ISSN 2669-1426 „Padėkime sau'19“ 2023: 
Nr. 49(7); 50(8); 51(9) 

 

ORGANIZACIJA MOKOSI: KAS MOKOSI, KO MOKOSI, KAIP ILGAI IR KOKIU BŪDU?

 Andžela Armonienė

2023-05-29 / 06-02 / 06-03

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) viešai paskelbė <https://www.leidinyssau.lt/skelbimai>, jog iki 2024 m. pabaigos mokosi

Pateikiama autoriaus nuomonė

Europos Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos naudojimą

2022-2023 m. Fondo atstovai įsisavino žinias ir informaciją apie naujausius mokymo ir mokymosi metodus, pasidalino įžvalgomis, kas tiktų nedidelei mūsų organizacijai, kuri vykdo neformalius suaugusiųjų mokymus, konsultavimą, informavimą, užsiima leidyba ir asmenų su negalia informavimu neatlygintinai, veikla labdaringa.

Tai yra tik mūsų organizacijos atvejis, kol kas jo dar nevadiname sėkmės istorija, bet jaučiamės tvirtai ir galime pasidalinti patirtimi įpusėję nuo 2022 m. pradžios pradėtą Fondo atsinaujinimą ir prisitaikymą prie naujų aplinkybių.

APLINKYBĖS

Įvairių nuotolinių mokymų institucijose, įmonėse, organizacijose bei pavienių savarankiškai dirbančiųjų asmenų iniciatyva nuo karantinų pradžios 2020 m. pavasarį buvo ir yra perteklius. Ne vienam darbdaviui teko skubiai apmokyti darbuotojus ar tarnautojus dirbti nuotoliu, studentai, dėstytojai, mokytojai, net šokių mokytojai bei pramogų verslo atstovai ir įvairūs patarėjai, konsultantai, nuomonės formuotojai dideliu greičiu įsisavino, ką gali duoti „Zoom“, kitos panašios platformos: virtualioje erdvėje galima ne tik mokytis ir mokyti kitus, pavyzdžiui, išsikepti šašlyką ar apsipirkti internetu, išmokti naujos profesijos, užsienio kalbų, bet ir surengti konferenciją ar bet kokios reikšmės, įskaitant ir Seimo, Vyriausybės, posėdį, bet ir organizuoti virtualų gimtadienį, „nuėjimą“ į svečius, restoraną, muziejų bei ekskursiją į šalį ar vietovę, apie kurią seniai svajojote.

2022 m. pabaigoje jau ėmė gana garsiai girdėtis įvairių įstaigų darbuotojų, specialistų protestai: karantinai baigėsi, mokymams darbo laiku nėra galo, nebėra kada dirbti, o darbdavys praneša apie vis naujus mokymus nuotoliu, kuriuose privalu aktyviai dalyvauti, išlaikyti įsisavintų žinių ir naujos informacijos patikrinimo testus. Iš esmės jau dabar yra perlenkta lazda ir darbovietėse, ir mokymo, studijų įstaigose. Ateina nauja banga ir mokymo bei mokymosi metodika – mokytis iš realios aplinkos, ne prie ekrano, o atviroje erdvėje, jei tai yra vaikai – pageidautina, tiesiog gamtoje, įrengtame mokyklos ar darželio šiltnamyje, sukastoje lysvėje, ekskursijos į gamtą metu. Nebėra tokios aplinkos, kur visi gauna vienodą tipinį išsilavinimą pagal griežtą reglamentuotą programą ir darbo vietoje visi vadybininkai ar programuotojai, slaugytojai – bet kurios specialybės, profesijos atstovai, moka ir sugeba tą patį. O karantinų metu įvairių žinių ir informacijos spragų atsirado dar daugiau. Žinios iš tiesų yra deficitas aplinkoje, kur bet ką galima gauti internetu, pradedant nuo bet kurios instrukcijos kaip susitaisyti sugedusią kompiuterinę įrangą, baigiant mokslo darbų publikacijomis ir asmeninių gyvenimų nuotraukomis bei intymiomis paslaptimis.

Padėtis paradoksali. Didesnę vertę įgauna asmenys realiai nors kažką sugebantys, o ne atsinešę aukštojo mokslo baigimo diplomus, apie tai viešai skelbia pasaulinio garso ekspertai JAV, kas beveik visada reiškia esamos Lietuvos aplinkos atveju, kad kol asmuo intensyviai pabuvo studentu mažiausiai 6 metus ir gavo mažiausiai bakalauro ir magistro diplomus bet kuriose srityse ir net tuo atveju, kad neužmiršo ką studijavo ir ko jo mokė, darbo rinkoje privalo pradėti nuo nulio, nes iš tiesų jo žinios, suteikti praktiniai įgūdžiai, jei jų iš viso įgijo praktikų metu, jau PASENO ir darbo ar tarnybos vietoje reikia mokytis viską nuo pradžių, lyg būtumei 4 pradinės mokyklos klases baigęs 10-metis, kuris privalo sklandžiai rašyti gana rišlius tekstus ir puikiai skaičiuoti, nekalbant jau apie tai, kad tokio amžiaus vaikai puikiai valdo mobiliąsias technologijas ir moka gerai tvarkytis virtualioje erdvėje ne tik žaisdami žaidimus ar žiūrėdami filmukus.

Deja, bet ketvirtoko oficialiai negalima įdarbinti vadybininku net vaikų darželyje.

