NEĮGALIESIEMS ŽADAMA IR PRIEINAMA INFORMACIJA, NE TIK TINKAMA APLINKA VISOSE SRITYSE

„Padėkime sau‘19“ paskelbta 2021-04-24, remtasi LR SADM informacija, Elta, <https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/prezidentas-pasiekime-kad-viesosios-paslaugos-erdves-ir-informacija-butu-prieinamos-visiems-213783>, žr. 2021-04-23, iliustracija iš creativecommons.org

Pagausėjo raginimų, reiškiamų viešai, kad viešosios paslaugos, erdvės ir informacija – koks netikėtumas gerokai įsibėgėjus 21 amžiui, kai dar 20-21 amžių sankirtoje buvo gana tiksliai suformuluotos nuostatos, kas yra informacinė visuomenė ir žinių ekonomika, o terminai, sąvokos, koncepcijos, planai ir net strategijos ES mastu, kas yra prioritetinės visuomenės grupės, kurioms įvairios paslaugos ir privilegijos, kokiais būdais ir metodais parama turėtų būti teikiama efektyviai ir pirmoje vietoje, žinoma, išskirtinai pabrėžiant asmenų su negalia poreikius... – būtų prieinamos neįgaliesiems Lietuvoje. „Padėkime sau‘19“ ne kartą cituotos Valstybės kontrolės išvados, kitų kompetetingų institucijų parengtos analitinės medžiagos, jog neįgaliųjų situacija Lietuvoje praktiškai visose srityse, pradedant medicinos paslaugomis ir baigiant galimybėmis būti atviroje darbo rinkoje, nepatirti visokeriopos diskriminacijos, o juo labiau – gyventi oriai ir ypač – gauti prieigą prie reikalingos informacijos be tarpininkų, yra daugiau nei nepatenkinama.

Tik ką paskelbta „2021–2030 M. NEĮGALIESIEMS TINKAMOS APLINKOS VISOSE GYVENIMO SRITYSE PLĖTROS PROGRAMA“, kurios finansinis pagrindimas kol kas nepatvirtintas, pagrindimas pavadintas „finansinėmis projekcijomis“... Išties, kažkiek net juokinga, kadangi dešimtmečiui išsikeltas pagrindinis uždavinys – plėtoti neįgaliesiems tinkamą aplinką visose gyvenimo srityse ir šiam reikalui – finansinė projekcija – vargani 79,6 milijonai eurų. Finansavimo šaltiniai – valstybių biudžeto lėšos, savivaldybių biudžetas, valstybės ar savivaldybių įmonių lėšos, privataus sektoriaus lėšos, tačiau reikšminga papildoma nuoroda itin smulkiu šriftu, paskelbta programos teksto paraštėse – privalomi rezultatai, kurių tikimasi, nurodomi, jie bus galimai pasiekti iki 2030 m., jei Plėtros programa bus finansuojama iš ES ar kitų tarptautinių programų lėšų. Na, kaip ir daugiau negu aišku. Imkime ir paskaičiuokime, ką galima nuveikti Lietuvoje apie 230 000 neįgalių asmenų labui per metus už nepilnus 8 milijonus eurų... Be abejo – daugės užsakymų statybininkams, remontininkams bei trinkelių klojėjams, gausios Lietuvos bibliotekos ir toliau rašinėsis paukščiukus ir ims savivaldybių pinigėlius, kad vieną mėnesį eksponavo neįgaliųjų dailės kūrinėlius, o kitą – varu atsivarė asmenis su negalia, pagirdė arbatėle nemokamai ir būtinai nufotografavo juos visus bei parašė prierašą po nuotrauka, paskelbta bibliotekos interneto svetainėje, jog, pavyzdžiui, neįgalieji svarsto 2021-2030 m. jiems skirtos programos privalumus... Taip juk nebūtinai bus pasiektas koks tai užsibrėžtas privalomas rezultatas aprūpinti informacija neįgaliuosius... ir, beje, o kam iš viso to reikia? Už juos viską daro ir galvoja juos globojančios organizacijos, kurios mielai ir įsisavins tuos mažuliukus beveik 8 milijonus metams. ES lėšos atkeliaus arba ne – koks gi pagaliau skirtumas...

