120 metų amžiaus, ką šiuolaikinė medicina gali užtikrinti, tie „gulėjimo“ savo namuose pinigai ir virsta neretai dukrelės ar anūkėlio nauju džipu arba, kas itin dažnas atvejis, žinomesnio mediko ar verslininko apartamentais egzotiniuose tolimuose kraštuose kartu su visiškai negalinčio nei mokytis, nei dirbti jo sūnaus pseudo „nauju“ verslu bei fiktyviomis tinginio narkomano „studijomis“ kažkur toli kitur. Ši pastraipa buvo pamąstymui.

Ar neatėjo metas kiek kitaip pažvelgti į asmenų su negalia socialinę atskirtį, o ne vien kaip į terpę pasipelnymui net iš neįgalių asmenų? Šito klausiame jau nuo 2018-ųjų, tačiau nekinta niekas, išskyrus tai, jog susijusiais klausimais JT ŽTT kasmetiniai pavasarių metu paskelbiami raportai išties būna virtuoziškai taiklūs, bet, deja, LR jie lieka „nepastebėti“, kaip „nepastebėti“ yra tikrieji asmenų su negalia poreikiai bei lūkesčiai turėti nors minimaliai orų gyvenimą, o ne vien tenkinti norinčiųjų turėti stabilų pagrindą nepertraukiamam parazitavimui kad ir vieno ar kito lygio valdžioje ar purvinuose versluose, performansų ir balaganų organizavimo aplinkoje nutūpusiems ir nuolatos „nusipelniusiems“ vis naujų privilegijų, kompensacijų, pramogų sau ir toli į ateitį savo penkioms kartoms nevykėlių, vizualinę taršą didinančių ir dvasios ubagų palikuonių.

Visa šitai kažkada ir baigsis liepto galo priėjimu. Gal 2024-aisiais? Kokia yra to tikimybė, nuspręskite patys.
Daugiau žr.: <https://www.leidinyssau.lt/info/>

Iliustracija žemiau iš creativecommons.org

 

JUOKAS – DALYKAS RIMTAS

ARBA TIK HUMORAS, HUMORAS IR DAR KARTĄ HUMORAS

NAUJA RUBRIKA

"Bulvių valgytojų krašto naujienos" BVK NEWS

Pagrindiniai personažai – Bulba ir Alaušas*

PASIKALBĖKI SU ROBOTUKU...,

GAL BUS NAUDINGIAU NEI SU MOKYTOJA AR KOREPETITORE?

 Bulba klausia Alaušo:

 • Ar pajutai, kad Naujieji? Varom kur nors, liko paskutinis savaitgalis atostogų, o po to – paaamoookosss...
 • Užsiėmęs. O su Naujaisiais – ir tave, – pasveikina klasioką ir Alaušas.
 • Užsiėmęs? Konkrečiai, kuo? – reikliai pasiteirauja vienuoliktokas draugo.
 • Padedu seseriai pinigą kalti, – visai konkrečiai atsako ir Alaušas.
 • Tai ji juk „grožio“ specialistė. Tu ką? Šukuosenas padedi spalvotu laku apipurkšti ar depiliacijas darai? – ir kad ims kvatotis Bulba.
 • Ji dar ir studentė. Daug mokosi, – atsako Alaušas į draugo juokelius.
 • Na, tai o apie pinigų užsidirbimą, kas? Ar tu sesei batus nuvalai ir už tai gauni pinigų, ar ką? – gudriai intriguoja draugą Bulba.
 • Mano sesė savo kurso draugams parašo visus atsiskaitymų darbus. Dabar jiems už praktikas ataskaitas reikės pateikti, darbo labai daug, – ramiai ir dalykiškai pasako Alaušas.
 • Ir..., ... kurso draugai .., sumeta grynųjų už tavo sesės darbą prie studentų ataskaitų rašymo, ar kaip? – tiesiai šviesiai klausia Bulba.
 • Gerą praktikos ataskaitą parašyti yra sudėtingiau negu baigiamąjį magistro darbą, ten yra visokių reikalavimų, privalu turėti konkrečių tyrimų duomenų iš praktikos vietos, teikti veiklos tobulinimo siūlymus. Tolygu parengti įmonės reorganizavimo, optimizavimo, pelningumo didinimo strategiją, kuri būtų veiksminga, reali ..., – pasakoja Alaušas.
 • O-ho-ho! Tai čia tu eik pas mano mamą. Ji tokius dalykus dirba visą gyvenimą. Tik ne privačiai. Ji biudžetininkė, pas ją statistika, kokios tiki nori, – kalba draugas.
 • Klausyk..., o ką tu mąstai, kai kompiuterio ekrane atsiranda tokia lentelė, nuotraukos ir tavęs klausia, ar tu ne robotas, kai reikia atsakyti į klausimus, rasti paveikslėliuose konkretų objektą ir teisingai sužymėti? – kardinaliai pakeičia pokalbio temą Alaušas.
 • Aš, aš ... sužymiu, ir tiek. O ką? – domisi Bulba. – Ko tu suki kalbą kitur? Nenori pasakoti, kaip užsidirba tavo sesė papildomai?
 • Na, ar nesusimąstei, kad tavęs iš kompiuterio ekrano klausia kitas robotas, nes jis ieško draugo? – dabar jau juoktis ima Alaušas.
 • Ei, robotikos būrelį aš lankiau 8 klasėje, atstok, – išties supyksta Bulba. – Tu man aiškink, kaip ir kiek tu užsidirbi, nes man mama kišenpinigių pradeda duoti labai nedaug, nebeužtenka viskam, ką esu įpratęs pats nusipirkti.
 • Aš tau ir kalbu apie tai, kas tau rūpi. „ChatGPT“ pokalbių roboto programą ar žinai, bandei? Tai toks pokalbių robotas, kuris kalba ir tavo gimtąja kalba..., – aiškina Alaušas.
 • Ne, nebuvau toje programoje. Kaip, kaip DPT sakai? – klausia Bulba.
 • „ChatGPT“. Ir tau niekada nebereikės korepetitorės, – oriai pasako Alaušas.
 • O mamai ką pasakyti? Kad duotų pinigų pokalbiams su robotuku? – apsimeta naivuoliu Bulba.
 • „ChatGPT“ yra tiesiog programa, kur tu gali užsisakyti bet kokią pamoką, bet kokią temą, bet kokį solidų rašto darbą, net tavo mamos pritrenkiančią ataskaitą jos darbovietei..., – kalba vienuoliktokas. – Tik reikia išmokti naudotis ta programa, ir viskas. Praktiškai kiekvieną pamoką gali išmokti net plačiau, išsamiau negu tau mokytoja mokykloje pusiau miegodama ir pusiau persirgusi Covidu-19 ar dar kuo nors veblena..., – dalykiškai sako draugas.
 • Pala, pala... tai tu nori pasakyti, kad robotas dideliu greičiu tavo sesės bendrakursiams parašo viską, ko reikia, o tavo sesė susirenka pinigėlius? – vėl konkrečiai klausia Bulba. – Priimk mane į savo biznį. Juk sakiau, buvau robotikos būrelyje, nenuvilsiu..., – Bulba tampa nuolankus ir besišypsantis lyg kačiukas laukiantis grietinės.
 • Tu pirma prisijunk prie tos programos, – trumpai drūtai atsako Alaušas. – Išmėgink. Pasiruošk kad ir kokia tema pakalbėti, susirink medžiagą, informaciją. Na, kad ir apie Drakono metus, apie horoskopus, – dėsto savo mintis vienuoliktokas.