Pažymėtina, kad būdami apie 25-26 / 45 metų amžiaus į darbo, tarnybos, privačių ir savarankiškų veiklų, verslų aukšto konkurencingumo ir neapibrėžtų sąlygų rinką Lietuvoje mėginantieji įeiti neretu atveju būna ir realiai iš viso nedarbingi ne tik dėl reikiamų įgūdžių, minimalios patirties, kvalifikacijų neturėjimo ir nepajėgumo nuolat mokytis, bet ir disciplinuotumo stygiaus, aplinkiniams nepriimtinos vertybių sistemos, gyvenimo būdo, kuris netoleruojamas visuomenėje ar nedidelėse bendruomenėse, kolektyvuose ir itin menko fizinės bei psichinės sveikatos lygio bei realaus darbo, veiklų, verslų simuliavimo iš esmės užsiimant parazitavimu kitų asmenų sąskaita. Trumpiau tariant, „DOING GOOD BUSINESS“/liet. k.: „Nekenkti aplinkiniams, daryti gerą verslą“ nuostata lieka vis mažiau prieinama realybėje ir pajėgių išsilaikyti bet kurioje legalioje rinkoje su skaidriomis veiklomis, darbais, verslais vis mažėja. Įsidėmėtina, kad net vaikai intensyviai mokomi sukčiauti, nesimokyti, nebūti „moksliukais“, ieškoti kaip viską atlikti nieko iš tiesų net neveikiant, pajuokiant pedagogų pastangas ir juos žeminant. Bet tokiu atveju, kai šitokia vertybių sistema yra artimoje aplinkoje ir gana ilgą laiką, kai viešai žmonėse juokiamasi, kad kuo didesnis kvailys, žioplys ir nevykėlis bei silpno protelio ir/ar paliegusio kūnelio individas, tuo didesnė tikimybė, jog už močiutės sukauptus pinigus taps amžinu kvaileliu su diplomais ir vadovaus mažų mažiausiai UAB, į kurį dirbti nenorės ateiti niekas, net imigrantai iš trečiųjų ir išties labai neturtingų valstybių.

Na, o ką darome savo organizacijoje, kuri nėra pelno siekiančioji, bet gali turėti įvairių rūšių veiklas, centrus, tarnybas, įmones, pavaldžias būtent mūsų organizacijai – suteikiame pradinę informaciją ir kryptį link universalių žinių ir toliau kiekvienas iriasi savarankiškai. Kiekvienas gauna maksimalią laisvę ir jokio spaudimo, kad privalu bus atsiskaityti po kurio laiko ir pateikti informaciją, ką įsisavino, o ko ne, bei kodėl.

Pradėjome 2023 m. sausį. Mūsų atveju kryptis yra komunikacijos/informacijos valdymas ir vadyba pagal esamas aplinkybes, praktinio taikymo aspektai. Tikslinės rinkos – daugiausia mažiau galimybių turintieji asmenys. Mokymai neformalūs. Esamu metu juose dalyvauja apie 100 asmenų iš įvairių amžiaus kategorijų, pačių įvairiausių profesijų, socialinių sluoksnių.

2023-01-03 vyko įvadiniai mokymai, toliau jie tęsiami suteikus dalyviams svarbiausią informaciją, ką jie gali rinktis kaip savarankiškų studijų sritis, kryptis, 2023-04-01/02 dalyvių skaičius išaugo 20 kartų nuo pradinio ir buvo suteikta papildoma informacija apie informacijos paieškos kryptis, žinių gilinimo galimybes ir būdus.

