Informacinis biuletenis  „Padėkime sau'19“ ISSN 2669-1876 (on-line)

 „Padėkime sau'19“ ISSN 2669-1426 (print)

 „Padėkime sau'19“ išeina kartą per mėnesį, tiražas 800 egz.

 fb: Sau leidinys

MŪSŲ ŠŪKIS:

„NAUJOVĖS NUŠVIEČIA PRAEITĮ“,

GEORGAS GERBNERIS

------------------------------------------

ILIUSTRACIJOS "KOMUNIKACIJA: VIENAS - DAUGELIUI" AUTORIUS - PAULIUS ARMONAS, SUKURTA 2006 m.