Programoje – trys priemonės: viena iš jų – užtikrinti paslaugų ir prekių pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Štai, verslininkai ir padirbės, jei norės gauti užsakymus, tai tikra aukso gysla, – brukte brukamos prekės asmenims, kurie jų net nenori ir nepageidauja, tačiau yra priversti jas priimti, nes rinktis neturi iš ko ir kaip – asmeninių lėšų tam net neturi. Norės verslininkai parduoti paslaugas ar prekes gana nemažai rinkai – ir viskas išsispręs... galimai viskas liks kaip buvę. Kitos dvi priemonės yra tokios: 1) užtikrinti fizinės infrastruktūros prieinamumą neįgaliesiems; 2) užtikrinti informacinės infrastruktūros ir informacijos pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Iš esmės visos trys priemonės neatsiejamos. Viskas susiveda į efektyvią komunikaciją su neįgaliaisiais, o pagal esamą situaciją Lietuvoje, tai neįmanoma misija, kadangi jau antrus metus trunkančios pandemijos apsuptyje visiškai nesusikalba ir seimūnai, ir vietos valdžia su centrine, o neįgaliųjų atveju reikalinga asmeninė komunikacija ir individualių poreikių analizė,  o ne kokios tai neva apklausos, kurios atliekamos iš anksto jas užsakant ir pageidaujamą rezultatą taip pat iš anksto apmokėjus.

Telieka pridurti, jog programos valdytoja yra LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dalyvaujančios institucijos – ministerijų ir kitų institucijų sąrašas santrumpomis: AM, SUMIN, ŠMSM, IVPK, LRT, ŠMM, SAM, , TM, VRM, LGKT, VVTAT. Svarbiausias klausimas, kurį, be abejo, turės spręsti išvardintosios institucijos, kaip už nepilnus 80 milijonų eurų per dešimtmetį sukurti TINKAMĄ APLINKA NEĮGALIESIEMS VISOSE SRITYSE... Visose, suprantate...

Na, šioje vietoje redakcijos pasakojimas apie utopijas ir pabaigiamas.

Dabar – iliustracija, kas vyksta ieškant finansavimo ir kitokios paramos, pritarimo minėtai programai, kadangi Lietuvą elementariai išmes iš ES arba dar ir dar kartą nefinansuos ar mažins finansavimą iš ES biudžeto už tokio lygio asmenų su negalia diskriminaciją, kokia yra esamu metu:

Prezidento komunikacijos grupė 2021-04-23 paskelbė:  Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsdamas darbo dienas regionuose penktadienį lankėsi Telšių regione, domėjosi, kaip viešosios erdvės pritaikytos žmonėms su negalia Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Šeirės pažintiniame take Plateliuose. Pasak Prezidento, pokyčiai jau vyksta, o dar sparčiau jie vyks, kai kiekvienas pastebėsime ir prisidėsime.

Išvakarėse nuotoliniu būdu susitikęs su visais Telšių regiono merais Prezidentas, be kita ko, atkreipė jų dėmesį į žmonių su negalia gerovę, pakvietė merus būti šios temos lyderiais, sąmoningai ir aktyviai formuoti bei įgyvendinti prieinamumo politiką visose srityse.

Šalies vadovas apsilankė Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kuri po renovacijos yra prieinamesnė ir žmonėms su negalia. Direktorės Alinos Bernotienės vadovaujama biblioteka bendradarbiauja su negalią turinčių žmonių organizacijomis, siūlo garsines bei Brailio raštu parašytas knygas žmonėms su regėjimo negalia, pristato knygas į namus negalintiems pasiekti bibliotekos, įrengė erdvę emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems skaitytojams. Bibliotekos darbuotojai ugdo kompetencijas, kuria naujas paslaugas autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams.

„Knygas ir informaciją padaryti prieinamas visiems žmonėms – civilizuotos valstybės bibliotekų užduotis. Džiaugiuosi matydamas, kad Lietuvos bibliotekininkai suvokia šią savo misiją. Linkiu ir toliau ryžtingai siekti jos įgyvendinimo“, – sakė šalies vadovas.

Lankydamasis Šeirės pažintiniame take Prezidentas įvertino, kiek jis pritaikytas žmonėms su negalia. Šalies vadovą lydėjo Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovės Ginta Žemaitaitytė ir Aušrinė Packevičiūtė, gerai išmanančios Lietuvos turizmo pritaikymo visiems situaciją.