METODAI

 1. Esame sutarę dėl savarankiško mokymosi teminių krypčių ir rezultatų, kurie nebus tikrinami, nebus jokių testavimų, jokio palyginimo, kas pasiekė daugiau ar mažiau, bet norintieji galės pranešti apie savo pasiekimus. Tai yra neformalūs suaugusiųjų mokymai be jokių įsipareigojimų, kai kurie dalyviai galimai ateityje prisidės prie Fondo veiklų, jei patys to norės. Suteikiama maksimali laisvė ir orientuojamasi į praktinį taikymą kartu neblogai žinant, kad pirmiausia būtina realus teorinis pagrindas. Tai yra, savarankiškų mokymų tema pasirinkta, sutarta dėl rezultatų, kurių siekiame.
 2. Nutarta vadovautis sveika logika, skaitmenizuotoje aplinkoje neprarasti ryšio su realybe.
 3. Esminis pasirinktas modelis yra GROW. Apie jį bet kas gali pasiskaityti internete. Mūsų Fondui jis idealiai tinka dėl realybės akcentavimo ir esminio akcento, jog pagrindinis besimokančiųjų motyvavimas priklauso tik nuo jų pačių. Raktinis žodis yra „NORIU“. Tiesiog, remiamės sena prancūzų patarle: „Noriu, vadinasi, galiu“. Mąstymo ir savarankiško mokymosi kryptingumas pagrįstas tikslingumu, realybės ir turimų galimybių adekvačiu suvokimu bei pabrėžiama valios svarba siekiant vieno ar kito norimo, prasmingo, o ne iš kažkur primesto bereikalingo tikslo ar užduočių, vedančių į niekur.
 4. MULTIMODALUMAS yra pasirinktas kaip neformalaus mokymo ir mokymosi metodika, vienijamos praktinio taikymo žinios iš daugelio sričių, kiekvienas dalyvis pasitelkia ir savo gyvenimišką patirtį bei įgytus profesinius gebėjimus. Multimodalumas, kaip metodika, nėra paskaitų skaitymas klausytojams, kurie gali būti nuo vaikų mokykloje iki suaugusiųjų universitetuose ar neformalaus mokymo ir mokymosi centruose. Ši metodika paremta ne teiginiais, postulatais, tekstų perpasakojimu, o klausimais. Klausimai formuluojami ir sau, ir kitiems. Paklausti galima savęs, bet kurio mokymo grupės nario ar didesnės bendruomenės narių, kitų pedagogų, bet kurios profesijos asmenų, o virtualioje erdvėje klausimus galima deleguoti itin plačiai auditorijai ir sėkmės atveju gauti laukiamus atsakymus. Žinia, nėra atsakymų į visus klausimus, klausimas gali skatinti ieškoti informacijos, gilintis, tirti ir analizuoti bei svarbiausia – mąstyti, o ne aklai kartoti kas kur ką pasakė ir manyti, jog tai ir yra vienintelė objektyvi bei niekada nekintanti tiesa. Apie multimodalumą, jo taikomuosius aspektus išsamiau galima paskaityti Vilniaus universiteto leidžiamuose naujesniuose leidiniuose pradedant 2020 m. leidimo data.
 5. Mokymai mišrūs, didžia dalimi nuotoliu, vyrauja savarankiškas mokymasis, saviugda, maksimalus individualizavimas, tai yra, baigiamajame etape mokymai taikomi konkrečiam asmeniui atskirai, pagal galimybes, laiko ir kitus turimus išteklius suteikiamos konsultacijos, patarimai, nurodomi pavyzdžiai, tolimesni informacijos šaltiniai. Kai kryptis duota nuo pat pradžių ir pagrįstas naudingumas pagrindinė tema pasirinkta: INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA – BŪDAS LAIMĖTI RINKOJE. Taikymas universalus.
 6. Vienas iš mokymo ir mokymosi būdų, užtikrinančių žinių, informacijos, patirties mainus tarp atskirų kartų, pavyzdžiui, anūkų-senelių; močiučių-buvusiųjų sėkmingų prekybininkių ir vadybininkų, reklamos specialistų esamu metu, vaikų-mamų ir pan., labai skirtingų neformalaus mokymo ir mokymosi dalyvių yra humoras, jo neišsenkamų žanrų taikymas, sakomosios tautosakos lobių pasitelkimas siekiant universalios auklėjamosios prasmės ir beveik absoliučios tiesos apie esminius ir nekintamus gyvenimo ir išlikimo konkurencinėje kovoje dėsnius.
 7. Iki 2024 m. pabaigos bus taikomas ir diskusijų metodas tiek tiesioginio dalyvavimo būdu, tiek diskusijų, pasikeitimo nuomonėmis, galutinių išvadų radimo metodas, taikomas nuotolinės komunikacijos būdu ir vadinamas „Delfų“ tyrimu, kas bus taikoma mūsų organizacijos tolimesniam tobulinimui. Tokius metodus mūsų organizacija taikė 1998-2005 m.  bei 2018-2021 m. ir jie pasiteisino.
 8. Norėdami pasiekti naujų unikalesnių projektų, mums reikalingų organizacijos plėtrai užtikrinti, sukūrimą, kaip pageidaujamą rezultatą, pasitelksime projektais pagrįstą mokymą(anglų k. „Project based learning“ arba „Problem based learning“). Šie mokymų metodai yra lengvai aptinkami jais besidomintiesiems įvairiuose interneto šaltiniuose ir prieinami nemokamai.

NAUDINGUMO KRITERIJAI

Pasirinkta siekti nemažos kiekybės besimokančiųjų. Fondas yra labai maža organizacija, tačiau ji sėkmingai gyvuoja jau 27 metai. Pirmiausia Fondo valdybos nariai atnaujina savo žinias, įgūdžius, mokosi ir pagal galimybes konsultuoja kitus, kiek tai yra įmanoma. Visa tai iki 2024 m. pabaigos sustiprins organizaciją, ji bus dar geriau prisitaikiusi prie kintančios ir vis labiau skaitmenizuojamos aplinkos. Su Fondo leidiniais jau dabar pasiekėme beveik 45 000 asmenų, kurie yra iš labiausiai pažeidžiamųjų visuomenės tikslinių grupių, rinką. Pažymėtina, jog tai nėra socialiniai tinklai, o leidiniai internete. Pavyzdžiui, asmenų su negalia tikslinė rinka dėl daugelio priežasčių ir pirmiausia gana ženklaus politinio kurso sulėtėjimo* tose srityse, kurios esamu metu svarbiausios – informacijos paslaugų neįgaliesiems užtikrinimas valstybės ir savivaldybių mastu jau dabar, yra itin sunkiai pasiekiama. Fondo leidiniai yra nuo nieko nepriklausomi, demokratiški, objektyvūs, labdaringi, paramos negauname iš viso jokios, todėl naudingumo vykdydami neformalius mokymus platesnei auditorijai tikimės kiekybine prasme – Fondo žinomumo, leidinių skaitytojų ir interneto svetainės lankytojų kiekio didinimas, naujos rubrikos Fondo leidiniuose, unikalus neformalaus mokymo ir mokymosi metodų parinkimas ir taikymas arti 100 dalyvių. O kokybiniai naudingumo kriterijai, kurių siekiame – Fondo reputacijos augimas, intelektinės produkcijos gausinimas, ryšiai su giminingomis organizacijomis užsienyje, pavyzdžiui, tolimesnis dalyvavimas tarptautinėse mokslo konferencijose, projektuose, veiklose, kontaktų tinklo didinimas siekiant pripažinimo, pasikeitimo patirtimi, žiniomis ir žurnalisto profesijos bei informacijos valdymo industrijos respektabilumo puoselėjimas.

