Informacinis biuletenis  „Padėkime sau'19“ ISSN 2669-1876 (on-line)

 „Padėkime sau'19“ ISSN 2669-1426 (print)

 „Padėkime sau'19“, tiražas 800 egz.

Taupymo režimas nuo 2021 m., išeina kartą per ketvirtį.

 fb: Sau leidinys

INSTAGRAM: leidinyssau

MŪSŲ ŠŪKIS:

„NAUJOVĖS NUŠVIEČIA PRAEITĮ“,

GEORGAS GERBNERIS

------------------------------------------

ELTA

Nepriklausomas leidinys asmenims su negalia –

jau ir internete

2020-08-12 13:06

 

Nepriklausomas leidinys asmenims su negalia ir jų artimieisiems "Padėkime sau'19" pradėtas leisti jau ir internetine versija, jo adresas https://www.leidinyssau.lt

Šiomis dienomis išeina "Padėkime sau'19" spausdinto leidinio 15 numeris. Jame – asmenims su negalia aktuali informacija, žinios iš viešojo sektoriaus, „Išgyvenimo pradžiamokslis“, publikacijos sveikatos ir išskirtinių žmonių temomis, humoro skyrelis. "Padėkime sau'19" jau galima ir prenumeruoti, užsakymus priima AB Lietuvos paštas.

Spausdintas "Padėkime sau'19" pradėtas leisti 2018 m. pabaigoje. Viena didžiausių problemų, susijusių su neįgaliais asmenimis, yra informacijos trūkumas, komunikacijos stoka, kas tam tikra prasme lemia ne tik šių asmenų diskriminaciją, bet ir izoliaciją, skurdą, menkesnį išsilavinimą ir ribotas galimybes visuomenėje.

Lietuvoje yra 9 proc. (242 tūkst.) gyventojų su negalia, neįgalus yra praktiškai vienas asmuo iš 10. Neįgalių asmenų iki 18 m. amžiaus Lietuvoje nežymiai daugėja, jie sudaro apie 3 proc. visos vaikų populiacijos šalyje, o 2019 m. neįgalių vaikų visame neįgaliųjų asmenų skaičiuje (0,24 mln. asmenų) buvo 6,5 proc. Per 5 metų laikotarpį nuo 2015 iki 2019 metų net 11,4 proc. išaugo vaikų, kuriems neįgalumas nustatytas pirmą kartą, skaičius, tai matome iš NDNT duomenų, todėl yra  pagrindo teigti, kad neįgalių vaikų skaičius Lietuvoje didėja. Taigi, artimoje ateityje asmenų su negalia Lietuvoje išties nemažės, būtina pasirengti pokyčiams visuomenėje, realiai užtikrinti šių asmenų teises ir garantuoti jų integraciją visuomenėje.

Net 44 proc. asmenų su negalia mūsų šalyje patiria skurdo riziką ir socialinę atskirtį. Lietuvos neįgaliųjų skurdo rizikos lygis vienas didžiausių ES. Darbą turi tik mažiau nei trečdalis mūsų šalies darbingo amžiaus neįgaliųjų. Asmenų su negalia užimtumas pas mus yra 27 proc., ES vidurkis – 40 proc. „Sodra“ deklaravo, kad nuo šių metų sausio 1 d. kiek daugiau nei 9 proc. padidėjo vidutinės netekto darbingumo pensijos, tai yra, vidutinė neįgaliojo pensija Lietuvoje šiuo metu yra apie 245,7 eur/mėn., o tai yra 53,4 proc. mažiau nei vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu (siekia 399 eur/mėn.). Neįgaliesiems teikiama parama nešalina kliūčių tapti lygiaverčiais visuomenės nariais, nes įgalinančių paslaugų stinga, jos yra netvarios ir jų aprėptis yra labai menka.

Lietuvoje neįgaliesiems nesuteikiama galimybės naudotis informavimo priemonėmis patenkinamu lygiu.

Informacinis biuletenis „Padėkime sau‘19“ yra skirtas neįgaliesiems, leidinys yra pirmas tokio pobūdžio, tai yra, jis nepriklausomas ir nesusijęs su jokia neįgaliųjų asmenų organizacija, valdiška institucija ar partija. Leidinys siekia įgalinti asmenis su negalia, paskatinti jų pilietinį aktyvumą, kelti savivertę.

Ar neatėjo metas kiek kitaip pažvelgti į asmenų su negalia socialinę atskirtį, o ne vien kaip į terpę pasipelnymui net iš neįgalių asmenų?

