ASMENYS SU NEGALIA EUROPOJE: KUR GYVENIMO KOKYBĖ GERIAUSIA? 2023-07-22

Pasaulyje gyvena apie milijardas asmenų su negalia ir jų gyvenimo kokybė skiriasi įvairiose šalyse. Pasaulio Banko vertinimu, neįgalieji sudaro maždaug penktadalį visų Pasaulio gyventojų ir jų skaičius nuolat auga.

Europoje didžiausią kiekį asmenų su negalia turi JK, jie sudaro beveik 22 proc. Šalies gyventojų. Vidutinė mėnesio pašalpa neįgaliajam asmeniui JK yra £679.90. Visas medicinines paslaugas neįgalieji JK gauna nemokamai, be to, jie dar gauna ir tokią paramą:

 • 100% atleidimas nuo visų mokesčių.
 • Žiemos šildymo išlaidų kompensacija £300.
 • £140 namų ūkio išlaidoms dėl elektros ir dujų naudojimo padengti.
 • Skiriama parama už sunaudotą vandenį, padengiamos su tuo susijusios išlaidos.
 • £25,000 – £36,000 neįgalieji gauna savo namų pritaikymui pagal individualius neįgalumo poreikius.
 • Kelionės autobusu nemokamos.
 • Nemokamas automobilių parkavimas.
 • Traukiniu kelionės atpiginamos trečdaliu kainos.
 • Yra kitų nuolaidų, susijusių su transportu.

  Tyrimai rodo, jog Skandinavijos šalyse ir Šveicarijoje asmenys su negalia gauna geriausias kompensacijas, o Lenkijoje jų sąlygos yra prastesnės.

  Apskritai Europoje neįgalieji sudaro 20.9% populiacijos. Šveicarija teikia pačią dosniausią finansinę paramą neįgaliesiems, kurių šioje šalyje yra 1,8 milijono. Per mėnesį neįgalus asmuo Šveicarijoje gauna £7,149.55. Norvegijoje neįgaliųjų yra 10.7%, šioje šalyje jie per mėnesį gauna po £2,561.19.

  Trečioje vietoje yra Danija, kurioje neįgalieji sudaro 16% populiacijos ir per mėnesį neįgalus asmuo šioje šalyje gauna £2,198.53, be to, jie dar gauna dosnią paramą namų ūkiui išlaikyti, kaip šildymo kompensaciją ir kt.

  Lenkija su 2,5 milijono asmenų su negalia yra ta valstybė, kurioje valstybės finansinė parama neįgaliesiems  net 3265% mažesnė nei Šveicarijoje, ji tesiekia £212.43.

  Lenkijoje asmenys su negalia sudaro 12.2% šalies populiacijos, o Lietuvoje – 7,8%. Kaimyninėje Lenkijoje daugiausia rūpinamasi neįgaliųjų reabilitacija ir įdarbinimu.

  Paramos sistema Lenkijoje orientuota ne vien į neįgalius asmenis, bet ir į jų artimuosius. Šalyje veikia specialus Neįgaliųjų reabilitacijos fondas, kokio mes savo šalyje neturime.

  Be finansinės paramos Lenkijoje neįgalieji gauna ir nefinansinę paramą, tokios paramos tinklas apima visą šalį. Daugiausia rūpinamasi profesiniu aktyvumu, paramos teikimu į neįgaliųjų asmenų namus.

  Vietiniu lygmeniu neįgaliųjų reikalais rūpinasi savivaldybės, aktyviai veikia ir neįgaliųjų organizacijos.

  2023-03-01 Lenkijoje išmoka suaugusiam neįgaliam asmeniui buvo 1,588.44 zlotai (€339.06) per mėnesį iki mokesčių atskaitymo. Tai yra mažiau negu pusė minimalio mėnesio algos šalyje, kuri buvo 3,490 zlotai (€744.84).

  Įdomu tai, jog Europoje daugiausia neįgaliųjų asmenų yra Italijoje ir Ispanijoje, tačiau jie gauna toli gražu nepakankamą finansinę paramą iš valstybės. Vokietija išsiskiria tuo, kad neįgalūs vaikai paramą gauna iki 27 metų amžiaus, tai yra, 11 metų ilgiau nei vaikai, pavyzdžiui, JK.

  Na, o Lietuvoje duomenys apie vidutinę netekto darbingumo pensiją darbingo amžiaus asmenims neskelbiama, galima daryti prielaidą, jog vidurkis yra apie 355 eurai, o tą sumą palyginus su vidutine senatvės pensija Lietuvoje 2023 m., kuri yra 575 eurai, minimali mėnesio alga greitai bus 709 eurai į rankas, esant tokiam infliacijos lygiui, turint informaciją, jog darbą turi mažiau nei 30 proc. visų darbingo amžiaus neįgaliųjų, akivaizdu, jog neįgaliųjų skurdas Lietuvoje yra didesnis nei Lenkijoje. O tai reiškia, jog esame visiškame Europos dugne.

  Šaltiniai:

  <https://www.gov.pl/web/family/disabled-persons>;

  <https://notesfrompoland.com/2023/03/08/disabled-people-begin-protest-in-polish-parliament-seeking-rise-in-benefits-to-level-of-minimum-wage/>;

  <https://www.psychreg.org/countries-best-disability-benefits-europe/>.