RESIUME

Mūsų organizacija karantinų, popandeminės situacijos ir augančios skaitmenizacijos pamokas išmoko ir laiku prisitaikė užsitikrindama išlikimą rinkoje. Viskas, kas aprašyta aukščiau, yra pateikta paprastai, suprantamai. O iš tiesų nuolat atliekame stebėjimą, vertiname įvairių rūšių rizikas, skiriame dėmesį mokymų dalyvių lojalumo mūsų organizacijai vertinimui, taikome mokslinius vertinimo ir tyrimų metodus. Esame besimokanti maža nuo nieko nepriklausanti organizacija, siekianti padėti asmenims, kurie siekia būti taip pat kuo mažiau priklausomi nuo bet kokios jiems nenaudingos idėjos, prievartinių ir praktiškai nenaudingų perteklinių mokymų ar tuo labiau – nemielų jiems patiems veiklų, darbų, užsiėmimų, pareigų.

O tai pasiekiama tik žinių, patirties, tam tikrų gebėjimų, profesionalumo pagalba. Savo organizacijai reikiamas žinias, informaciją pradėjome rinkti labai seniai, visą tą bagažą nuolat atnaujiname ir pildome iš įvairių išteklių, sukauptų archyvuose, bibliotekose, duomenų bazėse, įvairių mokymų metu, etc. Intelektinius gana unikalius išteklius nuolat gausiname ir didžiuojamės, jog esame kuriantys, o ne plagijuojantys ar aklai kopijuojantys. Nepykite, bet šaipysimės ir toliau, jei manysime esant reikalą pašiepti vieną ar kitą negerovę, nepageidautiną elgesio tipą, gyvenimo būdą – netaikome savo humoro strėlių į konkrečius asmenis, o tik į jų elgesį, suprasdami, kokie tai nevykėliai ir kaip labai jų gaila... galimai ateityje humoro skyrelyje užvesime užuojautų apgailėtino elgesio individams skiltį ar dar ką panašaus.

Organizacijos sanavimą sugebame atlikti savarankiškai. Galime ir kitiems šioje srityje pagelbėti. Apie besimokančią organizaciją, taikomuosius informacijos/komunikacijos vadybos aspektus daugiau rasite čia:

ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication and knowledge networks: mutual dependence and interaction. (Liet. Integruotos komunikacijos bei pasikeitimo žiniomis sistemų sąveika: komunikacijos bei mokymo būklės tyrimas). Iš Ugdymas ir informacinės visuomenės kūrimas: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2001, p. 1–14.

Besimokantieji vadovaujasi informacija ir literatūros sąrašais pateiktais čia:

ARMONIENĖ, A. (2022) Integrated Communication: 30 Years Lasting Evolution "Idea to order IMC/IC as some luxury tool with purpose to create miracle in the situation where everybody wants to be the messenger No. 1 is an example that there is a lack of understanding about practical usage and implementation of IC/IMC", 15 September, 2022, in: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>

--- --- ---

* 2022 m. gruodį vyko LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo atnaujinimo galimybių svarstymai. 2024 ir 2026 m., tikėtina, vyks tam tikri teigiami poslinkiai. Bet esminis dalykas yra tas, kad atitinkamos Direktyvos įgyvendinimas dėl fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems numatytas Lietuvoje tik po 8 metų. Informacija, reikalinga ir būtina asmenims su negalia, jų prieiga prie interneto, naujesnių technologijų, skirtingai nuo kitų pažangesnių ir Direktyvą jau įgyvendinančių ES valstybių-narių, pasiekiamumas, galėjimas gyventi nepriklausomus orius gyvenimus kaip gerai informuotiems asmenims patikimos informacijos pagrindu priimantiems jiems naudingus ir svarbius sprendimus, aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje ne diskriminacinėmis ir neretai asmenis žeminančiomis įvairių rūšių išnaudojimo sąlygomis kartu kai dar ir taikomas ir kelių rūšių smurtas tiek artimoje aplinkoje, tiek darbovietėse, galėjimas turėti turiningą laisvalaikį ir panašiai, – visa tai ne dabar, ne LR piliečiams. O ar 2030-2032 m. informacijos prieinamumas asmenims su negalia taps realybe ir Lietuvoje, esamu didelio neapibrėžtumo ir greitų geopolitinių-ekonominių-socialinių-demografinių-kultūrinių-vertybinių bei kitų rūšių pokyčių metu patvirtinti neįmanoma.

   P. S. Be abejo, reikalui esant taikysime ir kitus metodus, ypatingai tuos, kurie skatina kūrybingumą, lankstumą, gebėjimą prisitaikyti ir būti nuo nieko nepriklausomais. Kaip mums seksis besimokančios organizacijos klausimu iki 2024 m. pabaigos ir vėliau sužinosite čia: informacinis biuletenis „Padėkime sauˈ19“ ir <https://www.leidinyssau.lt/>

SUMMARY

LEARNING ORGANISATION: WHO, WHAT, HOW LONG AND USING WHAT METHODS?

By Andžela Armonienė

29 May, 2-3 June, 2023

THE BACKGROUND

Combination of qualitative and quantitative research methods was used: observation, discussion group, unifying framework, “face-to-face” interviews, scaling. Nonparametric measure according to the Spearman rank order correlation coefficient calculations technique was useful also.