 

ELTA

"Padėkime sau'19" – pasitinkame 2023-uosius: penkeri metai iššūkių ir treti metai virtualioje erdvėje

2022-12-19 16:01

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI NEPRIKLAUSOMO IR LABDARINGAI LEIDŽIAMO

INFORMACINIO BIULETENIO ASMENIMS SU NEGALIA ISTORIJOJE:

 • 2018 m. pradėtas leisti sienlaikraštis ir padalinamos popieriuje spausdintos versijos informacinis biuletenis "Padėkime sau'19". Sutelktas kontaktinių asmenų, institucijų, biudžetinių įstaigų, NVO, privataus sektoriaus atstovų, teikiančių informaciją, konsultacijas, ratas.
 • 2018-2019 m. tobulinamas leidinio dizainas, telkiami autoriai, atrenkamos skaitytojams įdomiausios temos. Suteiktas spausdintai leidinio versijai ISSN 2669-1426. Užmezgami ryšiai su JT Žmogaus Teisių Taryba, plėtojami ryšiai su NordMedia Network.
 • 2020 m. "Padėkime sau'19" pradėtas leisti internetine versija, adresas <https://www.leidinyssau.lt>. Suteiktas internetinei leidinio versijai ISSN 2669-1876. Sukuriama interneto svetainė.
 • 2020-2022 m. skelbiamos publikacijos komunikacijos vadybos, integruotos komunikacijos, žurnalistikos, masinės komunikacijos, kitomis temomis, populiarios skilties „Išgyvenimo pradžiamokslis“ publikacijos, įvairių LR ministerijų ir joms pavaldžių institucijų teikiamos konsultacijos, informacija, humoro skiltyje didžiausio atgarsio susilaukė receptai „Medikų tinginys“ ir „Medikų viliotinis“ bei „Piratų valgiai“, karikatūros ir komiksai: <https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876. Daugiausia dėmesio susilaukė INFORMUOTO ASMENS NESUTIKIMAS, skirtas geriau suvokti savo teises, paskelbtas gavus ekspertų informaciją <https://www.leidinyssau.lt/info>.
 • Informacinis biuletenis "Padėkime sau'19" paminėtas ir/ar tapo tyrimų objektu, rezultatai pristatyti tarptautinei auditorijai mokslo renginiuose, publikacijose:

Armonienė A (2020/2021) Integrated Messages: 30 Years Lasting Evolution “Communication is Power” (Merrihue 1960: 150), parašyta 2020 m. gruodį – 2021 m. sausį. <https://www.athensjournals.gr/reviews/2020>.

Armonienė A (2021) Dynamic and 30 years as Integrated Communication, parašyta 2021 m. kovo 10 d. March. Abstracts NM2021, <https://www.nordmedia 2021.exordo.com/login>.

Armonienė A (2020) Integrated Communication – Pursuing a Harmony of Persuasive Voices. Nordmedia Network. 2020-08-18, <https://nordmedianetwork.org/latest/news/integrated-communication-pursuing-a-harmony-of-persuasive-voices/>.

Armonienė A (2020/2021) Informavimo verslas kintantis, bet amžinas, arba kada žurnalistas prilyginamas dvasininkui, parašyta 2020 m. gruodį – 2021 m. sausį, <https://www.leidinyssau.lt/idomu>.

Armonienė A (2022) informacinis biuletenis "Padėkime sau'19" 2022 m. balandį ir spalį pristatytas Piraeus, Graikijoje, kaip leidinys, skirtas mažiau galimybių turinčiųjų asmenų auditorijai, ERASMUS+ programos dalyviams, skatinantis gilinti žinias ir išmokti atsirinkti informaciją, nepasitikėti melagienomis.

 • 2022 m. ERASMUS+ programos pagrindu informacinis biuletenis "Padėkime sau'19" tapo kanalu, kuriame mažiau galimybių turintieji asmenys gali būti skatinami kelti savivertę, susipažintu su realiomis galimybėmis įgyti naujas kvalifikacijas, įgūdžius, susipažinti su kitų kultūrų atstovais, mokytis užsienyje, įsitvirtinti darbo rinkoje unikaliose nišose ir tapti nuo nieko nepriklausomais, dirbti savarankiškai, nepasiduoti eksploatacijai, išnaudojimui, ginti autoriaus teises, nepasiklysti vis labiau įtinklintoje aplinkoje bei likti aktyviais iki gilios senatvės.