 • O kur pinigai? Na, pasiruošiu temai apie Kinų horoskopus. Ir ką? – šiek tiek suirzęs klausia Bulba. Jis nori pinigų, ir nedelsiant.
 • Na ... o tu pamėgink apie tuos horoskopus parašyti taip, kaip niekur dar nebuvo parašyta ir kiekvienas žodis, frazė – visiškai originalūs, – atsako Alaušas.
 • Ką? Ką tu nori pasakyti? – nesupranta draugo Bulba.
 • O tą. Vos tik tu toje pokalbių roboto programoje sukursi nors kažkokį tekstą, viskas iškart įsimenama, sistemose atsiranda tas tekstas ir bet kur jį pateikęs jau gauni atsakymą, jog tai tik nusirašyta iš ten ir iš ten ir niekam tos tavo rašliavos iš viso nereikia..., ir dar pagrasins, kad pasivogei intelektinę produkciją. O jei pas profesorių nuneša studentai kokį baigiamąjį darbą, kursinį, praktikos ataskaitą, iškart gali likti be išlaikytų egzaminų, neatsiskaitęs ir to pasekmė – skrendi lauk iš studijų, už kurias dar tu ir moki laaaaabai nemažai ir dažnu atveju pasiėmęs paskolą studijoms, – paaiškina Alaušas. Ir prideda: – Yra programos, tikrinančios, ar tavo tekstas yra originalus, ar nusirašytas iš kažkur.
 • Na, tai ką tu su sese tada darai? – susidomi Bulba.
 • Sakau tau, prisijunk prie „ChatGPT“. O geriausia, parodyk savo mamai, – kalba vienuoliktokas.
 • Ir kas? „ChatGPT“ padės mano mamai daugiau užsidirbti? Aš tam per kvailas? Tu tą nori pasakyti? – supyksta Bulba. – Tai čia tu man Naujametinę „dovaną“ pateikei? Nori eilinį kartą įrodyti, kad tu labai daug už mane viršesnis? Brolyti... juk tai daugiau nei pažeminimas ar draugo įžeidimas, – Bulbos žodžiai pabiro kaip žirniai.
 • Na, tu ir opus. Ne. Visai ne tą sakau. Roboto programa nėra vien pinigų užsidirbimo įrankis. Ten daug darbo reikia įdėti kol kažką naujo sukuri. Manau, žymiai paprasčiau nueiti į realią biblioteką ir ten padirbėti, jei tau kažko reikia. Noriu kitką pasakyti. Išmok ta programa naudotis. Tau tikrai nebereikės korepetitorių. Sutaupys tavo mama, nebereikės po 40 eurų už 45 minutes kokiai aferistei mokėti, nes..., juk ir pats esi prisipažinęs, ką tu išties veiki su korepetitore. Juk tu visai nieko neišmoksti, nuo manęs nusirašinėji, ir viskas, – primena draugui tiesą Alaušas.
 • Atsidariau. Asmeninis GPT pokalbių robotas, ... aha. Kaip naudotis instrukcija yra. Pala, pala, ..., – kalba Bulba. – Duok man minutę.
 • Na, laukiu, – atsako Alaušas.
 • ChatGPT yra pokalbių robotas su dirbtiniu intelektu..., ė, drauge..., va, čia tai bomba! – sušunka Bulba.
 • Kas? – dabar jau draugo nesupranta Alaušas. – Na, juk sakiau. Gali pasiruošti bet kuriai pamokai, gali susirinkti informaciją bet kokiam pokalbiui, diskusijai..., – mąsliai sako vienuoliktokas.
 • Alaušai! – entuziastingai kalba draugas: – Kodėl tie mokytojai, dėstytojai nuolat nepatenkinti, rėkia garsiai ir viešai, kad nėra jiems vadovėlių, o mokymo, studijų programos atnaujintos, reformuotos, kad jie negali pasiruošti, sunku, nebeįmanoma?! Imi šitą robotuko programą ir tau visa pageidaujama pamoka ant stalo su visu tekstu, diskusiniais klausimais per kelias sekundes! – Bulbos nuostaba trykšta per kraštus. – Ir kaip drįsta korepetitorė imti tokius pinigus iš mano mamos už 45 minutes?
 • Būtent, – atsako Alaušas. – Gerų tau metų. Neužmiršk robotuko. Jis tikrai pravers. Vieno Lietuvos universiteto, vadinamo žmonėse Asilų mokykla, vos ne visi magistrų, bakalaurų baigiamieji darbai tik su robotuku ir pakeverzoti, nes nelabai yra kas ir rašyti bemokąs iš viso. Tai dabar to universiteto absolventai, kurių tarpe ne vieno eksparlamentaro ar eksviceministro, eks_labai svarbaus net ir pačiam sau koks narkotikų nustekentas vaikas ar anūkė, jau ir be robotuko mokosi būti ne tik statutiniais tarnautojais, bet ir tampa ministrais. Kalbėti, laimei, jie dar geba, bet, žmonės kalba, skaityti jau nebelabai gali. Nemoka.

