Informacinis biuletenis

ISSN 2669-1876 (Online)

ISSN agentūra el. leidiniui „Padėkime sau‘19“ suteikė kodą.

 „Padėkime sau'19“ išeina kartą per mėnesį, tiražas 800 egz.

 

Facebooke: Sau leidinys

MŪSŲ ŠŪKIS:

„NAUJOVĖS NUŠVIEČIA PRAEITĮ“,

G. GERBNERIS