Kol kas dar nėra atlikta 2022 m. statistinė analizė, žinoma, jog Lietuvoje 2021 m. buvo apie 221 tūkst. asmenų su negalia, pandemijos laikotarpiu jų sumažėjo gana ženkliai, informacinio biuletenio "Padėkime sau'19" puslapiuose ir www versijoje buvo skelbta:

./„Karantinas, mes ir beveik 10 000 perteklinių mirčių Lietuvoje pandemijos laikotarpiu: Kiek mirusiųjų tarpe asmenų su negalia?“ 2021-04-14; „Žmonėms su negalia valstybė yra skolinga ir skolą privalu grąžinti“, kt. panašios tematikos publikacijos.

Todėl primename, kokia situacija buvo 2019/2020 m.: Lietuvoje skaičiuota 9 proc. (242 tūkst.) gyventojų su negalia, neįgalus buvo praktiškai vienas asmuo iš 10. Neįgalių asmenų iki 18 m. amžiaus Lietuvoje nežymiai daugėjo, jie sudarė apie 3 proc. visos vaikų populiacijos šalyje, o 2019 m. neįgalių vaikų visame neįgaliųjų asmenų skaičiuje (0,24 mln. asmenų) buvo 6,5 proc. Per 5 metų laikotarpį nuo 2015 iki 2019 metų net 11,4 proc. išaugo vaikų, kuriems neįgalumas nustatytas pirmą kartą, skaičius, tai matome iš NDNT duomenų, todėl yra pagrindo teigti, kad neįgalių vaikų skaičius Lietuvoje didėja. Taigi, artimoje ateityje būtina pasirengti pokyčiams visuomenėje, realiai užtikrinti šių asmenų teises ir garantuoti jų integraciją visuomenėje. Lietuvos neįgaliųjų skurdo rizikos lygis vienas didžiausių ES. Darbą turi tik mažiau nei trečdalis mūsų šalies darbingo amžiaus neįgaliųjų. Vidutinė neįgaliojo pensija Lietuvoje daugiau nei per pusę mažesnė nei vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu. Neįgaliesiems teikiama parama nešalina kliūčių tapti lygiaverčiais visuomenės nariais, nes įgalinančių paslaugų stinga, jos yra netvarios ir jų aprėptis yra labai menka, pavyzdžiui, iš beveik 150 tūkst. darbingo amžiaus asmenų su negalia asistentų numatyta kad gaus 2023 m. tik 1500, tai yra, sėkmės atveju, apytikriai 1 darbingo amžiaus neįgalusis iš 100.

Lietuvoje neįgaliesiems nesuteikiama galimybės naudotis informavimo priemonėmis patenkinamu lygiu. Maža to, pavėluota net perkelti į Lietuvos Respublikos teisinę bazę ES direktyvą dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo asmenims su negalia, direktyva jau dabar turėjo veikti ir užtikrinti pirmiausia informacinį aprūpinimą asmenims su negalia. Džiugu nors tai, jog 2022 m. vis dėlto priimtas LR gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatymas, kuris įsigalios tik nuo 2025 m. vidurio, o tai reikš minėtos ES direktyvos pritaikymą mūsų šalies mažiau galimybių turintiesiems gyventojams.

Informacinis biuletenis „Padėkime sau‘19“ yra skirtas neįgaliesiems, leidinys yra pirmas tokio pobūdžio, tai yra, jis nepriklausomas ir nesusijęs su jokia neįgaliųjų asmenų organizacija, valdiška institucija ar partija. Leidinys siekia įgalinti asmenis su negalia, paskatinti jų pilietinį aktyvumą, kelti savivertę.

Ar neatėjo metas kiek kitaip pažvelgti į asmenų su negalia socialinę atskirtį, o ne vien kaip į terpę pasipelnymui net iš neįgalių asmenų?

Nuotrauka aukščiau daryta 2022-04-16. „Pandemija nesibaigė, ERASMUS+ vyko”, autorė Andžela Armonienė.

 

Pateikiama autoriaus nuomonė

Europos Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos naudojimą

 

PASKELBTA: <https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/padekime-sau19-penkeri-metai-issukiu-ir-treti-metai[1]virtualioje-erdveje-236974>, žr. 2022-12-19, 16:09 Kultūra/Medicina ELTA „Padėkime sau'19“ – penkeri metai iššūkių ir treti metai virtualioje erdvėje Atnaujinta: 2022-12-19 16:01 Publikuota: 2022-12-19 16:01.