 

* Bulba ir Alaušas yra 11 klasės moksleiviai.

DAUGIAU BVK NAUJIENŲ KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ: <https://www.leidinyssau.lt/humoras>

 

Iliustracija. 10 metų vaiko laisvalaikio darbelis - komiksas apie Vilniaus senamiesčio realybę. Kaip žinia, vaikai visada teisūs.

Pastaba: Galimai LR esamu metu nėra net 214 000 asmenų su negalia. 

IŠ ŠIMTO GYVENTOJŲ NEĮGALŪS – ne mažiau nei 7 ar 8, o po ukrainiečių invazijos į LR po 2022-02-24 galimai statistika bus gana nepatikima, todėl būtina stebėti, kas, kur, kokie, kodėl, kaip ir ką daro mūsų Lietuvoje.
Išsamiau: <https://www.leidinyssau.lt/info> publikacija 2023-03-24 apie tai, jog verslininkams, teisininkams ir ypač medikams, akademinei bendruomenei ir kitiems, vengiantiems mokesčių itin paranku turėti neįgalius vaikus, kurių suskaičiavimas ir įvertinimas, kokią tam įtaką turi itin senyvas jų biologinių tėvų, mamų amžius, įvairios priklausomybės, gana iškreiptas gyvenimo būdas, degradacija, įvertinimas, ką visa tai reiškia visuomenei ir kodėl tai vyksta --- ne tik genetikų misija, bet ir kiekvieno doro LR piliečio, auginančio sveikus vaikus, bet negalinčio jų nei į mokslus išleisti, nei nupirkti elementariai sveikatai palankesnių maisto produktų, išleisti tuos vaikus į būrelius, kur jų vadovas ar sporto užsiėmimų treneris ne pedofilas, interesų sritis. Esminis klausimas: kodėl reikia mokėti tokius didelius mokesčius, kurie didele dalimi panaudojami šitam visam balaganui ir degradavusiesiems išlaikyti?

Šuolis į skaitmenizaciją: dirbame tausojančiu režimu.
Svarbesnių naujienų rasite šiais e-adresais:

Human Rights Council Fifty-second session 27 February–31 March 2023 Agenda item 6 Universal periodic review Report of the Working Group on the Universal Periodic Review* Poland

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/611/66/PDF/G2261166.pdf?OpenElement

ID: SR on Persons with Disabilities - 25th meeting, 49th Regular Session of Human Rights Council

2022-03-22 pranešimo versija, išsamiau https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/03/le-conseil-des-droits-de-lhomme-dialogue-avec-les-rapporteurs

MORNING - Human Rights Council Discusses Artificial Intelligence in the Context of the Rights of Persons with Disabilities and the Importance of Farmers’ Seed Systems to Ensure Food Systems that were Biodiverse, Resilient and Just

 

„PADĖKIME SAU'19“ naujas numeris išeis 2024 m. kovą. Jei norite pasiskelbti, dovanoti, pasveikinti, prenumeruoti mūsų leidinio e-versiją, praneškite el. adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.