According to Michael Q. Patton’s (1987, p.101–104) presented description of the method, unifying framework was implemented with the aim to concentrate investigations around three main themes:

1) mutual relationships, dialogue;

2) integration of communication elements;

3) planning process from outside in.

The process of evaluation and comparison of existing situation with desirable fruitfully supported movement toward more deeply understanding of problems that are the mostly important for professionals working in the field: lack of knowledge needed for managerial preparations to originate strategic plans of communication and information dissemination. Additionally discussion group was gathered and data about present and possible changes toward more effective communication was collected.

Implications: Research of the phenomenon of integrated communication (IC/IMC) is not an easy task and combination of interpretation of qualitative data and also quantitative measurement leads to more trustworthy implications. One of them is about possibility to unify group of organisations with common interests and create a whole system of IC/IMC having the aim to plan communication more successfully and from outside-in. Such kind of development would be a supportive activity for organisations trying to remove the erosion in the field of public trust or win with created “one voice” message in the mind of selected addressee.

Introduced theoretical and methodological whole of IC/IMC encourages the way of individual and modified implementation of the main it’s peculiarities, besides, ensures such opportunity and unifies flexible learning, communication and culture and also has suggested theoretical background – sense-making and symbolic convergence theories – for the implementation of new thinking and changes. It is the way not only to win; it is the way toward more humanistic activities and another kind of organisational culture that is open for iterate renovation and enrichment by selected managerial approaches.

The main gaps were identified again, as well as in 2001-2017, in the area of management. Discussion group was very important for this implication. Besides, it was decided once more and again, that sense making approach and interpretative approach were incorporated in the theoretical whole purposefully.

 

ABOUT LEARNING AND TRAINING METHODS OF PRACTICAL USAGE

 

Our organisation the fund of charity and support “Young reseracher” started new training sessions of non-formal education of adults in January, 2023. We have used few methods, trends, models, paradigms of practical implementation as such:

Individualised and hybrid trainings: using on-line and face-to-face communication, consultancies, and various presentations including for small groups of participants with narrow interests and maximum independency using no tests of evaluations in the area of achievements and progress.

Not loosing connections with reality using mostly on-line training and communication.

GROW model for targeting people.

Multimodality and multidisciplinary courses.

Universal practical usage and thematical orientation: INTEGRATED COMMUNICATION – AS A WAY TO WIN IN THE MARKET

Humour has been used for printed materials, for example, as a spoken folkloure, proverbs, jokes, comments and other genres of it, aiming to ensure the exchange of universal knowledge and experience between different generations about various professions, habits, values, life styles, so on.

Discussions, as a method, have been used by our organisation starting from 1998, as well as incorporation of Delphi method.

Project based learning / Problem based learning.

IN SUM

About further our achievements and experience you will find here:

Newsletter “Padėkime sau’19”, ISSN 2669-1426

<https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876

More you can find here:

ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication and knowledge networks: mutual dependence and interaction. (Liet. Integruotos komunikacijos bei pasikeitimo žiniomis sistemų sąveika: komunikacijos bei mokymo būklės tyrimas). Iš Ugdymas ir informacinės visuomenės kūrimas: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2001, p. 1–14.

ARMONIENĖ, A. (2022) Integrated Communication: 30 Years Lasting Evolution "Idea to order IMC/IC as some luxury tool with purpose to create miracle in the situation where everybody wants to be the messenger No. 1 is an example that there is a lack of understanding about practical usage and implementation of IC/IMC", 15 September, 2022, in: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>

And here:

ARMONIENĖ, Andžela. Komunikacijos ir socialinių formų sąsajos: pakitimų vienalaikiškumo klausimas. Tiltai, 1999, nr. 2, p.125–131. ISSN 1392-3137.

ARMONIENĖ, Andžela. Integruotos komunikacijos teorinės prielaidos. Informacijos mokslai, 2000, nr.13, p. 62–70. ISSN 1392-0561.

ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: priešparadigminė stadija. Tiltai, 2001, nr.1, p. 73–80. ISSN 1392-3137.

ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: dinamiškas modelis. Informacijos mokslai, 2001, nr.19, p. 70–83. ISSN 1392-0561.

ARMONIENĖ, Andžela. Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas. Informacijos mokslai, 2002, nr. 20, p. 92–99. ISSN 1392-0561.

DAUGIAU INFORMACIJOS apie įgyvendintą ERASMUS+ programos projektą No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 “55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“/”INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS“ rasite čia: <https://www.leidinyssau.lt/fondas>


The fund of charity and support "Young researcher"

/Erasmus+ OID: E10275954/

in the field of new projects creation and future development

 The fund of charity and support "Young researcher" /Erasmus+ OID: E10275954/ created, organised possible cooperation with related organisations and aiming to be active in the environment of uncertainty starting from 2022 from Lithuania and abroad and submitted for selection 3 projectˈs proposals as possible coordinating organisation, one of proposals was Acreditationˈs proposal:

(1) KA210-ADU - Small-scale partnerships in adult education Form ID KA210-ADU-B4422D84;

(2) KA120-ADU - Erasmus accreditation in adult education Form ID KA120-ADU-85EC975F;

(3) Call 2023 Round 1 KA1 KA122-ADU - Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education Form ID KA122-ADU-7A8564F3, it was evaluated as 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256.

(4) Plus, our organisation participated as partner organisation with many other organisations and possible coordination of Latvian partners in 1 / 2 Call 2023 Round 1 YOU KA153-YOU - Mobility of youth workers Form ID KA153-YOU-1AFC029F.