 

ELTA

Su Melagių diena! Arba kiekviename juokelyje yra dalis tiesos ir Pyro pergalės akivaizdoje

2023-04-01 10:00

 

Atnaujinta: 2023-04-05 09:23

 

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ periodiškai įvairiais būdais pabrėžia humoro terapijos svarbą ir jos reikšmingumą ypač šiais nelengvais besitęsiančio neapibrėžtumo pokovidiniais laikais. Nuo šių metų balandžio 1-osios, vadinamosios Melagių dienos, humoro skyrelį „Juokas – dalykas rimtas“ nepriklausomame informaciniame leidinyje „Padėkime sauˈ19“ ISSN 2669-1426 ir <https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876, pažyminčiame penkerių metų gyvavimo sukaktį, papildome paantrašte „Humoras, humoras ir dar kartą humoras!“, kur pirmiausia galite susipažinti su hiperbolizuotai pateikiamomis LR iš tiesų nuosmukio lygio „akademinės bendruomenės“ ir juos aptarnaujančiomis „pažibomis“, konkrečiais plagiatorių pristatymais ir rasti faktus, jog net nustačius plagiato atvejus, už kuriuos taikoma baudžiamoji atsakomybė ir konfiskuojamas asmeninis turtas, atimami anksčiau turėtieji mokslo bei pedagoginiai vardai, anuliuojami asmenų aukštojo mokslo diplomai, kadangi tokio lygio „profesorių“, mokslo daktarų parašai yra niekiniai, kas lemia falsifikuotus aukštojo mokslo baigimo dokumentus, išdalintus LR pradedant 1990 m., negaliojančius parašus ant praktiškai galimai vos ne visų ekspertinių vertinimų, ataskaitų, susijusiųjų su tarptautiniais ir ES bei kitų fondų perskirstymais.

Maža to. Maloniai primename, jog LR štai jau greitai bus 19 metų kaip yra ES sudėtyje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmojoje pastraipoje, iš esmės tik su retomis išimtimis, visi po 1990 m. LR išdalinti aukštojo mokslo baigimo patvirtinimo dokumentai, įskaitant ir daugumą mokslo daktaro, habil. dr ar profesoriaus vardo suteikimo atvejų, yra iš tiesų negaliojantys iš viso ir beverčiai, o neva „įsisavintos“ ir perskirstytos lėšos, gautos iš ES ir kitų fondų, kurios patvirtintos įvairiais būdais, pavyzdžiui, ekspertinio vertinimo ir atrankos proceso, vykdomo LR ir panašiais atvejais, PRIVALO BŪTI GRĄŽINTOS NEATIDĖLIOTINAI Į ES IR KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ BANKO SĄSKAITAS. Ištekliai šiam procesui įgyvendinti – pirmiausia priverstinis darbas visuomenės labui, kaip antai, sąvartynų atliekų rūšiuotojų, WC valytojų pareigos profesoriams, mokslų daktarams, jurisdikcijos atstovams ir jų šeimų nariams, įskaitant anūkus, beje, akademinės bendruomenės asmeninė nuosavybė konfiskuotina, teismų procesų tam įgyvendinti nereikia, nes tai sudarytų papildomas perteklines išlaidas, o to LR, kur kas penktas jos gyventojas gyvena skurde, asmenų su negalia kiekis vis pasipildo naujai įregistruojamų neįgalių vaikų, vis gausiau atsirandančių dar ir dėl gerokai susenusių ir nuolat apkvaišusių jų tėvelių savanaudiškų įgeidžių, sąskaita, leisti negalima.

Kadangi Melagių diena, balandžio 1-oji, − Pasaulį vienijanti diena, nes būtent tą dieną išskirtinai šmaikščiai pokštaujama, krečiamos išdaigos, humoro „stiprumas“ ir jo suvokimas priklauso nuo vietinių tradicijų ir net individualaus asmens vertybių skalės, ji švenčiama visuotinai. Balandžio 1-ąją galima meluoti kiek tik širdis geidžia ir nesulaukti jokių priekaištų. Be to, tai užtikrina sėkmę visiems ateinantiems metams. Beje, taisyklė galioja viena ir visiems: jei pavyko ką nors apgauti, Jumis patikėjo, būtinai privalote iškart pasveikinti: „Su Melagių diena!“. O šiemet mes išsikėlėme dar ir papildomą šūkį: KIEKVIENAME JUOKELYJE YRA DALIS TIESOS!