„Turizmo srityje taip pat būtina sudaryti visiems lygias galimybes. O ypač dabar, kai dėl pandemijos mūsų visų judėjimas buvo apribotas. Įsivaizduokite, kad dar labiau jis apribotas žmonėms su negalia. O kartais tereikia tik prieš tiesiant takelį pagalvoti, ar juo patogu bus ne tik eiti, bet ir važiuoti žmogaus su judėjimo negalia, vaiko ar senjoro vežimėliui“, – sakė šalies vadovas. Žemaitijos nacionalinio parko vadovas Ramūnas Lydis pritarė Prezidentui, kad svarbiausia, jog rezultatų būtų siekiama ne dėl formalios ataskaitos, bet dėl naudingo žmonėms pokyčio.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovės pažymėjo Prezidentui, kad ypač svarbu didinti įvairių specialistų kompetenciją universalaus dizaino klausimu, o vykdant projektus – pačioje pirminėje stadijoje konsultuotis su negalią turinčių žmonių atstovais.

Manoma, kad 70 proc. žmonių su negalia galėtų keliauti, jei turistinė infrastruktūra būtų pritaikyta ir jiems, Lietuvoje ši galimybė kol kas yra labai ribotai prieinama 150 tūkst. žmonių.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS: Tiesiog esamu metu LR neįgaliojo asmens pensija vidutiniškai nesiekia net 260 eurų, todėl tie žmonės praktiškai vos ne visi mielai pakeliautų ir paturistautų, apsirūpintų jiems reikiama informacija, reikiamomis komunikacijos-informacijos technologijomis, negalią sumažinančiomis priemonėmis, medikamentais, paslaugomis ir prekėmis, nebepardavinėtų juodojoje rinkoje jiems nemokamai padalintų psichotropikų, raminamųjų ar migdomųjų vaistukų bei vadinamųjų „linksminamųjų“ preparatų, nebeieškotų kažkieno numestų nuorūkų, kad galėtų užtraukti bent drėgną dūmą, nebesikapstytų konteinerių dėžėse ieškodami maisto likučių nuo ponų stalo ar išmestos taros, kurią galima priduoti taromatuose – tiesiog – jie norėtų už savo lėšas, gaunamas tiesiogiai, o ne per kažkokias „programas“, gyventi oriai bei nebūti priklausomi nuo medikų atliekamų eksperimentų, po kurių – galimai – dauguma neįgaliųjų tiesiog lieka dar labiau suluošinti, padaugėja savižudybių po eksperimentų siekiant „patobulinti“ asmenis su negalia ar net juos pakeisti, transformuoti jų elgseną...na, apie neįgaliųjų teises galima diskutuoti be perstojo, tačiau 2020 m. yra suformuluotas ir paskelbtas JT ŽTT raportas neįgaliųjų asmenų diskriminacijos klausimais – ir po šio dokumento, kuriame yra pateikti nurodymai, rekomendacijos net ir Vyriausybėms... Lietuvoje daugiau nei juokinga, kai, nesunku suprasti, jog nepilni 8 milijonai eurų metams tiesiog yra kaina už dalyvaujančiųjų institucijų atstovų vojažus nuo vieno „apskritojo stalo“ su darbo grupe iki kito „posėdžio“ su kultūrine programa bei paslaugomis, teikiamomis dalyvaujantiesioms tokiais atvejais ir pakeliui išsiklojant dailesnes trinkeles ir privažiavimus, prieigas prie reikiamų pastatų ir gamtos gražesnių kampelių.

Apibendrinimas yra toks: O KAS GI YRA TIE TIKRIEJI IR IŠTIES NEĮGALŪS ASMENYS LIETUVOJE? Ar tie, kurie turi neįgaliųjų pažymėjimus, ar tie – kurie yra atsakingose institucijose, komisijose, posėdžiuose? Tik jau neįsižeiskite.  Išties pradėti verta štai nuo ko: KODĖL LIETUVOJE TIEK DAUG TINKAMAI NEAPIFORMINTŲ ASMENŲ SU VISUOMENEI PAVOJINGOMIS PRIKLAUSOMYBĖMIS, PATOLOGIJOMIS, KT. - APIE PURVINAS REPUTACIJAS IR SUMELUOTAS BIOGRAFIJAS NĖRA NET KĄ KALBĖTI - DEGRADACIJA KLAIKI, KODĖL JŲ TOKIA GAUSA ATSAKINGUOSE POSTUOSE, VERSLUOSE IR PUSVERSLIUOSE, TEISĖSAUGĄ, MEDICINĄ, ŠVIETIMĄ IR YPAČ VADINAMĄJĄ AKADEMINĘ BEI NEVA "MENININKŲ" BENDRUOMENĘ ĮSKAITANT? ...Tai viso labo tik atmatos ir šiukšlės - nepilnų 8 milijonų eurų metams išties nepakaks, nes degradacija galimai jau per toli pažengusi.