The fund of charity and support "Young researcher" hopes to develop all previously created projectsˈ and Acreditationˈs proposals, as unique products that are in line with priorities related to digitalisation, development of creativity, original possible intelectual results in the field of information/communication services for people with fewer opportunities and for persons with disabilities, plus active ageing; digital skills and competences; inclusion, promoting equality and non-discrimination.

 

APIE TARPTAUTINIUS PROJEKTUS:
KOKIA TIKIMYBĖ LAIMĖTI PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOSE?

The fund of charity and support "Young researcher"/”Jaunasis tyrinėtojas”
/Erasmus+ OID: E10275954/

 

MINI REGISTRAS

2023-06-28

 

Labdaros ir paramos fondas “Jaunasis tyrinėtojas” pradedant 2021 m. gegužės mėnesiu ir iki 2023 m. birželio 28 d., taigi, per dvejus metus, sukūrė, pateikė atrankai sutelkęs organizacijas-partneres kitose valstybėse bei bendradarbiaudamas, keisdamasis patirtimi, informacija, žiniomis su kai kuriomis daugiau nei 20 metų laikotarpiu, iš viso 11 originalių projektų paraiškų pagal tarptautines programas ERASMUS+ ir Nord Plus. Iš tų 11 pateiktųjų projektų paraiškų 2 yra paraiškos akreditacijai pagal programą ERASMUS+.

 

Vieną iš dviejų koordinuojamų ERASMUS+ programos projektų jau pabaigę, tiesiog sudarėme mini registrą. Štai jis:

 

Nr.

Projekto paraiškos numeris

Paraiškos registravimo e-sistemoje ID ir data

Projekto paraiškos pavadinimas

   Pastabos

1

ERASMUS+ KA210-ADU-B4422D84

ID: 1354307;

26/09/2022 17:13:18

DIGITALISED ENVIRONMENT: INVOLVEMENT OF DIFFERENT GENERATIONS/ SKIRTINGŲ KARTŲ ĮTRAUKTIS SKAITMENINĖJE APLINKOJE

Pateikta kaip galimai koordinuojančios       organizacijos. Žr. skiltį žemiau

2

ERASMUS+ Akreditacijai: KA120-ADU-85EC975F

ID: 1371740;

18/10/2022

Erasmus accreditation in adult education

 

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos. Intelektinis produktas unikalus, atitinka programos prioritetus, vienos iš tikslinių grupių – asmenys, turintieji mažiau galimybių, asmenys su negalia, susijusieji su jais. Pasirinktos pagrindinės tikslų, uždavinių įgyvendinimo sritys: skaitmeninės aplinkos įvaldymo žinios ir gebėjimai; aktyvus senėjimas, lygių galimybių rėmimas ir nediskriminacinės aplinkos užtikrinimas.

3

ERASMUS+ Akreditacijai: KA120-ADU-C11A288D

ID KA120-ADU-C11A288D

04/10/2021 10:25:46 1282162

Erasmus accreditation in adult education

Žr. skiltį aukščiau

 

4

ERASMUS+ KA122-ADU-7A8564F3, it was evaluated as 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256

ID: 1387959;

15/02/2023 07:34:49

 

pavadinimas nenurodomas

Žr. skiltį aukščiau

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

5

NP Adult projektas

Pateikta atrankai 2023 m. sausį

Registruotas

pavadinimas nenurodomas

Galimai plėtosime su partneriais Baltijos ir Skandinavijos šalyse.

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

6

NP Horizontal projektas

Pateikta atrankai 2023 m. sausį

Registruotas

pavadinimas nenurodomas

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

7

ERASMUS+

KA210-ADU-2DEA6472

ID: 1255919;

20/05/2021

21:52:28

 

NEĮGALŲJŲ IR MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ: PATIRTIES MAINAI / DISABLED PERSONS AND PEOPLE OF SOCIAL RISK: LIFE LONG NON-FORMAL LEARNING AND EXCHANGE OF EXPERIENCE

Šį projektą tobulinome

8

ERASMUS+

KA122-ADU-EC2CD2F2

ID: 118225

17/05/2021

18:50:26

 

DIALOGAS SU NEĮGALIAISIAIS: SKAITMENINĖS ATSKIRTIES ŠALINIMAS / DIGITAL DIVIDES REMOVING: DIALOGUE WITH DISABLED PERSONS

Šį projektą tobulinome 2022 m.

9

ERASMUS+ KA152-YOU-CAAE3405

ID: 1188692

2021-05-18 09:45:45

 

TALENTINGI NEĮGALŪS JAUNUOLIAI SKAITMENINĖJE APLINKOJE: VERSLUMO SKATINIMAS

  Šį projektą tobulinome 2022-2023 m.

10

ERASMUS+

With many other organisations KA153-YOU-1AFC029F

23 Feb 2023 12:00:00

 

Digitally Smart

  Jei vėl bus atnaujintas šis projekto siūlymas, dalyvausime kaip partneriai.

11*

ERASMUS+

2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678

 

SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ/CHALLENGES OF DIGITALIZATION: THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE BETWEEN GENERATIONS – LIFELONG LEARNING FOR HIGHLY QUALIFIED WOMEN AGED 55+ WITH FEWER OPPORTUNITIES

   Baigiamas 2023 m. IV ketvirtį.

12*

ERASMUS+

2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032

 

 

55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE/INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS

   Įvykdytas.