Auklėjamojo pobūdžio renginį, kurio programa pateikiama žemiau, organizuojame su tikslu patobulinti neformalaus ir esamą laikmetį atitinkančio ugdymo metodikas, atgaivindami prisiminimus ir atnaujindami turimas žinias, patirtį, puoselėdami savas, o ne svetimas tradicijas bei unikalias galimybes; pateikti naujus intelektinius produktus bei kartu ir paskelbti vis naujus įrodymus iki kokio lygio mūsų atžvilgiu buvo nuolat nusikalstama pirmiausia intelektinės nuosavybės išgrobstymo plotmėje bei siekiant sumenkinti realius pasiekimus, bei elementariai planingai žlugdyti pagrindinį Lietuvos išteklių – gabiausiuosius žmones, nachališkiausiu būdu perimant jų sukurtas vertybes, menkinant jų tikruosius pasiekimus ir paskelbiant vietoje tikrųjų autorių pavardes parazituojančiųjų, įvairiausio plauko serijinių žudikų, tinginių, kvailių, pabaisas primenančių degradavusių moterų, besistaipančių ant scenos ar pūvančių patvoriuose narkomanų, alkoholikų palikuonių suminkštėjusiomis smegenimis, esamu metu tapusių „akademine“, „verslo“ ar „jurisdikcine“ bendruomene, parazituojančių palikuonių, klounados ir balagano stiliumi reketuojančių vietinius dorus Lietuvos žmones.

Būtent todėl, vis dėlto, teks ne tik susimąstyti išdaigų ir plagiato liūno, susiformavusio LR po 1990 m., fone.

SEMINARAS „SIEKIATE PYRO PERGALĖS? FAKTAI, KONTAKTAI IR KOMUNIKACIJA PADEDA LAIMĖTI RINKOJE? NEJAUGI?“ 2023 m. balandžio ½ d.Papildoma tema: „APIE MELAGIENAS MELAGIO DIENOS PROGA“

TEMOS:

 • Komunikacijos vadyba 21 amžiaus aplinkoje
 • 4 lygių komunikacijos tobulinimas pagal Don E. Schultzą
 • 6 lygių komunikacijos tobulinimas pagal C. L. Caywoodą
 • Kaip pasiekti tikslines grupes? Komunikacijos planavimas pagal J. Ogdeną
 • Formulė 5R
 • 4 dvipusės interneto komunikacijos valdymo modeliai
 • PRATYBOS: Ar kiekvienas šiais laikais gali būti žurnalistu?

MOKYMAI MIŠRAUS BŪDO, IŠ DALIES NUOTOLIU. Baigiamosios pratybos vyks kito seminaro metu.

Sėkmingai programą įsisavinusieji gaus kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, galiojančius ir visose kitose valstybėse, ne tik LR.

Mokymai vykdomi pagal ERASMUS+ programos projektus

Nr. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678 ir Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032

Thematic units:

 • Possible practical implementation trends for IC
 • Facts, contacts and communication
 • 4 levels of integration according to Don E. Schultz
 • 6 levels of integration according to C.L. Caywood
 • The formula of 5Rs: responsiveness, relevance, receptivity, recognition, relationships according to Don E. Schultz
 • 4 two-sided internet communication models
 • The right mix and “I’LL DO IT MYSELF BETTER” rule

SU MELAGIŲ DIENA! Pažymėtina, jog puoselėjant gilias žurnalistikos tradicijas, laikantis žurnalistikos etikos, taikant savicenzūrą, tekste aukščiau yra gerokai virš 5 proc. tiesos.

Daugiau informacijos: <https://www.leidinyssau.lt/įdomu>

 

Iliustracija: „Temidė nėra akla ir sėkmingai traiško gyvatę“, sukurta 2023 m.

Pateikiama autoriaus nuomonė

Europos Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos naudojimą

<https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/su-melagiu-diena-arba-kiekviename-juokelyje-yra-dalis-tiesos-ir-pyro-pergales-akivaizdoje-239416>, žr. 2023-04-07.

 

Andžela Armonienė,

„Padėkime sau‘19“ redaktorė

Kontaktams e. adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

ILIUSTRACIJOS "KOMUNIKACIJA: VIENAS - DAUGELIUI" AUTORIUS - PAULIUS ARMONAS, SUKURTA 2006 m.