 REZULTATAI:

*11 ir 12 projektai finansavimą iš EK gavo. Kiti projektai, paraiškos akreditacijai nefinansuotos.

ERASMUS+ programoje dalyvavimą laikome sėkmingu, per dvejus metus iš pateiktųjų 7 projektų paraiškų finansinę paramą gavo 2, taigi, sėkmės lygis 35 procentai, tai yra, finansavimą gavo kas 3-4 pasiūlytas mūsų projektas kaip paraiškos teikėjos – organizacijos koordinatorės. Akreditacijos paraišką gerai žinome kaip tobulinsime, lygiai kaip ir NP programos projektus.

  

JUOKAS – DALYKAS RIMTAS

ARBA TIK HUMORAS, HUMORAS IR DAR KARTĄ HUMORAS

NAUJA RUBRIKA

"Bulvių valgytojų krašto naujienos" BVK NEWS

Pagrindiniai personažai – Bulba ir Alaušas*

2023-05-25 naujiena apie galimą tolimesnę civilinės santuokos sampratos ir praktinių santuokos atvejų raidą Lietuvoje:

„NUOTAKA“ IŠ ŽIEŽMARIŲ: VIRŠ 100 SANTUOKŲ ATVEJIS

 

Bulba klausia Alaušo*:

 • Klausyk, tau greitai 18 metų, tau gerai, galėsi būti partnerystėje su bet kuo. Girdėjai, dabar ir dvi merginos, net dvi senutės, ir du vyrai, net du pacanai galės būti kažkaip lyg ir santuokoje, turėti bendrus namus, kaip ten, net nesupratau...
 • Tu pirma galvok apie egzaminus dešimtokams, — Atlėpausis tvirtai pasako Bulbai. — Tau juk jau 18-a. Tu ketvirtoje klasėje du metus sėdėjai, skaityti ir skaičiuoti iki 10-ies nebuvai išmokęs. Kada tau 19-a? Juk gali dirbti po pamokų ir vasarą, kodėl tik iš mamos iškaulijęs kasdien po 20 eurų perki visų kontrolinių atsakymus iš manęs? Ar tu tikiesi, kad ir egzaminus už tave išlaikysiu? Juk neperkels tavęs į 11 klasę, ką tu darysi, eisi į statybas ar prekybos centrą kasininku dirbti? Vedybos, matai, tau rūpi pirmoje vietoje? — pasiteirauja ir Alaušas.
 • Supranti, ... — numykia Bulba. — Turiu tetą Žiežmariuose. Ji jau senokai pensininkė, bet kol buvo jaunesnė, o aš – pirmokas, ji nuolat atvažiuodavo į Vilnių pas savo sūnų, mano pusbrolį, kuris buvo vedęs, turėjo didelį namą pamiškėje, padėti jo namuose apsitvarkyti, valgyti labai skaniai gamino. Troškindavo triušius, farširuodavo karpius, ledus namie pagamindavo ir keksus su vyšniomis iškepdavo... — kaip dabar atsimenu, seilės varva vien pagalvojus apie jos gamintą maistą sekmadieniais, mes į svečius važiuodavome su mama..., — svajingai pasakoja Bulba.
 • ..?  — pavargęs nuo ilgoko pasakojimo apie Bulbos tetos kulinarinius gabumus paklausia Alaušas.
 • Pagal dokumentus ta mano teta yra virš 100 vyrų žmona, — paaiškina Bulba.
 • Oba ba..., — tai ji ką, tiek kartų skyrėsi ir tuokėsi, kaip tai įmanoma, skyrybos ir santuokos kas porą mėnesių, ar kaip? — susidomi ir Alaušas. — Koks vardas tavo tetos, kokia pavardė? Gal spauda rašė? Juk toks atvejis negalėjo likti nepastebėtas? — teiraujasi gudrusis Alaušas savo klasioko Bulbos.
 • Aldona ji, — aiškina Bulba.
 • Ar bent graži ta tavo teta, kaip ji taip sugebėjo – virš 100 vyrų nuotaka iš Žiežmarių – jėga! – Alaušo susidomėjimas augo. — Kada tos santuokos sudarytos? Ar tavo teta taip turtą kaupė perimdama iš vyrų turimą nuosavybę, kas ten su ja buvo? — klausia konkrečiau Alaušas.
 • Oi, visai ne taip yra, — paslaugiai aiškina Bulba apie savo šeimos garsenybę — tetą iš Žiežmarių. Ir priduria: — Jos duomenimis po 1990 m. naudojosi diplomatinio korpuso vyriškiai, kurie neturėjo jokių sutuoktinių, bet privalėjo ilgiau ar trumpiau vykti į kitas valstybes su viena ar kita misija, užduotimi.
 • Tai tavo teta pagal dokumentus – virš 100 diplomatų oficiali žmona? — pasitikslina Alaušas.
 • Jo, — atsako Bulba.
 • Ir tų visų virš 100 Lietuvos Respublikos diplomatų asmens dokumentuose visur ta pati sutuoktinė Aldona? — klausia Alaušas.
 • Jo, — patvirtina Bulba.
 • Bet kam visa tai?
 • Kažkaip ten yra, kad viengungiai prasčiau vertinami, jiems kitose valstybėse daug durų uždaryta, negali daryti karjeros..., — dėsto Bulba, ką žinąs.
 • .., o ar ji su jais visais, na, supranti..., ar buvo iš tiesų jų visų žmona bent parai? — teiraujasi Alaušas.
 • Kiek girdėjau tetą su mano mama juokaujant — ji jų žino tik vardus, pavardes ir patį faktą, kad buvo naudojamasi jos duomenimis darant įrašus apie santuokas, — atsako Bulba.
 • .., tai tie virš 100 ar kiek ten jų, tų diplomatų, realiai viengungiai iki šiol? — vėl smalsauja Alaušas.
 • Nu, tu duodi, — trūko kantrybė ir pasakoriui Bulbai. — Ar tu viešųjų žinių visai neseki? Juk pasakė užvakar – virš 600 000 porų yra Lietuvoje, kur jis ir jis ar ji ir ji, kur tiesiog dviese skudurus sumetę artimi giminaičiai vaikų bendrų susilaukia, pavyzdžiui, pusbrolis ir pusseserė, tada jų yra ne mažiau kaip 1,2 milijono. Kas čia tokio koks šimtelis diplomatų? — demonstruoja ką žinąs Bulba.
 • Aha, — pritaria jo draugas. — Lašas jūroje. Jie visi moka mokesčius ir mes su tavimi jų dėka galime už valdiškus pinigus trinti mokyklos suolus, kad ir po tris metus toje pačioje klasėje, niekada netarnauti Armijoje, rūkyti už mamų pinigus..., spaudyti mobilųjį dieną ir naktį, — apibendrina Alaušas.
 • Jo, viskas tik į gerą, — taikiai priduria Bulba, giliai mintyse ausdamas planą, kaip vis dėlto jis išlaikys tuos dešimtokų egzaminus, ar iš viso juos laikys, gal geriau iš tiesų kokius metelius kitus dar pabūti dešimtoku, kai turi tokią įtakingą tetą Aldoną. Juk gali prisiplakti prie bet kurio daug pasiekusio ponaičio daugelyje turtingesnių valstybių ir prisistatyti kaip itin artimas giminaitis, reikalaujantis visokeriopos paramos. Kam tas kažkoks išsilavinimas jam? Paskambins tetai ir ji sutvarkys viską akimirksniu. Ir norimus pažymius mokykloje, ir pageidaujamas geras pareigas bet kurioje pageidaujamoje valstybėje. Teta dar ir naminukę pagal savo receptūrą gamina, visi reikalingi žmonės ja užtvindyti per paskutiniuosius gal 30 ar daugiau metų.

 

* Bulba ir Alaušas yra dešimtos klasės moksleiviai.

 

DAUGIAU BVK NAUJIENŲ KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ: <https://www.leidinyssau.lt/humoras>

 

Iliustracija. 10 metų vaiko laisvalaikio darbelis - komiksas apie Vilniaus senamiesčio realybę. Kaip žinia, vaikai visada teisūs.

Pastaba: Galimai LR esamu metu nėra net 230 000 asmenų su negalia. Lietuvoje 2021 m. asmenų su negalia skaičius siekė 221332, per 5 metus asmenų su negalia sumažėjo 23366, tai yra, dešimtadaliu. 

IŠ ŠIMTO GYVENTOJŲ NEĮGALŪS – ne mažiau nei 8, o po ukrainiečių invazijos į LR po 2022-02-24 galimai statistika bus gana nepatikima, todėl būtina stebėti, kas, kur, kokie, kodėl, kaip ir ką daro mūsų Lietuvoje.
Išsamiau: <https://www.leidinyssau.lt/info> publikacija 2023-03-24 apie tai, jog verslininkams, teisininkams ir ypač medikams, akademinei bendruomenei ir kitiems, vengiantiems mokesčių itin paranku turėti neįgalius vaikus, kurių suskaičiavimas ir įvertinimas, kokią tam įtaką turi itin senyvas jų biologinių tėvų, mamų amžius, įvairios priklausomybės, gana iškreiptas gyvenimo būdas, degradacija, įvertinimas, ką visa tai reiškia visuomenei ir kodėl tai vyksta - ne tik genetikų misija, bet ir kiekvieno doro LR piliečio, auginančio sveikus vaikus, bet negalinčio jų nei į mokslus išleisti, nei nupirkti elementariai sveikatai palankesnių maisto produktų, išleisti tuos vaikus į būrelius, kur jų vadovas ar sporto užsiėmimų treneris ne pedofilas, interesų sritis. Esminis klausimas: kodėl reikia mokėti tokius didelius mokesčius, kurie didele dalimi panaudojami šitam visam balaganui ir degradavusiesiems išlaikyti?

Šuolis į skaitmenizaciją: dirbame tausojančiu režimu.
Svarbesnių naujienų rasite šiais e-adresais:

Human Rights Council Fifty-second session 27 February–31 March 2023 Agenda item 6 Universal periodic review Report of the Working Group on the Universal Periodic Review* Poland

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/611/66/PDF/G2261166.pdf?OpenElement

ID: SR on Persons with Disabilities - 25th meeting, 49th Regular Session of Human Rights Council

2022-03-22 pranešimo versija, išsamiau https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/03/le-conseil-des-droits-de-lhomme-dialogue-avec-les-rapporteurs

MORNING - Human Rights Council Discusses Artificial Intelligence in the Context of the Rights of Persons with Disabilities and the Importance of Farmers’ Seed Systems to Ensure Food Systems that were Biodiverse, Resilient and Just

 

„PADĖKIME SAU'19“ Nr. 52 išeis 2023 m. spalį. Jei norite pasiskelbti, dovanoti, pasveikinti, prenumeruoti mūsų leidinio e-versiją (kaina – 3,5 euro už 6 numerius, išeina kas mėnesį), praneškite el. adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.